Een 90 Jarige Profetes uit Valdres Noorwegen

(Sept 20, 2017) – YouTube (18:14)

Een 90 Jarige Profetes uit Valdres (Noorwegen)

(Opgeschreven door Evangelist Emanuel Minos in 1968)

De wereld vandaag de dag
Deze Noorse profetie uit 1968 heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen vanwege het angstaanjagende besef dat de ontspanning tussen de VS en Rusland is afgebroken. Bovendien is er een aannemelijke dreiging van een Nucleaire Atoomoorlog. De Derde Wereldoorlog!

(De schrijver: Dit visioen had ik jaren geleden al op een PDF gelezen. Maar… met het zien van deze Video, zei Jezus: “Zet dit visioen op je website.”  – Gegeven op vrijdag 24 juni 2022)

Een 90-jarige profetes uit het plaatsje Valdres in Noorwegen heeft in 1968 een visioen van God ontvangen die de wereld van vandaag en morgen met precisie beschrijft. Evangelist Emanuel Minos hield in die tijd (1968) diensten in haar woonplaats en heeft de mogelijkheid gehad haar te ontmoeten en zij vertelde aan hem wat ze had gezien.

Hij schreef dat visioen op, maar bedacht zich later dat dit visioen te onbegrijpelijk was en borg het ergens in een la op. Maar dan, 25 jaar later, begreep hij dat hij die ‘openbaring’ van deze oude profetes moest delen met anderen. (In 2009 werd dit visioen op YouTube gezet)

De profetes uit Valdres was een betrouwbare en ‘wakkere’ christin, met een goede reputatie bij iedereen die haar kenden. Dit is wat ze zag:
Ik zag de ‘tijd’ kort voor de komst van Jezus én het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Ik zag de gebeurtenissen met mijn natuurlijke ogen. Ik zag de wereld in de vorm van een bol (Globe) en ik zag Europa, land voor land. Ik zag Scandinavië. Ik zag Noorwegen. Ik zag bepaalde dingen die zouden plaatsvinden; net vóór de wederkomst van Jezus en net voor de laatste ramp die zou plaatsvinden, een ramp zoals we die nog nooit ervaren hebben.

(Afbeelding: Rusland in oorlog met Oekraïne)

ZE BESCHRIJFT EEN VIERTAL ‘GOLVEN’

(1e Golf) Eerst is er, voordat Jezus komt en voordat de Derde Wereldoorlog uitbreekt, sprake van een ‘ontspanning’ een periode van rust en welvaart zoals we die nog nooit eerder hebben beleefd. Er zal vrede zijn tussen de supermachten van Oost en West en er zal sprake zijn van een lange vrede. (Denk eraan; dat dit visioen plaats vond in 1968 toen de koude oorlog (1945-1991) op z’n hevigst was tussen Amerika en Rusland!)

In deze periode van vrede is er sprake van ontwapening (NAVO) in vele landen, ook in Noorwegen. Wij zijn dan niet voorbereid als de Derde Wereldoorlog uitbreekt.
De Derde WERELDOORLOG zal beginnen op een manier die niemand voor mogelijk houdt en vanuit een niet te verwachten plaats.
___
(Extra noot van de schrijver: Dit zal vrijwel zeker niet vanuit Oekraïne zijn, maar vanuit een andere plaats in een ander land! Dit zou nog weleens Kaliningrad kunnen zijn, die door de NAVO is omringd. De Russische doorvoer van goederen, olie en gas dreigt op deze wijze door de regering van Litouwen te worden tegengehouden. Mijn vermoeden is dan ook, dat de Derde Wereldoorlog van daaruit zou kunnen beginnen.)

Zie kaart: Situatie Russische enclave Kaliningrad (Engels)

(2e Golf) EEN LAUWHEID ZONDER WEERGA ZAL DE CHRISTENEN IN DE GREEP HOUDEN, waardoor ze zullen afglijden van de waarheid. Christenen staan niet langer meer open voor een diepgaande en doordringende prediking. Ze willen niet meer zoals in voorgaande tijden horen van Zonde en Genade, Wet en Evangelie, Berouw en Levensvernieuwing.  Er komt iets anders daarvoor in de plaats, het wordt genoemd: “HET GELUKS-EVANGELIE”.

Het meest belangrijke aspect zal zijn: Het ‘wereldse succes’ te hebben, iets te willen zijn wat je niet bent en vooral ‘materiële zaken te vergaren’. Zaken die God ons nooit beloofd heeft om op deze manier te verkrijgen.

Kerken en Gebedshuizen zullen leeglopen en kleiner en kleiner worden. In plaats van de prediking die we al generaties gewend zijn, zoals: “Neem uw kruis op en volg Jezus”, komt er entertainment, kunst en cultuur onze kerken binnen. Wat gebeurt lijkt op een soort van invasie, terwijl de kerken, plaatsen zouden moeten zijn van bezinning, berouw en opwekking. DIT GEBEUREN ZAL MERKBAAR, VOOR DE KOMST VAN JEZUS, PLAATSVINDEN.

