2021 Het laatste jaar van de Eindtijd

2022 moet zijn 2025
« Het laatste jaar van de Eindtijd »
Corona- en de Steekvirus
De Grote Opwekking – De valse Profeet
.

________________________________________________________________
Update (19-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


De aarde een slagveld
Jezus: “De aarde is geen plaats van rust en vrede; het is een slagveld waarin Satan rondgaat als een briesende leeuw kijken wie hij zal verslinden.”

Zie: (1 Petrus 5:8) Jezus: “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.”

Volgorde van gebeurtenissen in het jaar 2023
Er komt in 2023 geen Derde Tempel!
Het duurt minstens één jaar voordat de Derde Tempel is gebouwd. Deze Derde Tempel zal worden gebouwd in het Dal van de Olijf-berg. Daar is een bron met stromend water.
De bouw zal eerst plaatsvinden in sept.2025!
Foto: De Derde Tempel gezien in het Dal van de Olijf-berg.

Zie: Een onzichtbare derde Tempel?

Update: (29-06-2022)
De verkiezingen – Het is nog niet over
Joe Biden is al ingehuldigd en is nu President van Amerika. Maar… dat zal niet zolang meer duren.
Donald Trump gaat alsnog de Amerikaanse verkiezingen winnen!
De eerste berichten over deze ‘verkiezingsfraude’ moeten intern daarover al in 2022 binnenkomen, voordat het wereldkundig gemaakt zal worden.
De strijd zal uiteindelijk eerst in sept.2022 in het voordeel van Donald Trump worden beslist!
___
Zie tekst! Prophetic Word van Hank Kunneman.
(17 jan.2021) YouTube vanaf (9:50 t/m 13:16)
God de Vader: “Een ieder die zich schuldig heeft gemaakt aan deze verkiezingsfraude zullen allen worden gestraft!”
___
Kim Clement: “Trump shall become a Trumpet.”  says the Lord.
Jezus: “Twee zullen een stap terug moeten doen!”
Deze twee zijn: Joe Biden en Kamala Harris!
Wat een vernedering zal dat op die dag zijn. Het is vrijwel zeker dat dit eerst zal gebeuren in de maand sept.2022!

Zie details: Donald Trump – Nog één jaar President

Update: (29-06-2022) Steekvirus
Broeders en zusters, er zijn twee datums dat de Steekvirus zou kunnen beginnen:
Vanaf ±2 sept.2022 drie tot vier dagen lang.
De Corona en de Steekvirus Pandemie zal van het ene op het andere moment stoppen op ±5 sept.2022, of op de dag dat de Grote Opwekking gaat beginnen!
___
De Steekvirus zou ongeveer 3 dagen kunnen duren. Voorlopig ga ik er vanuit dat de Steekvirus op ±2 sept.2022 zou kunnen beginnen t/m ±5 sept.2022.

Zie: Steekvirus verborgen in de wind

(Foto: Walibi Nederland)
.
De Grote Opwekking (juli 2021 t/m ±10 jan.2022)
De laatste zes maanden van de Eindtijd

Zodra de Grote Opwekking gaat beginnen, zal vanaf dat moment de Corona- en de Steekvirus direct ophouden te bestaan. Dat komt door de kracht van de Heilige Geest. Dan, precies één maand later, in aug.2021, zal de valse Profeet opstaan. Wat hij de mensen dan brengen zal, is werkelijk ongekend.

De kracht van de valse Profeet
Zou de valse Profeet daarvoor de volle tijd van 3,5 jaar mogen gebruiken, dan zou de grote Opwekking door de wereldmensen en vele christenen helemaal niet meer opgemerkt worden. Ook christenen zullen te dien dage de valse Profeet met verbazing volgen. Dat komt grotendeels vanwege zijn overredingskracht!

