Openbaring valse Profeet

.
Het witte paard van de valse vrede
Komst Antichrist (666+666+666+6+6+6+6+[3]= 2025)
Het Witte paard
Lijn1
.
De ruiter met de boog van de liefde
De Ruiter op het Witte Paard met de Boog van verstandhouding
.
Openbaring valse Profeet
(5 sept.2024)
.
________________________________________________________________
Update (13-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Visioen/profetie:
Op dinsdagochtend (15 dec.2015) om 05:00 uur had de Heer mij weer een visioen gegeven. Alle visioenen die de Heer mij heeft gegeven gaan de Eindtijd aan.
.
Zie nu hoe en op welk een wijze de Heer mij dit visioen heeft laten inzien.
Net als met het visioen van Aug.2018 (23 maart 2013) was ik ook dit keer in een diepe slaap toen iemand heel rustig naar mij toeliep. Het was Charles Aznavour, een Franse zanger. Ik herkende hem direct! Dit was nota bene in een Casino en hij had vijf fiches in zijn hand. De fiches hadden een goudachtige kleur met daarin twee cirkels in elkaar verweven met het nummer 59 eronder.

De Heer heeft het beeld van Charles Aznavour gebruikt om de leeftijd van de twee Profeten ermee aan te geven. Zie verder in dit verslag.

Fiche 59
Vroeger (1977 t/m 1982) ging ik heel vaak naar een Casino. De laatste keer dat ik daar met fiches mijn geluk ging beproeven was in 1982. Daarna ben ik nooit meer naar een Casino geweest. De fiches in het visioen leken erg veel op de 50 gulden fiches, maar dan met het nummer 59 erop.

Hoe verbaasd was ik toen ik zag, dat op de fiches het nummer 59 stond. Terwijl ik nog steeds in een diepe slaap was probeerde ik het nummer 59 te onderzoeken. Waarom 59 en geen 60, 50 of 100? Dat vond ik nogal vreemd.

Charles Aznavour
Gedurende de avond liep Charles Aznavour daarna nog eens 4x naar mij toe en hij had nog steeds dezelfde vijf fiches in zijn hand! Tussen elke ontmoeting zat een tijd. Maar met de vijfde keer dat hij naar mij toeliep, gaf hij mij nu één fiche. Toen zag ik plotseling de betekenis van de twee cirkels en het nummer 59!

En met dat ik mij bewust was dat het hier inderdaad om een visioen ging, werd ik wakker en het beeld was weg. Direct zag ik dat het hier om een aanvulling ging van het visioen “Aug.2018”.

Dat hij tot vijf keer toe naar mij toeliep betekent alleen maar, dat hij niet meer en niet minder dan alleen de vijf fiches bij zich had. Of hij nu wel of niet tegen mij sprak kon ik niet goed zien of horen.

De vijf fiches gaan de vijf maanden aan dat de vier paarden van Armageddon na elkaar zullen opstaan: De valse Profeet op het witte paard. De Antichrist op de rode paard en dan het zwarte en het vale paard.

Jezus: “De valse Profeet zal maar voor een korte tijd regeren.”
Openbaring valse Profeet op het witte paard zou al kunnen plaatsvinden op 2 of 3 jan.2022. De valse Profeet heeft dan nog maar 30 dagen voordat hij op 2 feb.2022 zal worden gedood.
Openbaring van het rode paard (Antichrist) staat al vast: 5 feb.2022. Het zwarte paard van de honger en de dood staat op in de maand juni 2022. Het vale paard van de ruiter met de Sikkel vanaf okt. of nov.2022.

De ruiter op het witte paard gaat de valse Profeet aan die op 2 feb.2022 zal worden gedood, dit staat ook al vast. Dus zoveel tijd heeft hij niet meer. Van zijn tijd van vijf maanden zijn nog maar ±30 dagen over!

