De laatste veldslag

.
« De laatste veldslag »
(Maart 2025)
– Drie dagen voor de 1e Opname –
(16 april 2025)
.
.
.
Totale tijd Armageddon
(5 febr.2025) (5 sept.2025)
– Maar 7 maanden –
.
________________________________________________________________
Update (09-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


.
« Armageddon Generatie »
.
Maart 2025

Broeders en zusters, de 3e en de 4e WO zullen twee verschillende oorlogen zijn. De 3e WO nog wel met conventionele wapens, de 4e WO met Nucleaire wapens! Wapens maken het verschil tussen de 3e en de 4e Wereldoorlog. Was dat niet het geval geweest, dan zou het de 3e Wereldoorlog zijn.

Slechts één misverstand
of misrekening verwijderd van Nucleaire vernietiging
De Baas van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, heeft gewaarschuwd voor het groeiende risico van Nucleaire vernietiging door de talrijke crises en conflicten wereldwijd. De wereld bevindt zich in een “Periode van Nucleair gevaar, die ongekend is sinds het hoogtepunt van de Koude Oorlog.” Dit zei Antonio Guterres in New York. Hij sprak bij de start van de jongste evaluatieronde over een internationaal verdrag dat verdere verspreiding van kernwapens moet tegengaan.

Volgens hem is de wereld slechts één misverstand of misrekening verwijderd van Nucleaire vernietiging.

De Vierde Wereldoorlog zal plaatsvinden nog vóór de 1e en 2e Opname! De Derde en de Vierde Wereldoorlog staan zo dicht bij elkaar dat het als één oorlog zal worden gezien. Deze twee Wereldoorlogen zullen plaatsvinden vanaf 5 febr. t/m 2 april 2023)

De Totale tijd Armageddon zal zijn 2 jaar en 7 maanden.

Landen met Kernwapens
De laatste veldslag (4e Wereldoorlog) wordt vooral een Atoomoorlog tussen Rusland en Amerika. Er zijn meerdere landen met Nucleaire Wapens zoals b.v. Noord Korea van de Dictator Kim Jung-un. Vele landen zullen daar gebruik van maken, zoals de USA, Rusland, Engeland, Frankrijk en andere landen met Atoomwapens. Behalve Noord Korea. Die is dan al uitgeschakeld maar hoe, weet ik niet. Wellicht door Amerika of door tussenkomst van Jezus.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat China Kernwapens zal gebruiken. Dat komt wellicht omdat geen land ter wereld China de oorlog zou willen verklaren. Daar zal dan ook helemaal geen reden voor zijn, omdat China op geen enkele wijze een bedreiging kan zijn. Zelfs niet eens in de 3e en 4e Wereldoorlog.

(Taiwan)
Dat China binnenkort Taiwan zou kunnen innemen is zeker mogelijk, maar Amerika zal waarschijnlijk niets beginnen ondanks de grote woorden van de USA President Joe Biden. Zie bijvoorbeeld de situatie in Oekraïne. Rusland is een Atoommacht en daarom neemt Amerika een afwachtende houding aan.
.
Wereldwijde totale Escalatie pas in 2024
Begin 3e en de 4e Wereldoorlog niet eerder dan in februari en maart 2024
Maar, we krijgen eerst nog de Steekvirus van de dood!
De 1e pandemie (Oordeel Gods) gaat Covid-19 aan, de 2e de Steekvirus!
Escalatie van meerdere oorlogen wereldwijd zal oplopen vanaf de maand febr. t/m mrt.2023.

De Steekvirus wordt verwacht vanaf okt./nov.2022 en zal maar drie dagen duren.

Grote Rampen die de mensen zullen overvallen
(Sept.2023) Zie Volgorde van gebeurtenissen:
Coronaen de Steekvirus (8e en 9e Bazuin)
(Sept.2023) Openbaring valse Profeet.
(2023/2024) De valse Profeet gaat naar Israël en wordt binnen één week Israël weer uitgezet.
(2 febr.2024) Zie: De dood van de valse Profeet.

(5 febr.2024) De Antichrist staat op en Armageddon is begonnen.


Zie volgorde van gebeurtenissen
.
De 2e pandemie Steekvirus is er één van Vuur!
Jezus: “Dit [Corona-] virus is nog niets vergeleken met wat Ik in de wereld ga sturen.”
De Heer heeft het hier over de Steekvirus! Geschat aantal doden wereldwijd tussen de 200 en 350 miljoen doden. Wellicht zou dit aantal kunnen oplopen tot een half miljard! Het aantal doden is een vermoeden. Dat wilt niet zeggen, dat het ook allemaal precies zo zou kunnen gebeuren. Maar dan toch, het zal verschrikkelijk zijn!
Zie Details: De 9e Bazuin – (De 2e wind ook vanuit China)

God de Vader: “Een andere Grote wind zal over de wereld komen!”

Maar enkele maanden voor de valse Profeet?
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”
De Heilige Geest komt met de Grote Opwekking, tegelijkertijd met de komst van de valse Profeet, en zal vanaf okt./nov.2022 over de hele wereld vrede brengen. Door de kracht van de valse Profeet, zal voor enkele maanden lang nergens meer in de wereld een oorlog zijn.
De valse Profeet zal worden gedood op ±2 febr.2024. De 3e Wereldoorlog (Conventionele oorlog) zal plaatsvinden in de maand febr.2024. Daarna krijgen we de twee Asteroïden inslagen. De 1e op de Stad Mekka en de 2e in de Atlantische Oceaan.

Daarna zal de 4e Wereldoorlog (Atomaire vuur) plaatsvinden in de maand maart t/m ±24 maart 2024. Dan krijgen we de 3 dagen van Jona en dan pas de 1e en 2e Opname.

Opkomst van de valse Profeet
De valse Profeet/Antichrist is geboren op 5 febr.1962 en zijn einde zal zijn op 2 febr.2024.
(05-02-1962 tot 02-02-2024) = 61 jaar, 11 maand en 28 dagen.
(2 febr.2024) Dat is 3 dagen voordat hij op 5 februari 62 jaar zal worden!

