Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur

Opwekking – Pinksterconferentie Flevoland (Nederland)

– Jezus –
Er zal een Grote Opwekking zijn
van korte duur
Zie kalender!
Alle datums moeten worden gewijzigd.
.
________________________________________________________________
Update (13-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden aangepast)

___


De Eindtijd wordt afgesloten met de Grootste Opwekking allertijden

(Joël 2:23 en 28-29) [23] “Ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.” … [28] “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. [29] Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”
De Grootste Opwekking allertijden zal plaatsvinden vanaf sept.2024 t/m 2 feb.2025 en 3 dagen later staat de Antichrist op!

De Grote Opwekking ±14 dagen?
Openbaring valse Profeet op het witte paard zou al kunnen plaatsvinden op 5 sept.2024. Geboren op 5 feb.1962 heeft de valse Profeet nog maar weinig tijd te gaan voordat hij op 2 feb.2025 zal worden gedood. Heeft de valse Profeet zich dan nog niet geopenbaard, dan toch zeker wel op ±6 sept.2024. Hij heeft dan nog maar 150 dagen te gaan. Tegelijkertijd begint de Grote Opwekking.
De Grote Opwekking voor maar ±150 dagen.
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”

Profetie van Allison Pound (Jan.2017) Zie details: Twee keer een Opname

Het 1e en 2e Beest
Leeftijd valse Profeet. Hij zal niet ouder worden dan 62 jaar. De twee cirkels, die in elkaar zijn verweven, gaan de valse Profeet en de Antichrist aan, het 1e en het 2e Beest. Ze zullen beiden afzonderlijk in een en dezelfde lichaam gaan wonen. De geest van de valse Profeet vanaf 5 feb.1962 t/m zijn dood op 2 feb.2025 waarna Satan met een ‘Walk-in’ het lichaam zal overnemen en de Antichrist is opgestaan! Regeerperiode Antichrist vanaf 5 feb.2025 t/m 5 sept.2025. Totaal 7 maanden voor de Antichrist.

(Totale leeftijd valse Profeet en de Antichrist samen 63 jaar en 7 maanden)

De valse Profeet wordt de Antichrist
Het 1e Beest: (Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest [valse Profeet] voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.”
(Openb.13:3) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest [is nu de Antichrist] met verbazing achterna…”

Het 2e Beest: (Openb.13:5) “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”


.
Stand-by voor de Steekvirus

Maar… voordat de Grote Opwekking gaat beginnen, hebben we eerst nog 3 a 4 dagen te gaan met de Steekvirus. De Horror van de Dood en de allerergste nog nooit eerder vertoonde moordenaar!


(!!!) Steekvirus nog voor de Grote Opwekking!
Jezus: “Zodra de mensen denken een vaccin gevonden te hebben, die de Coronavirus zou kunnen stoppen, breekt de Steekvirus uit!”
.
Twee extra oordelen 8e en 9e bazuin
Dit zijn de oordelen Gods voor de zéér stugge mensen die maar niet tot inzicht en bekering willen komen en… er komt nog veel meer! De 7 zegels, de 7 bazuinen en de 7 schalen. Maar, vanwege de ernst van de zonden heeft de Heer, aan de 7 bazuinen, daar nog twee extra oordelen eraan toegevoegd. De 8e en de 9e bazuin.
___
Zie Details: De 9e Bazuin “De 4e wee!”
Drie dagen dood en verderf  Bereid je voor!
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur (±60 dagen!)

(DZG// Maandag 22-11-2021/ 23:35) – (Update: 13-02-2024)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(2015) Pinksterconferentie Flevoland (Nederland)
(Foto) _https://pinksterconferentie.files.wordpress.com/2015/04/kellyakroon-img_6152.jpg
Bron: _https://pinksterconferentie.wordpress.com/page/5/
Afbeelding als voorbeeld: De valse Profeet met de Eindtijd Boog
La Semilla del Mal (The Garden)
Bron: _https://dreamers.es/peliculas/6615_LA_SEMILLA_DEL_MAL_THE_GARDEN.html
Openbaring Antichrist(5 feb.2025 t/m 5 sept.2025)
Bron: _https://www.topbestalternatives.com/empire-earth-iii/android/
A Worst Than Corona Virus is Coming – (April 8, 2020)
Sadhu Sundar Selvaraj – Afbeelding – Youtube (29:14)
Bron: _https://www.facebook.com/hfc.gabayngbuhay/videos/the-next-pandemic/304469467196518/
===*===