Hoe Satan onze gebeden kan stoppen

“Hoe Satan onze gebeden kan stoppen”
« Rook, Vuur en de Rots »
.
Tussen de mens en God de Vader is een groot wolkendek dat tot aan de rots reikt

Het vuur van gebed brand een gat door de wolken en de rots

.
– De kracht van het gebed –

Onderschat het gebed niet

Het volgende gaat een iedere christen aan
Er zijn drie soorten van gebeden:
1). Het gebed in de 1e graad van kracht, gaat niet verder dan enkele minuten tot hooguit 10 of 15 minuten. Dit gebed verschijnt als rook dat langs drijft en verdwijnt in de lucht.
2). Het gebed in de 2e graad van kracht, gaat niet verder dan een half uur tot hooguit drie kwartier. Dit gebed stijgt naar boven tot het de rots bereikt; maar, het kan er niet doorheen breken.

3). Met het gebed in de 3e graad wordt te allen tijde het pantser Gods aangedaan en de kracht van zijn gebeden beginnen dan ook eerst na 2 uur!

De gebeden kunnen zich uitstrekken tot 3, 5 of zelfs tot 7 uur of langer. Dit gebed is dan als rook dat gevuld is met vuur. Als het omhoog stijgt, is het zo heet dat wanneer het de rots bereikt, de rots begint te smelten als was. Het doorboort de rots en het gebed gaat door naar de hemel.

Toen Jezus op Aarde was, bad Hij elke dag drie uur.

gebed-breekt-door

Het gebed van rook en vuur breekt door de rots heen

Vele malen, als mensen beginnen te bidden, lijken hun gebeden op het eerste type. Maar als ze blijven bidden, veranderen hun gebeden en worden als het tweede type van het gebed. Maar als ze dan nog door blijven bidden, zijn hun gebeden als het derde type en ontbranden plotseling hun gebeden in vlammen. Hun gebeden worden dan zo krachtig dat ze met vuur door de rots heen breken.

Zie nu wat ik op maandag 15 febr.2016 op Youtube heb gevonden.
How satan Stops Our Prayers – YouTube (32:03)
By John Mulinde, Obsteig (Austria) nov.2000.

De preek is vanuit het Engels in het Nederlands vertaald.


“Hoe Satan onze gebeden kan stoppen”

(Bekentenis van een bekeerde Satanist)

Ik wil graag een deel van een getuigenis met u delen van een gered persoon die ooit de duivel heeft gediend. Toen ik hem zijn getuigenis hoorde geven, kwam het me zo onwerkelijk voor dat ik het eerst niet wilde geloven. Ik heb ervoor moeten vasten voor de Heer gedurende tien dagen, terwijl ik Hem vroeg: “Heer, is dit waar?”  Het was vanaf dat moment dat de Heer me begon te onderwijzen over de dingen die plaatsvinden in de geestelijke wereld als we bidden.

Deze man werd geboren nadat zijn ouders zich hadden toegewijd aan Lucifer. Toen hij nog in de baarmoeder was, pasten ze veel rituelen toe om hem aan de dienst van Lucifer toe te wijden. Toen hij vier jaar oud was begon hij zijn geestelijke macht uit te oefenen en zijn ouders begonnen hem te vrezen. Toen hij zes jaar oud was bracht zijn vader hem naar een aantal heksen om hem te trainen. En tegen de tijd dat hij tien jaar oud was, volbracht hij enorme prestaties voor het koninkrijk van de duivel. Hij werd gevreesd door de gemeenschappelijke heksen.

Hij was nog maar een jonge jongen maar hij was al zo verschrikkelijk in de dingen die hij deed. Hij groeide uit tot een jonge man van in de twintig met veel bloed aan zijn handen. Hij doodde uit dwang. Hij had de mogelijkheid om zijn lichaam te verlaten door middel van transcendente meditatie. En hij kon zweven; soms steeg zijn lichaam van de grond en bleef in de lucht hangen. Soms ging hij in trance en verliet zijn lichaam; zijn lichaam bleef dan achter, terwijl hij uit ging in de wereld, door een toepassing genaamd “astraal reizen”. Hij werd gebruikt door Satan om vele kerken te vernietigen of daar verdeeldheid te zaaien en om vele voorgangers te ruïneren.

