De aarde – Het Beestenrijk

« De aarde – Het Beestachtige koninkrijk »
144.000 – De dood van 1/4 Wereldbevolking

Sara Ayin

De Eindtijd
Broeders en zusters, de Heer wees mij uitdrukkelijk op dit verslag!
Toen ik het gelezen had, was dit het eerste wat ik zei: “Heer, dit visioen kan nauwelijks door christenen worden begrepen, laat staan de gewone mens.”
De Heer heeft dit alles in de 2e en 3e graad van kennis aan haar gegeven. Ze zegt dan ook, dat ze dit visioen in gehoorzaamheid op Internet heeft gezet. Maar of Sara Ayin dit visioen wel zelf begrepen zou hebben valt zeer te betwijfelen, want ze heeft er nauwelijks een uitleg bij gegeven.

Overtuigt u zelf.


Transcriptie Profetie: 10 april 2020 door Sara Ayin YouTube (12:52)

De 144.000 / Oordeel / (2x een oorlog – Dit is de Corona- en de Steekvirus)

Boodschap voor de 144.000
Sara Ayin: “Ik werd vanmorgen heel vroeg wakker en Jezus zei, dat ik naar de datum van vandaag moest kijken.”  – Het is vandaag 10 april 2020.
Als je deze getallen bij elkaar optelt, krijg je 144.
(Noot van de vertaler: Indien zonder 0 opgeteld in volgorde van dag, maand en jaar)
(Zet de 3x 0 achter de 144 / 10, 4, 2020 = 1, 4, [2+2]= 144.000)

Dit is een bericht voor de 144.000 duizend.

De 144.000 Messiaanse Joden in het Dal van Armageddon
(Openb.7:4-8) De 12 stammen Israëls x12.000 = 144.000
(Het Beestachtige koninkrijk)
___
(Profetie) Jezus:
“Vandaag is de dag van Mijn getransformeerden. De dag dat Ik ze schoon was. De dag dat Ik ze laat zien wie ze zijn en wat hun in de weg staat. Mijn verborgenen, Mijn 144.000, Mijn speciaal geselecteerde Elite-leger: Het zijn er maar weinig vergeleken met de wereldbevolking, maar ze zullen grote schade aanrichten aan het Beestachtige koninkrijk.* Ze laten het niet zo gemakkelijk komen. Ze zullen de overhand hebben en zullen geestelijk het kamp van de vijand binnengaan voor de strijd. Wie zei, dat je iets niet kunt doen? Als Ik in jouw kamp ben, kun je alle dingen doen!”

*) De 144.000 komen pas in zicht op het moment dat Armageddon uitbreekt.

Mijn opdracht is nu om te beginnen te bidden tegen elke samenzwering, die de vijand [met Fake News] in de media aan jullie bekend zal maken. Al hun schema’s zijn ontworpen om erachter te komen wie jullie zijn. (De Digitale Wereld en… de Biochip!) Welnu, de wereld staat op het punt te ontdekken wie jullie zijn en zal het niet leuk vinden! Het [De wereld] zal je verbinding met Mij verbreken en zal op jullie roeping spugen. Maar Ik heb jullie niet geroepen om de wereld te behagen, maar om Mij te behagen!

Jullie zijn Mijn soldaten en vanaf vandaag zal je niet langer verstrikt raken in wereldse, onbelangrijke zaken. Het zal je niet meer aangrijpen. Je handelingen zullen koud en berekenend zijn om de goederen van het kamp van de vijand te verwoesten. De goederen… dat zijn de zielen, gevangen zielen, miljarden, ze zitten in de val, niet in staat om zich te bewegen. Dus moeten jullie ze verplaatsen! Als Ik tegen jullie zeg dat jullie een berg moeten verplaatsen, moeten jullie het doen!

.