Het visioen Fiche 59 kan alleen de laatste 59 dagen aangaan voordat de Opname op 27 maart 2024 zal plaatsvinden. Er is geen andere mogelijkheid denkbaar. Twee cirkels stellen de valse Profeet en de Antichrist voor. Het nr.59 de aantal dagen vanaf 05-02-2024 t/m 05-03-2024. Het kan geen andere betekenis hebben dan alleen deze ene! Alle tijden heb ik hieraan gekoppeld. Maar, de Heer heeft de Opname met twee jaar uitgesteld omdat Zijn volk niet voorbereidt is. De valse Profeet wordt 61 jaar, 11 maanden en ±28 dagen oud.


– Merkteken Logo [666] –
.
(Febr./mrt.2023) Merkteken Logo [666] eerst op vrijwillige basis.
Merkteken Logo [666] vanaf april 2023 verplicht!

(Openb.13:16-18) “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [17] en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. [18] Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.” [666]

Zegel van de dood
Zodra dan dit Teken of Logo [666] door de Antichrist persoonlijk verplicht gesteld zal worden, dan wordt het pas echt gevaarlijk. Want dit Zegel van de Dood wordt met een Laser op het etherische lichaam als een tattoo ingekerfd!

Alle littekens op het lichaam en het Teken/Logo [666] dat op het lichaam, rechterhand of voorhoofd, als een tattoo wordt ingekerfd of met een Laser is ingebrand, is ook te zien op het etherische lichaam. En nu pas(!) kan aan de andere kant van het leven dit merkteken duidelijk gezien en herkend worden. Satan ziet dan direct wie van hem is en wie niet.

Jezus en de Biochip
Met de Biochip wordt een aanvang genomen naar dit LaserBrandmerk Logo [666]. Dit is het Teken of Logo van de dood, dat perse op de rechterhand of op het voorhoofd met een Laser ingebrand moet worden. Een tattoo op je etherische lichaam kan tot in eeuwigheid der tijden er nooit meer af.
Zie: Visioen Ken Peters. Het LaserBrandmerk Logo [666]
____
De Biochip is niet het gevaar, anders had Jezus daar wel anders op gereageerd.
Jezus: “Als de mens digitaal gecontroleerd gaat worden en daardoor zijn vrije wil kwijtraakt, heeft het geen zin meer de mens nog langer te laten leven.”

De Heer spreekt hiermee “Big Brother” aan, die de mens Digitaal wil controleren.


.
Eerste dag van De Derde Wereldoorlog
.
Voorbeeld (Irak-Oorlog 1990-1991)
– Derde Wereldoorlog –
(Conventionele -gewone- wapens)
.
Deze oorlog begint vanuit Europa
Alois Irlmaier (1894-1959) (Dld)
Een nieuw Midden-Oosten oorlog breekt plotseling uit. Grote vlotenformaties staan tegenover elkaar in de Middellandse zee. De situatie is gespannen. Doch de feitelijke ontstekende vonk zal geworpen worden in het kruitvat van de Balkan.* Ik zie een “Grootheid”, een bloedige dolk ligt ernaast.
___
Dan gebeurt het allemaal heel snel. Samengetrokken troepen marcheren oostelijk vanuit Belgrado (The White City of Death) en trekken naar Italië. Direct daarop rukken plotseling vele gepantserde spitsige voertuigen op ten noorden van de Donau naar West Duitsland met drie legers en zonder waarschuwing richting Rijngebied. Dat zal zo onverwachts gebeuren, dat de bevolking in wilde paniek naar het Westen vlucht. Veel auto’s zullen de straten blokkeren, en wat op de autobanen en snelwegen voor grote hindernis zou kunnen zorgen, zal door de snel oprukkende tanks gewoon worden platgewalst.
___
*) De Balkan is een verzamelnaam voor de volgende landen: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Griekenland, Kroatië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en het Europese gedeelte van Turkije. Kortom: Het is een regio in Zuidoost-Europa.

(Belgrad/ Belgrade/ Belgrado: Hoofdstad van Servië)


De 3e Wereldoorlog wordt onderbroken
door de inslag van een Asteroïde in de Atlantische Oceaan
.
Na ±2 weken begint de 4e Wereldoorlog

Deze oorlog is anders dan de 3e Wereldoorlog!


.
Asteroïde (1) Inslag – De Stad Mekka (Babylon)
.
Asteroïde (2) Inslag Atlantische Oceaan
– Twee keer een Astroïde –
.
Asteroïde ±3-5 Km in doorsnede!
(Inslag maart 2023)
.
Asteroïde 1 en 2 voorlopig onzichtbaar
De twee Asteroïden zullen vanwege de Derde Wereldoorlog veel te laat worden opgemerkt. Beide Asteroïden zullen zeer waarschijnlijk tegelijkertijd inslaan! De eerste, een wat kleinere Asteroïde ±2 Km(!) groot bovenop de Stad Mekka en de tweede veel grotere midden in de Atlantische Oceaan. Deze Rots zou ±3-5 Km(!) in doorsnede kunnen zijn.
.
Deze twee Asteroïden zijn al onderweg
Voorlopig hebben de Astronomen van de NASA nog niets in de gaten, maar dat kan nu niet zolang meer duren. Zodra de precieze datum bekend zou zijn, zouden alle schepen en oorlogsschepen dat gebied omzeilen en uit de weg gaan. Maar… er staat in de Bijbel dat één-derde van de schepen ten onder zullen gaan en dat betekend, dat feitelijk niemand onder de astronomen zoiets groots heeft zien aankomen.
Het zal plotseling en veel te laat opgemerkt worden om alle schepen nog te kunnen alarmeren over dit wel zeer grote gevaar!

VideoAsteroids Size ComparisonYouTube (2:40)


.
Asteroïde (1) Inslag Stad Mekka (Babylon)
.
Asteroïde (2) Inslag Atlantische Oceaan
« Visioen komende Asteroïde »
Asteroïde ±3-5 Km in doorsnede!
(Inslag maart 2023)
.
Grote Asteroïde in de Atlantische Oceaan – Tsunami 100 meter hoog
(17 febr.2017) Een 9-jarige jongen beschrijft een tsunami van meer dan 100 meter hoog! Dat moet hij hebben gezien als de vloedgolf, die met deze hoogte, de kust van heel Amerika zal overspoelen.
(Openb.8:8-9) “En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg*, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, [9] en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.”
___

*) De Asteroïde van Vuur moet wel een oordeel Gods zijn dat uit de ruimte, plotseling uit het niets, midden in de Atlantische Oceaan zal inslaan! Een andere verklaring kan ik er niet voor vinden.

