De Biochip is niet het Merkteken!

“De Biochip is niet het Merkteken!”

(Openb.13:18)

Verichip

(Microchip – Biochip – Verichip)

De RFID Microchip is niet het merkteken, het is een apparaat!
Niemand kan het zien, tenzij met een RFID-lezer (Scanner)

Biochip - Verichip
Biochip een High Tech Smart “Super-I.D.”

.

Biochip en het Brandmerk- Logo (666)

Als het registratiesysteem met de Biochip dat aan een Teken of een Logo (666) is gekoppeld eenmaal universeel op zijn plaats staat, zal niemand uitgesloten worden om dit Laser– merkteken te moeten aannemen zonder ter dood veroordeeld te worden. Dit is waarlijk een “kwestie van leven of dood.” Helaas, missen de meeste wereldburgers het profetische inzicht wat nodig is, om te overleven. Degene echter die tot inzicht en bekering zijn gekomen, hebben al een enorm groot voordeel boven de anderen.

Een Wereldmens, die met een enig onderscheidingsvermogen op de Bijbel vertrouwt, kan het kwaad al van te voren zien aankomen. Deze vlucht dan met zijn bekering naar Jezus toe. Dit grote moment zal pas plaatsvinden met de grote Opwekking van (Joël 2:23/28) de “Late regen”.
(Spreuken 22:3) “De  schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandige gaan hun gang en zullen geenszins aan hun straf ontkomen.”

De onverschillige wereldmensen gaan in de tijd van Armageddon simpelweg met het Brandmerk een wisse dood tegemoet.

Op Internet zijn er vele Sites, die de Biochip brengen als zou dat het nr.666 zijn. Maar de uitleg van het Brandmerk (666) is meer dan duidelijk. Alleen al met het lezen van de Inleiding geeft je een idee, hoe dat het met de geest van de mens is gesteld. De rest, en het vervolg ervan, brengt louter inzichten met zich mee.

Mochten mijn lezers goed door dit verslag komen, dan ben u al meer dan doeltreffend bezig met het verzamelen van inzichten, die uw eigen leven zou kunnen redden, want dit gebeuren vindt eerst plaats in het Dal van Armageddon!

Jezus, en de Biochip
Met de Biochip wordt een aanvang genomen naar het LaserBrandmerk Logo (666). Dit is het Teken of Logo van de dood, dat perse op de rechterhand of op het voorhoofd met een Laser ingebrand moet worden. Een tattoo op je etherische lichaam kan er nooit meer af.
Zie: Visioen Ken Peters. Het LaserBrandmerk Logo (666)
____
De Biochip is niet het gevaar, anders had Jezus daar wel anders op gereageerd.
Jezus: “Als de mens digitaal gecontroleerd gaat worden en daardoor zijn vrije wil kwijtraakt, heeft het geen zin meer de mens nog langer te laten leven.”

De Heer spreekt hiermee “Big Brother” aan, die de mens Digitaal wil controleren.

Het Teken of Logo (666) moet je al op afstand kunnen zien
De RFID- Microchip (Biochip) gaat onder de huid en niet op de huid. De RFID-chip zal door de valse Profeet wereldwijd verplicht gesteld worden.
De valse Profeet wordt niet aanbeden door het hebben van een Biochip, dat kan namelijk ook zonder en dat geldt ook voor het voorlopige pasje (High Tech “Smart I.D. Card”).

Profeet en aanbidding zijn zaken die verbonden zijn aan een religie en niet aan een apparaat.

Einde geld 2017

Cash geld wordt digitaal

Eind 2021 maar toch zeker in 2022 zal er geen bar geld meer in omloop zijn. Iedereen zal dan moeten pinnen. De Biochip is nodig om ermee af te rekenen. Het is ook uw complete ID (Identificatie). Dit is anders dan het LaserBrandmerk.

