Twee miljard doden De 9e Bazuin

New York City Street (Lege straten in de hele wereld)

– Twee miljard doden –
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”

(Deze oorlog gaat de Steekvirus aan)

________________________________________________________________
Update (11-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden gedeeltelijk aangepast)

___


.
– Begin Steekvirus –
Verwacht vanaf 1 of 2 sept.2024
.
De 2 oordelen Gods
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”
(Coronavirus?) Ooh… broeders en zusters, het wordt 1000x erger!

De Steekvirus zal vanuit China uitbreken.


De 1e pandemie Corona-19
Jezus: “Dit [Corona] virus is nog niets vergeleken met wat Ik in de wereld ga sturen.”
(De Eindtijd) Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”
Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012)
.
De aarde nu erger dan toen in Sodom en Gomorrah!
Jezus: “Vanwege de zeer ernstige zonden heb Ik nog 2 extra oordelen eraan toegevoegd.”
Dit heeft de Heer mij ingegeven op zaterdag 07-03-2020 om 12:48 uur.
.
(Steekvirus) De wereld door angst overvallen
Deze dodelijke virus zal 3 á 4 dagen lang door de wind worden bewogen. De steden, dorpen en het platte land zullen verlaten zijn en mensen zitten thuis, bang vanwege de Steekvirus! Waar de Coronavirus niet kon komen, daar komt de Steekvirus wel!

De Steekvirus zal de wereld overspoelen, zoals op de vele kleine Eilanden in de Oceanen, in de woeste Binnenlanden (Oerwouden) en de Sahara.

Profetieën bepalen de Eindtijd
Broeders en zusters, ik hoop dat ik mij heb vergist. Maar… de Profetieën bewijzen het tegendeel!
Zie Details: Alarm – De Steekvirus HorrorStand-by

(De dood van 1/4 van de Wereldbevolking) Volgens de Profetie van Sara Ayin!


« Twee keer een pandemie »
Coronavirus (6,5 miljoen doden)
.
Steekvirus (2 miljard doden)
.
Nog vóór de Grote Opwekking!
Jezus: “Dit [Corona] virus is nog niets vergeleken met wat Ik in de wereld ga sturen.”
___
De 1e en 2e pandemie
De Steekvirus wordt verwacht vanaf 1 tot 5 sept.2024.
Na 3 tot 4 dagen (Begin Grote Opwekking)
(05-09-2024) Tot en met de dood van de valse Profeet op 02-02-2024.
(Profetie) John Paul Jackson: “Er zal een pandemie uitbreken. De eerste pandemie zal onder de mensen enige angst brengen, maar de tweede pandemie zal serieus zijn.”

De 2e pandemie 1000 keer erger dan de Coronavirus!

200 tot ±350 miljoen?
God de Vader tot Sadhu Sundar Selvaraj:
“Een andere Grote wind zal over de hele wereld waaien!”
.
De Grote Wind gaat de Steekvirus aan
Broeders en zusters, zie wat Jezus in een Profetie aan Sara Ayin heeft doorgegeven:
(De 8e en 9e Bazuin) Jezus: “Met de oorlog worden grote natuurrampen afgekondigd die over de aarde zullen komen. Deze oordelen maken deel uit van Mijn genade. Ze zullen één-vierde van de wereldbevolking doden. De meeste van hen is Mijn volk, zodat ze het Beest niet zullen zien.* Wees er dus klaar voor om uw Maker binnenkort te ontmoeten.”
___
*) Hiermee geeft de Heer aan dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren
(200 tot ±350 miljoen?)
Het kwam mij voor dat ik de Profetie van Sara Ayin nog maar eens goed moest lezen.
Jezus: “Ze zullen één-vierde* van de wereldbevolking doden.”  – Dit gaat de Steekvirus aan!
Dit zal plaatsvinden nog vóór de Grote Opwekking!
___
*) De Heer heeft het hier over één-vierde van de wereldbevolking.
Met 8 miljard mensen (Nov.2022) komt ik dan uit op twee miljard!

Jezus: “De meeste van hen is Mijn volk…”  – (Dat zijn 1,3 miljard christenen)


– Twee miljard doden –
Erger dan Corona komt eraan!
.
« De 9e Bazuin »
.

