Orgaandonor en het zilveren koord

– Het zilveren Koord –
72 uur lang nog een zenuwlichaam!

(Het belang van de waterdoop)

Suriname – Mijn kleine vriend
.
Korte samenvatting
Via een vriend leerde ik zijn Hindoestaanse oom kennen die al 90 jaar oud was.
Hij zat altijd buiten onder het afdak van zijn kleine huisje. Gedurende de vele gesprekken die we over Jezus hadden, kwam hij tot een enig inzicht en bekeerde zijn hart. Ja, hij kwam tot levend geloof!
Vanaf dat moment, zo vaak als hij mij met de fiets zag aankomen, zei hij heel luid:
“Jezus Christus, Jezus Christus, Jezus Christus!”
Zo gebeurde het dat ik hem wel meer dan 30x ging bezoeken en elke keer bad ik met hem het zondaarsgebed. We spraken toen uren lang over Jezus.
Hij wist dat Jezus voor hem aan het kruis was gestorven. Hij wilde zodoende meer weten over Jezus.
___
Toen kwam ik enige tijd later die neef weer tegen, met wie ik zo vaak samen met mijn oude vriend het zondaarsgebed had gebeden. Hij was daar ook heel vaak aanwezig.
Hij zei: “De oude man is niet meer.”
Vanwege zijn zwakke lichamelijke gesteldheid, was het voor hem niet mogelijk om de waterdoop na te komen, helaas. Gezien zijn situatie wist ik alreeds dat hij het niet lang meer zou maken.
Deze Hindoestaanse neef (40 jaar) vertelde mij dat de oude man op dinsdag 11:00 uur was overleden.

Op vrijdag 12:00 uur, precies 3 dagen later(72 uur) hebben ze mijn kleine oude vriend gecremeerd, zoals dat bij de Hindoestanen de gewoonte is.

(Het zilveren Koord)
De man vertelde mij wat hij had gezien:
Maar… daarvóór gebeurde er iets heel bijzonders! Het was een open Crematorium.
Mijn kleine vriend zou op de brandstapel worden gelegd om precies 71 uur na zijn heengaan. Dat was 1 uur te vroeg!

(Afbeelding: Niet vanuit het hoofd. Het zilveren Koord gaat vanuit het hart)

De witte duif
Zijn kleine ziel was, door het zilveren Koord, nog steeds met zijn oude lichaam verbonden!
Na het gebed wilden ze al naar zijn kist lopen, maar toen kwam plotseling een grote duif aanvliegen, die aan het hoofdeinde op de kist ging zitten!
Zo een grote witte duif hadden ze nog nooit gezien. In Suriname zijn alleen kleine witte duiven, maar deze duif was minstens 3x zo groot!
___
Er waren 180 mensen aanwezig. De duif hield namelijk de crematie tegen.
Eerst na 1 uur pakte iemand een stok en joeg de duif weg. Ze zagen allemaal de duif wegvliegen, maar deze was plotseling in het niets verdwenen! Hun verbazing was wederom zo groot dat ze weer even moesten bijkomen.

En weer kwam er een tijd bij dat ze moesten wachten.

De Hemel
Dit is het gezicht wat ik toen in de nacht zag: Het was een visioen!
Mijn kleine vriend (153 cm) kwam in de Hemel aan en met dat hij daar was riep hij:
“Jezus Christus, Jezus Christus, Jezus Christus!”
Hij riep mij(!) zijn grote vriend van 2 meter groot. Maar ik was nog op aarde.
Dan plotseling staat de Heer voor hem en zei: “Ik ben de Christus.”
De Heer gaf hem een groot kruis en zei: “Ga naar de Hemelpoort!”
Mijn kleine vriend nam het kruis op zijn schouders en liep daar naar toe.
Daar stonden 2 Grote Engelen van elk 9 meter groot!
Ze hadden een Zwaard in hun handen en één van de Engelen zei: “Wat doet u hier?”
Maar dan: “Oh…” zei de Engel: “Ik zie het!”
En mijn kleine vriend ging de Hemelpoort binnen en hij zei:
“Jezus Christus, Jezus Christus, Jezus Christus!”
.
===*===

– Het Zilveren Koord –
.
Het aardse zenuwlichaam

Met dat een christen sterft, ziet hij Magere Hein op zich afkomen die met zijn sikkel het Zilveren Koord doorgehaald. De ziel is dan niet meer met het aardse zenuwlichaam verbonden.

Het volgende is zeer belangrijk!
Als een christen tot inzicht en bekering is gekomen en hoe dan ook de onderwaterdoop niet is nagekomen, die heeft aan de andere kant van het leven een heel groot probleem! Het Zilveren Koord is dan namelijk nog voor 3 dagen of precies 72 uur lang aan het zenuwlichaam verbonden.
Deze christen die de waterdoop aan zich voorbij heeft laten gaan, voelt 72 uur lang nog werkelijk alles wat er met zijn lichaam gaat gebeuren. Het is dan net als of die nog vol in het leven staat!
Heeft hij echter ingestemd met een Orgaandonatie, dan zal hij, aan de andere kant van het leven zonder verdoving(!) onuitsprekelijke pijnen te verduren krijgen en dat drie dagen lang!

Advies: “Geef het door, geef het door!”


Orgaandonatie
“Wil je zonder verdoving geopereerd worden?”
.
Op 05-05-2017 gaf de Heer mij in hier enige aandacht aan te besteden
Broeders en zusters, velen zijn niet op de hoogte met het volgende:
(Prediker 12:6-7) “Voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt… en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.”
___

Jezus: “Openen van een lijk mag pas gebeuren DRIE DAGEN nadat de dood is ingetreden – De levensdraden zijn nog niet doorgesneden.”


