Niet 2012 maar 2022

« Niet in 2012 maar in 2025 »

Niet Rome maar Mekka!

________________________________________________________________
Update (08-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Geen Bom maar een Asteroïde!
Met hun kalender van 21 dec.2012 zaten de Maya’s er wel heel dichtbij. Het is niet het einde van de wereld, maar het begin van Armageddon! Het verschil is precies 10 jaar en 21 dagen. De valse Profeet zal op ±2 febr.2023 worden gedood en drie dagen later staat de Antichrist op!
.
(!!!) Op donderdag 18 febr.2021 (14:30 uur) was ik in gebed verzonken en dacht dat Rome met een Nucleaire Bom verwoest zou worden. Dat verslag had ik namelijk al op deze wijze geschreven, want immers, ik wist niet beter. Toen liet de Heer mij zien dat het niet Rome zal zijn, maar Mekka!
Heel Mekka zal in één uur totaal vernietigd en met de grond gelijk gemaakt worden en zal niet meer worden teruggevonden. (Openb.18:16-19) “…want zij is in één uur verwoest.”
.
Dan begin ik vragen te stellen: “Heer, dat kan niet met een Nucleaire Bom, want je zult altijd nog de bergen kunnen zien en de ruïnes van de grote gebouwen.”

Het was alsof de Heer mij hierin gelijk gaf. Jezus“Als de Grote Stad Babylon vernietigd zou worden door een Nucleaire Bom, dan zou het de mens zijn die de Grote Stad zou vernietigen. Maar, er staat geschreven dat Ik Babylon zal vernietigen!  – En dat, broeders en zusters, zal gebeuren met een grote Asteroïde!

De wereld met blindheid geslagen – Niet Rome maar Mekka!
De Rooms Katholieke Kerk is vele malen gevaarlijker dan alle religies van de hele wereld bij elkaar! Toen Maarten Luther sliep, stond Satan plotseling bij hem in de kamer. “Oh… ben jij het.”  Hij draaide zich om en sliep verder.
Maarten Luther: “Naarmate je Rome nadert, ervaar je de Hel!”
(Maarten Luther van 1483 tot 1546: De Kerkhervormer)
___
Vele christenen gaan er echt vanuit dat Rome zal worden vernietigd. Het is nauwelijks te zien. Dit is wat de Heer Jezus mij heeft ingegeven: “Het is niet Rome, maar Mekka!”  – De stad Rome blijft ongeschonden, maar de bewoners in het Vaticaan zullen door hun eigen volk worden gedood, zo ook de paus!
De zogenaamde gelovige Italianen, die na de Opname allemaal achter zullen blijven, zullen in het Vaticaan iedereen afslachten! De Paus zal daarbij dodelijk gewond raken en op straat alsnog een gruwelijke dood sterven!
Ja, broeders en zusters, de paus Franciscus weet al dat hij een gruwelijke dood zal sterven.
Semiramis Koningin van Assyrië en Babylon
.
Babylon
In de eerste eeuwen vergeleken de vroege christenen het heidense Rome met Babylon en het zag er ook echt naar uit dat ze gelijk hadden. Rome had toen al alle opvallende kenmerken van het oude Babylonische Rijk.
___
(1 Petrus 5:13) “U laat de mede uitverkorene te Babylon groeten, en mijn zoon Marcus.”
(Jesaja 21:9) “Zie, daar komt een troep mannen, een stoet ruiters, twee aan twee. Toen hief hij aan en zeide: Gevallen, gevallen is Babel, en alle gesneden beelden van zijn goden heeft Hij ter aarde verbrijzeld.”
(Jeremia 51:7-9) Babel was in de hand des Heren een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd. [8] Plotseling is Babel gevallen en gebroken, jammert om hem! Haalt balsem voor zijn pijn, misschien is het te genezen. [9] Wij hebben Babel trachten te genezen, maar het is niet te genezen; verlaat het en laten wij gaan, een ieder naar zijn land; want tot de hemel reikt zijn oordeel en het verheft zich tot de wolken.”
(Openb.14:8) “En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.”
(Openb.18:2-3) “En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, [3] omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.”
(Openb.17:5) “En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: Het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.”
Deze moeder is in feite Semiramis Koningin van Assyrië en Babylon! Haar weelderige vormen en uitstraling laten echter een heel ander beeld zien. De volkeren worden erdoor bedwelmt en ze weten niet beter.
___
Het staat alles in de Bijbel en velen hebben het niet geweten, want immers alle wegen leiden naar Rome; De Grote Stad! De eenvoud van het Katholieke geloof leidt de meeste mensen automatisch naar de Hel! Het is gewoonweg niet te zien, tenzij je ervoor in gebed gaat.

