Drie dagen duisternis

Grote angst zal de mens te dien dage overvallen

________________________________________________________________
Update (09-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Drie dagen duisternis (1)
Aurora’sHet teken van Jona!
(De laatste drie dagen voor de Opname)
.
Een hels leger uit de hemelse gewesten
Demonen maken zich meester van de wereld
(72 uur totale Duisternis)
.

.
Broeders en zusters,
De Opname zal niet plaatsvinden op de wijze zoals wij christenen ons dat hebben voorgesteld.
Aanvankelijk was ik ervan uitgegaan dat de Heer pas met de Opname terug zou komen op de dag voordat de eerste mens met een Laser het Brandmerk Teken/Logo (666) op zijn lichaam zal laten inbranden (tatoeëren). Dat was voor mij de enige logische verklaring omdat ik niet beter wist. Maar wat ik nu weet, overtreft al mijn verdere verwachtingen.

De Heer heeft mij iets anders laten zien, waar ik wekenlang mee bezig ben geweest, om van dat gegeven maar absoluut zeker te zijn, namelijk:

De 3 dagen van totale duisternis
.
Verschrikking aller tijden
Toen ik op internet en YouTube hierover informatie ging verzamelen en bestuderen, zag ik op 28 febr.2019 plotseling iets verschrikkelijks dat zeer beangstigend is en waar wij christenen nog doorheen moeten en zullen meemaken voordat de Opname zal plaatsvinden.

De 3 dagen duisternis! Wie kan dit allemaal nog geloven? We zitten dan al voor drie maanden in de laatste 3,5 jaar van de Laatste Jaarweek: “Het Dal van de Dood”. Het lijkt in eerste instantie wel een Science Fiction Horror Film, maar dan wel één van het ergste soort dat je je maar kunt voorstellen.

Vele visioenen heb ik bestudeerd over deze ‘drie duistere dagen’ en zoveel als mogelijk samengevat in één verslag. Toen ik hierover met christenen in discussie ging, was duidelijk het ongeloof en zeer grote bedroefdheid van hun gezichten af te lezen. Ze waren heel erg teleurgesteld, want velen hadden van deze drie Horror-dagen nog nooit gehoord. Net als ik dachten ze al voor dit vreselijke gebeuren met de Opname weg te zijn. Helaas.

Broeders en zusters, bereidt u zich voor op het meest ondenkbare, want dit is het!

De laatste 10 seconden vóór de
drie dagen van totale duisternis
De laatste 5 seconden en dan
een invasie van Duivels op de aarde

De drie dagen in het Dal van Armageddon

Grote onrust onder de christenen
Met het volgende wil ik jullie beslist niet bang maken, maar wat de Heer mij heeft laten zien maakt mij wel heel erg bang en angstig!
Zie nu hoe de Heer mij opmerkzaam heeft gemaakt als het om deze ‘drie duistere dagen’ gaat.

Het begon met het volgende:

Het eerste begin
Mijn gebed: “Heer, wanneer kunnen we de Opname verwachten en waar moet ik op letten?”
Dit gebed bracht ik bij de Heer, omdat ik al voor de derde keer weer niet bij machte was het juiste jaar en de maand van de Opname te kunnen bepalen, ondanks de twee visioenen van aug.2018 en Fiche 59.

Toen ik in dezelfde avond mijn gebed herhaalde moest ik plotseling denken aan de toenemende wetteloosheid en dat het geweld te dien dage extreme vormen zou gaan aannemen en de mensheid in een totaal verval zou raken, zodanig dat je onmogelijk nog veilig over de straat zou kunnen lopen, te minste dat dacht ik. Maar dit is nog niets vergeleken met wat “De 3 duistere dagen” in werkelijkheid brengen zullen.

(Belangrijk)
Drie maanden voor de Opname
Jezus: “Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”
Dit gaf Jezus mij in op zaterdag 06-10-2018 om 12:28 uur.
Dit zei Jezus ook al eerder tegen mij, maar ik was vergeten om er een aantekening van te maken. Toen Jezus mij dit op 20-12-2018 weer had ingegeven, herinnerde ik mij dat ik in plaats van drie maanden ‘drie weken’ had opgeschreven. Maar de Heer had het over ten minste drie maanden! Zelf had ik steeds het vermoeden dat de Opname eerst drie weken na de opstanding van de Antichrist zou plaatsvinden, maar dat moet zijn drie maanden!
Dat zou dus betekenen dat de valse Profeet drie maanden voor de Opname gedood zal worden en wel in jan.2022. In ieder geval vóór 5 febr.2022, want dan wordt de valse Profeet namelijk 60 jaar oud en dat kan niet.
Zie visioen! Vijf Fiches 59

Met de dood van de valse Profeet is tegelijkertijd ook de laatste grote Opwekking afgelopen en de Heilige Geest is ook al weg. Het duurt dan nog drie maanden, of 90 dagen, voordat de Opname in april 2022 zal plaatsvinden!

Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
Dit zei Jezus tegen evangelist Choo Thomas (9 febr.2012)

Al eerder had ik deze zin in enkele verslagen verwerkt. Maar de inhoud van deze 3 dagen had ik niet beschreven omdat ik niet wist wat dat zou moeten zijn. Op de foto’s is al te zien wat we zullen meemaken en dat het ongewoon donker zal worden. Maar, het is in feite vele malen erger(!) en door niemand te bedenken wat er dan in werkelijkheid komen gaat.

