Year of the Messiah

“Year of the Messiah”
(De valse Profeet)
hebrew-year-5777
de-zon-komt-op-achter-de-aarde

(5784) 2023-2024

________________________________________________________________
Update (22-12-2022)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


(5777) 2016-2017
De Joden weten dat dit het jaar is van de Messiah. Alles wijst erop, dat de Messiah nu ieder ogenblik zichzelf bekend zal maken. De chaos en de onzekerheid in de wereld nemen toe. Er wordt uitgekeken naar een Wereldleider.
Al drie Eindtijd visioenen heb ik van de Heer gekregen dat “maart 2018” inderdaad de maand en het jaar van de Opname zal zijn. Israël de Rabbijnen en de Joden verwachten hun Messiah nu in dit jaar 2017. De visioenen geven dezelfde tijd aan. De inwijding van de derde Tempel is niet in okt.2017 maar in febr.2018! Dat betekent dat de Tempel pas in febr.2017 gereed zal zijn.

Zie Update: “Einde eindtijd maart 2018” (De tijd is al op)

De derde Tempel kan binnen een tijd van 10 of 12 maanden worden gebouwd. Alle natuurstenen zijn al gevormd voor het opzetten van de Tempel. Aanvankelijk had ik sept./okt.2016 aangegeven. Maar omdat de valse Profeet zich nog niet heeft geopenbaard moet ik zeggen dat ik beslist geen helderziende ben. Het is te allen tijde een gevolgtrekking aan de hand van tijden, die ik uit de visioenen heb kunnen halen.

Volgens de berekeningen die de Joden hebben gemaakt duurt de bouw ongeveer 10 a 12 maanden. Maar daar de hele wereld Israël en de Joden met de bouw van de derde Tempel zullen helpen, zou het nog weleens in een tijd van 10 maanden gebouwd kunnen worden. Hoe dan ook, de komende twee maanden febr./mrt.2017 wordt een spannende tijd. Voorlopig is er nog geen enkel bewijs dat de Messiah (valse Profeet) in aantocht is.

Het Visioen van de “De laatste Jaarweek” (2014-2021) was verreweg de mooiste, want de Heer gaf mij het visioen van Jesaja! Een visioen dat vrijwel gelijk is aan het visioen van Daniël. zie: (Dan.12:7b) en (Dan.12:11-12). Alleen had ik nu wat meer gegevens.

De laatste 5 maanden van de aller- grootste Opwekking ooit, zijn ook in het aantal jaren van 5 aangegeven. Het visioen heb ik gekregen op 23 maart 2013 en de Opname wordt verwacht in maart 2018. Dat is precies 5 jaar! De 5 fiches in het visioen van “59 jaar (1962-2018-2021)” geven ook de 5 maanden aan van de laatste grote Opwekking. Hoe dan ook, de tijd begint te dringen, want de Opname is al in maart 2018! Maar, de Messiah (valse Profeet) laat nu wel heel erg lang op zich wachten en de Joden worden ongeduldig. Het lange uitblijven en wat daarvan de reden is kan alleen bij de valse Profeet worden gevonden. Misschien wacht hij wel tot na de Amerikaanse verkiezingen op 08 nov.2016. De Rabbijnen weten dat de tijd al op is!

Het volgende is gemakkelijk te berekenen: De bouw van de derde Tempel duurt naar schatting ongeveer 10 maanden. De valse Profeet zal daar vijf maanden verblijven en wordt daarna door de Joden uit Israël verbannen. Dat is dan bij elkaar 15 maanden. Als ik dan deze 15 maanden bereken, voordat de Opname ergens in de maand “maart 2018” zal plaatsvinden, dan kom ik uit tot de uiterste datum van oktober 2016! Dit zou dan de datum moeten zijn waarop de valse Profeet zich zal openbaren. Maar nov./dec.2016 is ook mogelijk.
Maar we leven nu in het jaar 2017. Dit is nu volgens alle berekeningen het jaar van de valse Profeet.
Zie het jaartal opgebouwd met alleen maar zessen.