De Asteroïde één Grote Vuurmassa
De 3e Wereldoorlog zou ongeveer 2 tot 3 weken kunnen duren, maar door de inslag van de Asteroïde ontstaat er een tsunami, die een dusdanige grote vloedgolf teweeg zal brengen dat zelfs Vliegdekschepen ten onder zullen gaan. (Op de afbeelding zijn alleen oorlogsschepen te zien)

De Asteroïde zou meer dan 3 tot 5 Km, of nog wel groter, in doorsnede kunnen zijn, want de Heer heeft het over een grote berg!*

Een derde deel van de schepen zal vergaan
Waar ook rekening mee gehouden moet worden is, dat de Asteroïde brandend in het midden van de Atlantische Oceaan zal inslaan. Maar omdat het hier om een wel zeer grote vuurmassa gaat, zou de zee over 1000-den Kilometers kunnen bruisen waardoor het draagvlak, dichtheid, van het water door de temperatuur van de brandende Asteroïde aanzienlijk zal verminderen, zodanig dat een derde van alle schepen door hun eigen gewicht zullen zinken.
Door deze wel zeer grote ramp worden de mensen bang en onzeker. De wereld is verbijsterd en de Derde Wereldoorlog stopt vrijwel direct!
___
*) Definitie Berg of Rots ±300 meter hoog en een grote berg ±1000 meter of meer!
Elke berg die ±600 meter hoog is, mag zich in de Benelux berg laten noemen.

Maar… de Heer heeft het hier over een grote berg, brandend van vuur!


– De Stad Mekka –
.
Niet Rome maar Mekka(!!!)
.
Totale vernietiging
Mekka zal NIET worden vernietigd door een Nucleaire Bom, maar door een Asteroïde! Wie zou dit kunnen bedenken? Vele zogenaamde Eindtijd profeten denken dat een Atoombom daarvoor gebruikt zal worden. De vele foto’s en afbeeldingen die daarvoor worden gebruikt, laten dat ook zien. Maar… de aanval komt vanuit de Ruimte!
___
Niet Rome maar Mekka! Het was niet te zien. Te minste, ik zag het niet. Pas toen de Heer mij hier uitdrukkelijk op wees, zag ik het. Hoe is dat mogelijk? Een Asteroïde uit de ruimte als een Nucleaire Bom en Mekka zal niet meer worden gevonden! Oh, broeders en zusters, hoe groot moet die Asteroïde dan wel niet zijn, want de stad Mekka is heel groot! Het is in een dal gebouwd met daaromheen zeven bergen. (Stad Mekka omtrek 6 tot 7 Km. Aantal inwoners 1.300.000)

Zie details: Niet 2012 maar 2023 – (Niet Rome maar Mekka!)


.
« De laatste veldslag »
(Maart t/m 2 april 2023)
– Drie dagen voor de 1e Opname –
(5 april 2023)
.
.
.
– Vierde Wereldoorlog –
Atomair Vuur in het Dal van Armageddon
.
De Vierde Wereldoorlog(Kernwapens)
Wapens maken het verschil tussen de 3e en de 4e Wereldoorlog.
De inslag van een Asteroïde zal er de oorzaak van zijn dat de Derde Wereldoorlog vroegtijdig tot een einde zal komen.

Maar is de rust eenmaal teruggekeerd, dan breekt plotseling de Vierde Wereldoorlog uit die er heel anders uit zal zien dan de Derde Wereldoorlog, want deze Vierde Wereldoorlog is er een met Vuur!

Plotselinge einde Derde Wereldoorlog
De Derde Wereldoorlog zal worden onderbroken door een onvoorziene gebeurtenis: De Asteroïde, zo groot als een grote berg, zal in de Atlantische Oceaan inslaan en voor een enorme vloedgolf zorgen die de laaglanden zal overspoelen. Maar… als de wereldleiders na 3 weken de klap te boven zijn, wordt de wereld plotseling opgeschrikt door een alles vernietigende Atomair Vuur. De vierde Wereldoorlog!

Geheel onverwachts wordt Amerika dan aangevallen door… Rusland!

Atomair Vuur in het Dal van Armageddon
(Visioen) De jongen van 9 jaar oud ziet duidelijk waar Amerika met Vuur zal worden getroffen. Zie de vele kruisjes!

De 3e Wereldoorlog wordt nog gevoerd met conventionele wapens, de 4e Wereldoorlog met Kernwapens! Omdat er binnen een wel zeer korte tijd twee soorten van oorlog zullen zijn, wordt het onderscheid of verschil, gemaakt door de intensiteit ervan. Vandaar de Derde- en de Vierde Wereldoorlog.

Abbé Curicque (Frankrijk 1872)
Er zal een geweldige strijd uitbreken. De vijanden komen in een grote legertros vanuit het Oosten. Des avonds wordt er nog geroepen: “Vrede, vrede!” Maar de volgende ochtend staan zij al (in Oekraïne) voor de deur.
In het jaar, waarin de strijd uitbreekt, zal het voorjaar zó vroeg en zó mooi zijn, dat de koeien in april in het hoge gras van de wei zullen grazen. De tarwe kan nog wel binnen worden gehaald, maar de haver niet meer.
___
Het conflict zal niet lang duren, want de Heer zal de strijdende mensen afschrikken!
Dat zal twee keer gebeuren. De eerste keer met de Asteroïde en de tweede keer met De drie dagen van Jona! Terwijl ik met dit schrijven bezig was gaf de Heer mij het volgende in: “Daarna zal er geen Grote oorlog meer gevoerd worden, alleen nog met het Merkteken [666]!” – Maar, dat is een geestelijke oorlogsvoering.
___
(Armageddon) “Deze oorlog [666] is vele malen erger dan alle oorlogen bij elkaar! Want deze oorlog brengt de mensen na de dood, geen 1000-den, maar miljarden van jaren in gevangenschap!” – (De Heer heeft het hier over de Hel)

Dit heeft Jezus mij ingegeven op donderdag 20-02-2020 om 13:58 uur.

