The Rapture 2022 | El Rapto 2022

.
Condor
Bald Eagle
.
.
.
“Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods.”
(Romeinen 8:19) “Kom naar voren, o Zonen Gods!”  – (Enlarge Photo)
.
.
End of Days – Fin de los Días
.

It’s almost Time  Casi es la Hora

(Nov 30, 2021)
.
donate
Vlag Engeland(Project Suriname) – (Proyecto Surinam) Vlag Spaans_PNG
.
.
.
Vlag EngelandJesus: “Time is up!” Vlag Engeland
.
Timetable
« Armageddon is Coming »
.
– The Rapture April 2022 –
.
.
(1948-2022)
.
» TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
Revelation Antichrist
(666+666+666+6+6+6+6= February 2022)
===◊===
.
« Israël »
– Alert/Breaking News –
.
« Wachten op de valse Profeet/Antichrist »
(Berlijn, Duitsland) Verwacht vanaf ±19 nov.2021
« Stand-by / Estar Listo » --
.
.
.
Date: Nov 30, 2021
– Countdown –
» Leftover 64(!) Days »
.
(Visioen) Einde valse Profeet 2 feb.2022
(Vision) End False Prophet Feb 2, 2022
.
Waiting for
The False Prophet/Antichrist
(Berlin, Germany)
Expected in Nov/Dec 2021
.
Vlag Engeland
.
Esperando
al falso Profeta/Anticristo
(Berlin, Alemania)
Esperado nov./dic. de 2021
.
Vlag Spaans_PNG
.
van korte duur (±60-53 dagen!) --
.
.
Vlag Engelandof short duration (±60-53 days!) – Vlag Engeland
.
.
Vlag Spaans_PNG – de corta duración (¡±60-53 días!)Vlag Spaans_PNG
.
.
Vanaf nov 2021 t/m einde 2 feb.2022 --
.
Vlag EngelandFrom Nov 2021 to the End of Feb 2, 2022 Vlag Engeland
.
Vlag Spaans_PNG Desde nov 2021 hasta final 2 feb 2022 Vlag Spaans_PNG
.
“Twee karakters in één lichaam”
Het mysterie 23 sep.2017
verborgen in een graancirkel
.
Vlag NL_PNG
“Two Characters in one Body”
The mystery 23rd of Sep 2017
hidden in a crop circle
.
Vlag Engeland
.
(Visioen – Einde valse Profeet 2 febr.2022)
Zondag 26 sept.2021 verkiezingen Duitsland
– Sunday, Sep 26, 2021 elections Germany –
(Vision) End False Prophet
Feb 2, 2022
Vlag Engeland
Tiempo falso Profeta acortado
(Visión) Fin del falso Profeta
2 de febrero de 2022
Vlag Spaans_PNG
– Countdown –
.
Valse Profeet verwacht vanaf nov.2021
« Countdown »
False Prophet From Nov 2021
.
Vlag Engeland
.
« Cuenta Regresiva »
Acabar con el falso Profeta
2 de febrero de 2022
Desde nov de 2021
.
Vlag Spaans_PNG
.
– Eindtijd bijna voorbij –
End Time almost over
Vlag Engeland
El Tiempo Final casi ha terminado
Vlag Spaans_PNG
« Het Merkteken [666] »
“Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis”
Vlag Engeland“My people perish due to lack of knowledge” Vlag Engeland
.
Vlag Spaans_PNG “Mi pueblo muere por falta de conocimiento” Vlag Spaans_PNG
.
Wereldleider en Heerser aller tijden
Jezus: “Zo iemand heeft nog nooit bestaan.”
.
Vlag EngelandWorld Leader and Ruler of all Time Vlag Engeland
Jesus: “There has never been such a person.”
.
Líder mundial y gobernante de todos los tiempos
Vlag Spaans_PNG Jesús: “Nunca ha existido una persona así.” Vlag Spaans_PNG
.
Het Dal van Armageddon –
(Vanaf 5 febr.2022 t/m 5 sept.2025)
« The Valley of Armageddon »
(From Feb 5, 2022 to Sep 5, 2025)
Vlag Engeland
Los últimos días
del Fin de los Tiempos
« El Valle de Armagedón »
(Desde Feb de 2022 / Sept de 2025)
Vlag Spaans_PNG
(Joh.9:25) Microchip – Biochip – Verichip--
Het Merkteken/Logo (666) van de dood
.
(John 9:25) Microchip – Biochip – Verichip
Vlag EngelandThe Mark Sign/Logo (666) of Death – Vlag Engeland
(Juan 9:25) Microchip – Biochip – Verichip
Vlag Spaans_PNG – El Signo de Marca/Logotipo (666) de la muerte – Vlag Spaans_PNG
.
