Dood en Grote Begrafenissen

(Een grote golf van dood)
.
« Countdown ◊ Stand-by »
.
De Dood
en
Grote Begrafenissen
– Vanaf 2 t/m 5 sept.2024 –
Bereid je voor op de volgende Pandemie!

– De Steekvirus –

Steekvirus nog voor Armageddon
Jezus: “Zodra de mensen denken een vaccin gevonden te hebben, die de Coronavirus zou kunnen stoppen, breekt de Steekvirus uit!”

(Er is nog geen andere naam bekend voor deze Steekvirus)

Julie Green Prophecy: (Jan 31, 2023) YouTube (0:00 / 1:35-9:00 / 43:18)

[GREAT FUNERALS] There Is A Wave of D.E.A.T.H Coming

Inleiding
Julie Green: “Dit profetische woord kreeg ik binnen toen we met mijn team in Florida waren. We waren net bezig met een gebedstijd toen de Heer mij deze profetie ingaf. Soms wil je profetische woorden horen omdat ze goed nieuws zijn en soms hoor je woorden die moeilijk zijn uit te leggen.”
___
Jezus: “Een waarschuwing voor wat er komen gaat.”
Eerst en vooral waar Jezus hier steeds over praat is iets wat Hij steeds herhaald: “Wees niet bang.” – (Vrees niet)

Zoals ik dit profetische woord lees, is het een waarschuwing, maar het is niet om je bang te maken. Het is om je voor te bereiden op wat er komen gaat. Wees niet bang, want dat is wat Satan juist wil. Hij wil dat je bang wordt. Satan wil dat jij je aandacht van Jezus afhoudt zodat je niet geconcentreerd bent op dat wat Jezus eigenlijk zegt.

Hier is het Profetische woord:
Jezus: Mijn kinderen, bereid je voor. Je zult niet alleen Mijn glorie en Opwekking zien, maar jullie zullen ook dingen zien die Ik nog nooit eerder voor de mensheid heb gedaan. Je zult een Grote Dood zien en daar moet je op voorbereid zijn. Er komt een dood aan! Het is een ongeëvenaarde golf van dood.

(Dit duurt maar 3 dagen. De Heer heeft het hier over de Steekvirus!)

Veel gemeenten te klein voor de Grote Opwekking
Jezus: Ik heb Mijn Gemeente nodig om zich voor te bereiden en jullie geloof op te bouwen en paraat te staan voor wanneer mensen naar jullie toe komen, omdat de wereld zo slecht en duister wordt. De wereld zal er anders uitzien. Maar het licht van Mijn Gemeente zal worden vergroot en Mijn liefde zal daardoor worden verheerlijkt. Ik zal Mijn licht door jullie heen laten schijnen te midden van deze dood, te midden van al het kwaad. Mijn goedheid, Mijn zegen en het leven dat Ik heb zal nog meer worden uitgestort, omdat Mijn genade voor jullie voldoende is. Dat zal dan het uur zijn waarop veel mensen massaal naar jullie Gemeenten zullen komen… en deze (Gemeenten) zullen niet groot genoeg zijn.

Bereid je voor op dat moment (Steekvirus), want overal in het nieuws zullen er veel doden zijn. Tegelijkertijd zal Ik mensen op laten staan die Mijn wil zullen doen en door Mij gebruikt zullen worden voor meer wonderen.

Wat de Grote Opwekking brengen zal
Ledematen zullen aangroeien, blinden zullen kunnen zien. Dove oren gaan open en mensen die in een rolstoel zitten hoeven er niet meer in te blijven. Bereiden jullie je daarop voor.
___
Einde valse Profeet 2 febr.2025
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”
Helaas maar voor 150 dagen.
De valse Profeet laat nu wel heel erg lang op zich wachten. Maar het is niet anders. Het is nu nog een kwestie van enkele dagen voordat hij zich zal openbaren, want de tijd is al op.

Zie Eindtijd Kalender!

De aarde in onbalans

Sta geestelijk sterk, want de harten van sommige mensen zullen hen in de steek laten bij wat er op deze aarde gaat gebeuren. (Ze zullen het niet kunnen verdragen) Nu, dit is niet iets om bang voor te zijn. Onthoud dit, er is niets te vrezen, want Ik ben hier en Ik zal er altijd zijn. In deze Eindtijd zal de grond schudden, de aarde zal beven. Het weer zal extreme vormen aannemen. De Economieën zullen falen en de Markten (Beurzen) zullen overal crashen. (Dit wordt verwacht in de maand febr.2025)

Eerste grote oogst van zielen

Dit is hoe Ik Mijn Koninkrijk binnenhaal vanuit een door mensen gemaakt goddeloos systeem. Vergeet niet dat dit slechts tijdelijk is. (Steekvirus maar 3 dagen) Dit is alleen om de (Eerste*) grote oogst van zielen binnen te halen. (Dit is wel eens waar een zeer dramatische gebeurtenis, maar het kan niet anders.)