(3e Golf) Er zal een morele terugval plaatsvinden zoals het Oude Noorwegen nog nooit heeft ervaren. Mensen zullen samenwonen als getrouwde stelletjes zonder getrouwd te zijn. (Ik geloof niet dat het begrip ‘samenwonen’ al bestond in 1968, merkte Evangelist Minos op.)
Veel zedeloosheid voor het huwelijk en ook veel ontrouw in het huwelijk wordt algemeen en als normaal ervaren en het wordt ‘recht’ gepraat vanuit haast elke optiek. Het zal zelfs in christelijke kringen gaan plaatsvinden en we zullen het gaan omhelzen, zelfs zoals de zonde tegen de natuur in (homofilie en dieren-seks).

Net voordat Jezus terug komt zullen er televisieprogramma’s vertoond worden zoals we nog niet eerder hebben meegemaakt. (Evangelist Minos merkt hier op, dat de televisie in 1968, nog maar kort ervoor z’n intrede in Noorwegen had gedaan.)

DEZE OUDE PROFETES GAAT DOOR MET TE ZEGGEN: De televisie zal dermate vreselijk geweld vertonen dat het als het ware mensen onderwijst om elkaar te vermoorden en te vernietigen. Er zal geen sprake zijn van ‘één station’ (ze kende het woord ‘kanalen’ in die tijd nog niet, zoals wij die vandaag de dag gebruiken, daarom noemde zij het ‘stations’).

De televisie zal net zo zijn als de radio, ook daar hebben we vele stations (kanalen) en zij zullen gevuld zijn met geweld. De mensen dan, zien dat als ontspanning. We zullen vreselijke scènes zien van moord en vernietiging en dit zal dan rondgaan in de maatschappij.

Seks scènes, zullen ook op het scherm te zien zijn, zoals de meest intieme zaken die in een huwelijk plaatsvinden. (Ik, evangelist Minos protesteerde en zei, wij hebben een wet die deze dingen verbiedt!)  Echter de oude vrouw zei: Het zal gebeuren en jij zal het zien en meemaken. Alles wat we ooit voorheen van waarde achtten zal worden afgebroken en de meest ongeoorloofde zaken zullen zich voor uw ogen afspelen.


In de periode 2007-2011 kwam de grootschalige migratie richting Europa op gang

Vanaf 2007-2022 zijn al 38 miljoen vluchtelingen verhuist naar Europa

(4e Golf) Mensen vanuit arme landen zullen in stromen naar Europa komen. (Evangelist Minos geeft aan dat er in 1968, nog geen sprake was van “stromen van immigranten”.)

Deze oude profetes zegt: Zij zullen ook naar Scandinavië komen en Noorwegen. Er zullen er zoveel komen dat de mensen hen gaan mijden en ze zullen zich hard tegen hen gaan opstellen. Ze zullen worden behandeld zoals men de Joden behandelde voor de Tweede Wereldoorlog. DAN ZAL DE VOLHEID VAN ONZE ZONDEN OOK BEREIKT ZIJN. (Evangelist Minos zegt, dat hij toen protesteerde tegen het aspect van de immigratie, hij zegt: Ik begreep er niets van in die tijd.)


NAVO zet troepen stand-by vanwege Russische invasie in Oekraïne

De tranen begonnen uit haar ogen te stromen en liepen over haar wangen. Toen zei ze: Ik zal het niet zien, maar u zult het zien. Maar dan…: Plotseling, zal Jezus verschijnen en de Derde Wereldoorlog zal uitbreken. Het zal een korte oorlog zijn. (Dit zoals zij in het ‘visioen’ zag)

(De schrijver: Deze Derde Wereldoorlog zal ongeveer 3 weken duren en zal een Conventionele oorlog zijn zonder Nucleaire Bommen.)


De Vierde Wereldoorlog zal ongeveer 2 weken duren

Rusland zal eerst met de Atoomoorlog beginnen

Twee keer een Wereldoorlog 3 en 4
Extra noot van de schrijver: Broeders en zusters, tussen de 3e en de 4e WO zal er een pause komen van ±20 dagen vanwege de inslag van een zeer grote Asteroïde vanuit de ruimte midden in de Atlantische Oceaan! Daardoor staan deze twee verschillende oorlogen zo dicht bij elkaar dat het als één oorlog wordt gezien. De 3e WO nog wel met conventionele wapens, maar de 4e WO met Nucleaire Bommen!
.
Wapens maken het verschil tussen de 3e en 4e Wereldoorlog. Was dat niet het geval geweest, dan zou dit gewoon de 3e Wereldoorlog zijn. Weet wel, dat de Opname nog niet heeft plaatsgevonden! (Matth.24:34) “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”  – Dit vers gaat de 3e en 4e Wereldoorlog aan en dan pas de Opname.

De Antichrist zal opstaan op 5 febr.2024 en de 1e en 2e Opname zullen plaatsvinden 51 dagen later in het Dal van Armageddon op 27 en 30 maart 2024. (Pasen 31 maart 2024)


De 90-jarige profetes: Al dat wat ik heb gezien van oorlog is kinderspel vergeleken bij deze oorlog en het zal eindigen met Nucleaire Bommen. De lucht zal dan zo vergiftigd zijn dat men amper kan ademhalen. Deze oorlog zal over verschillende continenten gaan, Amerika, [Rusland] Japan, Australië en de rijke landen.