– Begin Steekvirus –
Verwacht vanaf 1 tot 5 sept.2024
.
De 2 oordelen Gods
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”
(Coronavirus?) Ooh… broeders en zusters, het wordt 1000x erger!
De Steekvirus zal vanuit China uitbreken.
Volgens het visioen Vijf Tickets 1900 zou op een van deze 2 datums de Steekvirus vanuit China kunnen uitbreken. Bereid u voor. Door de wind gedreven kan deze Horror virus al na 5 á 6 uur in Europa aankomen!

Het 1e oordeel Gods was dat van de Coronavirus, de 2e de Steekvirus.

Een andere nieuwe zeer gemene virus
De Steekvirus zal dood en verderf brengen, bereidt u voor! Nog voor de Grote Opwekking begint, zal de wereld opgeschrikt worden door eerst een kleine- en daarna een 2e zéér grote pandemie!
De Coronavirus, met nu al 6,5 miljoen doden, zal met de Steekvirus 100-den keren worden overtroffen. Het is een andere nieuwe, zeer gemene, virus en is 1000x erger dan de Coronavirus!
Mijn berekening was een voorzichtige schatting: Tussen de 200 en ±350 miljoen mensen zullen sterven!
Maar… de Heer heeft het over één-vierde van de wereldbevolking. (2 miljard!) 
___
Met zo een ongelooflijk groot aantal stort de economie in. Hoe dan ook, de Steekvirus is een serieus probleem dat niet uitgeroeid kan worden. Het is namelijk niet overdraagbaar en is ook niet besmettelijk. Het zal pas stoppen, als de Heilige Geest met de Grote Opwekking komt.

Komst Heilige Geest wordt verwacht op 5 sept.2024!


Jezus: “Dit [Corona-] virus is nog niets vergeleken met wat Ik over de wereld ga sturen.” [De Steekvirus]
.

Jezus:
“De komende Oorlog zal verwoestend zijn!”
.
« Zie Wereldwijd TV Nieuws! »
.

Drie á vier dagen dood en verderf
.
Stand-by Bereid je voor!
.
Steekvirus nog voor de Grote Opwekking!
Jezus: “Zodra de mensen denken een vaccin gevonden te hebben, die de Coronavirus zou kunnen stoppen, breekt de Steekvirus uit!”
Alleen de Heilige Geest kan met de Grote Opwekking de Steekvirus stoppen.
.
De Grote Opwekking
Voordat de Grote Opwekking op 5 sept.2024 gaat beginnen, hebben we eerst nog 3 tot 4 dagen te gaan met de Steekvirus.
De Steekvirus wordt verwacht vanaf 1 tot 5 sept.2024.
.
Twee extra oordelen 8e en 9e Bazuin
Dit zijn de oordelen Gods voor de vele stugge mensen die maar niet tot inzicht en bekering willen komen en… er komt nog veel meer!

De 7 Zegels, de 7 Bazuinen en de 7 Schalen. Maar, vanwege de ernst van de zonden heeft de Heer, aan de 7 Bazuinen, nog eens twee extra oordelen toegevoegd. De 8e en 9e Bazuin!

Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon
Het witte paard en de drie paarden van Armageddon
(Het rode paard, zwarte paard en het vale paard)
De 8e en 9e bazuin – Dit zijn de eerste 2 oordelen die nog vóór de Grote Opwekking zullen plaatsvinden.*
1)_De 8e bazuinCoronavirus (14 dec.2019 t/m 5 sept.2024)
2)_De 9e bazuinSteekvirus (max. 3 á 4 dagen)
Vanaf 1 sept. t/m begin Grote Opwekking op 5 sept.2024)
___
In volgorde:
1)_De 1e zegel – Openbaring valse Profeet op het witte paard. (5 sept.2024)
2)_De 7e bazuin – Geboorte laatste Benjamin vanaf 2 t/m 5 febr.2024.
3)_De 2e zegel – De valse Profeet staat op uit de dood en is dan de Antichrist! (Openb.6:1-4)
4)_De 7e zegelStilte in de hemel, bij het zien van de verschrikkingen van de 6 bazuinen!
(Openb.8:1-2) “En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. [2] En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden [de] zeven bazuinen gegeven.”
___
De stilte heeft te maken met de schrik, die de engelen om het hart zal slaan, met het zien van wat deze eerste 2 (8e en 9e Bazuin) plus de andere 6 Bazuinen zullen aanrichten! (De 7e Bazuin is er één van blijdschap)
(Openb.10:7) “…maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.”  – Namelijk dat er op aarde Zonen Gods geboren zouden worden, waarvan Jezus de eerstgeborene is. Voorwaar!
___
*) De overige Zegels, de zes Bazuinen en de zeven Schalen gaan Armageddon aan en moeten om en om en gedeeltelijk in omgekeerde(!) volgorde worden gezien. Het is alles door elkaar. Er is geen volgorde!
Alles is bij benadering bekeken.
Werking van de zeven zegels:1, 7, 2, 6, 3, 4, 5e zegel.
Werking van de zeven bazuinen:8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2e bazuin +(8 en 9)!
Werking van de zeven schalen: 6, 1, 5, 4, 3, 2, 7e schaal.

