Armageddon Bloedmaan 31 maart 2018

.
“Armageddon Bloedmaan”
.
– De zon zal veranderd worden in duisternis [Zwart] en de maan in bloed
(Joël 2:30-31a)
– De Opname –
TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
.
“Hoeveel tijd hebben we nog?”
.
___________________________________________________________
Update (21-06-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

– De tijden moeten nog worden aangepast –
De Opname in april 2023!
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___

.
Armageddon
Direct na de Opname van alle christenen zal de zon veranderd worden in duisternis (zwart) en de maan in bloed. Dat moment zal zijn op 21 jan.2019. Het aftellen was begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël en eindigt officieel op 23-31 dec.2018 maar vóór 21 jan.2019!
(Matth.24:34) Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.” 
Zie details: Een generatie is 70 Jaar! (1948+ 70)= 2018.
De Heer zei in mei 2006 tegen Pastor Brani Duyon: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”
___
Zie details: “Augustus 2018” – (Countdown)

De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.


Laatste Bloedmaan van de Eindtijd

Eindtijd Bloedmaan Armageddon Bloedmaan
(27 juli 2018 21 jan.2019)
.
Armageddon
Tussen deze twee Bloedmanen zit een tijd van vijf maanden en drie weken. Voor de valse Profeet precies vijf maanden en voor de Antichrist drie weken. Daarna zal nog vóór 21 januari 2019 de Opname plaatsvinden. In deze drie weken zullen de mensen weten wie de Antichrist is, want hij is het Beest! Armageddon zal dan voor 2,9 jaar een strijd worden zoals de wereld dat nog niet heeft meegemaakt.
___

(Matth.24:21) Jezus: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”


Bloedmaan – Voorbode van onheil
.
Bang voor Bloedmaan

Vele christenen denken dat een Bloedmaan onheil met zich mee zal brengen en dat is niet bepaald onterecht! Het zijn vooral christenen, omdat ze zich bewust zijn in wat voor een tijd we leven. Ze krijgen dan een angstig voorgevoel als het om een Bloedmaan gaat. De inwendige geest, de Heilige Geest, heeft bij velen al alarm geslagen. We staan vlak voor een wereldgebeuren dat de komst van de valse Profeet/Antichrist zal brengen.

Vier Bloedmanen in ander half jaar
Met de vier Bloedmanen in 2014/2015 is de laatste Jaarweek van Daniël ingegaan en wel precies op 8 okt.2014. De eerste twee Bloedmanen waren te zien op 15 april en op 8 okt.2014 de andere twee Bloedmanen op 4 april en op 28 sept.2015.
De laatste Jaarweek is ingegaan op 8 okt.2014 en eindigt 7 jaar later in sept.2021.

De laatste Jaarweek, zou op de dag precies, kunnen eindigen op 7 sept.2021 bij nieuwe maan of op 21 sept.2021 bij volle maan. In beide gevallen is dat drie dagen voor de sabbat. Op een van deze twee dagen begint dan het 1000-jarig vrederijk.

Laatste Bloedmaan van de Eindtijd 27 juli 2018
Dit is ook de langste (1 uur en 43 minuten) maansverduistering (Bloedmaan) van de 21 eeuw en uitgerekend op de warmste dag in Nederland en in Europa.
Deze laatste Bloedmaan in de Eindtijd is het sein dat de valse Profeet zich nu ieder ogenblik kan openbaren. Met deze Bloedmaan wordt als het ware aug.2018 aangekondigd; de maand van de valse Profeet. Omdat de valse Profeet dan nog 5 maanden heeft te gaan, voordat hij wordt gedood, wordt de Opname eerst verwacht eind dec.2018 maar wel vóór 21 jan.2019! Dit gebeuren zal drie weken voor de Opname plaatsvinden. Daarmee is ook de eerste 4 jaar en 3 maanden van de laatste jaarweek voorbij. Voor Armageddon staat dan nog 2 jaar en 9 maanden!
___
(Officiële tijd van de valse vrede is: Okt.2014 t/m dec.2018 is 4 jaar en 3 maanden)

(Officiële tijd Armageddon is: Dec.2018 t/m sept.2021 is 2 jaar en 6 maanden plus 3) Totaal 7 jaar.

