De Eindtijd Coronavirus (Covid-19)

De Eindtijd Coronavirus (Covid-19)

– Alarm in de Eindtijd –
.
___________________________________________________________
Update (15-07-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

De tijden moeten nog worden aangepast
De Opname één jaar later in april 2023
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___

Wereld in paniek
Broeders en zusters, zie toch hoe de Heer de mensen op Armageddon voorbereidt.
De Coronavirus is in feite een voorbode en een eerste duidelijke serieuze waarschuwing dat we aan de vooravond staan met wat er in werkelijkheid allemaal op ons af zal komen, Armageddon!

Met de Coronavirus is daarmee een einde gekomen aan 75 jaar vrijheid. (1945-2020)

(Update 10-06-2020)
Aanvankelijk had ik geschreven dat de Coronavirus niets met de twee oordelen van doen heeft. Maar, dat lijkt er nu wel degelijk op, omdat er namelijk tot twee keer toe een Pandemie zal uitbreken. De Corona Pandemie is de eerste van de twee en is nog aan de gang. De andere gaat de Steekvirus aan.
De Coronavirus zou dan toch één van de twee extra oordelen kunnen zijn, die de Heer aan de zeven Bazuinen heeft toegevoegd. Al tijdens de eerste 3,5 jaar van de laatste Jaarweek zijn vele landen in lockdown. Deze Coronavirus (Covid-19) zorgt er wel voor, dat de mensen zich onbewust gaan voorbereiden op dat wat er in werkelijkheid komen gaat, want de Steekvirus komt eraan!
___
Vanwege de ernst van de zonden heeft de Heer nog twee extra oordelen eraan toegevoegd.
Dit heeft de Heer mij ingegeven op zaterdag 07-03-2020 om 12:48 uur.
Deze twee Oordelen zouden nog weleens de Corona- en de Steekvirus kunnen zijn.

Tot zover de Update.

Voorbode met wat Armageddon de mensen brengen zal
Broeders en zusters, de Heer had mij in juli 2019 al ingegeven dat er een virus in de wereld zal komen waar de mensen heel veel moeite mee zullen hebben. Dit zou nog weleens de Coronavirus kunnen zijn, want de hele wereld is in paniek! Maar… omdat ik dacht dat dit virus pas na de Opname zou plaatsvinden heb ik er niets over geschreven. Echter, de huidige situatie (maart 2020) laat een heel ander beeld zien namelijk, dat dit nog weleens de virus zou kunnen zijn waar de Heer het over heeft gehad.
.
De Heer: “Er zal een virus komen waar geen geneesmiddel voor gevonden kan worden.”
Maar… nu weet ik niet of de Heer daarmee de Coronavirus heeft bedoeld, want er zijn mensen die daarvan zijn genezen! Misschien komt deze virus nog voordat de Grote Opwekking gaat beginnen en anders zeker wel in het Dal van Armageddon.

(!) Hoe dan ook, deze gebeurtenis brengt bijzonderheden met zich mee waar de mensen in het Dal van Armageddon alvast rekening mee moeten houden en velen (±18%) reageren daar al doeltreffend op!

Armageddon
Ga alvast hamsteren en sla voortijd voldoende voedsel in!
Zorg ervoor dat jullie het meest noodzakelijke in huis hebben.
Na de dood van de valse Profeet, in jan.2022, duurt het namelijk nog drie maanden voordat de Opname in april 2022 zal plaatsvinden, voorwaar!

(Zie details onderaan)

Datum Opname staat vast
De Heer zal met de 1e Opname terug kunnen komen op de 13e, maar toch zeker wel op 14 april 2022! De dag van de 2e Opname staat vast. Dat zal zijn op 16 april 2022. Dat is enkele uren of minuten voordat Pasen op zondag 17 april 2022 gaat beginnen.

Zie details! De 1e en de 2e Opname

De laatste 90 dagen
Jezus: “Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”  – (Drie maanden is ±90 dagen)
Dit gaf Jezus mij in op zaterdag 06-10-2018 om 12:28 uur.
Met deze drie maanden geeft de Heer duidelijk aan dat de welvaart dan al voorbij is. Op de dag dat de valse Profeet wordt gedood is tegelijkertijd ook de Grote Opwekking tot een einde gekomen.
Met dit gegeven spreekt de Heer alleen tot de christenen en niet tot de wereldmensen die de wereld liefhebben, want ze geloven het toch niet. Maar de christenen geloven dat wel en zullen voortijd hun maatregelen nemen en zorgen, dat ze voor ten minste drie maanden voldoende eten en drinken in huis hebben.
(Zie foto: Crisis in Venezuela 2019)
___
Na de dood van de valse Profeet, drie dagen voordat de Antichrist zal opstaan, zullen binnen één week alle supermarkten in de hele wereld zijn uitverkocht!