De Heilige Geest – De Leeuw Gods
De Grote Opwekking zou kunnen beginnen tegelijkertijd met de openbaring van de valse Profeet. Dat is het moment dat de Heilige Geest, in de vorm van een Leeuw, op de Corona- en de Steekvirus zal gaan staan en het zal ophouden te bestaan.
Broeders en zusters, weet wel dat de valse Profeet zich eerst nog moet openbaren en daarna breekt de Steekvirus uit, de Horror van 3 dagen Hel! Dit alles zal kunnen plaatsvinden in jan.2022. Bereidt u voor!

Blijf binnen als de Steekvirus uitbreekt. Blijf thuis! Het is maar voor 3 of 4 dagen.

De Grote Opwekking 150 dagen.
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”

Profetie van Allison Pound. (Jan.2017) Zie details: Twee keer een Opname

(!!!) Steekvirus nog voor de Grote Opwekking!
Jezus: “Zodra de mensen denken een vaccin gevonden te hebben, die de Coronavirus zou kunnen stoppen, breekt de Steekvirus uit!”
.
Ooh… broeders en zusters, luister naar deze video!
PREPARE For The Next Pandemic!
Bereid je voor op de volgende Pandemie!
Sadhu Sundar Selvaraj – YouTube (4:47)
.
.
(Oorlog) Corona- Steekvirus
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”
Broeders en zusters, dat betekent dat de valse Profeet dan al aan de macht is. Er zal tot 2x toe een grote wind waaien: De Corona- en de Steekvirus. Ook de Steekvirus is niet te zien. De wereld heeft nog erg veel problemen met de Coronavirus. (Bron: Het Beestachtige koninkrijk – Sara Ayin)
Zie wat Jezus daarover heeft te zeggen:

Jezus: “Dit [Corona-] virus is nog niets vergeleken met wat Ik over de wereld ga sturen. [De Steekvirus] Maar het kan zich alleen vastklampen aan al degene die geen berouw hebben.”

Twee keer een grote Wind vanuit China!
Het volgende gaat deze komende oorlog aan maar is totaal anders dan wij mensen normaal met een oorlog bedoelen. Het gaat hier om de Corona- en de Steekvirus!
De Coronavirus kent drie of vier varianten, de één nog gevaarlijker dan de andere.
Maar… de Steekvirus is de aller- ergste nog nooit eerder vertoonde moordenaar!
De Coronavirus ging als eerste binnen drie maanden vanuit één Land (China) uiteindelijk de hele Wereld over. Maar de Steekvirus wordt door de wind bewogen en zal binnen 24 uur, ook vanuit China, de hele wereld overgaan.
Jezus: “Vanwege de zeer ernstige zonden heb Ik nog 2 extra oordelen eraan toegevoegd.”

Dit heeft de Heer mij ingegeven op zaterdag 07-03-2020 om 12:48 uur.

De Steekvirus
Jezus: “De komende Oorlog zal verwoestend zijn! Dus het is absoluut noodzakelijk dat je nu tot Mij komt, omdat je misschien geen tijd meer zult hebben wanneer het [De Steekvirus] uitbreekt en je door angst word overvallen.”  – De Heer heeft het hier duidelijk over de Steekvirus!
De Grote Opwekking gaat eerst beginnen na de Steekvirus!

Want, met de Grote Opwekking stopt de Heilige Geest de Corona- en de Steekvirus.


Het visioen Vijf Fiches 59
Dit visioen dat ik op 15 dec.2015 had ontvangen was ongeveer 3 jaar voordat Charles Aznavour op 1 okt.2018 kwam te overlijden. Precieze datum: (22-05-1924 / 01-10-2018)

Charles Aznavour stierf op 94 jarige leeftijd en dat heeft te maken met de twee Eindtijd-Profeten Mozes en Elia, die op dat moment ook 94 jaar(!) oud waren. Jezus, heeft mij dat laten zien!