Spreek je over Rome, dan heb je het altijd over Babylon en andersom!


Niet Rome maar Mekka(!!!)
.
Mekka zal worden vernietigd
De Heer heeft mij hierop gewezen. Toen ik met het verslag van Pieter de Romein bezig was had ik al zo mijn twijfels, maar kon dat toen niet verklaren. Rome is toch Babylon(?) en is op zeven heuvels gebouwd. Maar Mekka wordt ook Babylon genoemd en is omgeven door zeven bergen!
Meer dan een jaar lang achtervolgde dat verslag mij. Maar pas in sept.2019 zag ik het! Direct heb ik vele aantekeningen gemaakt. Echter, ik moest wachten met dit verslag. De Heer zou mij een sein geven en dat moment is nu!
___
Het verslag van Pieter de Romein wilde ik in sept.2019 toen al eruit halen, maar de Heer zei dat ik het moest laten staan! Het verslag is perfect geschreven, dat wel. Alle details staan er in en komt, hoe dan ook, vrijwel precies overeen met wat er allemaal in de Bijbel is beschreven.

Maar… het is niet Rome… het is Mekka!

Totale vernietiging
Mekka zal NIET worden vernietigd door een Nucleaire Bom, maar door een Asteroïde! Vele zogenaamde profeten denken dat een Atoom Bom daarvoor gebruikt zal worden. De vele foto’s en afbeeldingen die daarvoor worden gebruikt, laten dat ook zien. Maar… de aanval komt vanuit de Ruimte!
___

Niet Rome maar Mekka! Het was niet te zien. Te minste, ik zag het niet. Pas toen de Heer mij hier uitdrukkelijk op wees, zag ik het. Hoe is dat mogelijk? Een Asteroïde uit de ruimte als een Nucleaire Bom en Mekka zal niet meer worden gevonden! Oh, broeders en zusters, hoe groot moet die Asteroïde dan wel niet zijn, want de stad Mekka is heel groot. Het is in een dal gebouwd met daaromheen zeven bergen!

Mekka (±26 vierkante km) is de Hoofdstad van de Provincie Mekka in Saoedi-Arabië in de historische regio Hidjaz. Het ligt 73 kilometer van Djedda, in de zanderige Abraham vallei op 277 meter boven zeeniveau en 80 km van de Rode Zee. Het is omgeven door zeven bergen! De hoogste berg bij Mekka is de Jabal al-Rahma berg van 454 meter hoog.
___

Rome is op zeven heuvels gebouwd en de Monte Mario (Lo Zodiaco) is met 139 meter de hoogte heuvel. De kleinste heuvel is de Capitool van 49 meter hoog. Het zijn geen bergen. Over het algemeen kun je pas van een berg spreken als de hoogte meer dan 300 meter is.

Een Stad in de Woestijn
Oh… Broeders en zusters, overtuig uzelf!
Zie volgorde:
1)_https://www.youtube.com/watch?v=Pbwa3Y9VuXc
(6 juli 2019) YouTube (14:31) – (English)
.
2)_https://www.youtube.com/watch?v=SxGUKcBYqTg
(22 nov.2018) YouTube (18:16) – (English)
.
3)_https://www.youtube.com/watch?v=ZhCbtCzX4W8
(10 juli 2018) YouTube (17:57) – (English)
.
4)_https://blowthetrumpet.com.au/fallen-fallen-is-babylon-part-1/
Fallen – Fallen is BabylonPart 1-4  – (English)

Het is een enorm verslag met veel details. Bewijzen te over!