De laatste drie dagen
Mijn eerste aantekening van deze drie dagen was op 15-06-2018 in het verslag “De Eindtijd Countdown naar Armageddon”, maar toen ik zag nog niet wat die drie dagen de mens in werkelijkheid brengen zou. Daarna schreef ik op 23-12-2018 een verslag “Wederkomst Jezus vóór 16 mei 2022!” Maar ook toen zag ik nog niets. In de avond op vrijdag 8 febr.2019 liet mijn nicht mij een YouTube video zien van Mark Chen (28 sept.2015).
(Signs leading up to The 3 Days of Darkness – Ready for 6th seal) – (YouTube 9:59)
Maar nog steeds zag ik niet wat ik daarmee aan moest. Toen greep Jezus in!
In de avond van 27 febr.2019 had mijn nicht het, voor de derde keer, weer over deze 3 duistere dagen. En dan plotseling, alsof ik door de bliksem werd getroffen, maakte de Heer mij opmerkzaam om deze ‘drie duistere dagen’ te onderzoeken. Het was dezelfde kreet* die de Heer gebruikte om de visioenen nog eens goed te bestuderen.
Jezus: “Onderzoek deze 3 dagen!”
Dit gaf Jezus mij in op woensdagavond 27 febr.2019 om 21:10 uur.
___

*) Zie: De Opname april 2022

Bovennatuurlijke duisternis
De hele week was ik al in gebed hoe het toch mogelijk kan zijn dat het van de een op de andere dag zo volkomen donker kan worden en dat drie dagen vóór de Opname! Nog niet eerder was ik daar zo mee bezig als juist in die ene laatste week van febr.2019.
Het was al laat in de nacht toen ik vlak voor het slapen gaan daar nog even aan moest denken. Maar met dat ik in gebed ging en mijn ogen had gesloten gebeurde het, dat de Heer mij liet zien wat deze drie donkere dagen in werkelijkheid zijn en plotseling zag ik het!

Dat was in de nacht van woensdag op donderdag 28 febr.2019 om 00:24 uur.

Wanneer het echt donker wordt
Vanaf dat moment ging ik mij bezig houden met deze drie dagen. Wat is dat en wat zal er dan gebeuren? Aanvankelijk had ik gedacht dat deze drie dagen eerst na de Opname zouden plaatsvinden, want zelf wist ik nog niet wat die drie donkere dagen precies moesten voorstellen. Maar dat zou Jezus mij al gauw laten inzien. Direct ging ik voor het eerst op internet zoeken wat deze ‘drie duistere dagen’ toch moesten voorstellen en… wat ik toen vond is werkelijk onvoorstelbaar en echt verschrikkelijk! De hele nacht heb ik niet meer kunnen slapen.

Wat ik wel direct kan zeggen is dit: Alle foto’s waarop duidelijk is te zien dat het in de wereld nu wel heel erg donker begint te worden, halen het niet met wat Jezus mij uiteindelijk heeft laten inzien.

Duivels en demonen

Drie dagen voor de Opname worden, vanuit de hemelse gewesten, alle duivels al op de aarde geworpen. Het zijn er miljarden en waarschijnlijk nog wel veel meer. Ook alle demonen en duivels zullen allemaal, vanuit de hel, naar het aardoppervlak komen! Dat gebeurt niet eerst na de Opname, maar drie dagen voordat de Opname zal plaatsvinden!

Een zevende van al Gods engelen (gevallen duivels) zullen dan op de aarde aanwezig zijn. Daar komen nog eens de vele miljarden demonen bij die in een tijdsbestek van 6000 jaar al op de aarde, uit de mensen, zijn geboren. Al het kwaad is dan op de aarde aanwezig. Gedurende deze 3 dagen van duisternis zal er geen demon en duivel meer in de hel zijn. Ze komen pas weer in de hel terug als Jezus de Zijnen met de Opname heeft opgehaald.

Duivels en demonen op de aarde
In deze drie dagen zouden ze dan al op zoek kunnen gaan naar mensen en dieren die ze direct zullen bezetten. Te minste dat is wat ik in eerste instantie dacht, maar dat kan eigenlijk niet. De mensen, het vee en de wilde dieren kunnen pas bezet worden na de Opname en niet eerder. Maar waarom zullen ze dan al op de aarde worden geworpen?

Oh… broeders en zusters, zie nu waarom!

Oorzaak en gevolg
Jezus was na Zijn sterven voor drie dagen afgedaald* en heeft uit het dodenrijk (De Hel) mensen kunnen weghalen wie Hij maar wilde en… dat gaan de duivels nu ook doen! Maar dan slaan ze iedereen, zowel de goede als de slechte mensen, die zich buiten huis zullen bevinden, met de dood.
Vele dieren in het veld zullen ook omkomen door de stofdood, Giftige gassen en dodelijke dampen. Wie deze lucht (kosmische stof) inademt die sterft!
(26 juni 1959) Alois Irlmaier: “Het vee valt om.”
___
*) Jezus nedergedaald in het Dodenrijk
(Matth.12:40) “Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.”
(1 Petr.3:19-20) “…in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, [20] die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach…”

(Efeze 4:7-8) “Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. [8] Daarom heet het: Opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen* met Zich mede…”


Bij heldere hemel zal het binnen één minuut helemaal donker zijn

Drie dagen lang totale duisternis

(Daarna de Opname)

De nacht – (Amos 5:20) Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.”
De dag des Heren. Dit vers gaat de Opname aan en betekent, dat de Opname eerst aan het einde van deze ‘drie duistere dagen’ zal plaatsvinden. De Heer heeft het hier over …duisternis… dat daarmee te maken moet hebben. Mijn vraag: “Heer, waarom duurt het zolang voordat de Opname plaatsvindt?”
Jezus: “Mijn kinderen zijn geestelijk op hun best als ze onder druk gezet worden.”

Dit gaf Jezus mij in op woensdag 04-12-2018 om 11:08 uur.