Jezus: “Dit [Corona-] virus is nog niets vergeleken met wat Ik over de wereld ga sturen.” [De Steekvirus]
Profetie: 10 april 2020 (144.000, Death Of 1/4 Of The Earth’s Population – Sara Ayin)

Oordeel

De 144.000 zullen oordeel over de wereld brengen, de plagen zullen komen in omgekeerde volgorde! Daarom zeg Ik jullie om voor de eerstgeborenen te bidden. Dit [Corona-] virus is nog niets vergeleken met wat Ik over de wereld ga sturen. [De Steekvirus] Maar het kan zich alleen vastklampen aan al degene die geen berouw hebben. Dus Ik zeg u nu: Bekeert u van uw moorden! Van uw begeerte! Van uw afgoderij! Van uw leugens, huichelarij en bedrog! Je weet dat, terwijl Ik met je praat, de vijand je probeert te diskwalificeren, je slechte gedachten geeft en je door mensen laat leiden. Wees niet bang, omdat hij [Satan] je niet kan diskwalificeren en hij is boos!

Geen van de gebeden van Mijn 144.000 zullen ongeldig terugkeren. Ze zijn allemaal door alle eeuwen heen in een gedenkteken voor hun opgeslagen! Er is niets verborgen voor Mijn Elite-leger, de 144.000 [de uitverkorenen]. Ze hebben al het vermogen om de bedoelingen van mensen te kunnen doorzien. Welnu, dit gaat nu toenemen! Met deze gave wil Ik jullie waarschuwen, het zal jullie veel pijn veroorzaken! Omdat jullie zullen zien en weten wanneer mensen tegen je liegen en bedriegen. Ik geef jullie deze gave zodat jullie duidelijk je vijanden kunnen zien en voor ze kunnen bidden. Geef je roeping nooit op. Het Beest zal zich richten op de verborgenen [144.000], maar omdat jullie ze steeds minstens één stap voor zijn, zullen jullie door zijn vingers glippen!

(Oorlog) Corona- Steekvirus
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”  – (Deze oorlog is de Steekvirus)
(Het volgende gaat de Coronavirus aan)
We zijn tenslotte allemaal samen in deze crisis, toch? Nee! Jullie zijn niet samen in deze crisis. Jullie zijn gescheiden van familie en al degene van wie je houdt. Op dit moment bereiden regeringen zich voor om te staken. Ze willen maximale schade, niet voor zichzelf, maar voor jou.
Ze hebben hun door mensen gemaakte veilige havens, niet door Mij ingesteld! Ik zeg je, dit zullen hun doodskisten zijn op de dag des Heren!
___

(Zie: veilige havens) Dit is niet zo gemakkelijk in te zien. Het gaat hier om de Preppers! Dat zijn mensen die bijvoorbeeld Armageddon willen overleven. Ze leven in Bunkers en ondergronds in Containers. Deze hebben voor zichzelf een bunker gebouwd. Deze bunkers (doodskisten) zullen hun begraafplaatsen zijn.

De Steekvirus
Jezus: “De komende Oorlog zal verwoestend zijn! Dus het is absoluut noodzakelijk dat je nu tot Mij komt, omdat je misschien geen tijd meer zult hebben wanneer het [De Steekvirus] uitbreekt en je door angst word overvallen.”  – De Heer heeft het hier duidelijk over de Steekvirus!
“Met de oorlog worden grote natuurrampen afgekondigd die over de aarde zullen komen. Deze oordelen maken deel uit van Mijn genade. Ze zullen één-vierde* van de wereldbevolking doden. De meeste van hen is Mijn volk, zodat ze het Beest niet zullen zien. Wees er dus klaar voor om uw Maker zo meteen te ontmoeten.”
Tot zover deze Profetie.
___
*) Ze zullen één-vierde van de wereldbevolking doden. Dit gaat Armageddon aan, maar de Steekvirus zal plaatsvinden nog vóórdat de valse Profeet op 5 sept.2023 zal opstaan!
De vierde zegel: “De dood”

(Openb.6:7-8) “En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! [8] En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.”


Zie de juiste volgorde:
Corona- en de Steekvirus: “(…) Deze oordelen maken deel uit van Mijn genade. (…) De meeste van hen is Mijn volk, zodat ze het Beest niet zullen zien.”
___

Dit is al helemaal niet meer in te zien. Met de Corona- en de Steekvirus haalt de Heer hiermee voortijd vele zwakken en ouderen weg. Het is maar een kleine groep, zodat ze het Beest (valse Profeet) niet zullen zien.

