De valse Profeet in de Eindtijd

« De valse Profeet in de Eindtijd »
(Het mysterie van de vijf maanden)
.
________________________________________________________________
Update (05-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Broeders en zusters,
Een visioen kent geen update, het is een vaststaand feit. Het is werkelijk onmogelijk er ook maar iets aan te veranderen. Je kunt alleen constateren.

Met het overlijden van Billy Graham zou 2018 eigenlijk het jaar van de Opname moeten zijn. Vele verwachtingen hadden 2018 dan ook als het jaar van de Opname aangegeven. Maar augustus 2018 gaat in werkelijkheid het begin aan van de laatste Jaarweek en dat wist ik niet. Het was ook niet te zien. Daar is het visioen veel te ingewikkeld voor.

De Hebreeuwse kalender geeft sept.2022 aan als het begin van het 1000-jarig vrederijk. Het bijzondere hiervan is, dat er precies drie jaar tussen zit. Het 1000-jarig vrederijk begint eerst in sept.2025. Een foutmarge van precies drie jaar. De Opname zal nu in het jaar 2022 moeten plaatsvinden en wel in de maand maart/april 2022. Volgens 2 Petr.3:8 zitten we dan al in het jaar 6004!
Dat de Opname nu drie jaar later zal plaatsvinden heeft ook wel iets te maken met genade, maar gaat voornamelijk de Wedergeboorte aan van de laatste Zoon van God de Vader, want daar is in feite het wachten op. Anders had de Opname allang plaatsgevonden!

Zie: Tijdschema/De Zonen Gods

God de Vader en de 6 werkdagen (Genesis 1:1-31)
We hebben 6000 werkjaren en een 1000-jarig vrederijk.
(4000+2000= 6000+1000= 7000 jaren)
De Hebreeuwse kalender telt vanaf Adam en Eva, jaar 1 t/m 4000+2000 jaar.
Vanaf de geboorte van Jezus met de eerste jaartelling 1 t/m 2000 jaar is totaal 6000 jaar.
(Genesis 2:2-3a) “Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die…”
(2 Petr.3:8) “Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.”

Het 1000-jarig vrederijk is de zevende dag.

Generatie 74 jaar

Het visioen (aug.2018) dat ik op 23 maart 2013 heb gekregen, moest tot vier(!) keer toe opnieuw worden berekend. Naarmate de Opname dichterbij komt zijn de visioenen steeds beter in te zien. Met de eerste 3,5 jaar van de laatste Jaarweek, vanaf 23 aug.2018 gezien, en de laatste drie maanden voor de Opname is dit de generatie van 74 jaar wat Jezus bedoelde met “…dit geslacht…”.

De vijgenboom
Geboorte van de Staat Israël was op 14 mei 1948+74 jaar = mei 2022.
(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. [33] Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. [34] Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
___

De vijgenboom. Dat is Israël en een generatie of geslacht is bij God de Vader tussen de 70 tot 80 jaar. (Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”


« Westerse kalender – Joodse kalender – Hebreeuwse kalender »

(2018 – 5778 = 6000) Start laatste Jaarweek (23 aug.2018)
(20225782 = 6004) De Opname (april 2022)

(2025 – 5785 = 6007) Begin 1000-jarig vrederijk (sept.2025)

.

De Joodse kalender met de huidige westerse tijd – Foutmarge precies drie jaar!

– Drie tijden die de Eindtijd bepalen –

Drie tijden van de Eindtijd

De Hebreeuwse kalender (6000 jaar), de Joodse Kalender (5778 jaar) en het ontstaan van de Staat Israël op 14 mei 1948. Er bestaat geen andere kalender die ook maar enigszins in de buurt kan komen van deze drie tijden. Deze tijden zijn als het ware in elkaar verweven en geven daarmee de Eindtijd aan.

Volgens de Hebreeuwse kalender leven we vanaf mei 2018 gezien in het jaar 6000!

De Joodse kalender is anders en geeft het jaar 5778 aan dat is begonnen op 21 sept.2017 en eindigt op 10 sept.2018. Daarna zitten we in het jaar 5779. Maar de telling van de westerse kalender is weer anders. De Staat Israël bestaat op 14 mei 2018 precies 70 jaar en de Opname wordt verwacht vóór 16 mei 2022. Een generatie is dan 74 jaar. We zitten dan al voor drie maanden in het Dal van Armageddon!