– Wat er nog komen gaat –
High Tech Smart I.D. Card / Biochip / Logo 666
.
What is still to Come
Vlag Engeland
Cuenta Regresiva
Tiempo Final/Armagedón
Lo que queda por venir
Vlag Spaans_PNG
– Drie dagen dood en verderf –
Stand-by Bereid je voor!
Three days Death and
Destruction
.
“Stand-by / Be prepared!”
Vlag Engeland
Tres días de muerte y
destrucción
.
En espera / ¡Esté preparado!
Vlag Spaans_PNG
“De Messias is gearriveerd!” (Niet echt)
(5782) 2021-2022
.
“Messiah Has Arrived!” (Not Really)
Vlag Engeland
El año del falso profeta
“¡El Mesías ha legado!” (Realmente no)
Vlag Spaans_PNG
– De Eindtijd niet onzichtbaar –
Jezus: “De tijd is op!”
.
The End Time not invisible
Jesus: “The time is up!”
Vlag Engeland
Las visiones determinan
el Tiempo del Fin
El tiempo del fin no es invisible
Jesús: “¡Se acabó el tiempo!”
 – Vlag Spaans_PNG
– Niet Rome maar Mekka(!!!) –
Not Rome but Mecca(!!!)
Vlag Engeland
¡No Roma sino La Meca!
Vlag Spaans_PNG
(144.000) De dood van 1/4 Wereldbevolking
Profetie Sara Ayin
.
(144.000) DEATH OF 1/4 OF
THE EARTH’S POPULATION
Vlag Engeland
(144.000) Muerte de 1/4
De la Población de la Tierra
Vlag Spaans_PNG
« De tijd is op! »
.
– Datum Opname zichtbaar geworden –
« Time is up! »
Date Rapture Became Visible
Vlag Engeland
¡Se acabó el tiempo!
La fecha del Rapto se hizo visible
Vlag Spaans_PNG
.
Een vreemde 100% dodelijke virus
.
“Killer virus” erger dan SARS-3
A Strange 100% Deadly virus
Killer virus worse than SARS-3
Vlag Engeland
Un extraño virus 100% mortal
Virus asesino peor que el SARS-3
Vlag Spaans_PNG
« Laatste nieuws »
.
.
« Latest News »
Vlag Engeland
« Últimas noticias »
Actualización del virus de Picadura
Vlag Spaans_PNG
Nog voor de Grote Opwekking – Hel op aarde
Coronavirus – Steekvirus
.
Before the Great Revival
Hell on Earth
Coronavirus – Sting Virus
Vlag Engeland
Antes del Gran Avivamiento
El Infierno en la Tierra
Coronavirus – Virus de Picadura
Vlag Spaans_PNG
Corona- en de Steekvirus
De Grote Opwekking – De valse Profeet
.
Corona and the Sting virus
The Great Revival – The False Prophet
Vlag Engeland
Corona y el virus de Picadura
El Gran Avivamiento – El falso Profeta
Vlag Spaans_PNG
.
Update: Geen 10 maar nog ±3 maanden!
De laatste President
Terug in Office nadat de Grote Opwekking is begonnen
Nov.2021 t/m febr.2022
.
Not 10 but ±3 months left!
The last President
Nov 2021 to Feb 2022
Vlag Engeland
¡No quedan 10, sino ±3 meses!
El último presidente
Nov de 2021 a feb de 2022
Vlag Spaans_PNG
.
Nog maar ±3 maanden (Nov.2021 t/m febr.2022)
Vision – Jan 24, 2021
Only ±3 more months
(Nov 2021 – February 2022)
Vlag Engeland
Solo ±3 meses más
(Nov. de 2021 – Febrero de 2022)
Vlag Spaans_PNG
.
De Democraten links
(Nancy Pelosi/Chuck Schumer)
en Obama rechtsboven
Vision – Feb 5, 2021
Democrats at the Left
Nancy Pelosi/Chuck Schumer
and Obama at the upper Right
Vlag Engeland
Los Demócratas a la izquierda
Nancy Pelosi/Chuck Schumer
y Obama arriba a la derecha
Vlag Spaans_PNG
God de Vader zei over Donald Trump: “Mijn David!”
.
God the Father about Donald Trump:
“My David!”
Vlag Engeland
Dios el Padre sobre Donald Trump:
“¡Mi David!”
Vlag Spaans_PNG
.
Het laatste jaar
van
President Donald J. Trump
Nov.2021 Febr.2022
– Nog maar ±3 maanden President –
.
Nov 2021 – February 2022
Only ±3 More Months President
Vlag Engeland
Nov. de 2021 – Febrero de 2022
Solo ±3 meses mas Presidente
 – Vlag Spaans_PNG
De Grote Wind Een oordeel Gods
.
