Hoeveel tijd hebben we nog?

– De Opname –
TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
.
“Hoeveel tijd hebben we nog?”
(Jezus: “De tijd is op!”)
.

.

.
___________________________________________________________
Update (21-06-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

– De tijden moeten nog worden aangepast –
De Opname in april 2023!
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___

.
(Matth.24:34)“Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

De Heer zei in mei 2006 tegen Pastor Brani Duyon: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

Misschien heeft deze uitspraak wel te maken met het feit, dat dan wellicht al met de bouw van de derde Tempel zou zijn begonnen. Dat betekent, dat de valse Profeet dan al bekend zou zijn.
Terwijl de christenen de voortgang van de bouw volgen, komt de Heer plotseling met de Opname! De derde Tempel is dan nog in aanbouw als Jezus de Zijnen komt ophalen. Met dit gegeven zou deze Profetie wel waar kunnen zijn. Namelijk dat de Heer eerder zal komen, eerder dan mensen verwachten.

Zie: Een onzichtbare derde Tempel?

Reacties blijven gesloten

Broeders en zusters, het reageren op de verslagen blijft voorlopig gesloten. Dit vanwege de werkelijk zeer vele zware aanvallen van christenen. Net als Jezus toen, die zich steeds tegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden heeft moeten verdedigen, ervaar ik nu in feite hetzelfde. Het is haast niet te geloven.

De maanden verkeerd ingevuld
Broeders en zusters, ik heb de maanden van het visioen van “Maart 2018” helaas verkeerd ingevuld. Op dinsdag 31 okt.2017 in de middag om 14:25 uur heeft Jezus mij laten zien hoe dat ik het visioen had moeten invullen.
Dit was de eerste keer dat ik met vasten dit visioen aan de Heer heb voorgelegd.

Het visioen laat zich namelijk heel gemakkelijk invullen en ook toen ik de maanden apr./mei veranderde in nov./dec. was het niet te zien dat ik een fout gemaakt zou hebben.

Vasten

De lijnen van dit visioen kunnen niet veranderd worden. Het is een vaststaand feit. Maar omdat de tijd niet meer in verhouding staat met de mogelijke Opname in maart 2018, ging ik daarvoor in een streng gebed. Ik was al voor anderhalve dag in een totaal vasten, toen ik in de middag dit visioen wederom aandachtig ging bestuderen.

Met het zien van dit visioen begon ik te bidden: “Heer Abba Vader, wat heb ik verkeerd ingevuld?” En met dat ik dat gezegd had, zag ik plotseling dat de maanden vanaf maart doorgeteld hadden moeten worden en dat wist ik niet.
Het had moeten zijn: (maart) april, mei, juni, juli, “Augustus 2018”.
Door het vasten en mijn gebed ga ik ervan uit dat Jezus mij dit zo heeft laten zien.
Zou dit visioen dan nu wel juist zijn ingevuld of is er misschien nog een ander variant?

Jullie zullen begrijpen dat ik niet bijkwam van verbazing toen ik dit zag. Hoe heb ik mij zo kunnen vergissen. Het ziet er dus naar uit dat ik de maanden van het visioen van “Maart 2018” wellicht verkeerd heb ingevuld. Ik had het niet kunnen bedenken.


(14 mei 1948+74 jaar, 10 maanden en 13 dagen = 27 maart 2024)

Een geslacht: 73 jaar en 11 maanden?
We zijn gewend een volle tijd van gemiddeld 50, 70 of 100 jaar aan te houden. Maar 73 jaar en 11 maanden? Ja… dat kan ook. Dit betekent dus, dat een geslacht of generatie bij God de Vader niet persé met het ingaan van het 70ste jaar hoeft te eindigen.

Zie details: De laatste generatie

Alle lijnen staan scheef
Waarom staan onderaan de twee lijnen, van rechtsboven naar linksonder, naar beneden gericht? Het gaat hier de twee jaren aan van 2014 en 2015 en van nov./dec. Dat ik de maanden vanaf maart had moeten doortellen is nu wel te begrijpen. De maanden nov./dec. moet dan zijn april/mei. Deze staan naar beneden gericht en geven wellicht de oude tijd aan.

