Waar blijft de Heer?

Waar blijft de Heer?

– 51 dagen onzekerheid –

(Maart 2024)

________________________________________________________________
Update (23-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


De laatste 51 dagen voor de Opname
Jezus: “Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”
Dit gaf Jezus mij in op donderdag 20-12-2018 om 23:28 uur.
Tot vier keer toe had de Heer mij dit al ingegeven, maar nog niet zo duidelijk als juist op die dag. De Heer zal dat niet zomaar zeggen, want Armageddon is in zicht!

Dat betekent dat na de dood van de valse Profeet, en drie dagen later met de openbaring van de Antichrist, de Opname eerst 90 dagen later zal plaatsvinden. We zitten dan al in het Dal van Armageddon!

Broeders en zusters, zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben en voldoende geld om de Huur, Gas, Water en Licht te kunnen betalen. De tijd gaat veel sneller dan u denkt. Neem alvast uw maatregelen!


Crisis in Venezuela 2019
Lege Supermarkten
(Jan.2022) Einde valse Profeet
Einde Grote Opwekking
.

Met de dood van de valse Profeet zijn de Supermarkten binnen drie dagen uitverkocht! We hebben dan nog drie maanden te gaan voordat de Opname in april 2022 zal plaatsvinden.

Belangrijk – (Vanaf 2020-2021 eten en drinken inslaan!)

Dat de Heer het hier over voldoende eten en drinken heeft betekent dat de Supermarkten, binnen drie dagen, dan al vrijwel helemaal leeg en uitverkocht zullen zijn. Iedereen zal al van te voren het zekere voor het onzekere moeten nemen. Dit kan pas gebeuren op het moment dat de valse Profeet is gedood. Er zal dan een run zijn op het verzamelen van etenswaren en vooral water!

Economie Amerika en de rest van de wereld
Zo zegt de HEER: “Waarschuwing voor Amerika over de komende ineenstorting van de dollar. Wanneer dit gebeurt, zal alles wat u als vanzelfsprekend vond in het leven plotseling tot een einde komen. U hebt nog nooit zo’n verwoesting gekend. Het zal plotseling en in het voorjaar* over u komen, o hooghartige natie, in een ogenblik. Wat gaat u doen als er geen water, voedsel, elektriciteit of brandstof meer is?! Dan zult u tot Mij roepen, maar Ik zal u niet horen, totdat u zichzelf nederig maakt in heilig berouw. Er zullen rellen zijn, plunderingen, oorlogstoestand, verkrachting, chaos, marteling en moord, evenals gevangenisstraf en ziekten. Al het kwaad zal plotseling op u neer dalen. Alles omdat u weigerde u te bekeren en naar Mij terug te komen.”
Zie tekst: De Weerhouder (Maurice Sklar)
___
Maurice Sklar, 28 juni 2014. Zie verslag: Amerika gewaarschuwd
___
*) Met voorjaar wordt maart t/m juni bedoeld. April 2022 is de maand van de Opname.
(Tijden voorjaar in Europa en Amerika van 20 maart t/m 21 juni 2022)

Het weer in Amerika is vergelijkbaar met de vier jaargetijden in Europa.

Daarom, bereidt u zich er dan al op voor dat u vanaf die dag over voldoende geld en middelen zult moeten beschikken om zoveel als maar mogelijk is voedsel en drinken te kopen en in te slaan voor ten minste drie maanden!
Een ieder zij gewaarschuwd, want geloof het of geloof het niet, van alle christenen die de eerste gehoorzaamheid met de onderwaterdoop zijn nagekomen worden maar enkelen opgenomen.
Regeerperiode valse Profeet: Vanaf juli/aug.2021 t/m jan.2022. (Opname april 2022)

Regeerperiode Antichrist: Vanaf jan.2022 t/m sept.2025.


De Joodse Messias is de valse Profeet

Vijf maanden voor de valse Profeet (juli/aug.2021 t/m jan.2022)

De wereld in gedeeltelijke verdrukking
(Matth.24:12) “…En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen…”
(2 Thess.2:7-8a) Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. [8a] Dan zal de wetteloze zich openbaren…”
De wetteloze is niet de valse Profeet maar de Antichrist!