(666+666+666+6+6+6 = 2016)

Maar wat gaat er op 8 nov.2016 in Amerika gebeuren?
Zowat heel de wereld volgt de verkiezingen in Amerika en ook de valse Profeet! Dat zou nog wel eens de reden kunnen zijn dat hij toch nog even wacht. Als dan de uitslag bekend is, zou het land nog wel eens verdeeld kunnen raken, want het is al vrijwel zeker dat de verkiezingen waarschijnlijk niet eerlijk zullen verlopen. Gevolg: De aanhang van beide partijen zouden het land in grote problemen kunnen brengen.

Zie onderstaande tekst op (www.niburu.co) Maandag 31 okt.2016 /16:37 uur.

» Als de verkiezingen doorgaan, ongeacht de uitslag, zijn in Amerika de nodige onlusten te verwachten. Wanneer Trump onverwacht toch mocht winnen, dan verwacht men dat de links- radicalen de straten op zullen gaan in een uitspatting van anti Trump geweld en wint Clinton, dan zal de keiharde Trump kern waarschijnlijk voor vergelijkbare taferelen gaan zorgen.

Nog minder dan een week verwijderd van de verkiezingen blijkt uit recent onderzoek dat 51 procent van de bevolking angst heeft dat er na de verkiezingen gewelddadigheden zullen losbarsten. Vier van iedere tien Trump aanhangers geeft aan de uitslag niet te accepteren wanneer Clinton wint, omdat ze er terecht van overtuigd zijn dat de uitslag wordt gemanipuleerd. Er zijn prominente figuren die oproepen tot opstand als Trump niet mocht winnen, zoals voormalig congreslid Joe Walsh die via sociale media mensen vroeg mee te doen en dat hij “zijn musket” zal grijpen bij een verlies van Trump.

Ook is bekend geworden dat mensen de laatste tijd meer wapens en ammunitie hebben gekocht, voor het geval Hillary Clinton mocht winnen. Zo zijn er veel mensen die denken dat één van de eerste dingen die Hillary Clinton zal doen als president is het wapenbezit aan banden te leggen, desnoods door de noodtoestand te laten afkondigen (Martial Law). «
Zie volledig verslag op Niburu.

Bron: “Martial Law in Amerika om de hoek?” (Video)

Belangrijk nieuws uit Israël
“Trump Victory Prophesied by Kabbalah”; Says Mystical Rabbi
By Adam Eliyahu Berkowitz (donderdag 3 nov.2016 /13:30 uur)
“Behold, I have given him for a witness to the peoples, a prince and commander to the peoples.”
“Zie, Ik heb hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst en gebieder der natiën.”

(Isaiah 55:4) /(The Israel Bible™) /(Jesaja 55:4)

Verslag kort samengevat
» Een in Israël bekende kabbalist(mysticus): “Israël wordt gerustgesteld dat in de hemel de zaak al is beslist.” In zijn ontmoeting met Zell verklaarde de Rabbijn nadrukkelijk: “Donald Trump zal de verkiezingen winnen en is de volgende president van de Verenigde Staten.”
De Rabbijn verzekerde hem dat dit een zeer goede zaak zal zijn voor Israël en de Verenigde Staten, want de Joden beseffen dat Trump de kandidaat is die Jeruzalem, Israël en de Joden zal verdedigen.

“Trump komt van buiten de politieke gevestigde orde.”; merkte Zell. “Hij zal doen wat hij zegt.”

Alle Joden in Amerika worden vanuit Israël aangedrongen om op Donald Trump te stemmen. Maar mocht Clinton toch nog winnen, dan zal de wereld medelijden hebben met de kinderen van Amerika. «
Zie volledig verslag.

