Het mysterie van de Gouden Poort Jeruzalem

De Gouden Poort zoals dat vandaag de dag is te zien
.
Het mysterie van de Gouden Poort
________________________________________________________________
Update (25-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Lam Gods op een ezel

Dit is de Poort van Jeruzalem waar Jezus triomfantelijk werd binnengelaten. Vele christenen denken dat met de bekendmaking van de Messias (valse Profeet) de poort weer opengebroken zal worden. Maar, dat zal eerst gebeuren in het 1000-jarig vrederijk.

De opdracht om De Gouden Poort te sluiten, zoals voorzegt in Ezechiël 44:2, wordt door velen gezien als een voorzegging dat de Oostelijke Poort zal worden dichtgemetseld en pas weer open zal gaan met de wederkomst van Jezus in het 1000-jarig vrederijk.

(Ezechiël 44:2) “En de Here zeide tot mij: Deze poort zal gesloten blijven; zij zal niet geopend worden en niemand mag daardoor binnengaan, want de Here, de God van Israël, is daardoor binnengegaan; daarom moet zij gesloten blijven.”

De poort wordt pas geopend (Ezechiël 46:12) bij de wederkomst van Jezus. Hij zal terugkeren naar de Olijf-berg (Zacharia 14:4) en Jeruzalem binnengaan via de Gouden Poort.
(Ezechiël 46:12) “Wanneer de vorst een vrijwillig offer bereidt, een brandoffer of een vredeoffer als vrijwillige gave aan de Here, dan zal men de poort die op het oosten uitziet, voor hem openen, en hij zal zijn brandoffer en zijn vredeoffer bereiden, zoals hij het op de sabbatdag doet; en nadat hij naar buiten gegaan is, zal men de poort na zijn vertrek sluiten.”

(Zacharia 14:4) “Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijf-berg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijf-berg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts…”

De Gouden Poort (Foto nov.2005)
Foto rond 1900

Achterkant van De Gouden Poort (Foto 1860)

Wanneer wordt de Poort weer geopend?
(Ezechiël 46:1) “Zo zegt de Heer: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden.”
De vervulling van deze profetie komt steeds dichterbij. De zes werkdagen is 6000 werkjaren en de sabbatdag is het 1000-jarig vrederijk. Eerst dan zullen de twee deuren van De Gouden Poort weer geopend worden.

Overzicht Jeruzalem – De Oude Stad op schaal »

.

De Gouden Poort – Dit beeld zal er nooit komen

De valse Profeet zal niet in de derde Tempel plaatsnemen, want hij wordt al voortijd Israël uitgezet! Het is nog maar de vraag of ze de derde Tempel wel zullen bouwen. Hoe dan ook, Jezus zal daar geen gebruik van maken, want Hij gaat voor de vierde Tempel. Deze Tempel zal gebouwd worden in het Dal van de Olijf-berg. Daar is een bron met stromend water.

Zie details: “De virtuele onzichtbare derde Tempel” – (Ezechiël 40-42)

Stel nu dat de derde Tempel echt gebouwd zou worden, dan zal met de inwijding daarvan niet alleen de Tempel maar ook de hele Tempelberg geestelijk verontreinigd zijn. In dat geval zou het dan niet meer nodig zijn om de Gouden Poort te openen. Jezus zou daar nooit meer naar binnen gaan. Want met het zien van de derde Tempel zou de mens, maar vooral Jezus, er steeds aan herinnerd worden dat daar ooit eens de valse Profeet/Antichrist heeft plaatsgenomen.


De visuele derde Tempel in een droom

De derde Tempel is in het hart van de christenen

De geestelijke derde Tempel

Omdat er in geen enkel opzicht nog met de bouw van de derde Tempel is begonnen, zou er onder de christenen wellicht enige twijfel kunnen bestaan of de ‘Derde Tempel’ nu wel of niet zal komen. Maar, misschien moet dit gegeven wel gezien worden als een geestelijke Tempel dat in het hart van de christenen is verborgen.

Oorzaak en gevolg

Aanvankelijk ben ik ervan uitgegaan dat de derde Tempel al in maart 2018 gereed had moeten zijn. Maar omdat de valse Profeet zich nog niet heeft geopenbaard moet ik zeggen dat ik beslist geen helderziende ben. Het is te allen tijde een gevolgtrekking aan de hand van tijden, die ik uit de visioenen heb kunnen halen en wat 2 Petr.3:8 en Ezechiël 46:1 mij heeft laten zien.