Alois Irlmaier, 26 juni 1959
“Hoelang de oorlog zal duren? Ik zie duidelijk het getal drie, maar of het drie dagen, drie weken of drie maanden zal zijn, dat weet ik niet.”
De schrijver: De Derde Wereldoorlog zal in febr./mrt.2023 uitbreken en ±3 weken later plotseling worden onderbroken als een Asteroïde in de Atlantische Oceaan inslaat. Daarna duurt het nog drie weken voordat de Derde Wereldoorlog wordt hervat. Maar, de drie weken zou de Vierde Wereldoorlog moeten zijn, want Irlmaier weet namelijk niet precies hoelang die oorlog zal duren.

Omdat het hier duidelijk om twee verschillende Wereldoorlogen zal gaan, heeft hij wellicht alleen de Vierde Wereldoorlog gezien. Maar die duurt minder dan 2 weken! Het is een heel korte oorlog.

ALOIS IRLMAIER (1894-1959)
Tijdens de Tweede Wereldoorlog door Irlmaier aan diverse mensen uitgesproken:
Tijdens de Derde Wereldoorlog [moet zijn 4e W.O.]* komt de Grote Duisternis die 72 uur duurt. De duisternis komt op een dag in deze oorlog. Tegelijkertijd ziet Irlmaier een groot rood kruis aan de hemel staan (waarbij iedereen roept dat God bestaat) en breekt er een hagelbui los met hagel en donder, en een aardbeving schokt de aarde.
Wie het stof in deze drie Duistere dagen inademt krijgt krampen en sterft.
___
*) De Derde Wereldoorlog moet zijn – Vierde Wereldoorlog!

Irlmaier zegt, dat de Derde Wereldoorlog drie dagen of drie weken en hooguit drie maanden zal duren. Maar wat hij niet ziet is dat de Derde Wereldoorlog onderbroken zal worden door de inslag van de Asteroïde in de Atlantische Oceaan. In feite ziet hij alleen daardoor de lengte van de Derde Wereldoorlog die met de Vierde Wereldoorlog afgesloten zal worden door een Kernbom!


Nucleaire Bom afgevuurd door een Straaljager

De laatste Grote Oorlog

De Vierde Wereldoorlog zal, na 2 weken, plotseling door De drie dagen van Jona tot een einde komen. Vanaf dat moment zal nergens meer de zon schijnen. Voor precies 72 uur zal er geen dag en geen nacht meer zijn! De hemel zal rondom over de hele wereld verlicht worden door allerlei wonderbaarlijke kleuren. Door de Aurora’s en een groot rood kruis aan de hemel zal deze laatste vreselijke Atoomoorlog direct stoppen!


De drie dagen van Jona
.
Drie dagen lang geen dag geen nacht

Dit zal de eerste dag van Jona zijn, drie dagen vóór de totale duisternis! Net als met de Derde Wereldoorlog stopt ook dan de Vierde Wereldoorlog, want de drie dagen van Jona doet de wereld met stomheid versteld staan. Aan de hemel zullen dan namelijk 72 uur lang Aurora’s in allerlei kleuren te zien zijn en midden aan de hemel een groot rood kruis die boven de Aurora’s uit duidelijk voor iedereen waarneembaar is.

Het Goddelijk Hart
Alle mensen op aarde zullen het Goddelijk Hart van Jezus kunnen aanschouwen. Dit zal een gebeuren zijn tijdens de globale Aurora’s die precies 72 uur zal duren. Dit zijn de drie dagen van Jona waar de Heer het over had. (Matth.12:38-40) Er zal dan aan de hemel een groot rood kruis te zien zijn, waarbij iedereen roept dat God bestaat. Het rode kruis stelt het Goddelijk Hart voor.
(Een rood kruis – Dat gaf Jezus mij in op dinsdag 23 april 2019 om 14:34 uur)
Om verwarring te voorkomen, dit zijn Aurora’s die niet alleen op de Noord- en Zuidpool kunnen worden gezien, maar zullen plaatsvinden over de hele wereld! Dit gebeuren is nog nooit eerder vertoond.
___
Visioen: Alois Irlmaier (Pagina 37)
Tegelijkertijd zag Alois Irlmaier door de kleurrijke lichtshow (Aurora’s) heen een groot kruis c.q. Christus aan de hemel staan. Het gaat hier om een groot kruis dat van het ene uitspansel tot het andere, door iedereen op de wereld te zien zal zijn. Aan het einde van deze drie kleurrijke dagen vindt de Opname plaats en dan breekt de Hel los: Armageddon!
Zie: Alois Irlmaier (1894-1959) 65 jaar. De drie Dagen Duisternis.
___
Dit kruis zal door iedereen worden gezien, ook door alle mensen die nog nooit van het evangelie hebben gehoord. Dit is geen natuurverschijnsel en vele mensen zullen tot inzicht en bekering komen. Deze Opname gaat de 1e groep Bruiloftsgasten aan. Met de Opname van de 2e groep Bruiloftsgasten zullen de Poorten worden gesloten. Vlak voordat de poorten werden gesloten, hoorde Maurice Sklar in zijn visioen de stem van de Heer zeggen: “Kom naar boven, mijn Bruid, en ontsnap aan de toorn die op het punt staat te worden uitgestort op de aarde.”

Zie details: Poort van genade bijna gesloten


De 1e Opname
.
(720 miljoen 1e groep Bruiloftsgasten)
.
(5 april 2023)

Profetie Maurice Sklar: Ik hoorde een bijna oorverdovende luide explosie van hemelse bazuinen van beide engelen tegelijkertijd, en opeens zag ik een menigte zielen -miljoenen en miljoenen van hen- zeer snel uit de aarde opstijgen als in een lichtflits. De rivier van het licht dat door de poorten stroomde kwam hun tegemoet in de bovenste atmosfeer van de aarde en keerde vervolgens om en alle zielen en de lichtrivier stegen op vanuit de aarde en door de afsluitende poorten terug in de hemel.

Een zwart gat
Toen zag ik de poorten geheel afsluiten in een veel sneller tempo nu dat de zielen van de aarde allemaal in de hemel waren aangekomen. Daarna werd het zo donker dat ik zelfs de sterren niet meer kon zien. Er was geen lichtrivier meer die naar de aarde stroomde. De aarde was bedekt met wat leek op witte zeshoekige neonvormen als een web boven de aarde. Het werd al snel ondoorzichtig waaronder ik de aarde niet meer kon zien. Ik zag nog net een bruinachtige kleur, als een stilstaande vijver, waar een paar momenten eerder nog de oceanen en het land konden worden gezien.