Bron: _http://www.breakingisraelnews.com/77992/trump-victory-prophesied-kabbalah-says-mystical-rabbi/#2YRBbU2i4p8yM4GB.97


“Alert/Breaking News”
donald-trump-777-vs-hilary-clinton-666
USA Potus Election: Donald Trump 777 vs Hillary Clinton 666

(Videohttps://www.youtube.com/watch?v=T7EELPvALpY

prophecy-trump-777
donald-trump-777-video-3-11
The Donald Trump (777) Presidential Inauguration Prophecy 2017

(Videohttps://www.youtube.com/watch?v=gBJKwlQkq6o

Donald Trump is geboren op vrijdag (14-06-1946).
De inhuldiging (inauguratie) zal zijn op vrijdag 20 januari 2017. Dat is inderdaad 70 jaar 7 maanden en 7 dagen. Dit gaat gebeuren in het Hebreeuwse jaar van 5777.
Hoe is dit mogelijk?! Zou Trump met zo’n grote achterstand dan toch nog winnen?

We weten dat bij God de Vader werkelijk alles mogelijk is. Is de Israëlische Profetie van de Rabbijn dan toch correct? Hij (Donald Trump) zal zijn hand leggen op de Bijbel als de President van Amerika!

trump-2000-2015
Trump = (777)? 2000-2015
Zie de tekenfilm van het jaar 2000 en vergelijk dat met 2015! (vanaf 8:43)

De President van Amerika. Een Profetie/Visioen in een tekenfilm.

Het is voor de wereld belangrijk dat Donald Trump president van Amerika wordt. Een vrouw als Leider van een land, is een valse bedrieglijke President. Een vrouw is in een oorlog vele malen erger dan een man! De wereld zal dan medelijden hebben met de kinderen van dat land. Donald Trump is een zakenman en is niet oorlogszuchtig. Clinton zou een oorlog met Rusland niet uit de weg gaan en zal Iran direct aanvallen!
Met Donald Trump waant Israël zich veilig en dat is de voornaamste reden dat hij gekozen zal worden. Mocht Clinton toch nog winnen, dan zal er een plaatselijke Burgeroorlog uitbreken. Andersom zal dat juist niet het geval zijn.
Clinton en Trump behoren niet tot de Antichrist. De Antichrist moet een Jood zijn, en dat zijn deze twee niet. De Joden zullen de Messias alleen als Jood accepteren.

Zie: “Maart 2018”  De tijd is al op. De volgende President van Amerika is de laatste.


“Next President of the United States
trumps-vliegtuig

Vliegtuig van Trump – straks Air Force One

Donald Trump door God aangesteld
Nog niet eerder sinds het bestaan van Amerika heeft zich zoiets voorgedaan.
Zie in de video al de Profetische getuigenissen die God de Vader aan zijn profeten heeft doorgegeven!
Christenen in het land hebben gebeden Amerika te redden, want het volk zag dat het niet goed ging.

Prophecies of Next President Donald Trump from Multiple God’s People (15:44)

Profetie van Mark Taylor (28 april 2011)
Trump Chosen by God To Stop America’s Destruction – Astounding 2011 Prophecy (1:02:13)

Trump door God gekozen om Amerika van de ondergang te redden.


Donald Trump laatste President van Amerika
usa-israel

Amerika – Israël Gods paradepaard

De tijd is al op
Trump heeft tot maart 2018 de tijd om te laten zien hoe groot en sterk Amerika nog kan zijn.
Donald Trump heeft deze baan niet nodig. Hij heeft deze ambt aangenomen omdat hij zich zorgen maakt over de inwoners van zijn land. Maar wat nog belangrijker is dat God hem voor deze functie heeft aangesteld.
Donald Trump is niet de valse Profeet of Antichrist, maar is de voorloper van de valse Profeet die dan nog eens vele 1000den keren beter voor de dag zal komen dan ooit een mens voor hem! Over deze valse Profeet zegt Jezus: “Hij zal voor een welvaart zorgen zoals de mens nog niet eerder heeft meegemaakt. Zo iemand heeft nog nooit bestaan.”

Donald Trump behoort niet tot de illuminatie.