– Toegevoegde noot –
.
Dit gaat iedereen aan! Of je nu wel of niet gelovig bent.
Daarom het advies: “Geef het door, geef het door!”
.
Het zilveren Koord
Toen ik dit gedeelte (Deel 1) had geschreven gaf de Heer mij in dit direct al op de website te zetten. Daarna ben ik met Deel 2 begonnen. Zie halverwege dit verslag.
___
(!!!) Als een mens door één of meerdere Demonen is bezet, dan gaan die Demonen mee met het onderdeel van dat lichaam dat in een ander lichaam wordt ingeplant. De Demonen kunnen dan doorgaan met hun verwoestende werk.
Dit is iets wat alleen geestelijk kan worden ingezien.

Zie het volgende:

De eerste gehoorzaamheid Gods
(Luc.3:3) “En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der bekering tot vergeving van zonden…”

Met de waterdoop wordt de bekering bekrachtigd. Hiermee geef je de Heilige Geest volmacht om je geestelijk te onderwijzen. Alles wat je daarvóór doet is op geheel eigen wijze kennis verzamelen zonder dat de Heilige Geest je daarbij helpt.

Daarom: Wie tot inzicht en bekering komt, die late zich direct dopen!
De Heilige Geest is uw geestelijke leraar. (1 Petr.2:2) “..en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.”
Maar de waterdoop kent nog een veel grotere betekenis en heeft te maken met het zilveren koord!
___
Op het moment dat een christen sterft, is de Heilige Geest niet meer in het mensenhart aanwezig. Maar ook de ziel van deze christen is er niet meer. Dat komt omdat, binnen één seconde nadat de dood is ingegaan, door Magere Hein, “De Dood” met de sikkel, het zilveren koord wordt doorgehaald dat met het lichaam was verbonden.

Wie de complete onderwaterdoop niet heeft meegemaakt, diens ziel is dan nog steeds, voor drie dagen, met het zilveren Koord verbonden!

Wat je over Orgaandonatie zou moeten weten
De schaduwkant van orgaandonatie

(72 uur lang nog een zenuwlichaam!!!)

Een donor- orgaan wordt uit een levend lichaam gehaald!

Het volgende is overgenomen en bewerkt.(JJB)
Zaterdag 3 oktober 2015, 23:00 uur

Laatst bijgewerkt: 2 december 2016

Orgaan- en weefseldonatie

Wie zich als orgaandonor laat registreren, doet dit meestal met de bedoeling om zieke medemensen te helpen. Een prima intentie, daar zal iedereen het over eens zijn. Maar wat houdt het in de praktijk eigenlijk in om donor te zijn? Wat gebeurt er op het moment dat je daadwerkelijk in een situatie komt dat je organen gedoneerd kunnen worden?

Veel mensen beseffen niet dat als je donor wordt, je meestal geen orgaan zult kunnen doneren als je al overleden bent. Want organen uit dode lichamen zijn onbruikbaar, omdat er al binnen een paar minuten beschadiging optreedt door zuurstofgebrek. Donororganen worden dus vrijwel altijd uit een levend lichaam gehaald. Alleen als ze je direct, nadat de dood is ingetreden, al naar een operatiekamer kunnen krijgen (bijvoorbeeld na een mislukte reanimatiepoging in het ziekenhuis) zijn organen uit een dood lichaam nog bruikbaar.

Bij de meeste orgaandonaties is dit niet het geval. Soms overkomt het slachtoffer iets ernstigs (bijvoorbeeld een ongeluk) buiten het ziekenhuis en wordt het bewusteloze lichaam naar de spoed eisende hulp gebracht. Als er geen hersenactiviteit meer meetbaar is, kan de patiënt dan ‘hersendood’ verklaard worden.

Wat is hersendood?

Op het moment dat de donor hersendood verklaard wordt, is er geen hersenactiviteit meer te bespeuren. Er zijn echter genoeg gevallen bekend waarbij een patiënt die hersendood verklaard werd later toch weer respons gaf en zelfs herstelde. Als er geen sprake is van ernstig hoofdletsel, kan geen enkele arts met 100% zekerheid zeggen of een patiënt ooit weer zal bijkomen en in wat voor een conditie hij of zij dan zal verkeren.

Opereren zonder narcose
Veel mensen weten ook niet dat het verwijderen van organen zonder enige verdoving gebeurt. Er wordt gewoon begonnen met snijden, en dit heeft uiteindelijk de daadwerkelijke dood van het lichaam tot gevolg.

Zodra de diagnose ‘hersendood’ is gesteld, ondergaat de orgaandonor uren, soms dagen van afschuwelijke behandelingen om het lichaam, de container van “reserveonderdelen”, te preserveren tot er een geschikte ontvanger is opgespoord.

Dat dit snijden soms toch nog heftige reacties bij een ‘levend’ lichaam teweeg kan brengen (dat hersendood is verklaard), blijkt wel uit het feit dat er van tevoren vaak spierverslappers toegediend worden en het lichaam vastgebonden wordt aan de operatietafel!

(Want het zilveren koord is nog steeds verbonden met de ziel en het zenuwlichaam.)

Het is een goed gedocumenteerd feit dat de hartslag en de bloeddruk direct omhoog gaan wanneer de eerste incisie in de hersendode patiënt wordt gemaakt. Het lichaam lijkt zich er dus wel degelijk van bewust te zijn dat het in gevaar is.

(Jezus: “Openen van een lijk mag pas gebeuren DRIE DAGEN nadat de dood is ingetreden – De levensdraden zijn nog niet doorgesneden.” )

Er steken steeds meer protesten op van verpleegkundigen en anesthesisten, die reageren op de bewegingen van een verondersteld “lijk” tijdens de operatie. De bewegingen zijn soms zo hevig dat het on-mo-ge-lijk wordt om door te gaan.

Als gevolg van hun persoonlijke ervaringen hebben al veel professionals in de medische wereld hun naam uit het donorregister laten schrappen. (!!!)

