UFO’s in de Eindtijd

“Ontvoerd door Buitenaardse wezens”
– Armageddon –

Annunaki van de Planeet X (Nibiru)

.
___________________________________________________________
Update (21-06-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

– De tijden moeten nog worden aangepast –
De Opname in april 2023!
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___

– Ufo’s in de Eindtijd –

Planeet X, Nibiru en zijn bewoners
(April.2023) Velen zullen denken dat de bewoners van de Planeet X, Nibiru één miljard mensen hebben ontvoerd, want op de hele wereld zijn vele mensen en alle(!) kinderen van 0 t/m 7 jaar plotseling verdwenen. Dit zijn allemaal kinderen van onschuld. Dat betekent dat ook alle kinderen van deze leeftijd, van niet gelovige ouders en zelfs van satanische duivelse ouders, allemaal zullen worden opgenomen.
Behalve veel christenen zijn ook al hun kinderen van 7 t/m 12 jaar verdwenen! Deze kinderen zijn door hun gelovige ouders geheiligd, ook al zouden één of beide(!) ouders achterblijven.
___

(Matth.24:40-41“Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden.”

Na de Opname zijn er geen kinderen meer op aarde
Bijvoorbeeld: Uit de babyafdelingen in de ziekenhuizen zijn alle baby’s verdwenen!
Zie: “Visioen Olav Rogde” (De eerste uren na de Opname!)

Er zullen op aarde alleen nog maar kinderen zijn van 8 jaar en ouder.

Massale verdwijningen

De wereldmensen, en jammer genoeg ook vele naamchristenen, zullen denken dat de bewoners van de Planeet X, Nibiru, de Annunakis, verantwoordelijk zijn voor deze massale verdwijningen. Er zijn mensen die niet in de Opname van de christenen geloven en denken dat de vele mensen en alle kinderen, die verdwenen zijn, ook echt ontvoerd zijn.

Het moment dat vele aardbewoners worden ontvoerd

Ufo’s in de Eindtijd
Broeders en zusters, het visioen van Jeremy, dat Buitenaardse wezens de Aarde zullen bestormen, zou nog weleens serieus genomen moeten worden, want in de tijd van Armageddon zal de mens overvallen worden door het meest ondenkbare! Velen kunnen het gewoonweg nog niet geloven totdat ze ermee geconfronteerd zullen worden.

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die ufo’s hebben gezien die met werkelijk zeer grote snelheid door de lucht vliegen. Er is in de hele wereld niet één vliegtuig of straaljager die zich zo snel kan verplaatsen. Daar komt nog bij, dat het geen geluid maakt en bovendien nog eens op één plaats in de lucht volkomen stil kan blijven staan.

Ufo’s en hun Planeten
Als er werkelijk buitenaardse beschavingen bestaan, waar niet aan valt te twijfelen, op welke afstanden zouden hun planeten zich dan bevinden? Om de jaarnummers te vervangen, honderden lichtjaren tot duizenden en misschien wel miljoenen lichtjaren verwijderd van de Aarde! Als ze zo ver weg zijn (zelfs de sterren zijn dichterbij), hoe slagen ze er dan in om hier te komen?
De startsnelheid op aarde van een ufo, binnen de dampkring, is berekend op ±6000 tot 10.000 km per uur! Maar zijn ze eenmaal buiten de dampkring, dan kan, alleen in de ruimte, de snelheid van een ufo oplopen tot slechts 150.000 km per uur. Dat is 0,014% van de snelheid van het licht.

Volgens wetenschappelijke berekeningen is er een absolute snelheidslimiet in het Heelal: Namelijk, de snelheid van het licht. (300.000 km per seconde!)

Geen contact met ufonauten
Er is hoe dan ook geen communicatie mogelijk en wat daarvan de reden is, zal binnenkort blijken.
Deze Ruimtevaartuigen worden ufo genoemd. Unidentified Flying Object. (afgekort: “UFO”) Dat is de Engelstalige benaming voor ongeïdentificeerd vliegend voorwerp waarmee elk in de lucht waargenomen fenomeen mee wordt bedoeld waarvan de aard niet kan worden vastgesteld.