(Visioen)
Coronavirus – Steekvirus
.
(Vision)
Coronavirus – Sting virus
Vlag Engeland
(Visión)
Coronavirus – Virus de Picadura
Vlag Spaans_PNG
PREPARE For The Next Pandemic
.
– Weer een oordeel Gods –
The next Pandemic
Another Judgment of God
Vlag Engeland
La próxima Pandémica
Otro Juicio de Dios
 – Vlag Spaans_PNG
– Alarm in de Eindtijd –
Wereld in paniek!
.
(Covid-19)
Alarm in the End Time
World in Panic!
Vlag Engeland
(Covid-19)
Alarma en el Tiempo Final
¡Mundo en Pánico!
 – Vlag Spaans_PNG
(Maart 2022)
===◊===
.
(March 2022)
Vlag Engeland
(Mar de 2022)
 – Vlag Spaans_PNG
(De Zeven Donderslagen)

« 90 dagen voor de Opname »
.
(The Seven Thunders)
90 Days Before The Rapture
Vlag Engeland
(Los Siete Truenos)
90 Días antes del Rapto
 – Vlag Spaans_PNG
– Binnen 90 dagen –
(Febr./mrt./april 2022)
.
– Within 90 Days –
(Feb/Mar/April 2022)
Vlag Engeland
– Dentro de 90 días –
(Feb./mar./abril de 2022)
 – Vlag Spaans_PNG
.
(666+666+666+6+6+6+6= 2022)
« Februari 2022 »
.
(666+666+666+6+6+6+6= 2022)
« February 2022 »
Vlag Engeland
(666+666+666+6+6+6+6= 2022)
« Feb. 2022 »
 – Vlag Spaans_PNG
De laatste 90 dagen voor de Opname
(5 febr./mrt./april 2022)
.
The last 90 days before the Rapture
(Feb/Mar/April 2022)
Vlag Engeland
Los últimos 90 días antes de la Rapto
(Feb./Mar./Abril 2022)
 – Vlag Spaans_PNG
« De Menorah »
De gemeente van Laodicea bloed van binnenuit dood
De geest van de Antichrist
.
« The Menorah »
The Laodicea congregation bleeds to death from within 
The spirit of the Antichrist
Vlag Engeland
.
« La Menorah »
La congregación de Laodicea se desangre desde dentro 
El espiritu del Antichristo
 – Vlag Spaans_PNG
.
« Het Mysterie van de Oalim »
“De 1e en de 2e Vuurproef”
.
(De Zonen Gods en de Oalim’s uit het Vuur geboren)
« The Mysterie of the Oalim »
“The 1st, and the 2nd Trial by Fire”
.
Vlag Engeland(The Sons of God and the Oalim’s born out of Fire) Vlag Engeland –
« El Misterio de los Oalim »
“La primera y la segunda prueba por Fuego”
.
Vlag Spaans_PNG (Los Hijos de Dios y los Oalim nacidos del Fuego) – Vlag Spaans_PNG
.
(Het mysterie van de 2e liefde)
– De Gouden Ring –
(The Mystery of the 2nd Love)
The Golden Ring
Vlag Engeland
(El misterio del segundo amor)
El Anillo de Oro
Vlag Spaans_PNG
Verzameld u kennis in de 2e en 3e graad!
(Verschil wijze en dwaze maagden)
.
Collect your knowledge in the 2nd and 3rd degree!
Vlag Engeland – Difference wise and foolish virgins Vlag Engeland
¡Reúnen sus conocimientos en el 2do y 3er grado!
Vlag Spaans_PNG Diferencia vírgenes sabias y necias Vlag Spaans_PNG
.
.
Totaal (720+300 miljoen) ±1 miljard
.
Total ±1 Billion
(720+300 Million)
Vlag Engeland
Total ±1 Mil Millones
(720+300 Millones)
Vlag Spaans_PNG
– Negentig dagen onzekerheid –
« (Febr./mrt./april 2022) »
.
Ninety Days of Uncertainty
(Feb/Mar/April 2022)
Vlag Engeland
Noventa días de incertidumbre
(Feb/mar/abril de 2022)
Vlag Spaans_PNG
Een hels leger uit de hemelse gewesten
A Hellish Army from the Heavenly Places
Vlag Engeland
Un ejército infernal de los lugares celestiales
Vlag Spaans_PNG
De laatste drie dagen voor de Opname
The last three days
before the Rapture
Vlag Engeland
Los últimos tres días
antes del Rapto
Vlag Spaans_PNG
Een invasie van duivels op de aarde
.
– De sterren van de Draak –
.
(April 2022)
.