Geen tijd voor afscheid

Bovendien verloopt het proces van afscheid nemen voor dierbaren bij een donor vaak heel anders dan bij normale sterfgevallen. In het geval van donoren kunnen familie en vrienden vaak niet bij het daadwerkelijke overlijden zijn, omdat dat in de operatiekamer gebeurt. Ze moeten dus afscheid nemen van iemand die nog leeft en ademt, vaak te midden van een hectische situatie omdat de betrokkene net een ernstig ongeluk heeft gehad.

Als het slachtoffer zelf niet aangegeven heeft orgaandonor te willen zijn of niet, wordt er in zo’n situatie vaak druk op de familie uitgeoefend om de organen te laten doneren. Terwijl ze in shock zijn en de situatie zelf nauwelijks kunnen inschatten, moeten ze een beslissing nemen die later vaak een groot schuldgevoel met zich meebrengt.
Als ze na de operatie uiteindelijk de overledene mogen zien, kan de aanblik van een leeggehaald lichaam een traumatische ervaring zijn. Veel nabestaanden klagen ook dat de nazorg van het ziekenhuis voor hen op dit punt nauwelijks aanwezig is.
___
Zie verder voor meer details
De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) ageert tegen deze verzwegen kant van het donorschap en vindt dat donoren van tevoren veel beter ingelicht moeten worden over de gevolgen van hun keuze.
Ook de website NationaleDonorweek.nl zet zich hiervoor in.
Eerder verscheen er op WantToKnow.nl ook al een artikel over dit onderwerp.
Donor worden of donor-af worden kun je tegenwoordig online regelen via je DigiD: “Ja of nee.”
Hieronder een uitzending van Hart van Nederland, met daarin een interview met een getraumatiseerde nabestaande van een orgaandonor.

Zie origineel: “De schaduwkant van orgaandonatie”

Hoe is het mogelijk dat verpleegkundigen, artsen, neurologen, anesthesisten, chirurgen die de transplantatie uitvoeren en operatieassistenten hun ogen sluiten voor deze tekenen van leven?
Ziet men een stervend mens meer als een orgaandonor dan als een stervend mens? En hoe weet men wanneer de persoon daadwerkelijk overleden is? Er zijn bijvoorbeeld genoeg getuigenissen van mensen die (hersen) dood verklaard waren, maar van het randje van de dood “teruggekomen” zijn, en normaal verder leefden.

Zie enkele voorbeelden:

Telegraaf (woensdag 17 okt.2012, 11:56)
Coma-meisje ontwaakt net op tijd
AMSTERDAM – De nachtmerrie voor iedereen met een codicil: Beelden van een 19-jarig meisje dat klaar lag voor orgaandonatie maar plotseling ontwaakte.

Al eerder las ik een bericht (2011) dat iemand die dood verklaart was, met het strippen van de huid, gillend wakker werd! (JJB)

Baby ontwaakt net op tijd uit coma:

Bron: _http://www.leeshetnu.nl/baby-ontwaakt-net-op-tijd-uit-coma-artsen-wilden-de-stekker-al-eruit-halen/

RTL Nieuws (30 mei 2015, 11:15)

Bron: _https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/jaren-coma-ik-kon-zien-en-horen-maar-niemand-had-dat-door

Zie voor meer details:

Bron: _http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/orgaandonatie-wil-je-zonder-verdoving-geopereerd/


Lijn hartslagmeter gezien als het zilveren koord dat, na de dood, pas na 72 uur loskomt

(De schrijver JJB) Het volgende is overgenomen en bewerkt.

Bron: “Wanneer is iemand precies dood?”


“Wanneer is iemand precies dood?”

Tegenwoordig is het medisch gezien heel gemakkelijk te onderscheiden wanneer iemand dood is en waaraan die is overleden.

Er zijn drie soorten van een dood: Klinisch dood, hersendood en biologisch dood.

Klinisch dood is de situatie waarin de ademhaling ophoudt, de bloedcirculatie is gestopt en het bewustzijn is verloren.
Vroeger was een persoon in deze situatie voor iedereen ook echt dood. Maar door reanimatie kan tegenwoordig iemand uit deze situatie gered worden. Dit mag alleen niet te lang duren, want al na 3 minuten treed er zoveel schade op, dat dat nooit meer hersteld kan worden.

Als de klinische dood te lang duurt, is de schade vooral in de hersenen zo groot dat dit overgaat in biologische dood en het leven is beëindigd.

Iemand is hersendood wanneer deze niet meer op pijnprikkels reageert

Zo iemand is dan nog steeds verbonden met een kunstmatige beademing. In deze situatie kunnen de organen nog wel gebruikt worden voor transplantatie. Wanneer dan wordt besloten om van iemand die hersendood is de beademing te stoppen, zal ook de biologische dood intreden. In deze situatie werken de hersenen helemaal niet meer, dus ook niet de zenuwen die pijn doorgeven.(1)

Een verklaring van overlijden gebeurt alleen bij het optreden van de biologische dood, waarbij de hersenen niet meer werken en pijn uitgesloten is. De minimale termijn tussen het opstellen van zo’n verklaring door een lijkschouwer en de uitvaart (crematie of begrafenis) is 36 uur. Zo lang heeft nog nooit iemand een klinische dood overleefd, dus er is absoluut geen kans dat de lijkschouwer een foutje maakt en je levend begraven of gecremeerd wordt. Pijn zal een crematie dus zeker niet doen.(2)

Natuurlijk zijn er ook minder medische beschrijvingen van dood, zoals het “scheiden van lichaam en ziel”. Maar een wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van de ziel is tot nu toe nog niet gevonden.(3)
___
Een kleine uitleg over de laatste 3 punten:
(1 en 2) Het zilveren koord is voor drie dagen, zeg maar voor nog precies 72 uur, met het aardse lichaam verbonden. Hoewel de persoon dan, in al deze drie gevallen, dood wordt verklaard is die toch niet echt dood. Dit kan alleen geestelijk worden gezien.
(3) Bijbels gezien is het scheiden van ziel en lichaam door de mens niet waarneembaar.

