De laatste dagen van de Eindtijd

De laatste dagen van de Eindtijd
« Het Dal van Armageddon »
(Vanaf 5 febr.2025 t/m 5 sept.2025)
.
« Venezuela in de Eindtijd »
Een land schreeuwt om Jezus!
.
________________________________________________________________
Update (14-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden aangepast)

___


De laatste dagen van de Eindtijd
Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
Dit heeft te maken met de drie dagen van Jona en de drie dagen van totale duisternis.
De situatie in de wereld is nu al zo verschrikkelijk geworden dat veel kerken in de overlevingsstand zitten. De gemeente van de Heer lijkt wel vol, maar er zijn nauwelijks voldoende middelen (geld) om de gemeente staande te houden.
Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012)

De Heer zegt dat de tijd al op is. Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Geen tekenen meer
Jezus, zal ons geen tekenen meer geven als het om de Opname gaat. De hele wereld is in een totaal verval geraakt en is vele velen malen erger dan toen in de dagen van Sodom en Gomorra! De Eindtijd is al bijna over en Armageddon staat op het punt te beginnen. Het wachten is op de valse Profeet die de wanorde en chaos in de wereld nog voor even zou kunnen herstellen en dan, dan breekt Armageddon uit! (Begin Armageddon vanaf 5 febr.2025)

De valse Profeet zal op ±2 febr.2025 worden gedood waarna Satan(Lucifer) met een “Walk-in” het lichaam zal overnemen en Armageddon is begonnen!

De valse Profeet wordt de Antichrist
(Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest [valse Profeet] voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.”
___
(Openb.13:3) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest [is nu de Antichrist] met verbazing achterna…”
(Openb.13:5) “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”
.
.
Russische expert: “Is een militaire coup de volgende voor de ramp in Venezuela?”

(Neen, nog erger; Armageddon komt eraan!)

Venezuela – Voedselcrisis

(Venezuela) Het volk schreeuwt: “WIJ WILLEN VOEDSEL!”

Venezuela in Chaos – Bevolking ten einde raad

Protesteren tegen de Regering! Een eindeloos gevecht

Orde troepen – Het is nauwelijks te doen


– Brazilië in de Eindtijd –
.
(Brazilië) Zéér grote Demonstratie – Twee miljoen mensen!
.
Slechte levensomstandigheden zetten de bevolking onder druk
(Juni 2013) Av Pres. Vargas, RJ: demonstratie opgeroepen door sociale netwerken brengt meer dan 2 miljoen mensen samen. (Reproductie Facebook)

De Braziliaanse politieke klasse werd totaal verrast door een golf van een grote volksdemonstraties in heel Brazilië, die begon met de beweging voor vrije doorgang in São Paulo, en culmineerde in enorme protesten in het hele land tegen de enorme kosten van de uitgevoerde werken voor het WK van volgend jaar, zonder dat er een echte verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking wordt gevoeld.

(Brazilië 2016) Volle gemeente nog voor de Coronavirus

Angst breekt uit

Het zullen vooral de christenen zijn die deze website herkennen en in hun gebeden tot Jezus roepen: “Heer, waar blijft U met de Opname? Hoelang moeten wij nog wachten?”

De Opname uitgesteld?
Vele christenen denken dat de Opname is uitgesteld. Dat komt omdat de Opname allang had moeten plaatsvinden. Waar blijft de Heer? Toen ik eind 2014 in een andere gemeente kwam, nam de Pastor mij even mee naar een vergaderruimte. Het eerste waar de Pastor over sprak was: “Waarom heeft de Opname nog niet plaatsgevonden? De tijd is al op!”  – De Pastor wist wie ik was!

Veel christenen reageren op dezelfde wijze. Maar het ergste moet nog komen, want het nr.666 wordt al verplicht gesteld nog vóórdat de Opname in april 2025 zal plaatsvinden!

Het Brandmerk (666)
De Gemeente van de Heer bloed dood
De Heer heeft mij in een visioen laten zien dat 99% van Zijn gemeenten op Aarde van binnenuit aan het doodbloeden is. Het was een dramatisch gezicht. Ik zag christenen in de gemeente en velen van hun hadden het Brandmerk 666 in de vorm van een Teken of Logo!

Binnen, in de door de Regering gesubsidieerde kerken, zag ik vele Demonen! Vrijwel alle mensen in dit soort kerken hadden het Brandmerk 666 en in beide gevallen heeft de Opname nog niet eens plaatsgevonden, maar ik zag het!