Dan, bijna net zo snel, leek de hele aarde te worden opgeslokt in de dikste zwarte duisternis dat ik ooit had gezien. Het was als een zwart gat in het heelal. De rest van het universum leek wel licht.

Ik voelde me beroerd en hopeloos toen ik dat zag. Toen hoorde ik het geschreeuw van de vele miljoenen zielen, waarvan ik wist dat zij in die duisternis op de aarde opgesloten zaten.

Bron: Poort van genade bijna gesloten


De drie dagen van Jona – 72 uur lang!
Aurora’s over de hele wereld dag en nacht
Drie dagen totale duisternis
Demonen uit de afgrond
Drie dagen Duisternis
.
(Vanaf 5 t/m 8 april 2023)
Zie: Drie dagen duisternis – De laatste drie dagen van Jona gaan voor de Opname de Aurora’s aan en zijn niet de drie dagen duisternis.

Er zijn met de tijd al vele Profetieën geweest met de vermelding dat te dien dage met de drie dagen duisternis driekwart van de wereldbevolking, door demonen en duivels, zal worden gedood. Dat zal gebeuren vóór 9 april 2023! In een tijd van drie dagen zal Satan tussen de 1e en de 2e Opname in, horror, dood en verderf brengen.

Van de 8,1 miljard mensen, die er in febr.2024 zullen zijn, wordt één miljard mensen opgenomen.
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
Van de 6,8 miljard die achter zijn gebleven, wordt door Satan in een tijdsbestek van slechts 48 uur(!) één miljard van de wereldbevolking gedood. Al deze mensen zullen in hun slaap worden gedood. Dit gebeurt direct na de 1e Opname!
___

Dit beeld zag ik in aug.1990. Jezus, heeft de Zijnen opgenomen en Satan dat, wat van hem is. Blijft over 5,8 miljard. Men kan zich dit alles nauwelijks voorstellen. Binnen één jaar worden er nog eens ¼ deel (1,4 miljard) mensen uitgeroeid (Openb.6:8). Dit ten gevolge van oorlogen, epidemieën en het in verval raken van de maatschappij. Blijft over 4,4 miljard. Al deze dingen zullen een natuurlijke reactie zijn op de oorlog in het Midden-Oosten. De wereld is met afschuw vervuld!

Van de overige 4,4 miljard zullen er ongeveer tussen de 40 en 50 miljoen Armageddon overleven. Al deze gelukkigen hebben op een of andere manier niet het Merkteken/Logo [666].
(Dan.12:12-13) “Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt. Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.”

Satan heeft deze kleine groep niet kunnen pakken.


.
– De 2e Opname –
.
(300 miljoen 2e groep Bruiloftsgasten)
.
(8 april 2023)

De christenen die met de 2e Opname worden opgenomen horen eerst de 7e en laatste Donderslag, vrijwel direct daarna gevolgd door de drie Bazuinen. De 2e Opname zal eerst plaatsvinden aan het einde van de derde Bazuin! De 7e Donderslag en de drie Bazuinen tezamen duurt ongeveer 30 seconden.

De 2e Opname zal plaatsvinden in een totale duisternis en gaat alleen de 2e groep Bruiloftsgasten aan (300 miljoen) die de Heilige Geest op de Kruispunten van de wegen en de hoeken van de straten heeft kunnen vinden, zowel goede als slechte mensen.
___
(Matth.22:9-10) “Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. [10] En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.” – Dit aantal wordt geschat op ±300 miljoen.
De Grote aardbeving zal plaatsvinden drie dagen na de 2e Opname. Vrijwel direct daarna komt de tsunami zoals de wereld nog niet heeft gezien.

Armageddon vanaf 5 febr.2024 t/m 5 sept.2025. (Totaal 1 jaar en 7 maanden)


.
De Grote aardbeving
.
De laatste allergrootste aardbeving ooit
Deze aardbeving zal plaatsvinden drie dagen na de 2e Opname op 12 april 2023!
___
Na drie dagen van mooi weer en rust, wordt de aarde plotseling getroffen door de allergrootste aardbeving en tsunami ooit waarbij ook nog eens een groot aantal mensen zullen worden gedood. Dit alles gebeurt vanaf 12 april 2023.
Zie foto: USA – Alaska (27 maart 1964)

(Alaska Aardbeving 9.2 op de schaal van Richter)


.
Europa
.
Amerika(USA)
Grootste Tsunami ooit
.
De Gebeurtenissen in volgorde:
De drie dagen van Jona – Drie dagen duisternis – Aardbeving – Tsunami
.
Mega Tsunami allertijden
De Grootste verwoestende aardbeving aller-tijden zal een gebeuren zijn, dat zich eerst ná de 2e Opname zal voordoen. Deze gebeurtenis valt niet onder de categorie van de zeven Donderslagen dat in feite alleen voor christenen zijn bedoeld om hen voortijd te waarschuwen.
Na de laatste Opname dat zich op 8 april 2023 zal voordoen, zal het daarna voor drie dagen mooi weer zijn, waarna de alles verwoestende Grote aardbeving zal plaatsvinden. Vrijwel tegelijkertijd zal de Grootste tsunami ooit alle laaglanden op aarde overspoelen.
Zie foto: (Noord-Amerika) New York t/m Florida en verder.
(Tsunami ±200 meter hoog)

Er leven wereldwijd ±634 miljoen mensen op zeeniveau!

Aardbeving – Tsunami
De dag komt dat Jezus de Zijnen zal opnemen voordat de grootste ramp aller- tijden deze wereld zal treffen. De Heer heeft gezegd, dat deze aardbeving en tsunami voor de achterblijvers niet te vergelijken zijn met wat er nog in de wereld gaat gebeuren. De Heer bedoeld hiermee het nr.[666]!

(Afbeelding) Europa: Nederland t/m Spanje en Afrika Tsunami ±200 meter hoog!

Ongeloof neemt toe
Met alle voorspellingen die niet zijn uitgekomen, maakt dat de mens steeds ongeloviger wordt. Vooral veel christenen lachen om de tijd, de Eindtijd. Er is nauwelijks nog geloof.
Zie foto: De Opname? Veel christenen geloven het niet meer.
___
Het 1000-jarigvrederijk vanaf 5 sept.2025 t/m sept.3025.
Het einde van de wereld wordt verwacht in het jaar 3797.