Bij een christen die de eerste gehoorzaamheid Gods met de waterdoop is nagekomen, wordt binnen één seconde, direct bij zijn/haar sterven, het zilveren koord verbroken.

Bij kleine kinderen t/m 7 jaar die voortijd sterven, komt diens ziel, binnen één seconde, automatisch los van hun lichaam. Deze kinderen zien Magere Hein “De Dood” niet op zich afkomen.
Ditzelfde gebeurd ook bij kinderen van 7 t/m 12 jaar, die door hun gelovige ouders zijn geheiligd. Te minste, als één van de ouders de eerste gehoorzaamheid Gods met de waterdoop is nagekomen.

Zijn beide ouders de waterdoop niet nagekomen, dan staat ook hun kinderen, vanaf 8 jaar bij een vroegtijdige dood, iets te wachten wat niemand weet. Want wat gebeurt er nog met de kleine in de operatiekamer? Het is allemaal geheim!

Broeders en zusters, toen ik dit gedeelte (Deel 1) had geschreven gaf de Heer mij in dit direct al op de website te zetten! Maar net daarvoor heb ik iets meegemaakt wat met dit verslag van doen heeft.

Zie het volgende:


– De witte duif –
.
De crematie

Via een vriend leerde ik een Hindoestaan kennen die al 90 jaar oud was. Gedurende dat gesprek kwam hij tot een enig inzicht en bekeerde zijn hart. Zo gebeurde het dat ik hem wel meer dan 30x ging bezoeken en elke keer bad hij met mij het zondaarsgebed. We spraken toen uren lang over Jezus. Hij wist dat Jezus voor hem aan het kruis was gestorven. Hij wilde zodoende meer weten over Jezus.

Toen kwam ik enige tijd later deze vriend (een Hindoestaan) weer tegen die samen met de oude man het zondaarsgebed had gebeden. Hij zei: “De oude man is er niet meer.”

Vanwege zijn lichamelijke gesteldheid was het voor hem niet mogelijk om de waterdoop na te komen, helaas. Gezien zijn situatie wist ik alreeds dat hij het niet lang meer zou maken. De man (40 jaar) vertelde mij, dat de oude man op een dinsdag 11:00 uur was komen te overlijden en op vrijdag 12:00 uur hebben ze zijn oude vriend gecremeerd, zoals dat bij de Hindoestanen de gewoonte is.

Maar de man zei, dat er op de buitenplaats (open crematorium) iets heel bijzonders gebeurde wat hij nog niet eerder had meegemaakt en dat ook nog niet eerder ooit van iemand had gehoord.
Een deel van de kist was open zodat de mensen nog even afscheid konden nemen.
De man vertelde: “Toen we klaar waren met het gebed, wilden we het lichaam uit de kist halen, voor de crematie, toen er plotseling een grote witte duif kwam aanvliegen die aan het hoofdeinde op de kist ging zitten.” De man zei: “Ik heb in Suriname nog nooit een witte duif gezien! Iedereen keek ernaar. Er waren ongeveer 180 mensen aanwezig. We hebben er een hele poos naar gekeken. Het was een mooi gezicht. Maar omdat de duif daar nogal lang bleef zitten, hebben we geprobeerd om de duif weg te jagen, maar die ging niet weg! Daar waren we nogal verbaasd over en gingen met elkaar overleggen wat we dan moesten doen. De duif hield namelijk de crematie tegen. Toen hebben we een stok gepakt en de duif weggejaagd. Eerst toen kon de crematie doorgaan.

Normaal hadden we de duif nog voor even in een bepaalde richting kunnen zien wegvliegen, maar de duif verdween in zijn vlucht plotseling in het niets! Iedereen zag dat en ze spraken over een wonder.”

Toen hij mij dit allemaal vertelde, zei ik dat dat Jezus was die voor even de crematie heeft tegengehouden, omdat de 72 uur, precies drie dagen na het sterven, nog niet voorbij waren en het zilveren koord nog met de ziel en het lichaam was verbonden. Ik heb hem daarover vele bijzonderheden verteld en dat christenen nooit hun lichaam mogen verbranden.
(1 Kor.15:44) “Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.”
(Dit is het etherische lichaam)
De Hindoestaan, een vriend van mij aan wie ik dat vertelde, was stomverbaasd. Zijn reactie: “Als dat zo is, dan ga ik dat aan iedereen vertellen. Anders moeten ze te minste 72 uur wachten!”

Het bijzondere van dit alles was, dat ik juist op dat moment met dit verslag bezig was.

De witte duif 3x groter
De duif is de enige vogel waarin de duivel zich niet kan veranderen. Deze vogel wordt sinds onheuglijke tijden beschouwd als heilig. Omdat er waarschijnlijk in heel Suriname niet zo een grote witte duif bestaat, is het ook geen wonder dat alle mensen daar aanwezig met enige verbazing ernaar hebben gekeken. Want niemand van hen had zoiets moois gezien. De witte duif was ten minste 3x groter dan de gewone kleine witte duiven die in Suriname veel voorkomen.
.
===*===

(Deel 2)

Inleiding
Alleen bij degene die tot levend geloof is gekomen en juist daardoor de Heilige Geest heeft ervaren, zal bij een plotselinge sterven de ziel direct van het lichaam worden gescheiden. Dit is de enige keer dat dit mogelijk is, nog voordat de waterdoop heeft plaatsgevonden!

