FEMA-treinen van de dood

– Einde Genadetijd is in Zicht –

Treinen van Armageddon

FEMA-treinen van de dood

» Armageddon – Het vuur van de Hel «

Een vreemde gewaarwording

Broeders en zusters, je zou in Amerika maar met je auto voor de spoorwegbomen staan en je ziet dit voorbij komen. Met het zien ervan bekruipt je het gevoel dat dit soort van vervoer beslist niet voor auto’s of dieren bestemd kan zijn, maar voor mensen!

Geen geruststellende gedachte
Wie dit zo ziet, moet wel weten dat we in de Eindtijd leven! Met het zien van dit wel zeer vreemde soort van vervoer, kun je er niet meer omheen of je moet werkelijk ziende blind zijn! Het lijken wel gevangenissen waarvan de ramen daar toch een duidelijk beeld van weergeven.

Zie: (Matth.24:12) “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.”

Acht Locomotieven met wagons van 5 Km lang!
Auto-Max
Schijn bedriegt – Maar twee Auto-Max wagons
Deze treinen zijn voor auto’s niet voor mensen
Een normaal gezicht – Hier wordt je niet onrustig van
Camouflage
Deze FEMA-wagons geven een dramatische uitstraling. Er is niks positiefs aan. Maar om het volk enigszins gerust te stellen wordt gezegd dat deze treinstellen voor het vervoer van auto’s zijn en niet voor het vervoeren van mensen. Maar wie gelooft dat nog met het zien van dergelijke wagons? Het is een angstig toekomst vermoeden.

Met het zien van dit soort wagons kun je gewoonweg niet anders meer denken. Het beeld van deze FEMA-treinen geven een verkeerd signaal af en… voor wat de mens betreft; het einde is nabij. In wat voor een wereld leven we eigenlijk? Jezus: “Deze wereld is niet van Mij.”

De mens – gevangenen van Satan

Als je dit zo ziet, dan moet je toch wel tot een enig inzicht en bekering komen, zou je zeggen. Maar neen hoor, de meeste mensen zijn ziende blind en horende doof. Mochten er toch enkelen bijzijn die tot inzicht komen, dan kan er nauwelijks nog sprake zijn van een bekering. Maar wie uit angst zijn hart bekeerd, die komt tot levend geloof!

Parkeerplaats
FEMA-treinen totaal 102.000 staan al vanaf 2008 overal in Amerika geparkeerd
.
Parkeerplaats voor FEMA-treinen
Armageddon FEMA-Trains stand-by
De FEMA-treinen staan al jarenlang stil
FEMA-trein met camouflage kleuren

Vanaf 2008 staan overal in Amerika deze treinstellen geparkeerd totdat ze in 2019 in beweging zullen komen. Er zijn in totaal 102.000 van deze wagons met elk drie verdiepingen. Op elke verdieping kunnen ongeveer 300 mensen plaatsnemen voor vervoer. Totaal ±900 per wagon.

Het acroniem van FEMA is: Federal Emergency Management Agency (FEMA)
(FEMA) ‘Federaal Bureau voor Rampenbestrijding’

Aanvankelijk wordt de wereld wijsgemaakt dat al deze voorzorgsmaatregelen voor het uitbreken van Ebola-virus moet zijn, een zeer dodelijke virus!

In heel Amerika liggen ongeveer 5 miljoen FEMA-plastic doodskisten op verschillende locaties in het hele land opgeslagen in afwachting van een biologische ramp die waarschijnlijk nooit zal komen. Deze plastic doodskisten zijn bestemd voor de restchristenen! Dat zijn christenen die met de Opname zijn achtergebleven. De dwaze maagden.

(Openb.12:17-18) “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben [18] en hij bleef staan op het zand der zee.”

“Het zand der zee.”  De betekenis hiervan geeft een enorme grote hoeveelheid aan, in totaal ongeveer twee miljard mensen! Daarvan zullen maar hooguit 200 miljoen voor de tweede dood gaan.
Jezus: “Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”  (Openb.2:11b)

Zie: Opname één miljard (Niemand wil achterblijven!)


.

De Joden geloofden het toen niet en wij nu niet

Soldier tells the truth – YouTube (10:18)
And here’s how – WAKE UP! – YouTube (9:59)

Er zijn vele video’s op YouTube te vinden waarin mensen zich grote zorgen maken met wat er straks allemaal in Amerika gaat gebeuren. Op YouTube staan vele van deze zeer alarmerende berichten!