Sadhu Sundar Selvaraj had een visioen op 10 augustus 2016profetie-voor-trump
Donald Trump zal worden gebruikt om de corrupte Regering aan te pakken!
Jezus en Donald Trump
De Sadhu: “Plotseling werd ik gevangen in de geest en ik vond mijn ziel staande voor de Counsel. Er waren velen mensen. Daar zag ik ook Vader Abraham en ik stond naast hem en was verrast om daar Donald Trump te zien. En dit is wat ik te horen kreeg. Ze zeiden: “Trump zal President worden. Hij wordt gebruikt voor het reinigen en zuiveren van de natie. Zo hard als hij is, is hij op alles voorbereid. Trump zal de Verenigde Staten discipline brengen. Hij zal worden gebruikt om het geweld te beteugelen… Hij zal Gods mond en hand zijn voor deze natie.”
Tot zover dit visioen.

Met ‘Discipline’ wordt verstaan: “We gaan het land herstellen.”

commander-in-chief

Donald Trump Prince and Commander of God

Deze tekst zou Donald Trump nog wel eens kunnen aangaan:
“Behold, I have given him for a witness to the peoples, a prince and commander to the peoples.”
“Zie, Ik heb hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst en gebieder der natiën.”

(Isaiah 55:4) /(The Israel Bible™) /(Jesaja 55:4)

History of US Presidents:

history-of-us-presidents

Dat de wereld heel anders denkt is op deze afbeelding duidelijk te zien. De wereld is al zo bedorven dat de mensen het verschil niet meer kunnen zien.

(2007) Jezus: “Als Obama wordt gekozen dan zal Ik alle zegen voor Amerika tegenhouden en afnemen en de dollar zal zijn waarde verliezen.” (Maurice Sklar /spreekbuis van God). Vanaf jan.2008 stortte in Amerika de huizenmarkt totaal in elkaar en daarna ook overal in Europa en de hele wereld.

Nog niet eerder in de geschiedenis van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is er zoveel weerstand geweest tegen een presidentskandidaat als het geval bij Hillary Clinton. Maar alleen de christenen hebben dit kunnen opmerken, want de hele wereld wist niet beter dat de Regering Obama nog eens 4 jaar zou voortduren. Bijna 90% van alle berichtgevingen wezen op een duidelijke overwinning voor Clinton. Maar God heeft de roep en de gebeden van Zijn kinderen gehoord en iemand uitgekozen en aangesteld met wie niet valt te spotten. M.a.w. Wie tegen Trump is die is tegen God.

(Matth.11:16-18) Jezus: Doch waarmede zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan kinderen, die op de markten zitten en de anderen toeroepen: Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben klaagliederen gezongen en gij hebt geen misbaar gemaakt. Want Johannes is gekomen, niet etende en niet drinkende, en zij zeggen: Hij heeft een boze geest.”

Donald Trump is uitgekozen door Jezus om de corrupte Regering van Amerika te zuiveren. Hij is door Jezus aangesteld, maar de wereld denkt daar anders over.

you-are-not-my-president

Demonstraties overal in het land

Dat de woede groot is, is op de vele YouTube video’s duidelijk te zien. Maar ook op de TV nieuwszender en in het hele land zijn vele demonstraties te zien tegen de nieuwe President van Amerika. Na alle schandalen rondom Trump is dit best wel voor te stellen. De tegenstanders kunnen het nog steeds niet geloven dat Hillary Clinton het veld heeft moeten ruimen. De wereld is in shock.

vliegtuig-trump1

Vliegtuig van Trump. De aankomst, een indrukwekkend gezicht

Dit is één van de vele tientallen speeches die Trump zowat in heel Amerika heeft gegeven en deze is de beste! In vele gevallen kon hij zijn vliegtuig voor de menigte parkeren. De einduitslag was kenmerkend!


Israël
– Alert/Breaking News –
“De derde Tempel”
poetin-en-trump-en-de-derde-tempel

De twee Wereldleiders en de derde Tempel

(12-11-2016) Het Sanhedrin (Hoge Raad) in Jeruzalem vraagt Poetin en Trump om hun te helpen met het bouwen van de derde Tempel in Jeruzalem.

