Laatste Jaarweek 2018-2025

Laatste Jaarweek 2018-2025
(23 aug.2018 t/m 5 sept.2025) 7 jaar 13 dagen

Vanaf 5 sept.2025 begin 1000-jarig vrederijk

________________________________________________________________
Update (11-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


De laatste Jaarweek – Aug.2018 (Febr.2025) Sept.2025

Oh… Broeders en zusters, jullie hebben al gemerkt dat de tijd niet overeenkomt met het visioen Fiche 59. Volgens mijn berekening zou de valse Profeet maar 59 jaar oud worden en dat kan al niet meer. (21 febr.2022) Hij is nu 60 jaar! De Eindtijd heb ik kunnen berekenen aan de hand van visioen aug.2018. Dit visioen gaat namelijk het begin aan van de laatste Jaarweek van Daniël.

De Eindtijd loopt door en stopt niet op 5 febr.2022. Integendeel, de Heer gaat de tijd van de Antichrist nog verder inkorten! Te minste, dat is wat ik zie. De Opname wordt nu verwacht voor 9 april 2023. Het wachten is op het moment dat de valse Profeet zich op 5 sept.2022 zal openbaren. Het duurt dan nog vijf maanden voordat de Antichrist op 5 febr.2023 zal opstaan. (Elke vijf maanden een andere paard)

Update: 15 febr.2022
Visioen Fiche 59 is een datum. Het was niet te zien.
De twee visioenen Aug.2018 en Fiche 59 zijn beiden goed en bepalen de Eindtijd en het begin van Armageddon! Het is nu vrijwel zeker dat april 2023 de maand en het jaar van de Opname is. Met het visioen Fiche 59 was ik er al heel dichtbij. Datum Opname één jaar uitgesteld.

Op donderdag 10-02-2022 om 9:30 uur, zag ik dat het nr.59 nog wel eens te maken zou kunnen hebben met 5 september, en september als de maand 9. (5 sept.2022) De dag dat de valse Profeet zal opstaan.

Daniëls Laatste Jaarweek 2018-2025
Begin laatste Jaarweek tot begin 1000-jarig vrederijk
Totale tijd laatste Jaarweek blijft onveranderd!
Vanaf 23 aug.2018 t/m 5 sept.2025 = 7 jaar en 13 dagen.

Het 1000-jarig vrederijk begint vanaf 5 sept.2025.

Twee keer 3,5 jaar?
Het visioen Fiche 59 geeft het einde aan van de 1e 3,5 jaar en het begin van de laatste 3,5 jaar.
(2x 42 maanden) Totaal 84 maanden gezien als één Jaarweek.
Maar deze twee tijden veranderen:
De 1e 3,5 jaar is nu geworden 53 maanden en 13 dagen!
De 2e 3,5 jaar is nu geworden 31 maanden. (7 jaar: Totaal 84 maanden en 13 dagen)
___
1e) – (23 aug.2018 tot 5 febr.2023) = 4 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

2e) – (5 febr.2023 tot 5 sept.2025) = 2 jaar en 7 maanden.

Tijd Antichrist met 11(!) maanden ingekort
(Matth.24:21-22) “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. [22] En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
___
Jezus: “En indien die dagen niet ingekort werden…”  – Hiermee heeft de Heer al bij voorbaat aangegeven dat de tijd (42 maanden) van de Antichrist ingekort zou worden. Maar, met nog 2000 jaar te gaan was die tijd toen nog niet precies te zeggen.
Zie wat de Heer toen in het jaar ±1853 daarover tegen Jakob Lorber heeft gezegd:
Jezus: “Het jaar, de dag en het uur van Mijn wederkomst kan Ik u daarom niet zeker zeggen, omdat alles op deze aarde van de volkomen vrije wil van de mensen afhankelijk is. Daar­om weet dat ook geen engel in de hemel, maar slechts de Vader alleen, en zij, aan wie Hij het wil openbaren.”

Zie boek: Jakob Lorber! (1800-1864) De Wederkomst van Christus (Hoofdstuk 2 Blz.26)

Nieuwe situatie:
(23 aug.2018 tot 5 febr.2023) = 4 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

(5 febr.2023 tot 5 sept.2025) = 2 jaar en 7 maanden = 31 maanden.

