Wederkomst Jezus vóór 16 mei 2022!

Wederkomst Jezus vóór 31 maart 2024!
De Opname april 2022 » Maart 2024
.
– Rapture Zone –
« 1e en 2e Opname 27 en 30 maart 2024 »
.

Het 1000-jarig vrederijk niet vanaf sept.2022 maar vanaf 5 sept.2025!
(De foutmarge is precies drie jaar)
– Begin Armageddon vanaf 5 febr.2024 –
.
De laatste Jaarweek
Valse vrede (23 Aug.2018 – 5 febr.2025) – (5,5 jaar!)
Armageddon (5 febr.2024 – Juni 2025) – Dood Antichrist 5 sept.2025
.
________________________________________________________________
Update (11-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


.
.
Extra noot:
In alle voorgaande verslagen moeten de tijden nog worden aangepast
De 1e en de 2e Opname wordt verwacht op 27 en 30 maart 2024. We zitten dan al in de tweede helft van de laatste Jaarweek! Armageddon (5 febr.2024 t/m 5 juni 2025)

Officieel einde Armageddon op 5 sept.2025 met de terugkomst van Jezus op de Olijf-berg.

Al vijf keer gewijzigd!
Op 16-07-2018 het verslag geschreven:
“Wederkomst Jezus voor 21 jan.2019!” – (Dit verslag is verwijderd)
Op 04-08-2018 had ik deze tijd verwerkt in het verslag:
Maar… toen ik met dit verslag bezig was, zag ik dat de Opname niet voor 21 jan.2019 maar eerst voor 4 febr.2022 zou moeten plaatsvinden. Maar dat was niet goed. Toen was duidelijk te zien dat de Opname vóór 17 april 2022 zou plaatsvinden. Ik was er al wel heel dichtbij, maar ook dat was niet goed.
(!!!)
De 1e en de 2e Opname wordt nu verwacht op 27 en 30 maart 2024.
(Pasen 31 maart 2024)

Deze tijd heb ik er nu in staan en moet nog in alle voorgaande verslagen worden doorgevoerd.

– Openbaring Antichrist –

(666+666+666+6+6+6+6+[2]= 2024)

De tijden zijn nog niet aangepast
1e en 2e Opname op 27 en 30 maart 2024
(Pasen zondag 31 maart 2024)
.

.
Eindtijd berekeningen
De eerste keer dat ik echt dacht dat de Opname zou plaatsvinden, was in maart 2018. (Tweede keer) Daarna in aug.2018. (Derde keer) was voor 21 jan.2019. (Vierde keer) was voor 4 febr.2022. (Vijfde keer) Maar de Opname zal uiteindelijk plaatsvinden vóór 9 april 2023!
Naarmate Armageddon steeds dichterbij komt, zie ik steeds beter.
Zo heb ik dan al tot vijf(!) keer toe de tijd van de Opname moeten aanpassen en elke keer, zag het er ook echt naar uit dat dat de maand van de Opname zou zijn. Omdat ik daar absoluut zeker van was, had ik het verslag “De race naar Armageddon” aangepast met deze nieuwe datum dat de Heer nu vóór 4 febr.2022 met de Opname terug zou komen, totdat ik ervoor in gebed ging!*
___

*) Het eerste gebed was dat met maart 2018. De Heer zei toen; dat ik de maanden vanaf maart 2018 moest doortellen. Het werd toen aug.2018, het begin van de laatste Jaarweek. Maar dat wist ik toen nog niet, daar kwam ik pas later achter.

Het tweede gebed
Aanvankelijk had ik gedacht, dat de Opname voor 21 jan.2019 zou moeten plaatsvinden. Omdat dat ook nu weer niet het geval zal zijn, begon ik met een nieuw verslag: “Vermoedelijke datum Opname niet meer te bepalen”
Maar toen ik daar al wat over had geschreven, gaf de Heer mij in de visioenen nog eens goed te bestuderen. Jezus: “Bestudeer de visioenen!”
Dat was alles. Ook nu weer had ik heel graag wat meer willen horen, maar helaas.

