De Vrouw en de Draak

“De vrouw en de Draak”

(Openb.12) Profetische tekens aan de hemel (23 Sept.2017)

________________________________________________________________
Update (31-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Openbaringen van de Eindtijd

Zie de vrouw (de gemeente des Heren) met boven haar hoofd een Leeuw, die de 12 sterren kracht bijzet als de 12 geboden Gods. De Draak staat voor de vrouw klaar voor de aanval, dat volgens het sterrenbeeld op 23 sept.2017 gaat beginnen.

Aan de hand van 23 sept.2017 zijn er vele christenen die zich vasthouden aan de bewegingen van de sterren en planeten. Ze proberen daarmee op de Eindtijd- Horoscoop vooruit te lopen.
Maar het geheim zit verborgen in Openb.12:1-2 en 4a en is ingegaan op de dag dat de Heilige Geest over de Discipelen werd uitgestort t/m vandaag de dag en eindigt officieel in de eerste week van augustus 2018. Namelijk in die week wordt de laatste Zoon van God de Vader uit de geest Wederom geboren, want daar is in feite het wachten op. Anders was de Opname er allang geweest.

Zie: “De laatste Benjamin” (Het mysterie van de winter en de sabbat)


(23 sept.2017) en (Openb.12:1-2 en 4b)

De gebeurtenissen van 23 sept.2017 gaan de laatste maanden aan van de Eindtijd

Broeders en zusters, toen ik dit verslag op donderdag 14-09-2017 op de website van de Heer had gezet, zag ik op vrijdag 15-09-2017 /22:10 uur plotseling iets heel anders. Namelijk, dat dit hemelse gebeuren nog wel eens de valse Profeet/Antichrist zou kunnen aangaan.

Zie nu het volgende: Dit gegeven kan inderdaad op twee manieren worden ingezien.
Ongeveer 2000 jaar geleden zou Openb.12:1-2 en 4b Jezus moeten aangaan wat ook zo is. Eigenlijk hadden deze Profetische tekens op die dag van de geboorte van Jezus aan de hemel zichtbaar moeten zijn en dat was toen niet het geval. Jezus was na Zijn geboorte eens een kind geweest. Hij hoefde niet nog een keer als een mens gelijk geboren te worden. Zijn missie is al volbracht.

Maar we leven nu in een heel andere tijd, waar zich op 23 sept.2017 een situatie voordoet wat Jezus eigenlijk helemaal niet aangaat, want Jezus heeft al overwonnen. Dit kindje is dan ook niet de Heer Jezus zelf, maar zou nog wel eens de valse Profeet kunnen zijn. De voorloper van de Antichrist!

Openbaringen van de Eindtijd, een Eindtijd- Horoscoop
De stand van de sterren laten een beeld zien dat behoorlijk overeenkomt met Openb.12:1-2 en 4b: “En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.” (—)
4b] “En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.”

Deze verzen gaan de geboorte aan van een Zoon Gods. De profetische tekens aan de hemel gaan de vrouw en de Draak aan en moet gezien worden als “De Openbaringen van de Eindtijd”.

Openbaringen 12:1-2 en 4b lijkt heel erg veel op de gebeurtenissen van 23 sept.2017 die door de profetische tekens aan de hemel zijn waar te nemen. Maar 23 sept.2017 heeft in feite niets te maken met de geboorte van Jezus of van een Zoon Gods. De details van deze geboorte (Zoon Gods) staat in Openb.12:1-2 en 4b nauwkeurig beschreven.*
Als een Zoon Gods door het Vuur heen uit de geest Wederom geboren gaat worden, dan gebeuren er enige bijzonderheden die een heel andere soort van een bekering aangaan dan alleen maar het tot inzicht en bekering komen.
Een rechtvaardige bekeerling die jaren na zijn bekering en de waterdoop tot inzicht komt in de 2e graad van kennis, wordt door het Vuur(!) uit de geest Wederom geboren. Deze strijd wordt de Vuurproef genoemd. Hij gaat door het Vuur! Zie vers (Openb.3:18). Hij weet op dat moment niet wat hem overkomt. Hij schreeuw het uit! Want de Draak wil dit kind bij zijn geboorte verslinden.
*) Zie: “De Zonen Gods” (Weg tot geestelijke Wedergeboorte 1)

(1e Vuurproef /2e graad)

De valse Profeet wordt zichtbaar
Maar de vrouw hoeft in dit geval niet te schreeuwen en de Draak die het kind wil verslinden is in feite Satan zelf die op aarde zijn kind geboren ziet worden. De valse Profeet was in feite al geboren op 5 febr.1962 maar zal voor de mens pas zichtbaar worden vanaf 23 sept./okt.2017!