Zie nu het volgende:

De valse Profeet
(2 Thess.2:7b) “…totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.”
Broeders en zusters, dit is wat ik zie:
Vele christenen denken dat dit gedeelte van het vers de Heilige Geest aangaat, maar… het gaat in werkelijkheid de valse Profeet aan! Eerst als deze in jan.2022 wordt gedood, dan pas is hij (de valse Profeet) verwijderd en uit de weg geruimd.
Verwijderen is tegen je wil in en daar kan nooit de Heilige Geest mee worden bedoeld. Deze tekst komt heel hard aan en is te respectloos opgesteld als het om de Heilige Geest zou gaan.
___

Conclusie: Vers (2 Thess.2:7b) hij, die nog weerhoudtgaat de valse Profeet aan! Hoe dan ook, op het moment dat de Antichrist zich zal openbaren, is de Heilige Geest net daarvoor al van de aarde weggehaald, want de tongentaal zal er niet meer zijn.

Drie dagen nadat de valse Profeet is gedood staat de Antichrist op. Aanvankelijk dacht ik dat na zijn dood de Opname drie weken later zou plaatsvinden, maar dat is drie maanden later! Alle christenen gaan samen met de Antichrist door de eerste drie maanden heen. We zitten dan al in de tweede helft van de laatste Jaarweek.

De Heilige Geest wordt van de aarde weggenomen op het moment dat de laatste Zoon van God de Vader uit de geest Wederom geboren gaat worden. We hebben dan nog 90 dagen te gaan voordat de Opname zal plaatsvinden.


Wachten op Armageddon

Juli/aug.2021 – jan.2022 – april 2022
5 plus 3 maanden voor de Opname

Gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden

Vijf maanden voor de valse Profeet
De laatste Jaarweek is begonnen op 23 aug.2018 en zal eindigen in sept.2025.

De valse Profeet zal opstaan in de maand juli/aug.2021 en zal worden gedood in jan.2022. Hij zal maar vijf maanden regeren.

Jan.2022 – De Heilige Geest wordt van de aarde weggehaald
De een na laatste Zoon van God de Vader wordt geboren enkele dagen voor de openbaring van de valse Profeet. Vijf maanden later, als de valse Profeet is gedood, zal drie dagen later de Antichrist opstaan. Maar in deze drie dagen wordt de laatste Zoon van God de Vader ‘uit het vuur’ Wederom geboren. Op het moment dat dat gebeurt, wordt de Heilige Geest* al weggenomen van de wereld en zal niet meer terugkomen, ook niet in het 1000-jarig vrederijk.
Zie details: Geboorte Zoon Gods – (De Vuurproef!)

___
*) Nu woont Satan nog in de hemelse gewesten, maar als hij het lichaam van de valse Profeet gaat overnemen woont hij op dat moment op de aarde. De christenen zullen begrijpen dat God de Vader ZIJN allerliefste – de Heilige Geest – niet samen met deze duivel op de aarde wil hebben. Wie het vatten kan, die vatte het.

De laatste drie maanden voor de Opname
De laatste grote Opwekking zal plaatsvinden op het moment dat de valse Profeet zich zal openbaren en zal maar vijf maanden aanhouden t/m de dood van de valse Profeet.
Dan zegt de Heer het volgende:
Jezus: “Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”

Met dit gegeven is duidelijk dat de laatste grote Opwekking dan al is afgelopen. Het duurt dan nog drie maanden voordat de Opname zal plaatsvinden.