Heeft de maand mei dan misschien iets met 14 mei (1948) te maken? Als dat zo is, dan zou hiermee het aftellen van de laatste generatie al zijn begonnen. De jaren 2014 en 2015 hebben daar dan niets mee van doen. De andere drie lijnen, die van rechtsonder naar linksboven zijn aangegeven, geven een nieuwe tijd aan. In dit geval de Eindtijd, dat in augustus 2018 niet afloopt, maar het begin is van de laatste Jaarweek van Daniël.


Een visioen voorzien van datums

Broeders en zusters, ik wil jullie laten meedenken, hoe ik het visioen van “Maart 2018” heb gezien en getekend en hoe dat het uiteindelijk ingevuld had moeten worden.

Dit is het visioen wat ik op 23 maart 2013 van de Heer heb ontvangen. Ik zag in het vierkant 6 lijnen, die allemaal scheef staan, met daarin kruisjes en bolletjes (cirkels). Er stonden geen maanden en jaartallen in.

Zo ben ik met het opbouwen van de tijd begonnen. De schuine lijn, bijna verticaal, van rechtsboven naar links beneden heb ik de datum neergezet wanneer ik dit visioen heb ontvangen. Daarna heb ik de jaartallen er ingezet.

Met het zien van dit visioen, wist ik dat de jaren van onder naar boven en van rechts naar links ingevuld moesten worden. Dat komt vanwege de opzet van de lijnen. Wat ik ook zag was, dat de kruisjes de jaartallen voorstellen en de bolletjes (cirkels) zijn de maanden.

Zie de maanden april en mei. Dit is wat ik in eerste instantie zo had ingevuld. Na maart komt april, mei enz. Vanaf 23 maart 2013 had ik deze datum er zo instaan. Maar later in sept.2015 heb ik dat veranderd in nov./dec. want daarna komt jan./febr./mrt.2018.

Deze hele website heb ik met deze datum van “Maart 2018” zo opgebouwd.


Wat het had moeten zijn

De lege lijn, onder de lijn van de drie jaartallen, kon ik jarenlang niet invullen omdat ik niet wist wat daarop moest staan. Eerst in sept.2016 zag ik, dat daar de dagen op moesten staan.

– Augustus 2018 –

Broeders en zusters, hadden jullie het beter geweten met wat ik eerst had ingevuld? Het was gewoonweg niet te zien. Te minste, ik zag het niet.
Dat ik de maanden jan./febr./mrt. zo heb neergezet was, omdat ik dacht dat op deze derde lijn de eerste maanden van het jaar 2018 behoren te staan. Maar dat ik de maanden vanaf maart in volgorde moest aangeven kwam niet bij mij op.

De maand “Maart 2018” had moeten zijn “Augustus 2018”!

De tijd van maart 2013 t/m augustus 2018 is niet precies vijf jaar, maar is nu 5 jaar en vijf maanden! De datum van 23 – 31 aug.2018 heb ik aangehouden als de week waarin de Opname zou kunnen plaatsvinden. Dat komt omdat ik het visioen op de 23ste heb ontvangen. Het was een gevolgtrekking.

Nu weten we dat de Opname vóór 17 april 2022 zal plaatsvinden.


De valse Profeet
Omdat de Eindtijd in plaats van aug.2018 eerst in jan.2022 ten einde loopt, moeten de tijden ook allemaal aangepast worden. Maar hoe zit het nu met de leeftijd van de valse Profeet?
Op 5 febr.2018 is die 56 jaar oud geworden! De valse Profeet zal in jan.2022 worden gedood.

Volgens de Joodse jaartelling begint het 1000-jarig vrederijk eerst in sept.2025. De visioenen Aug.2018 en Fiche 59 geven dezelfde tijd aan.

Westerse – Joodse – Hebreeuwse kalender
(2018−5778−6000)_Start laatste Jaarweek(23 aug.2018)
(2022−5782−6004)_De Opname – The Rapture(april 2022)

(2025−5785−6007)_Begin 1000-jarig vrederijk(sept.2025)

Het meest verbazingwekkende is het visioen van de vijf fiches 59
Op de fiches staat 59 en dat gaat de leeftijd aan van de Antichrist, want op die leeftijd wordt hij gedood. Dat zal gebeuren in sept.2025. De Antichrist zal 3 jaar en 9 maanden regeren. Dat klopt wel, want volgens het visioen van Jesaja zal de geest van de Antichrist 3 jaar, 8 maanden en 12 dagen heersen! Als dat inderdaad zo is, dan zou de valse Profeet zich in juli/aug.2021 moeten openbaren, want anders klopt die tijd niet.

