De Grote Opwekking – 35 dagen

Rabbi met de Shofar Eindtijd Hoorn
.
De valse Profeet – 150 dagen
De Grote Opwekking – 150 dagen
.
.
« Alle datums staan nu vast »
(Er is geen verschuiving in tijd meer mogelijk)
.
(Update: 3 jan.2023)
Broeders en zusters, wat er gaat gebeuren is:
Op 2 feb.2024, einde valse Profeet en… de Heilige Geest!
.
De Grote Opwekking?
De Grote Opwekking maar 150 dagen!
De Steekvirus moet nog plaatsvinden en duurt 3 of 4 dagen.

Een christen zei tegen mij, dat de Grote Opwekking misschien niet zolang zal duren.

Zie antwoord op mijn gebed na 3 dagen van totaal vasten!
Op zondag 05-12-2021 om 14:20 uur heeft de Heer mij eigenlijk alleen maar het getal 5 laten zien. Daar heb ik 5x 30 dagen van gemaakt. (150 dagen)
Broeders en zusters, ik weet het even niet meer. Maar, wat ik wel weet is dit:

Op 2 feb.2025, einde voor de valse Profeet en… de Heilige Geest!

.
*
________________________________________________________________
Update (12-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”

De valse Profeet laat nu wel heel erg lang op zich wachten. Maar het is niet anders. Het is nu nog een kwestie van enkele dagen voordat hij zich zal openbaren, want de tijd is al bijna op! Volgens het visioen ‘Fiche 59’ heeft de valse Profeet vanaf 5 sept.2024 nog te gaan t/m 2 feb.2025!

Stand-by Wees voorbereid – Alle datums staan vast!
(De Opname) De Discipelen, en anderen, zouden wel heel graag willen weten wanneer Jezus aan het einde der tijden terug zou komen. Maar met nog 2000 jaar te gaan, was zelfs het jaar nauwelijks, of zeg maar werkelijk onmogelijk, goed aan te geven.
(Matth.24:36“Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
Dat Jezus het op dat moment ook niet wist, was weer afhankelijk van hoe dat het gedrag van de mens aan het einde der tijden zou zijn. Zou de Heer Zijn komst bespoedigen of de tijd van Zijn komst verlengen?
___
Zie wat de Heer toen in het jaar ±1853 tegen Jakob Lorber heeft gezegd:
Jezus: “Het jaar, de dag en het uur van Mijn wederkomst kan Ik u daarom niet zeker zeggen, omdat alles op deze aarde van de volkomen vrije wil van de mensen afhankelijk is. Daar­om weet dat ook geen engel in de hemel, maar slechts de Vader alleen, en zij, aan wie Hij het wil openbaren.”

Zie: Jakob Lorber! (1800-1864) – De Wederkomst van Christus (Hoofdstuk 2 Blz.26)

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen!

Tijdschema

(Vanaf 5 sept.2024 t/m 2 feb.2025) De Grote Opwekking 150 dagen

Steekvirus met de Kerstdagen!
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”

Ooh… broeders en zusters, volgens de tijdrekening gaat de Steekvirus met de Kerstdagen uitbreken! Dat betekent, dat de valse Profeet dan al aan de macht is. Er zal tot 2x toe een Grote Wind waaien: De Corona- en de Steekvirus. Ook de Steekvirus is niet te zien. De wereld heeft nog erg veel problemen met de Coronavirus, maar het wordt 1000x erger!

Jezus: “De komende oorlog zal verwoestend zijn! Dus het is absoluut noodzakelijk dat je nu tot Mij komt, omdat je misschien geen tijd meer zult hebben wanneer het [De Steekvirus] uitbreekt en je door angst word overvallen.”  – De Heer heeft het hier duidelijk over de Steekvirus!
“Met de oorlog worden grote natuurrampen afgekondigd die over de aarde zullen komen. Deze oordelen maken deel uit van Mijn genade. Ze zullen één-vierde van de wereldbevolking doden. De meeste van hen is Mijn volk, zodat ze het Beest niet zullen zien. Wees er dus klaar voor om uw Maker spoedig te ontmoeten.”