Invasion of Devils on Earth
– The Stars of the Dragon –
(April 2022)
Vlag Engeland
Una invasión de demonios
– Las estrellas del Dragón –
(Abril 2022)
– Vlag Spaans_PNG
Westerse – Joodse – Hebreeuwse kalender
(2018−5778−6000) Start laatste Jaarweek (23 aug.2018)
Western – Jewish – Hebrew Calendar
(2018−5778−6000)
Start last 7 Year of Daniel (Aug 23, 2018)
.
Vlag Engeland
Calendario Occidental – Judío – Hebreo
(2018−5778−6000)
Comienzo última Semana de Daniel (23 de agosto de 2018)
.
Vlag Spaans_PNG
.
.
(Febr./mrt./apr.2022)
– Jezus en de Opname –
.
(Feb/Mar/Apr 2022)
– Jesus and the Rapture –
.
Vlag Engeland 
.
(Febrero/marzo/abril 2022)
– Jesús y el Rapto –
.
Vlag Spaans_PNG
.
.
» Dit moet zijn vóór 17 april 2022! «
This must be before april 17, 2022!
.
.
Vlag Engeland
¡Esto debe ser antes del 17 de abril de 2022!
.
.
Vlag Spaans_PNG
.
.
» Rapture Zone – 13 en 16 april 2022 «
JESUS WILL RETURN
BEFORE 2022 BLOOD MOON RELATION
» Rapture Zone – April 13 and 16, 2022 «
.
Vlag Engeland
.
» ¡Zona de Rapto – 13 y 16 abril 2022! «
.
Vlag Spaans_PNG
.
– Update Opname –
(Eerste zegel – Het witte paard)
.
– Update Rapture –
(First seal – The white horse)
Vlag Engeland
Actualización Rapto
(Primer sello – El caballo blanco)
Vlag Spaans_PNG
.
– Rome –
.
– Paus Franciscus –
.
(Nov.2021) en (Feb.2022)
.
The last two Sons of God
(Nov 2021) and (Feb 2022)
.
Vlag Engeland
.
Los dos últimos Hijos de Dios
(Nov de 2021) y (Feb de 2022)
.
Vlag Spaans_PNG
.
– De Opname (april) 2022 –
Vlag Engeland  The Rapture (April) 2022  Vlag Engeland
– Het Universum –
« God de Vader »
.
– Tempelberg –
Vlag Spaans_PNG  El misterio Del Golden Gate − Jerusalén  Vlag Spaans_PNG
(Het mysterie van de vijf maanden)
.
(Mystery of the five months)
.
(El misterio de los cinco meses)
.
.
« End of Days »
« Jezus en Gabriël »
– Drie Bazuinen in ±30 seconden –
« Jesus and Gabriel »
Three Trumpets in ±30 Seconds
.
Vlag Engeland
.
« Jesús y Gabriel »
Tres Trompetas en ±30 segundos
.
Vlag Spaans_PNG
.
« Armageddon Bloedmaan »
– Mysterie Bloedmaan –
– Blood Moon Mystery –
Vlag Engeland
“La última Luna de Sangre”
– Misterio Luna de Sangre –
Vlag Spaans_PNG
– Wachten op de laatste Benjamin –
.
– January 2022 –
Waiting for the Last Benjamin
.
Vlag Engeland
« La cuenta regresiva »
del Fin de Tiempo
Esperando último Benjamin
.
Vlag Spaans_PNG
« Jesus: “Time is up!” »
« Jesús: “¡Se acabó el Tiempo!” »
« The Rapture – El Rapto »
– 2018 ⇒ 2022 –
« April Abril »
Vlag Engeland « The Countdown – La Cuenta Atrás »  Vlag Spaans_PNG
.
– De Antichrist –
– Januari 2022 –
– January 2022 –
.
Vlag Engeland
– Enero 2022 –
.
Vlag Spaans_PNG
– Welcome to the Real World –
“Wachten op Armageddon”
« De wereld tegen de restchristenen »
.
“Waiting For Armageddon”
The world against the Christians
Vlag Engeland
– Cristianos Diabólicos –
“Esperando el Armagedón”
El mundo contra los cristianos
Vlag Spaans_PNG
– De Eindtijd –
« Laatste mogelijkheid – Internet »
.
« Last Possibility – Internet »
.
Vlag Engeland
« Última Posibilidad – Internet »
.
Vlag Spaans_PNG
– Michel de Nostradame –
« De slapende Profeet »
– Het Mysterie van de Mallona Planeet –
.
« The Sleeping Prophet »
The Mystery of the Mallona Planet
Vlag Engeland
« El Profeta Dormido »
El Misterio del Planeta Mallona
Vlag Spaans_PNG
– Armageddon is in zicht –
.
– De Opname –
Jezus: “Als Ik terugkom, is de aarde stervende.”