Het water zal besmet raken, we zullen niet langer kunnen zaaien. Slechts een overblijfsel, een klein aantal zal overleven. De overgeblevenen in de rijke landen zullen proberen te vluchten naar de arme landen, maar zij zullen ons net zo hard behandelen als dat wij hun behandeld hebben.

Ik ben zo blij dat ik dit niet zal meemaken, maar als de tijd daar is moet u, Evangelist Minos, de moed hebben dit openbaar te maken en te vertellen. Ik heb dit ontvangen van God en niets daarvan gaat in tegen dat wat de Bijbel ons leert.

“DEGENE WIENS ZONDEN VERGEVEN ZIJN EN DIE JEZUS KENT ALS HEER EN REDDER, IS VEILIG.”


“Hoeveel tijd hebben we nog?”

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012)

De Opname
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen!
.
De wederkomst van Jezus (De Opname)
Jezus: “Het vuur voor Mijn aankomst zal heten: Grote en algemene nood, ellende en tegenspoed, zoals de aarde nog nooit heeft gezien. Het geloof zal uitdoven, de liefde verkillen en alle arme geslachten zullen klagen en versmachten.”
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Een 90 Jarige Profetes uit Valdres (Noorwegen)

(DZG// Vrijdag 01-07-2022) – (Update 22-12-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Foto) Video (Rick Wiles)YouTube (16:07)
TruNews Discusses 1968 Prophecy by 90 Year Old Norwegian Woman
(Bron 1) _https://www.youtube.com/watch?v=8zmrqdwrzjc&t=2s
(Bron 2) _https://www.reddit.com/r/Norway/comments/dxmp44/trunews_discusses_1968_prophecy_by_90_year_old/
VideoProphecy of 90 Year old Woman From Norway YouTube (18:14)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=YZue17K_sXA
PROFETIE UIT 1968 VAN EEN 90-JARIGE VROUW!
(Tekst) Dit is een kopie (Origineel niet bijgewerkt)
Bron: _https://pressmagazineonline.wordpress.com/2015/03/18/profetie-uit-1968-van-een-90-jarige-vrouw/
Foto: Evangelist Emanuel Minos
Bron: _https://pressmagazineonline.wordpress.com/2015/03/18/profetie-uit-1968-van-een-90-jarige-vrouw/
Afbeelding: Rusland in oorlog met Oekraïne
Oekraïense moeder (52) koopt enorm geweer om land te verdedigen: “Ik begin met schieten”
Bron: _https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Buitenland/oekra%C3%AFense-moeder-52-koopt-enorm-geweer-om-land-te-verdedigen-ik-begin-met-schieten/ar-AATa0qr?ocid=msedgntp
Afbeelding Kaart: Kaliningrad Russische Enclave
Bron: _https://www.standaard.be/cnt/dmf20160724_02397070
Vanaf 2007-2022 zijn al 38 miljoen vluchtelingen verhuist naar Europa
(Vier foto’s in één blok)
(Foto 1) Vluchtelingen in een boot
(Bron 1) _https://www.rd.nl/artikel/609291-400-mensen-in-middellandse-zee-verdronken#&gid=1&pid=1
(Bron 2) _https://www.demorgen.be/nieuws/sinds-2000-al-ruim-40-000-mensen-gestorven-bij-migratie~bcacd62a/
(Foto 2) Een boot met vluchtelingen
Bron: _https://www.cordaid.org/nl/nieuws/wie-verantwoordelijk-voor-deze-mensen/
(Foto 3) Vluchtelingen bij aankomst
15 million Refugees from Africa to move to Europe?
Bron: _https://sarajevotimes.com/15-million-refugees-africa-move-europe/
(Foto 4) Miljoenen vluchtelingen stromen Europa binnen
Bron: _https://batavirus.nl/2016/06/19/het-europa-van-2050/
(Foto) Een groep NATO soldaten
NATO puts forces on standby amid fears of Russian invasion of Ukraine
Bron: _https://www.indianarrative.com/world-news/nato-puts-forces-on-standby-amid-fears-of-russian-invasion-of-ukraine-145312.html
Eerste dag van De Vierde Wereldoorlog
Armageddon_ Man with Gas mask – (Soldaat met Gasmasker)
(2017) Third Temple LOCATION FOUND!!!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JKCgW8l2Wfo
PROFETIE UIT 1968 VAN EEN 90-JARIGE VROUW!
Verslag overgenomen – Zie Bron!
Bron: _https://pressmagazineonline.wordpress.com/2015/03/18/profetie-uit-1968-van-een-90-jarige-vrouw/
(Zie klok) Hoeveel tijd hebben we nog?
Bron: _https://www.treehugger.com/culture/atomic-scientists-move-doomsday-clock-five-minutes-midnight.html
3 Days of Darkness – The moon with clouds
(Image) _https://www.youtube.com/playlist?list=PLaGKyjy8dFv4xN_QQZocynFOdTHxL7278
De Opname (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
===*===