Zeven keer een duivels teken
De wereld is ingedeeld in zeven Continenten.
Antarctica, Afrika, Australië, Azië, Latijns-Amerika, Europa en Noord-Amerika.
Elk Continent heeft dan ook zijn eigen duivelse Code (666). Het is een Teken of Logo dat berekend moet worden, want Satan zal nooit met het nr.666 komen. De mensen zouden het nog weleens kunnen afslaan en dat mag niet. Daarom zegt Jezus ook uitdrukkelijk het nummer (Teken of Logo) te berekenen, want dit Teken of Logo (666) brengt de mens de eeuwige dood!

(Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”

barcode-biochip-666

De Barcode, 666 en de Biochip

De Antichrist zal niet voor de oude Barcode gaan en ook niet voor de mens zo gehate nr.666. Hij zal voor een Teken of een Logo gaan, dat dezelfde betekenis zal hebben als het nr.666.
Het Teken of Logo (Y2K) is voor Europa al bekend en het Logo (Zon met hand) is voor heel Noord-Amerika ook al bekend. Zie visioen van Ken Peters.

De Biochip is niet het gevaar, maar is een High Tech “Super-I.D.” (Identiteit)

In Europa zou het merkteken (666) al bekend zijn

Zie: Het Teken of Logo! (Y2K = 666) ‘Y’ staat voor “Generatie” de ‘2’ staat voor “Eenheid” (Satan en de mens) en de ‘K’ staat voor “Koninkrijk” maar zou ook de eerste letter van zijn naam kunnen zijn. Van het nr.2 (1 en 2) zou 1 de valse Profeet kunnen zijn en 2 de Antichrist. Maar, de letter K kan verschillende betekenissen hebben. Bijv.: De naam van de valse Profeet, zou de meest logische volgorde kunnen zijn. K zou de eerste letter kunnen zijn van meerdere namen, waar de Antichrist in het vervolg mee aangesproken wenst te worden. De letter ‘K’ kan ook “Koninkrijk” betekenen en is gelijk aan “Eenheid”.

Hoe dan ook, mocht in welke vorm dan ook dit Teken of Logo verplicht gesteld worden, dat alleen dan op de rechterhand of het voorhoofd, met een “Laser” ingebrand moet worden, dan is dit het gevreesde nr.666 waar de Bijbel (Openb.13:18) de mensen zo stellig voor heeft gewaarschuwd. Wie hier geen gehoor aan geeft, die wordt gedood. Nu zal de Antichrist weten wie hem daadwerkelijk toebehoren, want hij zal dit Teken of Logo (666) bij de wet verplicht stellen!

(Openb.13:16-17) “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”

Zie internet! Dit teken Y2K wordt werkelijk overal voor gebruikt. Maar het acroniem Y.2.K. (666) is nergens op internet beschreven. Het is dan ook puur toeval dat dit teken Y2K straks het nr.666 zou kunnen voorstellen.
___

Bron: Y2K! _http://pixgood.com/y2k-computer.html

Nog even ter verduidelijking: De Biochip is geen merkteken
De Biochip onder de huid dat niet te zien is, is geen merkteken! Een merkteken moet opgemerkt kunnen worden. Zie: (Openb.13:16-18 en Openb.16:2)
Het nr.666 zal op een gecamoufleerde wijze in het Teken of Logo worden verwerkt.
Dit is een onuitwisbaar merkteken; het LaserBrandmerk (666).

Het merkteken (Openb.13:18) is in het Grieks ‘charagma’, dat kras betekent of ets, zegel, ordeteken of merkteken. Het getal 666 is de Griekse uitdrukking Chi Xi Sigma, dat merken betekent, een merkteken gegraveerd of geponst (ingekerfd) voor de herkenning van eigendom.


Ken Peters visioen (666)
href=

Het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) op de hand ingebrand

Ken Peters: Toen kwam ik in mijn droom iemand tegen die aan mij vroeg of ik mijn identificatie-merkteken al had. Ik antwoordde: “Wat bedoel je?”  – Hij zei; dat er een merkteken werd ingevoerd (wat overigens eerst op vrijwillige basis gebeurde) dat binnenkort iedereen verplicht moest hebben om nog te kunnen kopen en verkopen.
Het teken dat deze persoon op zijn hand had, leek op een soort holografische zon, waardoor er allerlei ‘stralen’ uit schenen te komen. In die zon zat een soort teken, het leek op een hand met daarop het merkteken getekend. Deze man was erg blij met zijn teken, want zo hoefden de mensen geen pasjes en creditcards meer te gebruiken.
_____

Met het zien van dit Brandmerk (666) is het wel even schrikken, want dit ziet er wel heel erg serieus uit. Het is zelfs uitdagend! Dit symbool gaat heel Noord-Amerika aan en bestaat uit Canada, de Verenigde Staten, Midden-Amerika en het hele Caribische gebied.