Ditzelfde gebeurde ook met Jezus die na Zijn geboorte eerst 30 jaar later door de mensen werd herkend als de Zoon van God de Vader. De engelen hebben de geboorte van Jezus aan de mensen bekend gemaakt (Luk.2:9-11). Maar Satan heeft de geboorte van de Antichrist niet of nauwelijks bekend gemaakt; dat heeft de Heer moeten doen om de mensen voor dit gevaar te waarschuwen!

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of prophecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.
De geboorte van de valse Profeet/Antichrist ging gepaard met twee duidelijke voor de mens waarneembare gebeurtenissen. De eerste: Er ging een schok door de wereld die door de seismografen over de hele wereld werd waargenomen. De tweede gaat de stand van de planeten aan, dat op die dag zo bijzonder was.
Bron: Blad Visie “De tijd is nabij” 1967
___

Het bijzondere was toen, dat op 5 febr.1962 Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus plus de zon en de maan allemaal op één lijn stonden en uitgerekend op die dag werd de valse Profeet/Antichrist geboren.

– Universum –
Zonnestelsel (Heelal)
Planeten op één lijn
Zie in volgorde: (Maan, Jupiter, Zon, Mercurius, Mars, Venus)
Deze planeten en de zon staan op die dag (23 sept.2017) vrijwel precies op één lijn als een pijl naar de Aarde gericht. Het zijn vijf planeten en de zon van ons zonnestelsel. Totaal zes. We hebben dan nog 11 maanden te gaan t/m aug.2018. Omdat de geboorte van het kind op 23 sept.2017 is, denken vele christenen dat dat de dag van de Opname is.

Jezus: “De tijd is allang voorbij. De tijd is al op!”

De Opname
Wat ik ook steeds beter zie is, dat de Opname nog wel eens in de laatste week van augustus 2018 zou kunnen plaatsvinden. Dat heeft te maken met de tijd van 23 sept.2017. Want vanaf die tijd zal de roep om een Wereldleider steeds beter te horen zijn. Dan zou sept./okt.2017 nog weleens de maand van de valse Profeet kunnen zijn. De eerste ruiter op het witte paard.

(Openb.6:2) “En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.”

 width=
De vrouw als de gemeente des Heren en…
 width=
De 12 sterren gezien als een Kroon
Wat gaat er op 23 sept.2017 gebeuren?

Er wordt natuurlijk weer driftig gezocht naar de betekenis van deze cirkel en er wordt gesuggereerd dat het misschien iets te maken kan hebben met een vrij unieke stand van planeten aan onze hemel op 21 augustus 2017, omdat de Aarde, Maan, zon en Venus op één lijn stonden en dat er op die dag ook nog eens een zonsverduistering heeft plaatsgevonden.

De komst van de valse Profeet (23 sept.2017)
In de nacht op zaterdag 15-04-2017 schrok ik wakker, toen ik plotseling in mijn slaap moest denken wat er op 23 sept.2017 zou kunnen gebeuren. En omdat ik het visioen van augustus 2018 ook op de 23ste van het jaar 2013 heb ontvangen moest ik daardoor plotseling aan 23 sept.2017 denken.

(23 sept./okt./nov./dec./jan./febr./ 23 augustus 2018)

Omdat op Youtube daar nogal veel aandacht aan wordt besteed, ben ik dat nu echt even gaan onderzoeken. Aanvankelijk ging ik er steeds aan voorbij omdat het geheel een vouw aangaat met de zon en 12 sterren boven haar hoofd.