Op een dag werd hem toegewezen om een kerk die vol van gebed was te vernietigen. Er was veel verdeeldheid en veel verwarring in deze kerk geweest. Hij begon met de tegenwerking, maar op dat moment riep de voorganger een vastentijd uit voor de hele kerk. Omdat de kerk begon te vasten was er veel berouw en veel verzoening. De mensen kwamen samen en begonnen te bidden voor de Heer om in hun midden te werken. Zij bleven onophoudelijk bidden en huilden tot God om Zich te ontfermen over hun en in te grijpen in hun leven. Naarmate de dagen voorbij gingen, kwam de man steeds opnieuw en opnieuw om de kerk tegen te werken met demonische geesten. Maar een woord van profetie kwam naar voren en vertelde de christenen om op te staan en oorlog te voeren tegen de machten der duisternis die de kerk aanvielen.

Dus op een dag verliet de man zijn lichaam in zijn kamer om astraal te gaan reizen. Hij voerde een sterke kracht van demonische geesten aan tegen de kerk.
Dit is zijn getuigenis:
Zijn geest bewoog door de lucht over de kerk en probeerde die aan te vallen, maar er was een bedekking van licht over de kerk. Plotseling viel een leger van engelen hen aan en vocht tegen hen in de lucht. Alle demonen vluchtten weg, maar hij werd gearresteerd door de engelen.
___
Ja, gearresteerd door de engelen! Hij merkte dat hij werd vastgehouden door ongeveer zes engelen. Zij brachten hem door het dak heen, vlak voor het kerkaltaar. Hij verscheen er terwijl de mensen aan het bidden waren. Ze waren diep in gebed en hielden zich bezig met geestelijke strijd, binden en verbreken en uitdrijven. De voorganger was op het podium en leidde de gebeden en de oorlogsvoering. De Geest van de Heer sprak tot de voorganger: “Het juk is gebroken en het slachtoffer ligt vlak voor je. Help hem door middel van bevrijding.”

Toen de voorganger zijn ogen opende, zag hij dat de jonge man daar lag. Zijn lichaam was met hem; hij was in zijn lichaam. De jonge man zei dat hij niet wist hoe zijn lichaam daar was gekomen; hij had het in zijn huis achtergelaten. Maar daar was hij in zijn lichaam. Hij wist niet hoe hij erin was gekomen; alles wat hij wist was dat de engel hem door het dak heen had gedragen.

Nu zijn deze dingen moeilijk te geloven. De voorganger bracht de kerk tot stilte en vertelde hen wat de Heer tot hem gesproken had en vroeg daarop aan de jongeman: “Wie ben jij?”  De jonge man trilde toen de demonen uit hem begonnen te gaan. Zodoende baden ze voor zijn bevrijding en daarna begon hij zijn verhaal te vertellen. De jonge man is nu tot de Heer gekomen en is een evangelist die het evangelie verkondigd. Hij wordt door de Heer machtig gebruikt om mensen te verlossen door middel van bevrijding.

Op een avond ging ik (John Mulinde) naar een diner. De enige reden waarom ik ging was, omdat iemand me over deze jonge man had verteld en ik was erg benieuwd om hem te ontmoeten en om te zien of zijn verhaal waar was. Dus nam ik deel aan het diner en ’s avonds kreeg hij de kans om zijn getuigenis te geven. Hij sprak over zoveel dingen. Op sommige momenten huilde hij vanwege de dingen die hij gedaan had. Toen hij klaar was deed hij een oproep.