Zie details: Nostradamus en Armageddon


.
Het Zwarte Paard
.
De hongerdood
Openbaring Zwarte Paard
Vrijwel alle Demonen komen uit de Hel om, in een tijd van drie dagen, alle mensen op aarde te doden die zich dan nog buiten huis bevinden.

Met de sleutel wordt van bovenuit de afgrond geopend voor de sprinkhanen. Dat zal eerst gebeuren met de Openbaring van de het Zwarte Paard in de maand juni 2023. De afgrond wordt zo op deze wijze twee keer geopend. De eerste keer om de Demonen uit de Hel lost te laten en de tweede keer voor de honderden miljarden sprinkhanen.

Sprinkhanen met een ijzeren harnas en een staart als een schorpioen
Het Zwarte Paard brengt de honger en de dood en de sprinkhanen venijnige pijnen, vijf maanden lang!
Vanwege de honger moeten de mensen er dan wel op uit om eten te zoeken, maar zullen behoorlijk gehinderd worden door de sprinkhanen die een kop hebben van een Leeuw met een ijzeren harnas en een staart als een Schorpioen!
___
(Openb.9:1-10) Demonische sprinkhanenDe vijfde Bazuin!
[3] “En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. (—) [8b] …en hun tanden waren als die van leeuwen… (—) [10] En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.”

Zie details: “Armageddon”


.
« Armageddon »
(5 febr.2024 t/m 5 sept.2025)
– 1 jaar en 7 maanden –
.
De dood van 200 miljoen soldaten
.
(5 Juni 2025 – Binnen 24 uur)
.
Laatste drie maanden Antichrist
(Laatste 90 dagen voor de Antichrist)
(Vanaf 5 juni t/m 5 sept.2025)
.
Rood China

De valse Profeet zal het langst in het lichaam zitten; namelijk vanaf 5 febr.1962 totdat hij op 2 febr.2024 wordt gedood. Daarna neemt Satan, de Antichrist, het lichaam over vanaf 5 febr.2024 t/m zijn dood op vrijdag 5 sept.2025. Dat is totaal 1 jaar en 7 maanden. Het einde van Armageddon zal zijn in juni 2025 met de dood van 200 miljoen Chinese soldaten.

Rood China
– Een leger van 200 miljoen man –
China beschikt over de grootste strijdkrachten ter wereld
Omdat na een tijd van oorlog Amerika, Europa en Rusland, vanwege een tekort aan manschappen, niet meer in staat of bij machte zullen zijn om nog verder tegen Israël te strijden, komt er vanuit het Oosten een leger aanzetten van 200 miljoen man!
Rood China: (Rev 9:16) “En het getal der legerscharen van ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde het aantal.”

Zie berekening: (2x 10.000x 10.000= 200.000.000) 200 miljoen!

Einde Armageddon juni 2025 en de dood van de Antichrist
Na 3 jaar en 5 maanden, aan het einde van Armageddon, slaat één van de kleinste Engelen van Michaël het leger van 200 miljoen man met de dood en is Armageddon in de maand juni 2025 afgelopen. De Antichrist doolt dan nog voor drie maanden (90 dagen) rond, totdat de Heer in sept.2025 voet zet op de Olijf-berg. Op dat moment sterft dan de Antichrist.
Na Armageddon zullen er wereldwijd nog maar net ±50 miljoen* mensen overblijven. Er zijn dan nauwelijks nog mensen te zien.
De Heer zegt daarover het volgende: “Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.” – (Jesaja 13:12)
___
*) De Amerikaanse schrijver Hal Lindsey spreekt ook van ±50 miljoen!

Zie boek: “De Heer tegemoet” – (blz.27/28) Novapres – Utrecht (NL) uitgave 1983.

Enkele details over Armageddon
(Jesaja 13:9-13) “Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. [10] Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.
[11] Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.
[12] Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.

[13] Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de Here der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.”


Wereldbevolking (Teller)
Betere zorg en levensstandaarden zorgden voor een gigantische stijging van de populatie.
De jaren en de miljarden:
.
Het jaar 1804: 1 miljard (1804)
123 jaar later: 2 miljard (1927)
33 jaar later: 3 miljard (1960)
15 jaar later: 4 miljard (1975)
12 jaar later: 5 miljard (1987)
12 jaar later: 6 miljard (1999)
12 jaar later: 7 miljard (1999)
12 jaar later: 8 miljard (2022)
.
Sept.2022 (±7.977) miljard
Er zijn nu (28-09-2022) wereldwijd (±7.977.420.000) mensen op aarde.
Volgens de berekening zullen er in nov.2022 (±8) miljard mensen op aarde zijn.

Er komen elk jaar ±83 miljoen mensen bij op aarde.

De 1e en 2e Opname op 5 en 8 april 2023 (Pasen 9 april 2023)
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

Laatste Jaarweek 2018-2025
(23 aug.2018 tot 5 sept.2025) 7 jaar 13 dagen

Vanaf 5 sept.2025 begin 1000-jarig vrederijk

Daniëls Laatste Jaarweek 2018-2025

Broeders en zusters, de laatste Jaarweek van de Eindtijd heb ik kunnen berekenen aan de hand van visioen aug.2018. Dit visioen gaat namelijk het begin aan van de laatste Jaarweek van Daniël.

Begin laatste Jaarweek tot begin 1000-jarig vrederijk.
(23 aug.2018 tot 5 sept.2025) = 7 jaar en 13 dagen.
Vanaf 5 sept.2025 begin 1000-jarig vrederijk.
___
Twee keer 3,5 jaar wordt 5,5 en 1,5 jaar (Totaal 7 jaar)
Het visioen Fiche 59 geeft het einde aan van de 1e 5,5 jaar en het begin van de laatste 1,5 jaar.
(23 aug.2018 tot 5 febr.2024 = 5 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

(5 febr.2025 tot 5 sept.2025 = 1 jaar en 7 maanden.

Deze twee visioenen aug.2018 en Fiche 59 bepalen de Eindtijd en het begin van Armageddon! Het is nu vrijwel zeker dat april 2023 de maand en het jaar van de Opname zal worden. Met het visioen Fiche 59 was ik er al wel heel dichtbij. Maar, de Heer heeft de Opname met één jaar uitgesteld omdat Zijn volk niet voorbereidt is.

