Opname één miljard

“Een rechtvaardige nauwelijks gered”
Broeders en zusters,
Zie: Het mysterie van (2 Petr.1:10)!!!
De roep van Petrus aan alle gemeenteleden: “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”
.
Want dat is uw enige zekerheid tot behoud!
Zelfs vele wijze maagden zijn er nog niet zeker van dat ze met de Opname erbij zullen zijn. Voorwaar!

Zie: Verkiezing Noodzaak!

– Wereldwijd ±3,2 miljard christenen –
“Opname maar één miljard”

Weinigen worden opgenomen

________________________________________________________________
Update (30-12-2022)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden bij benadering aangepast)

___


Niemand wil achterblijven

Broeders en zusters, christenen komen naar mij toe, want ze geloven hun eigen Voorganger niet meer! Die zegt elke keer maar weer, dat de hele gemeente (100%) wordt opgenomen terwijl de christenen, die in de 1e graad van kennis leven, dat niet meer geloven.

Deze christenen hebben het verslag Doch tevergeefs eren zij Mij van de Heer goed gelezen en zijn zich wezenloos geschrokken en bewust geworden, dat ze nog wel eens achter zouden kunnen blijven. Want van de huidige gemeente Laodicea wordt maar 3% opgenomen!
Direct vertel ik hen dan hoe belangrijk het is dat je kennis gaat verzamelen. Zorg ervoor dat je tot de wijze maagden gaat behoren, want die hebben de kennis in de 2e en 3e graad!

(1 Kor.12:31) “En Ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.”

Situatie christenen vandaag de dag
Zie wat de Heer daarover heeft gezegd:
Jezus: “Van alle christenen is 40% geestelijk dood, 30% is geestelijk afwezig en van de andere 30% worden maar enkelen opgenomen.”
De Voorganger kan voor de overige 30% alleen nog maar zijn best doen. Zo wordt duidelijk dat alleen uit deze groep maar een paar christenen worden opgenomen. Toen ik dit aan een Voorganger had verteld moest hij toegeven, dat half van zijn gemeente slaapt en vele anderen niet of nauwelijks nog geïnteresseerd zijn en weer anderen die met hun telefoon aan het Appen zijn. Velen komen voor de gezelligheid.
Door de weeks, met de Bijbelstudie, zijn er maar enkelen aanwezig.
Voordat de grote Opwekking uitbreekt, is de gemeente van Laodicea geestelijk vrijwel geheel in slaap gevallen. Het is een slapende gemeente.

Zie details: Duivelse christenen – (Wachten op Armageddon)

80% Left Behind1

Maar 20% wordt opgenomen

De grote Opwekking

Het gemiddelde van alle kerken en gemeenschappen bij elkaar is dat nu ongeveer 3% die met de Opname erbij zullen zijn en met de grote Opwekking komt daar nog eens 17% erbij. Maar als de grote Opwekking begint is dat aantal veel meer. Want vlak voor de Opname zijn vrijwel alle gemeentes overvol!

De gemeente Laodicea vertegenwoordigd in de Eindtijd ongeveer één miljard christenen. Met de grote Opwekking komen daar nog bij één miljard +200 miljoen extra is totaal 2,2 miljard christenen.
De 17% komt voort uit de 1 miljard van de grote Opwekking. De andere 200 miljoen zijn mensen die zich tot de grote Opwekking geroepen voelen. (Totaal 1,2 miljard)

Van die 200 miljoen wist ik niet. Jezus, heeft mij dit aantal op 20-06-2017 ingegeven.

(Matth.22:9-10) “Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”

Deze grote Opwekking gaat beginnen vanaf 5 sept.2023 en zal, binnen één week, vanuit Amerika de hele wereld overgaan. Als dan de Opname in maart 2024 zal plaatsvinden, dan zal binnen deze acht maanden iedereen van Jezus hebben gehoord.

Veel mensen geloven
Maar met geloof alleen ben je nog niet voorbij Satan, want Satan gelooft ook.

Weet dan over welk een grote kennis de wijze maagden beschikken, voorwaar!

Nog minder dan de dwaze maagden
(Hosea 4:6) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”
Vele christenen beschikken niet over de juiste kennis. Een ieder die in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid leeft en handelt, behoort niet tot de dwaze maagden. Hun niveau is nog lager. Er is totaal geen kennis gevonden in de 2e en 3e graad.

De dwaze maagden beschikken wel allemaal over dezelfde kennis, maar dragen het niet uit. Op een of ander manier willen ze het gewoonweg niet aan anderen vertellen wat ze weten en dat maakt dat ze tot de dwaze maagden behoren. Ze houden alles voor zich.

Broeders en zusters, ik heb veel dromen gehad, veel visioenen. Want dat wat ik zag, is iets wat jullie niet graag willen horen. Vooral veel Voorgangers willen er het liefst niets van weten. Ik zag dat het letterlijk weinigen waren die opgenomen werden.
En opeens was daar de Opname. Daarna ging alles in vogelvlucht. Ik zag hagel van vuur op de Aarde regenen en er was een grote aardbeving. Een aardbeving die de wereld nog nooit heeft gezien, het was werkelijk gruwelijk. En velen bleven met de Opname achter, die in de wereld de elite waren onder de christenen.