Dit gaf Jezus mij in op woensdag 5 sept.2018 om 21:43 uur.

Het derde gebed

Toen ik het verslag “De laatste paus” had bijgewerkt, ging ik eerst in gebed voordat ik deze update erin zou zetten. In mijn gebed vroeg ik de Heer wat ik daarna zou moeten schrijven om de christenen op het einde van de Eindtijd voor te bereiden. Maar wat de Heer mij toen liet zien verbaasde mij allermeest!

En dit is wat Jezus mij heeft laten zien:

De eerste helft van de laatste Jaarweek is begonnen op 23 aug.2018 en loopt officieel pas ten einde op het moment dat de valse Profeet wordt gedood. Dat zou moet plaatsvinden op 2 febr.2023 en dan is de Opname nog niet in zicht! De 1e en de 2e Opname zal pas plaatsvinden op 5 en 8 april 2022. We zitten dan al voor 59 dagen in het Dal van Armageddon!

De Opname eerst in de 2e helft van de laatste Jaarweek
De 2e en laatste tijd van 3,5 jaar zou eigenlijk moeten ingaan vanaf 5 febr.2022, maar is voor één jaar uitgesteld. Jezus: “Mijn volk is niet voorbereid.”
De christenen krijg nog één jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Armageddon zal nu plaatsvinden vanaf 5 febr.2023 t/m ±5 juni 2025 met de dood van de 200 miljoen Chinese soldaten. Terugkomst Jezus, drie maanden later, op de Olijf-berg 5 sept.2025.

Toen wilde ik het verslag van “De laatste paus” voor de 2e keer opnieuw bijwerken. Maar toen ik ermee wilde beginnen, gaf de Heer mij in eerst het verslag van “Het zilveren Koord” in het Spaans te vertalen en dan pas verder te gaan met deze correcties.

De laatste Jaarweek
Verschuiving in tijd niet meer mogelijk
Broeders en zusters, voor de vierde(!) keer heb ik de maand van de Opname nu al moeten aanpassen. Maar, naarmate de Opname dichterbij komt zie ik steeds beter. De kans dat ik voor de vijfde keer de tijd zou moeten aanpassen wordt nu wel heel erg klein, want we zitten dan al in de tweede helft van de laatste Jaarweek!
Maar dan toch, heb ik ook nu weer voor de vijfde(!) keer de tijd moeten aanpassen.
___
Zie: Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah. (Oost-Maleisië)
Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan de mensen verwachten!”
___
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

Omdat de Heer zei dat Hij eerder zal langskomen, ziet het er nu naar uit dat de Opname vrijwel zeker verwacht kan worden in april 2023. In de maand mei kan niet, want dan zitten we al in de vierde maand van de grote verdrukking, Armageddon.


De laatste Benjamin – Vanaf 2 febr. 2023 t/m 5 april 2023 (Totaal 62 dagen) voor de Opname

Drie maanden voor de laatste Benjamin
.
De laatste twee Zonen Gods – (5 sept.2022) en 5 febr.2023)
De grote Opwekking kan pas ingaan op het moment dat de een na laatste Zoon Gods uit de geest Wederom geboren is geworden. Dan duurt het nog vijf maanden voordat de laatste Zoon Gods, de laatste Benjamin, uit de geest Wederom geboren zal worden. In de tijd van een Opwekking, in een gemeente Gods, kan er onder de christenen niemand uit de geest Wederom geboren worden.* Dat komt, omdat de Heilige Geest, binnen die gemeente, met een Opwekking bezig is. Meestal is dat plaatselijk, maar er komt nog een Opwekking en die zal ieders mensenverstand te boven gaan. Deze laatste en grootste Opwekking aller tijden zal precies vijf maanden duren en gaat de hele wereld aan.
___
Zie: (Joël 2:23) “En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.”
(Joël 2:28-30) “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”
___
*) Precies ditzelfde gebeurt ook in geval van een Oorlog. Het is werkelijk onmogelijk dat een christen Gods in een tijd van oorlog uit de geest Wederom geboren kan worden, want Satan is dan bezig de mensen tegen elkaar op te zetten ten einde elkaar te doden. Hij heeft zodoende geen tijd om even tussendoor een christen aan te vallen.
(Openb.12:4b) “En de draak stond voor de vrouw, die baren zou…”
Wanneer er een Oorlog is, kunnen er geen Zonen Gods geboren worden.
Zie: “De Zonen Gods” – Weg tot geestelijke Wedergeboorte (1)