(Elke vijf maanden een andere paard)


Openbaring valse Profeet wordt verwacht in juli/aug. 2021
.
Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet/Antichrist.
Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar.
(De valse Profeet/Antichrist is op 05 febr.1962 geboren)

Het fiche met de twee cirkels erin stellen de valse Profeet en de Antichrist voor in één lichaam!


Vesica Piscis (Dorset) Engeland (2017)

Het mysterie 23 sept.2017 verborgen in een graancirkel!
(De valse Profeet en de Antichrist)
.
Zie de geboorte van de derde Antichrist: “56 jaar (2018-2021) 59 jaar
De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (1769-1821) Hij is 51 jaar geworden.
De tweede Antichrist: Adolf Hitler (1889-1945) Hij is 56 jaar geworden.
.

______________________________________________________

Israël de vijgenboom

(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

Na de geboorte van de Staat Israël is dit de generatie die niet meer voorbij zal gaan. Vanaf 14 mei 1948 t/m jan.2022 is dat 73 jaar en 11 maanden.

(Psalm 90:10“De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”

Met dit visioen heeft de Heer mij niet alleen het jaar, maar ook de maand van de Opname gegeven. April 2022. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk!
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

De Heer heeft het hier alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “Aug.2018” en “Fiche 59” niet hebben gekregen.

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Hoeveel tijd hebben we nog?

(DZG// Woensdag 08-11-2017/ 12:04) – (Update 18-11-2019)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Het witte paard van de vrede en de drie paarden van Armageddon.
Bron: http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
Jezus, als de Leeuw Gods. The King is Coming!
Bron: http://amightywind.com/articles/kingcoming.htm
===*===

– De Opname –
TIME IS RUNNING OUT FAST.!!!
We hebben nog maar weinig tijd!
.

Bron: _http://amightywind.com/articles/kingcoming.htm

« April 2022 »
Visioen! “De maand van de Opname”
– The Rapture –
(Matth.9:37-38) “Toen zei Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders zal uitzenden in zijn oogst.”
Broeders en zusters, laat de mensen niet door Armageddon overweldigd worden.
___
Zie: Laatste mogelijkheid – Internet!
.
Jezus, komt snel op de wolken!
“Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea)


– Armageddon is in zicht! –
Zeilboot_ Donkere Wolken
Velen gaan onbewust donkere tijden tegemoet
« Video’s – De Opname – Armageddon »
“De hele gemeente wordt opgenomen?”

Het is juist andersom!

Zie wat de Heer daarover heeft gezegd:
Jezus“Van alle christenen is 40% geestelijk dood, 30% is geestelijk afwezig en van de andere 30% worden maar enkelen opgenomen.”

Zie details: Duivelse christenen – (Wachten op Armageddon)

Alle video’s over de Opname zijn misleidend
Velen (±97%) zullen worden opgenomen? Het is net andersom! Dit is dan ook de reden waarom de Heer zegt, dat van de 1000 minder dan 1% van de Voorgangers, Pastors, Leiders en Evangelisten en wereldwijd maar 3% van de christenen worden opgenomen en het trompetgeschal zullen horen.
De Leiders zijn verantwoordelijk en ze hebben gefaald!

Ze hebben de Eindtijd niet gepredikt en wat de gevolgen van Armageddon met zich mee zal brengen.

rapture-in-a-church

Er blijft maar 1 achter? Het is juist andersom!

the-rapture-left-behind-coming-of-christ

Van al de rapture video’s, heeft deze mij wel het meest aangegrepen! In deze video gaat een vader met zijn kind schommelen en plotseling is de kleine weg! Maar zie vooral het moment, dat de man alleen nog maar ter herinnering de trouwring van zijn vrouw overhoudt!

are-you-ready1
are-you-ready1b
are-you-ready-png
are-you-ready2
Deze kerk is werkelijk overvol en dan is de Opname daar.
En maar ±15 christenen blijven achter? Het is juist andersom!
be-rapture-ready
Zie: (Divine Revelations) You must prepare yourself. (24:57)
.
Je moet gereed zijn. Maar, in hoeverre kunnen ze van zichzelf bewijzen dat zij met de Opname erbij zullen zijn? Het zijn er maar enkelen!
Maar zie vooral op – (1:48)!
Er zal met de Leiders afgerekend worden!
Zie details: Duivelse christenen – (De harde Kern)

_____

Het volgende is een roeping
.
11-year-old-boy

Deze getuigenis gaat de hele wereld over. (14:48)

best-video-of-heaven
The Lazarus Phenomenon – The Movie – YouTube (14:47)
Best Video of Heaven, Hell and Angels, that I’ve seen.
.