Bron: www.Eindtijdinbeeld.nl

Zie, een uitspraak van de Heer als het om de Opname gaat.
Jezus: Uit alle kerken en gemeenschappen zullen slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.” 

Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen” (blz.27)

De gemeente Laodicea
Van de vele christenen die de eerste gehoorzaamheid Gods met de waterdoop zijn nagekomen, zijn er maar een handje vol christenen bij die opgenomen zullen worden.
De Heer spreekt hier duidelijk de huidige gemeente Laodicea aan, zoals dat nu vandaag de dag is. Want immers, met de grote Opwekking brengen de engelen des Heren een grote schare binnen van 1,2 miljard christenen waaruit de Heilige Geest maar 300 miljoen ervan kan opnemen. De andere 3 miljoen komen voort uit de huidige gemeente die al voor jaren een bediening van leven hebben gehad. Totaal ±300 miljoen rechtvaardige christenen plus 620 miljoen kinderen en 100 miljoen gehandicapten worden opgenomen. Totaal 1,023 miljard.

(Matth.22:14) “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar De weerhouder


– Een miljard –
.
Toegevoegde noot
Toen ik in het verslag Stilte voor de Storm een klein gedeelte eraan had toegevoegd onder  “Gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden” gaf Jezus mij het volgende in:
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
Ik was stomverbaasd! De Heer gaf mij het aantal door, hoe bestaat het.
Met iets meer dan één miljard ga ik ervan uit, dat dat ongeveer 1,023 miljard mensen zullen zijn.
Ik heb geprobeerd mijn eerdere berekening van 920 miljoen aan te passen. Maar dat kan niet, want ik zou niet weten waar ik dan zou moeten beginnen. Waar komen die andere 100 miljoen mensen vandaan?
Volgens mij moet dit naar evenredigheid berekend worden. Aanvankelijk had ik eerst 170 miljoen berekend maar vrijwel direct daarna gaf Jezus mij in dat het geen 170 is maar 300 miljoen!

Ongeveer vier maanden later, nadat ik het verslag De Opname slechts voor een enkele al op de website had geplaatst, gaf Jezus mij op zondag 11-06-2017 precies om 23:00 uur dit aantal door van iets meer dan één miljard. Er zullen iets meer dan één miljard mensen worden opgenomen.

Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wie dit allemaal zijn?
Zie het volgende:
Alles bij elkaar worden opgenomen: Van de een miljard christenen uit de gemeente Laodicea maar 3 miljoen en van de 1,2 miljard uit de grote Opwekking 300 miljoen nieuwe bruiloftsgasten, 600 miljoen kinderen van 0 t/m 7 jaar (dit zijn allemaal kinderen van onschuld), 20 miljoen kinderen van 7 t/m 12 jaar (deze kinderen zijn door hun gelovige ouders geheiligd) en wereldwijd nog eens 100 miljoen zwaar gehandicapten en kinderen met het downsyndroom van elke leeftijd. Jezus, heeft dit aantal van 100 miljoen aan mij doorgegeven, want dat wist ik niet.
(3+300+600+20+100)= Totaal 1,023 miljoen mensen* die met de Opname mee zullen gaan. Dat is iets meer dan één miljard.
___
*) Onder mensen wordt verstaan, groot en klein en zelfs dat wat in de moederbuik in ontwikkeling is! Totaal ±1,023 miljard. Op precies dezelfde wijze gaf de Heer mij het jaar en zelfs de maand door van de laatste Bruid en de laatste Oalim waarmee de Eindtijd nu al bijna is afgelopen.

Zie het volgende:

De laatste grote Opwekking
Er worden op Aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren. Steeds meer wereldmensen komen tot inzicht en bekering. Het zijn er werkelijk vele tientallen miljoenen en… het worden er steeds meer. Maar, Zonen Gods, dat worden er juist steeds minder!
Het is God de Vader dan ook om Zijn laatste twee Zonen te doen, die nog uit de geest Wederom geboren moeten worden en daar is in feite het wachten op. Daarna breekt Armageddon uit!
___
Zie details van deze laatste Zoon van God de Vader!
De laatste Benjamin (Het mysterie van de winter en de sabbat)
De Zonen Gods (Weg tot geestelijke Wedergeboorte – Deel 1)

(1e Vuurproef /2e graad)

Tijdschema/De Zonen Gods
Deze berekening is bij benadering
Het aantal Zonen Gods kan nog wel wat hoger of lager liggen

Het wachten is nu nog op de laatste Zoon van God de Vader

Het volgende is heel opmerkelijk
De Heer heeft mij met het Eindtijd visioen van de Opname niet alleen het jaar, maar ook de maand gegeven! Net als dat van de Bruid en de Oalim. Dat is heel bijzonder.