Een generatie van 73 jaar en 11 maanden
Waarom gaat de Heer tot het uiterste als het om de Opname gaat? De Heer had ook al in het jaar 2018 met de Opname terug kunnen komen, want Israël bestond toen al 70 Jaar. Maar daar bij God de Vader een generatie 70 jaar is en voor de allersterkste 80 jaar, zal de Heer deze 80 jaar niet overschrijden. De Opname kan dus worden verwacht tussen 14 mei 2018 en 13 mei 2028!
De Heer maakt gebruik van de langste tijd.

Vanaf 14 mei 1948 t/m april 2022 is een generatie op één maand na precies 74 jaar!

De drie dagen duisternis
Het volgende is een korte verzameling van profetieën gegeven aan:

Deze Profeten schrijven allemaal over een en hetzelfde onderwerp.

De voorspelde wereldramp
Broeders en zusters, nog niet eerder zijn er zoveel profetische waarschuwingen geweest als over de komende wereldramp van de 3 dagen duisternis.

Talrijke boodschappen en visioenen zijn te vinden op internet en YouTube video’s als het over deze ‘drie duistere dagen’ gaat. Het lijkt wel een Horrorscenario, een Science Fiction zo verschrikkelijk dat het nauwelijks te geloven is. Vanaf het moment dat ik hiervan notitie hebt genomen ben ik daar elke dag mee bezig. Is dit echt waar of niet?

MARIA-JULIE JAHENNY (La Fraudais – Frankrijk) – (1850-1941)
Er zal een drie dagen durende duisternis aanbreken. Jezus: “Tijdens de eerste maanden (van het jaar) zal Ik duidelijke waarschuwingen geven.”  – (De eerste maanden gaan de 90 dagen aan. Vanaf de eerste of tweede week van jan.2022 t/m april 2022)

“De aarde zal veranderd worden in een onmetelijk groot kerkhof.”

In drie dagen tijds 2,3 miljard doden!
Het is verbazingwekkend dat de meeste christenen zich tot nu toe zo weinig hebben ingelaten met zo een dikwijls voor de toekomst aangekondigde ramp die de mensen in april 2022 treffen zal. Als dan zo een bericht de christenen benaderd, schijnen velen nauwelijks of helemaal geen aandacht te besteden aan zoiets verschrikkelijks. Meer dan twee miljard mensen zullen worden gedood. De schatting zal zijn ±2,3 miljard!
De meeste christenen denken: “Ach, we zijn dan toch al opgenomen.”  – Neen! Na de dood van de valse Profeet hebben we nog 90 dagen te gaan en dan moet het ergste nog komen: De 3 dagen van totale duisternis en Horror! Pas aan het einde van deze derde dag zal de Opname plaatsvinden.
Wie kan dit alles vatten? Eigenlijk is daar maar één antwoord op: Satan doet zijn uiterste best om alle christenen en de wereld met blindheid te slaan en tot zover lukt hem dat aardig, vooral als de grote Opwekking begint!
(De grote Opwekking vanaf juli/aug.2021 t/m jan.2022)

(Openbaring valse Profeet vanaf aug.2021 t/m jan.2022)

Broeders en zusters, wat moeten we doen?
Op internet en YouTube heb ik vele verslagen gelezen en beluisterd ten einde te weten te komen hoe dat andere christenen hierover denken, maar… dat zijn er niet zoveel.

Hoe is dat nu mogelijk zou je zeggen, maar toch. Vanaf mijn bekering in sept.1977 heb ik daar nauwelijks, of zeg maar, helemaal niets van vernomen en mocht dat dan wel zo zijn, dan ben ik er gewoon vanuit gegaan dat ik net voortijd, met de Opname, Armageddon ontvluchten zal.

Zwarte duisternis
Jezus: “Deze catastrofe zal op de aarde komen als een bliksemflits, op welk moment het licht van de ochtendzon zal worden vervangen door zwarte duisternis! Niemand zal vanaf dat moment het huis verlaten of uit een raam kijken. Ikzelf zal komen te midden van donder en bliksem. Alleen de gelovigen zullen Mijn Goddelijk Hart* aanschouwen. Er zal grote verwarring zijn vanwege deze volkomen duisternis waarin de hele aarde zal worden omhuld, en velen, velen zullen sterven van angst en wanhoop.”
___
*) Alleen de christenen die met de Opname erbij zijn, zullen Jezus op de wolken zien en aan het einde van de derde Bazuin zal de Opname plaatsvinden.
Alle gelovigen op de aarde zullen het Goddelijk Hart van Jezus kunnen aanschouwen. Dit zal een gebeuren zijn tijdens de globale Aurora’s die precies 72 uur zal duren. Dit zijn de drie dagen van Jona waar de Heer het over had. (Matth.12:38-40) Er zal dan aan de hemel een groot rood kruis te zien zijn. Het rode kruis stelt het Goddelijk Hart voor.
(Een rood kruis – Dat gaf Jezus mij in op dinsdag 23 april 2019 om 14:34 uur)
___

Visioen: Tegelijkertijd zag Alois Irlmaier door de kleurrijke lichtshow (Aurora’s) heen een groot kruis c.q. Christus aan de hemel staan. Het gaat hier om een groot kruis dat van het ene uitspansel tot het andere, door iedereen op de wereld te zien zal zijn. Aan het einde van deze drie kleurrijke dagen vindt de Opname plaats en dan breekt de Hel los: Armageddon!(De drie Duistere dagen)

Aurora’s aan de Noord- en Zuidpool, maar dan over de hele wereld!
(Aurora’s, een kleurrijke lichtshow)
– The Great Warning –
Waarschuwing voor iedereen op de aarde

« Vier laatste waarschuwingen »

Bij stroomuitval geen internet
Geen Communicatie, Elektriciteit, Koeling of Transport
Als er sprake is van stroomuitval over de gehele aarde, als gevolg van natuurrampen en aardbevingen, dan zal de waarschuwing niet online gezien of gehoord kunnen worden en ook niet via andere mediabronnen.