De Antichrist – De wetteloze

April 2022 – De Horror (3 dagen duisternis)
Vanaf het moment dat de Antichrist in jan.2022 opstaat, worden de drie dagen van Horror verwacht in de tweede week van april 2022. Armageddon is dan al voor 90 dagen aan de gang.
De valse vrede duurt 3,5 jaar en Armageddon duurt ook 3,5 jaar. Dat is tezamen de laatste Jaarweek van Daniel. (Totaal 7 jaar.)
Echter, de Grote Opwekking zal maar vijf maanden duren. (Vanaf juli/aug.2021 t/m jan.2022)
De valse vrede is begonnen vanaf aug.2018 en eindigt in jan.2022.

(Armageddon zal beginnen vanaf jan.2022 t/m sept.2025)

Een groot gedeelte van de bevolking zal al vóór 17 april 2022 in de drie dagen van totale duisternis door demonen en duivels worden gedood.
Aan Marie-Julie Jahenny en Elvi Zapata werd getoond dat “De 3 dagen van duisternis” op een donderdag, vrijdag en zaterdag zullen plaatsvinden.
Volgens de berekeningen van de visioenen aug.2018 en Fiche 59 kom ik uit op 14, 15 en 16 april 2022.

(Zie kalender, april 2022!)

USA – Alaska (27 maart 1964)
Aardbeving 9.2 op de schaal van Richter
Maule – Chili (27 februari 2010)
Aardbeving 8.8 op de schaal van Richter
(Noord-Amerika) New York t/m Florida
Tsunami ±200 meter hoog
(Europa) Nederland t/m Spanje
Tsunami ±200 meter hoog

Armageddon in beeld

Drie dagen duisternis – Aardbeving – Tsunami
Er zijn met de tijd al vele Profetieën geweest met de vermelding dat te dien dage met de 3 dagen duisternis drie-kwart van de wereldbevolking, door demonen en duivels, zal worden gedood. Dat zal gebeuren, in de tweede week, vóór 17 april 2022!
Dan, na drie dagen van mooi weer en rust, wordt de aarde getroffen door de allergrootste Aardbeving en Tsunami ooit waarbij ook nog eens een groot aantal mensen zullen worden gedood. Dit alles gebeurt in een tijdsbestek van 7 dagen. (Vanaf 14 t/m 20 april 2022)

(De laatste drie dagen voor de Opname)

Totaal ±3 miljard mensen
Dit aantal zal de dood vinden gedurende de drie dagen van duisternis en wat de aardbeving en tsunami, drie dagen later, nog zal brengen. Maar dit aantal zou nog wel eens veel hoger kunnen liggen.

In de maand april 2022 zullen er ±8 miljard mensen op de aarde zijn. Met de Opname neemt Jezus iets meer dan één miljard mensen op. Blijft over 7 miljard. Als er daadwerkelijk 3/4 (5,3 miljard) van de mensen zullen sterven, dan blijft er nog over 1,7 miljard en dat kan niet. Daarom ga ik ervan uit dat dit aantal tussen de 2,3 en ±3 miljard mensen zullen zijn. Daar komt nog bij de één miljard die de Heer in de drie dagen van duisternis al heeft opgenomen. Totaal ±4 miljard.

De Antichrist en het Brandmerk 666

Het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) dat in de rechterhand of op het voorhoofd zal worden ingebrand zal eerst plaatsvinden na de Opname en beslist niet daarvoor. Reden; het zou toch maar gebeuren dat een christen die gered is, gedwongen door marteling, voor het nr.666 zou kunnen kiezen.

Wat er na de Opname gaat gebeuren
(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. [11] Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Zie: (Openb.13:11-18) [18] “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”


De Opname? Veel christenen geloven het niet meer

Een Japanse tsunami
Vanwege alle voorspellingen die niet zijn uitgekomen, maakt het dat de mens steeds ongeloviger wordt. Vooral veel christenen lachen om de tijd, de Eindtijd. Er is nauwelijks nog geloof.

De dag komt dat Jezus de Zijnen zal opnemen voordat de grootste ramp aller- tijden deze wereld zal treffen. De Heer heeft gezegd, dat de Japanse tsunami* en aardbeving niet te vergelijken zijn met wat er dan met de wereld voor de achterblijvers zal gebeuren. Het Brandmerk (666).