Tijd Armageddon met 9 maanden ingekort*
(Matth.24:19-22) “Wee de zwangere en de zogende in die dagen. [20] Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. [21] Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. [22] En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
De uitverkorenen gaan niet de 144.000 Messiaanse Joden aan, maar het Joodse volk waaruit Jezus is geboren.
___

*) Aanvankelijk had ik gedacht dat de tijd van Armageddon ingekort zou worden met 3 maanden, maar dat zijn zowat 9 maanden! (Totaal 6+ 3= 9)

De Eindtijd is begonnen in okt.2000 en eindigt in december 2018. De Eindtijd gaat een tijd aan waarin de mensen nog op geheel vrije wijze voor de Heer kunnen kiezen. Maar als de Opname heeft plaatsgevonden, heeft de mens geen vrije wil en keuze meer en is daarmee ook een einde gekomen aan de betekenis Eindtijd.
.
– Inzicht –

De laatste Jaarweek van 2x 3,5 jaar ten opzichte van elkaar verschoven

(3x 7 jaar)
Okt. 2000 +7 jaar = okt. 2007 (7 vette economische jaren wereldwijd)
Okt. 2007 +7 jaar = okt. 2014 (7 magere economische jaren)
Okt. 2014 +7 jaar = sept. 2021 (4,3 jaar valse vrede/Armageddon 2,9 jaar)
___
De eerste tijd: 4 jaar en 3 maanden (Okt.2014 t/m dec.2018)

De tweede tijd: 2 jaar en 9 maanden (Dec.2018 t/m sept.2021)

Drie keer zeven jaar aan-één-gesloten
Maar zonder dat de wereld dit ziet, zijn we al vanaf okt.2014 de laatste 7 jaren ingegaan.
Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël! (Daniël 9:27)
Vrijwel niemand onder de christenen ziet dit. Het is bijna niet te zien.
Het tweede deel en laatste tijd van 2,9 jaar (Armageddon) valt niet onder de Eindtijd.

Eigenlijk had de valse Profeet al in okt.2014 bekend moeten zijn. Maar de Heer wil die tijd zo kort mogelijk houden, omdat anders de hele wereld zal denken dat deze valse Profeet de Messias is.

Laatste Jaarweek 4,3 – 2,9 jaar
De tijd van 3,5 jaar is nu al ingekort tot 2 jaar en 9 maanden! De tijd van Armageddon zal zijn; vanaf dec.2018 t/m juni 2021. Want Jezus komt pas 3 maanden later terug in sept.2021. Hoewel na 2 jaar en 9 maanden Armageddon al in juni 2021* is afgelopen, doolt de Antichrist, in de laatste 3 maanden van zijn leven, nog alleen rond t/m sept.2021 totdat Jezus terugkomt.
(Officieel totale tijd Armageddon 2 jaar 6 maanden plus 3 maanden)
___

*) In de maand juni 2021 worden namelijk de 200 miljoen soldaten door de kleinste engel van Michaël binnen 24 uur gedood. Daarmee is Armageddon dan al bijna afgelopen.

De laatste Jaarweek van Daniël
.
10.11..12_ › 2014_ (Okt.2014 Begin Jaarweek)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. 11. 12_ › 2015
 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. 11. 12_ › 2016
 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. 11. 12_ › 2017
 1 2 3 4 5 6– 78 9. 10. 11 12_› 2018_ (Aug.2018 Openbaring valse Profeet)
1 2 3 4 5 6– 7 8 9. 10. 11. 12_ › 2019_ (Opname 23-31 dec.2018 vóór 21 jan.2019!)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. 11. 12_ › 2020
 1 2 3 4 56 7 89  2021(Sept.2021 Terugkomst Jezus)
___

In de maand juni 2021 is Armageddon eigenlijk al afgelopen.