(1e Vuurproef/ 2e graad)

De dood van de valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet wordt gedood, duurt het nog drie dagen, of precies 72 uur, voordat het zilveren Koord* automatisch wordt verbroken. Dan, in datzelfde uur maakt Satan (Lucifer), met een “Walk-in”, inwoning in het dode lichaam van de valse Profeet en staat, voor het oog van de hele wereld, plotseling weer op.
(Openb.13:3“En (ik zag) één van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”
___

*) Zie: “Het zilveren Koord” – Na de dood 72 uur lang nog een zenuwlichaam! Eerst nadat het zilveren Koord is verbroken kan Satan (Lucifer) het lichaam van de valse Profeet overnemen. De laatste Zoon van God de Vader wordt geboren in deze drie dagen nadat de valse Profeet is gedood. Dat zal plaatsvinden op 2 febr.2023!


Het moment dat de Heilige Geest wordt opgenomen

De laatste 90 dagen
– De Heilige Geest is niet meer –

(Jan./febr./mrt./apr.2022)

(Belangrijk)
Drie maanden voor de Opname
Jezus: “Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”
Jezus, gaf mij dit in op zaterdag 06-10-2018 om 12:28 uur.
Dit zei Jezus ook al eerder tegen mij maar was vergeten om er een aantekening van te maken. Toen Jezus mij dit op 20-12-2018 weer had ingegeven, herinnerde ik mij dat ik in plaats van drie maanden “drie weken” had opgeschreven. Maar de Heer het over ten minste drie maanden! Zelf had ik steeds het vermoeden dat de Opname eerst drie weken na de opstanding van de Antichrist zou plaatsvinden, maar dat moet zijn drie maanden!
Dat zou dus betekenen dat de valse Profeet drie maanden voor de Opname gedood zal worden en wel in de jan.2022. In ieder geval vóór 5 febr.2022, want dan wordt de valse Profeet namelijk 60 jaar oud en dat kan niet.
Zie visioen: Vijf Fiches 59

Met de dood van de valse Profeet is tegelijkertijd ook de laatste grote Opwekking afgelopen. Het duurt dan nog drie maanden voordat de Opname in april 2022 zal plaatsvinden!

Einde pinpas en contant geld eind 2020

Eind 2020 verdwijnt namelijk Cash-geld en dan zou het verplicht invoeren van de Biochip kunnen beginnen en wie geen Biochip wil, krijgt voorlopig een High Tech Smart “I.D. Card”. Dit geldt alleen t/m sept./okt.2021 en dan vervalt ook deze Super Krediet-Card.

Supermarkten binnen drie dagen leeg gekocht – Alle schappen zijn leeg
De Heer zou nooit de drie maanden hebben aangehaald als het alleen maar om de Biochip zou gaan, want daarvoor moet bij de christenen het inzicht al behaald zijn. Namelijk; materiaal kun je na de dood niet meenemen. Dan nog zullen er christenen zijn die denken dat de Biochip het gevreesde nr.666 is. Dat is heel begrijpelijk, want de Biochip is de voorloper van het Laser-Brandmerk Teken/Logo (666)!