(Matth.24:21-22) “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. [22] En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

De twee Olijfbomen
De Coronavirus zou beslist niet het werk van de twee Getuigen kunnen zijn, ondanks het feit dat ze de aarde mogen slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.

Door hun toedoen zou elke plaag hooguit ongeveer vijf maanden duren en verschilt van land tot land. Binnenkort zal de ene na de andere ramp de mensen totaal uit hun evenwicht brengen.

De Coronavirus kan geen plaag meer genoemd worden, maar is een grote niet te overziene ramp van wereldomvang dat onmogelijk aan de twee Profeten kan worden toegeschreven.
Anders is het gesteld met de bosbranden in Australië en Brazilië. Dat zou nog weleens het werk kunnen zijn van de twee Getuigen (Mozes en Elia), die hun werk al zijn begonnen op 1 okt.2018.* Ze zullen over de hele wereld, voor precies 3,5 jaar, voor grote onrust zorgen!
___
Maar, het is niet bepaald ondenkbaar dat de Coronavirus wellicht toch door deze twee Profeten veroorzaakt zou kunnen zijn, want in China zijn er nauwelijks nog meldingen dat mensen geïnfecteerd zouden zijn. Het Longvirus (Convid-19) of Coronavirus was in China begonnen op 1 dec.2019 en zou nu afgelopen zijn in april 2020. Dat is vijf maanden!
Zou dit dan toch door de twee Getuigen zijn veroorzaakt?

*) Zie: “Vijf Fiches – De 2 Getuigen

De laatste vijf maanden van de Eindtijd

De rampen zullen echter stoppen als de Grote Opwekking in juni/juli 2021 gaat beginnen. Vanaf de openbaring van de valse Profeet in aug.2021 (de voorloper van de Antichrist) zal hij elke crisis -of plaag- met gemak weten op te lossen. Er zullen dan op de aarde geen problemen meer zijn gedurende deze vijf maanden, want eerst met de dood van de valse Profeet, in jan.2022, begint Armageddon!

De twee Kandelaren in jute zakken bekleed
(Openb.11:3) “En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.”  – Dat is precies 3,5 jaar!
Deze tijdrekening (3,5 jaar) is gezien vanaf 1 okt.2018 (2019-2020-2021) t/m ±1 april 2022.
Het vrijwel zeker dat ze rondom deze dag gedood zullen worden. Dat moet gebeuren vóórdat de Vierde Wereldoorlog gaat beginnen! Dat is ongeveer ±13 dagen vóórdat de 1e Opname op 13 of 14 april 2022 zal plaatsvinden.
Dit heeft de Heer mij ingegeven op donderdag 12-03-2020 na middernacht om 01:43 uur!

De tijd (3,5 jaar) van deze twee Getuigen, wijkt af van de 2x 3,5 jaar van Daniël.

De twee Olijfbomen zijn, vanaf het jaar 2020 gezien, beiden nu 96 jaar oud(!), en zullen door het Joodse volk, en de hele wereld, binnenkort herkend worden. Dat moet haast wel, want wat ze de natuur en de mensen zullen aandoen zal werkelijk verschrikkelijk zijn.

(Openb.11:3-12) Vers 6: “Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.”


Venezuela 2019

– Eten en drinken inslaan! –
.
Binnen 24 uur twee keer een wereldwijde aardbeving

Er zal tot twee keer toe een wereldwijde aardbeving zijn, gevolgd door drie dagen van Duisternis. Alle mensen op de wereld zullen precies 24 uur van tevoren door de eerste aardbeving worden gewaarschuwd. Daarna zal er nog een tweede wereldwijde aardbeving plaatsvinden op het moment dat de horror dood en verderf de mensen treffen zal. De drie dagen Duisternis!

De drie dagen van Jona
Wanneer u de Globale Aurora’s ziet, heeft u slechts twee dagen de tijd tot de eerste wereldwijde aardbeving.
Degenen onder ons die de middelen hebben om voedsel en water op te slaan, moeten dat nu al doen, terwijl we nog tijd hebben!
___
Koop ruimschoots voortijd blikvoedsel, etenswaren en vooral heel, heel veel(!) drinkwater, omdat er geen water meer uit de kraan zal komen. Elektriciteit en Gas zal niet meer geleverd worden en zou al kunnen stoppen in febr./mrt.2022.

Broeders en zusters, ga er maar vanuit dat vanaf 14 jan.2022 wereldwijd alle Supermarkten uitverkocht zullen zijn. Daarom, bereidt u zich voor op het aller- ergste denkbaar!

Voorbode met wat er komen gaat
Coronavirus treft 75 jaar vrijheid. Met de Coronavirus in het jaar 2020 zijn de mensen al behoorlijk aan het hamsteren gegaan. Maar na enkele weken of maanden zijn de Supermarkten nog niet uitverkocht. De Supermarkten blijven open en voorraad zal snel weer worden aangevuld. Maar… in het Dal van Armageddon zal dat beslist anders gaan.