Onderschat de kracht van het gebed niet
De tijd binnen de laatste Jaarweek (2x 3,5 jaar) is verschoven
Dat de tijden van de 2x 3,5 jaar anders uitkomen heeft te maken met de vele gebeden van christenen, die weer voor het behoud voor anderen bidden. Ze herkennen de tijd. De eerste tijd van 4,3 jaar en de tweede tijd van 2,9 jaar zijn op deze wijze, ten opzichte van elkaar, verschoven.
(Valse vrede 4 jaar, 3 maanden – Armageddon 2 jaar, 9 maanden) Totaal 7 jaar.

De laatste Jaarweek mag niet langer duren dan precies 7 jaar.


Rood China
Een leger van 200 miljoen man
Twee Bloedmanen in ‘Het Dal van Armageddon’
.
De laatste slag van Armageddon
De bloedmaan op 21 jan.2019 geeft het begin aan van Armageddon. Daarna zal er aan het einde van Armageddon nog één Bloedmaan plaatsvinden op 26 mei 2021. Op die dag hebben zich dan 200 miljoen soldaten verzameld op de Vlakte van Jizreël om zodoende aan het probleem Joden een einde te maken.

Via de Megiddo-pas zal het dan de bedoeling zijn Israël, met Tanks, binnen te vallen en het volk totaal te vernietigen. Deze laatste slag van Armageddon zal plaatsvinden in juni 2021. De kleinste engel van Michaël zal dan binnen 24 uur alle 200 miljoen soldaten doden. Deze laatste Bloedmaan (26 mei 2021) in het Dal van Armageddon geeft juist dat moment aan.

China beschikt over de grootste strijdkrachten ter wereld
Omdat na een tijd van oorlog Amerika, Rusland en andere Atoomlanden, vanwege het tekort aan manschappen, niet meer in staat of bij machte zullen zijn om nog verder tegen Israël te strijden, komt er vanuit het Oosten een leger aanzetten van 200 miljoen man!
(Openb.9:16) “En het getal der legerscharen van ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde het aantal.”

Zie berekening: (2x 10.000 x10.000= 200.000.000) 200 miljoen!

(Rood China)
Dit zijn de Chinezen, die zich al die tijd op de vlakte hebben gehouden. Dit onvoorstelbaar grote leger, zal optrekken tegen Israël en zich verzamelen in het Dal van Har-mágedon.
(Openb.16:12) En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.” [16] “En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Har-mágedon.”

Zie foto: De vlakte van Jezreël vanaf de Megiddo-pas gezien.

Einde Armageddon juni 2021
Na 2 jaar en 11 maanden, aan het einde van Armageddon, slaat één van de kleinste Engelen van Michaël het leger van 200 miljoen man met de dood en is Armageddon in de maand juni 2021 al afgelopen. Dat is drie maanden voordat Jezus in sept.2021 met Koningen en Heren op de Olijf-berg terug zal komen.
(Zach.14:4) “Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijf-berg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijf-berg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts…”

Dit is dan tevens het begin van het 1000-jarig vrederijk.

Dood van de Antichrist
In de maand juni 2021 is namelijk Armageddon al voorbij maar Jezus komt pas terug in september 2021. De Antichrist wordt gedood op het moment dat Jezus voet zet op de Olijf-berg.

Gedeelte overgenomen uit: “De laatste Jaarweek van Daniël” – (Okt.2014 – sept.2021)


2018
Zie Maansverduistering 27 juli en Zonsverduistering op 11 augustus: “Maanfasen 2018”

Op vrijdag (27 juli 2018) is er een “Volle maan”Op die dag is er een Bloedmaan.