Robert Breaker (Youtube) September 23, 2017 What’s going to happen (34:47)

De Astronomen zien dit als een geboorte van een kind, en het staat in de Bijbel!
De sterren geven een beeld weer dat behoorlijk overeenkomt met Openb.12:1-2 en 4b: “En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.” (—)
4b] “En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.”
Zie details: “De Zonen Gods” (Weg tot geestelijke Wedergeboorte 1)

(1e Vuurproef /2e graad)

.
(Music) “Virgo/The Virgin” (3:28)
.
(Original Soundtrack) Jesus is Coming Soon Song“Even So Come” (7:19)
(Original Soundtrack – Instrumental) Virgo/The Virgin“Revelation 12 Sign” (3:49)
(Original Soundtrack) America“Imagine the World Without Her” (4:45)

Bryan E. Miller – Detroit’s Downfall

De 12 geboden Gods
Omdat ik Openb.12:1-2 en 4b in de 2e graad van kennis en inzichten zie, zijn er weer anderen die in de 1e graad van hun vermogen het sterrenbeeld gebruiken om de vrouw “Virgo”(The Virgin) met de zon en de 12 sterren ermee af te beelden. Als u dit mysterie op Youtube ziet, dan ziet het er allemaal heel anders uit. Maar de uitleg ervan blijft steeds hetzelfde. Alleen worden de 12 sterren aangeduid als zijnde “Leo”(Leeuw met 9 sterren) en Mercury, Mars en Venus als de 10e, 11e en de 12e ster.

Vele christenen denken dat de 12 sterren de 12 stammen van Israël voorstellen.

De Bruid met 12 sterren
Maar de 12 sterren stellen in werkelijkheid de 12 geboden Gods voor. (Openb.12:1) “En er werd een groot teken in de hemel gezien: Een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd…”
Dit zijn de tien geboden Gods en nog twee geboden die Jezus daaraan heeft toegevoegd. Totaal 12. Dat ze op de maan staat betekent, dat de mens zichzelf heel mooi vindt.

Zie: (Matth.22:36-40) “Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.”

Er zijn genoeg christenen die denken dat de Opname op 23 sept.2017 zal plaatsvinden. Maar, dat zou nog wel eens het moment kunnen zijn dat de valse Profeet zich zal openbaren. Want als je het visioen van Jesaja ziet, dan komt ik uit in okt.2017!

Zie: “De laatste Jaarweek van Jesaja en Daniël” (2014-2021)

Nu denken vele christenen dat de Opname zal plaatsvinden op 23 sept.2017 en dat dan pas de laatste 7 jaar van Daniël zal ingaan. Maar dat kan niet, want één generatie is bij God de Vader precies 70 jaar. Ook de Joodse Kalender en de Thora geven aan dat 2017 het jaar van de Messias is.

De maandlijn jan./febr./mrt.

Dit zijn de drie laatste maanden van de grote Opwekking, de “Late regen” van (Joël 2:23/28). Vanaf oktober 2014 t/m augustus 2018 moet dan ook als één tijd van 3,5 jaar worden gezien. De Opname moet voor Pinksteren (mei 2018) plaatsvinden, want dan is er een groot feest in het Koninkrijk der Hemel. De grote Opwekking duurt ongeveer 5 maanden en zou eind okt.2017 kunnen beginnen.


Maya Piramide

Maya Piramide (21 dec.2012)

Mayakalender
In het najaar van 2012 keek de hele wereld toen vol verwachting uit naar de bijzondere datum van 21 december 2012 dat er zelfs vele Hollywood films over zijn gemaakt. Maar, er gebeurde toen niets wereldschokkends. Dit moet dan ook gezien worden als een voorspelling die door de mens en Astronauten(?) uit de ruimte zijn gemaakt.
De Mayakalender zal door de Hopi- en de Maya-oudsten (Lords of Time) wel goed zijn berekend, maar een verschuiving in de tijd naar augustus 2018 zou de oorzaak kunnen zijn van dit tijdverschil.

Het zal wel wat teweeg hebben gebracht, dat is zeker waar, maar wat? Bijna vijf jaar later, is daar eigenlijk nog niets van te zien.