Opname verwacht in maart/april 2022

De valse Profeet zal zich pas openbaren in juli/aug.2021. Dit is het witte paard, de eerste zegel. Daarna zal elke vijf maanden weer een andere paard opstaan. Het rode paard zal opstaan met de dood van de valse Profeet in jan.2022. Daarmee zal ook tegelijkertijd Armageddon beginnen.

Alles wijst erop dat de tijd op is

Het kan nu niet anders, dat aug.2018 inderdaad het begin is van de laatste Jaarweek. De visioenen aug.2018 en Fiche 59 geven een onweerlegbaar vermoeden weer dat de Opname nu voor 16 mei 2022 zou moeten plaatsvinden.

Verschil precies drie jaar
De gemeente is niet gereed voor de Opname

Met de openbaring van hun Messias (valse Profeet) gaan de Rabbijnen van Israël er vanuit dat het 1000-jarig vrederijk eerst in sept.2022 zal beginnen. Deze datum staat in hun kalender aangegeven. Als dat inderdaad zo is, dan is het verschil, de foutmarge, precies drie jaar. Begin 1000-jarig vrederijk sept.2025.


Jezus: “De tijd is op!”

Het aftellen tot de Opname
Waaraan is te zien dat april 2022 de maand en het jaar van de Opname is?
Zie visioen: “23 Aug.2018”

Dit visioen geeft de dag, maand en het jaar aan en is het begin van de laatste Jaarweek. Vele christenen denken dat de Heer terug zal komen 7 jaar voordat het 1000-jarig vrederijk gaat beginnen. Echter, we gaan door de eerste 3,5 jaar van de laatste Jaarweek en eerst na de openbaring van de Antichrist, in jan.2022, zal drie maanden later de Opname plaatsvinden.

De vijf fiches geven de vijf maanden aan dat de grote Opwekking zal duren, maar geven ook de maanden aan dat elke vijf maanden later weer een andere paard zal opstaan.
___
De laatste Bruid was in nov.2009. Zie Tijdschema“Opname één miljard”
De laatste Oalim was in nov.2014. Zie: “Opname één miljard”
De laatste Zoon van God de Vader in jan.2022. Zie: “De laatste Benjamin”
___
De Eindtijd is officieel begonnen in okt.2000 en eindigt in jan.2022.
De Biochip en de High Tech Smart “Super-I.D. Card” zal verplicht worden eind 2021.
Zie wat Jezus hierover te zeggen heeft“Als de mens digitaal gecontroleerd gaat worden en daardoor zijn vrije wil verliest, heeft het geen zin meer de mens nog langer te laten leven.”
Hieraan is al duidelijk te zien, dat de Opname zeer binnenkort zal plaatsvinden.

Jezus komt pas terug vlak voordat de eerste mens met een Laser het Bandmerk Teken/Logo (666) op zijn rechterhand of voorhoofd laat inbranden. Dat moment zal plaatsvinden in de maand april 2022 en de Opname is dan een feit.

Juni 2025 de dood van de 200 miljoen soldaten in het Dal van Jizreël. (Armageddon)
Sept.2025 de dood van de Antichrist bij de komst van Jezus op de Olijf-berg.
De valse Profeet/Antichrist is geboren op 5 febr.1962.
Zie: “Het rode paard van Armageddon” – In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.
Het visioen Fiche 59 is een vervolg op het visioen van aug.2018 en is niet mis te verstaan.
De Antichrist zal niet ouder worden dan 59 jaar. Dus, hoeveel tijd hebben we nog?

De visioenen geven sept.2025 aan als het begin van het 1000-jarig vrederijk.


Openbaring valse Profeet wordt verwacht in juli/augustus 2021

Armageddon verdeeld in drie fases
Zie berekening: (3+36+3) = totaal 42 maanden.
1) Vanaf jan.2022 t/m april 2022 = 3 maanden. (De wereld in gedeeltelijke verdrukking)
2) Vanaf mei 2022 t/m mei/juni 2025 = 3 jaar. (De Hel van Armageddon ±36 maanden)
3) Vanaf juni 2025 t/m sept.2025 = 3 maanden.* (Dood Antichrist in de maand sept.2025)
___
*) In deze drie maanden loopt de Antichrist nog doelloos rond totdat hij in sept.2025 wordt gedood.

Er zullen op de hele wereld nog maar ±40 miljoen mensen overblijven. De rest is dood.

In sept.2025 is Armageddon officieel afgelopen.
De Hel van Armageddon heeft dan in totaal 36 maanden geduurd in plaats van 42 maanden.