Vaccinaties moeten zorgen voor ideale aantal aardbewoners
Woensdag, 27 november 2019

(Foto) Bron: _https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14616:vaccinaties-moeten-zorgen-voor-ideale-aantal-aardbewoners&catid=17:gezondheid&Itemid=30


– De mysterieuze doodskisten van FEMA.
.
Een onbehaaglijk gevoel
Gezien de grootte kunnen er wel wat in
Een getuigenis van een Pastor – YouTube (9:51)
Miljoenen van deze doodskisten zijn overal in de USA opgeslagen
Grote lading FEMA-plastic doodskisten
Een zeer grote opslag! – (Google Earth)
10.000-den FEMA doodskisten langs de weg
Overal opslagplaatsen met FEMA-plastic doodskisten
Destructie- ovens
Overal in America zijn deze plastic doodskisten opgeslagen. In 2005 al 5.000.000!

Het zijn onvoorstelbare grote doodskisten en je kunt er ongeveer 8 lijken in proppen. De volle FEMA-doodskisten kunnen hermetisch worden afgesloten en in zijn geheel in een Gigantisch Crematorium (Destructie- ovens) worden verwerkt. Te dien dage zullen de restchristenen opgejaagd en gevangen genomen worden voor dit doel. Er zal dan geen plaats meer zijn om te schuilen.

De tweede dood
Ga je voor het Brandmerk Teken/Logo (666) dan heb je het aardse leven t/m 5 sept.2025, want daarna staat de dood vast! (De eerste dood)
Zie: (Openb.6:15-16) “…en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons…”
Maar velen zullen voor de tweede dood gaan! (Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. [11] Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Zie ook: (Openb.20:4) Het geheim van de Koningen

Geestelijke geloof gehard
Broeders en zusters, mochten jullie dit alles gelezen en verwerkt hebben, dan beschik je nu al over een grote hoeveelheid aan kennis (1e Vuurkennis) wat zich straks allemaal in Armageddon zal gaan afspelen. Het is pure horror!
Velen zullen met het lezen van al deze Eindtijd verslagen al heel anders gaan praten en je zult ook anders tegen het leven aankijken. Als je al serieus bent, dan wordt je nog serieuzer en je getuigenissen zullen met je spreken in kracht en zekerheid toenemen! Zoals vele christenen mij al hebben horen praten, zo zal je dan ook gaan praten, want ik breng het vuur in de Guillotine-preek! Vele christenen schrikken zich wezenloos, maar hun geestelijke geloof wordt daardoor gehard en dat is mijn doel! Want velen (97%) zullen achterblijven.

Zie: “Opname één miljard” (Niemand wil achterblijven!)

De 144.000 hebben nu al dezelfde manier van spreken en ook alle Zonen Gods spreken op deze wijze. Het is weleens waar keihard, maar het kan niet anders en zeker niet in deze Eindtijd. De aarde is geen plaats van rust en vrede, het is een slagveld! En op deze wijze brengen ze de mensen en christenen het vuur aan de schenen! Velen komen daardoor tot inzicht en vluchten naar Jezus!


« Amerika »
.

Totaal overzicht – FEMA Camps kan dichter bij je thuis zijn dan je denkt!

Er zijn ongeveer 800 FEMA-kampen!
De kampen beschikken allen over goede spoorverbindingen. Het merendeel van de kampen kan een bezetting aan van 20.000 gevangenen. Een FEMA-kamp in Arizona, nabij de grens met Mexico, en sommige van deze kampen kunnen meer dan 100.000 mensen herbergen. In de hele wereld zijn FEMA-kampen.

Zie: FEMA Camp (Aug.2006) (The Secret History of FEMA)

Armageddon
Overal in Amerika zijn 10.000-den ultra-moderne guillotines opgeslagen. Volgens talloze berichten op het internet, gaat het hier om ±300.000 van deze moderne apparaten die niet alleen in Amerika maar wellicht ook over de hele wereld zijn verdeeld. Velen denken dat binnenkort vast besloten wordt de wereldbevolking drastisch te reduceren! Wel… onder leiding van de Antichrist zal dat niet zo moeilijk zijn.
Het vierde paard (Openb.6:8b) “…en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden…”
De zesde Bazuin (Openb.9:15) En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.