Armageddon is in zicht
Vlag Engeland  « Chemtrails of Death »   Vlag Engeland
– The Rapture –
Jesus: “When I Come Back, the Earth is Dying.”
.
“Cuando Jesús regresa, la Tierra está Muriendo
– Walmart FEMA Death Camps –
FEMA Walmart – FEMA Martial Law – Military Jade Helm 15
“Wereldwijde Operatie Krijgswet verwacht in 2022”
.
“Global Operation Martial Law expected in 2022”
“Operación global Ley Marcial prevista en 2022”
– Project L.U.C.I.D. –
Lucifer’s Universal Criminal IDentification
– The Beast 666 Universal Human Control System –
.
La IDentificación Criminal Universal de Lucifer
– El Sistema de Control Humano Universal Beast 666 –
– Einde Genadetijd is in Zicht –
» Armageddon – Het vuur van de Hel «
End Time of Grace is in Sight
Armageddon – Fire of Hell
Vlag Engeland
El tiempo del fin de la gracia está cerca
Armageddón – Fuego del infiernos
Vlag Spaans_PNG
– 2022 –
(Armageddon)
– Vlucht naar Jezus –
(Minder dan 10% wordt opgenomen)
– Flee to Jesus –
Less Than 10% of the Christians
Will Be Raptured
.
Vlag Engeland
– Vuelo a Jesús –
Menos del 10% de los cristianos
se convierten en rapto
.
Vlag Spaans_PNG
– De Heren en de Koningen –
(Het 1000-jarig vrederijk)
The Lords and the Kings
(1000-year Kingdom of Peace)
Vlag Engeland
Los señores y los reyes
(1000 años del Reino de la Paz)
Vlag Spaans_PNG
.
– Geen genade meer –
– Two Steps From Hell –
(Nog twee stappen verwijderd van de Hel)
.
“No more Mercy”
(Two Seps From Hell)
Vlag Engeland
“No más Misericordia”
(A dos pasos del infierno)
Vlag Spaans_PNG
.
“Ontvoerd door Buitenaardse wezens”
– Armageddon –
Annunaki van de Planeet X (Nibiru)
Kidnapped by Aliens
(Annunaki from the Planet X (Nibiru)
Vlag Engeland
Secuestrado por extraterrestres
(Annunaki del Planeta X (Nibiru)
Vlag Spaans_PNG
“Future Events – World War III”
– De laatste 3,5 jaar –
(De Antichrist Demonen Ufo’s en Buitenaardse Wezens)
Future Events – World War III
– The Last 3,5 Years –
and his vision of Armageddon
(The Antichrist Demons UFOs and Aliens)
Vlag Engeland
Eventos futuros – III Guerra Mundial
– Los últimos 3,5 años –
y su visión de Armageddón
(El Antichrist Demons Ufo’s y Aliens)
Vlag Spaans_PNG
– Israël tegen de rest van de wereld –
(Aug.2018 – sept.2025)
Israel against the rest of the world
(Aug 2018 – Sept 2025)
Vlag Engeland
Israel contra el resto del mundo
(Agosto de 2018 – sept. de 2025)
Vlag Spaans_PNG
– The Virtual 3rd Temple –
De Opname wordt verwacht vóór 17 april 2022
The Virtual 3rd Temple
The Rapture is expected before May 2022
Vlag Engeland
El 3er Templo Virtual
El Rapto se espera antes de mayo de 2022
Vlag Spaans_PNG
– Armageddon is in zicht! –
(Donkere wolken aan de horizon)
(Dark clouds on the horizon)
Vlag Engeland
.
(Nubes oscuras en el horizonte)
Vlag Spaans_PNG
.
Trompet Geluiden van de Eindtijd
(Gabriël met Trompet)
Trumpet Sounds
of
The End Times
(Gabriel with Trumpet)
Vlag Engeland
.
Sonidos de trompeta
del tiempo final
en todo el mundo!
(Gabriel con trompeta)
Vlag Spaans_PNG
.
– Een man Gods –
.
.
» TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
.
(Jezus: “De tijd is al op!”)
.
– The Rapture –
Jesus: “Time is already up!”
Vlag Engeland
.
– El Rapto –
Jesús: “¡El tiempo ya se acabó!”
Vlag Spaans_PNG
.
We hebben nog maar weinig tijd
.
– De ruiter op het witte paard –
Aug.2018 moet zijn aug.2021
Wie is deze man?
– Time of Grace almost over –
(The Black Horse)
Vlag Engeland  » The End is near «  Vlag Engeland
– Genadetijd bijna voorbij –
(Het zwarte paard)
» Het einde is in zicht «
.
