De Steekvirus

YouTube (3:36 – 12:52) – (206.309 weergaven)
.
(3 of 4 dagen Steekvirus)
.
“Blijf thuis!”
– De Steekvirus! –
.

« De 9e Bazuin »
Drie dagen van dood en verderf
Stand-by Bereid je voor!
.
(Steekvirus begin sept.2024)
.
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”
Broeders en zusters, de Steekvirus had ik eigenlijk al veel eerder verwacht! Maar ook met de Kerstdagen was er nog niets gebeurd. Deze dodelijk virus wordt nu verwacht vanaf 1 of 2 sept.2024. Op één van deze dagen zal de Steekvirus toeslaan. Bereid je alvast voor!
.
Houd het nieuws elk moment van de dag in de gaten
« Zie wereldwijd TV nieuws! »
*
________________________________________________________________
Update (12-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


(Update: 12 febr.2024)
Broeders en zusters, Stand-by voor de Steekvirus!
Een datum is onmogelijk goed vast te stellen. Het is een veronderstelling, een vermoeden. Jezus zegt ook: “De oorlog (Steekvirus) die eraan komt, verwacht niemand!”
De Steekvirus zal zeer waarschijnlijk toch eerst komen op 5 sept.2022. Dat is wat ik denk en pas daarna zou de valse Profeet kunnen opstaan. Tegelijkertijd zal ook de Heilige Geest komen om de Steekvirus te stoppen. De Steekvirus zal wellicht geen 4 dagen duren maar hooguit 2 of 3 dagen! Zo verschrikkelijk zal deze Horror zijn.
.
Steekvirus begint vanuit China!

We hebben dan hooguit maar enkele uren, voordat de Steekvirus in Nederland zal aankomen. Deze Horror wordt door de wind gedreven en zal dood en verderf zaaien zoals de mensen nog niet eerder ooit hebben meegemaakt. Bereid je voor! Blijf thuis en doe de ramen en de deuren dicht en ga niet naar buiten!

(Update: 12 febr.2024)
Broeders en zusters, wat er gaat gebeuren is dit:
Op 2 feb.2025, einde valse Profeet en… de Heilige Geest!
Op het moment dat de valse Profeet op 2 feb.2025 wordt gedood, zal de Heilige Geest van de aarde worden weggehaald. Het kunnen spreken in tongen is dan niet meer mogelijk, want de Heilige Geest is weg.
De Antichrist staat op, drie dagen nadat de valse Profeet is gedood, en vanaf 5 feb.2025 is Armageddon begonnen! Maar… de 1e Opname (16 apr.2025) zal pas plaatsvinden, 59 dagen later in het Dal van Armageddon!
De 2e Opname (19 apr.2025) zal plaatsvinden vanaf 5 feb.2025 precies 70 dagen later.

Zie: 1e en 2e Opname! Twee keer een Opname

De Grote Opwekking?
De Grote Opwekking geen 28 dagen, maar ±150 dagen!
De Steekvirus moet nog plaatsvinden en duurt 2 of 3 dagen.
Een christen zei tegen mij, dat de Grote Opwekking misschien maar 2 weken zal duren. (14 dagen)
Omdat 2 feb.2025 het einde is van de valse Profeet en de Heilige Geest, ga ik er nu vanuit dat de Heilige Geest voor de Grote Opwekking nog maar net 21 dagen over heeft.
___
Zie antwoord op mijn gebed na 3 dagen van totaal vasten!
Op zondag 05-12-2021 om 14:20 uur heeft de Heer mij eigenlijk alleen maar het getal 5 laten zien. Daar heb ik 5x 7 dagen van gemaakt. (35 dagen)
Broeders en zusters, ik weet het even niet meer. Maar, wat ik wel weet is dit:

Op 2 feb.2025, einde voor de valse Profeet en… de Heilige Geest!

.
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”

De valse Profeet laat nu wel heel erg lang op zich wachten. Maar het is niet anders. Het is nu nog een kwestie van enkele dagen voordat hij zich zal openbaren, want de tijd is al op! Volgens het visioen ‘Fiche 59’ heeft de valse Profeet nog te gaan t/m 2 feb.2025!


Zie Details: De valse Profeet/Antichrist – Twee karakters in één lichaam!
.
Update: 28 dec.2021
Visioenen bepalen de Eindtijd
Broeders en zusters, vele visioenen over de Eindtijd heb ik al van de Heer ontvangen, maar het mooiste visioen was toch wel dat van de Vijf Fiches 59.

Dat visioen Fiche 59, met twee cirkels in elkaar verweven en het getal 59 eronder, was een niet te missen gegeven. Het geeft een beeld van de valse Profeet en de Antichrist die afzonderlijk van elkaar in één en hetzelfde lichaam zullen wonen. De valse Profeet eerst en pas na zijn dood, Satan de Antichrist.

De valse Profeet/Antichrist gaat één en dezelfde persoon aan!
De valse Profeet was geboren op 5 febr.1962 en aan de hand daarvan heeft de Heer mij het visioen ‘Fiche 59’ gegeven. De valse Profeet zal niet ouder worden dan 59 jaar 11 maanden en ±28 dagen. De valse Profeet zal worden gedood op 2 febr.2022 en na 3 dagen zal Satan(Lucifer) met een ‘Walk-in’ het lichaam overnemen en op 5 febr.2022 staat de Antichrist op!