Selvaraj legt uit hoe dat de leeftijd van ouderen wordt ingekort

Zie: Leeftijd ouderen voortijd ingekort!
Best: Korte versie – YouTube (20:15)
___
___
In de Eindtijd zal wereldwijd het leven van vele ouderen worden ingekort!
Dit is al begonnen voor iedereen en nog meer voor al degene die ±50 jaar en ouder zijn.

Broeders en zusters, zie eerst de video voordat het volgende verkeerd begrepen zou kunnen worden, want we zitten nu al aan het einde van de eerste 3,5 jaar van de Laatste Jaarweek!

Ouderen en de zwakken
Na het zien van deze video liet de Heer mij het Teken/Logo Brandmerk 666 zien. M.a.w. het gaat hier om het Merkteken nr.666! (Openb.13:15-18)
Zie toch en hoor(!) de wijze waarop God de Vader de ouderen en de zwakken wil behoeden voor dit vreselijke nr.666.! Want… degene die dan toch voor het Brandmerk 666 kiest, zit gevangen in de Hel voor miljarden van jaren, want je weet namelijk niet wanneer Satan voor rede vatbaar zal zijn.
Jezus: “Eens zal Satan(Lucifer) tot inzicht en bekering komen en dan zal alles weer als vanouds zijn.”
___
Maar… hoeveel miljarden van jaren zou dat nog wel kunnen duren? Vandaar dat de Heer eerst de Coronavirus pandemie over de wereld heeft laten gaan dat daarna gevolgd zal worden door de Steekvirus!
De Heer wil de ouderen in bescherming nemen.
Jezus: “Deze oordelen maken deel uit van Mijn genade.”
Weet wel, de Heer laat niemand langer leven dan strikt noodzakelijk is.

Tot zover deze keiharde waarheid. Wie het vatte kan, die vatte het.

Armageddon – Atomair Vuur
Jezus: “Met de oorlog worden grote natuurrampen afgekondigd die over de aarde zullen komen. Ze zullen één-vierde van de wereldbevolking doden.”
Drie dagen na de totale duisternis komt de Grote aardbeving en direct daarna een Tsunami van 200 tot 300 meters hoog, of nog hoger!

Tot zover deze Profetie.


Profetie uitgelegd
Het volgende zou de juiste volgorde moeten zijn:
Het (De wereld) zal je verbinding met Mij verbreken en zal op je roeping spugen.
“…op je roeping spugen.”  – Dit gaat de wereld aan, die tegen de 144.000 en de christenen oorlog zullen voeren! Maar dat kan alleen als de Heilige Geest weg is.
___
Zie de juiste uitleg:
Dit heeft te maken met de Heilige Geest die op 2 febr.2024 van de aarde zal worden weggenomen. Op dat moment is de verbinding met de christenen verbroken, omdat de Heilige Geest dan niet meer in de harten van christenen aanwezig is. Vanaf dat moment kan niet meer in Tongen worden gesproken, want de Heilige Geest is weg!
Afbeelding: Het moment dat de Heilige Geest wordt weggenomen.
___
De Heilige Geest was er alleen voor de Wedergeboorte uit de geest(2e graad) en komt niet meer terug, ook niet in het 1000-jarig vrederijk. Het hoogst te behalen niveau zal dan zijn: De terugkeer van de verloren zoon. (1e graad van kennis) Het vuur (de Vuurproef) uit de Geest bestaat dan niet meer.

(1e Vuurproef/2e graad)

Jezus: “De komende oorlog zal verwoestend zijn… aangezien je misschien geen tijd hebt als het uitbreekt en… als de angst intreedt.”  – (Dit gaat de Steekvirus aan! Er zal tot 2x toe een grote wind waaien: De Corona- en de Steekvirus. Ook dit is niet te zien.)
Twee keer een grote Wind
Het volgende gaat deze komende oorlog aan, maar is totaal anders dan wij mensen normaal met een oorlog bedoelen. Het gaat hier om de Corona- en de Steekvirus!
De Coronavirus kent drie of vier varianten, de één nog gevaarlijker dan de andere.
Maar… de Steekvirus is de aller- ergste nog nooit eerder vertoonde moordenaar!