Van de 42 maanden heeft God de Vader er 6 maanden vanaf kunnen halen. (2x 3 maanden)

Het mysterie van de vijf maanden
De vier paarden – (Elke vijf maanden een andere paard)
De maand juli/aug.2021 openbaring van het witte paard en in jan.2022 het rode paard.
De maand mei 2022 openbaring van het zwarte paard en in okt./nov.2022 van het vale paard.
___
In de maand juni 2025, drie maanden voor het einde van Armageddon, slaat één van de kleinste Engelen van Michaël, binnen 24 uur, het leger van 200 miljoen man met de dood. (Openb.9:16) “En het getal der legerscharen van ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde het aantal.”

Zie berekening: (2x 10.000 x10.000= 200.000.000) 200 miljoen!

(Rood China)
Dat zijn de Chinezen, die zich al die tijd op de vlakte hebben gehouden. Dit onvoorstelbaar grote leger, zal optrekken tegen Israël en zich verzamelen in het Dal van Jizreël. (Jesreel)
(Openb.16:12) En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.” [16] “En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.”
Zie foto: De vlakte van Jizreël vanaf de Megiddo-pas gezien.

Zie: “De laatste Jaarweek van Daniël”


Het moment van de Opname

Dit verslag heb ik opgemaakt omdat de visioenen aug.2018 en Fiche 59 het jaar 2022 hebben aangewezen als het jaar van de Opname. De Opname zou dan moeten plaatsvinden in maart/april maar zeker vóór 16 mei 2022! Een ander variant dan dit kan ik voorlopig niet meer vinden.

Kerstfeest 2021
Op 25 en 26 december 2021 is het kerstfeest waarin wereldwijd de geboorte van Jezus wordt gevierd. Vele mensen denken dan aan de geboorte van het kindje Jezus die voor de mens op de wereld is gekomen om de mensen uit de klauwen van Satan te redden. Het zal vooral de jeugd zijn die daardoor tot inzicht en bekering zou kunnen komen. Het zal dan nog drie maanden duren voordat de Opname in april 2022 zal plaatsvinden.

Voorlopig verbergt de valse Profeet zich nog steeds in een stilzwijgen.

Twee Eindtijd visioenen

Hoe moet het jaar van de Opname berekend worden? Wel, dat is niet zo moeilijk meer. We weten, met het overlijden van Billy Graham, dat de Opname nu aanstaande is. Maar het jaar kan hierdoor nog worden vastgesteld. Dat kan wel met de volgende twee visioenen: 23 aug.2018 en de Vijf fiches 59! De Heer zegt dat Hij maar een handje vol mensen zal opnemen.

Aug.2018 gaat het begin van de laatste Jaarweek aan en… Fiches 59 geeft het einde aan van de valse Profeet die op 5 febr.1962 is geboren. Zijn einde zal zijn vóór 5 februari 2022.
De Heer zegt, dat het overgrote deel van Zijn kinderen (97%) door het Dal van Armageddon zullen gaan. M.a.w. vrijwel de hele eerste Bruidsgemeente (bruiloftsgasten) blijft achter, want ze zijn niet waardig bevonden om met de Opname erbij te zijn.*
De openbaring van de Antichrist zal zijn in jan.2022 en de Opname zal, voor de tweede heel kleine groep* bruiloftsgasten, eerst drie maanden later plaatsvinden in april 2022.**
___
*) De eerste groep bruiloftsgasten
(Matth.22:8-9) “Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. [9] Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft.”
Zie Lucas 15 en weet wie de Heer met deze 99 rechtvaardigen bedoeld!
(Luc.15:7) “Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.”
Zie: (Openb.3:17) “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”

Al deze 99 rechtvaardigen leven in de 1e graad van hun verdraagzaamheid. Ze zijn allen de waterdoop nagekomen en velen spreken zelfs in tongen! En toch blijven ze achter, hoe kan dat?

De Stal des Heeren is de Bruidsgemeente. Daaruit komen voort: De Zonen Gods, de Bruid, de verloren Zoon en de Wijze maagden. Het zijn maar enkelen die waardig zijn bevonden.
(2 Petr.1:10-11) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. [11] Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”
Dezen behoren tot de wijze maagden.
___
**) De tweede groep bruiloftsgasten

(Matth.22:10) “En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”

Jezus: “Uit alle kerken en gemeenschappen zullen slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”  (Joh.16:13)
(Louise Buchmann -Zwitserland- “Wat de Heer mij liet zien en horen” blz.27)

Van alle christenen die de waterdoop zijn nagekomen wordt uit elke gemeente maar 1 tot 3% opgenomen. De rest blijft achter. Het zijn maar een handje vol christenen die opgenomen zullen worden. Er zijn ook vele gemeenten bij waar helemaal niemand wordt opgenomen, behalve de kinderen t/m 12 jaar. Deze kinderen zijn door hun ouders geheiligd ook al zou één of beide(!) ouders achterblijven.