Hij zag de hemel en zag ook de hel. Maar als het boek gesloten zou worden dan hij zou feitelijk naar de hel gaan. Met de Opname zou hij ook achterblijven. Totdat God hem riep! En God de Vader geeft hem een opdracht.

23-minutes-in-hell-bill-wiese
Vision of Hell – He was in Hell for 23 minutesBill Wiese

(23 Minutes in HELL!) Bill Wiese (BEST HELL TESTIMONY) – (28:34)

ali-een-turkse-moslim-die-in-zijn-droom-jezus-ontmoet
.
(Video) Deze Turkse man (Ali) was verslaafd aan de alcohol toen hij in een droom Jezus zag en zijn leven voor altijd werd veranderd. Wanhopig ging hij naar Saoedi-Arabië, omdat alcohol daar verboden was. Toen hij daar echter aankwam, bleek daar toch drank aanwezig te zijn. Hij ging toen op pelgrimsreis naar Mekka, in de hoop om van zijn alcoholverslaving bevrijd te worden en om op het pad van een ware moslim geleid te worden. Tot zijn verrassing ontmoette hij in plaats daarvan Jezus Christus, de Man in het wit.

Nederlands ondertiteld (40:11)

muslim-journey-to-hope-afshin-javid
Muslim Journey to Hope – Afshin Javid (Pastor)
Hezbollah strijder bekeert zich en wordt Christen. Zie en hoor zijn getuigenis! (19:59)
.

Een Hezbollah strijder (Afshin Javid) komt in de gevangenis terecht. Hij leest de Koran en plots wordt hij overmand door een kwade geest. Hij roept de Hemel om hulp en hoort plots een stem dat hij Jezus moet aanroepen. Hij doet dat en is bevrijd, maar dan begint de twijfel. Na twee weken vasten en bidden krijgt hij geen antwoord van Allah; en dan verschijnt Jezus Christus in zijn cel.

===*===

Bron Foto: http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/11/landbouwministerie-verklaart-zeer-groot-deel-vs-tot-rampgebied
.
Donkere wolken van de Eindtijd
DW1

Armageddon is in zicht!


.
Bazuin1
De Aartsengel Gabriël

Moment van de Opname!

Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar [hoorn] kunt horen.”

===*===

“Opname één miljard”

Weinigen worden opgenomen

________________________________________________________________
Update (31-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)
Tijdschema gereed

___


Niemand wil achterblijven

Broeders en zusters, christenen komen naar mij toe, want ze geloven hun eigen Voorganger niet meer! Die zegt elke keer maar weer, dat de hele gemeente (100%) wordt opgenomen terwijl de christenen, die in de 1e graad van kennis leven, dat niet meer geloven.

Deze christenen hebben het verslag “Doch tevergeefs eren zij Mij” van de Heer goed gelezen en zijn zich wezenloos geschrokken en bewust geworden, dat ze nog wel eens achter zouden kunnen blijven. Want van de huidige gemeente Laodicea wordt maar 3% opgenomen!
Direct vertel ik hen dan hoe belangrijk het is dat je kennis gaat verzamelen. Zorg ervoor dat je tot de wijze maagden gaat behoren, want die hebben de kennis in de 2e en 3e graad!

(1 Kor.12:31) “En Ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.”