Verslag kort samengevat

Het Sanhedrin roept de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse President-elect Donald Trump op om krachten te bundelen aan hun Bijbels-opdracht namelijk; het herstel van de Joodse Tempel in Jeruzalem.

Rabbi Hillel Weiss, woordvoerder van het Sanhedrin, nam contact op met Breaking Israel News (BIN) om aan te kondigen dat de verkiezing van Trump, die beloofd heeft om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël, in combinatie met Poetin uitgesproken wens, om de derde Tempel te herbouwen.

Het Sanhedrin is van plan om een beroep doen en om deze twee Wereldleiders te vragen tot het nemen van deze oude Bijbelse decreet en het Joodse volk te ondersteunen in hun heilige missie. Rabbi Weiss legde uit dat de Amerikaanse verkiezingen voor Trump de eeuwige Joodse droom een zeer reële mogelijkheid heeft gemaakt.

We zijn klaar om de Tempel te herbouwen. De politieke omstandigheden van vandaag, waarin de twee belangrijkste Nationale Leiders in de wereld het Joodse recht op Jeruzalem steunen als hun geestelijke erfenis, is historisch gezien ongekend.” Aldus Rabbi Weiss in Breaking Israel News.

De Sanhedrin herinnert Trump aan zijn campagne en belofte om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem en te erkennen als de hoofdstad van Israël.

Poetin derde officiële reis naar Jeruzalem was in 2012. Toen hij aankwam op de heilige plaats, stond de Russische leider even stil, voor een persoonlijk gebed, waarna hij psalmen ging lezen uit een Russisch-Hebreeuws gebedenboek.

Een Israëlische omstander riep in het Russisch, “Welkom, President Poetin.” Poetin benaderde de man, die het belang van de Tempelberg en de Joodse Tempel aan Poetin uitgelegd. Chadrei Charedim, een orthodoxe Hebreeuws nieuwssite, heeft toen gemeld dat Poetin antwoordde: “Dat is precies de reden dat ik hier ben gekomen om te bidden voor de Tempel en jullie te helpen het opnieuw te bouwen.”

Na deze opmerkelijke uitwisseling, heeft het Sanhedrin een brief naar Poetin gestuurd met het beroep om hem aan zijn gebed van toen te herinneren en te vervullen. Op dit moment, heeft President Poetin nog niet gereageerd op het verzoek van het Sanhedrin. Maar met de inkomende Amerikaanse president Donald Trump is het Sanhedrin van mening dat het tijd is voor Poetin om een actieve rol bij de wederopbouw van de Tempel op zich te nemen.
Rabbi Weiss benadrukt dat het ondersteunen van de Joodse claim op Jeruzalem, Rusland en de Verenigde Staten een geweldig voordeel zal brengen evenals de hele wereld.

Zie volledig verslag. Bron: http://www.breakingisraelnews.com/78372/bin-exclusive-sanhedrin-asks-putin-trump-build-third-temple-jerusalem/#gbvBaj6GihLzAq7V.97


– Het jaar van de Messiah –
5777-70

(5777) = (03 okt.2016/21 sept.2017)

(21 november 2016) Ancient Secret of Daniel’s 70 Weeks Predicts End of Days Will Come This Year
Oude Geheim van Daniel’s 70ste Week voorspelt einde der dagen dit jaar (2016)
Het Hebreeuwse jaar waarin de Messias zou moeten aankomen is 5777 – het huidige jaar.
Het Joodse jaar (5777 – 03 okt.2016) t/m (5777 – 21 sept.2017) totaal als een heel jaar.
Het Joodse jaar (5778) – (22 sept.2017) t/m (10 sept.2018) heeft weer een andere tijd.

.