Deze ufo’s zijn er in elke soorten en maten. Cirkelvormig groot en klein, in een driehoek, een andere vorm of sigaarvormig en breed 100 meter met een lengte tot wel ±1 Km!

De Aarde is in het hele Universum één van de vele aardbollen
Volgens Jacob Lorber en Emanuel Swedenborg zegt Jezus: “Er zijn meer dan 200 miljoen aardbollen met mensen erop. De grootste daarvan is iets groter dan één miljard keer de Aarde.”

Voor de meeste mensen onder ons: We zijn beslist niet de enige in het uitgestrekte Heelal.

Science fiction
De Heer gaf mij in wat over ufo’s te gaan schrijven. Jullie zullen begrijpen dat ik daar heel erg verbaasd over was. Ufo’s? Misschien zou ik gedurende het verslag er wel achter komen waarom.

Omdat ik daar nogal wat van weet, zou dat verslag zo opgesteld kunnen worden. Maar wat voor een verslag zou er dan vooraf geschreven moeten worden? Want ik kan daar niet zomaar mee beginnen. Op zijn minst moet ik mijn lezers op deze situatie voorbereiden. Ik vroeg de Heer mij hiermee te helpen en ging daarvoor één dag totaal vasten! (Geen water en brood). Velen zullen het gelijkstellen met een Science fiction gebeuren wat zich nu zeer binnenkort zal gaan afspelen.

Visioen van Jeremy

Toen ik dat verslag van “De laatste Jaarweek van Daniël” (sept.2014 – sept.2021) helemaal gereed had, liet de Heer mij, nog in datzelfde(!) uur, “Het visioen van Jeremy” zien die op 10-jarige leeftijd enkele nogal verbazingwekkende bijzonderheden heeft gezien. Nu wist ik dat het verslag over ufo’s inderdaad geschreven zou worden.

Zijn er aanwijzingen voor het bestaan van Annunakis?
Al eerder had ik een verslag geschreven over de Planeet X, Nibiru. Aanvankelijk had ik dat verslag helemaal niet willen schrijven. Maar de Heer gaf mij in* dat het belangrijkste in de 2e en 3e graad al beschreven was en dat ik mij nu moest concentreren op wat er komen gaat, want de mensen zullen niet berekend zijn met wat Armageddon hun brengen zal.

*) (Joh.16:13) “…maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Op die dag zal de mens overvallen worden
Toen ik met dit verslag over ufo’s bezig was, opende ik de website “Nibiru”. Zie: “Zo zal de mensheid buitenaardsen begroeten”. Dat verslag stond er nog maar net, voor een uur, in en wat schets mijn verbazing? Ufo’s! Een invasie die we zeker serieus moeten nemen en dat we ons daarop alvast moeten voorbereiden en als het zover is, we er ook maar beter vanuit kunnen gaan dat ze met kwade bedoelingen zullen komen. Volgens dat verslag staat het Amerikaanse leger al stand-by!

Weer had ik een bewijs dat ik dit verslag inderdaad moest gaan schrijven, hoe bestaat het. Want geloof mij broeders en zusters, toen ik het verslag van Jeremy al bijna gereed had, geloofde ik nog steeds niet of dit wel echt van de Heer zou zijn.

Oorlog voeren met superintelligente Buitenaardse wezens?
Het is vrijwel zeker dat er nu al buitenaardse wezens in ons midden zijn. Dat deze wezens zich nog niet hebben geopenbaard geeft aan, dat de Heilige Geest nog niet weg is. Want na de Opname moeten we ons voorbereiden op het allerergste scenario denkbaar!
Ze zullen hier niet komen voor een vriendschappelijk bezoek. Deze super- intelligente wezens zijn op technologisch gebied waarschijnlijk veel verder gevorderd dan wij aardbewoners. En wat het nog een stuk lastiger maakt, zo niet onmogelijk, is om een dergelijke vijand te bestrijden.