Zie details: De dodelijke Steekvirus

Steekvirus 2 miljard doden
Voorbode drie Duistere dagen 2,3 miljard doden. (27-30 maart 2024)
De 7 Bazuinen plus twee extra oordelen Gods.
De 8e Bazuin Coronavirus ±6,5 miljoen doden.
De 9e Bazuin Steekvirus 2 miljard doden.
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”

Steekvirus anders dan Demonen en Duivels uit de hel. Dit is de voorbode van wat de Drie Duistere Dagen de mensen in maart 2024 brengen zal. 2,3 miljard doden!


Steekvirus bewogen door de wind

– Erger dan Coronavirus –

De 2e pandemie is er één van Vuur!
Jezus: “Dit [Corona-] virus is nog niets vergeleken met wat Ik in de wereld ga sturen.”
Ooh… broeders en zusters, luister naar deze video!
PREPARE For The Next Pandemic!
Bereid je voor op de volgende Pandemie!
Sadhu Sundar Selvaraj – YouTube (4:47)
___
Op 20 febr.2020 gebeurde het dat Sadhu Sundar Selvaraj door Jezus in de hemel werd geroepen met de mededeling, dat God de Vader een boodschap had voor de mensen op aarde.
.
God de Vader zei tot Sadhu Sundar Selvaraj:
“Een andere Grote wind zal over de wereld waaien!”
(Profetie) Sadhu Sundar Selvaraj: En toen de Heer het woord “Wind” had uitgesproken, was het belangrijk voor mij het volgende te weten: “Een andere Grote wind, erger dan de Coronavirus pandemie, zal over de wereld waaien. De wereld is opgeschrikt door angst en beven vanwege het Coronavirus, maar het woord van de Heer kwam zeggen dat er een ander, erger dan Coronavirus, zal komen. Wanneer dat komt, zal dit Coronavirus eruit zien als kinderspel.”
___
(De Grote wind/Steekvirus) Als dat komt, durft niemand meer naar buiten te gaan.
(Habakuk 3:5) “Voor Hem uit gaat de pest en koortsgloed volgt Hem op de voet.”

(Dit vers gaat de Steekvirus aan!)

We staan vlak voor een verschrikkelijk gebeuren
Vanaf 1 sept.2024 komt deze nog veel grotere 2e pandemie aan dat als een storm op de mensen zal worden losgelaten: De Steekvirus! Anders dan de Coronavirus is de Steekvirus niet besmettelijk maar juist des te dodelijker!
Deze Horror Steekvirus komt, van het ene op het andere moment, van alle uithoeken van de wereld op de mensen af en zal iedereen treffen die daarmee in aanraking komt.
___
(Jeremia 25:32) “Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde.”
Jezus: “De komende oorlog zal verwoestend zijn.”
De komende oorlog – De Heer heeft het hier over de steekvirus!

Een pandemie is voor de Heer een oorlog.


Broeders en zusters, zie Profetie Sara Ayin!
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”
(Deze oorlog is de Steekvirus)
Een oorlog kun je over het algemeen al vroeg zien aankomen, maar dit is niet te zien. Het is een oordeel Gods.
.
De Steekvirus
Jezus: “De komende Oorlog zal verwoestend zijn! Dus het is absoluut noodzakelijk dat je nu tot Mij komt, omdat je misschien geen tijd meer zult hebben wanneer het [De Steekvirus] uitbreekt en je door angst word overvallen.”  – De Heer heeft het hier duidelijk over de Steekvirus!

Tot 2x toe een Grote wind: De Corona- en de Steekvirus.