“De Messiah en de Tempel”

Nog niet eerder waren er zoveel aanwijzingen dat zelfs nov./dec.2016 de maanden zullen zijn, waarop de Joden hun Messiah verwachten. Zelf had ik al gerekend in de maanden sept./okt.2016.

vroeger-was-het-niet-zo-druk-1960

Vroeger was het niet zo druk (1975)

de-eindtijd-het-wordt-steeds-drukker-bij-de-muur
De Eindtijd? Het wordt steeds drukker bij de muur

Jews Gather at Kotel in Jerusalem for Priestly Blessing during holiday of Sukkot (October 19, 2016)

Zie nu wat “Breaking Israël Nieuws” op woensdag (17-08-2016) naar buiten bracht:

Breaking News Flash: Messiah Has Arrived! (Not Really)


– Israel Alert/Breaking News –
“De derde Tempel”
“The Messiah”
Radio Station Announces:
“Arrival of Messiah in Jerusalem”

(17 august 2016)

een-jood-blaast-de-sjofar

Een Joodse man blaast de sjofar terwijl duizenden bidden in de voorkant van de Westelijke Muur in de Benediction Cohen priesterlijke zegen. (7 okt.2004) /(Nati Shohat /Flash90)

Op zaterdagavond, een uitzending radiostation uit Jeruzalem onderbrak de reguliere programmering voor een speciale newsflash: “De Messiah was aangekomen.”

De aankondiging vond plaats van de Westelijke Muur van Jeruzalem, waar duizenden werden verzameld om het einde van de sombere dag van Tisha BeAv. Een vakantie van rouw om de vernietiging van de Joodse Tempels te herdenken.

Het slechte nieuws: Helaas, de opname was een slimme studio creatie en niet een echte nieuwsbericht. Echter, de ademloze rapportage, begeleid door de klanken van de menigte en het realistische dompelen op en neer van de geluidskwaliteit, zorgden ervoor dat het nieuws zo levensecht was, dat sommige mensen er echt van overtuigd waren.

Radio Kol Chai, was het station achter de uitzending vertelde “Breaking Israël Nieuws”.

Op de plaats van de Westelijke Muur op zaterdagavond, Tzvi Tessler, een Radio Kol Chai correspondent, rapporteert over de Hebreeuwse station van de komst van de Messiah: “Het lijkt wel alsof het op elk moment staat te gebeuren.” Het gebrul van de menigte was op de achtergrond duidelijk hoorbaar.

Tessler de verslaggever: “Iedereen hier is enthousiast voor de komst van de Messiah aan de poorten van Jeruzalem. Het is nog onduidelijk of hij zal rijden op een ezel of dalen op een wolk uit de hemel.” Aldus het rapport on-site verder, het aanpakken van een oude discussie over de methode van de komst van de Messiah. De emotie was werkelijk onvoorstelbaar. “Alle soorten van vertegenwoordigers uit verschillende landen wachten hier als een erewacht, en ze zijn hier, tot het in stand brengen van de profetische visie.”

En vele volken zullen heengaan en zeggen: “Komt, laat ons opgaan naar de berg van Hashem, naar het huis van de God van Yaakov; Yerushalayim.” (Jesaja 2:3) “En vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.”  (NBG 1951)

de-joodse-muur-bij-avond

Situatie direct na de bekendmaking

“Ik weet niet of je me kunt horen, ik kan mezelf nauwelijks nog horen, maar het gebeurt nu!”; vervolgde Tessler opgewonden. “De processie nadert en het zingen van de menigte is oorverdovend. Hier is het, precies 1946 jaar geleden na de verwoesting van de tweede Tempel, het einde van de bittere ballingschap, en de Messiah is aankomen in Jeruzalem!”

De verslaggever sprak een onderdeel van een zegen uit en wordt ingeroepen bij speciale gelegenheden, genaamd de shechiyanu, die is opgenomen door de rabbijnen als één dat uitgesproken moet worden bij de komst van de Messiah: “Gezegend zijt Gij, Eeuwige onze God, die hield ons levend en aanhoudende ons te komen op dit moment.”
Blijf op de hoogte van al uw Prophecy News! Een stem huilde over een luidspreker naar de menigte, het opzeggen van de volledige zegen. De menigte antwoordde met een oorverdovend: “Amen!”