Er waren veel voorgangers aanwezig. Hij zei: “Ik doe een beroep op jullie voorgangers”: “Alstublieft onderwijs de mensen hoe ze moeten bidden!”  De mensen die niet bidden, kunnen te allen tijde door de duivel beïnvloed worden en er zijn manieren dat de vijand hun leven en hun gebeden kunnen uitbuiten. De vijand weet zelfs hoe de gebeden van degene, die niet weten hoe te bidden, te gebruiken. “Leer de mensen hoe ze de geestelijke wapenrusting aan moeten doen die God ons aanbiedt.”

Daarna vertelde hij hoe hij expedities leidde door de lucht. Hij ging uit met andere satanische vertegenwoordigers en vele demonische geesten. Het was alsof ze in een ploegendienst werkten, op dezelfde manier dat je komt en gaat naar je werk. Hij had een vaste tijd dat hij verplicht was om te gaan om oorlog te voeren in de hemelse gewesten. Hij zei dat in de hemelse gewesten, in de geestelijke wereld, als het land bedekt is met een deken van duisternis, de deken zo dicht is als een stevige rots en het bestrijkt het hele gebied. De geesten zijn in staat om boven op de top en onder de deken te gaan en vanaf daar invloed uit te kunnen oefenen op de gebeurtenissen op aarde.

Als de boze geesten en menselijke satanische vertegenwoordigers klaar zijn met hun ploegendienst, gaan ze naar de aarde naar de punten van overeenkomst, op het water of op het land, om hun geest te vernieuwen. Hoe kunnen ze hun geest vernieuwen? Door de offers die mensen geven op deze altaren. Het kunnen offers zijn in open hekserij, offers in bloedvergieten van alle soorten gevallen, met inbegrip van abortus, oorlogvoering en menselijke en dierlijke offers. Het kunnen offers zijn van seksuele immoraliteit, waarin mensen seksuele perversies en allerlei vrije liefde in praktijk brengen. Dergelijke handelingen versterken deze demonische krachten. Er zijn veel verschillende soorten offers.

Er zijn drie soorten van gebeden
Hij zei dat als satanische vertegenwoordigers in de hemelse gewesten zijn en christenen beginnen op aarde te bidden, de gebeden van de christenen in drie vormen aan hun verschijnen. Alle gebeden verschijnen als rook dat opstijgt naar de hemel.

1) Sommige gebeden verschijnen als rook dat langs drijft en verdwijnen in de lucht. Deze gebeden komen van mensen die de zonde in hun leven niet bereid zijn op te geven. Hun gebeden zijn zeer zwak; ze worden weggeblazen en verdwijnen in de lucht.

2) Een ander soort van gebed is ook als rook. Het stijgt naar boven tot het de rots bereikt; maar het kan niet door de rots heen breken. Deze gebeden komen meestal van mensen die proberen zichzelf te zuiveren, maar die niet over genoeg geloof beschikken als zij bidden. Ze negeren meestal andere belangrijke aspecten die nodig zijn wanneer iemand bidt of zijn er onwetend over.

3) Het derde soort gebed is als rook dat is gevuld met vuur. Als het omhoog stijgt, is het zo heet dat wanneer het de rots bereikt, de rots begint te smelten als was. Het doorboort de rots en het gebed gaat door naar de hemel.

Vele malen, als mensen beginnen te bidden, lijken hun gebeden op het eerste type. Maar als ze blijven bidden, veranderen hun gebeden en worden als het tweede type van het gebed. Maar als ze dan nog door blijven bidden, zijn hun gebeden als het derde type en ontbranden plotseling hun gebeden in vlammen. Hun gebeden worden dan zo krachtig dat ze met vuur door de rots heen breken.

Vele malen, als de kwaadwillige vertegenwoordigers merkten dat gebeden veranderden en bijna vuur zouden worden, maakten ze kontakt met andere geesten op aarde en zei tegen hun: “Leidt die persoon van het gebed af. Stop hun gebed. Haal ze eruit!”