Ongeveer zes weken (±37 dagen) voor de 3 dagen van duisternis, zal voor het huishouden al geen gas, water en licht meer zijn. Voor de auto- en het vliegverkeer zal wereldwijd alle aanvoer van Benzine, Gas en Diesel al drie weken vóór “De 3 dagen van duisternis” helemaal stoppen!

(Toegevoegd)
Zo zegt de HEER: “Waarschuwing voor Amerika over de komende ineenstorting van de dollar. Wanneer dit gebeurt, zal alles wat u als vanzelfsprekend vond in het leven plotseling tot een einde komen. U hebt nog nooit zo’n verwoesting gekend. Het zal plotseling en in het voorjaar* over u komen, o hooghartige natie, in een ogenblik. Wat gaat u doen als er geen water, voedsel, elektriciteit of brandstof meer is?! Dan zult u tot Mij roepen, maar Ik zal u niet horen, totdat u zichzelf nederig maakt in heilig berouw. Er zullen rellen zijn, plunderingen, oorlogstoestand, verkrachting, chaos, marteling en moord, evenals gevangenisstraf en allerlei ziekten. Al het kwaad zal plotseling op u neerdalen. Alles omdat u weigerde u te bekeren en naar Mij terug te komen.”
Maurice Sklar: 28 juni 2014. Zie verslag: “Amerika gewaarschuwd”
___
*) Met het voorjaar wordt hiermee maart/april (2022) bedoeld. Dat is dan ook het moment van de Opname.

De ineenstorting van de Dollar en de Euro zal plaatsvinden vanaf het moment dat de valse Profeet wordt gedood. De verwachting is in de tweede of derde week van jan.2022!


– Eerste twee waarschuwingen –
.
De laatste acht maanden (5 en 3 maanden)
De Heer Jezus zal door visioenen en profetieën alle christenen voortijd waarschuwen. Op hun beurt zullen de christenen dit van de daken afschreeuwen en vele zullen tot inzicht en bekering komen.

De komende drie duistere dagen/nachten zijn door de jaren heen veelvuldig in de Bijbel beschreven. Het staat nu allemaal op internet en YouTube.

De grote Opwekking – (Vanaf juni/aug. t/m dec.2021)
1) De eerste waarschuwing van de komende 3 duistere dagen zal zijn, tijdens de laatste aller- grootste Opwekking ooit dat vanaf juli/aug.2021 t/m jan.2022 zal plaatsvinden. Dit wordt, via internet en YouTube en door de Geest Gods, gedurende vijf maanden lang, constant aan de christenen duidelijk gemaakt.

» Totaal 5 maanden!

De 90 dagen van onzekerheid – (Vanaf jan. t/m april 2022)
2) De tweede keer zal zijn, gedurende de drie maanden of 90 dagen voordat de Horror in de komende 3 duistere dagen de wereld zal overvallen.

» Totaal 3 maanden!


– Laatste twee waarschuwingen! –
(1e of 2e week van april 2022)
.
De laatste 72 uur
Aurora (Borealis en Australis) en een aardbeving
De Heer zal, 72 uur voor tijd, de christenen nog twee keer waarschuwen.
Deze 72 uren gaan de drie dagen van Jona aan, die hij in de maag van een walvis heeft moeten doorbrengen. Deze drie dagen van Jona is het teken, voordat de 3 dagen van duisternis zullen plaatsvinden.
(Lukas 11:29-30) “Dit geslacht is een boos geslacht. Het begeert een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. [30] Want gelijk Jona voor de Ninevieten ten teken geworden is, zo zal ook de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht.”
Jezus: “De hemel zal oplichten* in een veelheid van kleuren, die nooit voordien door de mens gezien werden.”
Zie: Alois Irlmaier de kleurrijke lichtshow (Aurora’s)
___
*) Om verwarring te voorkomen, dit zijn geen Aurora’s die alleen in de Noord- en Zuidpool kunnen worden gezien, want dit gebeuren is nog nooit eerder vertoond en zal plaatsvinden over de hele wereld!
Deze 72 uur zijn de drie dagen van Jona. Het zullen drie donkere maar kleurrijke dagen zijn voordat de duivels in “De 3 dagen van duisternis” zullen toeslaan. Tegelijkertijd ziet Alois Irlmaier een groot kruis c.q. Christus aan de hemel staan en breekt er een hagelbui los met hagel en donder, en een aardbeving schokt de aarde. Het is vrijwel zeker dat het hier om de eerste aardbeving zal gaan die, 24 uur voordat de Horror begint, door iedereen in de hele wereld duidelijk gevoeld zal worden.

(Dit is nog geen vernietigende aardbeving. Die komt pas 72 uur na de Opname)

Twee aardbevingen!
De Aurora’s zijn precies 72 uur lang te bewonderen, waarvan de laatste 24 uren de belangrijkste zijn. Er zullen twee aardbevingen plaatsvinden. De eerste is 24 uur voordat de Horror zal beginnen en de tweede op de dag zelf!

Zie foto: Dit is het beeld dat de mensen drie dagen lang, door de wolken en Aurora’s heen, kunnen zien voordat “De 3 duistere dagen’ zullen aanbreken. “De zon zal veranderd worden in duisternis [Zwart] en de maan in bloed.”  – (Joël 2:30-31a)

Het eerste sein – (72 uur voor de duisternis)
Het teken van Jona duurt drie dagen en daarna 3 dagen Horror (2x 72 uur)
3) De derde waarschuwing zal zijn, wanneer u de globale Aurora’s ziet. Dit zijn de drie donker dagen van Jona! In deze drie kleurrijke dagen, van 72 uur, zijn de globale Aurora’s door alle mensen in de hele wereld goed te zien. Daarna heeft u vanaf dat moment nog slechts 48 uur voordat de eerste wereldwijde aardbeving zal plaatsvinden.