Tot zover deze Profetie. Zie details: Profetie Allison Pound (Jan.2017)


« Stand-by voor de Steekvirus »
.
Erger dan Coronavirus komt eraan
.
(3 a 4 dagen Steekvirus)
.
“Blijf thuis!”
.
YouTube (12:52) – (192.821 weergaven)
.
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”

(Deze oorlog gaat de Steekvirus aan)

De 1e pandemie Coronavirus
Jezus: “Dit [Corona] virus is nog niets vergeleken met wat Ik in de wereld ga sturen.”
.
De Steekvirus moet plaatsvinden nog vóór de Grote Opwekking!
(Zie Kalender!) De Steekvirus zou kunnen plaatsvinden in sept.2022. Na ongeveer 3 of 4 dagen Steekvirus zal de Heilige Geest, als een Leeuw gelijk op deze 2 pandemieën gaan staan. Alleen de Steekvirus zal verdwijnen, maar de Coronavirus zal op 2 feb.2023 weer in alle hevigheid terugkomen! Dat zal gebeuren op het moment dat de Heilige Geest van de aarde wordt weggenomen.
.
De 2e pandemie is er één van Vuur!
Jezus: “De komende oorlog zal verwoestend zijn!
Zie details: (Profetie: Sara Ayin) De aarde – Het Beestachtige Koninkrijk!
.
Steekvirus 350/±500 miljoen doden. (Sept.2022)
We staan vlak voor een onvoorstelbaar en verschrikkelijk gebeuren!
Zodra de valse Profeet zich heeft geopenbaard zal al na 2 of 3 dagen de Steekvirus uitbreken. Bereid u alvast voor op dat moment! De Grote Opwekking zal ongeveer 150 dagen duren en zal eindigen op 2 febr.2023. Armageddon begint vanaf 5 feb.2023.
.
Armageddon
De drie dagen duisternis 2,3 miljard doden!
(Horror van de dood – Vanaf 5 t/m 8 apr.2023)
Zie details: De 9e Bazuin
.
===*===

(De ENIGE MANIER om deze pandemie te stoppen is door BEKERING)
(Nov 26, 2021) SADHU SUNDAR SELVARAJ – YouTube (14:21)

YouTube vanaf 7:20 Beschrijving van de Corona Draak op het witte paard.

1000x erger
Gezien de geest van de wereld kan er nauwelijks nog een bekering mogelijk zijn, vandaar nog een tweede oordeel. De Steekvirus kan nu ieder moment vanuit China opkomen. De Coronavirus is het eerste oordeel Gods dat vele varianten kent, de ene nog gevaarlijker dan de andere.
De Steekvirus (1000x erger) zal pas beginnen enkele dagen nadat de valse Profeet zich heeft geopenbaard. Het tweede oordeel zal vrijwel zeker begin sept.2022 uitbreken!
(Fiche 59) De valse Profeet zal niet ouder worden dan 60 jaar.
.
===*===

Bereid u voor –
De Steekvirus

Op het moment dat de valse Profeet zich bekend zal maken, breekt al na 2 a 3 dagen de Steekvirus uit. Houden jullie daar rekening mee! De Steekvirus zal over de hele wereld ongeveer 4 dagen heersen en dood en verderf zaaien. De Heer wil de mensen hiermee laten zien dat de valse Profeet dit verschrikkelijke oordeel Gods niet kan stoppen.

De aarde nu erger dan toen in Sodom en Gomorrah!
Jezus: “Vanwege de zeer ernstige zonden heb Ik nog 2 extra oordelen eraan toegevoegd.”

Dit heeft de Heer mij ingegeven op zaterdag 07-03-2020 om 12:48 uur.

Deze twee oordelen Gods komen nog vóór de Grote Opwekking! De 8e en de 9e bazuin. Alleen de 9e bazuin is de 4e wee! De meeste doden zullen vallen in de eerste 2 á 3 dagen, omdat de mensen dan nog niet weten met wat voor een dodelijke virus ze te doen hebben. De wereld zal denken dat het Corona vaccine deze nieuwe virus heeft veroorzaakt maar dat is niet zo, het is een totaal andere nieuwe zeer dodelijke virus!

Vanaf begin jan.2021 (3 a 4 dagen Steekvirus)
1)_Pandemie (Corona) De 1e Grote Wind – (±5,5 miljoen doden!)
2)_Pandemie (Steekvirus) De 2e Grote Wind – (±350 t/m 500 miljoen doden!)

De Steekvirus zal dood en verderf zaaien en is een heel andere nieuwe 100% dodelijke virus, een ongekende moordenaar dat de mensheid nog niet eerder heeft gekend. Zodra de Grote Opwekking begint zal de Heilige Geest, als een Leeuw gelijk met Zijn poten, op deze 2 pandemieën gaan staan!