2019
Zie Zonsverduistering 6 januari en Maansverduistering op 21 januari: “Maanfasen 2019”
De Opname wordt vóór 21 jan.2019 verwacht! Zie: (Joël 2:31a) “De zon zal veranderd worden in duisternis [Zwart] en de maan in bloed…”
Daarom ga ik er vanuit dat dit gebeuren zal plaatsvinden direct na de Opname op 21 jan.2019.
.
De laatste Jaarweek is ingegaan op 8 okt.2014 en eindigt 7 jaar later in sept.2021
Oktober 2014
Hemel waarnemen_
wo 1 oktober  21.33 Eerste Kwartier
wo 8 oktober  12.51 Volle Maan, maansverduistering
wo 15 oktober  21.12 Laatste Kwartier
do 23 oktober 23.57 Nieuwe Maan
vr 31 oktober 03.48 Eerste Kwartier, tweede maal
____

Bron: Maanfasen 2014 – Maanfasen 2018

Zie: “Maankalender september 2021” – (Begin 1000-jarig vrederijk)

De laatste Jaarweek zou kunnen eindigen op 7 sept.2021 bij nieuwe maan of op 21 sept.2021 bij volle maan. In beide gevallen is dat drie dagen voor de sabbat.


– Mysterie Bloedmaan –
.
Zeldzaam – Blauwe manen in de 21e eeuw
Een tweede volle maan in één maand.
(Openb.6:12) “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.”

Dit zal eerst een gebeuren zijn nadat de Antichrist zich heeft geopenbaard en… als de Opname al heeft plaatsgevonden.

Op 31 maart 2018 was er geen Bloedmaan zoals het visioen van maart 2018 had moeten voorstellen, maar is in één maand een tweede volle maan dat in de 21e eeuw maar drie keer zal voorkomen. (31 maart 2018, 2037 en 2094)
Op 27 juli 2018 zou nog weleens de dag kunnen zijn dat de valse Profeet zich zou kunnen openbaren, want de tijd is al op. De Opname wordt verwacht nog voor 21 jan.2019!

Vijf maanden na de openbaring van de valse Profeet zal de Antichrist zich bekend maken. Dat zou volgens het visioen van aug.2018 moeten gebeuren in de maand van de Opname: “Augustus 2018”.

Super Blauwe Bloedmaan
Op 31 januari 2018 was er een zeldzame ‘Super’ Blauwe Bloedmaan te zien geweest. Dat had volgens het visioen moeten plaatsvinden in de maand maart 2018 en wel na de Opname.

Het visioen van aug.2018 had ik de maanden t/m maart 2018 berekend, maar zag pas later dat de maanden doorgeteld hadden moeten worden t/m augustus 2018 en dat was in eerste instantie onmogelijk in te zien. Daar is het visioen veel te ingewikkeld voor. Dat ik de maanden had moeten doortellen zag ik pas na 1,5 dag totaal vasten.

Link: Armageddon Bloedmaan 31 maart 2018 had moeten zijn januari 2019.

Omdat ik er absoluut zeker van was dat de Opname eind maart 2018 zou plaatsvinden heb ik de Link (het Pad) aangegeven als: “Armageddon-Bloedmaan-31-maart-2018”. Maar dat zal eerst gebeuren in jan.2019. Maar eind dec.2018 zou al de maand van de Opname kunnen zijn. Het visioen van aug.2018 eindigt op 23-31 aug.2018. Omdat de tijd op is, ga ik er vanuit dat dit de maand zal zijn; de openbaring van de valse Profeet.

Bloedmaan – Voorbode van Armageddon
Vele christenen denken dat een Bloedmaan onheil met zich mee zal brengen zoals de 2 Bloedmanen in 2014 en nog eens 2 Bloedmanen in 2015. In (Joël 2:31) wordt geschreven over een bloedkleurige maan. “De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.”