Totale leeftijd valse Profeet
Geboorte valse Profeet 5 febr.1962 tot en met zijn dood op 2 febr.2024.
(05-02-1962 tot 02-02-2024) = 61 jaar, 11 maanden en ±28 dagen.
(5 febr.1962 +61= ±2 febr.2024) Ongeveer 3 dagen voordat hij 61 jaar wordt!
___

Waarom drie dagen? Dat heeft te maken met Het Zilveren Koord dat pas na drie dagen loskomt. Dan is de ziel en de geest van de valse Profeet losgekomen. Satan (Lucifer) zal dan direct met een “Walk-in” het lichaam overnemen en verder gaan, daar waar de valse Profeet is opgehouden. Deze Antichrist zal met het nr.[666] de totale wereld in het verderf storten!

De Opname één jaar uitgesteld
Het mysterie Fiche 59 is begonnen vanaf 5 febr.1962 en eindigt nu officieel op 2 febr.2024.
De valse Profeet wordt gedood op 2 februari en de Antichrist neemt drie dagen later het lichaam over op 5 febr.2024. Daarmee is Armageddon dan officieel begonnen.
De 1e en de 2e Opname worden verwacht op 27 en op 30 maart 2024.
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De laatste veldslag

(DZG// Maandag 26-09-2022) (Update: 17-08-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
AVANGARD Hypersonic Missile
Nucleaire Bom afgevuurd door een Straaljager
La Russie teste avec succès son missile hypersonique Tsirkon (July 2, 2021)
Rusland test met succes zijn Tsirkon Hypersonische Raket (2 juli 2021)
Bron: _https://www.xandernieuws.net/algemeen/cia-mi6-operatie-kazachstan-overtuigt-putin-dat-vs-eu-navo-uit-zijn-op-oorlog/
What If A Nuclear Bomb Hits New York Tomorrow
(June 2, 2022) YouTube (14:57 / 18:20)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=LhjzLmhy7QQ
Roper: The ARRW Hypersonic Missile Better Option for USAF
(March 2, 2020) Grote (2560 x 1707)
Bron: _https://www.airforcemag.com/arrw-beat-hcsw-because-its-smaller-better-for-usaf/
What If A Nuclear Bomb Hits New York Tomorrow
(June 2, 2022) YouTube (12:02 / 18:20)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=LhjzLmhy7QQ
What If A Nuclear Bomb Hits New York Tomorrow
(June 2, 2022) YouTube (7:46 / 18:20)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=LhjzLmhy7QQ
A Worst Than Corona Virus is Coming – (April 8, 2020)
Sadhu Sundar Selvaraj – Afbeelding – Youtube (29:14)
Bron: _https://www.facebook.com/hfc.gabayngbuhay/videos/the-next-pandemic/304469467196518/
John Paul Jackson 2021 Prophecy
Afbeelding groen: Two Pandemics are coming
John Paul Jackson Perfect StormYouTube (7:43)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=_lzCV0M5kI8&feature=emb_logo
Coronavirus In Prophecy – Two Pandemics Are Coming – John Paul Jackson (2012 Prophecy)
A Perfect Storm
Must Watch! – John Paul Jackson 2012 Prophetic Vision About Pandemic And More
Bron: _https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Nu1k1Usoq48&feature=emb_logo
Steekvirus bewogen door de wind
God de Vader: “Een andere Grote wind zal over de wereld komen!”
Sadhu Sundar Selvaraj
(Een ander virus komt eraan en het is erger dan de coronavirus)
YouTube (3:08:00) Full Video – Start vanaf (1:20:00)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Gkhw_6iwtok
Afbeelding groot: 2021 – (Blauw/zwart)
Some Of You Need To Hear This Before The Year Is Over
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=xokWtztU5Y8
Rabbi met de Shofar Eindtijd Horn
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ADLREfWaHvU
(Twee karakters in één lichaam) De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Grote vlotenformaties tegenover elkaar – Middellandse Zee
Eerste dag van De Derde Wereldoorlog
Bron: _https://stephensizer.com/2014/04/christians-zionists-at-war-with-syria/usnavy/
Bron: _https://stephensizer.com/2014/04/christians-zionists-at-war-with-syria/syria1/
(Kleiner afbeelding) Bron: _http://outsidermedia.cz/nasi-drazi-teroriste-v-idlibu/
World War ThreeOorlog Midden Oosten Israël
Natan de Hebreeër
Rabbi Rami Levy & 15 year Old Natan English Subtitles – Testimony About The End of Days Coming Soon
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=-H0MDGIXZ0o
The Destruction of the City of BabylonRevelation 18
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=SJKL0BTCt04
AVANGARD Hypersonic Missile
Nucleaire Bom afgevuurd door een Straaljager
La Russie teste avec succès son missile hypersonique Tsirkon (July 2, 2021)
Rusland test met succes zijn Tsirkon Hypersonische Raket (2 juli 2021)
Bron: _https://www.xandernieuws.net/algemeen/cia-mi6-operatie-kazachstan-overtuigt-putin-dat-vs-eu-navo-uit-zijn-op-oorlog/
Armageddon_ Man with Gas mask – Soldaat met Gasmasker
2017 Third Temple LOCATION FOUND!!!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JKCgW8l2Wfo
Asteroïde (2) Inslag Atlantische Oceaan
Born: _https://nl.metrotime.be/nieuws/enorme-asteroide-op-weg-naar-de-aarde-als-hij-onze-planeet-raakt-kan-dat
Astroid USA-Europa1
Bron: _https://worldtruth.tv/9-year-old-boy-has-a-vision-of-an-asteroid-hitting-the-atlantic-and-a-nuclear-war-involving-the-united-states/Twee weken schijnvrede
Asteroïde – maan en de Zee
Asteroïde USA-Europa1
Bron: _https://worldtruth.tv/9-year-old-boy-has-a-vision-of-an-asteroid-hitting-the-atlantic-and-a-nuclear-war-involving-the-united-states/
Atomair VuurAtomic Fire – (Doomsday Clock Midnight Apocalypse) – (Foto) _https://thetylt.com/attachments/80cb76d5215aa966397d317f49de33c1af94ac7a/store/fitq/1700/5000/9ca1e921397a6d056af3b38cd0ba808ccf99317ddb9105eefd36947d0138/end_of_the_world_grid.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=OMbWGoBUdLk