– Armageddon –
dna-zombie

Een Zombie-mens met een nieuw DNA

Met dat het Brandmerk met een Laser in de rechterhand of voorhoofd is ingebrand, veranderd het DNA structuur van het lichaam en de persoon in kwestie is een Zombie geworden. Op dat zelfde moment wordt ook het totale emotionele gedrag van die persoon uitgeschakeld.

Met de vele Zombie-films vandaag de dag worden de mensen er alvast op voorbereidt met wat er straks in werkelijkheid zal gaan gebeuren. Maar velen zien dat als een science-fiction wat alleen in films mogelijk is.

Mary Kathryn Baxter:
“Ik keek nauwkeuriger toe en zag mensen zich voortbewegen als doden. Er was een hopeloze droefheid in de lucht en niemand keerde zich naar links of naar rechts. Ik zag dat de mensen geleid werden door een onzichtbare macht. Nu en dan sprak een stem vanuit de lucht tegen hen en zij gehoorzaamden de stem. Zij spraken niet met elkaar. Ik zag ook dat het nummer “666op ieders voorhoofd en handen was geschreven.”

(Dit nu is het Brandmerk dat met een Laser op de huid wordt ingebrand. Was het een Biochip geweest, dan had Mary Baxter dit onmogelijk kunnen zien. Want de Biochip zit onder de huid.)

Zombie-mensen
“Er was geen blijdschap, geen gelach, geen geluk. Overal zag ik het kwaad en de dood.”
“De mensen liepen achter elkaar een grote supermarkt binnen. Ik zag hoe deze zombie-achtige mensen een afwezige blik hadden en hun bewegingen deden mij denken aan een zombie in een film. Ze bewogen als een levende dode. Ze werden in een groep bijeengehouden en door de winkel geleid. Daar werd hun toegestaan alleen het allernoodzakelijkste te kopen. Als iemand zijn inkopen had gedaan werd hij geplaatst in een grote groene legertruck. De truck, goed bewaakt, werd daarna naar een ander terrein gereden.”
Zie: [PDF] “Een Goddelijke Openbaring van de Hel” (Hoofdstuk 18)

Oorspronkelijke titel: “A Divine Revelation of Hell” – of ook: “In de Kaken van de Hel”

Als nu een mens het duivels nr.666 op zijn lichaam laat inbranden of ingraveren (tatoeëren) dan veranderd bij hem of haar nog niet het DNA. Dat gaat pas gebeuren in het Dal van Armageddon als het Teken/logo (666) geestelijk door de Antichrist is goedgekeurd. Want wat gebeurt er dan in werkelijkheid? Op dat moment veranderd het emotionele gedrag van de mens en het DNA structuur zal direct een andere waarde aangeven.

Zie: “Armageddon” – (De eerste 48 uur. Alle mensen worden bezet!)

Alles wat u ziet en leest is bij benadering bekeken. Het is nog geen vaststaand feit en dat geldt ook voor de Biochip! Maar wie verstand heeft en over de juiste inzichten beschikt, zal weten dat dit een kern van waarheid is. Materiaal kun je na de dood niet meenemen en het Teken of Logo moet je kunnen zien! De Biochip onder de huid dat niet te zien is, kan dus ook geen merkteken zijn.