Waarheid visioen Vijf Fiches 59 pas op 21-06-2016 ingezien
Het visioen (Fiche 59) dat ik op 15 dec.2015 had ontvangen laat zich heel gemakkelijk aanzien en kan op verschillende wijze worden berekend. Maar de waarheid van de twee cirkels die in elkaar zijn verweven, stellen in werkelijkheid twee karakters voor in één lichaam! Er zit namelijk een tijd tussen. De eerste en langste tijd (59 jaar) gaat dat van de valse Profeet aan en de kortste tijd (3,5 jaar) dat van de Antichrist. Als dan de valse Profeet wordt gedood, neemt Satan (Lucifer) na drie dagen (72 uur) met een “Walk-In” het lichaam over voor nog precies 3,5 jaar. Beide karakters hebben dan in één lichaam geleefd! Vandaar de twee cirkels verweven in een fiche dat als één lichaam moet worden gezien.
Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet. Hij zal niet ouder worden dan 62 jaar.

Zie: 59 jaar (1962-2018-2021)

Omdat de valse Profeet in nov.2015 nog niet bekend was, schreef ik in het verslag van De vier ruiters van de Eindtijd dat de valse Profeet zich nu zeker in jan.2022 zal gaan openbaren en aan de hand daarvan kreeg ik dit visioen van de vijf fiches met het nr.59 erop!
De profetie van Natan vond plaats op 27 september 2015. Hij zei; dat het nog enkele maanden zou duren voordat de Messias (valse Profeet) zich zal openbaren.* Met het zien van deze video dacht ik dan ook dat het hier om de tijd ging. Maar de uitleg ervan is in werkelijkheid totaal anders!

*) Zie: Rabbi Rami Levy & 15 year Old Natan

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in jan.2022 bekend zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend. Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Bron: [PDF] Mary K. Baxter (Hoofdstuk 22) Divine Revelations Info

De Heer wil de tijd van de valse Profeet zo kort mogelijk houden. Dit heeft te maken met het feit dat de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”

De boog en pijlen van begrip
Vanaf de eerste dag zal hij, op een wel heel extreme manier, alle aandacht van de hele wereld naar zich toetrekken. Wat deze valse Profeet allemaal zal brengen, zal ieders voorstellingsvermogen te boven gaan. Alle Joden in Israël en daarbuiten zullen uitzinnig zijn van vreugde! Want zij zien in deze valse Profeet namelijk de lang verwachte Messias!
Direct zullen er plannen gemaakt worden voor de bouw van de derde Tempel. Door de geestelijke kracht van de valse Profeet zullen alle vijanden van Israël door pijlen van begrip en liefde worden getroffen.
Zie de vele foto’s van de derde Tempel in:
Maar, de derde Tempel zal niet worden gebouwd. De tijd is te kort. De bouw duurt te minste één jaar!

Zie: Een onzichtbare derde Tempel

Het Beest (valse Profeet) op het witte paard
Niemand zal nog enige reden hebben om oorlog te voeren. Er zal een vreemde harmonie zijn dat werkelijk door niemand meer te begrijpen is en dat komt door de valse Profeet, die door de Heer het Beest wordt genoemd.
(Openb.13:2“En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”
___
Jezus: “Het is waar, dat er een tijd van vrede en voorspoed zal aanbreken en gedurende die tijd zal het Beest aan populariteit en respect winnen. Hij zal de problemen van de wereld in het niets doen verdwijnen, maar de vrede zal eindigen in bloedvergieten en de voorspoed zal in de hele wereld veranderen in grote hongersnood.”

Bron: [PDF] Mary K. Baxter (Hoofdstuk 22) Divine Revelations Info

De aller- grootste Opwekking ooit
(Joël 2:28-29) “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. [29] Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”

De laatste Opwekking ooit zal plaatsvinden in de maand jan.2022. De Grote Opwekking zal maar 150 dagen duren!


Mozes en Elia – De twee Profeten van de Eindtijd

 – God de Vader –
Over het huis Juda zal Ik Mijn ogen openhouden
.
De twee Olijfbomen
Mozes en Elia zijn, vanaf het jaar 2021 gezien, nu al 97 jaar oud(!) en zullen door het Joodse volk, en de hele wereld, binnenkort herkend worden. Dat moet haast wel, want ze zullen voor grote rampen zorgen!