Wees voorbereid
Ik heb je gezegd voorbereid te zijn op de financiële ommekeer. (Beurscrash) Wees voorbereid op de Vermogensoverdracht.** Roep alles aan wat Ik in je hart heb gegeven. Beperk Me niet, Ik zeg het nog een keer, want wat Ik voor jullie heb is grenzeloos.
Dat is de reden waarom Ik jullie harten nu moet voorbereiden en Ik jullie moet waarschuwen vanwege dat wat jullie gaan zien. Dus blijf bij Mij en jullie zullen blij zijn. Jullie zullen lachen -in de Hemel- terwijl zoveel mensen -op aarde- verdrietig zullen zijn. Ik breng jullie deze ongekende vreugde (Grote Opwekking), omdat jullie bijzonderheden moeten horen en bijzonderheden moeten zien die de meeste mensen niet zouden kunnen verdragen.
___
**) Wees voorbereid op de Vermogensoverdracht:

(Wereldwijd zullen alle Banktegoeden en bezittingen van mensen worden onteigend.)

Vele Monsters in de Eindtijd
Dit is de Gemeente die Ik voor deze tijd heb uitgekozen. Dit is Mijn Lichaam dat Ik nodig heb voor deze tijd. Dus wees voorbereid als er dood is. Het leven zal nog groter zijn.
Alles wat je vijand doet, ongeacht de menigte, hoe erg het ook is; Ik ben Groter dan hij en de wereld zal het weten. Jullie vijanden zullen weten dat Ik de God ben van Abraham, Isaak en Jacob. Ik ben de God die Mijn volk bevrijdde uit de greep van een Monster(Farao). Ik zie de Monsters van vandaag. Het zijn er heel veel. Ik zal met hen afrekenen op dezelfde manier als met die Farao. Wees dus niet bang voor wat ze gaan doen. Maar wees voorbereid op al die families die met verdriet te maken zullen krijgen.
___

Ik heb je nodig om bij Mij te komen, zodat je Mij aan de wereld kunt laten zien. De wereld heeft Mijn kinderen nodig. Vroeger keerden de wereldmensen zich van je af. Ze lachten je uit. Maar te midden hiervan zullen ze zich naar jullie toe keren en ze zullen naar Mijn Gemeenten komen. Dus Mijn kinderen, wees voorbereid op wat jullie gaan horen, wat jullie gaan zien en wat jullie gaan ervaren.

Zie: Land van Goshen

Goshen – Een land van vrede
Land van vrede
Je zult zijn zoals Mijn Goshen. Deze tekens ZULLEN jullie geen kwaad doen. Deze dingen zullen jullie niet beïnvloeden. Maar jullie zullen nog steeds moeten bidden. Breng tijd met me door. Koester Mijn glorie, koester en ontvang het in overvloed. Ik zal machtige werken voor je doen die je nog nooit voor mogelijk had gehouden. Mijn kinderen zullen in ongekende aantallen mensen uit de dood opwekken.

Zie details: Land of Goshen (Goshen is een land van vrede en heeft een bovennatuurlijke voorziening van God de Vader die Zijn volk voorspoed belooft te midden van een crisis.)

Jezus: “Het jaar 2023 is eigenlijk 2020”
Dus deze dag in dit jaar in deze tijd. Denk aan 2023. Onthoud dit, 2023 is 2020. Ja, 2020.! Maak je vrij van alles dat jouw heeft tegengehouden. Alles wat kwelde, alles wat martelde, elke gevangeniscel, elke ketting, onthoud dit, wordt vrij! Zeg het, verklaar het, besluit het elke dag. Vrijheid is van jou. Vrijheid is nu, zegt de Heer.