Het Teken/Logo (Y2K) wordt door zeer velen al aangemerkt als het nr.666 dat binnenkort voor Europa zal gelden. Voorlopig is er geen andere teken bekend dat aan dit nr.666 gekoppeld kan worden. Hetzelfde geldt ook voor het Brandmerk van Amerika. Maar gezien de ernst waarmee dit alles wordt gebracht, moet ervan worden uitgegaan dat het niet bepaald ondenkbaar is, dat dit nog weleens het Teken of Logo (666) zou kunnen zijn waar de mensen straks mee geconfronteerd zullen worden. Het zal door alle mensen direct worden herkend!

Zie alle berichtgevingen op internet en YouTube!

Alle mensen in de wereld moeten vóór 2022 over de Biochip beschikken! De valse Profeet zal iedereen in de wereld daarvan overtuigen. De criminaliteit neemt hand over hand toe en door het verplicht stellen van de Biochip, is elke aanvaller en inbreker of moordenaar gemakkelijk op te sporen. Want in de Biochip zit een GPS tracking systeem!

Overvallen door de Biochip
Vanaf eind 2020 maar zeker in 2021 zal de Biochip zijn intrede maken. Maar er zal onder de mensen een geweldige tegenstand zijn! Want velen zien de Biochip namelijk als het nr.666. Daarom zal er tegelijkertijd ook een voorlopig pasje (High Tech “Smart I.D. Card”) worden ingevoerd. Dit is dan uw nieuwe ID Card. (Identiteit).

Vijf tot drie maanden voor de Opname zal de Biochip, dat aan het nr.666 vooraf gaat, dan op alle mensen in de wereld van toepassing zijn. De Biochip moet dan geïnjecteerd worden!

Biochip anders dan het Teken of Logo (666)
RFID BiochipAls je het nr.666 aanhaalt, dan weet iedereen waar je het over hebt, want dit nummer maakt een einde aan alles.
In de Biochip zit een GPS tracking systeem dat al uw wegen 24 uur, 7 dagen in de week nauwkeurig kan volgen. Dit GPS (Biochip) kan niet beïnvloed worden. Bijv. Een magneet of stroom kan de Biochip niet verstoren. In de Biochip zit geen harddisk of een memory stick. De Code die daarin zit, verwijst naar een computer van uw land. De Biochip zorgt alleen voor de koppeling, zoals uw Bankpasje.

De RFID- Biochip is niet het nr.666 wat met het LaserBrandmerk wel het geval is.

Het LaserBrandmerk Teken/Logo (666)
Het nr.666 zal nergens vermeld worden. Het staat ook niet op, of in het voorlopige pasje. (High Tech “Smart I.D. Card”)
Het nummer zal vervangen worden door een Teken of een Logo.
Zie: (Openb.13:18) Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”
___

Het nr.666 alleen al brengt onder de mensen grote schrik met zich mee. Maar het is vrijwel zeker dat het nr.666 door de Antichrist als zodanig niet gebruikt zal worden. Zodra dan de Biochip (als advies) in de linkerhand tussen de wijsvinger en de duim is geïnjecteerd, zal het voorlopige pasje (High Tech “Smart I.D. Card”) komen te vervallen. De Pincode hoeft dan niet meer onthouden te worden, want de Biochip is namelijk uw complete Identificatie en bevat tevens ook uw Pincode!

Zoals we nu weten, is de Biochip geestelijk gezien niet gevaarlijk, want materiaal kun je na de dood of na uw sterven niet meenemen. De Biochip kan zelfs vervangen worden. Maar het LaserBrandmerk kan en mag tot in eeuwigheid niet veranderd of vervangen worden!

Tattoo op het etherische lichaam.

Een tattoo kan tot in eeuwigheid niet veranderd worden

Zegel van de dood

Zodra dan het Teken of Logo (666) door de Antichrist persoonlijk verplicht gesteld zal worden, dan wordt het pas echt gevaarlijk. Want het nr.666 wordt dan met een Laser op het etherische lichaam als een tattoo ingekerfd! Alle littekens op het lichaam en het Teken/Logo (666) dat op het lichaam, rechterhand of voorhoofd, als een tattoo wordt ingekerfd of met een Laser is ingebrand, is ook te zien op het etherische lichaam. En nu pas(!) kan aan de andere kant van het leven dit merkteken duidelijk gezien en herkend worden. Satan ziet dan direct wie van hem is en wie niet.