(Openb.13:3b) “…en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”

Tijd valse Profeet (14 aug.2021 t/m ±14 jan.2022)
Deze wereldleider zal precies vijf maanden regeren en wel op een wijze zoals de mensen dat nog nooit eerder hebben gezien.
De valse Profeet is nog niet bekend maar de Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort. Totaal drie jaar en één maand! De valse Profeet heeft nu nog maar vijf maanden.
Dat het maar vijf maanden zijn, heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”

Jezus, zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in aug.2021 bekend zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend.
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De laatste vijf maanden van 3,5 jaar valse vrede
De valse Profeet brengt namelijk leven en geluk! Hij heeft een overweldigende geestelijke kracht en zal werkelijk met verbazingwekkende oplossingen komen waar de mensen nog nooit aan hebben gedacht. Zijn ideeën zullen werkelijk briljant zijn. Hij zal in de hele wereld vrede brengen en alle problemen waar wij mensen mee zitten zoals het milieu, woningnood, armoede en honger zal hij met gemak kunnen oplossen.
Hij zal ook voor een enorme werkgelegenheid, sociale- en economische vooruitgang zorgen zoals de wereld dat nog niet heeft gekend. Het spreekt vanzelf dat de Joden en de hele wereld in deze man de Messias zullen zien, een ongekende Wereldleider.

Zie: De Opname april 2022!


2025
Het laatste jaar van de Eindtijd
(okt.2001 – febr.2025)
.

« Armageddon febr.2025 – sept.2025 »

De Eindtijd nader uitgelegd

In feite zou de Eindtijd pas afgelopen zijn op het moment dat de valse Profeet wordt gedood, want drie dagen later staat de Antichrist op! Dat moet gebeuren tussen de 10e en 14 jan.2022. Zodra de Antichrist opstaat is Armageddon begonnen. Maar… de 1e en de 2e Opname zal eerst drie maanden later plaatsvinden op 13 en 16 april 2022.!

De Eindtijd is begonnen vanaf okt.2001 en eindigt officieel op 13 april 2022.
Zie verdeling Eindtijd:
Vanaf okt.2001 t/m okt.2021 plus zes maanden t/m april 2022 = 20,5 jaar.
De Eindtijd gaat een tijd aan van precies 20,5 jaar, waarin de mensen nog op geheel vrije wijze voor de Heer kunnen kiezen.
In die tussentijd neemt de Heilige Geest het over en brengt, in zes maanden tijds, één miljard mensen tot inzicht en bekering. Daar komen nog eens 200 miljoen mensen bij, die NIET door de Heilige Geest zijn gevonden, maar door hun eigen(!) inzichten ook tot deze groep van één miljard willen behoren. Totaal 1,2 miljard christenen! Dit zal gebeuren vanaf juli 2021 t/m 14 jan.2022.
Op het moment dat de valse Profeet wordt gedood, zal de Heilige Geest binnen drie dagen van de aarde worden weggenomen en zal ook niet in het 1000-jarig vrederijk terugkeren.
___
Zodra dan de valse Profeet in jan.2022 wordt gedood, heeft de mens nog precies 90 dagen de tijd om tot inzicht en bekering te komen, want de 1e Opname vindt plaats op 13 apr.2022.

De Eindtijd loopt officieel af met de 2e Opname op 16 april 2022! Na deze laatste Opname is er geen vrije wil en keuze meer en is daarmee ook officieel een einde gekomen aan de betekenis Eindtijd.

Dal van Armageddon
Daarna is er geen vrije wil meer, maar zal de mens gedwongen worden te kiezen voor het Brandmerk Teken/Logo (666) of de dood via de Guillotine. M.a.w. De laatste 3,5 jaar van Armageddon heeft niets met de Eindtijd van doen.

De Eindtijd van 20,5 jaar eindigt in het Dal van Armageddon waar drie maanden later de 1e en de 2e Opname zal plaatsvinden op 13 en 16 april 2022.!