Waarom laat God de Vader al deze rampen toe?
Het gaat er hier namelijk om het Laser- Brandmerk van Satan tegen te gaan!
Wie eenmaal dit Teken/Logo (666) op zijn rechterhand of voorhoofd laat inbranden, kan alleen nog maar van de pijn afkomen als Satan (Lucifer) tot inzicht en inkeer is gekomen. Want dit is wat Jezus over Satan heeft gezegd: “Dan zal alles weer zijn als van oudsher.”  – Maar… hoeveel 100.000-den jaren, miljoenen of misschien wel miljarden jaren zou dat dan nog kunnen duren?
Toch zal Satan eens moeten toegeven, dat hij een geschapen wezen is. Hij kan zich namelijk niet boven Zijn Schepper verheffen, want dat is de reden waarom hij uit de Hemelen Gods werd geworpen.
___
*) Zie visioen!
Asteroïde in de Atlantische Oceaan
Een 9-jarige jongen beschrijft een Japanse tsunami van meer dan 100 meter hoog! – (Verwacht wordt ±200 meter hoog!)

(Openb.8:8-9) “En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, [9] en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.”


Ongeloof bij vele christenen

De wereldmensen en vele christenen hebben geen flauw idee dat de Eindtijd al bijna is afgelopen.

(Vanaf 14 mei 1948 t/m 17 april 2022) Totaal 73 jaar en 11 maanden.

Eindtijd bijna voorbij
Jezus:
“Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Pastor Sori Park (Zuid-Korea)
Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar en zelfs de maand weten te herkennen! De Opname wordt verwacht vóór 17 april 2022 en zal vóór Pinksteren (5 juni 2022) plaatsvinden, want er is dan een groot feest in de Hemel.
In vele visioenen en Profetieën heeft de Heer al aangegeven dat Hij vóór de zomer terug zal komen.

(Europa/Noord-Amerika) De zomer: Vanaf 21 juni t/m 23 sept.2022.


– Satan stelt de christenen gerust –

De meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
De duivel weet dat hij hiermee doel treft. De christenen gaan er dan ook gewillig op in en wijzen Joh.16:13 al bij voorbaat af en vooral als het om de tijd van de Opname gaat. De Heilige Geest kan deze stugge christenen nauwelijks nog wat brengen. “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan. De Heer heeft het alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik de visioenen van aug.2018 en Fiche 59 niet hebben gekregen.


Armageddon verdeeld in drie fases

Zie berekening: (3+39) = totaal 42 maanden.
1) Vanaf jan.2022 t/m april 2022 = 90 dagen. (De wereld in gedeeltelijke verdrukking)
2) Vanaf april 2022 t/m juni 2025 = 3 jaar en 3 maanden. (36+3= 39)
__(De Hel van Armageddon ±39 maanden) Einde Armageddon in juni 2025.
3) Vanaf juni 2025 t/m sept.2025 = 90 dagen.* (Dood Antichrist in de maand sept.2025)
___
*) In deze laatste 90 dagen loopt de Antichrist doelloos rond totdat hij in sept.2025 wordt gedood. Er zullen op de hele wereld nog maar 40 of ±50 miljoen mensen overblijven. De rest (±6,950 miljard) is dood en één miljard heeft Jezus opgenomen. (Totaal 8 miljard)
Met de terugkomst van Jezus op de Olijf-berg, in sept.2025, is Armageddon officieel afgelopen.
De Hel van Armageddon heeft dan in totaal ±39 maanden geduurd in plaats van 42 maanden.
Van de 42 maanden heeft God de Vader er 3 maanden vanaf kunnen halen.

