Voor de Opname 90 dagen Hel op aarde

Voor de Opname 51 dagen Hel op aarde
(Febr./mrt.2024)

– Jezus en de Opname –

________________________________________________________________
Update (25-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


.
Zeven jaar na het begin van deze website zal de Opname plaatsvinden

Deze website ben ik begonnen in april 2015 en de Opname zal plaatsvinden in april 2022. Dat is, op enkele dagen na, precies 7 jaar. Hoe bestaat het. Deze website is niet van mij maar van Jezus.

De eerste 51 dagen van Armageddon
Broeders en zusters, we hebben niet zoveel tijd meer. Vanaf heden gezien t/m jan.2022 zal de druk alleen maar toenemen. Maar hoe zal het gaan in deze 90 dagen zo vlak voor de Opname? De grote Opwekking die vijf maanden heeft geduurd is dan weg.
(De grote Opwekking duurt vanaf juli/aug.2021 t/m jan.2022)
Hoe zal de wereld reageren als de valse Profeet is gedood? Als na drie dagen de Antichrist opstaat, zullen we daarna nog wel veilig over straat kunnen lopen? De heilige Geest is weg* en de christenen zullen in deze 90 dagen al behoorlijk op de proef worden gesteld. Ze staan nu helemaal op zichzelf en er zal vanaf die tijd ook geen Bar-geld (Cash-geld) meer in omloop zijn, want dat zal eind 2020 al zijn afgeschaft.
Het digitale geld zal in deze 90 dagen, zo vlak voor de Opname, heel snel zijn waarde gaan verliezen en waar moeten we dan nog meebetalen om te overleven? De Biochip zal voor iedereen in de hele wereld al verplicht zijn. Maar hoe zit het dan met het Brandmerk Teken/Logo (666)?
___

*) De christenen zullen begrijpen dat God de Vader ZIJN allerliefste – de Heilige Geest – niet samen met deze duivel op de aarde wil hebben. Wie het vatten kan die vatte het.

Drie weken of drie maanden?
Drie weken na de dood van de valse Profeet, en de ‘Walk in’ van de Antichrist, zal alles wat met Jezus en het Evangelie te maken heeft wereldwijd van internet worden verwijderd! Er is dan nog maar één Leider: De Antichrist.
___
De Heer komt pas terug 90 dagen nadat de Antichrist al is opgestaan. Volgens de visioenen Aug.2018 en Fiche 59 zal de Opname pas plaatsvinden in april 2022, want dat is nu vrijwel zeker. Dat zou nog weleens op de dag kunnen zijn voordat de eerste mens met een Laser het Brandmerk Teken/Logo (666) op zijn lichaam laat inbranden (tatoeëren).

Zie details: “De Biochip is niet het Merkteken!”

Einde Eindtijd is het begin van Armageddon
De dood van de valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet word gedood, duurt het nog drie dagen of precies 72 uur voordat het zilveren Koord* automatisch wordt verbroken. Dan, in datzelfde uur, maakt Satan (Lucifer) met een “Walk-in” inwoning in het dode lichaam van de valse Profeet en staat, voor het oog van de hele wereld, plotseling weer op.
___
*) Zie: “Het zilveren Koord” – Na de dood 72 uur lang nog een zenuwlichaam!

Eerst daarna kan Satan (Lucifer) het lichaam van de valse Profeet overnemen.

De valse Profeet en de Antichrist
(Openb.13:3-4) “En (ik zag) een van zijn koppen* als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”
(Openb.13:14) “En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.”
___
*) De drie koppen met elk twee horens stellen een Supermacht voor.
De drie Supermachten: De Europese Unie – De valse Profeet – De Antichrist.

De andere vier horens gaan de landen aan, die met hun Superwapens de wereld in onbalans zullen brengen.