Het nr.666Waarschuwing voor degene die de spot drijft met het nr.666
Wie het nr.666 als een tattoo op zijn lichaam laat ingraveren en daarmee de spot drijft, die staat er slecht voor. “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.”  – (Galaten 6:7)

(Klik foto voor vergroting) »

Verschil Biochip en het LaserBrandmerk (666)

Alle christenen over de hele wereld vrezen de Biochip. Ze denken dat het nr.666 is en dat is begrijpelijk. Internet staat er werkelijk vol van! De één kan het nog beter brengen dan de andere. De angst is al duidelijk zichtbaar. De Biochip herbergt uw complete ID (Identificatie) en is in werkelijkheid een Paspoort. Daar valt alles onder; uw persoonsnummer, rijbewijs, medische gegevens, enz. enz. Zelfs uw Pincode valt daaronder. De Biochip is nodig om inkopen te kunnen doen, want eind 2021 maar toch zeker in 2022 zal er geen Bar- geld meer in omloop zijn.

Wat het nr.666 in werkelijkheid doet

Met dat het nr.666 met een Laser op de rechter hand of voorhoofd is ingebrand, is de dood een feit. Dit Teken/Logo (666) is dodelijk! Het dood direct het geweten en de geest van de mens. Op dat moment ondergaat die persoon een onmiddellijke geestelijke verandering! Zijn gedrag en gemoed veranderd de mens in een emotieloos wezen.

De Digitale Wereld

Velen zullen voor de Biochip gaan. De bedoelingen waarmee het Brandmerk (666) gebruikt zal worden is van geestelijke aard, wat door de mensen niet zo gemakkelijk opgemerkt zal worden. Dat komt, omdat de mensen zich nauwelijks nog met geestelijke zaken bezig houden en dus derhalve ook geen onderscheid meer kunnen maken tussen het geestelijke en datgene wat alleen het verstand aangaat. De mens, die het LaserBrandmerk accepteert, is geestelijk dood! Zijn vriendelijke trekken verdwijnen terstond en een streng verwrongen gezicht zal zijn nieuwe uiterlijk zijn en is gelijk een Zombie-mens. Opdat zelfde moment komen demonen in het hart van deze mens wonen en de dood is bevestigd. De mensen met het Teken of Logo (666) zullen dan beheerst worden door vele inwonende duistere krachten en machten, die hun verstand zullen beheersen.

Vele christenen schrikken van de Biochip. Maar de Biochip zelf brengt geen gevaar met zich mee. Het grote gevaar zit hem in het LaserBrandmerk! Nog beter uitgelegd: Als een mens sterft met de Biochip in zijn vlees, dan valt bij de ontbinding de Biochip automatisch van het lichaam. Maar, als er nu een Laser gebruikt gaat worden, dat door het vlees inbrandt, dan is dat Teken/Logo (666) tot in eeuwigheid der tijden aan die mens verbonden! Direct na de dood is op dat etherische lichaam, dit Teken of Logo duidelijk zichtbaar!

Voor het goed kunnen begrijpen van deze techniek, moet het volgende wel duidelijk zijn: In de Biochip zit geen harddisk of een memory stick. De Code die daarin zit, verwijst naar een computer van uw land. De Biochip zorgt alleen voor de koppeling, zoals uw Bankpasje. Materiaal kun je na de dood niet meenemen. Alleen littekens, tattoos en het Laser– Brandmerk.

Nogmaals wil ik alle christenen erop wijzen dat het injecteren van de Biochip geestelijk gezien niet dodelijk is. De Biochip kan bijvoorbeeld defect raken en moet dan vervangen worden. Het kan ook verwijderd worden. De beschrijving van het Teken of Logo kan digitaal gewijzigd worden. Maar, het Duivelse Brandmerk Teken of Logo dat het nr.666 voorstelt, mag tot in eeuwigheid der tijden niet veranderd of verwijderd worden en is, zelfs zonder de Biochip, al meer dan dodelijk! Een andere uitleg dan deze is er niet. Wees dus niet bezorgd, alleen het LaserBrandmerk (666) is dodelijk!