Kijk nu naar het jaar 2009! De laatste Bruid. Aanvankelijk had ik gedacht dat de laatste Bruid in 2012 al was afgesloten, want dat had ik ook zo ingevuld. Maar de Heer gaf mij in, dat dat al in november 2009 was. Nota Bene, de Heer gaf mij ook de maand van dat jaar door… november(!) 2009. En wat dacht u van de laatste Oalim. Dat jaartal 2014 had ik wel goed geschreven. Maar ook nu weer gaf de Heer mij de maand… november(!) 2014. De maand wist ik niet. Het jaar alleen, zou al goed geweest zijn.

Maar nu de Heer mij van de Bruid en de Oalim de maand en het jaar heeft gegeven begrijp ik ook, waarom de Heer mij de maand aug.2018 heeft gegeven als het begin van de laatste Jaarweek. Zo ziet u, de Heer maakt ook de maand en het jaar bekend. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk! (Matth.24:36 en 42-44)

Hebt u de tijden ook al opgemerkt?
Vanaf nov.2009 (De laatste Bruid) t/m nov.2014 (De laatste Oalim) is precies 5 jaar. De laatste Benjamin wordt geboren op 2 febr.2024. Het duurt dan nog 51 dagen voordat de 1e en 2e Opname op 27 en 30 maart 2024 zullen plaatsvinden. We zitten dan al voor 51 dagen in het Dal van Armageddon!
Armageddon vanaf 5 febr.2024 – 5 juni 2025.
Officieel einde Armageddon op 5 sept.2025 met de terugkomst van Jezus op de Olijf-berg.

Zie details: Hoeveel tijd hebben we nog?


– De eerste 48 uur direct na de Opname –
.
Wat er zal gebeuren als de Opname zou plaatsvinden
Binnen 48 uur(!) zal Satan iets meer dan één miljard mensen in hun slaap doden die hem toebehoren. Dit gebeurd nadat de 1e Opname op 27 mrt.2024 heeft plaatsgevonden. Vrijwel direct daarna zal de aller grootste aardbeving plaatsvinden zoals de wereld nog niet heeft gekend.
Tegelijkertijd zal er een ongekende Tsunami plaatsvinden van ongeveer 100 tot 200 meter hoog! Honderden miljoenen mensen zullen door deze twee rampen worden gedood.*
(Alleen al op zeeniveau wonen en leven wereldwijd ±635 miljoen mensen!)
___
*) Wat hiermee zal worden bereikt is dat zeer, zeer velen niet voor het Brandmerk [666] zullen gaan. Vanwege deze zeer grote rampen zullen vele (veelal oudere) mensen al voor tijd zijn gestorven voordat de mens gedwongen zal worden om het Brandmerk [666] te moeten accepteren.
(De nacht) Het moment van de Opname

(Alle mensen worden bezet!)

Eén miljard gedood
Van de ±8 miljard mensen, die er in maart 2024 zullen zijn, wordt één miljard mensen opgenomen.
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
Van de 7 miljard die achter zullen blijven, wordt door Satan in een tijdsbestek van slechts 48 uur(!) één miljard van de wereldbevolking gedood. Al deze mensen zullen in hun slaap worden gedood. Dit gebeurt direct na de 1e Opname!
Armageddon - De laatste veldslag
Dit beeld zag ik in aug.1990. Jezus, heeft de Zijnen opgenomen en Satan dat, wat van hem is. Blijft over 6 miljard. Men kan zich dit alles nauwelijks voorstellen. Binnen enkele jaren worden er nog eens ¼ deel (1,5 miljard) mensen uitgeroeid (Openb.6:8). Dit ten gevolge van oorlogen, epidemieën en het in verval raken van de maatschappij. Blijft over 4,5 miljard. Al deze dingen zullen een natuurlijke reactie zijn op de oorlog in het Midden-Oosten.

De wereld is met afschuw vervuld!

Van de overige 4,5 miljard zullen er uiteindelijk ongeveer tussen de 40 en 50 miljoen mensen Armageddon overleven. Al deze gelukkigen hebben op een of andere manier niet het Laser- Brandcode Teken/Logo [666].
(Daniël 12:12-13) “Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt. Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.”
Satan heeft deze kleine groep niet kunnen pakken.
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Opname één miljard

(DZG// Dinsdag 20-06-2017) – (Update: 30-12-2022)

Overzicht foto’s en tekeningen
Few will be Taken YouTube (24:57)
(Foto) Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
Zaal met mensen
Bron: Angelica Zambrano (80%)
Vision of Coming Jesus (Rapture) from 18 Different People (Youtube)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=q4-vKIfAhsQ
Kleine foto “American Bald Eagle” (Een Zoon Gods)
Bron: _http://naturemappingfoundation.org/natmap/facts/bald_eagle_k6.html
De laatste veldslag
Bron: _http://www.vecip.com/?onderwerp=135
===*===