De laatste Bloedmaan

.
“De laatste Bloedmaan”
.
___________________________________________________________
Update (22-06-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

De tijden moeten nog worden aangepast
De Opname in april 2023!
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___

Zie details over de laatste Jaarweek! – De maand van de Opname

(Valse vrede 4 jaar, 5 maanden – Armageddon 2 jaar, 7 maanden) Totaal 7 jaar.

Broeders en zusters,
Een ieder die een visioen krijgt van dit kaliber aug.2018 moet denken aan de Opname.

Aanvankelijk had ik daarvoor eerst maart 2018 berekend, daarna augustus 2018 en nu zou dat december 2018 moeten zijn? Het ziet ernaar uit dat de Opname nog weleens na de Kerst van 2018 zou kunnen plaatsvinden. Overal in de wereld wordt dan kerstfeest gevierd.

Met het overlijden van Billy Graham is namelijk het jaar 2018 van de Opname bekend geworden. Dat Billy Graham op 21 febr.2018 al zo vroeg in het voorjaar naar huis is gehaald geeft aan, dat de christenen nog 10 maanden de tijd hebben om orde op zaken te stellen.

Het visioen loopt af in aug.2018
Als de valse Profeet voor vijf maanden gaat regeren, dan kan de maand aug.2018 nooit meer de maand van de Opname zijn, want de tijd (mei – augustus) is te kort. (Drie maanden)
Nu ga ik ervan uit, dat de valse Profeet zich eerst in aug.2018 gaat openbaren. Aan de hand hiervan heb ik het verslag De valse Profeet in de Eindtijd opgemaakt. De valse Profeet zal dan vijf maanden regeren; van augustus t/m december 2018. Dat zijn vijf maanden! Daarna staat elke vijf maanden later weer een andere paard op.

(Aug./sept./okt./nov./dec.2018) Het rode paard dec.2018.

Volgens deze berekening zal de Opname dan in (23-31) dec.2018 moeten plaatsvinden. Dat is drie weken nadat de valse Profeet in de eerste week van dec.2018 zal worden gedood. Op het moment dat de valse Profeet zich bekend zal maken weten we ook wie de Antichrist is. Want als de valse Profeet wordt gedood neemt de Antichrist, na drie dagen, met een Walk-in het lichaam over.

Laatste Bloedmaan van de Eindtijd (27 juli 2018)

Dit verslag is zo opgemaakt dat augustus gemakkelijk omgezet kan worden naar dec.2018. Er is geen andere berekening meer mogelijk, omdat vrijwel alle visioenen, op YouTube en dat van mij, in het jaar 2018 eindigen. Een generatie is 70 jaar en God de Vader zal daar niet overheen gaan.

De telling was begonnen met het ontstaan van de Staat Israël op 14 mei 1948 en eindigt hiermee in het jaar 2018! (1948 +70= 2018)
(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht* zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”  – Israël is deze vijgenboom.
___

*) (Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren…”


Bloedmaan – Voorbode van onheil
Op zondag 26 augustus 2018 is er wel een “Volle maan” maar het is geen Bloedmaan.
(Joël 2:30-31a“Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. [31a] De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed…”
Dit zal eerst gebeuren nadat de Antichrist zich heeft geopenbaard en als de Opname al heeft plaatsgevonden. In de laatste week van 23 t/m 31 aug.2018 schijnt de maan namelijk volop!

Zie afbeeldingen: “Maankalender Augustus 2018”

Armageddon
Direct na de Opname van alle christenen zal de zon veranderd worden in duisternis (zwart) en de maan in bloed. Het aftellen was begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël en eindigt, met de Opname, in de laatste week van augustus 2018! (Matth.24:34) Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.” 
___
Zie: Een generatie is 70 Jaar! (14 mei 1948 +70) = 13 mei 2018.
De Heer zei in mei 2006 tegen Pastor Brani Duyon: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

Broeders en zusters, als Jezus dit zo zegt, waar moeten we dan op letten?

De laatste Jaarweek is ingegaan op 8 okt.2014 en eindigt 7 jaar later in sept.2021
Oktober 2014
Hemel waarnemen_
wo 1 oktober  21.33 Eerste Kwartier
wo 8 oktober  12.51 Volle Maan, maansverduistering
wo 15 oktober  21.12 Laatste Kwartier
do 23 oktober 23.57 Nieuwe Maan
vr 31 oktober 03.48 Eerste Kwartier, tweede maal
____

Bron: Maanfasen 2014 – Maanfasen 2018

Zie: “Maankalender september 2021 – (Begin 1000-jarig vrederijk)

De laatste Jaarweek zou kunnen eindigen op 7 sept.2021 bij nieuwe maan of op 21 sept.2021 bij volle maan. In beide gevallen is dat drie dagen voor de sabbat.


– Mysterie Bloedmaan –
.
Zeldzaam – Blauwe manen in de 21e eeuw
(Openb.6:12) “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.”
Dit zal eerst een gebeuren zijn nadat de Antichrist zich heeft geopenbaard en… als de Opname al heeft plaatsgevonden.

Op 31 maart 2018 is er geen Bloedmaan zoals het visioen van maart 2018 had moeten veronderstellen, maar is in één maand een tweede volle maan dat in de 21e eeuw maar drie keer zal voorkomen. (31 maart 2018, 2037 en 2094)

Maart 2018 had moeten zijn Aug.2018
Met het zien van het visioen aug.2018, dat ik in maart 2013 kreeg, moet je direct denken aan de Opname. Want er is dan een tweede volle maan op 31 maart 2018! Alles leek erop dat maart 2018 de maand en het jaar van de Opname zou zijn. De Heer zei immers: “Ik zal eerder komen dan mensen verwachten.”