De luidspreker weer knetterde: “Zalig zijt gij, God, Koning van de wereld, Meester van geheimen.” Is één van de zegeningen bij het zien van de Messiah. De menigte antwoordde opnieuw met een volmondig: “Amen” – “Er zijn geen woorden om dit te beschrijven.” Tessler gemeld. “Wat kan je zeggen? We hebben al zo lang op dit moment gewacht!”

orson-welles-science-fiction-roman-war-of-the-worlds-1938

Verslaggevers en Orson Welles

Een vergelijkbaar voorbeeld:

Het Kol Chai radio- drama was gebaseerd op een 1938 Amerikaanse radio verslag, dat een real-life reactie met een angstaanjagende verslag van een buitenaardse invasie vanuit de ruimte veroorzaakt. Het programma, op basis van Orson Welles Science- fiction roman, War of the Worlds, werd vervaardigd en was zo authentiek dat duizenden luisteraars, en het hele land in paniek raakten.

De CEO van Kol Chai. Avi Rozen, vertelde dat hun radio- drama ook zo een effect heeft gehad. “Een heleboel mensen hoorde de uitzending, en de meeste van hen begrepen wel dat het een opgevoerde drama was. Maar ondanks dat liepen de mensen naar de Oude Stad van Jeruzalem om de Messiah te begroeten.”

Rozen merkte op dat de bedoeling van de zender geestelijk was en niet satirisch, met als doel het geven van een voorproefje van wat de echte gebeurtenis zou kunnen zijn en om het geloof in de Messiah te versterken. “Voor het grootste deel overtrof het programma onze verwachtingen in dit opzicht”, aldus Rozen. “De meerderheid van de reacties waren ontzettend positief. Velen zeiden dat hun geloof in de Messiah heeft versterkt.”

Radio Kol Chai bracht een profetie in Zacharia tot leven, die voorspelt dat in het Messiaanse tijdperk, de negende dag van Av zal worden getransformeerd van de droevigste dag van het jaar in een van vreugde en feest. (Zacharia 8:19) “Zo zegt de Heere der heerscharen: Het vasten der vierde maand en het vasten van de vijfde en het vasten van de zevende en de vasten van de tiende zal zijn om het huis van Juda (Yehudah) vreugde en blijdschap en vrolijk seizoenen; dus behoud jullie waarheid en vrede.”

Voor al degene die de aankondiging gemist hebben, hoeven zich geen zorgen te maken. Er zal op een dag nog zo’n uitzending komen en wel zeer binnenkort.

Maar zoals al is aangegeven:
The Breaking News Flash Messiah arrived is not really. Het is niet echt.

_____

comming-soon

Third Temple is closer than ever

70-years

Het officiële aftellen is begonnen op 14 mei 1948 en eindigt in maart 2018

Bij God de Vader is een geslacht (generatie) precies 70 jaar. (Daniël 9:2) “In het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniel, in de boeken op het getal van de jaren, waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem zeventig jaar zou doen verlopen.”

(Matth.24:34) “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

happy-new-year-5777

Op 03 okt.2016 is het nieuwe jaar (5777) voor Israël ingegaan

20175777

Getal 5 gaat de laatste 5 maanden aan van de grote Opwekking voordat de Opname zal plaatsvinden.
De grote Opwekking duurt precies 5 maanden.
Het getal 777 gaat God de Vader aan. Het getal 888 gaat Jezus aan.
57 dagen voor de Opname. (5777)
72 dagen na de Opname. (5777) 7+ 2x 7 (57+72)

Zie details 57 en 72 dagen van Jesaja: “De laatste Jaarweek” (2014-2021)

the-messiah-coming-soon
De Joodse kalender1

Het Joodse jaar 5777 is begonnen op 3 okt.2016

Dit overzicht geeft aan, dat de Heer pas in sept.2022 zal terugkomen en dat dan pas het 1000 jarig vrederijk zal beginnen. De wereldtijd is daar gemakkelijk op af te lezen, zo ook op de Joodse kalender. Maar volgens de visioenen die ik van de Heer heb gekregen is dat al in sept.2021! Hieraan is al duidelijk te zien dat de Joden vrijwel heel precies de tijd weten te onderscheiden, ook al scheelt dat precies 1 jaar! Bij de Rabbijnen kunnen we alreeds een zekere nervositeit vaststellen. Is de komst van hun Messiah nabij? Volgens de Thora kalender leven we in het jaar 5999.