Het zilveren koordHet etherische lichaam is feitelijk een identiek lichaam, dat na de dood als het ware vanuit de dode mens opstaat. Dit etherische lichaam is voor het mensenoog onzichtbaar, maar in de geestelijke wereld is het zichtbaar. (1 Kor.15:44) “Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt.”
Op de tekening is te zien dat het koord verbonden is met het hoofd. De waarheid in deze is, dat het zilveren koord verbonden is met het hart en niet met het hoofd. Vgl. (Matth.15:18-20 en Markus 7:21-22)

Zie tekening: Precies 72 uur na de dood, komt het zilveren koord los.

Wat er bij een wereldmens/naamchristen in werkelijkheid gebeurt
Op de derde dag nadat de dood is ingetreden, dus precies na 72 uur, komt het zilveren koord los. Het zilveren koord is de verbinding tussen de ziel (geest) en het lichaam.

Zie: (Prediker 12:5-7) “Voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt… en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.”

Magere Hein met de sikkel_ ArmageddonThe Angel of Death
(De Engel van de Dood – Magere Hein)
Zijn verschijning zegt al meer dan genoeg. Maar het gaat hier voornamelijk om de sikkel. De werking van de sikkel is iets wat door de christenen niet zo gemakkelijk wordt begrepen. De ruiter op het vale paard heeft een sikkel in de hand en dat verbergt een geheim.

Zie nu wat dit geheim is:

Mocht nu een christen sterven, dan zal op dat zelfde moment, in een ondeelbaar ogenblik, het zilveren koord door Magere Hein worden doorgehaald. Dit nu is de ruiter op het vale paard en zijn naam is: “De Dood”. In Nederland wordt deze figuur “Magere Hein” genoemd. Het bijzondere is nu, dat alleen de christenen deze Magere Hein kunnen zien als ze sterven. Degene die niet gered zijn zien Magere Hein niet, want het zilveren koord wordt in dit geval, bij degene die niet gered zijn, na 3 dagen zo dun dat het automatisch wordt verbroken. Magere Hein hoeft in dit geval de sikkel niet te gebruiken.

Als je dit figuur ziet, dan weet je dat “De Dood” voor jou staat. Magere Hein drukt Natan tegen zijn borst! Hij wil Natan zijn wil opleggen, maar krijgt daar geen toestemming voor.

Zie: “Rabbi Rami Levy & 15 year Old Natan” (Youtube vanaf 19:30 t/m 22:05)

Deze vierde ruiter op het vale paard kan de druk alleen maar vergroten, maar doden dat kan hij niet, want dat is ook niet zijn functie. Zijn functie is het doorhalen van “Het zilveren Koord”.

Als je dit zo ziet, dan pas is de aanwezigheid van de ruiter met de sikkel te begrijpen.

Ware christenen ontmaskerd!

(Openb.6:9) Het openen van het vijfde zegel brengt een verschrikkelijke vervolging onder de gelovigen teweeg. In eerste instantie heeft de valse profeet met de Biochip het nr.666 ermee benaderd. Maar vele christenen weten dat het Laser- Brandmerk het ultieme wapen is, en schuwen de Biochip niet. Om nu dan toch achter de identiteit van de christenen te kunnen komen, zal de Antichrist een ingenieuze methode lanceren en het nr.666 in het Laser- Brandmerk als een Teken of Logo verwerken. En nu pas worden de ware christenen Gods zichtbaar! Zonder dit nr.666 kan niemand meer kopen, verkopen of een baan kunnen krijgen. Wie dan voor dit nummer kiest, die heeft voor eens en altijd voor de dood gekozen. Een ware gelovige zal dat nooit doen, waardoor hij zichtbaar wordt. En net als met de Joden toen, zijn nu al de christenen aan de beurt en de massamoord op de heiligen zal dan beginnen.