– Inzicht –

(2x 7= 14+3+1x 3,5= 20,5 jaar)
Okt. 2001 +7 jaar = okt. 2008 (7 vette economische jaren wereldwijd)
Okt. 2008 +7 jaar = okt. 2015 (7 magere economische jaren)
Okt. 2015 +3 jaar = okt. 2018 (Dit zijn drie overgangsjaren of tussentijd)
___
Okt. 2018 +7 jaar = sept. 2025 (2x 3,5 jaar. Valse vrede/Armageddon)
De eerste tijd van 3,5 jaar (aug.2018 t/m jan.2022)

De tweede tijd van 3,5 jaar (jan.2022 t/m sept.2025)

7 vette en 7 magere jaren +3+3,5 jaar = 20,5 jaar
Jezus, heeft er 3 jaar aan toegevoegd en heeft daarmee de tijd verlengt.
Maar zonder dat de wereld dit ziet, zijn we al vanaf aug.2018 de laatste 7 jaren ingegaan.
Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël! (Daniël 9:27)
Vrijwel niemand onder de christenen ziet dit. Het is bijna niet te zien.

De tweede en laatste 3,5 jaar (Armageddon) valt niet onder de Eindtijd.

Eigenlijk had de valse Profeet al in aug.2018 bekend moeten zijn. Maar de Heer wil die tijd zo kort mogelijk houden, anders zou de hele wereld denken dat deze valse Profeet de Messias is. Maar als hij plotseling wordt gedood schrikt de wereld in ongeloof, waardoor hun geloof op een wrede manier onderdruk gezet zal worden. De moord op de valse Profeet brengt de mens tot nadenken en dan pas zullen de mensen het Brandmerk Teken/Logo (666) gaan onderzoeken.

Zie: “De Biochip is niet het Merkteken!”

De Eindtijd duurt geen 7 jaar maar 20 jaar en 6 maanden
Zie grafiek: 2x 7+3+3,5 jaar = 20.5 jaar!
Wereldwijd denken bijna 99,9% van de christenen dat de Eindtijd precies 7 jaar is. (2x 3,5 jaar).

De eerste 3,5 jaar (valse vrede) gaat nog wel de Eindtijd aan, maar de tweede 3,5 jaar (Armageddon) valt buiten de Eindtijd van in totaal 20,5 jaar!


Openbaring valse Profeet wordt verwacht in aug. 2021
.
(Fiche 59) Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet
Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar
(De valse Profeet is op 5 febr.1962 geboren en zijn einde zal zijn op ±10 jan.2022)
∗ ∗ ∗ ∗ ∗
De regeringstijd van de Antichrist:
Vanaf ±14 jan.2022 t/m sept.2025 – (3 jaar en 9 maanden)
(Fiche 59) De twee cirkels stellen de valse Profeet en de Antichrist voor in één lichaam!

(Totaal wordt het lichaam van de valse Profeet en dat van de Antichrist samen 63 jaar oud)


Vesica Piscis (Dorset) Engeland (May 22, 2017)

Velen denken dat dit Jezus is, maar neen!
Het mysterie 23 sept.2017 verborgen in een graancirkel!
(De valse Profeet en de Antichrist)
.
De derde Antichrist: (1962-2025) 63 jaar
De tweede Antichrist: Adolf Hitler (1889-1945) Hij is 56 jaar geworden
De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (1769-1821) Hij is 51 jaar geworden
.

______________________________________________________

Israël de vijgenboom

(Matth.24:32-34“Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

Eén generatie: 73 jaar en 11 maanden
Na de geboorte van de Staat Israël op 14 mei 1948, is dit de generatie die niet meer voorbij zal gaan.
Vanaf 14 mei 1948 t/m april 2022 is 73 jaar en 11 maanden.

(Psalm 90:10“De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”

Met de visioenen heeft de Heer mij niet alleen het jaar, maar ook de maand van de Opname gegeven. April 2022. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk!
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
De Heer heeft het hier alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van Aug.2018 en Fiche 59 niet hebben gekregen.
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


2021 – Het laatste jaar van de Eindtijd

(DZG// Maandag 18-01-2021/ 14:53)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Een onzichtbare derde Tempel?
A Prophecy of The Virtual 3rd TempleYoutube (9:56)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=iFj7u7f3wrI
President Donald Trump blijft in het Witte Huis
(Foto) Bron: _https://www.dvhn.nl/extra/Factcheck-Trump-ziet-corrupte-verkiezingen-maar-zijn-claims-kloppen-niet-26178721.html
Voorlopig weet nog niemand wie de valse Profeet is
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=9rpCfw5xGho
.
===*===