Wederkomst Jezus voor 21 jan.2019

(Openb.6:13) “En de sterren des hemels vielen op de Aarde…”

De Opname voor 21 jan.2019?
» Dit moet zijn vóór 31 maart 2024 «
________________________________________________________________
Update (25-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden bij benadering aangepast)

___


Verkoop uw huis niet!

– De naderende Opname –
Mensen overwegen hun huizen te verkopen

Maar, zeer- velen blijven met de Opname achter!

Een koophuis en een nog af te lossen hypotheek
Broeders en zusters,
Ik schrok met het idee dat er misschien christenen onder u zullen zijn die mogelijk hun huis zouden willen verkopen, dit i.v.m. de naderende Opname. Daarom heb ik dit korte verslag eraan toegevoegd.
Zorg ervoor dat u niet uw huis gaat verkopen, alleen maar omdat de Opname binnenkort zal gaan plaatsvinden.
Het afsluiten van een hypotheek op een huis heeft namelijk niets met deze af te lossen schuld te maken als het over de naderende Opname gaat. Mocht u er dan toch met de Opname bij zijn dan is uw huis te allen tijden verzekerd en de Bank kan uw huis overnemen en weer verder doorverkopen. Maar… mocht u dan, tot uw eigen grote verbazing, toch met de Opname achterblijven, dan hebt u te minste nog uw huis en complete inboedel behouden. Zo niet, dan zou u het, in het Dal van Armageddon, nog weleens heel moeilijk kunnen krijgen.*
___
*) Zie: (Matth.22:14) “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”
Dit vers heeft te maken met de Opname, want velen- zeer velen zullen achterblijven!

Zie: Opname één miljard – (Niemand wil achterblijven)


De Opname maart 2024

De tijd gaat sneller dan je denkt

De Heer gaf mij op donderdag 06-12-2018 tot twee keer toe in en daarna nog eens een keer op vrijdagmorgen 07-12-2018 om 10:30 uur het oude verslag “Wederkomst Jezus vóór 21 jan.2019” direct te vervangen met de “Wederkomst Jezus vóór 17 april 2022”
Broeders en zusters, de opname is met 2 jaar verlengt en wordt verwacht in maart 2024!

Dat betekent dat de Opname al in zicht is.


Sadhu Sundar Selvaraj Prophecy July 08, 2018 – YouTube (36:13)

“JESUS WILL RETURN BEFORE 2019 BLOOD MOON RELATION”

De terugkomst van Jezus vóór 21 jan.2019 moet zijn vóór 31 maart 2024
Nairobi (Kenia) Zie: Originele preek “Put Your House in Order” – (59:30)

Deze video (korte versie) zag ik eerst op zaterdag 14 juli 2018. Nadat ik de preek had beluisterd had ik nu de bevestiging dat Jezus vóór 21 jan.2019 zou terugkeren. Te minste dat dacht ik. Maar, het is voor 31 maart 2024!

Wat ik in eerste instantie dacht
Er zijn christenen die denken dat de aanhef verkeerd is aangegeven. Maar dat is niet waar. Vele visioenen op YouTube eindigen namelijk in het jaar 2018. In de preek, van Sadhu Sundar Selvaraj, heeft hij niet gezegd dat Jezus vóór 2019 met de Opname zal terugkeren. Daarom denken vele christenen dat de aanhef veranderd zou moeten worden omdat dit niet in de preek voorkomt.
___

Als nu de grote Opwekking inderdaad in aug.2018 was begonnen en de valse Profeet zou vijf maanden regeren, dan zouden deze twee visioenen aug.2018 en vijf Fiches 59 nu heel goed zijn uitgekomen. Maar wat ik niet wist was, dat de laatste Jaarweek van Daniël eerst vanaf 23 aug.2018 zou beginnen en dat de valse Profeet, op één dag na, bijna 62 jaar zal worden. (Geboren 5 febr.1962) In dit geval komen de beide visioenen precies met elkaar overeen. De Opname eerst op maart 2024 zou gaan. Er zitten ook precies vijf maanden tussen.