Zie: “Maart 2018” / “De komst van de valse Profeet” / “59 jaar (1962-2018-2021)”

Eén van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
De duivel weet dat hij hiermee doel treft. De christenen gaan er dan ook gewillig op in en wijzen (Joh.16:13) al bij voorbaat af en vooral als het om de tijd van de Opname gaat. De Heilige Geest kan deze stugge christenen nauwelijks nog wat brengen. “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan.

De Heer heeft het alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “Maart 2018” niet hebben gekregen.

Het is bijna tijd!
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Joodse jaar 5777. Bron:
http://godinanutshell.com/2016/10/09/5777-gods-definition-is-different-than-mans/
De zon komt op achter de Aarde. Bron:
http://www.breakingisraelnews.com/75165/christians-adopting-hebrew-calendar/#8CWtc6Lwx6R7jiEc.97
Vliegtuig van Trump – straks Airforce One. Bron:
http://abcnews.go.com/Politics/trump-hints-ditch-jet-air-force-elected/story?id=35806016
Amerika – Israël Gods paradepaard. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=tqwFWD_Htfo
Jezus en Donald Trump.
Beyond the Donald Trump Prophecy of 2017 with Peter Kling
Bron:https://www.youtube.com/watch?v=3W_06_8Zgcg
History of US Presidents. Bron:
http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/buitenland/26984794/__Grappen_en_felicitaties_voor_Trump__.html
Demonstraties overal in het land. Bron:
Bron: http://www.ad.nl/nieuws/wakker-worden-in-een-nieuw-verbluft-amerika~a3e9bcbb/
(5777-70) De 70 weken van Daniël. Bron:
http://www.breakingisraelnews.com/78920/ancient-secret-daniels-70-weeks-predicts-end-days-coming-year/#Zo2zPUJHtMtsx8KH.97
Vroeger was het niet zo druk (1975). Bron:
http://xandernieuws.punt.nl/content/2010/11/palestijnen-ontkennen-joodse-historie-en-claimen-nu-ook-de-klaagmuur
De Joodse muur. Bron:
http://www.breakingisraelnews.com/77318/photos-50000-receive-priestly-blessing-at-kotel-reaffirm-jewish-dedication-to-jerusalem/#eOYjPBtmzz370w0X.97
Messiah Has Arrived! (Not Really) Tekst en foto’s. Bron:
http://www.breakingisraelnews.com/74094/breaking-news-flash-messiah-arrived-not-really/#pEAGVjEeM45fGh1Q.99
De 3e Tempel: Coming soon! Bron:
http://www.breakingisraelnews.com/77013/5-biggest-temple-stories-yom-kippur-approaches-prove-third-temple-closer-ever/#xp2qXzpcAa0xQOrt.97
De Joodse muur bij avond. Bron:
http://www.breakingisraelnews.com/wp-content/uploads/2016/08/kotel-people-300×298.jpg
Daniel 70 Years. Bron:
http://beforeitsnews.com/prophecy/2016/07/jesus-is-coming-very-soon-2482553.html
Happy New Year 5777. Bron:
http://www.raptureforums.com/bible-study/happy-new-year-5777/
2017 = 5777. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=4UtOv2b60gc
De Aarde in vuur. The Messiah coming soon! Bron:
http://jewfacts.com/the-messiah-may-be-coming-sooner-than-you-think/
De westerse en Joodse kalender. Bron:
http://jesussavessooncoming.blogspot.nl/2013/12/the-born-again-christians-will-see.html
===*===