(Klik foto: De Rode Baron vs ufo)


De kranten: Veel mensen zijn verdwenen

– Gebeurtenissen direct na de Opname –

Wat er allemaal vanaf die dag zal gebeuren
(De Opname) Jezus neemt één miljard mensen op. Van de ±7,6 miljard mensen, die er in aug.2018 zullen zijn, wordt maar één miljard mensen opgenomen. » Zie: “Huidige Wereldbevolking”
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”

Zie: “Opname één miljard” (Niemand wil achterblijven)

Eén miljard gedood
Maar wat Jezus kan, dat kan Satan ook! Van de 6,6 miljard die achter zullen blijven, wordt door Satan in een tijdsbestek van slechts 48 uur(!) één miljard van de wereldbevolking gedood. Al deze mensen zullen in hun slaap worden gedood. Dit gebeurt direct, vanaf de eerste minuut, na de Opname!
Dit beeld zag ik in aug.1990. Jezus, heeft de Zijnen opgenomen en Satan dat, wat van hem is.

Er zal dan grote paniek uitbreken, want iedereen is bang! Ze weten niet wat er allemaal precies is gebeurd. Alle mensen leven in onzekerheid.

Verbod op Bijbel

Na de Opname, die dit hele wereldgebeuren met zich heeft meegebracht, zullen de autoriteiten binnen drie weken tot een besluit komen. De communistische landen zullen alle arbeid op godsdienstig gebied verbieden en ook het houden van samenkomsten. Onder bedreiging met de doodstraf, zal het dan verboden worden nog de naam van Jezus te noemen. Alle christelijke winkels met hun lectuur zullen verdwijnen en de Bijbels moeten worden verbrand. Het zal te diendagen op straffe des doods verboden worden ook maar iets te bezitten, dat maar de schijn zou wekken, ter herinnering aan Jezus Christus. De westelijke Staten zouden direct daarna volgen.

Geen Bijbelse info meer op internet

Op internet zal alles wat met het christelijk geloof te doen heeft van internet verdwijnen en uit alle bestanden worden verwijderd. Zouden de achterblijvers, de restchristenen, dan nog wat willen weten wat er allemaal op deze website en in Openbaringen staat, dan zal dat, drie weken na de Opname, niet meer mogelijk zijn.

Zo begint dan de vreselijkste van alle tijden in de menselijke geschiedenis
In de tijd van Armageddon zullen de restchristenen roepen tot Jezus en ze zullen de autoriteiten, met hun duivelse nieuwe wetten, niet gehoorzamen. Daardoor zullen ze gevangen genomen worden en op Gestapo methoden worden verhoord. De demonische beulen zullen zeggen: “Als je Jezus Christus alsnog vervloekt en verlaat, dan kun je je leven redden.”

Ze zullen gedwongen worden het Brandmerk nr.666 te accepteren! Maar duizenden zullen standvastig blijven en het aantal massamoorden zal onbeschrijfelijk zijn. Er zal in het “Dal van Armageddon” geen wet en geen recht meer zijn. Satan is dan losgelaten en velen, die in nood zwak waren geworden, zullen het opgeven. Er zal geen plaats meer gevonden kunnen worden om je te verbergen, want de hele wereld zal dan in de ban zijn van het geweld en van de Boze.

Niemand is meer veilig
In alle landen van de wereld zal men het erover eens zijn, dat de christenen uitgeroeid moeten worden. De overste van deze wereld heeft de macht overgenomen. Kinderen zullen door de demonische druk hun ouders verraden, zodat deze in levensgevaar verkeren.
Dan zal in vervulling gaan wat in (Luc.21:16-17) staat geschreven: “Gij zult overgeleverd worden door ouders en broeders en vrienden en zij zullen sommigen van u doden en gij zult door allen gehaat worden om Mijns Naam wil.”
De roep van de achtergebleven christenen zal dan zijn: “Heer, mogen deze dagen verkort worden.”
(2 Petr.3:9) “De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot [inzicht en] bekering komen.”
===*===

Zie video: “Skyline (2010)”
Mystery Film / Science Fiction (1 uur 40 min.)
Een vergelijkbare video.
Dit is wat “Jeremy” in 1997 ongeveer gezien zou kunnen hebben.

In het “Dal van Armageddon” zal het meest ondenkbare plaatsvinden.


– Voorbeelden van ufo’s –

Roswell UFO Crash (July 1947) – (USA)

Ufo’s bestaan echt! Een ex-technicus van de Roswell- incident maakte dit basisplan, om de wereld te laten begrijpen, hoe een vliegende schotel functioneert en dat ufo’s en buitenaardse wezens echt zijn en de aarde op regelmatige basis bezoeken.