» Totaal nog 48 uur! «

De tweede en laatste sein – (24 uur voor de duisternis)
4) De vierde en laatste waarschuwing zal de eerste aardbeving zijn die door alle mensen van de wereld gevoeld zal worden. Tijdens de 72 uur zullen in de laatste 24 uur namelijk twee aardbevingen plaatsvinden. Deze eerste aardbeving is de laatste waarschuwing, dat “De drie dagen van totale duisternis’ op het punt staan te gebeuren.

» Totaal nog 24 uur! «

– De grote duisternis van 72 uur –
.
Broeders en zusters,
Nadat de eerste aardbeving* heeft plaatsgevonden, heb je nog precies 24 uur de tijd om je veilige schuilplaats binnen te gaan voordat de totale duisternis de wereld drie dagen lang treffen zal. Op het moment dat “De 3 dagen van totale duisternis” zullen beginnen, zal er weer een aardbeving plaatsvinden. Dat is de tweede aardbeving. Dit is dan ‘het teken’ dat je al binnen je huis moet zijn!
___

*) Er zal 24 uur vooraf twee keer een aardbeving plaatsvinden die over de hele wereld door iedereen duidelijk gevoeld zal worden. Deze twee aardbevingen zijn wel heel bijzonder, want het zijn geen vernietigende aardbevingen.

De nacht van 72 uur
De 3 dagen van totale duisternis moet eigenlijk gezien worden als één lange nacht.
Zie toch op welk een wijze de Heer ons gaat bezoeken om op het einde van de derde dag de Zijnen op te halen. “Gij zult door de Here der heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam.”  – (Jesaja 29:6)

Maar deze wel zeer luide aankondiging van de Heer duurt drie dagen en maakt iedereen wakker en we worden daardoor waakzaam, want de Opname zal eerst plaatsvinden aan het einde van deze drie dagen van totale duisternis en Horror. Daarna is het weer mooi weer.

De laatste 24 uur – Twee aardbevingen
Zuster Bonnie verteld: “Ik was niet in staat om die dromen (visioenen) uit te leggen op het moment dat ik ze ontving. Maar bijna een jaar later is dit mijn gedachte: We weten van velen, van de boodschappers, dat er een aardbeving* zal plaatsvinden vóór de drie dagen van de duisternis.”
Jezus: “Er komt een aardbeving, Mijn dochter, die aan de 3 dagen van duisternis zal voorafgaan. De aardbeving zal eerst plaatsvinden en dan zullen de 3 dagen van duisternis neerdalen.”
___

*) Waarschijnlijk gaat dit de 2e aardbeving aan, want er zullen twee aardbevingen zijn!


– Grootste aardbeving aller tijden! –
.
De derde en aller- allergrootste aardbeving ooit zal plaatsvinden 72 uur direct na de Opname.
(Aanvankelijk had ik 48 uur aangegeven, maar dit moet zijn 72 uur!)
De eerste 48 uur(!) gaat Satan aan die alle mensen die hem toebehoren in hun slaap zal doden. Dit beeld zag ik in aug.1990. Jezus, heeft de Zijnen opgenomen en Satan, dat wat van hem is.

Zie details visioen: Na de Opname binnen 48 uur één miljard gedood

Na de duisternis en de Opname (New York)
Situatie 72 uur voor de Grote aardbeving
Huidige situatie voor de Grote aardbeving
De Mount Everest (8848 meter hoog)
De grote aardbeving in april 2022
Broeders en zusters,
Zet u schrap, want er komt nog een aardbeving! Dit zal de derde zijn en de laatste.
(Openb.16:18) “En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot.”

Deze Grote aardbeving zal pas 72 uur na de Opname plaatsvinden!

Zie foto’s: Situatie voor de Grote aardbeving

Vanwege de drie dagen van totale duisternis moeten alle mensen 72 uur lang in hun huizen verblijven ten einde de dood te kunnen ontvluchten. Daarna hebben ze 72 uur de tijd om uit hun huizen en uit de stad te gaan, want er zal een werkelijk verwoestende aardbeving komen die vrijwel alle huizen, flats en wolkenkrabbers zal doen instorten. Deze aardbeving zal dan het maximum van 12 op de schaal van Richter aangeven! Zelfs de bergen zullen afbreken en tegen de vlakte gaan.

Update (20-08-2019)
De bergen en rotsen zullen vallen en landmassa zal veranderen
Profetie: Stephen Hanson
.
Jezus: “Er is niets dat Ik niet kan doen in uw leven. Er zijn geen zorgen en verdriet die Ik niet kan begrijpen. Er is niets. En toch gaan veel van mijn mensen door met hun leven om, terwijl ze denken dat ik hen niet kan verlossen van hun problemen. Maar Ik zeg dat jullie in de komende dagen een geest en een begrip moet hebben dat de wind tegen jullie huizen zal blazen op een manier zoals jullie nog nooit eerder hebben ervaren. Want velen zullen terugdeinzen in angst voor wat er komen gaat. Velen zullen proberen zich te verbergen voor de dingen die zullen komen. Want juist de bergen en rotsen om jullie heen zullen vallen. De landmassa zal veranderen.
.
Dit gaat gebeuren in de hele wereld.
De Mount Everest zal, 72 uur na de Opname, niet meer bestaan!

De Mount Everest (8848 meter) is de hoogste berg ter wereld.