De Heilige Geest als de Leeuw Gods
De Grote Opwekking zal pas beginnen nadat de valse Profeet zich heeft geopenbaard. Op dat moment stopt de Corona- en de Steekvirus. Daarna begint de Grote Opwekking!
De Steekvirus zal met de Grote Opwekking direct ophouden en verdwijnen.
___
Op woensdag 24 nov.2021 om 14:40 uur gaf de Heer mij in dat alleen de Coronavirus weer in alle hevigheid terug zal keren op het moment dat de Heilige Geest op 2 feb.2023 van de aarde is weggehaald.
Zou de 100% dodelijke Steekvirus dan nog bestaan, dan zou binnen 3 weken geen mens meer op aarde leven. Dus het spreekt vanzelf dat de Steekvirus zal ophouden op het moment dat de Grote Opwekking gaat beginnen.
___
Zie de tijd! De Steekvirus zou in China op ±2 sept.2022 kunnen uitbreken om 14:40 uur Lokale tijd! De volgende dag kan de Steekvirus al in Europa zijn. De Steekvirus wordt door de wind bewogen en verplaats zich over de hele wereld!
.
===*===

– Mijn eerste verslag –
De 1e Opname één jaar uitgesteld
.
Eindtijd – Twijfelen aan de datum
Omdat de Eindtijd al bijna voorbij is, begon ik aan de tijd te twijfelen.
.
(!!!) Geen toeval
Zie nu hoe de Heer mijn vraag beantwoorde:
Toen ik op dinsdagmorgen 6 aug.2019 om 11:00 uur in gebed was, vroeg ik: “Heer, heb ik de datum van de 1e Opname wel goed?”  – Met dat ik dat gevraagd had, herinnerde de Heer mij eraan even te kijken wanneer ik voor het eerst een verslag op deze website (De Zonen Gods) heb gezet. Dat was op 13 april 2015!
Direct moest ik denken aan 13 april 2022, want dat is namelijk de dag, de maand en het jaar van de 1e Opname. Dat is precies 7 jaar later! Hoe bestaat het. Zou ik dan nog aan de visioenen twijfelen die de Heer mij allemaal heeft gegeven? Maar, de Opname is voor één jaar uitgesteld!
De 1e en 2e Opname wordt nu verwacht op 5 en 8 april 2023.
De twee mooiste visioenen waren Aug.2018 en Vijf Fiches 59.

Zie details: De Opname april 2022 en Twee keer een Opname – De tijd is op!

Satan stelt de christenen gerust
Eén van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”  – De duivel weet dat hij hiermee doel treft.
Maar… naarmate de Opname steeds dichterbij komt, is er in de tijd nauwelijks nog een verschuiving mogelijk waardoor de dag van de 1e en de 2e Opname zichtbaar is geworden. – (Afbeelding: Doomsday Clock)
Het zijn maar enkelen die dit kunnen zien en… De Zonen Gods!
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Eindtijd Info
De Grote Opwekking – 150 dagen

(DZG// Maandag 06-12-2021) – (Update: 03-01-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
The End Time
(Foto) _https://freshgadgets.nl/wp-content/uploads/2014/10/aarde-iss-timelapse-planeet.jpg
Bron: _https://freshgadgets.nl/waanzinnige-beelden-van-onze-aarde-gezien-vanuit-de-ruimte
Rabbi met de Shofar Eindtijd Hoorn
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ADLREfWaHvU
Afbeelding: Breaking News End Time Info
Eindtijd Info Rapture April 2022
Download Free Breaking News Intro Template
Bron: _https://slidemodel.com/free-powerpoint-templates/free-breaking-news-intro-template/
De Opname (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
(Afbeelding) Steekvirus: Groen met punten
Bron: _https://pngtree.com/freebackground/new-corona-virus-blue-abstract-background_1174164.html
A Worst Than Corona Virus is Coming – (April 8, 2020)
Sadhu Sundar Selvaraj – Afbeelding – Youtube (29:14)
Bron: _https://www.facebook.com/hfc.gabayngbuhay/videos/the-next-pandemic/304469467196518/
Foto Leeuw
Bron: _http://xn--80aqafcrtq.cc/nl/?p=85947
.
(!!!) [666]
De nachtmerrie begint pas met het Merkteken 666.
De Horror van de dood. De Code nr.666!
Bron: _https://www.moviemeter.nl/film/1119394
.
Satan stelt de christenen gerustDoomsday Clock
(Afbeelding) Bron: _https://www.treehugger.com/culture/atomic-scientists-move-doomsday-clock-five-minutes-midnight.html
===*===