Een gigantische Ruimteschip met een lengte van 7 Km!

Ongeveer in het jaar 1790 zweefden drie zeer grote ufo- Ruimteschepen over Mexico-Stad, die een lengte hadden van 7 Km! Dit is een voorbeeld van wat toen door veel mensen werd waargenomen.

Het moet een indrukwekkend gezicht zijn geweest.


– Video’s –
June 23, 2011 – Youtube (0:36)
UFO captured on cam – Youtube (0:49)
UFO over China – Youtube (0:31)
– CHECK THIS OUT! –
AUG 14TH, 2011 *HD* – Youtube (0:44)
(June 2016) – Youtube (3:20)
===*===
.

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Ontvoerd door Ufonauten?

(DZG// Woensdag 13-12-2017/ 22:14)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Ufo’s in de Eindtijd. Ontvoerd door Ufonauten?
(Foto) Annunaki Boy. Bron: _https://i.ytimg.com/vi/-TMf2FuZixg/maxresdefault.jpg
Annunaki. Bron: (Link) _https://www.youtube.com/watch?v=-TMf2FuZixg
Ufo’s in de Eindtijd.
Bron: _http://www.alienresistance.org/ufo-alien-deception/strong-delusion-end-times-prophecy/
Het moment dat vele aardbewoners worden ontvoerd.
Bron: (Link) _https://bradfest.wordpress.com/2013/06/21/notes-on-this-is-the-end-3
(Video) _https://bradfest.wordpress.com/2013/04/04/are-you-freaking-kidding-me/
De Aarde is in het hele Universum één van de vele aardbollen.
(We zijn niet alleen) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=6HDqu-rzjNw
De Rode Baron vs ufo. Bron:
_http://www.theufochronicles.com/2015/03/strange-case-of-world-war-one-ufos.html
De kranten: Veel mensen zijn verdwenen. Bron: (Foto) _http://slideplayer.com/slide/3567116/12/images/3/One+of+these+days,+newspapers+will+scream:.jpg
(Link) _http://slideplayer.com/slide/3567116/
Zie video: “Skyline (2010)” Kijk niet omhoog!
Bron: _https://fmovies.se/film/skyline.5o4q/oq303j
Best UFO Pics Ever! Real Photos.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=X1SebJQmE5U
TOP 10 UFO Sightings 2016: Best UFO Sightings Captured In the World.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=CfeXjgPo5-w
Ufo in de bergen – (Frankrijk)
Bron: _ https://webissimo.biz/tag/ovnis-reales-2017/
Ufo met blauwe lichten – (Frankrijk)
(Foto) _http://3.bp.blogspot.com/-NG0LJKXMSAc/TvFpnJMoWWI/AAAAAAAABKY/gdItjq4L_SM/s1600/ovnis-voyagent-%25C3%25A0-travers-des-dimensions.jpg
Bron: _ http://esoterisme-guide.blogspot.nl/2011/12/ovnis-comment-voyagent-se-deplacent.html
Ufo’s. Zie reflectie op het water! (Brazilië)
(Foto) _https://3.bp.blogspot.com/-BUR3ooexJ_E/TdPkJ89H78I/AAAAAAAACsE/qlD00eNqmRQ/s1600/ovnis23.jpg
Bron: _ https://ufologiaoriginais.blogspot.nl/2012/10/lugares-de-maior-avistamentos-de.html#.WjE5UEribIU
Ufo. Echte foto (California – USA)
(Foto) _https://www.coasttocoastam.com/cimages/var/ezwebin_site/storage/images/coast-to-coast/repository/thumbnails/classic-ufo/852602-1-eng-US/Classic-UFO.jpg
Bron: _https://www.coasttocoastam.com/article/study-says-california-is-the-top-state-for-ufo-reports
UFO Construction. Bron:
(Foto) _http://alien-ufo-research.com/images/ufo/ufoshcematics.gif
Bron: _http://alien-ufo-research.com/ufo_pictures_4/
Een gigantische Ruimteschip met een lengte van 7 Km!
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/gP4f-0shRWg/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.tes.com/lessons/UvI2coZcJfA9vQ/aliens-is-there-life-out-there
===*===