Fiche 59 en het Beest

– Fiche 59 en het Beest –

(De valse Profeet wordt de Antichrist)

________________________________________________________________
Update (11-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


(Update: 11-02-2022) Het mysterie Fiche 59
(Nieuwe situatie) Broeders en zusters:
De 1e en de 2e Opname zal plaatsvinden op 5 en 8 april 2023. (Pasen 9 apr.2023)
De Heer heeft de tijd van de Antichrist nog verder ingekort! Geen 42, maar 33 maanden!

De Heer wil zoveel mogelijk als maar kan mensen van het nr.[666] afhouden.

De valse Profeet omarmt de wereld
De valse Profeet is een verschrikkelijk groot gevaar voor de samenleving. Wat deze man zal brengen is werkelijk ongelofelijk. De hele wereld wordt door de valse Profeet omarmt!
Op het moment dat de valse Profeet zich bekend zal maken, zullen vele christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend. Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Bron: [PDF] Mary K. Baxter (Hoofdstuk 22) Divine Revelations Info
___

De Heer wil de tijd van de valse Profeet zo kort mogelijk houden. Dit heeft te maken met het feit dat de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”

(Update: 25-01-2022) Het mysterie Fiche 59
Weer twijfelde ik aan het visioen Fiche 59 en wilde deze website van de Heer al vóór maart op 5 febr.2022 afsluiten en van internet verwijderen. Maar, toen greep Jezus in!

Zie nu wat ik heb geschreven:

Wat eraan vooraf ging

(24-01-2022) Broeders en zusters, hoe goed het visioen Fiche 59 zich ook laat aanzien en alle tijden die ik daarmee heb kunnen berekenen, komen deze tijden niet overeen met de tijd van vandaag. Dat is nu wel duidelijk. Er moet nog te veel gebeuren wil de valse Profeet voor 5 febr.2022 al niet meer bestaan. Deze tijden kunnen niet meer op de juiste manier worden berekend. Maar dat we in de Eindtijd zitten, zo vlak voor Armageddon, dat staat vast!

Volg het Wereldnieuws
De valse Profeet heeft minstens enkele weken nodig om de wereld van zijn bedoelingen duidelijk te kunnen maken. Donald Trump komt weer terug als president en ook oud president Netanyahu wordt weer president van Israël! Dit alles kan niet meer voor 5 febr.2022 gebeuren.
Betekent deze verontschuldiging dat we dan nog jaren te gaan hebben? Neen! We leven in de Eindtijd. De tijd is al op! Volg elke dag het Wereldnieuws, want van daaruit kan de Eindtijd juist worden afgelezen!

Dit zou feitelijk mijn laatste verslag zijn. Maar dan gebeurt er iets wat ik niet had verwacht.

Jezus grijpt in!
Maar christenen, wiens raad ik waardeer, zeggen dat ik niet zomaar moet opgeven, want het verschil in tijd kan nooit zo groot zijn dan dat wat de Heer mij met het visioen Fiche 59 heeft laten zien. Daarna kreeg ik van de Heer, op zaterdag 15-01-2022 om 12:53 uur, een vergelijkbaar antwoord:
Jezus: “Je bent er bijna!”
.
Toen de Heer dat zei wist ik, dat ik met de Eindtijd er toch niet zo heel ver naast zat. Anders zou de Heer dat niet hebben gezegd. Het inzicht moet ik zelf kunnen behalen, want als ik dat heb, dan heb ik de kennis! De Heer hoeft mij dan niet meer te vertellen dan nodig is.

Dit liet mij niet meer los. Vrijwel direct daarna gaf de Heer mij in, dat ik nog steeds op de goede weg ben. De Tijdkalender, die ik steeds maar weer moest bijwerken, zou nu ook goed zijn. Maar, dit alles was nog niet voldoende. Ik wilde meer weten! Drie uur lang ging ik daarvoor in gebed en vroeg de Heer mij nog iets meer Info te geven. Toen zag ik het volgende:

Het mysterie visioen Fiche 59 (5-9)
(5 sept. van de 9e maand in 2022) Het was niet te zien
Net als 119 (11-9-2001) als de dag en maand dat de Twin Towers in Amerika werden aangevallen is 59 op dezelfde wijze opgebouwd.
(New York Twin Towers 11-9) en (Openbaring valse Profeet 5-9)

Aanvankelijk had ik gedacht dat het nr.59 de leeftijd zou zou zijn van de valse Profeet. Hij zou niet ouder worden dan 59 jaar. Van het visioen Fiche 59 moet in alle verslagen de tijd 59 teruggezet worden naar 5 sept.2022. De dag(5) en de maand(9) dat de valse Profeet in 2022 zal opstaan!