Vele malen geven christenen toe aan deze afleiding. Ze willen doordrukken door middel van berouw en staan het Woord toe hun geest te controleren. Hun geloof groeit. Hun gebeden worden steeds meer gefocust. Dan ziet de duivel dat hun gebeden aan kracht winnen en de afleiding begint.

Telefoons rinkelen. Soms, in het midden van een zeer, zeer intens gebed, rinkelt de telefoon en je denkt dat je kunt gaan beantwoorden en dan terug komen en door gaan bidden. Echter, als je terug bent, ga je terug naar het begin. En dat is wat de duivel wil.

Andere vormen van afleidingen kunnen op je weg komen. Ze kunnen je lichaam aanraken, waardoor je ergens pijn voelt. Zij kunnen je hongerig maken, waardoor je naar de keuken wilt gaan om iets te eten. Zolang ze je van die plaats af kunnen krijgen, hebben ze je verslagen. Hij zei tegen de voorgangers: “Leer de mensen om wat tijd opzij te zetten, niet alleen voor een aantal informele gebeden want dat kunnen ze de rest van de dag doen. Eén keer per dag moeten ze een tijd vrijmaken om zich van harte te richten op God, zonder enige afleiding.”

De rots

Als de mensen volharden in dit soort van gebed en zich laten inspireren in de geest en om door te gaan, gebeurt er iets in de geest. Het vuur raakt de rots en het smelt. De man zei dat als het smelten begint het zo heet is, dat geen demonische geest het er kan uithouden. Geen menselijke geest kan het uithouden. Ze vluchten allemaal. Ze rennen allemaal weg.

Geen problemen meer

Dan komt er een opening in de geestelijke wereld. Zodra dat verschijnt, stoppen al deze problemen in het gebed. De persoon die aan het bidden is voelt dat zijn gebed ineens glad, plezierig, krachtig en intens is geworden. Ik heb ontdekt dat op dat moment, we normaal gesproken alle besef van tijd en andere dingen verliezen. Niet dat we wanordelijk worden; God zorgt voor onze tijd. Maar het is alsof je alles neerlegt en je verbind met God. De man zei; dat indien de gebeden doorbreken, er vanaf dat moment totaal geen weerstand meer is en de biddende persoon zo lang kan blijven doorgaan als hij wil. Er is geen weerstand meer dat hem zal stoppen.

Aura (Uitstraling)

Toen zei hij dat als de persoon klaar is met bidden, het gat open blijft. Hij zei dat wanneer mensen opstaan van hun plaats van gebed en verder gaan, de opening meebeweegt samen met hen. Zij zijn niet langer werkzaam onder de deken. Zij functioneren onder een open hemel. Hij zei dat in deze staat de duivel niet langer kan doen wat hij wil tegen hen. De aanwezigheid van de Heer is als een pilaar uit de hemel dat rust op hun leven. Ze worden beschermd en er is zo veel macht binnen de pilaar dat als ze zich rond bewegen, deze aanwezigheid ook andere mensen raakt. Het onderscheidt wat de vijand in andere mensen heeft gedaan. En als zij met mensen praten die om hun heen staan, komen ook zij in de pilaar. Zolang ze in de pilaar verblijven, verzwakken alle gebondenheid die de vijand op hen geplaatst heeft.

Dus als de mensen, die deze geestelijke doorbraak hebben ervaren, Jezus Christus met zondaars delen, dan is de weerstand van de zondaars laag. Het is dan heel gemakkelijk om ze tot inzicht en bekering te brengen. Als ze voor zieken bidden of bidden over andere dingen, dan maakt deze aanwezigheid bij hen het verschil. De man zei dat de duivel zulke mensen haat. Hij zei dat op plaatsen waar gebed regelmatig doorbreekt op deze wijze, de aanwezigheid op die plaats komt en het niet zal verlaten. Bij mensen die niet weten dat God op een dergelijke plaats aanwezig is, zullen al hun gebondenheid zelfs plotseling verzwakken.