Bij kinderen t/m 7 jaar gelden dezelfde regels en ook bij kinderen van 7 t/m 12 jaar, die door hun gelovige ouders zijn geheiligd.

Komt iemand tot inzicht en geloof, maar deze heeft het levende geloof niet, dan valt die niet onder deze bescherming die de Heilige Geest geeft. Er is namelijk een wezenlijk verschil met iemand die tot levend geloof is gekomen en iemand die tot inzicht en bekering is gekomen.
De eerste moet bekennen dat die zonder Jezus absoluut geen schijn van kans heeft als het om eeuwig leven gaat.

Hij straalt dat ook uit en is direct voor iedereen een getuigenis, want deze is tot levend geloof gekomen! Zijn gebeden zijn heel anders en dat brengt hem/haar direct de Heilige Geest, nog voordat de waterdoop heeft plaatsgevonden.

De tweede weet dat hij een zondaar is en moet bekennen dat die zonder Jezus het leven niet kan beërven. Als deze nieuw geboren christen dan de waterdoop nakomt, dan zal ook bij hem de Heilige Geest inwoning maken.

Het enige verschil met deze is, dat die niet tot levend geloof is gekomen maar zich bewust geworden is dat hij hiermee beslist verder moet gaan.

Het verschil met deze twee is dan ook, dat de één direct naar Jezus opkijkt en dat brengt de bekeerling tot levend geloof. Maar… de tweede ziet een barrière van zonden die hem als het ware tot een bekering dwingt om daarvan verlost te zijn, wat met de waterdoop ook zal gebeuren.

Een ieder kan zo voor zichzelf bepalen hoe hij ten opzichte van een ander tot inzicht en bekering is gekomen. De één gaat uit zijn dak en de andere is wat gedeisd. Dit vanwege zijn zonden.


Het gevaar van orgaandonatie

Als het om hygiëne gaat en ruimte besparing, zien veel mensen de voordelen er wel van in om gecremeerd te worden, behalve een enkeling. “Stel nu dat er aan de andere kant leven is, dan zou ik geen lichaam meer hebben en daar moet ik niet aan denken. Daarom laat ik mij liever begraven, want misschien komt daar weer een ander leven uit voort.”

Toen ik een verpleegster tegenkwam vertelde ik haar enige bijzonderheden over de Biochip en wat de toekomst de mensen brengen zou. Ze luisterde aandachtig en vertelde mij dat ze mensen werft voor het Donorschap. Ik schrok mij wezenloos toen ik dat hoorde. Direct nam ik haar even terzijde en heb toen verteld hoe dat Jezus daarover denkt.

Ze vertelde mij, dat ze het formulier positief met ‘Ja’ had ingevuld. Direct vertelde ik haar welk een verschrikkelijke waarheid achter deze gift verborgen zit. In eerste instantie was zij niet zo snel te overtuigen met wat ik haar precies duidelijk wilde maken. Maar, toen ik haar dit verslag gaf, schrok zij dermate hevig met wat zij las en wat de Bijbel daarover te zeggen had, dat zij het direct ongedaan heeft gemaakt en veranderde het ‘Ja’ naar ‘Neen’.
Het hele verslag geeft al aan, dat er in de Bijbel heel strikte regels daarover zijn opgetekend. Dit zijn geestelijke bijzonderheden, waar de mens beslist rekening mee moet houden.

Op de folder staat: “Als je iemands leven kan redden, zou je dat dan doen?”  – Natuurlijk wil je dat! En dus kruis je ‘Ja’ aan.

Maar, wat zijn de gevolgen voor een donor die daar levenloos op de operatietafel ligt?
Dit is iets, wat van de 1000-den christenen maar bij een enkele bekend is. De Heilige Geest kan daarover nauwelijks enige informatie geven, omdat de christenen in deze Eindtijd de roep van de Heilige Geest nauwelijks nog kunnen waarnemen.
(Joh.16:13) “…doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Bij de wereldmensen en naamchristenen is dit al helemaal niet gegeven.

Alleen een ware christen Gods die gestorven is, ziet magere Hein op zich afkomen. Magere Hein is een persoon, een skelet uit de Hel, die in een vaal gewaad van de dood ‘De dood’ vertegenwoordigd. Hij heeft een sikkel in zijn rechterhand waarmee hij, binnen één seconde, bij de dood van een christen, het zilveren koord van het leven daarmee doorsnijd. De ziel is dan niet meer met het lichaam verbonden.

Het belang van de waterdoop

Direct nadat een christen van dit leven is overgegaan naar het eeuwige leven, Tussenfirmament (Tussenrijk) of naar het Dodenrijk of Hel, wordt in een ondeelbaar ogenblik, in dezelfde seconde, nadat de dood is ingetreden, het zilveren koord doorgesneden. Dit komt vanwege de geestelijke wet die aan de waterdoop is verbonden. Alleen een christen, die de waterdoop is nagekomen, kan met zijn dood Magere Hein zien. Een wereldmens is dat niet gegeven.

Bij een wereldmens gebeurt het volgende: Als een mens sterft, dan wordt het lichaam heel langzaam koud. De ziel blijft met dat lichaam verbonden. Eerst na drie dagen is het lichaam dermate afgekoeld dat het zilveren koord automatisch verbroken wordt. Dit gebeurd te allen tijde eerst na 72 uur en beslist niet langer, ook als het lichaam nog warm is.

Maar in landen waar het extreem koud kan zijn, bijvoorbeeld in Siberië, kan al binnen 10 uur het zilveren koord automatisch verbroken worden. Dat komt vanwege de ijzige kou. Wie dan de waterdoop niet is nagekomen, die maakt hetzelfde mee als zou die zonder kleren in levende lijve in de kou staan.

Het etherische lichaam
Maar al zou dat lichaam na de dood langdurig warm worden gehouden door bijvoorbeeld grote hitte, of in het ziekenhuis automatisch warm gehouden worden, dan nog zal na 72 uur het zilveren koord pas loskomen. Je kunt het ook het zilveren navelstreng noemen.