Teken-Logo 666
De RFID- Biochip is dus niet gevaarlijk, dat is nu wel bewezen. Maar het LaserBrandmerk (666) is wel gevaarlijk.
Behalve het Teken of Logo zou een andere mogelijkheid een lettercombinatie kunnen zijn met nummers, dat aan het nr.666 gelijkwaardig is. Hoe dan ook, wanneer de Antichrist (Lucifer) dit Merkteken gaat voorstellen, dat vanaf een bepaalde dag ingevoerd zal gaan worden, dan is dit het Teken of Logo (666) waar de Bijbel voor waarschuwt. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”

“Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”  (Openb.13:16-18)

(Openb.13:16) “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten…”  – Kinderen vanaf 1 t/m 11 jaar zullen voor het Brandmerk (666) gevrijwaard worden. Dit Logo is alleen dan verplicht voor een ieder die 12 jaar is geworden, want ook deze kleine moet namelijk zelf beslissen.

Het getal 666 nader uitgelegd
Jakob Lorber – De Wederkomst van Christus (Blz.79)
Jezus: “Ik wil u een maat aangeven, volgens welke u en ieder ander kan weten, hoe hij zal omgaan met de eigenliefde, hoe met de liefde tot de naaste en hoe met de liefde tot God.”

“Neem het getal 666, dat in goede en slechte verhoudingen of een volmaakt mens, of een volmaakte duivel voorstelt. Deel nu de liefde in de mens precies in 666 delen. Geef God daarvan 600, de naasten 60 en uzelf 6, dan hebt u de verhouding van de volmaakte mens. Maar wilt u een volmaakte duivel zijn, geeft God 6, de naaste 60 en uzelf 600!”

Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen

Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het Evangelie. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en Evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een “geluk evangelie”. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. De lauwe houding onder de christenen is alom herkenbaar. De boodschap van zonde en genade, wet en Evangelie en berouw en bekering, wordt door velen niet meer op prijs gesteld. Kerken lopen leeg. De mensen verlangen een prettig evangelie.

Vanaf okt.2014 is het in de wereld al heel erg onrustig. Wat de mens nu ervaart is de geest van de wereld en is niet het werk van de valse Profeet.

(2 Thess.2:6-8) “..het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking…”

Na de Opname van de christenen is Satan alleen- heerser

Het heeft geen zin meer om dan nog in nood te gaan bidden of te vasten, want Jezus en de Heilige Geest zijn er niet meer. Gebeden worden niet meer verhoord. Er zijn nu nog maar twee krachten mogelijk, inzicht en eigen lichamelijke kracht. Dit vanwege de tweede dood.


(Armageddon) Jezus grote bezorgdheid

De laatste grote Opwekking
Jezus weet, dat Hij in de laatste 3,5 jaar niets meer kan doen. Het evangelie is gebracht en de mensen hebben Hem niet willen aannemen. Nu is de Antichrist aan de beurt. Door de kracht van de Heilige Geest zal er voor het laatst een Opwekking zijn zoals nog nooit eerder was voorgekomen.

(Joël 2:23b en 28) “Ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.” [28] “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.”

Als laatste heeft Jezus met de laatste grote Opwekking werkelijk alles gedaan wat volgens Hem maar mogelijk was. Met de Opname zal de genadetijd van ±2000 jaar, moet zijn 2021, worden afgesloten. Dan zal er een afschrikwekkend middel gebruikt worden om de achterblijvers te dwingen alsnog voor het nr.666 te kiezen. (De Guillotine)

(Openb.12:17“En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.”

Zie toch wat Jezus daarover tegen Zipora Bitrus zegt: “Je zou de grote verdrukking niet kunnen weerstaan. Dat is de reden waarom je met de Opname erbij moet zijn.”
Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wat Jezus hier in werkelijkheid zegt? Satan, de Draak, zal de christenen niet zomaar laten gaan. Hij zal ze martelen!
___
Er is een pijngrens. Zipora, zou het niet redden… en om van die marteling en pijn af te komen, zou ze toch voor het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) gaan. Want dit is wat Jezus hier in werkelijkheid zegt!
Veel christenen (99,9%!) vergissen zich als het om Armageddon gaat. Ze zullen het niet redden, want de druk om het nr.666 te accepteren is te groot.

