Het is bijna tijd – april 2022

– De laatste generatie –
(14 mei 1948 t/m 13 april 2022)
.

De Opname vóór 17 april 2022!

De visioenen geven aan, dat we de Heer kunnen verwachten in april 2022.
Dat is na de eerste 3,5 jaar van de valse vrede, 3 maanden later in het Dal van Armageddon!
(De eerste 3,5 jaar vanaf aug.2018 t/m jan.2022)
(De tweede 3,5 jaar vanaf jan.2022 t/m sept.2025)
De laatste Jaarweek van Daniël aug.2018 t/m sept.2025. (Ongeveer 7 jaar)
De 1e en de 2e Opname zal plaatsvinden in de nacht op 13 en 16 april 2022.

Zie details: Twee keer een Opname

Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

(Amos 3:7) “Voorzeker, de Heer HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten.”

Generatie 73 jaar en 11 maanden
Bij God de Vader is een generatie precies 73 jaar en 11 maanden. Het aftellen was begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt officieel vóór 17 april 2022. Maar de Heer zei tegen Pastor Brani Duyon dat Hij eerder zal komen.
Zie: Pastor Brani Duyon (mei 2006)
Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah. (Oost-Maleisië)

Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

Drie dagen voor de geboorte van de laatste Benjamin
Op het moment dat de valse Profeet wordt gedood heeft de laatste Benjamin maar drie dagen de tijd om uit de geest Wederom geboren te worden, wat hem door de kracht van de Heilige Geest* ook zal lukken. Want na deze drie dagen zal het lichaam van de valse Profeet plotseling weer uit de dood opstaan en dan zal de wereld te maken krijgen met de Antichrist!
Deze drie dagen heeft te maken met het zilveren koord dat op het einde van de derde dag langzaam heel dun wordt en na precies 72 uur automatisch afbreekt.
Zie details: Het zilveren Koord – (72 uur lang nog een zenuwlichaam!)
___

*) (Joh.1:12) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden…”

Satan en de laatste Zoon Gods
In deze drie dagen, voordat de valse Profeet uit de dood zal opstaan, wordt de laatste Zoon van God de Vader uit de geest Wederom geboren, de laatste Benjamin.

Dat de laatste Zoon Gods die in jan.2022 nog uit de geest Wederom geboren zal worden. Jezus gaf mij in dat het lange wachten eigenlijk de een na laatste Zoon Gods aangaat, want dan pas kan de Grote Opwekking aller tijden beginnen.


De laatste Benjamin – Drie maanden voor de Opname

Drie maanden voor de laatste Benjamin
.
De laatste grote Opwekking
Er worden op Aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren. Steeds meer wereldmensen komen tot inzicht en bekering. Het zijn er werkelijk vele tientallen miljoenen en het worden er steeds meer. Maar, Zonen Gods, dat worden er juist steeds minder!
Het is God de Vader dan ook om Zijn laatste twee Zonen te doen, die nog uit de geest Wederom geboren moeten worden en daar is in feite het wachten op. Dan moeten we nog drie maanden wachten voordat de Opname zal plaatsvinden. Daarna breekt Armageddon uit!
___
Zie details: De laatste Zoon van God de Vader.
De laatste Benjamin – (Het mysterie van de winter en de sabbat)
De Zonen Gods – (Weg tot geestelijke Wedergeboorte – Deel 1)

(1e Vuurproef/ 2e graad)

Tijdschema/De Zonen Gods
Deze berekening is bij benadering
Het aantal Zonen Gods kan nog wel wat hoger of lager liggen

Het wachten is nu nog op de laatste Zoon van God de Vader

Het volgende heel opmerkelijk
De Heer heeft mij met het Eindtijd visioen van de Opname niet alleen het jaar, maar ook de maand gegeven! Net als dat van de Bruid en de Oalim. Dat is heel bijzonder.

Kijk nu naar het jaar 2009! De laatste Bruid. Aanvankelijk had ik gedacht dat de laatste Bruid in 2012 al was afgesloten, want dat had ik ook zo ingevuld. Maar de Heer gaf mij in, dat dat al in november 2009 was. Nota Bene, de Heer gaf mij ook de maand van dat jaar door… november(!) 2009. En wat dacht u van de laatste Oalim. Dat jaartal 2014 had ik wel goed geschreven. Maar ook nu weer gaf de Heer mij de maand… november(!) 2014. De maand wist ik niet. Het jaar alleen, zou al goed geweest zijn.

Maar nu de Heer mij van de Bruid en de Oalim de maand heeft gegeven begrijp ik ook, waarom de Heer mij de maand april (2022) van de Opname heeft doorgegeven. Zo ziet u, de Heer maakt ook de maand bekend.
Aan de hand van de visioenen is zelfs de dag op ±48 uur nauwkeurig te berekenen.
Vandaar; de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk! (Matth.24:36 en 42-44)
___
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Het is bijna tijd!

(DZG// Woensdag 22-07-2020/ 12:22)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
De Opname – (visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
Het Etherische lichaam – (Het Zilveren Koord)
(Foto) Bron: _http://aini666duke.tripod.com/id16.html
De laatste Benjamin – Drie maanden voor de Opname
(Foto) American Bald Eagle zittend op een tak. Bron: _https://media.arkansasmatters.com/nxsglobal/arkansasmatters/photo/2016/06/14/Bald%20Eagle_1465923279470_8990936_ver1.0_640_360.jpg
Bron: _http://www.kark.com/news/local-news/american-bald-eagle-recovery-recognized-june-20/481357943
Kleine foto: American Bald Eagle – (Een Zoon Gods)
Bron: _http://naturemappingfoundation.org/natmap/facts/bald_eagle_k6.html
===*===