Situatie christenen vandaag de dag
Zie wat de Heer daarover heeft gezegd:
Jezus: “Van alle christenen is 40% geestelijk dood, 30% is geestelijk afwezig en van de andere 30% worden maar enkelen opgenomen.”
De Voorganger kan voor de overige 30% alleen nog maar zijn best doen. Zo wordt duidelijk dat alleen uit deze groep maar een paar christenen worden opgenomen. Toen ik dit aan een Voorganger had verteld moest hij toegeven, dat half van zijn gemeente slaapt en vele anderen niet of nauwelijks nog geïnteresseerd zijn en weer anderen die met hun telefoon aan het Appen zijn. Velen komen voor de gezelligheid.
Door de weeks, met de Bijbelstudie, zijn er maar enkelen aanwezig.
Voordat de grote Opwekking uitbreekt, is de gemeente van Laodicea geestelijk vrijwel geheel in slaap gevallen. Het is een slapende gemeente.

Zie details: Duivelse christenen – (Wachten op Armageddon)

80% Left Behind1

Maar 20% wordt opgenomen

De grote Opwekking

Het gemiddelde van alle kerken en gemeenschappen bij elkaar is dat nu ongeveer 3% die met de Opname erbij zullen zijn en met de grote Opwekking komt daar nog eens 17% erbij. Maar als de grote Opwekking begint is dat aantal veel meer. Want vlak voor de Opname zijn vrijwel alle gemeentes overvol!

De gemeente Laodicea vertegenwoordigd in de Eindtijd ongeveer één miljard christenen. Met de grote Opwekking komen daar nog bij één miljard +200 miljoen extra is totaal 2,2 miljard christenen.
De 17% komt voort uit de 1 miljard van de grote Opwekking. De andere 200 miljoen zijn mensen die zich tot de grote Opwekking geroepen voelen. (Totaal 1,2 miljard)

Van die 200 miljoen wist ik niet. Jezus, heeft mij dit aantal op 20-06-2017 ingegeven.

(Matth.22:9-10) “Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”

Deze grote Opwekking gaat beginnen vanaf juli/aug.2021 en zal, binnen één week, vanuit Amerika de hele wereld overgaan. Als dan de Opname in april 2022 zal plaatsvinden, dan zal binnen deze acht maanden iedereen van Jezus hebben gehoord.

Veel mensen geloven
Maar met geloof alleen ben je nog niet voorbij Satan, want Satan gelooft ook.

Weet dan over welk een grote kennis de wijze maagden beschikken, voorwaar!

Nog minder dan de dwaze maagden
(Hosea 4:6) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”
Vele christenen beschikken niet over de juiste kennis. Een ieder die in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid leeft en handelt, behoort niet tot de dwaze maagden. Hun niveau is nog lager. Er is totaal geen kennis gevonden in de 2e en 3e graad.

De dwaze maagden beschikken wel allemaal over dezelfde kennis, maar dragen het niet uit. Op een of ander manier willen ze het gewoonweg niet aan anderen vertellen wat ze weten en dat maakt dat ze tot de dwaze maagden behoren. Ze houden alles voor zich.

Broeders en zusters, ik heb veel dromen gehad, veel visioenen. Want dat wat ik zag, is iets wat jullie niet graag willen horen. Vooral veel Voorgangers willen er het liefst niets van weten. Ik zag dat het letterlijk weinigen waren die opgenomen werden.
En opeens was daar de Opname. Daarna ging alles in vogelvlucht. Ik zag hagel van vuur op de Aarde regenen en er was een grote aardbeving. Een aardbeving die de wereld nog nooit heeft gezien, het was werkelijk gruwelijk. En velen bleven met de Opname achter, die in de wereld de elite waren onder de christenen.

Bron: www.Eindtijdinbeeld.nl

Zie, een uitspraak van de Heer als het om de Opname gaat.
Jezus: Uit alle kerken en gemeenschappen zullen slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.” 

Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen” (blz.27)

De gemeente Laodicea
Van de vele christenen die de eerste gehoorzaamheid Gods met de waterdoop zijn nagekomen, zijn er maar een handje vol christenen bij die opgenomen zullen worden.
De Heer spreekt hier duidelijk de huidige gemeente Laodicea aan, zoals dat nu vandaag de dag is. Want immers, met de grote Opwekking brengen de engelen des Heren een grote schare binnen van 1,2 miljard christenen waaruit de Heilige Geest maar 300 miljoen ervan kan opnemen. De andere 3 miljoen komen voort uit de huidige gemeente die al voor jaren een bediening van leven hebben gehad. Totaal ±300 miljoen rechtvaardige christenen plus 620 miljoen kinderen en 100 miljoen gehandicapten worden opgenomen. Totaal 1,020 miljard.