De drie maanden gaan dan ook duidelijk een situatie aan wat zich vrijwel direct na de dood van de valse Profeet zal voordoen. Er zal wereldwijd grote paniek uitbreken. De Supermarkten zullen binnen enkele dagen uitverkocht zijn. De aandelen zullen instorten en de producten zullen niet meer te betalen zijn. Zorg er daarom voor dat u te dien dage genoeg eten en drinken in huis hebt.

De drie maanden

De tijd van deze drie maanden zijn gemakkelijk te berekenen. Namelijk; de valse Profeet is geboren op 5 febr.1962. Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar. Zie visioen: “Vijf Fiches 59”. Zijn einde zal zijn vóór 4 febr.2022. Vanaf deze datum, of op het moment dat de valse Profeet wordt gedood, zal de Opname toch eerst drie maanden later plaatsvinden en wel in april 2022!

En de Heilige Geest is niet meer
In het uur dat de laatste Zoon van God de Vader uit de geest Wederom geboren zal worden, wordt de Heilige Geest al van de Aarde weggenomen. De christenen zullen dan niet meer in staat zijn om nog in tongen te kunnen spreken, want de Heilige Geest is opgenomen.*
God de Vader zal de Heilige Geest van de Aarde en uit de harten van de christenen weghalen op het moment dat Satan (Lucifer) met een “Walk In” inwoning zal maken in het dode lichaam van de valse Profeet.
___

*) Nu woont Satan nog in de hemelse gewesten, maar als hij het lichaam van de valse Profeet gaat overnemen woont hij op dat moment op de Aarde. De christenen zullen begrijpen dat God de Vader ZIJN allerliefste – de Heilige Geest – niet samen met deze duivel op de Aarde wil hebben. Wie het vatten kan die vatte het.

Een gebeuren direct na de Opname
(Openb.12:3-4a) “En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. [4a] En zijn staart sleepte één derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.”

(1/3 moet zijn 1/7 van al Gods engelen)

Duivels en de restchristenen
Satan komt het eerst op Aarde en neemt het dode lichaam over van de valse Profeet. Drie maanden later, enkele seconden na de Opname, komen dan ook alle resterende duivels op Aarde die eerst in de hemelse gewesten hebben gewoond. De duivels zullen met hun komst alle mensen gaan bezetten, ook vele restchristenen die achter zijn gebleven worden bezet!*
Zie: Armageddon (Alle mensen worden bezet, behalve de 144.000)
___

*) Demonen zorgen voor het verwoestende werk binnen in het mensenlichaam en duivels beïnvloeden de gedachten van de mensen. Direct na de Opname zullen alle mensen, dieren en huisdieren door duivels worden bezet. De huisdieren zullen zeer agressief worden en iedereen zal worden aangevallen!

De “Walk-in” van Satan

Op het moment dat zijn knecht, de valse Profeet, wordt gedood begaat Satan een onvoorstelbare grote fout. Gedreven door blinde woede neemt hij dan met een “Walk-in” inwoning in het dode lichaam van de valse Profeet en zijn geest zit gevangen in een mens!

De gevangenneming van de Antichrist
Er gebeuren in een tijd van drie dagen twee bijzonderheden:
In de tijd, van drie dagen, nadat de valse Profeet is gedood, wordt op dat moment de laatste Zoon van God de Vader uit de geest Wederom geboren. Aan het einde van deze drie dagen komt de ziel* van de valse Profeet los en Satan (Lucifer) neemt het lichaam met een “Walk-in” over en de Antichrist staat op.
De Antichrist zit nu in het lichaam van de valse Profeet gevangen en kan vanaf dat moment niet meer tot een aanval overgaan. Omdat er geen strijd meer zal zijn, is na 2000 jaar de Wedergeboorte uit de geest dan ten einde gekomen.
___

*) Als de Antichrist sterft is het zilveren Koord van zijn ziel nog voor drie dagen verbonden met dat lichaam. De engelen van Michaël hebben dan drie dagen de tijd om de geest van deze duivel (Satan) met kettingen te binden, want de geest is in al zijn kracht volkomen machteloos als die nog met het zilveren Koord aan het lichaam is verbonden.