Slapende leden vol van geloof
De ondergrondse gemeente Laodicea loopt langzaam leeg. De gemeente lijkt vol, maar schijn bedriegt. De enige reden die ik daarvoor vinden kan is, dat Voorgangers en Pastors steeds maar weer hetzelfde prediken. De christenen hebben het al zo vaak gehoord. Er is geen nieuws meer, geen toekomst waar je naar toe kunt werken. Het is alleen voor een beginneling, totdat ook hij er een keer schoon genoeg van heeft. De stem van de Heilige Geest wordt in deze Eindtijd nauwelijks nog gehoord of herkend. Velen gaan daarom maar hun eigen weg en lopen met de stroom mee.
___

(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Geen interesse meer
Het ziet ernaar uit dat steeds meer mensen het geloof van vroeger niet meer zien zitten. Vrijwel altijd gaat de preek het leven zelf aan, dat in de 1e graad van hun verdraagzaamheid wordt gebracht. Er is gewoonweg geen geestelijke wijsheid en kennis meer te behalen. Steeds maar weer hetzelfde. Vele christenen hebben geen interesse meer. Ze hebben nu andere zaken aan hun hoofd.
(Matth.22:2-5) [2] “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte… [5] Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.”

Voor velen is de tijd van vroeger allang voorbij.

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”
Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De laatste dagen van de Eindtijd

(DZG// Donderdag 23-09-2021) – (Update: 23-09-2021)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Afbeelding: The Last Days
How To Survive the Last Days | Rick Renner | Sid Roth’s It’s Supernatural
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=2IVs9-IOhuQ
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/2IVs9-IOhuQ/maxresdefault.jpg
Venezuela in de Eindtijd – Een land schreeuwt om Jezus!
(Foto) _https://www.vosizneias.com/assets/uploads/news_photos/thumbnails/800_gdagcywkyn9ki9oantk79vhonlaripr2.jpg
Bron: _https://www.vosizneias.com/news/photos/view/554882391
Russian expert: Is a military coup next for the disaster of Venezuela?
(Russische expert: Is een militaire coup de volgende voor de ramp in Venezuela?)
(Foto) _https://www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2017/08/dario.jpg
Bron: _https://www.veteranstoday.com/2017/08/05/russian-expert-is-a-military-coup-next-for-the-disaster-of-venezuela/
Venezuela – Voedsel crisis
(Foto) _https://www.tomorrowsworld.org/sites/default/files/styles/featured_image-1024×512/public/other_publications/featured_image/venezuela-shortages.jpg?itok=Zj8OOTkB
Bron: _https://www.tomorrowsworld.org/news-and-prophecy/venezuela-in-chaos
Protesteren tegen de Regering!
(Foto) _https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/04/protestas-abril-2016.jpg
Bron: _https://transparencia.org.ve/cidh-urge-a-la-proteccion-al-derecho-a-protestas-en-venezuela-y-el-respeto-a-la-libertad-de-expresion/
Protesteren tegen de Regering! Een eindeloos gevecht
(Foto) _http://www.panorama.com.ve/__export/1495030999455/sites/panorama/img/ciudad/2017/05/17/protesta.jpg
Bron: _http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Venezuela-denuncia-ante-Unicef-uso-de-ninos-en-acciones-violentas-de-oposicion-20170525-0137.html
Orde troepen – Het is nauwelijks te doen
(Foto) _http://www.thechillconcept.com/wp-content/uploads/2015/07/Venezuela-014.jpg-1080×675.jpg
(1) Bron: _http://www.thechillconcept.com/news/
(2) Bron: _http://www.thechillconcept.com/venezuela-roja-una-mirada-fotografica-a-las-violaciones-de-derechos-humanos/
Brazilië Grote Demonstratie – Twee miljoen mensen!
(Foto) _http://www.anf.org.br/wp-content/uploads/2015/05/ManifestacoesJulho2013.jpg
Bron: _http://www.anf.org.br/democracia-direta-ao-alcance-de-um-clique/
Brazilië en Jezus
(Foto) _http://www.ecestaticos.com/image/clipping/939/0d2e54e6346ea9b6c30f5382dc539ff2/miles-de-evangelicos-durante-el-jesus-parade-en-sao-paulo-reuters.jpg
Bron: _https://infovaticana.com/blogs/cigona/enorme-fracaso-la-iglesia-catolica-latinoamerica/
===*===