De Antichrist 56 jaar/2018-2021/59 jaar

“The Antichrist”
.
The Antichrist1_JPEG

Er zal een Leider opstaan met een ongelofelijke kracht en macht

False Profeet 59 jaar (1962 -20242025) 63 jaar einde Antichrist
________________________
(De valse Profeet) 5 feb.1962 t/m 5 sept.2025 (Einde Antichrist)
– De drie Antichristen –

(Napoleon/Hitler/De Antichrist)

________________________________________________________________
Update (22-12-2022)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


De geboorte van de Antichrist
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of prophecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962 zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.
De geboorte van de valse Profeet/Antichrist ging gepaard met twee duidelijke voor de mens waarneembare gebeurtenissen. De eerste: Er ging een schok door de wereld die door de seismografen over de hele wereld werd waargenomen. De tweede gaat de stand van de planeten aan, dat op die dag zo bijzonder was.

Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)

De wereld roept om een Wereldleider
De spanning begint steeds meer op te lopen, het is al duidelijk zichtbaar geworden. De hele wereld zal in de ban zijn van één man, de valse Profeet. De valse Profeet en de Antichrist gaat feitelijk één en dezelfde persoon aan. Ze horen dan plotseling een man spreken, zoals de mensen dat nog nooit hebben meegemaakt!

De valse Profeet is al aanwezig. De Heer heeft in vele profetieën de christenen op deze geboorte van 5 febr.1962 gewezen!

De geboorte van deze Supermens gaat alleen de valse Profeet aan en niet die van de Antichrist. De Antichrist zal, met een “Walk-In” het uiterlijk van de valse Profeet overnemen en misbruik maken van al zijn goede bedoelingen en zal daarmee de wereld misleiden en hun met het Laser Brandmerk Teken/Logo (666) in de val lokken. De geest die in jan.2022 het dode lichaam van de valse Profeet zal overnemen is Satan (Lucifer) zelf!
De eerste ruiter op het witte paard is dan plotseling de tweede ruiter op het rode paard geworden en de boog van de liefde zal veranderen in een zwaard! De reïncarnatie van Satan (Lucifer) in een dood lichaam maakt dat het lichaam weer levend wordt. Zijn geboorte in een volledig ontwikkeld mensenlichaam begint met een leeftijd van 59 jaar en 11 maanden t/m 63 jaar en 8 maanden. Dat is vanaf jan.2022 t/m sept.2025.

De Antichrist zal 3 jaar en 6 maanden Regeren. De Antichrist zal pas gedood worden in sept.2025 met de komst van Jezus op de Olijf-berg.

De tijd wordt ingekort
Wat ik zie is, dat de tijd van Armageddon met drie maanden wordt ingekort. Na 3 jaar en 5 maanden slaat een Engel Gods het Chinese Leger van 200 miljoen man met de dood en is Armageddon in de maand juni 2025 al afgelopen. Maar de Heer zelf komt pas drie maanden later in september 2025.

Aan de hand van “De laatste Jaarweek” (2018-2025) en (Matth.24:22) is het einde van Armageddon goed te zien. Daarom kom ik uit op ongeveer 3 jaar en 5 maanden. De terugkomst van Jezus op de Olijf-berg is dan 3 maanden later na de slag van Armageddon en vanaf dat moment gaat het 1000 jarig vrederijk beginnen. Dat zal dan zijn in september 2025.

De Supermens
De regering van de valse Profeet gaat beginnen vanaf aug.2021 als hij 59 jaar oud is. Deze “Supermens” is in het Oosten geboren en zal met gemak de hele wereld kunnen overtuigen, want dit is de Leider die de wereld nog niet heeft gekend!
De valse Profeet/Antichrist zou in Jeruzalem geboren zijn en is later naar Egypte verhuisd. Daar bestudeerde hij in 1987 computers, handel en filosofie. Hij werkt nu op de achtergrond in het Midden Oosten. Hij wordt beschreven als een knappe man met onvoorstelbaar veel charis­ma. Eerst zal hij een redder zijn, een “Vredevorst” een “Supermens” een man met alle antwoorden. Maar na vijf maanden zal hij veranderen in de Antichrist. Hij werkt nu nog in het geheim en hoe velen van ons kennen hem misschien al?
Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)
____
Volgens Natan zal hij zich in Israël openbaren en tegelijkertijd aan de wereld bekend maken.

Zie: “Visioen van Natan!”

De valse Profeet zal zich eerst openbaren in de maand nov.2021. Dat is ongeveer drie maanden voordat hij op 2 feb.2022 zal worden gedood. (Openb.13:3) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”


“De drie Antichristen”

(Napoleon/Hitler/De Antichrist)

Napoleon Bonaparte
Napoleon2 Napoleon1
De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (15-08-1769) – (05-05-1821)
Napoleon was van 1804 t/m 1815 Keizer van Frankrijk. Hij is 51 jaar geworden
Hij had de absolute macht, 11 jaar lang
.
Adolf Hitler
Hitler2 Hitler1
.
De tweede Antichrist: Adolf Hitler (20-04-1889) – (30-04-1945)
Hij begon zijn werk vanaf 1933 t/m 1945. Hij is 56 jaar geworden
Hij had de absolute macht, 12 jaar lang
.
– De Antichrist –
The Antichrist1_JPEG
De derde en laatste Antichrist
De valse Profeet zal 59 jaar worden
De Antichrist zal 63 jaar worden
Geboorte valse Profeet (5 feb.1962) – (2 feb.2022) Einde valse Profeet
Opstanding Antichrist (5 feb.2022 t/m 5 sept.2025) Einde Antichrist
De valse Profeet zal de absolute macht hebben ±75 dagen lang

De Antichrist zal de absolute macht hebben 42 maanden lang

– De valse Profeet/Antichrist –

– The false Prophet /Antichrist –

Nog niet eerder was er een Antichrist geweest in de 3e graad van kracht en macht. Er zijn vele zonen Satans geboren, al deze zijn de Leviathan in de 2e graad van kracht. Maar de 3e graad was nog niet eerder geweest. Napoleon zou de eerste zijn en daarna Adolf Hitler. De derde en laatste Antichrist is alreeds geboren en is de ergste van de drie!

De ruiter van het witte paard (het eerste Beest) verdwijnt aan het einde van de eerste 3,5 jaar en de valse Profeet komt niet meer terug in beeld.
De ruiter van het tweede (rode) paard is in feite de ruiter van het eerste witte paard die uit de dood is opgestaan. Namelijk, het lichaam van de valse Profeet wordt in jan.2022 door Lucifer zelf overgenomen. Deze wordt dan de Antichrist, het tweede beest, de verwoester en hij heeft een zwaard!

(Openb.6:4) “En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.”

De valse Profeet is geboren op 5 febr.1962 en is nog geen Antichrist. Maar dat verandert al gauw als hij wordt gedood. Want 72 uur later, in de maand feb.2021, staat de valse Profeet plotseling weer op en is hij op een wonderbaarlijke wijze volkomen hersteld van een dodelijke hoofdwond!
Zie: (Openb.13:3-4) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

(Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”


Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
Napoleon met de ijzeren Staf
Bron: _http://www.liveinternet.ru/users/4624630/post340402414/
Napoleon Bonaparte
Bron: _http://ltraditionalist.livejournal.com/65144.html
Adolf Hitler in vol ornaat
Bron: _https://magic.piktochart.com/output/5887686-politics
Tekening Adolf Hitler
Bron: _http://www.marline.nl/begino.php
De Antichrist – (Rene’s Homepage)
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
===*==