.
De Countdown van Daniël
Zonder dat de wereld dat ziet, zijn we al vanaf 23 aug.2018 de laatste 7 jaren ingegaan. Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël, de 70e Jaarweek.

(Daniël 9:27“En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.”

De valse vrede en Armageddon op een Postzegel

Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon
(Het rode paard, het zwarte paard en het vale paard)
Zie wanneer de oordelen over de mensen zullen komen.
De 1e zegel (het witte paard), de 7e zegel, de 7e bazuin en de 2e zegel gaan alle vier de eerste 3,5 jaar aan vanaf 23 aug.2018 t/m dec.2021 of tot jan.2022.
.

Broeders en zusters, de vier overige zegels, zes bazuinen en de zeven schalen gaan Armageddon aan en moeten om en om en gedeeltelijk in omgekeerde(!) volgorde worden gezien. Het is alles door elkaar! Er is geen volgorde.

Alles is bij benadering bekeken.
Werking van de zeven zegels:1, 7, 2, 6, 3, 4, 5e Zegel
Werking van de zeven bazuinen:7, 6, 5, 4, 3, 1, 2e Bazuin
Werking van de zeven schalen: 6, 1, 5, 4, 3, 2, 7e Schaal

Zie volgorde:

(Juli/aug.2021 t/m jan.2022) – (De 1e zegel [Het witte paard] De valse Profeet)
(7e zegel/ Een ½ uur stilte in de hemel)
(De valse Profeet is gedood/ dec.2021 of jan.2022)
(7e bazuin 3e wee/ De laatste Benjamin)
» Drie maanden voor de Opname! «
(2e zegel [Het rode paard] Openbaring Antichrist/ dec.2021 of jan.2022)
.
De Opname —
« The Rapture Zone (april) 2022 »
.
(Jan. t/m nov.2022) – (6e zegel, 6e bazuin 2e wee, 6e schaal) – (666)
(3e zegel [Het zwarte paard] 1e schaal, 5e bazuin 1e wee)
(4e zegel [Het vale paard] 5e schaal, 4e bazuin)
(3e bazuin, 4e schaal, 1e bazuin)
(5e zegel, 3e schaal, 2e bazuin)
(2e schaal, 7e schaal)

(Sept.2025 einde Antichrist – Begin 1000 jarig vrederijk)


De valse vrede

23 aug.2018 t/m 2 febr.2024 = 5,5 jaar

Sept.2023 openbaring valse Profeet
Febr.2024 openbaring Antichrist
.
– Armageddon –
5 febr.2024 t/m 5 sept.2025 = 3,5 jaar
–» De Opname ☆ Maart 2024! «–
.
De laatste Jaarweek
23 Aug.2018 – 5 Sept.2025 = 7 Jaar
<

Overzicht laatste Jaarweek in maanden en jaren

– Elke vijf maanden een andere Paard –
.
« Het Rode Paard van Armageddon »
(Februari 2024)
.
.
« De laatste Jaarweek – De eerste 3,5 jaar »
Binnen 15 maanden vier paarden!

Sept.2023  –  febr.2024  –  juni/juli 2024  –  nov./dec.2024

Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon
Velen denken dat de vier paarden tegelijkertijd komen aanstormen

Maar tussen elke paard zitten vijf maanden


Zie video!De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam – YouTube (2:15)

Vesica Piscis – Crop Circle: Dorset Engeland (22 Mei 2017)

Het mysterie 23 sept.2017 (Openb.12:1-4) verborgen in een graancirkel.