De Eindtijd heb ik met ‘Fiche 59’ juist kunnen berekenen en hier houdt ik mij aan vast! De Eindtijd is al bijna afgelopen en is nu nog maar zo kort, dat er nauwelijks nog een verschuiving in de tijd kan worden gevonden. We weten dat Jezus tot de allerlaatste dag een gebeuren kan afhouden, maar het wordt nu wel heel erg spannend, want de tijd is al op!

Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”
Volgens de tijdrekening zou de Steekvirus met de Kerstdagen kunnen uitbreken. Maar dat gebeurde niet. Niemand verwacht immers deze komende oorlog met de Steekvirus. Maar misschien tussen Kerst en Oudejaarsdag is ook mogelijk of op Nieuwjaarsdag vanaf 1 jan.2022?

Nu ga ik er vanuit dat de valse Profeet eerst na de Steekvirus zal komen tegelijkertijd met de Heilige Geest. Vergeleken met de Coronavirus, wordt de situatie straks 1000x erger! Jezus, zegt dat ook.

Jezus: “De komende oorlog zal verwoestend zijn! Dus het is absoluut noodzakelijk dat je nu tot Mij komt, omdat je misschien geen tijd meer zult hebben wanneer het [De Steekvirus] uitbreekt en je door angst word overvallen.”  – De Heer heeft het hier duidelijk over de Steekvirus!
“Met de oorlog worden grote natuurrampen afgekondigd die over de aarde zullen komen. Deze oordelen maken deel uit van Mijn genade. Ze zullen één-vierde van de wereldbevolking doden. De meeste van hen is Mijn volk, zodat ze het Beest niet zullen zien. Wees er dus klaar voor om uw Maker spoedig te ontmoeten.”
Tot zover deze Profetie.

Zie details: (Profetie: Sara Ayin) De aarde – Het Beestachtige Koninkrijk!

.
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”

(Deze oorlog gaat de Steekvirus aan)

De 1e pandemie Corona-19
Jezus: “Dit [Corona] virus is nog niets vergeleken met wat Ik in de wereld ga sturen.”
.
De aarde nu erger dan toen in Sodom en Gomorra!
Jezus: “Vanwege de zeer ernstige zonden heb Ik nog 2 extra oordelen eraan toegevoegd.”
Dit heeft de Heer mij ingegeven op zaterdag 07-03-2020 om 12:48 uur.
.

Deze twee oordelen Gods komen nog vóór de Grote Opwekking! De 8e en de 9e bazuin. Alleen de 9e bazuin is de 4e wee! De meeste doden zullen vallen in de eerste 2 á 3 dagen, omdat de mensen dan nog niet weten met wat voor een dodelijke virus ze te doen hebben. De wereld zal denken dat het Corona vaccine deze nieuwe virus heeft veroorzaakt maar dat is niet zo, het is een totaal andere nieuwe zeer dodelijke virus!

De Heilige Geest als de Leeuw Gods
Broeders en zusters, de Steekvirus moet plaatsvinden nog vóór de Grote Opwekking!
(Zie Kalender!) De Steekvirus zou kunnen plaatsvinden vanaf ±20 jan.2022. Vrijwel tegelijkertijd zal de Heilige Geest als een Leeuw gelijk op deze 2 pandemieën gaan staan. Alleen de Steekvirus zal verdwijnen, maar de Coronavirus zal vanaf 2 feb.2022 weer in alle hevigheid terugkomen! Dat zal gebeuren op het moment dat de Heilige Geest van de aarde wordt weggenomen.
.
De 2e pandemie is er één van Vuur!
Jezus: “De komende oorlog zal verwoestend zijn!
“Met de oorlog worden grote natuurrampen afgekondigd die over de aarde zullen komen. Deze oordelen maken deel uit van Mijn genade. Ze zullen één-vierde van de wereldbevolking doden. De meeste van hen is Mijn volk, zodat ze het Beest niet zullen zien. Wees er dus klaar voor om uw Maker spoedig te ontmoeten.”
Tot zover deze Profetie.
Zie details: (Profetie: Sara Ayin) De aarde – Het Beestachtige Koninkrijk!
.
Steekvirus 350/±500 miljoen doden
We staan vlak voor een onvoorstelbaar en verschrikkelijk gebeuren!
Bereid u alvast voor op dat moment! De Grote Opwekking zal ongeveer 35 dagen duren en zal eindigen op 2 febr.2022. Armageddon begint vanaf 5 feb.2022!
.
Armageddon
De drie dagen duisternis 2,3 miljard doden!
(Horror van de dood – Vanaf 13 t/m 16 apr.2022)
Zie details: De 9e Bazuin
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Steekvirus!

(DZG// Vrijdag 24-12-2021) – (Update: 12-02-2024)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Afbeelding) Steekvirus: Groen met punten
Bron: _https://pngtree.com/freebackground/new-corona-virus-blue-abstract-background_1174164.html
De Opname (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
2017 Crop Circle: Cerne Giant, Dorset – Reported 22nd May
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=HF0srEz31AE
(Twee karakters in één lichaam) De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Crop Circle Center England (22 Mei 2017)
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
De twee getuigen
Bron: _http://www.goedbericht.nl/NT/Openbaring/11_getuigen.html
Crop circles. Bron: _https://livingbyintuitionandinspiration.wordpress.com/
(Rome) The-Vatican-Rome-Vesica-Piscis
(Foto) _https://cdn.sacredgeometryshop.com/wp-content/uploads/2018/12/The-Vatican-Rome-Vesica-Piscis.jpg
Bron: _https://www.sacredgeometryshop.com/sacred-geometry/vesica-piscis-sacred-geometry/
===*===