(Openb.11:3-12) [6] “Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.”

Charles Aznavour: (Geboren 22 mei 1924 – Overleden 1 okt.2018)

(Dec.2015) Met dit schrijven was Charles Aznavour al 91 jaar oud. Direct zag ik, dat zijn leeftijd ook dat van deze twee Profeten is! Aanvankelijk had ik 73 jaar geschreven. Dat was dan ook een vermoeden, want ik had toen nog geen vergelijking. Maar volgens het visioen “Fiche 59” zijn deze twee Profeten dus wel even wat ouder!

De 2 Getuigen van Openbaringen
Wat ik uit het visioen heb begrepen is, dat de twee Profeten, in jute zakken bekleed, al vanaf 1 okt.2018(!) met hun werk zijn begonnen. Dat was de dag, de maand en het jaar dat Charles Aznavour was overleden. De twee Profeten waren beiden toen al 94 jaar oud!
___
(Openb.11:3) “En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.”
We weten nu vrijwel precies hoelang deze twee Profeten zullen leven.
Vanaf 1 okt.2018 t/m 1 april 2022 is 3,5 jaar! (1260 dagen)

Vanaf 1 okt.2018 t/m 1 okt.2021 is 3 jaar plus 6 maanden is 1 april 2022!

Jeruzalem – Het huis van Juda
Niemand weet nog om wie het gaat. Maar dat kan nu niet lang meer duren. In jute zakken bekleed, zou een kledingstuk kunnen zijn, het kenmerk van de twee Profeten. Israël, wordt verdedigd door deze twee Profeten. Armageddon? Voorwaar, Jeruzalem blijft ongeschonden!

(Zagg.12:2-3) God de Vader: “..over het huis Juda zal Ik Mijn ogen openhouden.”


“Countdown Armageddon”

(Begint vanaf 5 februari 2022)

Een generatie 73 jaar en 11 maanden
Het aftellen is in werkelijkheid begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en bij God de Vader is een generatie precies 73 jaar en 11 maanden t/m 13 april 2022.

(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. [33] Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. [34] Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea) – (Amos 3:7) “Voorzeker, de Heer HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten.”

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar De weerhouder

Direct nadat de valse Profeet zich bekend heeft gemaakt zal de bouw van de derde Tempel dan wel zijn aanvang nemen, maar zal uiteindelijk niet worden gebouwd.
De laatste Grote Opwekking van Joël (2:23/28) “De late regen” zal plaatsvinden in de maand jan.2022 vijf maanden voor de Opname. De Heer wil de tijd van de valse Profeet zo kort mogelijk houden. Dit heeft te maken met het feit dat de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan.
Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Ge­noot­schap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Openbaring valse Profeet (2 of 3 jan.2022)

(DZG// Dinsdag 16-11-2021/ 15:00) – (Update: 19-01-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Armageddon) Vier paarden in een draf
Bron: _https://ioan17.wordpress.com/tag/got-question-org-question-of-the-weekwhat-is-going-to-happen-according-to-end-times-prophecy/
De ruiter op het witte paard
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
Franse zanger Charles Aznavour (94) overleden (1924-2018)
Precieze datum: (22-05-1924 / 01-10-2018)
Bron: _https://www.bruzz.be/music/franse-zanger-charles-aznavour-op-94-jarige-leeftijd-overleden-2018-10-01
(Afbeelding) Steekvirus: Groen met punten
Bron: _https://pngtree.com/freebackground/new-corona-virus-blue-abstract-background_1174164.html
De derde Tempel naast de Rotskoepel
Bron: _https://beyondthecusp.wordpress.com/2016/03/20/kamil-al-khatib-and-another-absurdly-ludicrous-accusation/
De twee getuigen (Mozes en Elia)
Bron: _http://www.goedbericht.nl/NT/Openbaring/11_getuigen.html
De twee getuigen  (The 2 Witnesses of Armageddon)
Bron: _http://www.goedbericht.nl/NT/Openbaring/11_getuigen.html
===*===