(De valse Profeet en de Antichrist)


(De valse Profeet – Ram met 2 horens)

De Antichrist in de tijd van Armageddon

(De vier horens en de drie keer twee horens)

Broeders en zusters,
Dit beeld van de Antichrist gaat alleen Armageddon aan… en dit is wat ik zie:
De drie koppen met elk twee horens stellen een Supermacht voor.
De drie Supermachten: De Europese Unie – De valse Profeet – De Antichrist.

De andere vier horens gaan de landen aan, die met hun Superwapens de wereld in onbalans zullen brengen. Deze landen, en vrijwel de hele wereld, zullen in de tijd van Armageddon eerst alle mensen met het Brandmerk Teken/Logo (666) onder druk zetten. Daarna zullen vele landen tegen Israël optrekken.*

Atomair Vuur in het Dal van Armageddon

*) Jezus: “Er zal binnenkort oorlog uitbarsten om en rondom Israël. Ze zal worden verwond, maar niet vernietigd. Maar, wie om haar heen, haar vanuit het huis van Esau heeft vervloekt zal worden vernietigd. Libanon, Syrië, Iran en andere landen die Mij in het oog hebben durven steken zullen het gramschap van nucleair vuur en vernietiging ervaren.”

Wat Iran betreft
Jezus: “Als Amerika niet meedoet met Israël in een preventieve aanval op Iran en Israël moet het alleen doen, dan zal Amerika een nucleaire aanval door middel van terrorisme ervaren. Jullie moeten nu samen met Israël Iran aanvallen, of jullie zullen zelf worden aangevallen!”

Zie: “De Weerhouder” – (Maurice Sklar/ Amerika)

De valse Profeet en de Antichrist
(Openb.13:1-2) “En ik zag uit de zee [van mensen] een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.”  – (Dit is Satan – de Antichrist)
2] “En het beest [is de valse Profeet], dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak [is Satan] gaf hem [de valse Profeet] zijn kracht en zijn troon en grote macht.”

De valse Profeet zal, binnen één week, de hele wereld kunnen overtuigen van zijn bedoelingen. Er zal nergens meer oorlog zijn, want deze man is voor de totale vrede! Tegelijkertijd met de Grote Opwekking zal er een welvaart zijn zoals de mens nog niet heeft ervaren.

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in juli/aug.2021 bekend zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] Mary K.Baxter (Hoofdstuk 22)

De dood van de valse Profeet en de openbaring van de Antichrist
Maar dan plotseling wordt de valse Profeet gedood en de hele wereld zal in rouw zijn en overvallen worden door een intens groot verdriet. Wie heeft zoiets toch kunnen bedenken?

(Openb.13:3-4“En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest [is nu de Antichrist] met verbazing achterna, [4] en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest [dit is weer de valse Profeet] de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest [is de Antichrist] zeggende: “Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”


Het Europees Parlement (E.U.) – Brussel (België)

De valse Profeet en de Antichrist (Een lichaam – Twee geesten)
(Openb.13:11-14“En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.”  – (Dit is de EU – Het derde Beest)

12] “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. [13] “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. [14] En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.”

(Openb.17:7-8) “En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt.”
[8] Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.”

De betekenis hiervan is; dat het hier om het lichaam gaat dat vanaf het begin af aan eerst door de valse Profeet wordt bewoont en na diens dood drie dagen later, met een “Walk-in”, door Satan (Lucifer), het Beest, zal worden overgenomen.


“Hoeveel tijd hebben we nog?”

Jezus:
“De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012)

De Heer zegt dat de tijd al op is. “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Jezus:
“Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea)


Weinigen worden opgenomen

De Opname
Toen ik in het verslag “Stilte voor de Storm” een klein gedeelte had toegevoegd onder “Gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden” gaf Jezus mij het volgende in:
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
.
Ik was stomverbaasd! De Heer gaf mij het aantal door, hoe bestaat het.
Met iets meer dan één miljard ga ik ervan uit, dat het ongeveer 1020 miljard mensen zullen zijn.
Dit aantal gaf Jezus mij door op zondag 11-06-2017/ 15:43 uur.
___
Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wie dit allemaal zijn? Zie details!