Vlag NL_PNG
– Planeet Nibiru en de komst van de Messias –
– De Opname is dichterbij dan ooit tevoren –
(Openbaring 12:1-18)
.
Openbaring valse Profeet
Het mysterie 23 sept.2017
verborgen in een graancirkel
(De valse profeet/Antichrist)
Vlag NL_PNG
Revelation of the False Prophet
The mystery 23rd of Sep 2017
hidden in a crop circle
(The False Prophet/Antichrist)
Vlag Engeland
.
– Profetische tekens aan de hemel –
(Openbaringen van de Eindtijd)
Lijn1
Vlag Engeland – (Revelations of the End Time)Vlag Engeland
.
– Het Dal van Armageddon –
(Het is 30 seconden voor 12)
.
(Niemand wil achterblijven)
(Nobody wants to stay behind)
Vlag Engeland
(Nadie quiere quedarse atrás)
Vlag Spaans_PNG
Lijn1
– Wereldklok –
(De gemeente van Laodicea)
– Bereidt u voor! –
(Wat is dat en hoe doe je dat?)
(Jezus en Angelica Zambrano)
.
Colorado
en zijn spoedige
wrede dood
Lijn1
and his speedy
cruel death
.
Vlag Engeland
.
2 Petr.1.10
(2 Petrus 1:10)
(Een rechtvaardige nauwelijks gered)
Zeilboot_ Donkere Wolken
Video’sDe Opname
(Donkere wolken aan de horizon)
(Duivelse evangelische christenen)
(Zie: Duivelse christenen)
Get Ready_ Trompet
“Genadetijd bijna afgelopen”
(De Aarde begint al te beven)
(Bruiloftsgasten, afgewezen)
(In bewerking)
(2014-2018-2021)
the-messiah-coming-soon
(De Messias van de wereld)
(2017-2018) = (5778/6001)
Niemand weet de dag en het uur
(De tijd is al op)
– Armageddon –
the-rapture1
Zie: “De race naar Armageddon”
“Jezus: “De tijd is allang voorbij. De tijd is op!”
Het wachten is nu nog op de Wedergeboorte van “De laatste Benjamin!”
(De laatste Zoon van God de Vader)
.
– Israël –
What is the Messias Waiting For?
3rd Tempel 2016
– 2017/2018 –
(De laatste twee Tempels 3 en 4)
.
– Time is up! –
(2017/2018) – (5778)
de-zon-komt-op-achter-de-aarde
hebrew-year-5777
.
“De laatste Jaarweek
(2018-2025)
.
Daniel
(Daniël 12:11-12)
(Het mysterie van de 1290 en 1335 dagen)
.
.
“De komst van de valse Profeet”
De ruiter met de boog van de liefde
(Augustus 2021)
Update (1-4)
.
.
“Antichrist”
The Antichrist1_JPEG
(De drie Antichristen)
(Napoleon/Hitler/De Antichrist)
.
Rabbi Rami Levy & 15 year old Natan
(De komst van de valse Profeet)
– Het witte paard –
Het openen van de eerste zegel
Screen Shot 11-29-15 at 12.31 PM
(De vier ruiters van de Eindtijd)
Het witte paard van de valse vrede
en de drie paarden van Armageddon
Het witte paard van de valse vrede
(Stof tot nadenken 1-2-3)
(666+666+666+6+6+6+6= 2022)
(Aug.2021)
De 144.000_
– De eerste 48 uur –
(De nacht) Het moment van de Opname
(Alle mensen worden bezet!)
Dal van Armageddon
Ze zijn bang, maar niet bang genoeg
(Een gemeentelid en de Voorganger)
“Drie maanden na Armageddon”
De terugkomst van Jezus op de Olijfberg
(sept.2025) Begin 1000 jarig vrederijk
(In bewerking)
.
« De schaduwkant van orgaandonatie »
(!!!)
– 72 uur lang nog een zenuwlichaam! –
(Het belang van de waterdoop)
.
There is more to it
Certain information is Not given to us
– Organ Donation –
« The shadow side of Organ Donation »
– Still A Nerve Body for 72 hours! –
Vlag Engeland
« El lado oscuro de la donación de órganos »
– ¡Un cuerpo nervioso por 72 horas! –
Vlag Spaans_PNG
.
.
« Rook, Vuur en de Rots »
– Bekentenis van een bekeerde Satanist –
Vlag NL_PNG
.
* * * * *
.
« Smoke, Fire and the Rock »
(COMBAT IN THE HEAVENLY REALM)
By John Mulinde, Obsteig (Austria) – (Youtube) (32:03)
– Confession of a Converted Satanist –
Vlag Engeland
.
.
« Humo, Fuego ay la Roca »
(Combatir en el reino celestial)
– Confesión de un Satanista convertido –
.