Op de tekening is dan ook heel goed te zien dat het zilveren koord vanuit het hoofd van de aardse mens naar het hoofd van het etherische lichaam is verbonden. De waarheid in deze is, dat deze verbinding van hart tot hart is.


Zie nu enkele teksten uit de Bijbel die met de dood en het zilveren koord van doen hebben.
(Hosea 6:2) “Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derde dage zal hij ons oprichten, en wij zullen leven voor Zijn aangezicht.”
Maar al te vaak heeft Jezus via (Joh.16:13) het volgende aan de mensen bekend gemaakt:

Jezus: “Openen van een lijk mag pas gebeuren DRIE DAGEN nadat de dood is ingetreden – De levensdraden zijn nog niet doorgesneden.”

(Prediker 12:1-2) “Gedenk dan uw schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen, voordat de zon verduisterd wordt evenals het licht en de maan en de sterren…”

Wat hierin staat, heeft te maken met wat er in de toekomst zal gaan gebeuren, namelijk autopsie; het binnen drie dagen openbreken van het lichaam.

Zie wat Jezus over Lazarus zei: “Hij is ingeslapen, maar Ik ga daar heen om hem uit de slaap te wekken.”  (Joh.11:11-13)

Zie ook het dochtertje van Jairus: “Zij is niet gestorven, maar zij slaapt.”  (Luk.8:52)

Het zilveren Koord
(Prediker 12:6-7) “Voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt… en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.”
Het zilveren koord gaat voor de Joden zowel het Oude- als het Nieuwe- Testament aan.

Gaat dan een Jood of een gezalfde des Heren dood, dan wordt het zilveren koord binnen één seconde door Magere Hein met de sikkel doorgehaald. Dit geldt alleen voor degene die het verbond van Abraham is nagekomen. Vanaf dat moment blijft dit gebeuren voor de Joden bestaan tot aan het einde van het 1000-jarig vrederijk.

Het nieuwe Testament
Jezus, stond na drie dagen op uit de dood.

Na drie dagen, dus enkele minuten voordat het zilveren koord los zou komen, is Jezus in datzelfde lichaam opgestaan. Was dat niet het geval geweest, dan hadden de discipelen Jezus niet kunnen aanraken. Want als het zilveren koord verbroken was geworden, zou Jezus niet meer te zien zijn geweest, want immers, het etherische lichaam is voor het mensen- oog onzichtbaar.

Alleen Jezus heeft het kunnen meemaken dat Hij Zijn lichaam eerst na drie dagen weer heeft kunnen gebruiken om de mensen te laten zien dat Hij daadwerkelijk uit de dood is opgestaan. Dat lichaam heeft Hij nodig gehad om met Zijn discipelen en anderen nog te kunnen communiceren.


Demonen in een donorlichaam
Het lichaam kan ook bezet zijn door vele demonen die lekker in het warme lichaam willen blijven wonen. Echter, is het lichaam eenmaal koud, dan moeten ze wel uit het lichaam gaan. Maar als nu binnen 72 uur het lichaam van alle vitale onderdelen wordt ontdaan, zullen ook demonen meegaan die een verwoestend werk zijn begonnen.

Deze verborgenheden kunnen dan ook alleen geestelijk gezien en begrepen worden omdat het nu eenmaal onmogelijk door een mens gezien kan worden.

Een gewelddadige geest
Van alle dieren in het veld, vogels, vissen en insecten met bloed, komt bij het sterven het zilveren koord automatisch los. Dat gebeurt direct binnen een ondeelbare seconde. De mens vormt een uitzondering!

Waarom is dat? Bij een zeer sterke gewelddadige geest hebben de Engelen drie dagen de tijd om dit etherische lichaam, de ziel, met kettingen vast te binden. Daar hebben ze namelijk precies 72 uur de tijd voor. Want deze duivelse geest is volkomen weerloos als die nog met het aardse lichaam is verbonden. Zou dan het zilveren koord, direct al bij zijn sterven loskomen, dan is zo een geest tot in eeuwigheid niet meer te vangen.

Voor de Rechter- Engel staat een moordenaar. Want alleen moordenaars komen te allen tijde voor het gericht. Deze moordenaar, een verdorven geest, is vastgebonden en wordt begeleidt en bewaakt door twee Engelen van Michaël. Alle anderen, even zo slecht, die geen moord hebben begaan, gaan direct door naar de plaats waar ze tot in eeuwigheid zullen verblijven.

Zo is er een Dodenrijk, een Hel en de Hades. Verschil Hel en Hades is, dat de Hel een poel van vuur is met bewegende levende cellen waarin de duivelse geest wordt gepijnigd. De Hades is een plaats binnen in de Hel waarin duivelse geesten in een kooi met vuur worden opgesloten.

Abortus
In de nacht van woensdag op donderdag (19/20 juli 2017) gaf de Heer mij het volgende in, wat aan dit verslag is toegevoegd:
Wie ook voor het gerecht moet komen, zijn de ouders of ouder die één of meerdere abortussen hebben laten uitvoeren. Want ook dat is een zeer ernstige vorm van moord in de moederbuik.
Alle doctoren en zusters die daaraan hebben meegewerkt moeten ook voorkomen.

M.a.w. wie door zijn of haar toedoen de dood of moord op een mens heeft begaan of op zijn geweten heeft, die moet te allen tijde voorkomen, ook al zou dat onbewust zijn gebeurd.

Een Donorlichaam

Doctoren die het lichaam van een mens ontmantelen, en dus ook het hart, moeten ook voorkomen. Want een Donorlichaam (een verondersteld lijk) is uiteindelijk door hun toedoen op de operatietafel gestorven, ondanks het feit dat het Donorlichaam zelf al door de Doctors is doodverklaard. Dit kan alleen geestelijk worden ingezien.