– Twee karakters in één lichaam –
Vesica Piscis – Dorset England (22 Mei 2017)
Zie L/R 12 stralen(sterren)
Vesica Piscis – Asbury Engeland (1996)
Fiche 59
De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam – (1962-2022-2025)
(05 febr.1962 – jan.2022 – sept.2025)
.
Visioen “Vijf Fiches 59”
Jezus, heeft mij in een visioen een beeld laten zien van een fiche met twee cirkels erin die in elkaar zijn verweven met het getal 59 eronder. Direct zag ik dat het hier om de valse Profeet en de Antichrist zou gaan die, afzonderlijk, in één en hetzelfde lichaam zullen wonen. Het zijn twee verschillende karakters.
De valse Profeet vanaf zijn geboorte op 5 febr.1962 t/m jan.2022 en de Antichrist vanaf jan.2022 t/m sept.2025.

(5 febr.1962 is de geboortedatum van de valse Profeet/Antichrist)

Foto – Oude situatie 3 mei 2011
Obelisk 169 meter hoog – Gereed 6 dec.1884
Na de aardbeving van 23 aug.2011
Nieuwe situatie op 12 mei 2014
Bovenaanzicht – Washington Monument – Amerika
De Obelisk is gemaakt van marmer, graniet en zandsteen
Twee ringen met een Obelisk in het midden
Na de aardbeving op 23 aug.2011 is de Obelisk beschadigd geraakt en moest toen voor het publiek tijdelijk worden gesloten. Met de nieuwe situatie van de twee grote ringen erbij duurde dat ongeveer 3 jaar en werd weer geopend op 12 mei 2014.

Van bovenaf gezien lijkt de situatie rondom het Washington Monument wel heel erg veel op dat wat ook op het Sint-Pietersplein in Rome is te zien en beiden hebben in het midden een Obelisk! Het gaat hierbij om de twee ovale ringen die niet helemaal rond zijn. Hoe dan ook, de ringen komen overeen met dat van het Vaticaan in Rome. Toeval of geen toeval?

De valse Profeet en de Antichrist

Met het zien van het visioen “Fiche 59” komen deze twee beelden vrijwel precies met elkaar overeen. De Obelisk stelt in dit geval dan een mens voor die, met het zien van de ringen, twee karakters voorstellen. Elke ring één karakter. Dat is het karakter van de valse Profeet en dat van de Antichrist, want beiden doen één en hetzelfde lichaam aan.

Het Sint-Pietersplein heeft hetzelfde Symbool – (Fiche 59)

Het is vanaf de begane grond gezien onzichtbaar

Geen drie weken maar drie maanden
Naarmate de Opname dichterbij komt zie ik steeds beter. Hoe heb ik mij al die tijd zo kunnen vergissen. De visioenen Aug.2018, Fiche 59 en de Twee karakters in een lichaam waren niet te missen. Toch was het niet te zien. Maar dan plotseling zie ik heel duidelijk het einde van de Eindtijd naderen waarmee ik ook, meer dan ooit, het moment weet te onderscheiden in welk jaar en maand(!) de Heer met de Opname langs zal komen.
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

Omdat ik in vrijwel de hele website, tot vijf keer toe, steeds maar weer de tijden heb moeten aanpassen begon ik maar met een nieuw verslag:
“Vermoedelijke datum Opname niet meer te bepalen”
Het was een kort verslag dat ik schreef in: “Wederkomst Jezus vóór 16 mei 2022!”
Maar toen ik daar al wat over had geschreven, gaf de Heer mij in de visioenen nog eens goed te bestuderen. Jezus: “Bestudeer de visioenen!”
Dat was alles. Ook nu weer had ik heel graag wat meer willen horen, maar helaas.
Dit gaf Jezus mij in op woensdag 5 sept.2018 om 21:43 uur.
___
Het was alsof de Heer mij hiermee duidelijk wilde maken dat het helemaal niet zo moeilijk is te weten, wanneer de Heer ongeveer met de Opname langs zou komen.

De maand april 2022 is nu al bekend, maar de dag kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk. (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

De laatste Jaarweek – (aug.2018 – sept.2025)
Na het bestuderen van de visioenen zag ik dat de laatste Jaarweek van Daniël officieel is ingegaan op 23 aug.2018 en dat de valse Profeet pas gedood zal worden in jan.2022. Hij zal dan 59 jaar 11 maanden en ±2 weken oud zijn.