Eerst een vierde deel en daarna nog eens een derde deel? Er blijven niet zoveel mensen meer over.

De militairen zijn hierin al getraind en velen tot hun eigen verbazing! Want er zullen waarschijnlijk christenen bij zijn die nu al weten wat hun straks te wachten staat. De moderne Guillotines zijn er volgens velen om alle tegenstanders van de Antichrist te onthoofden! (Dit zijn de restchristenen)
Zie ook de FEMA-treinen waarmee de heiligen (de rest- christenen) straks vervoerd zullen worden! Het staat allemaal al klaar en wordt bewaard voor Armageddon.

Gedeelte tekst overgenomen en bewerkt. Zie details: De komende Staat van Beleg!

De krijgswet of staat van beleg is een noodtoestand die in werking treedt als het leger, of in dit geval de Antichrist, de rechtspleging overneemt van de burgerlijke autoriteiten. Tijdens de periode dat de krijgswet van kracht is, gelden vaak andere wetten dan normaal. Het leger houdt toezicht op de naleving hiervan en gerechtelijke vervolging vindt veelal plaats door de krijgsraad.

De krijgswet kan worden afgekondigd in tijden van oorlog of tijdens bezetting van een gebied, of in situaties dat er geen burgerlijke overheid is. In de tijd van Armageddon zal ook de avondklok worden ingesteld. (Gedeelte tekst Wikipedia)

De NWO (New World Order) is een Illuminatie/Satanistische beweging die zelfs Satanische altaars hebben geïnstalleerd om meedogenloos de restchristenen op te offeren die ze volgens de staat van beleg hebben gearresteerd. Er wachten nog meer gruwelen voor al degenen die de gevaarlijke tocht in de gevangenen-kist-wagons naar de gevangenkampen mochten overleven. Vele restchristenen zullen als gevaarlijke criminelen naar de kampen worden gestuurd. Dit is waar de FEMA-kampen uiteindelijk voor zijn gemaakt.

(Gedeelte tekst bewerkt) Bron: Een miljard dollar aan wegwerp doodskisten


– Dal van Armageddon –
.

FEMA Dome’s & Guillotine’s – What’s goin on people! – YouTube (6:53)

« FEMA-koepels van de dood »
– Armageddon –
.
FEMA Dome’s
Amerika heeft ±30.000 Guillotines gereed staan voor een toekomstig gebeuren!
Het ziet er allemaal nog vredig uit, maar in deze FEMA-koepels zullen de restchristenen te maken krijgen met een dodelijk wapen. De Guillotine! Op zich is het onthoofden nog niet eens zo heel erg. Maar wat eraan vooraf gaat dat is veel erger! De stugge christenen zijn nog in het begin nauwelijks te overtuigen dat ze met het Teken/Logo (666) weer verder kunnen gaan met hun leven. Maar dat zal al gauw veranderen omdat ze tot het uiterste toe gemarteld zullen worden! Dat verklaart ook waarom er nog zoveel mensen en restchristenen voor het dodelijke Teken/Logo (666) zullen gaan, want er is een pijngrens.

Zie: “Geen Genade meer!”

– FEMA Dome’s –
“Veilige schuilplaats voor orkaan en stormopvang”
.
Vreemde koepels in Texas als voorbereiding op iets wat nog komen gaat. Overal in Amerika worden in snel tempo deze FEMA Dome’s gebouwd. De schuilnaam doet vriendelijk vermoeden, maar de waarheid achter deze koepels is werkelijk verschrikkelijk en voorlopig nog verborgen en wordt pas geopenbaard in het Dal van Armageddon!
___
In deze Dome’s worden zeer binnenkort de Guillotines opgesteld.
FEMA Dome in aanbouw. City of Brownsville (USA) – Video

SPAWGLASS – City of Brownsville, BSP Emergency Shelter Dome – July 2015 – (1:24)


– Laatste dagen van de Eindtijd –
.

The Divine Kingdom YouTube (8:31)

« Amerikanen en hun voorbereiding »
(Overvolle schietbanen!)
.
Stand-by

Veel Amerikanen weten al wat er gaat komen en nemen het zekere voor het onzekere. Met allerlei soorten van wapens bereiden ze zich alvast voor. Wapens zijn in Amerika overal vrij te koop. Zodra de valse Profeet wordt doodgeschoten staat, vanaf dat moment, werkelijk iedereen stand-by! Want met de Antichrist heb je zo FEMA-soldaten voor je deur staan.