Een Goddelijke waarschuwing

Uit een klein boekje “Wat gebeurt er bij het sterven?” van Evangelist J.S Vlietstra, heb ik het volgende overgenomen: Allereerst geven wij (Familie Vlietstra) nu de openbaring weer, die een zeer goede vriendin van ons, op 11 en 12 nov.1967, van de Heer ontving. Ze schreef:

“Ik droomde dat bij zeer laag water een kleine boot de haven binnenvoer. Erin zat een R.K. priester, die een dode jonge vrouw in zijn armen hield. Hij liet mij zien dat ze werkelijk niet meer leefde.”
(De R.K. priester duidt waarschijnlijk op de kerkelijke begeleiding van de menselijke ziel na de dood)
“Ergens aangekomen deed men haar ruw de trouwringen af. Ze droeg er twee – aan iedere hand één. Alleen ik zag hoe dit haar reeds ontzettende pijn deed.
Toen stak ‘iemand’ zijn vinger in een open gat in haar hoofd. Kennelijk was deze vrouw overleden door deze hoofdwond. Men dacht: “Ze voelt het toch niet meer.”

Toen gaf de vrouw een ontzettend onmenselijk geluid. Ik wist dat niemand het in werkelijkheid hoorde, maar ik hoorde het wel. Ze was immers ‘dood’ en had geen mogelijkheid meer haar stem te gebruiken.”

“Het was een ontzettend angstige droom. Zo erg zelfs dat ik ben opgestaan, het licht hebt aangedaan en steeds maar heb gebeden”: “Heer, wat is dit wel: Wat roept deze vrouw, terwijl ze eigenlijk geen geluid kan voortbrengen, omdat ze ‘dood’ is? Wat wilt U hiermee aantonen?”

’s- Morgens heb ik het volgende opgeschreven:

Openen van een lijk mag pas gebeuren
drie dagen
nadat de dood is ingetreden

want de levensdraden zijn nog niet doorgesneden.

Onbeschrijfelijk lijden wordt veroorzaakt,
terwijl er geen mogelijkheid meer is

dit in het lichaam uit te drukken.


– Verstrekkende gevolgen –

Bij alle gevallen van harttransplantatie moet nu eenmaal op zeer korte termijn operatief worden ingegrepen, wil men tenminste een kans van slagen hebben.

Maar bij een warm lichaam zijn de levensdraden nog steeds met de trillingen van het lichaam verbonden. De eenheid van geest, ziel en lichaam bestaat derhalve nog, zij het met dien verstande, dat het lichaam in zoverre is uitgeschakeld, dat door dit lichaam geen enkele reactie meer naar buiten tot uitdrukking kan worden gebracht.

Realistisch weergegeven kunt u zich daar misschien het best als volgt een beeld van vormen.

Stel u voor: U bent levensgevaarlijk gewond of ziek. U hebt uw hart beschikbaar gesteld voor transplantatie. U overlijdt. Korte tijd later snijdt men op de operatietafel door uw borstbeen, legt men uw borst open en snijdt door de hart- zak. Vervolgens wordt uw lichaam aangesloten op een hart-longmachine. De machine verricht hart- en longfuncties om het hart ‘levend’ te houden en tegelijkertijd wordt voor een juiste temperatuurdaling gezorgd.

Daarna snijden chirurgen het hart los en halen alle vitale onderdelen uit dat lichaam. En misschien wordt uw gehavende lichaam (dat nog steeds verbonden is met geest en ziel) een dag later aan het verzengende vuur van het Crematorium overgegeven, omdat u daarin had toegestemd. U kunt het geloven of niet, maar u maakt dit alles even reëel en bewust mee alsof u nog uw aardse leven leidde.

Op deze afbeelding wil de dokter waarschijnlijk een kogel uit de rechterzij van een soldaat eruit halen. Maar… dat zou ook iets anders kunnen zijn. Vroeger bestond immers nog geen verdoving. Zie nu hoe de man daarop reageert. Zijn rechterarm moet worden vastgehouden, want hij vergaat van de pijn!
Welnu, als een mens in levende lijve met deze kleine handeling al zoveel pijn voelt, hoe moet het dan wel zijn als alle vitale onderdelen één voor één, zonder verdoving, uit je lichaam worden gehaald?
___

Daarom het volgende: “Openen van een lijk mag pas gebeuren DRIE DAGEN nadat de dood is ingetreden. [Een onbeschrijfelijk lijden wordt hiermee vermeden, terwijl er geen mogelijkheid meer is dit in het lichaam uit te drukken.] De levensdraden zijn nog niet doorgesneden.”

Een orgaandonor wordt voor de operatie vastgebonden!
Omdat de orgaandonor veelal geen narcose krijgt toegediend, want hij/zij is immers dood, reageert het lichaam wel met reflexen op de operatie. Vastbinden is dan de oplossing.

Het etherische lichaam, dat is de ziel, ziet van bovenaf al hetgeen wat de chirurgen met u doen, u ondergaat verschrikkelijke pijnen, u gilt en roept, maar men hoort u niet. U kunt niets meer via het lichaam kenbaar maken. Immers, het lichaam is dood.

In de doodskist hoort u de toespraken van uw familieleden. Men betreurt uw heengaan. Misschien houd de predikant nog een rouwdienst en dan wordt u in het vuur van het Crematorium ingeschoven.
En niemand beseft wat er in werkelijkheid met u gebeurt en wat u ondergaat. Met een etherische lichaam kunt u het niemand duidelijk maken!
(Dit moet na het sterven dan wel binnen 72 uur plaatsvinden. Want is het zilveren koord eenmaal verbroken, dan voelt de orgaandonor namelijk niets meer.)