De valse Profeet is geboren op 5 febr.1962 en zijn einde zal zijn vóór 4 febr.2022!

Het mysterie van Fiche 59
Het visioen van de Vijf Fiches 59 geeft in feite twee tijden aan die de valse Profeet te gaan heeft. De eerste tijd vanaf 5 febr.1962 t/m aug.2021. Dat is 59 jaar, 6 maanden en ±2 weken.
De tweede tijd van de valse Profeet, op het witte paard, gaat de grote Opwekking aan die vanaf aug.2021 precies 5 maanden duurt t/m jan.2022. Dat is de valse vrede.

De laatste grote Opwekking van Joël (2:23/28-29) zal beginnen in de maand juli/aug.2021 en zal na vijf maanden eindigen met de dood van de valse Profeet in jan.2022. Drie dagen later, na precies 72 uur, zal de valse Profeet plotseling uit de dood opstaan. Maar… dan zit en leeft de geest van de Antichrist in het lichaam van de valse Profeet en vanaf dat moment is Armageddon begonnen. De Opname zal dan 90 dagen later plaatsvinden in april 2022.

Valse Profeet – Antichrist (Lichaam valse Profeet/geest Antichrist)
(Openb.17:7-8) “En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt.”
[8] Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.”

De betekenis hiervan is; dat het hier om het lichaam gaat dat vanaf het begin af aan eerst door de valse Profeet wordt bewoont en na diens dood drie dagen later, met een “Walk-In”, door Satan (Lucifer), het Beest, zal worden overgenomen. De wereld zal dan denken dat de valse Profeet zijn tijd zal voortzetten.

Tijd valse Profeet – Antichrist

De valse Profeet zal het langst in het lichaam zitten; namelijk vanaf 5 febr.1962 totdat hij in jan.2022 wordt gedood. Daarna neemt de Antichrist het lichaam over vanaf jan.2022 t/m zijn dood in sept.2025. Dat is totaal 3 jaar en 8 maanden. Het einde van Armageddon zal zijn in juni 2025 met de dood van de 200 miljoen Chinese soldaten.

– Rood China
– Een leger van 200 miljoen man –
China beschikt over de grootste strijdkrachten ter wereld
Omdat na een tijd van oorlog Amerika, Europa en Rusland, vanwege een tekort aan manschappen, niet meer in staat of bij machte zullen zijn om nog verder tegen Israël te strijden, komt er vanuit het Oosten een leger aanzetten van 200 miljoen man!
Rood China: (Openb.9:16) “En het getal der legerscharen van ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde het aantal.”

Zie berekening: (2x 10.000 x10.000= 200.000.000) 200 miljoen!

Einde Armageddon juni 2025 en de dood van de Antichrist
Na 3 jaar en 5 maanden, aan het einde van Armageddon, slaat één van de kleinste Engelen van Michaël het leger van 200 miljoen man met de dood en is Armageddon in de maand juni 2025 afgelopen. De Antichrist doolt dan nog voor drie maanden rond, totdat de Heer in sept.2025 voet zet op de Olijf-berg. Opdat moment sterft dan de Antichrist.
Na Armageddon zullen er wereldwijd nog maar net ±50 miljoen* mensen overblijven. Er zijn dan nauwelijks nog mensen te zien.
De Heer zegt daarover: (Jesaja 13:12) “Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir”.
___
*) De Amerikaanse schrijver Hal Lindsey spreekt ook van ±50 miljoen!

Zie boek: “De Heer tegemoet” – (blz.27/28)

Enkele details over Armageddon
(Jesaja 13:9-14) “Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. [10] Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.
[11] Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.
[12] Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.
[13] Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de Here der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.”
[14] En het zal geschieden, dat zij als een opgejaagde gazel en als schapen, die niemand bijeen houdt, zich zullen wenden ieder naar zijn eigen volk, en zullen vluchten een ieder naar zijn eigen land.”
___

Met dit laatste geeft de Heer al aan, dat alle Joden naar hun eigen land Israël terug zullen keren.