(21 dec.2012) – (23-31 augustus 2018)
Volgens de Mayakalender zou 21 dec.2012 (Het einde van de wereld) in werkelijkheid het begin van “Armageddon” moeten inluiden, maar is nu verschoven naar 23-31 augustus 2018. Want juist in die week wordt de Opname verwacht. Het verschil zou dan 5 jaar, 3 maanden en ±5 dagen zijn.
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

De Heer heeft alleen over de dag en het uur gesproken, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “augustus 2018” niet hebben gekregen.

joodse-tijdbalk-2015-2018-2022

De Joodse kalender met de huidige westerse tijd

De Joodse Tijdbalk
Het Joodse jaar 5777 is begonnen op 3 okt.2016 en eindigt op 20 sept.2017.
Dit overzicht geeft aan, dat de Heer pas in sept.2022 zal terugkomen en dat dan pas het 1000-jarig vrederijk zal beginnen. De wereldtijd is daar gemakkelijk op af te lezen, zo ook op de Joodse kalender. Maar volgens de visioenen die ik van de Heer heb gekregen is dat al in sept.2021!

Hieraan is al duidelijk te zien dat de Joden vrijwel heel precies de tijd weten te onderscheiden, ook al scheelt dat precies 1 jaar!

Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar
Israël werd op 14 mei 1948 erkend als de Staat van de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen. Dit is waarvan Jezus heeft gesproken: “..en als gij de bladeren ziet uitspruiten, weet dan dat de zomer nabij is, voorwaar dit geslacht zal geenszins voorbij gaan…”  (Matth.24:32-34)
De vermoedelijke Opname zou dan kunnen plaatsvinden, nog vóór de maand mei van het jaar 2018!
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.

(14 mei 1948) 70 jaar na de geboorte van de Staat Israël begint Armageddon!


Planeet Nibiru, een naderend mini zonnestelsel
Planeet X “Nibiru”
Als we nu zien hoe snel de planeet Nibiru in de baan tussen Mars en Jupiter afstevent, zou dat misschien wel een afleiding kunnen zijn om de mensen van de waarheid van Openb.12:1-2 en 4b af te houden.

De Planeet X “Nibiru” is al duidelijk waarneembaar en het komt steeds dichterbij!

(23 sept.2017)
Maar, nu gaat er op de 23e sept.2017 iets heel bijzonders gebeuren, waarbij de sterrenbeeld aan de hemel in een unieke positie staan die zelfs beschreven is in het boek Openbaringen.

Dit is een situatie wat eens in de 7000 jaar voorkomt en uitgerekend in deze laatste 6 maanden van de Eindtijd! Dit kan gewoonweg geen toeval meer zijn.

Openbaringen 12 en de Eindtijd

Net als met de Mayakalender van 21 dec.2012 en nu met de planeet Nibiru (mrt./apr.2018) zijn deze Eindtijd Symptomen werkelijk spectaculair. De wereld is op 21 dec.2012 niet vergaan en de planeet X “Nibiru” is omhult met vele mysteries waar niemand in de wereld het fijne van weet en wat dit nu weer precies moet voorstellen.
Wat zal deze geheimzinnige planeet de mens uiteindelijk brengen?

Dit is een waar mysterie a.h.w. in een geestelijk stilzwijgen verborgen wat, in het slechtste geval, nog weleens voor een enorme chaos zou kunnen zorgen, mocht de waarheid hiervan de mens en de wereld ermee overvallen worden. Als je dit zo leest, dan staat één ding vast: “Waar blijft de valse Profeet?”

Dat 23 sept.2017 zeer waarschijnlijk een bepaald keerpunt in de tijd zal inluiden, dat staat vast.
Maar dit is in deze laatste maanden van de Eindtijd werkelijk onzichtbaar. Het is niet te zien.
De planeet Nibiru is iets rechts naast de zon al duidelijk te zien en het komt steeds dichterbij.

Zie: Afbeeldingen op Google en Youtube.

Wat ik wel zie is; dat vanaf 23 sept.2017 t/m 23 aug.2018 deze tijd precies 11 maanden is, want de Opname wordt volgens het visioen verwacht in de laatste week van augustus 2018. (23 t/m 31 aug.2018)

De grote en laatste Opwekking allertijden moet in nov.2017 beginnen, anders klopt de tijd niet.

