Einde Website in zicht

.
Condor
Bald Eagle
Het Einde van 6000 Werkjaren
De laatste 7 maanden
– Armageddon
.
« Einde Website in zicht »
.
Jezus en een website
Deze website is van Jezus en zal vlak voor de BLACKOUT
van internet worden verwijderd en zal niet meer bestaan
De BLACKOUT wordt verwacht in maart 2025
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping
op het openbaar worden van de zonen Gods
(Romeinen 8:19)
Kom naar voren, o Zonen Gods!
.
________________________________________________________________
Update (11-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


.
Jezus: “De tijd is op!”
.
Alle datums staan vast!
De 1e en 2e Opname wordt verwacht op 16 en 19 april 2025.
De Discipelen, en anderen, wilden wel heel graag weten wanneer Jezus aan het einde der tijden terug zou komen. Maar met nog 2000 jaar te gaan, was zelfs het jaar nauwelijks, of zeg maar werkelijk onmogelijk, goed aan te geven.
___
Zie wat de Heer toen in het jaar ±1853 daarover tegen Jakob Lorber heeft gezegd:
Jezus: “Het jaar, de dag en het uur van Mijn wederkomst kan Ik u daarom niet zeker zeggen, omdat alles op deze aarde van de volkomen vrije wil van de mensen afhankelijk is. Daar­om weet dat ook geen engel in de hemel, maar slechts de Vader alleen, en zij, aan wie Hij het wil openbaren.”

Zie boek: Jakob Lorber! (1800-1864) De Wederkomst van Christus (Hoofdstuk 2 Blz.26)

De Opname
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
Dat Jezus het op dat moment ook niet wist, was weer afhankelijk van hoe dat het gedrag van de mens aan het einde der tijden zou zijn. Zou de Heer Zijn komst bespoedigen of de tijd van Zijn komst verlengen?
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet.”
“Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de roep van de sjofar [hoorn] kunt horen.”

Hiermee heeft de Heer aangegeven, dat de tijd op is. Het einde is in zicht!


(Reactie)
Grote verwarring onder de christenen:
“Waarom komt deze website te vervallen?”
“Jezus, heeft jou geroepen. Deze website is van Jezus!”
___
Ooh… broeders en zusters, kijk toch in wat voor een situatie en tijd we dan leven! Wie dan de naam van Jezus in zijn Computer (Pc) heeft staan, wordt door de FEMA-militairen opgepakt! De naam Jezus of Christus mag nergens meer in een tijdschrift, boek of door Windows (Big Brother) op jullie Pc-Computer, internet of in je Mobile Telefoon worden gevonden op straffe des doods!
De Armageddon-krijgswet zal door de FEMA worden afgekondigd, want de hele wereld is in staat van oorlog! – (Zie FEMA!) FEMA-treinen van de dood / Wereld in Chaos
.
Armageddon
De krijgswet of staat van beleg is een noodtoestand die in werking treedt als het (FEMA) Leger, en in dit geval de Antichrist, straks de rechtspleging overneemt van de burgerlijke autoriteiten.
(Huiszoeking) Het hebben van een Bijbel of een beeld (tekening) van Jezus, een Kandelaar of een Kruis in huis, heeft direct de dood tot gevolg. Er mag helemaal niets meer aan Jezus worden herinnerd!
Ooh… broeders en zusters, weet wie de Antichrist is!
Wie in het Dal van Armageddon Jezus aanhangt, die sterft!
.
[666]
Het merkteken van het Beest wereldwijd verplicht!
Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe.
Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naar toe.
Vraag van een christen: “Zal het nr.666 zomaar ingebrand worden?” – “Neen, daar is de straf te zwaar voor. Het moet persoonlijk duidelijk worden goedgekeurd.”
Het Logo Merkteken [666] moet op de rechtenhand worden ingebrand of op het voorhoofd.
.
Wie verstand hebbe, berekene het getal [666]
(Openb.13:16-18) “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [17] en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het Beest, of het getal van zijn naam heeft.”
[18] Hier is de wijsheid: Wie verstand heeft, berekene het getal van het Beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Einde Website in zicht

(DZG// Dinsdag 11-01-2022) – (Update: 02-01-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Afbeelding: 2024 Dark Clouds in March 2024
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=wT-52Gb9yoo
Time Will Delay No Longer – YouTube (3:08:00) – Afbeelding (7:15)
Sadhu Sundar Selvaraj
Another Virus is Coming & It’s Worst Than The Coronavirus – April 10, 2020
(Afbeelding) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Gkhw_6iwtok
Walmart FEMA Death Camps
(Foto) _http://www.thelivingmoon.com/gallery/albums/userpics/10005/jade-helm.jpg
Bron: _http://www.thelivingmoon.com/forum/index.php?topic=8174.135
Afbeelding: 666 New World OrderYouTube (0:54/ 1:03)
The Apocalypse, The Anti Christ and the Micro Chip Agenda Revealed – WATCH!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U4StNVadVg0
(Afbeelding) [666] The Mark of the Beast
What everyone needs to know!
(Wat iedereen zou moeten weten!)YouTube (1:02/ 4:57)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=6bEFo8BPBGc
Bron: _http://spiritlessons.com/Documents/Mark_of_the_Beast/Dutch_Merkteken_van_het_Beest_666.htm
===*===