De Gouden Poort
(2 Petr.3:8) “Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.”
(Ezechiël 46:1) “Zo zegt de Heer: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet zes werkdagen* gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden.”
___
*) Er staat “zes werkdagen” maar dat kan niet. In de tijd van Jezus was de Gouden Poort nog niet dichtgemetseld. Dat gebeurde pas na de hemelvaart van Jezus. De Heer zou dan 2000 jaar later terugkomen. Dat zijn twee werkdagen van 2000 jaar en geen zes. (6000 jaar)

Vanaf Adam en Eva gezien, hebben we 6000 werkjaren en een 1000-jarig vrederijk. Het 1000-jarig vrederijk is deze sabbatdag, de zevende dag.

Ik ben geen profeet of een mysticus
Dat wilt zeggen; dat mocht de tijd niet overeenkomen, dan zouden de visioenen wellicht een andere betekenis kunnen hebben. Ik ga mij niet achter anderen verschuilen, die wellicht ook bij benadering dezelfde visioenen gehad zouden hebben. Maar dat we nog maar heel weinig tijd hebben, dat staat vast.

Volgens Joh.16:13 hebben deze visioenen, die ik van de Heer heb gekregen, en de vele verzen uit de Bijbel, een overduidelijk en een niet te missen boodschap aan alle christenen, zich alvast gereed te maken voor de aankomende Opname, want de tijd is op!

Omdat de valse Profeet maar op zich laat wachten, zie ik nu iets heel anders. Namelijk; op het moment dat de valse Profeet zich aan de Joden en de wereld bekend gaat maken, zullen de Rabbijnen er alles aan doen om hun Messias in de derde Tempel te krijgen. Maar ze zullen binnen enkele weken al gauw inzien dat dit beslist niet de Messias is die ze verwachten. Het is dan al begin augustus 2018, de maand van de Opname. Als we dit zo zien, dan kan wel met de bouw van de derde Tempel worden begonnen, zeker. Maar het zal beslist nog niet af zijn.

Met het bestuderen van de visioenen Augustus 2018 en Fiche 59 is een vergissing eigenlijk bijna uitgesloten. Maar ja, wat moet ik er van zeggen. Het begint nu wel heel erg spannend te worden.

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Het mysterie van de Gouden Poort

(DZG// Vrijdag 15-06-2018/ 13:28)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Het mysterie van de Gouden Poort
(Foto) _http://1.bp.blogspot.com/-zwHmybr0-d8/TarSAgg1mzI/AAAAAAAAABo/TuYGOhY8st4/s1600/EasternGate.jpg
Bron: _http://www.truthinspires.com/2011/04/hosanna-in-highest.html
De Gouden Poort van Jeruzalem. Bron: _http://www.vecip.nl/jeruzalem/
(Foto) _https://i2.wp.com/www.vecip.nl/wp-content/uploads/2016/06/Isra%C3%ABl-nov-2005-1-229.jpg
De Gouden Poort (Foto rond 1900)
Bron: _https://herboldblog2.wordpress.com/2017/04/28/de-gouden-poort-van-jeruzalem-gaat-op-een-dag-weer-open/
Achterkant van De Gouden Poort rond (Foto rond 1860). Bron:
(Foto) _https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Poort_(Jeruzalem)
(Foto) – (vergroting)
_https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Poort_(Jeruzalem)#/media/File:Jerusalem_Golden_Gate_between_1856_and_1860.jpg
De Oude Stad. Bron:
_https://images.nrc.nl/3QzANZrY1lRTvX5GuDD5H61x198=/1280x/smart/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2017/07/data18716742-b492c4.png
The Golden Gate Sealed LT – (The Golden Gate and de Third Temple)
(De Gouden Poort – Dit beeld zal er nooit komen)
(Foto 1) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=AaZF7b0_Aqg
Alternatief (Foto 2 is niet in beeld) _http://www.littlejerusalem.org/resources/goldengateopen.jpg
Bron: _http://www.littlejerusalem.org/the-golden-gate.php
De derde Tempel is in het hart van de christenen
(Foto) _https://www.jewishvoice.org/sites/default/files/styles/max_width_800/public/paragraph/2017-06/temple.jpg?itok=Rsy3K7q7
(Link) – (Bron: _https://www.jewishvoice.org/read/article/update-building-third-temple
De Gouden Poort (Foto rond 1900) Bron: _https://herboldblog2.wordpress.com/2017/04/28/de-gouden-poort-van-jeruzalem-gaat-op-een-dag-weer-open/
===*===