Zodat ze het Beest niet zullen zien
.
Virus oorlog Corona – Steekvirus
Zodat ze het Beest niet zullen zien.
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”

(Deze oorlog gaat de Steekvirus aan)

Jezus: “Met de oorlog worden grote natuurrampen afgekondigd die over de aarde zullen komen. Deze oordelen maken deel uit van Mijn genade. Ze zullen één-vierde* van de wereldbevolking doden. [*] De meeste van hen is Mijn volk, zodat ze het Beest niet zullen zien. Wees er dus klaar voor om uw Maker binnenkort te ontmoeten.”
Tot zover deze Profetie.
___
*) Ze zullen één-vierde van de wereldbevolking doden. Dit gaat de Steekvirus aan dat nog voor de Grote Opwekking zal plaatsvinden. In eerste instantie dacht ik aan de één-vierde zoals dat in Openb.6:8 staat beschreven. (Openb.6:8b) “En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.”

Dit gaat Armageddon aan, maar de Steekvirus zal plaatsvinden nog vóórdat de valse Profeet 5 sept.2024 zal opstaan!

Bewijs van Leven

Als de Steekvirus-oorlog voorbij is zullen zoveel mensen zijn gestorven dat alle soorten van uitkeringen, zoals Pensioenen, AOW enz. zullen worden stopgezet. Alleen met een “Bewijs van Leven” kunnen de uitkeringen weer doorgaan.

Gehypnotiseerd door de valse Profeet

Zodra de mensen het aangezicht van de valse Profeet zien, zullen ze door zijn krachtige en zekere uitstraling meteen worden bevangen en gehypnotiseerd. Dat zal de rest van hun leven beïnvloeden. Ze zullen onbewust achter de valse Profeet gaan staan en volgen met alles wat hij de mensen voorstelt te doen. Daarom wil Jezus niet dat ze de valse Profeet zien. Velen zullen door de Steekvirus voortijd van de aarde worden weggehaald zodat ze het gezicht van de valse Profeet maar niet zullen zien.

Half miljard
Aanvankelijk was mijn berekening tussen de 200 en 350 miljoen doden. Vanwege mijn vele gebeden heb ik het aantal moeten bijstellen van tussen de 350 en 500 miljoen doden. Maar… de Heer gaf mij in dat het hier om 2 miljard(!) mensen zal gaan die door de Steekvirus zullen worden gedood.

(!!!) Op vrijdag 07-10-2022/13:40 uur liet de Heer mij zien dat één-vierde van de wereldbevolking gedood zal worden door… de Steekvirus! Niet dat Jezus dat tegen mij gezegd zou hebben, maar Hij liet mij dat gewoon zien!

Jezus: “Bereid je voor, 1/4 van de wereldbevolking zal sterven door de Steekvirus!”
Alleen de Heilige Geest kan de Steekvirus stoppen. Dat betekent, dat de Steekvirus nog voor de Grote Opwekking moet plaatsvinden, want na de Grote Opwekking is de Heilige Geest weg! Zou de Steekvirus na de Opname van de Heilige Geest nog bestaan, dan is na 2 a 3 maanden op aarde iedereen dood! Conclusie, de Steekvirus moet nog voor de Grote Opwekking plaatsvinden!
Bereid je voor!
.
===*===

Baba Vanga – Visioenen van de Balkan
YouTube (Afbeelding 1:19 / 8:42) 6 schokkende voorspellingen voor 2022.
(June 7, 2022) Baba Vanga, bekend als de “Nostradamus van de Balkan”, is een beroemde blinde helderziende wiens voorspellingen naar verluidt voor 85% correct zijn. Ze stierf in 1996 in Bulgarije.
Zie enkele verontrustende voorspellingen voor 2022.! (Moet zijn: 2024/2025)
.
===*===

Transcription Prophecy: April 10, 2020 by Sara AyinYouTube (12:52)

The 144,000 / Judgment / (2 times a War – The Corona- and the Sting virus)

Sara Ayin Profetie origineel Engels

(PDF) Transcript April 10, 2020 by Sara Ayin (In obedience)

The Rhema Word of the Lord for the 144,000 thousand

Jezus: “Today is the day of My transformed. The day I wash them clean. The day I reveal to them who they are and what is hindering them. My hidden ones, My 144,000, My special selected, elite army: They are few compared to the population of the world, but they will wreak havoc on The Beastly Kingdom. They won’t allow it to come so easily. They will have an upper hand and will spiritually enter into the enemy’s camp for battle. Who said you can’t do something? If I am in your camp, you can do all things.”