Veel mensen en christenen geloven dit niet

Ben je voorbereid?
.
Geen geloof
(Lukas 18:8b) “Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?”
Hoeveel mensen zijn op de hoogte van deze drie verschrikkelijke dagen? Het zullen er vandaag de dag nog maar enkelen zijn en de meeste van hen zijn christenen! Als de grote Opwekking gaat beginnen zal de Heer Jezus de Zijnen vertellen wat er op hun afkomt. Ze zullen dit op hun beurt van de daken afschreeuwen!
Maar velen zullen het niet willen geloven zoals in de dagen van Noach. Driekwart van de wereld zal niet gereed zijn voor deze 3 dagen van totale duisternis. Van de ±8 miljard mensen die er in april 2022 op de wereld zullen zijn, worden meer dan 2,3 miljard van de wereldbevolking gedood. Ben je voorbereid?

Vele christenen zullen te dien dage niet voorbereid zijn als het om de Opname gaat, laat staan als het om deze drie verschrikkelijke dagen zal gaan. Nu maar hopen dat de grote Opwekking daar verandering in kan brengen en dat ze notitie zullen nemen van deze drie komende dagen van verschrikkingen. De Opname heeft dan nog niet plaatsgevonden.

Wanneer zal de Opname plaatsvinden?

Aanvankelijk dacht ik nog dat de Opname zou plaatsvinden zeven jaar voordat het 1000-jarig vrederijk zou beginnen. Maar 30 jaar later in 2007 zag ik voor het eerst, dat we door de eerste 3,5 jaar zouden gaan van de laatste Jaarweek. Dan weer jaren later zag ik dat de valse Profeet, niet 3,5 jaar, maar vijf maanden zou gaan regeren van aug.2021 t/m jan.2022. De openbaring van de Antichrist kan dan worden verwacht in jan.2022 en de Opname, 90 dagen later, in april 2022!

Armageddon
De eerste 90 dagen in Het Dal van de dood

Openbaring Antichrist jan.2022. Mochten de christenen dan denken dat de Opname nu toch niet meer zolang kan uitblijven, moeten we nog 90 dagen wachten voordat de Opname uiteindelijk in april 2022 zal plaatsvinden.


Drie dagen duisternis vóór Pasen (31 maart 2024)

(Grafiek Update: 10-01-2023)
___
Zie Kalender: Alle datums staan vast!
.
De laatste 51 dagen voor de Opname
« De meest enge 3 dagen aller tijden »
.
(Matth.24:36-37 en 42) Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. [37] Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”

[42] “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”

Broeders en zusters,
We weten niet precies in welke week van april 2022 de Horror gaat beginnen, maar zodra de eerste drie dagen van Jona is begonnen weten we dat de Opname ongeveer 144 uur later zal plaatsvinden!

(De 3 dagen van Jona en de 3 duistere dagen tezamen is 2x 72= 144 uur)

Jezus roept iedereen op om zich alvast voor te bereiden
Het begin. De 3 dagen van duisternis moet op een donderdag beginnen.

Aan Marie Julie Jahenny en Elvi Zapata werd getoond dat “De 3 dagen van duisternis” op een donderdag, vrijdag en zaterdag zullen plaatsvinden.

Wake-up call voor iedereen
Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Eindtijd bijna voorbij Jezus:
“Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Broeders en zusters, de Opname wordt vrijwel zeker verwacht in de 1e of 2e week vóór Pasen dat op 17 april 2022 zal plaatsvinden. Bereid je voor!
Vele stugge christenen die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven en die zich hoe dan ook vasthouden aan Matth.24:36 zullen beslist niet voorbereid zijn, want de Opname is pas na deze 3 verschrikkelijke duistere nachten van pure Horror!
Als je voorbereid bent en het zou toch niet gebeuren dan heb je in ieder geval de nodige maatregelen kunnen treffen. Maar als je niet voorbereid bent en het gebeurt wel, dan hebben jullie een heel groot probleem dat niet meer te overzien is!

Zie foto: (Een duivel in de nacht)

De drie donkere dagen van Jona
Aanvankelijk had ik gedacht dat de drie dagen, voor de Opname, normale donkere nachten zouden kunnen voorstellen. Maar de werkelijkheid is, dat het ook overdag net zo donker zal zijn als in de nacht!
(Mei 2006) Pastor Brani Duyon: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

Broeders en zusters, als ik dit zo lees dan ga ik er vanuit dat de Opname ongeveer 30 dagen vóór de Bloedmaan op 16 mei 2022 zal plaatsvinden. Wellicht is dit wat Jezus daarmee heeft bedoeld. Namelijk: De Heer komt met de Opname “Eerder dan mensen verwachten.” – Velen zien de Bloedmaan als het teken en begin van een gebeurtenis.

Het moment van de Opname

Alleen de christenen weten dat de Opname vóór Pasen op 17 april 2022 zal plaatsvinden, maar welke week dat weten ze niet. Het is vrijwel zeker dat de Opname in de 14e of de 15e week van 2022 moet plaatsvinden! Dat komt omdat de valse Profeet op 4 febr.2022 nog 59 jaar oud zal zijn. (geboren 5 febr.1962)

Mechanische klokken voor de laatste twee aardbevingen
Er zullen twee aardbevingen plaatsvinden. De eerste precies 24 uur voordat de Horror gaat beginnen en nog één aardbeving op het moment dat “De 3 duistere dagen” gaan beginnen. Om deze drie laatste dagen, of 72 uur, voor de Opname te kunnen volgen hebben we mechanische klokken nodig, omdat er geen elektriciteit zal zijn.
Zie het aftellen van de dagen t/m de 14e of 15e week voor Pasen op 17 april 2022.

(De 14e week is van 4 t/m 10 april en de 15e week is van 11 t/m 17 april 2022)


Een zombie, demon of een duivel in de nacht!

Drie Video’s – Best
Linda Courtney – Gepubliceerd op 31 mrt.2019
ALERT! “Het was met tranen deze zondagmorgen dat deze zeer krachtige profetie door mij werd ontvangen. De Heilige Geest leverde vijf lange pagina’s met gedetailleerde informatie over de drie dagen en nachten van grote duisternis.”