Aan de hand van de vele visioenen die de Heer mij heeft gegeven kom ik met de Opname uit in het jaar 2023. (De 1e en de 2e Opname 5 en 8 april 2023)
De 1e helft van de laatste Jaarweek van Daniël was al begonnen vanaf 23 aug.2018 en had al moeten eindigen op 5 febr.2022! (De 1e 3,5 jaar) Maar omdat het volk van Jezus niet voldoende is voorbereidt, heeft de Heer Armageddon uitgesteld dat nu eerst zal beginnen vanaf 5 febr.2023!
De 1e 3,5 jaar wordt nu 4,5 jaar en de 2e tijd van 3,5 nu 2,5 jaar. (Totaal 7 jaar)
Vele 10.000-den christenen weten nu al dat Armageddon een geestelijke oorlog is dat alleen het Merkteken 666 van Satan aangaat: Het Brandmerk!

De 2e helft van de laatste Jaarweek gaat beginnen vanaf 5 febr.2023 en zal eindigen op 5 sept.2025, het begin van het 1000-jarig vrederijk.

Satan neemt het over
Waar ik eigenlijk mee zit, is de tijd! Het einde van de valse Profeet komt steeds dichterbij, want vanaf 2 febr.2022 neemt Satan het over. De valse Profeet is geboren op 5 febr.1962. Hij is met enkele dagen te gaan nu nog 59 jaar oud.
Armageddon begint vanaf 5 febr.2022!

Dit alles heb ik berekend aan de hand van het visioen Fiche 59. Maar de tijd die overblijft is meer voor de Antichrist dan voor de valse Profeet. (Hooguit ±3-4 dagen) Als je Matth.24:1-42 goed leest, dan zit daar behoorlijk wat tijd tussen de velen gebeurtenissen!

(Matth.24:6-8) “…geruchten van oorlogen. [7] …volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. [8] Doch dat alles is het begin der weeën. [11] …vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. [12] En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.”
[15] “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats* ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, [16] vluchten naar de bergen.”

*) Heilige plaats: De Tempelberg in Jeruzalem, Israël.


Panorama op de Tempelberg
Panorama op de Tempelberg
De Antichrist op de Tempelberg (Jeruzalem)

Toen liet de Heer mij in een visioen, op de Heilige plaats “De Tempelberg”, het Beeld zien van de gruwel der verwoesting. In dit visioen stond ik achter de valse Profeet. Plotseling keek hij achterom. Maar wat ik toen zag was niet de valse Profeet, het was de Antichrist! Zijn gezicht was zwaar gehavend!

Info Fiche 59 – Gebed beantwoord
Broeders en zusters, de Heer heeft mijn gebed al beantwoord! Dat was met het zien van de gruwel der verwoesting op de Tempelberg. De Antichrist was omringd door alle Rabbijnen van Israël. Het was indrukwekkend! Dat de Antichrist op de Tempelberg staat ja, dat begrijp ik nu wel.

Bijna had ik deze website afgesloten en toen greep de Heer in! De tijd loopt door, ook na 5 febr.2022. De mensen denken dat ze hier nog steeds te doen hebben met de valse Profeet. Maar de geest van de valse Profeet is na zijn lichamelijke dood, drie dagen later door Satan met een “Walk-in” vervangen.

De Draak leeft nu in het lichaam dat eens van de valse Profeet was! Vrijwel niemand ziet het en de Joden in Israël al helemaal niet. Alleen de christenen weten wat er allemaal precies is gebeurd. Jezus, was na de kruisiging ook dood en stond na drie dagen weer op, en dat kan Satan ook!

De valse Profeet wordt de Antichrist
Het 1e Beest: (Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest [valse Profeet] voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest [is de Antichrist] zullen aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.”
(Openb.13:3) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest [is nu de Antichrist] met verbazing achterna…”

Het 2e Beest: (Openb.13:5) “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

Naarmate de tijd vordert zie je steeds beter
Broeders en zusters, we weten dat Jezus tot op de allerlaatste dag een gebeuren kan afhouden, maar het wordt nu wel heel erg spannend, want de tijd is al op! Als ik het nu goed heb zal de valse Profeet maar voor 3 of 4 dagen opstaan, want dan wordt hij al doodgeschoten!
Dit zag ik pas in op zondag 23-01-2022 om 22:45 uur.
.
Reactie van de Heer

Met deze ontdekking kwam het mij voor alsof de Heer zei: “He he, het is je dan toch gelukt.”  – Niet dat Jezus dat gezegd zou hebben, maar zo kwam het bij mij over. Het visioen Fiche 59 kan ik niet bedenken. Het is een echt visioen! Maar, ik ben er nog niet helemaal. Kijk naar de tijd van de Grote Opwekking! Zou dat echt maar 3 dagen duren?

De Eindtijd wordt afgesloten met de Grootste Opwekking allertijden
Broeders en zusters, zou deze Opwekking maar 3 to 4 dagen duren? Als je de verzen goed leest, dan kan dat niet in één week plaatsvinden. Er is meer tijd nodig!