Als iemand bereid is om hen te bedienen met geduld en liefde, kunnen ze gemakkelijk overtuigd worden tot redding (behoudenis), niet door kracht, noch door geweld, maar gedreven door de Geest van God, Die daar aanwezig is. Maar hij zei; dat als niemand de moeite neemt om hen te overtuigen, komen ze alleen maar in Zijn tegenwoordigheid, voelen zich veroordeeld en beginnen te debatteren over het al dan niet toegeven. Als ze niet overtuigd kunnen worden lopen ze weg van die plaats en worden hun gebondenheid sterker. De duivel zal dan zijn best doen om te voorkomen dat ze niet weer in een dergelijke omgeving binnen treden.

Satan bestudeerd de christen en sloopt hem in zijn zwakheden

Zoals u zich kunt voorstellen, zaten we allemaal te staren naar de man, toen hij ons vertelde over de dingen die hij eerder gewoon was te doen en te zien. Toen vertelde hij ons wat zij zouden doen aan hen die in gebed doorbraken. Hij zei dat ze zulke mensen gemerkt en bestudeerd hadden. Ze zouden graven naar wat ze konden vinden over hen, zodat ze wisten wat hun zwakheden waren. Wanneer iemand hen overwon in gebed en doorbrak, dan communiceerden ze met andere geesten en zeiden: “Val hem aan met dit en dat en zo en zo. Dat zijn zijn zwakke punten.”  Dus wanneer de persoon van zijn gebedsplek wegloopt, is de geest van gebed op hem, de aanwezigheid is met hem, zijn geest is hoog en de vreugde van de Heer is zijn kracht. Echter, als hij op weg gaat probeert de vijand alle mogelijke dingen om hem van zijn concentratie op de Heer af te brengen.

Als zijn zwakheid op het gebied van zijn humeur is, zal de vijand mensen ertoe leiden om dingen te doen die hem boos maken. Als hij niet gevoelig is voor de Heilige Geest, en hij laat zich zijn geduld verliezen, neemt hij zijn ogen af van de Heer. Hij wordt boos; hij voelt zich woedend. Dan, na een paar minuten, wil hij het achter zich laten en verder gaan in de vreugde van de Heer, maar hij zal zich niet meer vrolijk voelen. Hij probeert weer een goed gevoel te krijgen, maar dat kan niet meer. Waarom niet? Terwijl hij toegaf aan de verleiding, waren ze hard aan het werk om de opening boven hem te sluiten. Zodra ze dan de rots hebben hersteld, is de aanwezigheid afgesneden. De persoon houdt op een kind van God te zijn, want de extra zalving op zijn leven, de aanwezigheid dat buiten zijn eigen kracht werkte, werd afgesneden. Ze proberen zijn zwakke punten te ontdekken.

Als zijn zwakheid de verleiding is om ontucht te plegen, zal de vijand mensen of gebeurtenissen voorbereiden, die plotseling zijn hartstocht opwekken om te bewegen in de richting van de verleiding. En als de mens zich overgeeft aan de verleiding en zijn gedachten openstelt om te ontvangen en te entertainen. Als hij er dan klaar mee is en zich opnieuw wil begeven in de zalving, ontdekt hij dat hij er niet langer in vertoeft. Je zou kunnen zeggen: “Dat is niet eerlijk!”
Vergeet niet wat de Bijbel daarover zegt:
“Zet op de helm van het heil. Doe aan het pantser der gerechtigheid.”
(Efez.6:13) “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”

We begrijpen normaal gesproken niet welk deel deze wapens spelen tijdens de oorlogvoering. Maar vergeet niet wat Jezus ons vertelde om te bidden tegen het einde van het Onze Vader: “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze.”