Linda Courtney: “Volgens dit bericht zullen we deze tijd zeer binnenkort meemaken. Niets zal deze machtige beweging van GOD stoppen. Bereid je voor terwijl je nog tijd hebt en licht om te zien.”

Gepubliceerd op 3 sept.2018

Tekst: Before And After The 3 Days Of Darkness – Cliff Coffman, Mark Chen

Gepubliceerd op 21 jan.2019


Drie dagen duisternis – Maak voor niemand de deur open!

Drie dagen totale duisternis

Stofdood, giftige gassen en dodelijke dampen

Drie dagen dood en verderf – (De duisternis zwarter dan de nacht)
Kijk niet naar buiten wat de Heer met Zijn oordelen doet.*
Zie: De vrouw van Lot. Ze keek achterom! (Gen.19:24-26) “Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here, uit de hemel; [25] En Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem. [26] Maar zijn vrouw, die achter hem liep, zag om, en werd een zoutpilaar.”
___
*) De redenen waarom we niet naar buiten mogen kijken: “Gij zult door de Here der heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam.”  – (Jesaja 29:6) De Heer komt met een ijzeren Staf!

Jezus wil niet dat we naar de toorn (Wraak) van God kijken, want Gods toorn moet met angst en beven benaderd worden. Wie deze raad niet opvolgt en toch besluit vanuit het raam naar buiten wil kijken, of nog erger, de deur open doet, zal ter plaatse dood neervallen. Met het openen van een deur of raam, zal iedereen in het huis sterven, want de demonen en de duivels komen naar binnen!

Marie-Julie Jahenny, 15 juni 1882
Jezus: “Uit een massa vuurrode wolken zullen vernietigende bliksemstralen heen en weer schieten, daarbij alles in brand zettend en tot as terugbrengend. De dampkring zal worden gevuld met giftige gassen en dodelijke dampen.* Wervelstormen zullen alle werken, bouwsels van hoogmoed, van dwaasheid en van de wil tot macht in puin leggen.”
___

*) In de 3 dagen van duisternis worden de mensen op de aarde niet alleen vanuit de hemelse gewesten door duivels aangevallen, maar ook vanuit de hel!

Alois Irlmaier, 26 juni 1959
Ga niet buitenshuis, blijf binnen! Geen licht zal er kunnen branden behalve dat van kaarslicht. De stroom valt uit. Wie de lucht (kosmische stof) inademt krijgt kramp en sterft. Doe de ramen niet open, bedek ze met zwart papier. Al het open water wordt giftig, ook alle open voedsel dat niet in afgesloten dozen is gedaan is giftig. Ook voedsel dat in glas zit blijft niet goed.

Buiten heerst de stofdood, zeer veel mensen zullen sterven. Na 72 uur is alles weer voorbij. Maar nogmaals zeg ik: Ga niet naar buiten, kijk ook niet door het raam naar buiten, laat de gewijde kaarsen of waxinelichtjes branden en bid. In die nacht zullen meer mensen sterven dan tijdens de beide wereldoorlogen samen.

Overleven in Armageddon
Koop een paar conservenblikken met rijst en peulvruchten. Brood en meel blijven goed, vochtig voedsel bederft, behalve in conservenblikken. Leidingwater behoort tot het open water en is niet drinkbaar. Echt veel honger zullen de mensen niet krijgen tijdens deze catastrofe en duisternis. Het vuur zal branden, maar doe tijdens deze 72 uur geen deur of een raam open.
(Betekenis: ‘Het vuur zal branden’. De toorn Gods gaat de wereld over)
De rivieren zullen zo weinig water bevatten dat men ze gemakkelijk zou kunnen doorwaden. Het vee valt om, het gras wordt geel en dor, de dode mensen worden helemaal geel en zwart. De wind drijft de doodwolken naar het oosten weg.

(Ook alle dieren in het veld zullen omkomen, dit vanwege de stofdood, Giftige gassen en dodelijke dampen)

De driedaagse duisternis komt steeds dichterbij
Alois Irlmaier waarschuwt de mensen gedurende 72 uur hun huis niet te verlaten of uit nieuwsgierigheid uit het raam te kijken. Het open water en open spijzen worden vergiftigd. Men mag slechts ingeblikt voedsel eten. Het leidingwater* is niet drinkbaar. De ramen moeten met zwart papier (of karton) worden afgedekt. Daar de elektrische stroom uitvalt, zal men kaarsen moeten aansteken.
___

*) De toevoer van Gas, Water en Licht zal al na 37 dagen stagneren en na enkele weken volledig stoppen voordat de 3 dagen van duisternis zullen ingaan. Ook Brandstof, Benzine, Diesel en Gas voor het verkeer, zal dan al niet meer leverbaar zijn. Er zal op de weg geen verkeer meer zijn en alle vliegtuigen staan aan de grond.

De Heer aanwezig in het Dal van Armageddon
Jezus: “Als Ik gedurende de tijd van Armageddon niet aanwezig zou zijn, dan blijft geen mens behouden.”
God de Vader: “…over het huis Juda zal Ik Mijn ogen openhouden.”  – (Zach.12:2-4) (…) [4b]

Als dan alle Joden, Gods volk, weer terug zijn in hun eigen land, heeft de Vader totale overzicht.

Armageddon
(Mattheüs 24:20-22) “Bid, dat uw vlucht niet in de winter* valle en niet op een sabbat. [21] Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. [22] En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
De uitverkorenen; dat zijn de Joden. De 144.000 behoren daar niet toe, want die zijn ontrefbaar.
___
*) De Winter begint op het moment dat de valse Profeet is gedood. Openbaring Antichrist zal zijn in jan.2022. De Opname zal dan 90 dagen later plaatsvinden in april 2022.

Er wordt gezegd dat de 3 dagen van duisternis zullen plaatsvinden in de lente. Dat zou wel kunnen, want de Opname wordt verwacht in het voorjaar van 2022.