Hagana schip aan de haven van Haifa – Israël (1947)

Jezus en de Opname
Zie toch wat de Heer mij op vrijdag 21 sept.2018 om 23:00 uur heeft ingegeven!
Jezus: “Zorg ervoor dat je in Nederland bent als Ik met de Opname langs kom.”
Broeders en zusters, hiermee maakte de Heer mij duidelijk dat ik in mijn eigen geboorteland moet zijn als de Opname gaat plaatsvinden. Aanvankelijk was het plan om de laatste maanden in Suriname door te brengen. Maar de Heer denkt daar anders over.
Nog één, en misschien twee, keer kan ik nog voor het Evangelie naar Suriname gaan, om de christenen voor te bereiden voor de Opname. Daarna moet ik zorgen dat ik ruimschoots voor tijd weer thuis ben.
___
Direct moest ik aan de Joden denken, die de Heer allemaal in hun eigen land zal doen laten terugkeren voordat Armageddon zal uitbreken. En dit is die andere Stal waarover de Heer heeft gesproken. Dat zijn de Joden, het volk van God de Vader.

(Joh.10:16) Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden een kudde, een herder.”

De Heer aanwezig in het Dal van Armageddon
Jezus: “Als Ik gedurende de tijd van Armageddon niet aanwezig zou zijn, dan blijft geen mens behouden.”
(Zagg.12:4God de Vader: “Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid.”

Als dan alle Joden, Gods volk, weer terug zijn in hun eigen land, heeft de Vader totale overzicht.

Gabriël – Drie Bazuinen voor de Opname
Miljoenen mensen zijn verdwenen
Een Miljard
Toen ik in het verslag “Stilte voor de Storm” een klein gedeelte had toegevoegd onder  “Gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden” gaf Jezus mij het volgende in:
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
Dit gaf Jezus mij door op zondag 11-06-2017 om precies 23:00 uur.
Ik was stomverbaasd! De Heer gaf mij het aantal door, hoe bestaat het.

Met iets meer dan één miljard ga ik ervan uit, dat dat ongeveer 1.020 miljard mensen zullen zijn.

Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wie dit allemaal zijn?
Zie het volgende:
Alles bij elkaar worden opgenomen: Van de één miljard christenen uit de gemeente Laodicea maar 30 miljoen en van de 1.2 miljard uit de grote Opwekking 270 miljoen nieuwe bruiloftsgasten, 600 miljoen kinderen van 0 t/m 7 jaar (dit zijn allemaal kinderen van onschuld), 20 miljoen kinderen van 7 t/m 12 jaar (deze kinderen zijn door hun gelovige ouders geheiligd) en wereldwijd nog eens 100 miljoen zwaar gehandicapten en kinderen met het Downsyndroom van elke leeftijd. Jezus, heeft dit aantal van 100 miljoen aan mij doorgegeven, want dat wist ik niet.
(30+270+600+20+100)= Totaal 1.020 miljard mensen* die met de Opname mee zullen gaan. Dat is iets meer dan één miljard.
___
*) Onder mensen wordt verstaan, groot en klein en zelfs dat wat in de moederbuik in ontwikkeling is!
Totaal ±1.020 miljard. Op precies dezelfde wijze gaf de Heer mij het jaar en zelfs de maand door van de laatste Bruid en de laatste Oalim waarmee de Eindtijd nu al bijna is afgelopen.
___
Zie details van de laatste Bruid en de Oalim in: Opname één miljard
(Niemand wil achterblijven)
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Voor de Opname 90 dagen Hel op aarde

