Israël in oorlog – Eindtijd bijna op

The Red, Black and the Pale Horse

(The Three Horses of Destruction)

Israël in oorlog – Eindtijd bijna op
.
Eindtijd 6,5 jaarArmageddon 7 maanden
De Eindtijd was al begonnen op 23 aug.2018 en zal eindigen met de dood van valse Profeet op zondag 2 febr.2025. Deze Eindtijd heet de valse vrede. (Totaal 6 jaar, 5 maanden en 10 dagen)
De valse vrede had eigenlijk 3,5 jaar moeten duren en geen 6,5 jaar.
Tijd valse Profeet: Vanaf donderdag 5 sept.2024 t/m zondag 2 febr.2025.
Totaal 150 dagen. (4 maanden en 28 dagen)
___
Armageddon gaat beginnen vanaf woensdag 5 febr.2025 tot en met vrijdag 5 sept.2025.
Op 5 febr.2025 staat de Antichrist op. Totale tijd Armageddon precies 7 maanden. (212 dagen)
Terugkomst Jezus wordt verwacht op vrijdag 5 sept.2025 op de Olijf-berg.

Armageddon zou eigenlijk 3,5 jaar moeten duren en geen 7 maanden.

De laatste 7 maanden
Toen ik het verslag Armageddon 1 jaar 7 maanden had geschreven gaf de Heer mij in, dat de tijd van Armageddon bepaald was voor 7 maanden. Met dat ik dit hoorde kon ik het nauwelijks geloven. Direct heb ik toen het verslag De Dood en Grote Begrafenissen geschreven en daarna pas het verslag Het 1e en 2e vuur voor de Opname. – Zie: Jakob Lorber! In dit verslag verteld de Heer waarom.
.
De Heer: “Als Armageddon 19 maanden zou duren, blijft geen mens behouden.”
Dit gaf de Heer mij in op zaterdag 23 sept.2023 om precies 11:00 uur.

Op Maandag 18 sept.2023 gaf de Heer mij al in, dat deze laatste 7 maanden Armageddon aangaan.

Tijd Antichrist aanzienlijk ingekort
(Matth.24:21-22) “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. [22] En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

De uitverkorenen gaan niet de 144.000 aan, maar het Joodse volk. Deze 144.000 zijn ontrefbaar. Ze hebben geen last van koud weer en extreme hitte en kunnen 7 maanden zonder eten en drinken.

De Grote Opwekking 150 dagen

Openbaring valse Profeet op het witte paard. (5 sept.2024) De valse Profeet heeft nog maar weinig tijd voordat hij op 2 febr.2025 zal worden gedood. Hij heeft dan nog maar 150(!) dagen te gaan. Tegelijkertijd begint de Grote Opwekking!

Maar 5 maanden voor de valse Profeet?
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”
Allison Pound ontving profetische inzichten. (Jan.2017)
De Heilige Geest komt met de Grote Opwekking, tegelijkertijd met de komst van de valse Profeet, en zal vanaf 5 sept.2024 over de hele wereld vrede brengen dat de wereld nog niet heeft gekend. Door de kracht van de valse Profeet, zal voor enkele maanden lang nergens meer in de wereld een oorlog zijn.
Jezus: “Er zal een groot Licht over de aarde komen…”
Dit gaat de Grote Opwekking aan.

Zie details visioen Allison Pound: Twee keer een Opname

De Eindtijd wordt afgesloten met de Grootste Opwekking aller tijden
Broeders en zusters, begin Grote Opwekking vanaf 5 sept.2024 t/m 2 febr.2025. (150 dagen)

(Joël 2:23, 28-29) “Ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen. (…) [28] Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. [29] Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”

(1980) Visioen Ken Peters
Vijf maanden voor de Grote Opwekking (150 dagen)
Ken Peters: “Wat ik zag was het mooiste wat ik ooit heb gezien sinds ik leef. Niets dat ik ooit op aarde heb gezien, kon vergeleken worden met wat ik mocht zien. Deze periode duurde ongeveer drie of vier maanden, misschien zes maanden max. Het was ongelooflijk!”
___
Ken Peters: “This period of time lasted about three or four months, maybe six months max. Maybe that long. It was incredible! […] This outpouring lasted for a short period of time.”
___
Zie Video! – YouTube: Vision of the Great Tribulation (Vanaf 1:13:45 tot 1:13:55) / (2:38:26)
De schrijver: Aan de hand van al mijn visioenen zal de Grote Opwekking maar 5 maanden duren.
Ken Peters gaf vrijwel dezelfde tijd aan! “Deze uitstorting duurde een korte periode.”

(Zie Z3 News: PDF compleet) Ken Peters: “I Have Seen the Tribulation”

Vijf maanden voor de valse Profeet
(1 Thess.5) “Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.”

Dit gedeelte gaat Armageddon aan en duurt precies 7 maanden. Dit vers gaat niet het Joodse volk aan. Het is de wereld die hiermee wordt aangesproken en… het gaat om het nr.[666].

The Rapture
De Opname zal plaatsvinden in het Dal van Armageddon.
Tijd Armageddon: Vanaf 5 febr.2025 t/m de 1e Opname op 16 april 2025. (Totaal 70 dagen)
De 1e en 2e Opname zal plaatsvinden op woensdag 16 en zaterdag 19 april 2025.