===*===

(Song and Text) Mei 2017
Harry Styles – Sign Of The Times (Lyrics) YouTube (5:42)
35.677.302 weergaven – (03-05-2019)
___
Harry StylesSign Of The Times (Video) – Live
(Foto) _https://www.youtube.com/watch?v=qN4ooNx77u0

506.322.311 weergaven – (03-05-2019)


Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Drie dagen duisternis – (De laatste drie dagen voor de Opname)

(DZG// vrijdag 03-05-2019/ 21:23 uur) – Update (07-04-2021)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Drie dagen duisternis – (Grote angst zal de mens overvallen)
(Afbeelding) _http://www.msn.com/nl-nl/nieuws/opvallend/de-grootste-mysteries-uit-de-geschiedenis/ss-AAiEmIn?li=BBoPOOe&ocid=SL5MDHP&parent-title=vrouw-laat-scheet-tijdens-operatie-en-vliegt-in-brand&parent-ns=ar&parent-content-id=AAjFNCf&fullscreen=true#image=AAiEmIn|1
Bron: _https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/opvallend/de-grootste-mysteries-uit-de-geschiedenis/ss-AAiEmIn
April 2022 Dream of Darkness Coming
January 2018: Dream of Darkness Coming – See: YouTube (16:16) – (19:47)
Source: _https://www.youtube.com/watch?v=nkw_cKQyiEM&list=RDtKLsGPdsIsA&index=21
De laatste 10 seconden – (Drie dagen totale duisternis)
(Foto) _http://www.opusdeialert.com/3-days-of-darkness-three-days-of-darkness.jpg
Bron: _http://www.3daysofdarkness.com/
De laatste 5 seconden – (Dan een invasie van Duivels op de aarde)
(Foto) _http://www.opusdeialert.com/catholic-prophecy-3-days-of-darkness-three-days-of-darkness-anna-maria-julie-jahenny.jpg
Bron: _http://www.3daysofdarkness.com/
Aurora Borealis – Vier foto’s in een blok
(Foto) _https://ipfs.io/ipfs/QmbCs2KUUyDKEweSrHh3WDRWeDvriYwxfWAA5gECwMQVXi
Bron: _https://steemkr.com/dsound/@daznez/20181014t051427391z-electrichouse-instrumental-daznez
Aurora Borealis – Zes foto’s in een blok
(Foto) _https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Aurora_Borealis_and_Australis_Poster.jpg/400px-Aurora_Borealis_and_Australis_Poster.jpg
Bron: _https://en.wikipedia.org/wiki/Aurora#/media/File:Aurora_Borealis_and_Australis_Poster.jpg
Aurora Borealis boven de bergen en een eiland
(Foto) _https://www.sciencedaily.com/images/2015/10/151007185043_1_900x600.jpg
Bron: _https://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151007185043.htm
(Afbeelding) Aarde, Bloedmaan en Zwarte Zon
(Foto) _https://bgimmanuel.nl/wp-content/uploads/2013/12/Afbeelding-31-Maan-die-achter-de-aarde-verdwijnt.jpg
Bron: _https://bgimmanuel.nl/bijbelse-encyclopedie/bijbelse-encyclopedie-index/nederlandse-index-op-m/maansverduistering/
Empty New York City Street (Lege straten in de hele wereld)
(Foto) _http://cdn.pcwallart.com/images/empty-new-york-city-street-wallpaper-
Bron: _http://pcwallart.com/empty-new-york-city-street-wallpaper-1.html
De Mount Everest (8848 meter hoog)
(Foto) _https://www.detop100.nl/wp-content/uploads/2015/04/Mount-Everest.jpg
Bron: _https://www.detop100.nl/hoogste-bergen/
3 Days of Darkness? – (Veel mensen en christenen geloven dit niet)
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/jUkR6dXKtBw/hqdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=jUkR6dXKtBw
The Three Days of Darkness April 2022 – (Donkere wolken en maan)
Foto: _https://i2.wp.com/planetxnews.com/wp-content/uploads/2017/10/three_days_of_darkness.jpg?resize=600%2C305&ssl=1
Bron: _https://planetxnews.com/2017/10/15/planet-x-passage-catholic-prophecy/
De 144.000 verzegelden – (De Messiaanse Joden)
Bron: _http://www.christconnection.net/id5.html
Israëlische vlag aan een ijzeren staf
(Foto) _https://visie.eo.nl/fileadmin/bestanden-2017/_processed_/e/d/csm_Vlag_Israel_56eda35db4.jpg
Bron: _https://visie.eo.nl/2014/08/geschiedenis-van-israel-2-volk-en-staat/
De 144.000 worden verzegeld – (De verzegeling – Een geheim)
Bron: _http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Bijbelstudie%20Matteus%2024/Bijbelstudie_Mattheus_24_3_3_3.html
3 Days Of Darkness – (Een zombie, demon of een duivel in de nacht!)
(Before And After The 3 Days Of Darkness – Cliff Coffman, Mark Chen)
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/8iVehozBurU/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=8iVehozBurU
THREE DAYS OF DARKNESS – Don’t open the door!
(Foto) _THREE DAYS OF DARKNESS “The Great Shift”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=WKp8mlBuFlA
De Heer aanwezig in het Dal van Armageddon
(Jezus overziet de aarde met een traan)
Bron: _https://www.patheos.com/blogs/zackhunt/2013/04/jesus-in-outer-space/
Jezus bij de Klaagmuur – (Jezus ontfermt Zich over de Joden)
Bron: _http://www.bloggen.be/levend_geloof8/archief.php?startdatum=1341093600&stopdatum=1343772000
Grafiek_ 244A_ A3_ Fotos_ 3 days of darkness (Vrouw kijkt naar buiten)
===*===