(Joël 2:23 en 28-29) [23] “Ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.” … [28] “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. [29] Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”

De Grote Opwekking ±3 dagen?
Openbaring valse Profeet op het witte paard moet plaatsvinden in jan.2021. Geboren op 5 febr.1962 heeft de valse Profeet nog maar weinig tijd voordat hij op 2 febr.2022 zal worden gedood. Heeft de valse Profeet zich dan nog niet voor tijd geopenbaard, dan toch zeker wel vanaf ±26 jan.2022. Hij heeft dan nog maar ±8(!) dagen te gaan. Tegelijkertijd begint de Grote Opwekking!
De Grote Opwekking voor maar ±3-4 dagen?
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”

Profetie van Allison Pound (Jan.2017) Zie details: Twee keer een Opname


Update: (25-01-2022)
Mijn gebed:
“Heer Abba Vader, Fiche 59 komt niet overeen met de tijd. Ik heb meer Info nodig!”

Oh… broeders en zusters, zo gemakkelijk als het visioen Fiche 59 zich laat aanzien, zo moeilijk is het om te berekenen. Maar wat ik wel weet is: “Dit visioen komt van God de Vader!”

Visioen Fiche 59 van God de Vader
Zie wat de Heer toen in het jaar ±1853 daarover tegen Jakob Lorber heeft gezegd:
Jezus: “Het jaar, de dag en het uur van Mijn wederkomst kan Ik u daarom niet zeker zeggen, omdat alles op deze aarde van de volkomen vrije wil van de mensen afhankelijk is. Daar­om weet dat ook geen engel in de hemel, maar slechts de Vader alleen, en zij, aan wie Hij het wil openbaren.”
Zie boek: Jakob Lorber! (1800-1864) De Wederkomst van Christus (Hoofdstuk 2 Blz.26)

Als je dit zo ziet, dan heb ik dit visioen Fiche 59 van God de Vader gekregen!

Het Beest (valse Profeet) op het witte paard
Niemand zal nog enige reden hebben om oorlog te voeren. Er zal een vreemde harmonie zijn dat werkelijk door niemand meer te is begrijpen en dat komt door de valse Profeet, die door de Heer het Beest wordt genoemd.
(Openb.13:2“En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”
___
Jezus: “Het is waar, dat er een tijd van vrede en voorspoed zal aanbreken en gedurende die tijd zal het Beest aan populariteit en respect winnen. Hij zal de problemen van de wereld in het niets doen verdwijnen, maar de vrede zal eindigen in bloedvergieten en de voorspoed zal in de hele wereld veranderen in grote hongersnood.”

Bron: [PDF] Mary K. Baxter (Hoofdstuk 22)

De grootste Opwekking allertijden
(Joël 2:28-29) “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. [29] Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”

De laatste Opwekking ooit zal plaatsvinden in de maand jan.2022. De Grote Opwekking zal maar enkele weken of dagen duren!

Twee weken?

Broeders en zusters, de Heer zei: “Je bent er bijna!”  – Maar de tijd t/m 2 febr.2022 laat een heel ander beeld zien. Dit alles kan gewoonweg niet in één of twee weken gebeuren, dat kan niet, want de Steekvirus komt nog vóór de Grote Opwekking! Wat nu?


The Rapture not in 2022
.
.
Stand-by voor de Steekvirus
Maar… voordat de Grote Opwekking gaat beginnen, hebben we eerst nog 3 of 4 dagen te gaan met de Steekvirus. De Horror van de Dood!

Alleen de Heilige Geest kan met de grote Opwekking deze Steekvirus stoppen.


Steekvirus nog voor de Grote Opwekking!
Jezus: “Zodra de mensen denken een vaccin gevonden te hebben, die de Coronavirus zou kunnen stoppen, breekt de Steekvirus uit!”
.
Twee extra oordelen 8e en 9e bazuin
Dit zijn de oordelen Gods voor de zéér stugge mensen die maar niet tot inzicht en bekering willen komen en… er komt nog veel meer! De 7 zegels, de 7 bazuinen en de 7 schalen. Maar, vanwege de ernst van de zonden heeft de Heer, aan de 7 bazuinen, daar nog twee extra oordelen eraan toegevoegd. De 8e en de 9e bazuin.
___
Zie Details: De 9e Bazuin “De 4e wee!”
Drie dagen dood en verderf  Bereid je voor!
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Fiche 59 en het Beest

(DZG// Maandag 24-01-2022) – (Update: 08-06-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Openbaring Antichrist(5 febr.2022)
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
(Bovenaanzicht) Rotskoepel op de Tempel-berg
Bron: _https://alquds-city.com/news/97
Panorama op de Tempelberg
(Wikipedia) Bron: _https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempelberg
Foto: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempelberg#/media/Bestand:Panorama_vom_Tempelberg_in_Jerusalem.jpg
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
Afbeelding als voorbeeld: De valse Profeet met de Eindtijd Boog
La Semilla del Mal (The Garden)
Bron: _https://dreamers.es/peliculas/6615_LA_SEMILLA_DEL_MAL_THE_GARDEN.html
A Worst Than Corona Virus is Coming – (April 8, 2020)
Sadhu Sundar Selvaraj – Afbeelding – Youtube (29:14)
Bron: _https://www.facebook.com/hfc.gabayngbuhay/videos/the-next-pandemic/304469467196518/
===*===