(DZG// Vrijdag 15-02-2019/ 16:55)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Extreem Weer in de Eindtijd – (Bliksems en een windhoos)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=49gpzIYU5QQ
END TIMES SIGNS LATEST STRANGE EVENTS (SEP 9, 2018)
THIS HAPPENED ON OUR EARTH | EXTREME WEATHER – (YouTube)
De Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
De Antichrist in de tijd van Armageddon (7 koppen)
(Afbeelding) Zeven koppen met horens – (4 plus 3x 2 horens totaal 10 horens)
_https://4.bp.blogspot.com/-3JD9RMDLb4I/WO20mdfH7nI/AAAAAAAAE2M/gy7pn2mwdf0f2hmTF3i58RQdiaF0klbEgCLcB/s1600/apocalipsis_bestias_primera_ilust.jpg
Bron: _http://www.adventistasenred.com/2011/12/apocalipsis-131.html
(22 mei 2017) Crop Circle: Cerne Giant, Dorset – Reported 22nd May
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=HF0srEz31AE
(Twee karakters in één lichaam) De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Crop Circle Center England (22 Mei 2017)
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Crop Circle 1996
In 1996, a Crop Circle in the shape of the Vesica Pisces appeared in England.
(Foto) _http://4.bp.blogspot.com/-H47fBfumOHM/VCadpnNGKxI/AAAAAAAAAVo/HuHx6D39sPc/s1600/85a1183a941f2ad2509b67bfffbae954.jpg
Bron: _http://doctorcooperslab.blogspot.com/2014/10/the-time-of-no-time.html
(Foto) 26 sept.2003 – Oude situatie_ Washington Monument
(Foto) _https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/WashMonument_WhiteHouse.jpg/800px-WashMonument_WhiteHouse.jpg
Bron: _https://ay.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:WashMonument_WhiteHouse.jpg
(Foto) 3 mei 2012 – Nieuwe situatie_ Washington Monument
(Foto)
_https://static1.squarespace.com/static/5570599be4b0706eddf6c1c0/588bc0f36b8f5bf40bf48ea4/588bc0fff5e2319c0bed8241/1485553924979/0179_01.png?format=1000w
Bron: _https://www.theolinstudio.com/washington-monument-grounds/
Bovenaanzicht – Washington Monument (Obelisk)
(Foto) _https://i.pinimg.com/originals/65/87/18/6587185436b450d76d37e7afef7e3d73.jpg
Bron: _https://nl.pinterest.com/pin/326792516684938805/
(Rome) The-Vatican-Rome-Vesica-Piscis
(Foto) _https://cdn.sacredgeometryshop.com/wp-content/uploads/2018/12/The-Vatican-Rome-Vesica-Piscis.jpg
Bron: _https://www.sacredgeometryshop.com/sacred-geometry/vesica-piscis-sacred-geometry/
Rood China – Militaire Parade
(Foto) _http: //static1.hln.be/static/photo/2015/1/16/12/album_large_7974852.jpg
Bron: _ http://okna-vintage.ru/chinese-leger/
Een leger van 200 miljoen mannen – Militaire Parade (Vrouwen)
(Foto) _http: //md1.libe.com/photo/78797-china-anniversary.jpg? Modified_at = 1254377336 & width = 960
Bron: _http: //okna-vintage.ru/chinese-leger/
De vlakte van Jezrëel (Armageddon) vanaf de Megiddo pas gezien
(foto)_http://foreverjerusalem.co.za/wp-content/uploads/2015/11/028-Valley-of-Jesreel-Armageddon.jpg
Bron: _http://foreverjerusalem.co.za/journey-through-israel/
Hagana Ship – Jewish State at Haifa Port (1947)
(Foto) _https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Hagana_Ship_-_Jewish_State_at_Haifa_Port_%281947%29.jpg
Bron: _https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hagana_Ship_-_Jewish_State_at_Haifa_Port_(1947).jpg
De Opname (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
Moment van de Opname – (Aartsengel Gabriël)
Bron: _http://www.ufointernationalproject.com/ufo-photos-and-videos/trumpet-sounds-have-returned-are-governments-hiding-something/
De kranten: Veel mensen zijn verdwenen
Bron: _https://slideplayer.com/slide/3567116/
(Foto) _http://slideplayer.com/slide/3567116/12/images/3/One+of+these+days,+newspapers+will+scream:.jpg
===*===