Vlag Spaans_PNG –
.
* * * * *
.
» TIME IS RUNNING OUT FAST !!! »
.
.
(We hebben nog maar weinig tijd!)
Vlag NL_PNG
(Time is running out fast!)
Vlag Engeland
(El tiempo esta acabando rapido!)
Vlag Spaans_PNG
De Zonen Gods maart 2018 - De Oalim
« Leeuwen op de Tronen Gods »
.
Piramide 7 Hemelen Gods
(Profetie Karel Hoekendijk)
Voormalig Evangelist en Pastor
“Volle Evangelie Gemeente”
.
“De Zonen Gods onzichtbaar”
Condor Bald Eagle USA
(1 Kor.12:31)
En Ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert
.
“Geboorte Bald Eagle/Leeuw uit het Vuur”
“De 1e en de 2e Vuurproef”
(Een Zoon Gods en de Oalim uit het Vuur geboren)
Zie: Weg tot geestelijke Wedergeboorte (1, 2 en 3)
.
Jezus en Nicodemus
Weg tot geestelijke Wedergeboorte (1)
(1e Vuurproef /2e graad)
Morgenster
Weg tot geestelijke Wedergeboorte (2)
(2e en 3e Vuurproef /3e graad)
(2e graad /Nader uitgelegd)
(3e graad /Nader uitgelegd)
El Condor
(Het mysterie winter en de sabbat)
– Ware kennis/2e en 3e graad –
renbaan-paulus
(De erekrans)
Weg tot geestelijke Wedergeboorte (3)
(En geweldenaars grijpen ernaar)
(Mystery of the winter and the Sabbath)
Vlag Engeland
“The honorary wreath!”
Vlag Engeland
Spelende kinderen
(Doel van inzichten)
(Het geheim van de kleine kinderen)
Condor in vlucht
(De Scepter Gods)
(De Sterren, de Zuilen, de Rammen Gods)
“De terugkeer van de verloren Zoon”
(Het mysterie van de 2e liefde)
(In bewerking)
“De ijzeren Staf en de Scepter Gods”
(Het behalen van deze twee Trofeeën)
(In bewerking)
100 Dollar biljetten
Het gevaar van schulden in de Eindtijd
(Er zullen geen miljonairs meer zijn)
“Blauwdruk van de geschiedenis
van morgen
(De laatste 1000 jaar)
(In bewerking)
“De 5 Talenten Gods”
(De 9 gaven van de Heilige Geest)
(In bewerking)
“Het 1000 jarig vrederijk”
(De laatste 7,3 jaar van Henoch)
(In bewerking)
Lijn1
.
De Eindtijd/Armageddon
nostradamus-the-man-who-saw-tomorrow
(Narrated By Orson Welles)
(Best video Documentaire) – (1:27:31)
Vlag Engeland
– De Opname –
a-thief-in-the-night-1972
(Deel 1) Best Rapture video ever (1:09:44)
Vlag Engeland
– Armageddon –
a-distant-thunder-1978
(Deel 2) After the Rapture (1:16:37)
Vlag Engeland
– Christian Movie –
left-behind-i-2000-christian-movie
Moderne versie (1:39:54)
Vlag Engeland
– Tribulation Force –
left-behind-ii-2002-tribulation-force
After the Rapture (1:35:17)
Vlag Engeland
– World at War –
left-behind-iii-2005-world-at-war
Armageddon (1:35:12)
Vlag Engeland
– World at War –
het-einde-van-de-antichrist
“Left Behind III” (2005)
The End of the Antichrist (1:35:12)
Vlag Engeland
Lijn1
.
Getting Preparend for the Rapture
Zie: (Divine Revelations) You must prepare yourself (24:57)
Very few will Enter Rapture – Learn How To Prepare Yourself
Je moet gereed zijn (2 Petr.1:10)!

Vlag Engeland

Mark of the Beast
Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) Zegel van de Dood
.
Verichip
Armageddon Laser- fire mark
(access code 666)
Vlag Engeland
JPEG zon2
Armageddon Laser- brandmerk
(toegangscode 666)
Vlag NL_PNG
(Best Video’s)
(Satan leeft onder ons)
Fighter Jets Escort Flying Saucer
(Meer dan 200 miljoen aardbollen)
(Ufo’s bestaan echt!)
Red Moon Rapture
(Armageddon Bloedmaan16 mei 2022)
.
Magere Hein met de sikkel_ Armageddon
(Wat er na de Opname gaat gebeuren)
.
« What will happen after the Rapture »
Vlag Engeland
.
.
Foto Ken Peters
(I Saw the TribulationKen Peters)
(Best Video of End Time Prophecies)YouTube (2:28.14)
Vlag Engeland
.