Drie bijzonderheden voor de Opname
De Heer zei in mei 2006 tegen Pastor Brani Duyon: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

Broeders en zusters, als Jezus dit zo zegt, waar moeten we dan op letten?

(1) Het moment dat de valse Profeet zich zal openbaren
Dat moment kan vrijwel zeker verwacht worden in juli/aug.2021! Er zal dan, in vijf maanden tijd, een welvaart uitbreken zoals de mens nog niet eerder heeft meegemaakt.
Dit is de eerste ruiter en hij zit op een wit paard. Het symbool van de vrede.

(Regeerperiode valse Profeet: Vanaf juli/augustus t/m dec.2021 of jan.2022)

(2) Het moment dat de valse Profeet wordt gedood
Dit zou al kunnen gebeuren in dec.2021 maar toch zeker wel in jan.2022! De hele wereld leeft dan in ongeloof. Er zal een verdriet zijn, drie dagen lang. Maar dan plotseling staat de valse Profeet weer op.

(Openb.13:12-14) “En het oefent al de macht van het eerste beest [is de valse Profeet] voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest [is nu de Antichrist] zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.” (—) [14] “…het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.”

(Openb.17:7-8c) “…dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.”
De betekenis hiervan is: De valse Profeet was er eerst, dan met zijn dood is hij er voor drie dagen niet meer en plotseling zal hij er weer zijn, want de valse Profeet is uit de dood opgestaan. Na zijn dood drie dagen later, met dat het zilveren Koord is losgekomen, neemt Satan met een “Walk-in” het lichaam over van de valse Profeet. De hele wereld weet niet beter dan dat het de valse Profeet is die weer levend geworden is en er zal een grote blijdschap zijn. Maar… nu huist Satan (de mensenmoordenaar) in dat lichaam en deze zit op het rode paard!

Deze vreugde laat zien dat de Antichrist, voor even, door wil gaan met het verleiden van de mensen. Hij doet zich geweldig voor met wonderen en tekenen en de wereld is uitermate verbaasd.

(3) De laatste drie maanden voor de Opname
Jezus: “Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”
Jezus, gaf mij dit in op donderdag 20-12-2018 om 23:28 uur.

Dit betekent, dat na de dood van de valse Profeet en drie dagen later met de openbaring van de Antichrist, de Opname eerst drie maanden later zal plaatsvinden. We zitten dan al in het Dal van Armageddon!

Crises in Venezuela 2016
Lege Supermarkten
Belangrijk – (Vanaf 2021 eten en drinken inslaan)

Dat de Heer het hier over voldoende eten en drinken heeft betekent dat de Supermarkten, binnen drie dagen, dan al helemaal leeg en uitverkocht zijn. Iedereen zal dan het zekere voor het onzekere nemen. Dit kan pas gebeuren op het moment dat de valse Profeet is gedood. Er zal dan een run zijn op het verzamelen van etenswaren en drinken!

Daarom, bereidt u zich er dan al op voor dat u vanaf die dag over voldoende geld en middelen zult moeten beschikken om zoveel als maar mogelijk is voedsel en drinken te kopen en in te slaan voor tenminste drie maanden!

Regeerperiode Antichrist: Vanaf jan.2022 t/m sept.2025. (Opname april 2022)


Weinigen worden opgenomen

De Opname
Toen ik in het verslag “Stilte voor de Storm” een klein gedeelte had toegevoegd onder “Gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden” gaf Jezus mij het volgende in:
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
.
Ik was stomverbaasd! De Heer gaf mij het aantal door, hoe bestaat het.
Met iets meer dan één miljard ga ik ervan uit, dat het ongeveer 1,020 miljard mensen zullen zijn.
Dit aantal gaf Jezus mij door op zondag 11-06-2017/ 15:43 uur.
Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wie dit allemaal zijn?

Zie details! » “Opname één miljard” – (Niemand wil achterblijven)

Luipaard (Samburu) Nationaal Reservaat
Kenia Africa
Mara nationaal reservaat
Kenia Afrika
Situatie christenen vandaag de dag
(Matth.9:37)

Jezus: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.”

