De Opname niet in 2022

De Eindtijd loopt door

« De Opname niet in 2023/2024 »
Mijn volk is niet voorbereid
________________________________________________________________
Update (11-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


(Update: 02-01-2023)
De Grote Opwekking geen 3,5 jaar maar vijf maanden
Jezus: “Bereidt de Mijnen alvast voor, want door de kracht van de Grote Opwekking is daar nauwelijks nog aandacht voor!”
De Heer heeft het hier over de komende Armageddon: Het nr.[666].
Dit gaf Jezus mij in op donderdag 26 sept.2019 om 13:26 uur.
Broeders en zusters, de tijd is te kort. Jezus: “Mijn volk is niet voorbereid.”
___
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”

(Jan.2017) Allison Pound ontving profetische inzichten over de Grote Opwekking en de komende drie dagen van duisternis. Broeders en zusters, we krijgen eerst de drie dagen Steekvirus en dan pas, in de laatste uren van deze Horror, begint de Grote Opwekking!

Visioen Fiche 59 is een datum. Het was niet te zien.
Op donderdag 10-02-2022 om 9:30 uur, zag ik dat het nr.59 nog wel eens te maken zou kunnen hebben met 5 september, en september als de maand 9. (5 sept.2023) De dag dat de valse Profeet zal opstaan.
De datum 5 sept.2025 is de terugkeer van Jezus op de Olijf-berg en het begin van het 1000-jarig vrederijk. Dat is precies 2 jaar later!
De valse Profeet (5 maanden) en de Antichrist (1 jaar en 7 maanden) hebben samen 2 jaar.

(59 is 5 september) Deze datum zou kunnen betekenen, dat de valse Profeet zich op 5 sept.2023 zal openbaren. De Antichrist zou dan 5 maanden later openbaar worden vanaf 5 febr.2024.

De Opname één jaar verschoven
De 1e en de 2e Opname worden nu verwacht op 27 en 39 maart 2024. (Pasen 31 maart 2024)
Zie gebeurtenissen nog voor de Opname!
(Matth.24:6-8) “Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. [7] …volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. [8] Doch dat alles is het begin der weeën.”
[11] “…vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. [12] En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.”
[15] “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats* ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, [16] vluchten naar de bergen.”
___
*) Heilige plaats: De Tempelberg in Jeruzalem, Israël. – Zodra de wereld de Antichrist op de Tempelberg ziet staan, zullen vanaf dat moment de weeën gaan beginnen! Want binnen drie weken zal de Antichrist het land Israël worden uitgezet.

(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. [33] Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. [34] Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”


Tijdschema

(Vanaf 5 sept.2023 t/m 2 febr.2024) De Grote Opwekking (Vijf maanden)