Tekening van een 9 jarige jongen – Amerika
Bron: _https://worldtruth.tv/9-year-old-boy-has-a-vision-of-an-asteroid-hitting-the-atlantic-and-a-nuclear-war-involving-the-united-states/
9yr old Grandson describes powerful vision of tribulation God gave him in detail Read Description
(Tekening) YouTube 2:23 (12:03)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yGXdECAjJtA&feature=emb_logo
(2017) – Geschat aantal Kernwapens Wereldwijd
(Afbeelding) _https://nbocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2017/09/04/7f4732c6-9175-11e7-ad56-7c808e895848_web_scale_0.175_0.175__.jpg?maxheight=460&maxwidth=638
Bron: _https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170904_03052243
Asteroïde (1) Inslag Stad Mekka (Babylon)
La Russie teste avec succès son missile hypersonique Tsirkon (July 2, 2021) (1200 x 675)
De laatste Grote Oorlog
Rusland test met succes zijn Tsirkon Hypersonische Raket (2 juli 2021)
Bron: _https://www.24jours.com/la-russie-teste-avec-succes-son-missile-hypersonique-tsirkon/
Missile Hypersonique Tsirkon (July 2, 2021) Foto (1200 x 675)
Het moment van de eerste Opname – 5 april 2023
De drie dagen van JonaLaatste seconde van 3 dagen Aurora’s
Aurora Borealis boven de bergen en een eiland
(Foto) _https://www.sciencedaily.com/images/2015/10/151007185043_1_900x600.jpg
Bron: _https://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151007185043.htm
Aurora’s en een groot Rood Kruis aan de Hemel – De drie dagen van Jona
Bron: _https://hartvanhomos.nl/blog/rood-kruis-mensen/
(Afbeelding) Het moment van de eerste Opname – Op de 1e dag van de duisternis
De Opname van alle kinderen, gehandicapten en de eerste groep Bruiloftsgasten
(Foto) _https://somosdecristo.com.br/wp-content/uploads/2018/07/arrebatamento.jpg
Bron: _https://somosdecristo.com.br/filmes/10-filmes-sobre-o-arrebatamento-da-igreja/
Drie dagen Duisternis
(Foto) Bliksem zwarte Hemel
De 2e Opname – 8 april 2023
Laatste seconde van de drie duistere dagen (Totale Duisternis)
Bron: _https://www.predictweather.co.nz/ArticleShow.aspx?ID=354&type=home
(Afbeelding) Opname van de tweede groep Bruiloftsgasten
De Opname – Op de 3e dag van de duisternis
(Foto) _https://i2.wp.com/1024project.com/wp-content/uploads/2013/12/original1.jpg?resize=1000%2C675
Bron: _http://1024project.com/2013/12/10/2-thessalonians-213-a-rapture-passage/
Tsunami – Atlantische Oceaan – De tweede bazuin
(Afbeelding) Oorlogsschepen gaan ten onder
Bron:
_http://www.yslish.com/thumbnail.php?file=Revelation_8__8___9_877634189.jpg&size=article_large
Bron: _http://www.yslish.com/do-you-know/3953-sud-nad-narodami.html
Tekening van een 9 jarige jongen – Amerika
Bron: _https://worldtruth.tv/9-year-old-boy-has-a-vision-of-an-asteroid-hitting-the-atlantic-and-a-nuclear-war-involving-the-united-states/
9yr old Grandson describes powerful vision of tribulation God gave him in detail Read Description
(Tekening) YouTube 2:23 (12:03)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yGXdECAjJtA&feature=emb_logo
Mekka_ FALLEN, FALLEN IS BABYLON – (PART 1-4)
(Foto) Bron: _https://blowthetrumpet.com.au/fallen-fallen-is-babylon-part-1/fallen-fallen-is-babylon-part-4/
=
Zwerm sprinkhanen
=
Grote sprinkhaan!
=
Drie keer 666
=
Een Mega Tsunami
USA – Alaska (27 maart 1964) – Aardbeving 9.2 op de schaal van Richter
(Foto) Bron: _https://www.volcanocafe.org/the-anchorage-earthquake-of-2018/
Aardbeving 9.2 (Great Alaska Earthquake on March 27, 1964)
(Europa) Nederland t/m Spanje en Afrika – Tsunami ±200 meter hoog
(Foto) Bron: _https://news.coinpath.io/new-crypto-guidelines-from-fatf-have-far-reaching-implications/
Zie: YouTube 3:08 (14:23) – SHOCKING May 2019 Three Days of Darkness | Satan Let Loose
(Noord-Amerika) New York t/m Florida Tsunami ±200 meter hoog
(Foto) _http://sherwoodparkweather.com/wp-content/uploads/2017/06/weather-videos-japan-tsunami-caught-on-tape-bbc-natural-disasters-weather-documentary-2016.jpg
Bron: _http://sherwoodparkweather.com/weather-videos-japan-tsunami-caught-on-tape-bbc-natural-disasters-weather-documentary-2016/
The End of the World is Cancelled
Bron: _https://godshotspot.wordpress.com/tag/rapture/
Het zwarte paard
Bron: _
De laatste veldslag
Bron: _https://www.rbthieme.org/publications/armageddon.html
Rood China – Militaire Parade
(Foto) _http: //static1.hln.be/static/photo/2015/1/16/12/album_large_7974852.jpg
Bron: _ http://okna-vintage.ru/chinese-leger/
Een leger van 200 miljoen mannen – Militaire Parade (Vrouwen)
(Foto) _http: //md1.libe.com/photo/78797-china-anniversary.jpg? Modified_at = 1254377336 & width = 960
Bron: _http: //okna-vintage.ru/chinese-leger/
De vlakte van Jezrëel (Armageddon) vanaf de Megiddo pas gezien
(Foto) _http://foreverjerusalem.co.za/wp-content/uploads/2015/11/028-Valley-of-Jesreel-Armageddon.jpg
Bron: _http://foreverjerusalem.co.za/journey-through-israel/
(Afbeelding) Het moment van de 1e Opname – De 1e dag van de duisternis
De Opname van alle kinderen, gehandicapten en de eerste groep Bruiloftsgasten
(Foto) _https://somosdecristo.com.br/wp-content/uploads/2018/07/arrebatamento.jpg
Bron: _https://somosdecristo.com.br/filmes/10-filmes-sobre-o-arrebatamento-da-igreja/

===*===