De wereld dacht toen, dat er dan iets in het Midden-Oosten zou gaan gebeuren dat met Israël te maken zou kunnen hebben. Iets wat het verloop van de geschiedenis in het Midden-Oosten zou kunnen veranderen en gevolgen heeft voor de hele wereld. Wel, zoals we nu weten zijn er geestelijk gezien geen dramatische bijzonderheden gebeurt.

Er is een Volle maan, een Blauwe maan, een Bloedmaan en een Super-maan.

De Blauwe maan is de naam voor de tweede Volle maan in een bepaalde maand. In een gemiddeld jaar vindt circa 12,368 keer een volle maan plaats. Dat is iets meer dan eens per maand.

In 2014 kwam de Bloedmaan twee keer voor en nog eens twee keer in 2015. Sommige christenen dachten dat ze mogelijk de allerlaatste fase van de Eindtijd zijn ingegaan en daardoor de spoedige Opname van Jezus verwachten. Dat is niet onterecht, want ze weten nu dat de Opname niet in maart 2018 zal plaatsvinden maar eerst eind aug.2018!

De valse Profeet moet zich op 23-31 maart wel openbaren, anders klopt het visioen niet. Want vijf maanden later zal de Opname plaatsvinden. (23-31 aug.2018)

Armageddon Bloedmaan (6e zegel)

Deze Bloedmaan moet eigenlijk geestelijke gezien worden en is iets heel anders en komt ook niet in het kalenderjaar voor van aug.2018. In de tijd van Armageddon zal de hele wereld wankelen, ook de maan. Volle maan kan dan dagen lang te zien zijn en de maan dagenlang bloedrood blijven. Omdat in de tijd van Armageddon de Aarde uit Balance zal raken is ook de datum van de laatste twee Bloedmanen van 2037 en 2094, die vanaf 31 maart 2018 nog zouden komen, onzeker geworden.

De maan zal dagen lang haar glans verliezen

U zult begrijpen dat er dan een enorme angst en paniek zal uitbreken bij de wereldmensen en de rest- christenen, de achterblijvers. Deze Armageddon Bloedmaan zal plaatsvinden eind augustus 2018. De Opname moet dan net daarvoor al hebben plaatsgevonden.

Mysterie Supermaan

In de astronomie is een Supermaan een Volle- of Nieuwe maan waarbij de afstand tot de aarde het kleinst is. De maan is dan heel groot. Maar de maan die dan in de tijd van Armageddon te zien zal zijn, zal de mensen grote angst en schrik aanjagen!

Supermaan

Bloedmaan
(Joël 2:30-32) “Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen.”
31“De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.”

32“En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.”

Bloedmaan (Indonesië 16 Juli 2000)

Zie voorbeeld: De Bloedmaan is maar voor een paar uur te zien. Zolang de Aarde en de maan bestaan is het nooit anders geweest. Maar de Armageddon Bloedmaan die in augustus 2018 te zien zal zijn is een Volle maan! Deze maan zal dan 3 tot 5x groter zijn en zal de mensen dwingen over de tijd na te denken. Maar de Bloedmaan zoals is beschreven komt alleen voor in de laatste 3,5 jaar en zal te zien zijn in de eerste week direct na de Opname.

(Joël 2:30a) “Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde…”
Dit gedeelte moet als volgt worden begrepen en gaat de eerste 3,5 jaar aan. Er zullen mooie verschijningen maar ook dramatische gebeurtenissen te zien zijn dat de mensen tot inzicht, geloof en bekering moeten brengen. De mensen zullen dan aan God denken.
_____
Zie enkele voorbeelden!
Costa Rica – Zie video! (1:35) “Regenboogwolk” Angstaanjagend. (18 sept.2015)

YouTube (0:38) “The Scariest Storm Cloud In The World” (27 sept.2010)

(Joël 2:30a) “..wonderen, bloed en vuur en rookzuilen.”
Dit gaat de tijd aan van Armageddon, de laatste 3,5 jaar. Dit is een gebeuren in het heetst van Armageddon, de verschrikking aller- tijden! De ‘Wonderen’ gaan de eerste en de tweede 3,5 jaar aan. In de tijd van Armageddon gaat het ‘Bloed’ de dood aan van alle Heiligen Gods.
(Openb.14:12) “Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.”
Het ‘Vuur’ gaat de mensen aan die tot het uiterste zullen lijden, dus gekweld zullen worden. De betekenis ‘Rookzuilen’ gaat het geschreeuw aan van de mensen.