(Openb.13:7“En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.”

De christenen zullen tot het uiterste toe gemarteld worden
Zie boek: “De Wederkomst van Christus” (Jakob Lorber: Hoofdstuk 2 Blz.20)

(Ten tijde van Armageddon) Jezus: “De machthebbers zullen de mensen te dien dage als dieren behandelen en zullen ze koelbloedig en gewetenloos laten afslachten, indien zij zich niet zonder enige tegenspraak aan de wil van die machthebbers onderwerpen. De machtigen zullen de armen kwellen door allerlei soorten van dwang en ze zullen iedere vrije geest met alle middelen vervolgen en onderdrukken. Daardoor zal er een ellende onder de mensen komen, zoals er op Aarde nog nooit is geweest. Maar dan zullen de dagen worden ingekort vanwege de vele uitverkorenen, die zich onder de armen zullen bevinden; want wanneer dit niet zou geschieden, zouden zelfs de uitverkorenen te gronde gaan!”

De Opname
(Joh.16:13) “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan en in dit geval de Eindtijd.

Zie: “Hoeveel tijd hebben we nog?” – (Jezus: “De tijd is op!” )

===*===

(1948-2022)
.
» TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Biochip is niet het Merkteken!

(DZG// Zondag 25-09-2016/ 23:53) – (Update 21 okt. 2021)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Microchip – Biochip – Verichip. Bron:
_http://www.implantable-device.com/2011/12/30/verimeds-human-implantable-verichip-patient-rfid/
Y2K. Bron: http://pixgood.com/y2k-computer.html
One Dollar. Cash geld wordt digitaal. Bron:
_https://www.youtube.com/watch?v=2t5hU3Iai7Y
Vrouw Barcode-Biochip-666. YouTube (16:28) Bron:
_https://www.youtube.com/watch?v=0spaAPSn54A
Visioen Ken Peters. Bron:
_http://americaslastdays.blogspot.com/2011/05/i-saw-tribulation-ken-peters-including.html
DNA Zombie-mens. Bron:
_https://www.youtube.com/watch?v=KHl_l3ZIpqE YouTube (32:56)
High Tech Smart “I.D. Card”.
_https://www.picquery.com/c/biochip-logo_VHeKxPEZ6qbpzRheMA8nLcGi8LSd54Hwg4lDONCY4zw/
RFID Chips Used in Humans. Bron:
_http://obamacarefacts.com/obamacare-microchip-implant/
High Tech Smart “I.D. Card”.
(Foto) _https://skepp.be/sites/default/files/styles/apparaat/public/BIO-CHIP.jpg?itok=7oEWfE19
Bron: _https://skepp.be/nl/apparatuur/bio-chip
Vrouw met tattoo. (Leeuw) Bron:
_http://www.telegraaf.nl/prive/25924360/__Cara_Delevingne_tegen_stropers__.html
Vrouw met tattoo nr.666. Bron:
_http://www.smh.com.au/news/unusual-tales/antichrist-banned-by-three-countries/2007/04/15/1176575658104.html
Het zilveren koord. Bron: http://aini666duke.tripod.com/id16.html
Magere Hein met de sikkel. Bron:
_http://kingworldnews.com/andrew-maguire-death-knell-lbma-massive-short-stops-gold/
Photo Jesus. Bron: www.whatsaiththescripture.com/Prophecy/Wisdom…
Vrouw met het Merkteken (666) op het voorhoofd.
Bron: _https://thalmaray.be/te-morituri-te-salutant/
Een wit paard en Jezus grote bezorgdheid. Bron:
_http://www.whatsaiththescripture.com/Prophecy/Wisdom.Seeking.Messiah.html
(Foto – YouTube) Zipora Bitrus
TESTIMONY of HEAVEN and HELL Linda’s Testimony CONFIRMED Zipora Bitrus
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=71sIhCa2Z4o
(Tekst) Jezus en Zipora Bitrus. (Rapture Revelation to Zipora Bitrus) Bron:
_http://signs-ofthe-times.blogspot.com/2013/12/rapture-revelation-to-zipora-bitrus.html
===*===