“My order now is to start praying against every plot deal/that the enemy will reveal to you in the media. All their schemes are designed to find out who you are. Well, the world is about to find out who you are, and it won’t like it! It will end your connection with Me and will spit upon your calling. But I have not called you to please the world, but to please Me! You are my soldiers, and from today, you will no longer be tangled in worldly, irrelevant matters. It will not move you any longer. Your moves will be cold and calculated, to spoil the goods of the enemy’s camp. The goods are souls, captive souls, billions of them, trapped, unable to move. So, you must move them! If I say to you to move a mountain, you must do it!”

Judgment

“The 144,000 will bring judgment upon the world, the plagues reversed! This is why I told you to pray for the firstborn. This virus is nothing compared to what I am about to send upon the world. But it can only cling to the unrepentant. So, I say unto you now, Repent of your murders! Of your coveting! Of your idolatry! Of your lies and hypocrisy! You know that as I speak to you, the enemy tries to disqualify you, giving you wicked thoughts, passing you through people. Fear Not! Because he cannot disqualify you and he is angry! None of the prayers of My 144,000 will return void. They are all stored in a memorial for them, through all ages! There is nothing hidden from My hidden ones. They already have the ability to see through people’s intentions. Well, now this is about to increase! With this gift, I warn you: A lot of pain ensues! Because you will see and know when people are lying to you and being deceptive. I give you the gift so you can clearly see your enemies and pray for them. Never give up your calling. The Beast will target the hidden ones, but because you are at least one step ahead, you will slip through his fingers!”

War

“The war that is coming, no one is expecting. After all, we are all together in this crisis, right? No! You are Not together in this crisis. You are separated from your family and those you love. As we speak, governments are preparing to strike. They want maximum damage, not for themselves, but for you. They have their man-made safe havens, Not ordained by Me! I tell you, these will be their coffins on the day of the Lord!”

Jezus: “The coming war will be devastating, so it is absolutely imperative that you come to Me now, as you may not have time when it breaks out, as fear settles in. With the war, great natural disasters are decreed to befall the earth. These judgments are part of My mercy. They will remove ¼ of the world’s population, most of them My people, so they won’t see the Beast. So be ready to meet your Maker at a moment’s time.”
___
Zie voor meer details Sara Ayin:
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Twee miljard dodenDe 9e Bazuin

(DZG// Woensdag 09-11-2022) – (Update: 23-12-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Empty New York City Street (Lege straten in de hele wereld)
(Foto) _http://cdn.pcwallart.com/images/empty-new-york-city-street-wallpaper-
Bron: _http://pcwallart.com/empty-new-york-city-street-wallpaper-1.html
A Worst Than Corona Virus is Coming – (May 16, 2020)
De Grote Wind – The Perfect Storm « Stand-by »
Be Prepared | The Next Pandemic | Prophecy 2020 – YouTube (4:47)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=K3TQx1S1PXM
(Afbeelding) Postzegel 39 USA
Bron: _http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
(Tekst) Baba Vanga – Visioenen van de Balkan
(!!!) 6 SCARY Baba Vanga Predictions That Are Already Coming True In 2022
(Afbeelding 1:19 / 8:42) 6 schokkende voorspellingen voor 2022.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=H78UfupfZwg
A Worst Than Corona Virus is Coming – (April 8, 2020)
Sadhu Sundar Selvaraj (Afbeelding) YouTube (29:14)
Bron: _https://www.facebook.com/hfc.gabayngbuhay/videos/the-next-pandemic/304469467196518/
There Is Much Worst Than Covid-19|| Prophet Sadhu Sundar Selvaraj
(Sep 11, 2021) THERE IS MUCH WORST THAN COVID-19 | BE PREPARED
Sadhu Sundar Selvaraj – YouTube (3:36 – 12:52)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=sRoDwx-q-DM
Afbeelding) Jezus kijkt met tranen naar de aarde
Bron: _https://kimbalogh.online/tag/yeshuah/
A Worst Than Corona Virus is Coming – (April 8, 2020)
Sadhu Sundar Selvaraj – Afbeelding – Youtube (29:14)
Bron: _https://www.facebook.com/hfc.gabayngbuhay/videos/the-next-pandemic/304469467196518/
Great wind is going to sweep all over the world
(Foto) Dark clouds for 2021 – Great wind (Sting virus)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=xOZqM1q3IaA
===*===