Iedere keer nadat u een doorbraak heeft in het gebed, vergeet niet dat je nog steeds een zwak mens bent. Vergeet niet, dat je nog niet perfect bent. Zeg dan tegen de Heer:

“Heer, ik heb deze tijd van gebed genoten, maar sinds ik nog steeds in de wereld vertoef, leid mij niet in verzoeking. Sta niet toe dat ik in de val van de duivel loop. Ik weet dat de vijand ergens een val uitzet. Ik weet niet welke vorm het gaat aannemen, en ik weet dat ik nog steeds zwak ben op bepaalde gebieden. Onder vele omstandigheden moet ik weer toegeven aan de verleiding. Bescherm mij, Heer. Als U mij ziet draaien naar de hoek waar de val is ingesteld, maak dat ik de andere kant op draai. Grijp in, o Heer. Laat me niet gaan op alleen mijn eigen kracht en vermogen. Verlos mij van de Boze.”

God de Vader is in staat om het te doen. Hij is in staat. Dat is waarom dingen soms gebeuren.
Alles wat je nodig hebt om te zeggen is: “Dank u, Jezus.”
Dat is de reden waarom de apostel Paulus heeft geschreven:
“Dank God in alles, want dat is de wil van God in Christus voor u.”
(1 Thess.5:18)
___

Sommige dingen zijn niet goed. Ze zijn pijnlijk en we vragen ons af waarom God het toestaat. Maar als we alleen maar wisten waar Hij ons van aan het redden was, zouden we Hem danken. Wanneer wij geleerd hebben om de Heer te vertrouwen, danken we Hem in alles.

Geliefden, ik weet niet of ik nog dieper in de uitleg moet gaan, want ik wil niet iets beginnen wat ik niet kan afmaken. Maar laat ik gewoon proberen om een stapje verder te gaan. De man zei toen dat als het gebed doorbreekt, zal het antwoord altijd komen. Hij zei; dat hij van geen enkel geval wist waarin het gebed doorbrak en het antwoord niet zou komen. Hij zei dat het antwoord altijd kwam, maar dat het in de meeste gevallen niet de persoon bereikte die gevraagd had. Waarom niet? Dit vanwege de strijd in de hemelse gewesten. Hij zei; dat nadat het ze gelukt waren de open hemel te sluiten en de rots hersteld was, ze de persoon dan zouden observeren en wachten, omdat ze wisten dat het antwoord zeker zou komen.

Toen zei de man iets dat mijn geloof echt schudde. Het was vanwege het volgende wat hij vertelde dat ik gedurende tien dagen heb gevast met de vraag: “Heer, is dit waar? Kunt u het mij bewijzen?”  De man zei dat iedere christen een engel heeft die hem bijstaat. Nu weten we dat de Bijbel zegt dat engelen dienende geesten zijn, die ons bijstaan. Hij zei dat als mensen bidden, het antwoord in de handen van de engel komt. De engel brengt het antwoord, net zoals we in het boek van Daniël lezen. Toen zei hij iets wat moeilijk te bevatten was: “Als degene die bidt weet van de geestelijke wapenrusting en ermee is bekleed, komt het antwoord door een engel die ook gekleed is in volle wapenrusting.”

De geestelijke wapenrusting Gods

Echter, als degene die bidt zich niet bekommert om gekleed te zijn in geestelijke wapenrusting, zal hun engel tot hen komen zonder geestelijke wapenrusting. Als christenen onzorgvuldig zijn over de soort van gedachten die hun geest binnenkomen en niet de strijd voeren om voor hun geest te vechten, dan komen hun engelen tot hen zonder helm. Ieder geestelijk wapen dat je negeert op aarde, uw engel zal het niet hebben als hij u bedient. Met andere woorden; onze geestelijke wapenrusting is niet voor het beschermen van ons fysieke lichaam; het beschermt onze geestelijke gebeden en daden.

De man zei dat als de engel kwam, ze hem observeerden en keken naar de gedeeltes die onbedekt waren om hem vervolgens aan te vallen op die gedeeltes. Als hij geen helm had zouden ze schieten op zijn hoofd. Als hij geen pantser had zouden ze schieten op zijn borst. Als hij geen schoenen had zouden ze een vuur maken, zodat hij door het vuur moest lopen.
Nu herhaal ik gewoon wat de man zei. Toen vroegen we hem: “Kunnen engelen vuur voelen?” – “Weet je wat zijn antwoord was?”  – (In de preek wordt dit helaas niet naar voren gebracht; maar mijn antwoord is, dat engelen wel degelijk vatbaar zijn voor vuur.)