(Events before and after the Rapture)
Vlag Engeland
(Bergen/Noorwegen)
(De eerste uren na de Opname!)
(Maurice Sklar/America)
Vlag Engeland
(The first hours after the Rapture!)
Vlag Engeland
Porta Celi - Poort van genade
(Maurice Sklar/America)
Vlag Engeland
The Four Horsemen Armageddon
(Maurice Sklar/America)
Vlag Engeland
Vlag Engeland Vlag Spaans_PNG Bandeira Portuguesa Drapeau Français
Heinrich Heine
(Ternauwernood gered)
(1797-1856)
King3
(Johannes King/Suriname)
JPEG_ Engel stad
(Talmage/America)
Een miljoen engelen
Jezus: “Wie wil gaan?”
(William Booth/Engeland)
William Booth - arreslee in de kerstnacht
Jezus: “Ga jij!” – “Wat, ik gaan?”
(William Booth/Engeland)
– Een straat-evangelist –
.
-
(Foto’s binnenland)
Curaçao12a
(Foto’s Willemstad)
===*===
.
.
– De Zonen Gods –
Het ontstaan van deze website
Zie hoe het allemaal is begonnen!

“Jezus, en een website”

Het eerste begin
Tot vijf keer toe heeft Jezus mij duidelijk ingegeven dat ik Joh.1:12 moet prediken. De eerste keer door een broeder en daarna nog eens vier keer in sept.2014. In die tijd was ik in Suriname.
Jezus, gaf mij in de nacht van zaterdag 7, zondag 8 en maandag 9 en in de nacht van zaterdag 13 sept.2014 in een visioen door, dat ik Joh.1:12 moet prediken. Dus niet alleen over de naderende Opname, maar ook over het mysterie van de Wedergeboorte uit de geest.
Jezus: “Predikt Joh.1:12! Als Ik Nicodemus niet had aangesproken over dit mysterie, dan was hij niet uit de geest Wederom geboren geweest.”
___
Zie: “De Zonen Gods” – Weg tot geestelijke Wedergeboorte (1)
(1e Vuurproef/ 2e graad)

Zie details: Winter en de Sabbat – De laatste Benjamin

Een Profetie
Het begon allemaal met een profetie dat voormalig Evangelist Karel Hoekendijk mijn ouders heeft gegeven, dat hun oudste zoon aanging. Ik ben Jan Belle en geboren in Nederland. Mijn ouders gingen in sept.1952 naar Suriname toe, waar mijn vader in het plaatsje “Zorg en Hoop” op de “Algemene Middelbare School” (AMS) als leraar kon beginnen. Mijn hele jeugd van 1 t/m 13 jaar heb ik dan ook in Suriname doorgebracht en daarna van 01 maart 1973 t/m 01 maart 1974 Militaire Dienst in Suriname als vrachtwagenchauffeur. (DAF 314)

(Tris) Tropendienst in Suriname.

Maar begin september 1961 gebeurde er iets heel bijzonders! Mijn ouders kregen toen in de middag een wel heel ongewoon telefoontje binnen. Het was Karel Hoekendijk die persoonlijk van Jezus het telefoonnummer had gekregen om direct bij aankomst, vanuit Aruba naar Suriname, mijn ouders op te bellen. Het was een profetie dat mij aanging.
Zie daarover meer in: “De zeven hemelen Gods” – Een profetie van Karel Hoekendijk!
.
* * * * *
.

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Vier Ridders
Bron: _http://www.northernway.org/mysteryschool/wp-content/uploads/2014/05/TemplarKnights.jpg
Cadet Chapel at the Air Force Academy – Colorado
Bron: _https://cabla.nl/artikel/17400/prachtige-kerken-van-overal-op-de-wereld
(Laatst bijgewerkt:) Bald Eagle in vlucht. Het is bijna tijd!
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/NLZNJQKbdWc/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=NLZNJQKbdWc
Armageddon. De vier ridders met kap en het witte paard
Bron: _https://ioan17.wordpress.com/tag/got-question-org-question-of-the-weekwhat-is-going-to-happen-according-to-end-times-prophecy/
Rapture Accelerator
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/k06gdB0tckE/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=k06gdB0tckE
(Foto) De weg naar omhoog
Bron: _http://www.gerritsma-site.nl/Reislog%20FenE-Old.html
Piramide. Bron: _http://www.bigbabylon.nl/Piramide-edelsteen-Chakra-EDG-101
Geboorte Bald Eagle/Leeuw uit het Vuur
(1e/2e Vuurproef) De Zonen Gods/De Oalim
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U_M57kUSASw
Bron: _Bro Dave Ch. #7 – America in Prophecy – Apocalyptic Movie Commentary
.
===*===