(Matth.22:14) “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”


– Een miljard –
.
Toegevoegde noot
Toen ik in het verslag “Stilte voor de Storm” een klein gedeelte eraan had toegevoegd onder  “Gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden” gaf Jezus mij het volgende in:
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
Ik was stomverbaasd! De Heer gaf mij het aantal door, hoe bestaat het.
Met iets meer dan één miljard ga ik ervan uit, dat dat ongeveer 1,020 miljard mensen zullen zijn.
Ik heb geprobeerd mijn eerdere berekening van 920 miljoen aan te passen. Maar dat kan niet, want ik zou niet weten waar ik dan zou moeten beginnen. Waar komen die andere 100 miljoen mensen vandaan?
Volgens mij moet dit naar evenredigheid berekend worden. Aanvankelijk had ik eerst 170 miljoen berekend maar vrijwel direct daarna gaf Jezus mij in dat het geen 170 is maar 300 miljoen!

Ongeveer vier maanden later, nadat ik het verslag “De Opname slechts voor een enkele” al op de website had geplaatst, gaf Jezus mij op zondag 11-06-2017 precies om 23:00 uur dit aantal door van iets meer dan één miljard. Er zullen iets meer dan één miljard mensen worden opgenomen.

Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wie dit allemaal zijn?
Zie het volgende:
Alles bij elkaar worden opgenomen: Van de een miljard christenen uit de gemeente Laodicea maar 3 miljoen en van de 1,2 miljard uit de grote Opwekking 300 miljoen nieuwe bruiloftsgasten, 600 miljoen kinderen van 0 t/m 7 jaar (dit zijn allemaal kinderen van onschuld), 20 miljoen kinderen van 7 t/m 12 jaar (deze kinderen zijn door hun gelovige ouders geheiligd) en wereldwijd nog eens 100 miljoen zwaar gehandicapten en kinderen met het downsyndroom van elke leeftijd. Jezus, heeft dit aantal van 100 miljoen aan mij doorgegeven, want dat wist ik niet.
(3+300+600+20+100)= Totaal 1,020 miljoen mensen* die met de Opname mee zullen gaan. Dat is iets meer dan één miljard.
___
*) Onder mensen wordt verstaan, groot en klein en zelfs dat wat in de moederbuik in ontwikkeling is! Totaal ±1,020 miljard. Op precies dezelfde wijze gaf de Heer mij het jaar en zelfs de maand door van de laatste Bruid en de laatste Oalim waarmee de Eindtijd nu al bijna is afgelopen.

Zie het volgende:

De laatste grote Opwekking
Er worden op Aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren. Steeds meer wereldmensen komen tot inzicht en bekering. Het zijn er werkelijk vele tientallen miljoenen en… het worden er steeds meer. Maar, Zonen Gods, dat worden er juist steeds minder!
Het is God de Vader dan ook om Zijn laatste twee Zonen te doen, die nog uit de geest Wederom geboren moeten worden en daar is in feite het wachten op. Daarna breekt Armageddon uit!
___
Zie details van deze laatste Zoon van God de Vader!
“De laatste Benjamin” (Het mysterie van de winter en de sabbat)
“De Zonen Gods” (Weg tot geestelijke Wedergeboorte – Deel 1)

(1e Vuurproef /2e graad)

Tijdschema/De Zonen Gods
Deze berekening is bij benadering
Het aantal Zonen Gods kan nog wel wat hoger of lager liggen

Het wachten is nu nog op de laatste Zoon van God de Vader

Het volgende is heel opmerkelijk
De Heer heeft mij met het Eindtijd visioen van de Opname niet alleen het jaar, maar ook de maand gegeven! Net als dat van de Bruid en de Oalim. Dat is heel bijzonder.

Kijk nu naar het jaar 2009! De laatste Bruid. Aanvankelijk had ik gedacht dat de laatste Bruid in 2012 al was afgesloten, want dat had ik ook zo ingevuld. Maar de Heer gaf mij in, dat dat al in november 2009 was. Nota Bene, de Heer gaf mij ook de maand van dat jaar door… november(!) 2009. En wat dacht u van de laatste Oalim. Dat jaartal 2014 had ik wel goed geschreven. Maar ook nu weer gaf de Heer mij de maand… november(!) 2014. De maand wist ik niet. Het jaar alleen, zou al goed geweest zijn.