.
– Tekenen van de Eindtijd –
.
.
.
.
De Antichrist-Meesters

(Google Earth) Op de landingsbaan in Jacksonville Florida staan 1000-den UN voertuigen geparkeerd. Binnenkort zullen we weten waarom, want de tijd is al op!

De Antichrist-Meesters
Politieagent praat over FEMA Kampen & Rood-Blauwe stikkers
Op de video van de FEMA Mailbox is vanaf (3:18) t/m (5:13) een Sherif van de politie aan het woord, die het een en ander uitleg geeft over de bedoelingen van FEMA-stikkers op de brievenbussen en dan zegt hij dit:
“Gehoorzame mensen dienen de Antichrist-Meesters.”

Zie details: YouTube Vanaf 2:40 t/m 3:42 (5:52)


Video Must see: “What is going on?” (18:45)
.
.
Een zeer verontrustend beeld
Militaire gepantserde voertuigen en ondersteunende voertuigen staan overal in Amerika stand-by!
Video gepubliceerd op 14 maart 2017.
___
(11 Jan. 2018) – YouTube (18:45) – With no sound

Aerial view of U.S. Army BRIGADE armor and support vehicles

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


FEMA-treinen van de dood

(DZG// Maandag 08-01-2018/ 17:53)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
FEMA-treinwagons van Armageddon
(Foto) _http://1.bp.blogspot.com/-ZGkoXh43aZI/UPmq7LvsPdI/AAAAAAAAID0/ywjnBGV0jBw/s1600/prison-car2.jpg
Bron: _http://americanholocaustcoming.blogspot.nl/2013/01/do-not-be-taken-alive-to-fema-camps.html
Vrachtwagen – Coffin Liners For Ebola?
Acht Locomotieven met wagons van vijf Km lang!
OMG!! FEMA Death Camp Cars!!! – YouTube (2:46)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=LwZ5rb3mCw8
Amtrak Auto Train Loading and Leaving Lorton (Virginia) – YouTube (14:24)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ni7mCAMfSQ4
Schijn bedriegt – Maar twee Auto-Max wagons.
Treinstel met er tussenin twee treinen AUTO-MAX.
(Foto) _https://xenophilius.files.wordpress.com/2013/03/51702.jpg?w=984&h=656
Bron: _http://www.thecoli.com/threads/another-ebola-case-confirmed.258678/page-3
(1) FEMA-Trains Ventilation Holes – YouTube (14:24)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=FzRwjTm1S9w
OMG! THE FEMA TRAINS ARE BEING LOADED….
(2) These Trains are used and designed for Cars… Not humans!
FEMA Trains Ventilation Holes – YouTube (14:24)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=FzRwjTm1S9w
OMG THE FEMA TRAINS ARE BEING LOADED….
Een normaal gezicht – Hier wordt je niet onrustig van.
(Foto) _https://swrails.files.wordpress.com/2012/08/ttrx-962700-detroit-10-76.jpg
Bron: _https://swrails.com/2012/08/02/vintage-auto-racks/
FEMA-treinen totaal 102.000 staan al vanaf 2008 overal in Amerika geparkeerd.
Bron: _http://www.tapdancer.info/butiffun-fema-camps-trains-shackles.shtml
Parkeerplaats voor FEMA-treinen.
(Foto) _http://www.mundocurioso.zipee.com.br/wp-imagens/post/misterios/campos_fema_04.jpg
Bron: _http://www.mundocurioso.zipee.com.br/index.php?pg=mundo_curioso_curiosidade&id=155
Armageddon FEMA-treinen Stand-by
(Foto) _http://www.mundocurioso.zipee.com.br/wp-imagens/post/misterios/campos_fema_04.jpg
Bron: _http://www.mundocurioso.zipee.com.br/index.php?pg=mundo_curioso_curiosidade&id=155
De FEMA-treinen staan al jarenlang stil. (Twee FEMA Graffiti Trains)
(Foto) _https://farm9.static.flickr.com/8254/8637632705_6cce91d7eb_b.jpg
Bron: _https://hiveminer.com/Tags/automax%2Crailroad
FEMA-trein met camouflage kleuren. (Graffiti)
(Foto) _https://farm9.static.flickr.com/8254/8637632705_6cce91d7eb_b.jpg
Bron: _https://hiveminer.com/Tags/automax%2Crailroad
Coffin Liners For Ebola?
Bron: _http://www.nowtheendbegins.com/fema-coffin-liners-ebola-virus-victims/
Getuigenis van een Soldaat over FEMA!
Soldier tells truth.
“Dont let FEMA GET YOU!” – YouTube (10:18)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Y1EDKAW6DKw