23 Aug.2018
23 Aug.2019 = 1 jaar
23 Aug.2020 = 2 jaar
23 Aug.2021 = 3 jaar
23 Aug.2021 t/m 23 febr.2022 = 6 maanden. (3,5 jaar)
23 Febr.2022 t/m 23 Aug.2022 = 6 maanden. (4 jaar) t/m 5 sept.2022 = 4 jaar en 13 dagen.
___
Vanaf 5 sept.2022 vijf maanden voor de valse Profeet t/m 5 febr.2023.
(5 Febr.2023) Openbaring Antichrist t/m zijn einde op 5 sept.2025.
De 1e en 2e Opname 5 en 8 April 2023. (Pasen 9 april 2023)
___
23 Aug.2023 = 5 jaar
23 Aug.2024 = 6 jaar

23 Aug.2025 = 7 jaar +13 dagen = 5 sept.2025.

Totale leeftijd valse Profeet
Vanaf de geboorte valse Profeet 5 febr.1962 tot en met zijn dood op 2 febr.2023.
(05-02-1962 tot 02-02-2023) = 60 jaar, 11 maanden en ±29 dagen.
(2 Febr.2023) Ongeveer drie dagen* voordat hij 61 jaar wordt!
___

*) Waarom drie dagen? Dat heeft te maken met Het Zilveren Koord dat pas na drie dagen loskomt. Dan is de ziel en de geest van het lichaam van de valse Profeet losgekomen. Satan zal dan direct met een “Walk-in” het lichaam overnemen en verder gaan, daar waar de valse Profeet is opgehouden. Deze Antichrist zal met het nr.[666] het grootste deel van de wereld in het verderf storten!

Totaal 31 maanden voor de Antichrist
Vanaf 5 febr.2023 t/m 5 sept.2025. Totaal 31 maanden. (2 jaar en 7 maanden)
De Heer heeft 11 maanden eraf kunnen halen. (42-31= 11 maanden)
De valse Profeet (5 maanden) en de Antichrist (2 jaar en 7 maanden) samen 3 jaar. (36 maanden)
___
Het mysterie Fiche 59 is begonnen vanaf 5 febr.1962 en eindigt nu officieel op 5 febr.2023.
De valse Profeet wordt gedood op 2 febr.2023 en de Antichrist neemt drie dagen later het lichaam over op 5 febr.2023. Vanaf deze datum zal Armageddon beginnen.

De 1e en de 2e Opname worden verwacht op 5 en op 8 april 2023. (Pasen 9 april 2023)


5 Fiches 59
.
Alle visioenen die ik van de Heer heb gekregen komt het getal 5 voor.
Het getal 5 gaan de 5 maanden aan.

Elke 5 maanden staat er een andere paard op.

De valse Profeet op het witte paard
Vanaf maandag 5 sept.2022 t/m zondag 5 febr.2023 is 5 maanden.
De rode paard van 5 febr.2023 t/m het einde op 5 sept.2025.
Het zwarte paard vanaf 5 juli 2023 t/m het einde op 5 sept.2025.

Het vale paard vanaf 5 dec.2023 t/m het einde op 5 sept.2025.

De 5 Fiches gaan de 5 maanden aan.
De 5 maanden
(Vanaf 5 september als de 9e maand van het jaar 2022 t/m 5 febr.2023)
Het getal 59 gaat afzonderlijk het getal 5 en 9 aan.
Het nr.5 gaat de dag aan en nr.9 de maand september als de 9e maand.

Vanaf maandag 5 sept.2022 t/m zondag 5 febr.2023 is 5 maanden.

De 2 cirkels gaan de valse Profeet aan en de Antichrist.
Twee karakters in één lichaam.
De valse Profeet vanaf 5 sept.2022 t/m 5 febr.2023. (Totaal 5 maanden)
De Antichrist vanaf 5 febr.2023 t/m 5 sept.2025. (Totaal 31 maanden)
Totaal 2 jaar en 7 maanden voor de Antichrist.
Van de 3,5 jaar (42 maanden) heeft de Heer al 11 maanden er vanaf gehaald!
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Laatste Jaarweek 2018-2025
(DZG// Zondag 30-01-2022/ 23:53) – (Update: 25-04-2022)

===*===