(Start Armageddon begint op 13/14 jan.2022)!

(Vanaf 14 aug.2021 t/m 14 jan.2022)
De laatste vijf maanden vóór Armageddon:
Met de Grote Opwekking eten en drinken inslaan!
___
De laatste 90 dagen voor de Opname
Jezus: “Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”
Dit gaf Jezus mij in op donderdag 20-12-2018 om 23:28 uur.
Tot vier keer toe had de Heer mij dit al ingegeven, maar nog niet zo duidelijk als juist op die dag. De Heer zal dat niet zomaar zeggen, want Armageddon is in zicht! Dat betekent dat na de dood van de valse Profeet, en drie dagen later met de openbaring van de Antichrist, de Opname eerst 90 dagen later zal plaatsvinden. We zitten dan al in het Dal van Armageddon!
___

(Belangrijk!) Voor de achterblijvers (rest-christenen) zal het heel moeilijk worden, want ze gaan door tot het einde. Ze moeten te minste voor een jaar inslaan, want de supermarkten zullen niet meer opengaan!

(13/14 Jan.2022) Einde valse Profeet

Met de dood van de valse Profeet zullen de meeste Supermarkten binnen drie dagen al vrijwel helemaal zijn leeg gekocht! We hebben dan nog drie maanden te gaan voordat de Opname in april 2022 zal plaatsvinden.

Belangrijk (Vanaf 2020-2021 eten en drinken inslaan!)

Dat de Heer het hier over voldoende eten en drinken heeft betekent dat de Supermarkten, binnen drie dagen, dan al vrijwel helemaal leeg en uitverkocht zullen zijn. Iedereen zal al van te voren het zekere voor het onzekere moeten nemen. Dit zal waarschijnlijk pas gebeuren op het moment dat de valse Profeet is gedood, want velen geloven het nog niet dat dit ook echt zal gebeuren. Er zal dan een run zijn op het verzamelen van etenswaren en vooral heel, heel veel water!

Economie Amerika en de rest van de wereld
Zo zegt de HEER: “Waarschuwing voor Amerika over de komende ineenstorting van de dollar. Wanneer dit gebeurt, zal alles wat u als vanzelfsprekend vond in het leven plotseling tot een einde komen. U hebt nog nooit zo’n verwoesting gekend. Het zal plotseling en in het voorjaar* over u komen, o hooghartige natie, in een ogenblik.
Wat gaat u doen als er geen water, voedsel, elektriciteit of brandstof meer is?! Dan zult u tot Mij roepen, maar Ik zal u niet horen, totdat u zichzelf nederig maakt in heilig berouw. Er zullen rellen zijn, plunderingen, oorlogstoestand, verkrachting, chaos, marteling en moord, evenals gevangenisstraf en ziekten. Al het kwaad zal plotseling op u neer dalen. Alles omdat u weigerde u te bekeren en naar Mij terug te komen.”
Zie tekst: De Weerhouder (Maurice Sklar)
___
*) Voorjaar: (Vanaf 20 maart t/m 20 juni)
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Eindtijd Coronavirus (Covid-19)

(DZG// Dinsdag 31-03-2020/ 16:40) – (Update 10-06-2020)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Afbeelding) De Eindtijd Coronavirus (Covid-19)
(Covid-19) Coronavirus-1
Bron: _https://www.bladel.nl/contact-informatie/nieuws_42695/item/actuele-informatie-over-het-coronavirus_69758.html
Vrouw met mondkapje
Bron: _https://www.foodlog.nl/artikel/corona-in-europa-inmiddels-tien-coronagevallen-in-nederland-waarvan-drie-zo/allcomments/asc/
(Venezuela) Vrouw met winkelwagen
Bron: _http://marketupdate.nl/nieuws/economie/valutacrisis/valutaoorlog-venezuela-dwingt-prijscontroles-af/
De twee getuigen (De twee Olijfbomen)
(Foto) _https://nteb-mudflowermedia.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/01/two-witnesses-revelation-11-moses-elijah-time-jacobs-trouble-end-time-headlines-nteb-prophecy-last-days-933×445.jpg
(1) Bron: _http://www.nowtheendbegins.com/two-witnesses-of-revelation-11-are-moses-and-elijah-nteb/
(2) Bron: _http://www.goedbericht.nl/NT/Openbaring/11_getuigen.html
Venezuela 2019Zie Foto’s op Twitter!
Bron: _https://twitter.com/hashtag/anaquelesvac%C3%ADosenvenezuela
In de Eindtijd voedsel inslaanEten en Drinken inslaan!
UFO, Blackout(Darkness) and 3 Weeks Later Rapture – David Daughtrey
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=DuudH4MHvKA
Crises in Venezuela 2016
Bron: _http://www.freeopinionvenezuela.nl/forum/viewtopic.php?t=2237
===*===