Planeten om de zon

Planeten in onze zonnestelsel

De baan van Nibiru
De planeet Nibiru is tien keer groter dan de aarde

(Na 20.000 jaar dezelfde baan om de zon)

(Music) Youtube (3:36)
Youtube (1:27 /3:27)
Wanneer begint het 1000-jarig vrederijk?
Volgens de drie visioenen is het einde van de 70ste jaarweek tegelijkertijd ook het begin van het 1000-jarig vrederijk.
De Joden hebben twee kalenders: 5777 en 6000 die beiden in het jaar 2018 eindigen.
De Joden hebben berekend dat het 1000-jarig vrederijk eerst in sept.2022 gaat beginnen. Als dat inderdaad zo is, wat zal augustus 2018 ons dan brengen? Maar volgens de drie visioenen kom ik niet verder dan sept.2021. Dat is precies één jaar eerder, want de Heer zegt; dat Hij eerder zal komen.
Andere berekeningen geven aan dat in mei of in okt.2024 het 1000-jarig vrederijk zal beginnen.
Maar welke datum moeten we nu aanhouden?
Verwarring over en weer. Er zijn drie datums: sept.2021 / sept.2022 / mei/okt.2024.

Als we dit zo zien, dan is het overduidelijk dat we in de laatste jaren van de Eindtijd leven.

==*==

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Overzicht foto’s en tekeningen
(Youtube) De Vrouw en de Draak. (14:51) The Woman and the Dragon. (59:59) Bron:
_https://www.youtube.com/watch?v=K0-7EmeqM1Q
Scriptures Often Ignored: Revelation 12 – Prophetic Signs In The Sky (September 23, 2017)
Zonnestelsel (Heelal). Bron:
_http://wibnet.nl/heelal/zonnestelsel/zon/zon-wat-als-de-aarde-ergens-anders-lag
Planeten op één lijn. Bron:
_http://wibnet.nl/heelal/zonnestelsel/zonnestelsel-hoe-vaak-staan-alle-planeten-op-een-rij
Virgo Revelation 12 Sign 1. (Openb.12:1-2) Bron:
http://www.fivedoves.com/letters/june2016/luisv612-1.htm
23 sept.2017. Once in 7000 years. Bron:
https://www.youtube.com/watch?v=OXNojarrHYk
De Bruid des Heren staat op de Maan met 12 sterren boven haar hoofd.
(Music) “The Revelation 12 Sign” (4:21) Bron:
http://beforeitsnews.com/christian-news/2016/06/celestial-sign-of-revelation-12-appearing-in-space-are-end-times-lining-up-you-decide-2527066.html
23 sept.2017 (Music) “Virgo/The Virgin” (3:28) Bron: https://www.youtube.com/watch?v=SbS50oi3sII
De Bruid staat op de maan. Bron: https://pineut.wordpress.com/tag/theologie/
Maya Piramide 2012. Bron: _http://deburchtsion.blogspot.nl/2011_12_01_archive.html
Maya.2012 (Lords of Time). Bron:
_http://doctorcooperslab.blogspot.nl/2014/10/the-time-of-no-time.html
Planeet Nibiru, een naderend mini zonnestelsel.
Bron:_http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12207:waar-bevindt-de-planeet-nibiru-zich-op-dit-moment&catid=37:wereld&Itemid=50
Bratislava Planet X Nibiru. Bron:
_http://ufomania.cz/the-two-suns-in-slovakia-10-2-2017-and-23-1-2017-bratislava-planet-x-nibiru/
The Eind of Days. _https://www.youtube.com/watch?v=o5wGh7gUYXE
Nibiru de negende planeet.
Bron: _http://www.fuzzyfun.nl/planeet-x-nog-ver-weg-maar-effect-dichtbij/
Planeten om de Zon. Bron: _https://storify.com/jeannek/mars
De baan van Nibiru. Bron:
_http://beforeitsnews.com/space/2014/08/nibiru-planet-x-ancient-astronomy-hypothesized-existence-of-the-winged-planet-x-2482668.html
(Youtube) The Position of the Planet(NIBIRU) 2015 -2018.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=SYX7IS6KCPg
(Youtube) THE RED PLANET NIBIRU POSITION 2018.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=AY6g6qMhvQU
===*===