(Openb.14:11) “En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.”

Armageddon Bloedmaan

Zo groot als u de maan hier ziet zo zou het kunnen zijn in jan.2019.
(Joël 2:31a) “De zon zal veranderd worden in duisternis [Zwart] en de maan in bloed…”

Het beeld zou eruit kunnen zien zoals bovenstaande foto aangeeft en is wellicht nog groter! Het aangezicht geeft een puur dramatisch beeld. Dit is het begin van de vele oordelen die over de stugge wereldmensen zullen komen teneinde hun tot inzicht te brengen. Maar helaas, de mensen worden juist agressiever. Ze zijn wel bang, maar niet bang genoeg. Het zullen maar enkelen zijn die tot inzicht zullen komen.

(Joël 2:31b) “..voordat de grote en geduchte dag des Heren komt…”
Dit heeft te maken met de terugkomst van Jezus op de Olijfberg. Het eindoordeel gaat twee punten aan.
Het eerste oordeel gaat alleen de wereldmensen aan met het Brandmerk Teken/Logo (666). In de laatste dagen van Armageddon zullen deze wereldmensen de bergen in vluchten met de woorden: “Valt op ons!”  (Hosea 10:8b/ Luc.23:30/ Openb.6:16).

(Openb.6:15-17) “En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?”

De tweede heeft te maken met het eindoordeel. Ze staan niet in het Boek des Levens en dat is werkelijk verschrikkelijk. Ze worden allemaal afgewezen. Hier gaat het de mensen aan, die zonder het Brandmerk Teken/Logo(666) voortijd gestorven of gedood zijn. De anderen, die de zegel van de dood hebben, gaan direct naar de plaats waar ze met het Brandmerk (666) voor hebben gekozen.

(Joël 2:32) “..dat [een] ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden…”
Dit heeft te maken met het volgende: Degene, die de Naam des Heren aanroepen doen dat vanuit het Dal van Armageddon! Het gaat hier om de tweede dood die ik heel uitvoering in het visioen van augustus 2018 heb beschreven. De Heer zegt tegen de christenen, die in de Naam van Jezus gedood zullen worden, zich geen zorgen te hoeven maken over deze tweede dood.

(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor het geen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Maar de tweede dood is wel een verschrikkelijke. De christenen zullen met hun executie roepen! De Guilliotine zorgt ervoor, dat de demonen met een dood lichaam te maken zullen hebben. Want de mens die in de Naam van Jezus voor deze dood kiest, die heeft het leven! (Matth.16:25) “Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.”

Zie: “FEMA-treinen van de dood” (Armageddon – Het vuur van de Hel)

De Heren en Koningen

Jezus, zal 1000 jaar lang op aarde wonen, als mens fysiek in het mensenlichaam en met het etherische lichaam in de Hemelen en daarbuiten en in het Koninkrijk Gods. Alleen de Heilige Geest is dan weg van de aarde. Met Jezus samen, zullen ook de Heren en de Koningen 1000 jaar lang, aan een stuk door, op de Aarde verblijven en leven.

De Heren worden met de Opname automatisch gescheiden van andere christenen, die niet tot het niveau van de Heren behoren. Ze zijn allemaal de waterdoop nagekomen. De Heren zijn christenen die door Jezus geselecteerd zijn. De anderen gaan door naar het koninkrijk der Hemelen. Het niveau van de Heren kan alleen door de Heer worden beoordeeld. De Heren worden door de Heilige Geest in het “Hof van Eden” onderwezen om in het 1000 jarig vrederijk samen met de Koningen de landen te regeren.