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen!
.
De wederkomst van Jezus (De Opname)
Jezus: “Het vuur voor Mijn aankomst zal heten: Grote en algemene nood, ellende en tegenspoed, zoals de aarde nog nooit heeft gezien. Het geloof zal uitdoven, de liefde verkillen en alle arme geslachten zullen klagen en versmachten.”
.
De Eindtijd
Broeders en zusters, de Opname 1 en 2 op 27 en 30 maart 2024.
Hebben jullie enig idee wat er nog allemaal moet gebeuren?
Zie volgorde:
Openbaring valse Profeet – De absolute Wereldleider!
(De valse Profeet wordt verwacht vanaf 5 sept.2023 t/m einde 2 febr.2024)
Drie dagen Steekvirus (Wereldwijd voor ten minste 3 tot 4 dagen)
(De Steekvirus wordt verwacht begin sept.2023)
─ Opstanding van de twee Profeten Moses en Elia. (De twee Olijfbomen)
De Grote Opwekking ongeveer 150 dagen! (Vanaf 5 sept.2023 t/m 2 febr.2024)
(De Heilige Geest stopt de Corona- en de Steekvirus)
De dood van president Joe Biden. (Hartaanval?) – (Sept 2023?)
─ Aangename temperaturen over de hele wereld. (Vanaf 5 sept.2023 t/m 2 febr.2024)
Er zal geen koude en hitte meer zijn, 5 maanden lang! (±28 graden elke dag)
─ Openbaring valse Profeet (5 sept.2023)
——
(De een na laatste Benjamin wordt uit de geest Wederom geboren) – (Mysterie)
─ Vijf maanden lang nergens meer oorlog, enz. enz.
Donald Trump keert terug als President. (Febr.2024)
Alle Beurzen stijgen ten top. Beste economie aller tijden! (Sept.2023 t/m Febr.2024)
Digitale Biochip wordt ingevoerd. (Eind 2023)
High Tech Smart “I.D. Card” wordt voorgesteld en ingevoerd.
─ De valse Profeet verplicht wereldwijd Basisinkomen voor iedereen!
De dood van de valse Profeet. (2 febr.2024)
(2 febr.2024) Officieel einde Eindtijd.
Begin Armageddon vanaf 5 febr.2024!
.
Armageddon
─ De valse Profeet staat na drie dagen op uit de dood en wordt de Antichrist.
─ Run op Supermarkten! Binnen één week vrijwel alles leeg gekocht.
Openbaring Antichrist op 5 febr.2024!
Begin Armageddon vanaf 5 febr.2024.
——
(De laatste Benjamin wordt uit de geest Wederom geboren) – (Mysterie)
(2 febr.2024) Officieel einde Eindtijd. Begin Armageddon vanaf 5 febr.2024!
─ Alle Beurzen staan in rood tot bijna de laagste stand ooit!
De Heilige Geest wordt van de aarde weggenomen. (2 febr.2024)
─ Drie dagen later: Opstanding valse Profeet, is dan de Antichrist.
——
De Antichrist gaat naar Israël en staat op de Tempelplein!
─ Na 1 of 2 weken wordt de Antichrist plotseling Israël uitgezet.
(De Joden zien dat ze zijn bedrogen. De valse Profeet is niet de Messias)
─ Bij terugkomst in Europa verklaard de Antichrist alle Joden in de hele wereld de oorlog!
─ Op gezag van de Antichrist moeten alle Joden direct terug naar Israël!
Er zijn nu in Israël ±7 miljoen Joden.
(Totaal zijn er wereldwijd ±27 miljoen Joden!)

Wereldwijd zijn ±20 miljoen Joden die nog terug moeten naar hun eigen land van herkomst.

Het Logo Merkteken van de dood nr.[666]
─ Het Merkteken nr.[666] wordt geïntroduceerd! (Febr./mrt.2024)
─ Wereldwijd vrijwel alle Supermarkten leeggekocht!
Donald Trump treed af vanwege het Merkteken nr.[666]. (Febr./mrt.2024)
——
(!!!) Kamala Harris wordt president van Amerika! (Dit is niet zeker)
De Democraten nemen “Het Huis” weer over.
(Er zullen geen nieuwe verkiezingen meer worden gehouden)
─ Einde alle Beurzen wereldwijd – Geld verliest zijn totale waarde. (Febr./mrt.2024)
─ Het nr.[666] wordt gelanceerd en daarmee is Armageddon officieel begonnen!
Armageddon gaat namelijk alleen het nr.[666] aan. Het nummer van de Draak.
Het dodelijke nr.[666] eerst op vrijwillige basis, daarna verplicht!
─ De Derde Wereldoorlog breekt uit! (Conventionele wapens)
——
Inslag Astroïden – Na drie maanden slaan twee Asteroides in op de aarde.
De eerste Asteroïde in de Atlantische Oceaan en de tweede Asteroïde op de Stad Mekka!
─ De dood van de 2 Profeten Moses en Elia. (De twee Olijfbomen) – (Maart 2024)
─ Ten minste drie weken geen oorlog meer vanwege de inslag van deze twee Asteroïden.
─ De Vierde Wereldoorlog breekt uit! (Atomaire Vuur!) – (Eind maart 2024)
(Duur oorlog ongeveer 10 dagen)
——
De drie dagen van Jona
─ (Aurora Borealis) Het teken van Jona (Vanaf ±24 mrt.2024)
(Drie dagen kleurrijke lichtshow, door iedereen, over de hele wereld te zien)
De Kernoorlog stopt direct vanwege een groot rood kruis aan de hemel!
─ Een groot rood kruis door iedereen in de wereld te zien.
De Eerste Opname – De 1e Bruidsgemeente. (27 mrt.2024)
─ De drie Duistere Dagen van de dood. (Wereldwijd ±2,3 miljard doden)
─ Satan dood binnen 48 uur(!) dat wat van hem is. (Wereldwijd ±1 miljard doden)
Al deze mensen zullen in hun slaap worden gedood. Dit gebeurt direct na de 1e Opname!
De Tweede Opname – De 2e Bruidsgemeente. (30 mrt.2024) – (Matth.22:9-10)