Maar nu de Heer mij van de Bruid en de Oalim de maand en het jaar heeft gegeven begrijp ik ook, waarom de Heer mij de maand aug.2018 heeft gegeven als het begin van de laatste Jaarweek. Zo ziet u, de Heer maakt ook de maand en het jaar bekend. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk! (Matth.24:36 en 42-44)

Hebt u de tijden ook al opgemerkt?
Vanaf nov.2009 (De laatste Bruid) t/m nov.2014 (De laatste Oalim) is precies 5 jaar en de laatste Benjamin wordt 8 jaar en 2 maanden later geboren in jan.2022. Het duurt dan nog 3 maanden voordat de Opname in april 2022 zal plaatsvinden. We zitten dan al in de tweede helft van de laatste Jaarweek!
Armageddon (Jan.2022 – Juni 2025)
Officieel einde Armageddon sept.2025 met de terugkomst van Jezus op de Olijf-berg.

Zie details: “Hoeveel tijd hebben we nog?”


– De eerste 48 uur direct na de Opname –
.
Wat er zal gebeuren als de Opname zou plaatsvinden
Binnen 48 uur(!) zal Satan iets meer dan één miljard mensen in hun slaap doden die hem toebehoren. Dit gebeurd enkele seconden nadat de Opname heeft plaatsgevonden. Vrijwel direct daarna zal de aller grootste aardbeving plaatsvinden zoals de wereld nog niet heeft gekend.
Tegelijkertijd zal er een ongekende Tsunami plaatsvinden van ongeveer 100 tot 200 meter hoog! Honderden miljoenen mensen zullen door deze twee rampen worden gedood.*
(Alleen al op zeeniveau wonen en leven wereldwijd ±735 miljoen mensen!)
___
*) Wat hiermee zal worden bereikt is dat zeer, zeer velen niet voor het Brandmerk (666) zullen gaan. Vanwege deze zeer grote rampen zullen vele (veelal oudere) mensen al voor tijd zijn gestorven voordat de mens gedwongen zal worden om het Brandmerk (666) te moeten accepteren.
Zie: Armageddon – (De eerste 48 uur)
(De nacht) Het moment van de Opname

(Alle mensen worden bezet!)

Eén miljard gedood
Van de ±8 miljard mensen, die er in april 2022 zullen zijn, wordt één miljard mensen opgenomen.
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
Van de 7 miljard die achter zullen blijven, wordt door Satan in een tijdsbestek van slechts 48 uur(!) één miljard van de wereldbevolking gedood. Al deze mensen zullen in hun slaap worden gedood. Dit gebeurt direct na de Opname!
Armageddon - De laatste veldslag
Dit beeld zag ik in aug.1990. Jezus, heeft de Zijnen opgenomen en Satan dat, wat van hem is. Blijft over 6 miljard. Men kan zich dit alles nauwelijks voorstellen. Binnen enkele jaren worden er nog eens ¼ deel (1,5 miljard) mensen uitgeroeid (Openb.6:8). Dit ten gevolge van oorlogen, epidemieën en het in verval raken van de maatschappij. Blijft over 4,5 miljard. Al deze dingen zullen een natuurlijke reactie zijn op de oorlog in het Midden-Oosten.

De wereld is met afschuw vervuld!

Van de overige 4,5 miljard zullen er uiteindelijk ongeveer tussen de 40 en 50 miljoen mensen Armageddon overleven. Al deze gelukkigen hebben op een of andere manier niet het Laser- Brandcode Teken/Logo (666).
(Daniël 12:12-13) “Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt. Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.”
Satan heeft deze kleine groep niet kunnen pakken.
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Opname één miljard

(DZG// Dinsdag 20-06-2017/ 23:15)

Overzicht foto’s en tekeningen
Few will be taken YouTube (24:57)
(Foto) Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
Zaal met mensen
Bron: Angelica Zambrano (80%)
Vision of Coming Jesus (Rapture) from 18 Different People (Youtube)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=q4-vKIfAhsQ
Kleine foto “American Bald Eagle” (Een Zoon Gods)
Bron: _http://naturemappingfoundation.org/natmap/facts/bald_eagle_k6.html
De laatste veldslag
Bron: _http://www.vecip.com/?onderwerp=135
===*===