De spreker: “Vergeet niet dat dit het spirituele rijk is. Het zijn geesten die te maken hebben met geesten. De strijd is intens. Wanneer ze een engel van God overmeesteren, is het eerste wat ze nagaan het antwoord dat hij bij zich draagt en ze krijgen het van hem. Ze geven het dan aan mensen die betrokken zijn bij sekten of hekserij, zodat mensen zouden kunnen zeggen:” – “Zie, ik heb dit gekregen door middel van hekserij.”

In de Bijbel staat; dat alle goede dingen komen van God. Dus hoe komt de duivel aan de dingen die hij aan zijn volk geeft? Sommige mensen die geen kinderen kunnen krijgen gaan naar toverdokters en satanisten en worden zwanger! Wie gaf hen de baby? Is Satan een schepper? Nee! Hij steelt van degene die niet tot het einde door bidden.
Jezus zei: “Bidt zonder ophouden”  (1 Thess.5:17)
En toen zei Hij: “En wanneer de Zoon des mensen komt, zal Hij dan nog geloof vinden?”  (Luc:18:8) Zal Hij je dan nog steeds wachtende vinden, of zal je hebben opgegeven en de vijand laten stelen waarvoor je gebeden had?

Toen zei de man dat ze niet tevreden waren met alleen maar het stelen van het antwoord. Ze waren ook geïnteresseerd in het vasthouden van de engel. Ze zouden beginnen te vechten tegen hem. En hij zei dat ze er soms in slagen in het vasthouden en binden van de engel. Hij zei dat als dat gebeurt, de christen op aarde ook een slachtoffer wordt. Ze kunnen alles doen met deze christen, want hij bevindt zich helemaal zonder bediening in de geestelijke wereld!

Een engel Satans in plaats van een engel Gods!
Ik vroeg hem: “Bedoelt u dat een engel gevangen kan worden gehouden door demonische krachten?”  De man kende de Schrift niet op het moment dat hij dit alles vertelde. Hij kende vele verzen niet. Hij deelde gewoon zijn ervaring. Hij zei dat ze de engel niet erg lang konden vasthouden, want als andere christenen elders baden zouden er versterkingen komen en de engelen zouden weer vrijuit gaan.

Maar… als de verantwoordelijke christen niet door zou bidden zou hij gevangen blijven. Dan zou de vijand zijn eigen engel naar hem sturen als een engel des lichts. Dat is hoe misleiding komt van valse visioenen en valse profetieën, valse begeleiding in de geest en het maken van allerlei verkeerde beslissingen. En vele malen staat deze persoon open voor alle soorten van aanvallen en gebondenheid!

De diner verliet ik zeer onrustig. Ik zei: “Heer, ik wil niet eens proberen om dit te geloven. Het neemt al mijn vertrouwen en mijn veiligheid weg!”  Gedurende de tien dagen, van mijn vasten, dat ik de Heer zocht, deed de Heer twee dingen: Hij heeft niet alleen de dingen die ik had gehoord bevestigd, Hij opende ook mijn geest om veel meer van wat er gebeurt in het spirituele rijk, dat de man ons niet kon vertellen, te begrijpen. En twee, Hij leidde me om te zien wat we moeten doen als deze dingen gebeuren zodat we niet worden verslagen maar kunnen overwinnen. We moeten weten en echt in het reine komen met drie dingen:

Ten eerste: Hoe de wapens van onze strijd te gebruiken. De Bijbel noemt het de wapenrusting van God. Het is niet onze wapenrusting; het is Gods wapenrusting. Als we het gebruiken, staan we Jezus toe om voor ons te vechten.
Ten tweede: Begrijp de relatie tussen dienende geesten (engelen) en ons geestelijk leven en wees gevoelig voor wat er gebeurt in onze harten als toonaangevend over wat er moet gebeuren namens ons in de geestelijke wereld.