(Ongeveer 300 miljoen christenen door de Heilige Geest gevonden)

De dood van de paus (nr.112) – (Vanaf ±2 apr.2024)
─ Alle Leiders van de christelijke kerken worden gedood door de Harde Kern.

─ De nieuwe paus (nr.113) wordt door de Antichrist aangesteld. (Apr./mei 2024)

Twee zeer Grote rampen aller tijden (Aardbeving/Tsunami)
─ Na de tweede Opname, drie dagen mooi weer. (Vanaf 1 t/m 3 apr.2024)
De aller Grootste aardbeving ooit! (4-6 apr.2024)
Geen hoge bergen meer – Mount Everest (Hoogte: 8.849 m) ingestort.
─ Gevolgd door de allerhoogste Tsunami van ±200 tot 300 meter hoog!
(Grote aardbeving en Tsunami tezamen – Wereldwijd ±1 miljard doden)
─ Waterpeil stijgt wereldwijd naar 7 tot 9 meter en blijft op die hoogste staan!
─ Het nr.[666] wordt verplicht! Zonder dit Logo geen werk, geen geld, enz. enz.
─ Jezus, wil zoveel mogelijk als maar kan mensen van het nr.[666] afhouden!
─ Het Merkteken nr.[666] wordt verplicht gesteld! (Vanaf apr./mei 2024)
─ De christenen worden vervolgd en gevangen genomen. – (Openb.2:10)
─ De ruiter op het zwarte paard begint met de honger. (Juni 2024)
─ De ruiter op het vale paard en de slachting van de christenen. (Okt./nov.2024)
─ Einde Armageddon. (Juni 2025) Een engel Gods slaat 200 miljoen militairen met de dood.
─ Drie maanden later, terugkomst Jezus op de Olijf-Berg. (5 sept.2025)
——
Het 1000-jarig vrederijk. (Vanaf 5 sept.2025 t/m september ±3025)
(Na ±1000 jaar wordt Satan nog even losgelaten voor 7 jaar, 3 maanden en enkele dagen)

─ Dan als laatste – Einde aarde en de maan – Zie: Nostradamus en Armageddon!

Donald Trump wordt weer president
Netanyahu wordt ook weer president van Israël!
Broeders en zusters, dit alles moet nog plaatsvinden voor Pasen op 31 maart 2024!
Dat zou kunnen zijn vanwege de een na laatste Benjamin die nog uit de geest Wederom geboren moet worden, want daar is in feite het wachten op! Dit is een mysterie dat zelfs door de christenen nauwelijks nog kan worden ingezien. De Wedergeboorte van de Zonen Gods.
Het is een geheimenis Gods!

(Efeziërs 6:19b) “…om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.”

Uitstel twee jaar (2022 wordt 2024)
Jezus, de Leeuw van Juda, staat achter Donald Trump
Met de Grote Opwekking wordt Donald Trump vervuld met de Heilige Geest.
(Joh.16:13) “…doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Donald Trump, is de waterdoop nog niet nagekomen maar wordt in de Grote Opwekking gedoopt door de kracht van de Heilige Geest!
De David van God de Vader wordt op 27 mrt.2024 met de 1e Opname opgenomen.
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Opname niet in 2022 – Mijn volk is niet voorbereid

(DZG// Zondag 27-02-2022/ 23:45) – (Update: 02-01-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
De Opname (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
Jezus, de Leeuw van Juda staat achter Donald Trump
The story of Donald and the Giant: Kim Clement prophecy 2014
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=0tzf3qpKSIc
(Foto) Google overzicht: _https://i.ytimg.com/vi/0tzf3qpKSIc/maxresdefault.jpg
===*===