Op zondag 20 april is het Pasen. Dan is er een Groot Feest in de Hemelen.

Eindtijd berekend
Het visioen 23 aug.2018 geeft het begin aan van de laatste 7 jaar van Daniël.

Totale tijd vanaf 23 aug.2018 t/m 5 sept.2025 is 7 jaar en 13 dagen. (Totaal 2.570 dagen)

Twee keer 3,5 jaar
De 1e 3,5 jaar valse vrede: (Vanaf 23 aug.2018 tot en met 5 febr.2022)
(23-08-2018 tot 05-02-2022) = 3 jaar, 5 maanden en 13 dagen.
De valse vrede had eigenlijk 3,5 jaar moeten duren en geen 6,5 jaar.
___
De 2e 3,5 jaar Armageddon: (Vanaf 5 febr.2022 tot en met 5 sept.2025)
(05-02-2022 tot 05-09-2025) = 3 jaar en 7 maanden en 0 dagen.

Armageddon had eigenlijk 3,5 jaar moeten duren en geen 7 maanden.

Jezus: “Mijn volk is niet voorbereid.”
Het gaat hier om het nr.[666]!
Dit is de enige reden waarom de Opname is uitgesteld. Nu al voor de derde en laatste keer!
Begin en einde, 7 jaar van Daniël, vanaf 23 aug.2018 t/m 5 sept.2025. (Totaal 7 jaar en 13 dagen)
Armageddon gaat geen oorlog aan, hoe ernstig ook.

Armageddon gaat alleen het Brandmerk aan [666]. Dat is Armageddon!

Tijd bijna op
De 1e en 2e Opname worden nu verwacht op 16 en 19 april 2025
(Pasen 20 april 2025)
Broeders en zusters, Laat ik u dit zeggen, ik ben geen profeet. Ik krijg visioenen binnen en daar moet ik het mee doen. Deze visioenen moet ik berekenen.
De Coronavirus is begonnen vanaf ±15 dec.2019 en zal eindigen op 5 sept.2024.
De Steekvirus gaat beginnen vanaf 2 sept. t/m 5 sept.2024. (Totaal 3 dagen)
We krijgen eerst nog de Steekvirus dan pas de Grote Opwekking.

Grote Opwekking vanaf 5 sept.2024 t/m 2 febr.2025. (150 dagen) – (5 maanden)

Ja, broeders en zusters, de Opname had eigenlijk al op 16 april 2022 moeten plaatsvinden en toen kwam het eerste uitstel van één jaar. De Opname had daarna op 9 april 2023 moeten plaatsvinden. Maar weer werd de Opname uitgesteld. Dat was de tweede keer!
De Opname had nu toch echt op 31 maart 2024 moeten plaatsvinden. Maar ook dat gaat niet door, en weer is de Opname uitgesteld. Nu toch al voor de derde keer! Hoe is dat toch mogelijk?

Dat kon ik al ruimschoots van te voren zien. Ja, dat was niet zo moeilijk. Het gaat hier om de Steekvirus! Die had al op 2 sept.2023 moeten plaatsvinden. Dat wordt nu 2 sept.2024.! De Eindtijd is dan al bijna afgelopen. We hebben nog maar 7 maanden te gaan voordat het 1.000-Jarig vrederijk op 5 sept.2025 gaat beginnen.

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar, de maand en zelfs de dag weten te herkennen!
De Opname moet nu wel voor Pasen (20 april 2025) plaatsvinden, want er is dan een groot feest in de Hemel. In vele visioenen en Profetieën heeft de Heer al aangegeven dat Hij vóór de zomer terug zal komen.
___
De 1e en 2e Opname worden nu verwacht op 16 en 19 april 2025! (Pasen 20 april 2025)
In alle voorgaande verslagen moeten de tijden nog worden aangepast. Het is teveel!
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Israël in oorlog – Eindtijd bijna op

(DZG// Zondag 19-11-2023) – (Update: 13-12-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Afbeelding) Red, Black and the Pale Horse (The Three Horses of Destruction)
Het is 2 minuten over 12 – (12:02 uur) – We hebben nog maar weinig tijd.
The Book Of Revelation Is Unfolding Before Our Eyes 2024
(Oct 12, 2023) YouTube (7:43 / 13:52)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=gKp4jcC4jCE
De valse Profeet
Ruiter op volle snelheid met boog op een witte paard
Bron: _http://dreamers.com/peliculas/6615_LA_SEMILLA_DEL_MAL_THE_GARDEN.html
(Afbeelding) YouTube (0:58 / 17:06)
(1980) Visioen Ken Peters
(Afbeelding) I Saw The Tribulation (The Prophecy Club)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=xk3Bcg_a7wQ&t=14s
For When They Say: “Peace and Safety!” Then Sudden Destruction Com Upon Them.
Het is 2 minuten over 12 – (12:02 uur)
We hebben nog maar weinig tijd.
Israel Just Admitted They’re Doing Something so Advanced It Will Destroy Palestine
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=avL7JQLOf8w
De Opname (visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
===*===