Zie details in grafiek: De laatste Jaarweek van Daniël

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Waar blijft de Heer? – Negentig dagen lang onzekerheid

(DZG// zaterdag 14-09-2019/ 22:48)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Horizon – Man op uitkijk – Waar blijft de Heer?
(Foto) _https://ruudmeulenberg.nl/wp-content/upload_folders/ruudmeulenberg.nl/morning-2264051_1280-1170×468.jpg
Bron: _https://ruudmeulenberg.nl/vermoeidheid/angst-voor-het-slapen-gaan/
Foto (20 afbeeldingen) Crisis in Venezuela 2019
Bron: _https://twitter.com/hashtag/anaquelesvac%C3%ADosenvenezuela
(Venezuela) Vrouw met winkelwagen
Bron: _http://marketupdate.nl/nieuws/economie/valutacrisis/valutaoorlog-venezuela-dwingt-prijscontroles-af/
Crisis in Venezuela 2019
Bron: _http://www.freeopinionvenezuela.nl/forum/viewtopic.php?t=2237
Lege Supermarkten
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=0CDVXzUNzCo
Few will be takenYouTube (24:57)
(Foto) Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
De aarde in vuur (Messias is de valse Profeet)
Bron: _http://jewfacts.com/the-messiah-may-be-coming-sooner-than-you-think/
(666) De valse Profeet met een Boog
Bron: _http://trackingbibleprophecy.com/antichrist.php
Drie keer Magere Hein – Waiting for Armageddon
Bron: _http://countdowntozerotime.com/2014/10/08/at-last-a-use-for-those-famous-fema-coffins-cdc-suggests-hermetically-sealed-caskets-for-ebola-victims-aka-fema-coffins/
Het moment dat de Heilige Geest wordt opgenomen
(Afbeelding) _https://lh6.googleusercontent.com/-ni4kWIKO48Q/TWjA9JuhOzI/AAAAAAAAAHg/gu_Qb1_AGFg/s1600/Heilige-Geest.JPG
Bron: _http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2012/07/geprolongeerd-ontvang-de-heilige-geest.html
De Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
USA – Alaska (27 maart 1964) – Aardbeving 9.2 op de schaal van Richter
(Foto) Bron: _https://www.volcanocafe.org/the-anchorage-earthquake-of-2018/
Aardbeving 9.2 (Great Alaska Earthquake on March 27, 1964)
Maule – Chili (27 februari 2010) – Aardbeving 8.8 op de schaal van Richter
(Foto) _http://www.christianmolk.se/wp-content/uploads/2014/10/earthquake.jpg
Bron: _http://desktop-world.info/muzonkjpg-korintierbrevet.mpa
(Noord-Amerika) New York t/m Florida – Tsunami ±200 meter hoog
(Foto) _http://sherwoodparkweather.com/wp-content/uploads/2017/06/weather-videos-japan-tsunami-caught-on-tape-bbc-natural-disasters-weather-documentary-2016.jpg
Bron: _http://sherwoodparkweather.com/weather-videos-japan-tsunami-caught-on-tape-bbc-natural-disasters-weather-documentary-2016/
(Europa) The Nederlands t/m Spanje en Afrika – Tsunami ±200 meter hoog
(Foto) Bron: _https://news.coinpath.io/new-crypto-guidelines-from-fatf-have-far-reaching-implications/
Zie: YouTube 3:08 (14:23) – SHOCKING May 2019 Three Days of Darkness | Satan Let Loose
The End of the World is Cancelled
Bron: _https://godshotspot.wordpress.com/tag/rapture/
The Mark of the Beast 666 is not a Microchip but a Laser- Burn Mark Tattoo!
(Foto) _https://i2.wp.com/www.malawivoice.com/wp-content/uploads/2017/08/Mark-of-the-beast.jpg?fit=1200%2C675
Bron: _http://www.malawivoice.com/national-identification-cards-not-mark-of-the-beast-666-chief-assures-doubting-thomasses-in-mzimba/
Tsunami – Atlantische Oceaan – De tweede bazuin
(Tekening) _http://www.yslish.com/thumbnail.php?file=Revelation_8__8___9_877634189.jpg&size=article_large
Bron: _http://www.yslish.com/do-you-know/3953-sud-nad-narodami.html
Vrouw met roos – Fantasie in de Eindtijd
Demons: If You Smell the Scent of Roses…RUN!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Q8dQ_Q7lrBY
===*===