De Heren komen voort uit het Hof van Eden maar… De Koningen komen voort uit het Dal van Armageddon die, voor en na de Opname, de complete onderwaterdoop niet hebben ervaren en al voor jaren in een vaststaand geloof hebben gewandeld. Deze hebben geestelijk een onwrikbaar geloof in Jezus. Deze groep bevindt zich samen met alle anderen die niet tot de Koningen behoren, gedurende de tijd van Armageddon, onder het Altaar (Openb.6:9-11). Want de hemel is gesloten, maar ook de Hel is gesloten, er kan niemand meer in.

Zie: “Poort van genade bijna gesloten”

De tijd is op
Jezus: “Bij de Opname wordt er maar een klein hoopje christenen opgenomen. Het over- overgrote deel van Mijn gemeente, zal door het dal van Armageddon moeten gaan. En dat komt omdat ze niet waardig bevonden waren om opgenomen te worden.”
Hier wordt de Opwekking van Joël niet mee bedoeld. De Heer spreekt hier duidelijk de huidige gemeente aan, zoals dat nu vandaag de dag is. Want immers, met de grote Opwekking brengt de Heilige Geest een grote schare binnen van 1 miljard!
___

Zie details: “Opname één miljard” (Niemand wil achterblijven)

Nieuwe bruiloftsgasten
(Matth.22:8-10) “Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”

Wie zijn dan de slechten en de goeden? Dat zijn de wereldmensen. Sommigen hebben de naam dat ze geloven anderen niet. Maar in de grote Opwekking zijn ze tot inzicht en bekering gekomen.

Apocalyps is de Griekse naam voor de Openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament. De term wordt tegenwoordig vooral gebruikt om een situatie te beschrijven waarin de wereld ten onder lijkt te gaan, aangezien in dit Bijbelboek het einde van de beschaving in de wereld wordt beschreven. m.a.w. Armageddon is een woord geworden dat iemands grootste angst voor het einde van de wereld uitdrukt.

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Armageddon Bloedmaan 21 jan.2019

(DZG// Woensdag 17-05-2017/ 17:44)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Foto) Aarde, Bloedmaan en Zwarte Zon
Bron: _http://propheciesoftheendtimes.com/?page_id=2028
Het witte paard van de vrede en de drie paarden van Armageddon – (Postzegel 39 USA)
Bron: _http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
Jezus, als de Leeuw Gods – The King is Coming!
Bron: _http://amightywind.com/articles/kingcoming.htm
(1917-2017) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=dCos-cdhhJ0
Laatste Bloedmaan van de Eindtijd – Bloedmaan 27 juli 2018
(Foto) _https://www.nporadio1.nl/images/2018/07/24_292945a9a7_2015-09-28_56096c7454e69_leclipse092715-1.jpg?5b5751cbbe809
Bron: _https://www.nporadio1.nl/natuur-milieu/10925-tips-om-de-totale-maansverduistering-niet-te-missen
De vlakte van Jezrëel (Armageddon) vanaf de Megiddo pas gezien
(Zie foto) _http://foreverjerusalem.co.za/wp-content/uploads/2015/11/028-Valley-of-Jesreel-Armageddon.jpg
Bron: _http://foreverjerusalem.co.za/journey-through-israel/
Supermaan – Bron: _http://praxeology.net/the-great-idaho-lunar-war.htm
Indonesië 16 Juli 2000 – Bron: _http://rezykurnando.blogspot.nl/
Supermoon. 16% Bigger and 30% Brighter
Bron: _http://www.vsml.nl/wp/een-supermaan-wat-is-dat/
Armageddon Bloedmaan
Bron: _https://thehelplessdancer.wordpress.com/2009/02/25/goodnight-moon-will-kimbrough/
De Opname (Visje) – Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
===*===