I WANT TO BE SAVED

De Rechter Gods

– Smal is de weg dat ten eeuwige leven leidt –
.
De waarheid omtrent andere religies
Voorgangers en Leiders gevangen in hun eigen verdraagzaamheid
Vrijwel alle Voorgangers en Leiders leven in de 1e graad van hun verdraagzaamheid.
Hoe komt dat toch, dat ze nog steeds in die graad vertoeven?
Zie: Walibi – Pinksterconferentie (Flevoland)

Kinderen met kennis in de 2e en 3e graad!

ali-een-turkse-moslim-die-in-zijn-droom-jezus-ontmoet
.

Deze Turkse man (Ali) was verslaafd aan de alcohol toen hij in een droom Jezus zag en zijn leven voor altijd werd veranderd. Wanhopig ging hij naar Saoedi-Arabië, omdat alcohol daar verboden was. Toen hij daar echter aankwam, bleek daar toch drank aanwezig te zijn. Hij ging toen op pelgrimsreis naar Mekka, in de hoop om van zijn alcoholverslaving bevrijd te worden en om op het pad van een ware moslim geleid te worden. Tot zijn grote verbazing ontmoette hij in plaats daarvan Jezus Christus, de Man in het wit.

muslim-journey-to-hope-afshin-javid
Muslim Journey to Hope – Afshin Javid (Pastor)
Hezbollah strijder bekeert zich en wordt Christen. (19:59) – (Engels)
Zie en hoor zijn getuigenis! (15:06) – (Nederlands ondertiteld)
.
Een Hezbollah strijder (Afshin Javid) komt in de gevangenis terecht. Hij leest de Koran en plots wordt hij overmand door een kwade geest. Hij roept de Hemel om hulp en hoort plots een stem dat hij Jezus moet aanroepen. Hij doet dat en is bevrijd, maar dan begint de twijfel. Na twee weken vasten en bidden krijgt hij geen antwoord van Allah; en dan… verschijnt Jezus Christus in zijn cel.
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Niet 2012 maar 2023Niet Rome maar Mekka!

(DZG// Woensdag 11-08-2021) – (Update: 28-09-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Afbeelding) 2012/2022
Afbeelding: _https://1.bp.blogspot.com/-xbFr6Q-QV20/Wc4VOu9zaVI/AAAAAAAABDs/RaapKqkfd_4mgAxosfkGb4lqkT-Yni67QCPcBGAYYCw/s1600/mqdefault.jpg
Bron: _http://joycalde.blogspot.nl/2017/09/5-senales-del-fin-de-los-tiempos-2017.html
Maya.2012 (Lords of Time)
Bron: _http://doctorcooperslab.blogspot.nl/2014/10/the-time-of-no-time.html
Harry Truman Nuked World War II Japan To Save 500,000 Lives
Bron: _https://nationalinterest.org/blog/buzz/harry-truman-nuked-world-war-ii-japan-save-500000-lives-131112
PROOF ROME IS MYSTERY BABYLON
(Foto paus) Bron: _https://safeguardyoursoul.com/proof-rome-is-mystery-babylon-video/
Afbeelding: Semiramis Koningin van Assyrië en Babylon
1) (A3) Bron: _https://zen.yandex.ru/media/my_legend/boginia-voiny-i-plodorodiia-rotivopolojnosti-astarty-5ddaf44ce488001108117240
2) (A3) Bron: _https://www.goodfon.com/wallpaper/art-semiramis-semiramida.html
3) (A4) Bron: _https://wwg1wgadutch.wordpress.com/2020/11/24/nimrods-tombe-gevonden-het-klonen-van-nimrod-en-osiris-is-aan-de-gang/
The Destruction of the City of BabylonRevelation 18
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=SJKL0BTCt04
Mekka_ FALLEN, FALLEN IS BABYLON – (PART 1-4)
(Foto) Bron: _https://blowthetrumpet.com.au/fallen-fallen-is-babylon-part-1/fallen-fallen-is-babylon-part-4/
Niet Rome maar Mekka(!!!)
Mekka_ Fallen – Fallen is Babylon (Part 1-4) – (English)
(Foto) Bron: _https://blowthetrumpet.com.au/fallen-fallen-is-babylon-part-1/
Visioen komende Asteroïde
Bron: (Foto) _https://nypost.com/2017/10/03/scientists-now-think-they-know-how-life-as-we-know-it-began/
===*===