De Coronavirus ging als eerste binnen drie maanden vanuit één Land (China) uiteindelijk de hele Wereld over. Maar de Steekvirus wordt door de wind bewogen en zal binnen 24 uur, ook vanuit China, de hele wereld overgaan.

God de Almachtige Rechter voert oorlog tegen de mens

In Zijn toorn en in Zijn grimmigheid heeft Jahweh(God) de steden Zeboïm, Adama, Sodom en Gomorrah omgekeerd vanwege de slechtheid van hun inwoners. Net als toen zal God de Vader ook nu weer Zijn maatregelen moeten nemen en zal eerst met de Coronavirus en daarna met de Steekvirus oorlog voeren tegen de mens. Maar nu pakt God de Vader de hele wereld aan!

Het volgende gaat de Coronavirus aan
Jezus: “We zijn tenslotte allemaal samen in deze crisis, toch? Nee! Jullie zijn niet samen in deze crisis. Jullie zijn gescheiden van familie en al degene van wie je houdt. Op dit moment bereiden regeringen zich voor om te staken. Ze willen maximale schade, niet voor zichzelf, maar voor jou.”
___
De Eindtijd – De wet van de valse vrede is genadeloos.

We hebben zelf niet zoveel meer over iets te beslissen. De regering bepaald wel hoe we moeten leven! Ze willen maximale schade. Dat is de Regering die het gedrag –vrije wil- van de Bevolking tijdens de Coronavirus aan banden wil leggen! Zie bijvoorbeeld de lengte van de Lockdown, de Avondklok en de zeer zware boetes voor het overtreden van de 1,5 meter afstand.

Het mysterie van de 144.000
Jezus: Er is niets verborgen voor Mijn 144.000 [uitverkorenen]. Ze hebben al het vermogen om de bedoelingen van mensen te kunnen doorzien. Welnu, dit gaat nu toenemen! Met deze gave wil Ik jullie waarschuwen, dat jullie eronder zullen lijden!* Omdat jullie zullen zien en weten wanneer mensen tegen je liegen en bedriegen.”
Hoe dit laatste ‘liegen en bedriegen’ begrepen moet worden weer ik niet. Maar dat zullen zeker niet de christenen zijn.
___
*) De christenen zullen zich om de 144.000 heen verzamelen om hen te beschermen, maar zullen tenslotte zelf allemaal(!) worden gedood. Dit gebeuren maakt de uitverkorenen erg verdrietig. Dat is nu wat de Heer bedoeld: De 144.000 zullen eronder lijden! (Het zal hun veel pijn doen)
.
De 144.000 zijn namelijk ontrefbaar, maar dat weten de christenen niet. De 144.000 kunnen in de tijd van Armageddon 3,5 jaar lang zonder eten en drinken. Het weer, hitte en kou, heeft ook geen invloed op hen. Ze blijven allen in volle gezondheid totdat het 1000-jarig vrederijk gaat beginnen. Dit Elite-leger van de Heer zal pas overgaan als ze precies 100 jaar oud zijn. Alle mensen in het 1000-jarig vrederijk zullen niet ouder worden dan 100 jaar. Dit is de leeftijd die altijd bereikt zal worden.
.
Dan is er nog iets heel bijzonders: Alle mensen zullen een uitstraling hebben van ongeveer 34 jaar. Ze zullen die uitstraling behouden totdat ze 100 jaar oud zijn! Vele ouderen hebben vandaag de dag een verweerd gezicht en kunnen er echt heel oud uitzien. In het 1000-jarig vrederijk zal dat niet meer zijn. Allen(!) zullen er blijven uitzien als een 34 jarige ondanks hun werkelijke leeftijd.
.
===*===

Sara Ayin visioen origineel Engels

(PDF) Transcript 10 April 2020 by Sara Ayin (In obedience)

The Rhema Word of the Lord for the 144,000 thousand

“Today is the day of My transformed. The day I wash them clean. The day I reveal to them who they are and what is hindering them. My hidden ones, My 144,000, My special selected, elite army: they are few compared to the population of the world, but they will wreak havoc on the beastly kingdom. They won’t allow it to come so easily. They will have an upper hand and will spiritually enter into the enemy’s camp for battle. Who said you can’t do something? If I am in your camp, you can do all things.”