Dat zou twee maanden eerder zijn dan mei 2018. De verwachting was dan ook dat het visioen juist deze tijd moest aangeven. Maar omdat de valse Profeet uitbleef, ben ik in gebed gegaan en zag dat de maanden, vanaf maart 2018, doorgeteld hadden moeten worden en dat wist ik niet. Het was ook niet te zien. Daar is het visioen veel te ingewikkeld voor.

Visioen: “59 jaar (1962-2018-2021)” – Dan krijg ik op 15 dec.2015 nog een Eindtijd visioen en wat voor één! Dit visioen is een vervolg op aug.2018 en is niet mis te verstaan. De Antichrist zal 59 jaar oud worden, dat staat vast. Dus hoeveel tijd hebben we nog?
___

Oh, broeders en zusters; ik kan deze visioenen niet verzinnen, dat is werkelijk onmogelijk! Want je moet maar op het idee komen om dit alles zo te kunnen bedenken. De visioenen hebben mij volkomen verrast. Deze twee visioenen heb ik gekregen op het moment dat ik mij eigenlijk helemaal niet met de Eindtijd had bezig gehouden, want het verslag van “De vier ruiters van de Eindtijd” was blijven liggen. Toen ik daarmee verder wilde gaan, gaf Jezus mij het visioen van de vijf fiches!

Een generatie is bij God de Vader precies 70 jaar. Vanaf 14 mei 2018 t/m 13 mei 2019 is namelijk nog steeds 70 jaar. De Opname zou dan binnen deze tijd moeten plaatsvinden, want anders is een generatie 71 jaar.

(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”

De Aarde in onbalans
De 6e zegel (Openb.6:12b) “…en de maan werd geheel als bloed.”
(Openb.6:13) “En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.”
(Hebr.12:26) “Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.”
___
In de week van de Opname moet deze Bloedmaan eigenlijk geestelijke gezien worden, want het komt niet voor in het kalenderjaar van aug.2018. In de tijd van Armageddon zal de hele wereld wankelen, ook de maan. Omdat in de tijd van Armageddon de Aarde uit balans zal raken is ook de datum van de laatste twee Blauwe manen van 2037 en 2094, die vanaf 31 maart 2018 nog zouden komen, onzeker geworden.

Zie: (Jesaja 13:13b) “…Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de Here der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.”

De maan zal dagen lang haar glans verliezen

U zult begrijpen dat er dan een enorme angst en paniek zal uitbreken bij de wereldmensen en de restchristenen, de achterblijvers. Deze Armageddon Bloedmaan wordt verwacht 21 jan.2019. De Opname moet dan net daarvoor al hebben plaatsgevonden.

(Joël 2:30a) “Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde…”
Dit gedeelte moet als volgt worden begrepen en gaat de eerste 3,5 jaar aan. Er zullen mooie verschijningen maar ook dramatische gebeurtenissen te zien zijn dat de mensen tot inzicht, geloof en bekering moeten brengen. Ze zullen dan aan Jezus denken.
___
Zie enkele voorbeelden
Costa Rica – Zie video! (1:35) – “Regenboogwolk” Angstaanjagend. (18 sept.2015)

YouTube (0:38) – “The Scariest Storm Cloud In The World” (27 sept.2010)

Armageddon Bloedmaan
Zo groot als u de maan hier ziet zo zou het kunnen zijn in jan.2019.
(Joël 2:31a) “De zon zal veranderd worden in duisternis [Zwart] en de maan in bloed…”

Het beeld zou eruit kunnen zien zoals de foto aangeeft en is wellicht nog groter! Het aangezicht geeft een puur dramatisch beeld. Dit is het begin van de vele oordelen die over de stugge wereldmensen zullen komen teneinde hun tot inzicht en bekering te brengen. Maar helaas, de mensen worden juist agressiever. Ze zijn wel bang, maar niet bang genoeg. Het zullen maar enkelen zijn die tot inzicht komen.

Apocalyps is de Griekse naam voor de Openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament. De term wordt tegenwoordig vooral gebruikt om een situatie te beschrijven waarin de wereld ten onder lijkt te gaan, aangezien in dit Bijbelboek het einde van de beschaving in de wereld wordt beschreven. M.a.w. Armageddon is een woord geworden dat iemands grootste angst voor het einde van de wereld uitdrukt.
.
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De laatste bloedmaan

(DZG// Zaterdag 21-04-2018/ 20:55)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
De laatste Bloedmaan
THE FINAL BLOOD MOON – THE BEAST IS ABOUT TO RISE/ ENGLISH
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=zaTrv-VUXAc
Twee sterren (Hemel waarnemen) – Maanfasen 2014 en 2018
Bron: _http://hemel.waarnemen.com/maan/maanfasen_2014.html
Overzicht Bloedmanen 2008 t/m 2020 – 2x 3,5 jaar (Eindtijd – Armageddon)
Augustus 2018 – De laatste Bloedmaan van de Eindtijd
(Foto) _http://4.bp.blogspot.com/-zjQZhWKv8dw/TdMKGOfDCUI/AAAAAAAAAUM/bj_7CBE2UBc/s1600/21j800j.png
Bron: _http://keywordsuggest.org/gallery/281820.html
Armageddon Bloedmaan
Bron: _https://thehelplessdancer.wordpress.com/2009/02/25/goodnight-moon-will-kimbrough/
===*===