» “Opname één miljard” – (Niemand wil achterblijven)


Tijdtabel Eindtijd – Armageddon

– De Opname voor Pasen 31 maart 2024 –

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Wederkomst Jezus vóór 31 maart 2024

(DZG// Zondag 23-12-2018) – (Update: 17-02-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
May 16, 2022 – Armageddon Is Coming
(Foto) _http://omnithought.org/blog/wp-content/uploads/2015/09/blood-moon.jpg
Bron: _http://omnithought.org/lunar-eclipse-blood-moon-natural-manipulated-event/2500
Tijdbalk – De westerse en Joodse kalender
Bron: _http://www.toreblogg.info/355739066
END TIMES – Eindtijd berekeningen
(Foto) _https://clearlens.org/wp-content/uploads/2017/02/end-times.png
Bron: _https://clearlens.org/qa-jesus-get-generation-wrong/
De laatste Benjamin – Drie maanden voor de Opname
(Foto) American Bald Eagle zittend op een tak
_https://media.arkansasmatters.com/nxsglobal/arkansasmatters/photo/2016/06/14/Bald%20Eagle_1465923279470_8990936_ver1.0_640_360.jpg
Bron: _http://www.kark.com/news/local-news/american-bald-eagle-recovery-recognized-june-20/481357943
Het moment dat de Heilige Geest wordt opgenomen
(Afbeelding) _https://lh6.googleusercontent.com/-ni4kWIKO48Q/TWjA9JuhOzI/AAAAAAAAAHg/gu_Qb1_AGFg/s1600/Heilige-Geest.JPG
Bron: _http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2012/07/geprolongeerd-ontvang-de-heilige-geest.html
High Tech Smart “I.D. Card”
Bron: _https://www.picquery.com/c/biochip-logo_VHeKxPEZ6qbpzRheMA8nLcGi8LSd54Hwg4lDONCY4zw/
De Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
Daniël en Nebukanezar
(Afbeelding) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ot0cPU9MIOQ
Armageddon – Vier paarden op een postzegel
Bron: _https://www.farmlandbirds.net/node/5540
Zie de vier paarden in het grafiek! – (1-2-3-4)
1) Het witte paard – De valse Profeet
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
2) Het rode paard
Bron: _http://www.franklinterhorst.nl/De%20ruiter%20op%20het%20rossig%20paard.htm
3) Het zwarte paard
Bron: _http://inbijbelsperspectief.weebly.com/de-ruiter-op-het-zwarte-paard-wereldwijde-honger.html
4) Het vale paard
Bron: _http://www.rpmnet.nl/actueel/ruiters_apocalyps01.htm
(Twee karakters in één lichaam) De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam.
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
De valse Profeet – Ram met 2 horens
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=5vlS8cN0vfA
THE ANTICHRIST AND THE FALSE PROPHET – MAY 22, 2017 – YouTube (18:39)
De Antichrist in de tijd van Armageddon
(Afbeelding) _https://4.bp.blogspot.com/-3JD9RMDLb4I/WO20mdfH7nI/AAAAAAAAE2M/gy7pn2mwdf0f2hmTF3i58RQdiaF0klbEgCLcB/s1600/apocalipsis_bestias_primera_ilust.jpg
Bron: _http://www.adventistasenred.com/2011/12/apocalipsis-131.html
Het Europese Parlement
(Foto) _https://beginningatblackfriars.files.wordpress.com/2011/06/dsc04049.jpg
Bron: _https://beginningatblackfriars.wordpress.com/2011/06/13/from-the-continent/
(Zie klok) Hoeveel tijd hebben we nog?
Bron: _https://www.treehugger.com/culture/atomic-scientists-move-doomsday-clock-five-minutes-midnight.html
Few will be taken – YouTube (24:57)
(Foto) Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
===*===