“My order now is to start praying against every plot deal/that the enemy will reveal to you in the media. All their schemes are designed to find out who you are. Well, the world is about to find out who you are, and it won’t like it! It will end your connection with Me and will spit upon your calling. But I have not called you to please the world, but to please Me! You are my soldiers, and from today, you will no longer be tangled in worldly, irrelevant matters. It will not move you any longer. Your moves will be cold and calculated, to spoil the goods of the enemy’s camp. The goods are souls, captive souls, billions of them, trapped, unable to move. So, you must move them! If I say to you to move a mountain, you must do it!”

Judgment

“The 144,000 will bring judgment upon the world, the plagues reversed! This is why I told you to pray for the firstborn. This virus is nothing compared to what I am about to send upon the world. But it can only cling to the unrepentant. So, I say unto you now, Repent of your murders! Of your coveting! Of your idolatry! Of your lies and hypocrisy! You know that as I speak to you, the enemy tries to disqualify you, giving you wicked thoughts, passing you through people. Fear Not! Because he cannot disqualify you and he is angry! None of the prayers of My 144,000 will return void. They are all stored in a memorial for them, through all ages! There is nothing hidden from My hidden ones. They already have the ability to see through people’s intentions. Well, now this is about to increase! With this gift, I warn you: A lot of pain ensues! Because you will see and know when people are lying to you and being deceptive. I give you the gift so you can clearly see your enemies and pray for them. Never give up your calling. The beast will target the hidden ones, but because you are at least one step ahead, you will slip through his fingers!”

War

“The war that is coming, no one is expecting. After all, we are all together in this crisis, right? No! You are Not together in this crisis. You are separated from your family and those you love. As we speak, governments are preparing to strike. They want maximum damage, not for themselves, but for you. They have their man-made safe havens, Not ordained by Me! I tell you, these will be their coffins on the day of the Lord!”

“The coming war will be devastating, so it is absolutely imperative that you come to Me now, as you may not have time when it breaks out, as fear settles in. With the war, great natural disasters are decreed to befall the earth. These judgments are part of My mercy. They will remove ¼ of the world’s population, most of them My people, so they won’t see the beast. So be ready to meet your Maker at a moment’s time.”
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De aardeHet Beestachtige Koninkrijk

(DZG// Vrijdag 02-07-2021) – (Update: 26-10-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Afbeelding: George Washington met mondkapje
One Hundred Dollar Bill With Medical Face Mask on George Washington
Loans for Small Businesses to Bridge the Coronavirus Gap
Bron: _https://www.saltlakemagazine.com/loans-for-small-businesses-to-bridge-the-corona-gap/
De 144.000 uitverkorenen144.000 Sealed Witnesses
Bron: _https://www.neverthirsty.org/wp-content/uploads/2015/12/revelation-20100926-seventh-seal-opened.pdf
Twee ouderen op het wandelpad
Bron: _https://www.redactie24.be/news/30692/een-coronataks-voor-ouderen-uw-antwoord-is-overduidelijk
Het moment dat de Heilige Geest wordt opgenomen
(Afbeelding) _https://lh6.googleusercontent.com/-ni4kWIKO48Q/TWjA9JuhOzI/AAAAAAAAAHg/gu_Qb1_AGFg/s1600/Heilige-Geest.JPG
Bron: _http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2012/07/geprolongeerd-ontvang-de-heilige-geest.html
De Bald Eagle en de Leeuw geboren uit het Vuur
(De 1e/2e Vuurproef) De Zonen Gods – De Oalim
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U_M57kUSASw
De mens tart God de Vader
Sodom Last of Days… Gods soon return end of days prophetic signs
SODOM WAS REAL!!! AND IT IS HAPPENING AGAIN!!
END OF DAYS IS HERE!! NOW!! “Sodom part 1”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=EgKpLEzZl_w
===*===