Naast het verwijderen van alle lichaamsonderdelen vallen daaronder ook alle secties welke ten behoeve van de Overheid worden verricht. Voor al deze zaken geldt: “Openen van een lijk mag pas gebeuren drie dagen nadat de dood is ingetreden.”

In (1 Kor.3:16-20) wordt ons op de consequenties gewezen wanneer wij ons aan een dergelijke waarschuwing niet houden.

“Weet gij, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden!”

Jan Zeldenrust was decennialang Nederlands bekendste patholoog-anatoom.
(Groningen, 5 april 1907 – Den Haag, 5 juni 1990)

Een wel heel toepasselijke naam voor iemand die tot in eeuwigheid geen rust meer zal weten te vinden. Duizenden en nog eens duizenden lichamen van mensen, die overleden waren, heeft hij, zonder verdoving, al (binnen drie dagen) voor tijd met radeermesjes, beitel en hamer opengebroken. Ik ben er zeker van dat er christenen zijn geweest die hem hierop hebben gewezen toch rekening te houden met wat Jezus hierover met (1 Kor.3:16-20) de mens heeft duidelijk gemaakt.

Orgaandonatie
De donor wordt 24 uur in leven gehouden alvorens het lichaam wordt gesloopt. In die tussentijd wordt gekeken binnen de straal wie onderdelen nodig heeft. En eerst als de mensen aanwezig zijn wordt met het demonteren van het donorlichaam begonnen.

Ik sprak met vele christenen over dit onderwerp. De helft van hen was ervoor de andere helft ertegen. Ze zeggen dan: “Waar staat het in de Bijbel dat je het lichaam eerst na drie dagen mag openen of dat het lichaam in die tijd ongemoeid moet blijven? Als het niet in de Bijbel staat dan zie ik niet in waarom ik dat niet zou doen. Mijn lichaam redt en helpt weer andere mensen hun leven te verlengen.”  Veel van deze christenen zijn zich niet bewust van dit mysterie dat in Prediker 12:6-7 is verborgen.

(Prediker 12:6-7“Voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt… en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.”
Het staat wel degelijk in de Bijbel. Maar dan zeggen ze: “Waar staan die drie dagen?”
(Hosea 6:2“Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derde dage zal hij ons oprichten, en wij zullen leven voor Zijn aangezicht.”  (Dit zijn de drie dagen)
(Joh.16:13)  Jezus: “Openen van een lijk mag pas gebeuren DRIE DAGEN nadat de dood is ingetreden – De levensdraden zijn nog niet doorgesneden.”

Maar ook hiermee gaan de christenen eraan voorbij. Ze geloven het toch niet.

Wat kan er nu allemaal uit het lichaam gesloopt worden?
Een alvleesklier, bloedvaten, bot weefsel, kraakbeen en pezen, hart, hartkleppen, hoornvliezen(oog), huid, lever, longen en nieren.

Het wordt in de brief vriendelijk gevraagd en vanwege uw medeleven ook vriendelijk met ‘ja’ ingevuld. Maar wat de overledene in werkelijkheid allemaal zal meemaken is niet te horen en te zien.

Moeten wij een dokters hulp weigeren?
Eerst ‘neen’ invullen en dan toch nemen?

Er waren al berichten om alleen degene te helpen die, ten goede voor anderen, een codicil op zak heeft. Is er doelbewust tegengestemd, dan zou het orgaan, wat zijn leven had kunnen redden, naar een andere gaan, die wel voor de waarde van het codicil had ingestemd.

Veel mensen steken de draak met elkaar. Maar weet, dat te allen tijde binnen 72 uur een donorlichaam totaal wordt opengebroken en u, zonder verdoving, nog steeds alles zult voelen alsof u nog vol in het leven staat.
Wie meewerkt aan het donor- codicil zal de consequenties tot in eeuwigheid der tijden met zich moeten meedragen. De ogen worden namelijk ook eruit gehaald en de huid wordt gestript!

Na de dood is de ziel nog voor 72 uur verbonden met het zenuwlichaam.

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Orgaandonor en het zilveren koord
Bron: _http://brekendnieuws.nl/03-10-15-de-schaduwkant-van-orgaandonatie.html
Wat je over Orgaandonatie zou moeten weten
Bron: _http://brekendnieuws.nl/03-10-15-de-schaduwkant-van-orgaandonatie.html
Operatiekamer met verpleegster op voorgrond
Bron: _http://brekendnieuws.nl/03-10-15-de-schaduwkant-van-orgaandonatie.html
Hartslagmeter tijdens de laatste 72 uur
Bron: _https://www.breakingisraelnews.com/#jxsjOimtETPXYjaI.97
De witte duif
Bron:_http://www.greaterkashmir.com/news/national/spy-pigeon-from-pakistan-jailed-in-india/187718.html
Magere Hein met de sikkel
Bron: _http://kingworldnews.com/andrew-maguire-death-knell-lbma-massive-short-stops-gold/
Het zilveren koord. Bron: _http://aini666duke.tripod.com/id16.html
Een gewelddadige geest. Bron: Voor even niet terug te vinden.
Zie Google, onder Engelen
Een orgaandonor kan wel 8 levens redden
Bron: _https://topsy.one/hashtag.php?q=orgaandonor
De dokter en een soldaat
Bron: _http://michielhaas.nl/orgaandonatie-moeten-jong-volwassenen-beslissen-zonder-kennis/
Een orgaandonor wordt voor de operatie vastgebonden
Bron: _http://www.wanttoknow.nl/boeken/weet-jij-dit-over-orgaandonatie-en-transplantatie/
Hier ligt Henk
Bron: _http://www.aaargh.be/aaarghief?title=&page=60
Hier rust Joop van Driel
Bron: _http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/orgaandonatie-meer-dan-een-medische-ingreep/
===*===