FEMA CAMPS – “They’re planning to kill everyone!”
And here’s how – WAKE UP! – YouTube (9:59)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=VZaDKwm7yWk&list=PLXaZYXcW1b5QXsnu45qoRHYf7A4cCmPLR&index=3
Een onbehaaglijk gevoel.
Bron: _http://preparednessparcel.com/martial-law
Man ligt in een FEMA-plastic doodskist.
The Conspiracy of Fema Camp Coffins – YouTube (9:51)
Een getuigenis van een Pastor.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Tw6DiqpC4rI
Miljoenen van deze doodskisten zijn overal in de USA opgeslagen.
(1) Os misteriosos caixões da FEMA E se for Verdade Ep 09 (Portuguese)
(De mysterieuze doodskisten van FEMA – En als het waar is Ep 09)
Foto en Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ZU3WDoDv4Kw
(2) The Conspiracy of Fema Camp Coffins – YouTube (9:51)
Bron: _http://preparednessparcel.com/martial-law/
Een getuigenis van een Pastor – YouTube (9:51)
Vrachtwagen met FEMA-plastic doodskisten.
Meestal is dit soort vervoer in de nacht niet overdag.
Bron: _http://preparednessparcel.com/martial-law/
Een zeer grote opslag!
Fema Coffins Debunked – YouTube (3:58)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=u4DqXjzJ2DU
10.000-den FEMA-plastic doodskisten langs de weg.
FEMA Coffins (aug.2008) – YouTube (2:03)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=YK91qbw4ycY
Overal opslagplaatsen met FEMA-plastic doodskisten.
(Foto) _http://3.bp.blogspot.com/-C0ulquUbECQ/VHojv3HWXVI/AAAAAAAAAmk/1a-wxO99txI/s1600/femacoffins5.JPG
Bron: _http://oiltradingacademytradesvideoblog.blogspot.nl/2014/11/jews-are-going-to-murder-all-christians.html#!/2014/11/jews-are-going-to-murder-all-christians.html
Amerika. Totaal overzicht – FEMA Camps kan dichter bij je thuis zijn dan je denkt!
(Foto) _http://www.the7gs.ca/wp-content/uploads/2013/01/Fema-Camps.jpg
Bron: _http://www.the7gs.ca/general/camp-fema-american-lockdown/
FEMA militairen in gebed.
What you need to know about H.A.A.R.P. and the incoming STORM
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=yX08C7QGQTA
Dal van Armageddon.
FEMA Dome’s & Guillotine’s – What’s goin on people! – YouTube (6:53)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=O4kbLYgfkj4
Texas FEMA Safe Rooms Extended Version – YouTube (5:17)
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/3gvnGCxEdyo/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=3gvnGCxEdyo
(3x Foto) Texas FEMA Safe Rooms Extended Version – YouTube (5:17)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=3gvnGCxEdyo
FEMA Dome in aanbouw. City of Brownsville – YouTube (1:24) (Music)
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/ENKPO08OOVE/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ENKPO08OOVE
Amerikanen en hun voorbereiding.
Citizen Channel – FEMA Camps Roundup Americans & Guillotines? – YouTube (8:31)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=H_Di6zQuqVw
UN auto’s op de landingsbaan – YouTube (6:44)
UN Vehicles Spotted On The Move Jacksonville Florida UPDATE Is there any truth to this?
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=NMEn982Frm0
FEMA-stikkers van de dood.
Gehoorzame mensen dienen de Antichrist-Meesters.
Citizen Channel – FEMA Camps Roundup Americans & Guillotines? – YouTube (8:31)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=H_Di6zQuqVw
Overal FEMA-stikkers.
Mailbox dots in rural southern Wisconsin – YouTube (1:28)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=7V6cWY10wE0
(Foto 1) “Must see: What is going on?”
Must see: “What is going on? What is the us government preparing for?”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=7xXK_i6h86A
(Foto 2) What is the US Government preparing for?”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=7xXK_i6h86A
===*===