Dat brengt ons bij het derde punt: De Heilige Geest.

Een gebed uitstellen?
We moeten de Heilige Geest niet als onze bediende beschouwen, die ons ten dienste is en ons dingen brengt. Hij loopt niet heen en weer tussen ons en de Vader om hem te vertellen wat we nodig hebben. Dat is de taak van de engelen. Hij staat aan onze zijde. Waarvoor? Om ons te begeleiden, ons te leren, ons te leiden, ons te helpen op de juiste manier te bidden. En wanneer deze dingen gebeuren in de geestelijke wereld, laat Hij het ons weten.
___

Soms maakt Hij je midden in de nacht wakker en zegt: “Bid”.*  Maar u zegt: “Nee! Mijn tijd is nog niet gekomen.”  En Hij zegt: “Bid nu!”  Waarom? Hij ziet wat er gebeurt in de geestelijke wereld. Soms zegt Hij: “Ga morgen vasten!”  Maar u zegt: “O, nee, ik zal beginnen op maandag!”

Maar Hij begrijpt wat er gebeurt in de geestelijke wereld. We moeten leren gevoelig te zijn voor de Heilige Geest. Hij leidt ons in het spoor van de gerechtigheid. We kunnen door middel van het kennen van de gevechten, in het spirituele rijk, bidden en hoe we de stelling van Satan en zijn machten kunnen doorbreken en onze doorbraak kunnen behouden zodra we die hebben bereikt. Zodra we dit leren, wordt het pas duidelijk. Dan zullen we één ding weten: De strijd is niet van ons; de strijd is van de Heer!

Als Nationalblume wurde diese Seerosenart bezeichnet.
Hoe vaak hebben christenen de kans gemist wat Jezus met hen voor had. Het is niet nodig om nog langer verslagen te worden. We kunnen overwinnen! Er is genoeg kracht om te overwinnen. Jezus, heeft het werk al volbracht. “Bid dat de Heer ons zal helpen om te overwinnen. We moeten niet verliezen. Er is voldoende genade, genoeg kracht, voor de overwinning.”
(Klik foto voor vergroting)
___
*) (Jan Belle) Heel vaak heeft de Heilige Geest mij in de nacht wakker gemaakt om te bidden. Ik sta dan direct op en ga bidden. De Heilige Geest geeft mij gedurende het gebed in wat ik moet bidden. Vrijwel direct zie ik dan wat het is en moet te allen tijde de wapenrusting Gods aandoen!

Vaak was het maar 1 uur dat ik het pantser Gods moest aandoen, maar de laatste keer was dat 3 uur! Drie uur bidden en dat in de nacht. Het begon toen om 3 uur in de nacht t/m 6 uur in de morgen. Je zou zeggen dat ik dan bekaf ben, maar nee hoor, het was alsof ik meer dan 8 uur geslapen had. Ik was super fris. Heel vaak ben ik in de nacht uren lang in gebed. Ik lig dan wel in bed, en slaap half, maar het gebed is gelijk als vuur!

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Grot met strand
Bron en Foto: _http://www.algarvemagazine.com/weten/algarve-nieuws/the-guardian-grot-van-benagil-in-top-10-natuurwonderen/
Het gebed breekt door de Rots
Bron: _http://www.breakingisraelnews.com/76423/martial-law-will-declared-elections-end-days-rabbi/#ieEw63793SFbOjdg.97
Ridder – Vrouw met zwaard
(1) Bron: _http://www.divinerevelations.info/how_satan_stops_our_prayers/
(Foto) _https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/43/36/7c/43367c7338115072cc1e7a8368cfa88b.jpg
(2) Bron: _http://mtmtv.info/girls-with-swords-worksheets-7e69336/
Bloem – Sri Lanka
Bron: _http://www.vakantiearena.nl/sri-lanka/tropische-bloemenpracht
===*===