De laatste Jaarweek
Maar zoals we nu al weten is de laatste Jaarweek op 23 aug.2018 begonnen en in sept.2023 zal de valse Profeet zich openbaren. Dan precies vijf maanden later zal de valse Profeet worden gedood en drie dagen later neemt de Antichrist, met een “Walk-in”, het lichaam over. Dat zal zijn op 5 febr.2024.
Echter, de Opname laat nog 51 dagen op zich wachten. Dan, drie dagen voor de Opname zal het met de wereld zo erg gesteld zijn, dat de Heer daarover het volgende heeft gezegd: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
De mensen zullen te dien dage niet meer uit hun huis durven te gaan.
Zie: De laatste drie maanden

Wederkomst Jezus vóór 16 mei 2022 – Moet zijn voor 31 maart 2024!


De ijzeren Staf
Aanvankelijk heb ik mij eerst laten verleiden door een video van Sadhu Sundar Selvaraj JESUS WILL RETURN BEFORE 2019 BLOOD MOON RELATION waarin de Heer hem duidelijk heeft doorgegeven dat hij de Aarde zou bezoeken met een ijzeren Staf!
Echter, dit video-verslag heeft te maken met het feit dat de Natiën zouden instemmen met het Homohuwelijk en heeft eigenlijk helemaal niets met de Opname van doen. Maar ik was in de veronderstelling dat het gezegde “Maak uw huis op orde” met de Opname te maken zou kunnen hebben, wat in dit geval een andere betekenis heeft.

Het onderstaande is vrijwel ongewijzigd gebleven:

De preek:
Op 8 juni 2018 vroeg Sadhu Sundar Selvaraj aan de Heer wat hij die morgen zou gaan spreken en Jezus sprak tot het hart van deze spreker: Jezus: “Maak uw huis op orde.”
En het volgende wat Jezus zei is: “…omdat Ik hen een bezoek ga brengen.”
Beter vertaald door de spreker: “…Ik ga komen om hen een bezoek te brengen.” – “Daarom, maak uw huis op orde.”

Deze waarheid is niet zo gemakkelijk in te zien. Jezus spreekt hiermee twee bijzonderheden aan die met de wederkomst van doen kunnen hebben. “Zorg dat uw huis er goed uitziet, want Ik ga u een bezoek brengen.”
Het lijkt wel alsof de Heer het hier over de Opname heeft, maar dat is in dit geval niet zo.

De betekenis “Maak uw huis op orde” heeft te maken met het feit, dat als een christen in de hemel wordt opgenomen namelijk over precies hetzelfde huis zal beschikken als op Aarde. Vandaar dat de Heer zegt: “Maak uw huis op orde.”

Is uw huis daar en tegen niet naar behoren opgeruimd of na de Opname slordig achtergelaten, dan zal ook in de hemel uw huis er net zo uitzien.

Zie voorbeeld:

(Jesaja 38:1) “In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de Here: Tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen.”

Vijftien jaar
(Jesaja 38:2-5) “Toen keerde Hizkia zijn gelaat naar de wand en bad tot de Here [3] en zeide: Ach, Here, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. [4] En Hizkia weende luid. Toen kwam het woord des Heren tot Jesaja: [5] Ga en zeg tot Hizkia: Zo zegt de Here, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen…”
___

Hoewel Koning Hizkia van Israël, na zijn pleidooi aan de Heer, daarna nog vijftien jaar aan zijn leven werd toegevoegd, heeft hij daarna zijn huis schoon en opgeruimd achtergelaten.

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Wederkomst Jezus voor 31 maart 2024!
Einde Eindtijd febr.2023 – Armageddon febr.2024 t/m sept.2025

(DZG// Maandag 31-12-2018/ 13:28) – (Update: 25-01-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Openb.6:13) “En de sterren des hemels vielen op de Aarde…”
(Foto) _https://s24193.pcdn.co/wp-content/uploads/2016/09/novice-doomsday-preparation-1320×720.jpg
Bron: _https://www.entitymag.com/everything-need-become-novice-doomsday-prepper/
House For Sale – Sold
(Foto) _https://media.brstatic.com/2017/03/31182913/sold-for-sale-sign-in-front-lawn-of-house_573x300.jpg
Bron: _https://www.bankrate.com/finance/real-estate/sell-home-then-buy-another-or-do-both.aspx
Sadhu Sundar Selvaraj Prophecy 08- 2018
(JESUS WILL RETURN BEFORE 2019 BLOOD MOON RELATION)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=VjpK6W6lqkU
===*===