.
De gemeente Laodicea
Zie wat de Heer daarover heeft gezegd:
Jezus: “Van alle christenen is 40% geestelijk dood, 30% is geestelijk afwezig en van de andere 30% worden maar enkelen opgenomen.”
De Voorganger kan voor de overige 30% alleen nog maar zijn best doen. Zo wordt duidelijk dat alleen uit deze groep maar een paar christenen worden opgenomen.
___
Voordat de grote Opwekking uitbreekt, is de gemeente van Laodicea geestelijk vrijwel geheel in slaap gevallen. Het is een slapende gemeente.

Zie details: Duivelse christenen – (Wachten op Armageddon)


Er zal een Leider opstaan met een ongelofelijke kracht en macht

Het Beest en de wereld
Op het moment dat de valse Profeet zich bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend.
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De valse Profeet is nog niet bekend. De Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort, want hij zal maar voor vijf maanden regeren. Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”

Dat de Heer dit zo zegt is zeker waar en toch heel bijzonder, want we zitten dan al voor drie maanden in het Dal van Armageddon. Dat betekent, dat de wereld het nog niet door heeft dat het hier nu om de Antichrist gaat. Ze denken echt dat het nog steeds om de valse Profeet gaat en ze juichen hem toe en ze aanbidden hem zelfs.


De valse Profeet van de Eindtijd en de drie paarden van Armageddon

De ruiter op het witte paard is de valse Profeet

Als de Heer dan na drie maanden nog niet met de Opname langs zou komen dan zou, naar ik meen, de wereld en vrijwel alle christenen denken dat de ruiter op het witte paard Jezus is. Vele christenen denken dat ook. Maar door de plotselinge Opname, zullen alle christenen meteen inzien, dat de valse Profeet nooit meer degene kan zijn die hij eerst in werkelijkheid zou kunnen zijn, Jezus. De valse Profeet is namelijk een knecht van Satan en is niet Jezus!

Velen zullen dan pas inzien dat er een “Walk-in” heeft plaatsgevonden, maar dan is het al te laat. De eerste mensen hebben dan al het Laser Brandmerk Teken/Logo (666) op hun rechterhand of voorhoofd laten inbranden. De meeste mensen, naam-christenen, rest-christenen en de ware christenen Gods weten het dan zeker. De valse Profeet is de verwachtte Antichrist uit het Bijbelboek Openbaringen!
___
(Openb.13:2-4) “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. [3] En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, [4] en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De valse Profeet in de Eindtijd

(DZG// Donderdag 10-05-2018/ 23:14) – (Update Donderdag 17-01-2019/ 11:57)

Bron: Foto’s, Afbeeldingen en Tekeningen
(70) 70 jaar – (Foto) _https://www.design-a-cake.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/p/sp60_1.jpg
Bron: _https://www.design-a-cake.co.uk/culpitt-decoration-motto-number-70-silver-pack-of-50.html
We are Here – Liberty (4000+2000+1000= 7000 jaar)
Bron: _http://september2015.com/wp-content/uploads/2015/08/4-6000-to-Liberty.jpg
De Joodse kalender met de huidige westerse tijd
Bron: _http://jesussavessooncoming.blogspot.nl/2013/12/the-born-again-christians-will-see.html
Daniël en Nebukadnezar
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ot0cPU9MIOQ
De vlakte van Jizreël (Armageddon) vanaf de Megiddo pas gezien. (Zie foto)
_http://foreverjerusalem.co.za/wp-content/uploads/2015/11/028-Valley-of-Jesreel-Armageddon.jpg
Bron: _http://foreverjerusalem.co.za/journey-through-israel/
De Opname
Bron: _The Rapture: http://www.bible.org.nz/will-there-be-a-rapture-of-the-church/
Kinderen door hun ouders geheiligd
Bro Dave Ch. #22 – Surviving the Great Tribulation – Apocalyptic Novel Commentary
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=6klz74EO-a4
Crises in Venezuela 2016
Bron: _http://www.freeopinionvenezuela.nl/forum/viewtopic.php?t=2237
Lege Supermarkten
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=0CDVXzUNzCo
Luipaard liggend op een tak. Bron:
_http://malikatravel.nl/wp-content/uploads/2014/02/Leopard-in-Samburu-National-Reserve-Kenya-Africa.jpg
Luipaard liggend op een boomstam
(Foto) _http://www.niburu.co/images/2017/jan/saai.jpg
Bron: _http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11475:iedereen-dacht-dat-het-een-saaie-maandag-was&catid=37:wereld&Itemid=50
De Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
The Four Horsemen of the Apocalypse
(De valse Profeet van de Eindtijd en de drie paarden van Armageddon)
Bron: _https://www.jw.org/en/publications/magazines/watchtower-no3-2017-may/
===*===