(Einde van deze Profetie)


Steekvirus vanaf 2 t/m 5 sept.2024
De Grote Opwekking (150 dagen)
Vanaf 5 sept.2024 t/m 2 febr.2025
.
De twee oordelen Gods
De Coronavirus en de Steekvirus. De Coronavirus is zeer besmettelijk en is begonnen in dec.2019 en komt uit China. De Steekvirus komt ook uit China, maar is anders dan de Coronavirus. De Coronavirus gaat nog steeds van mens tot mens. Maar… de Steekvirus komt op alle plaatsen en Eilanden en daar waar de Coronavirus niet kan komen. De Steekvirus zweeft door de lucht en gaat de hele wereld over!

Bereid je voor, want wat eraan komt is echt verschrikkelijk.

De 8e en 9e Bazuin
Zie, wanneer de oordelen over de mensen zullen komen!
Dit zijn de eerste(!) 2 oordelen die nog vóór de Grote Opwekking zullen plaatsvinden.*
1)_De 8e BazuinCoronavirus (dec.2019 t/m 5 sept.2025)
2)_De 9e BazuinSteekvirus (Drie dagen vanaf 2 sept. t/m 5 sept.2024)
De Steekvirus zal precies 3 dagen duren. (72 uur)
___

*) (Openb.5/8/16) Alle 7 Zegels, de 7 Bazuinen (plus 2) en de 7 Schalen moeten om en om (afwisselend) en gedeeltelijk in omgekeerde(!) volgorde worden gezien. Het is alles door elkaar. Er is geen volgorde!

De Eindtijd
Jezus: “Vanwege de zeer ernstige zonden heb Ik nog 2 extra oordelen eraan toegevoegd.”
Dit heeft de Heer mij ingegeven op zaterdag 07-03-2020 om 12:48 uur.
.
Twee extra oordelen 8e en de 9e Bazuin

Dit zijn de oordelen Gods voor de zéér stugge mensen die maar niet tot inzicht en bekering willen komen en… er komt nog veel meer! De 7 Zegels, de 7 Bazuinen en de 7 Schalen. Maar, vanwege de ernst van de zonden heeft de Heer, aan de 7 Bazuinen, nog twee extra oordelen 8 en 9 toegevoegd.


Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”
(Deze oorlog gaat de Steekvirus aan)

De 4e wee
De 8e Bazuin is de Coronavirus en de 9e Bazuin is de Steekvirus en zijn gekoppeld aan de zeven Bazuinen en… alleen de Steekvirus behoort tot de 4e wee!
Het is vrijwel zeker dat deze twee oordelen de Corona- en de Steekvirus aangaan.

Dit alles moet nog gebeuren vóórdat de Grote Opwekking op 5 sept.2024 gaat beginnen.

De 2e pandemie is er één van Vuur
Jezus: “Dit [Corona-] virus is nog niets vergeleken met wat Ik in de wereld ga sturen.”
De Heer heeft het hier over de Steekvirus!
Aanvankelijk had ik berekend: Aantal doden tussen de 200 tot ±350 miljoen?
Maar de Heer gaf mij duidelijk in, dat ik de Profetie van Sara Ayin nog maar eens goed moest lezen.!
___
Zie gedeelte Profetie van Sara Ayin
Jezus: “Met de oorlog worden grote natuurrampen afgekondigd die over de aarde zullen komen. Deze oordelen maken deel uit van Mijn genade. Ze zullen één-vierde* van de wereldbevolking doden. De meeste van hen is Mijn volk, zodat ze het Beest niet zullen zien. Wees er dus klaar voor om uw Maker zo meteen te ontmoeten.”
Dit zal plaatsvinden nog vóór de Grote Opwekking!
Tot zover dit gedeelte.
___
*) De Heer heeft het hier over één-vierde van de wereldbevolking.
Met 8 miljard mensen (December 2023) komt ik uit op twee miljard!
Jezus: “De meeste van hen is Mijn volk…”  – (Dat zijn ±1,3 miljard christenen)

Het aantal doden van 2 miljard, is een Profetie aan Sara Ayin gegeven. Dat het, in 3 dagen tijds, ook allemaal precies zo zou kunnen gebeuren is haast niet te geloven. Maar toch, het zal verschrikkelijk zijn!

De vierde zegel: “De dood”
(Openb.6:7-8) “En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! [8] En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.”
___
Ze zullen één-vierde van de wereldbevolking doden. Dit gaat Armageddon aan, maar de Steekvirus zal plaatsvinden nog vóórdat de valse Profeet op 5 sept.2024 zal opstaan!

(Begin en einde Armageddon vanaf 5 febr.2024 t/m 5 sept.2025)


Steekvirus vanaf 2 t/m 5 sept.2024
.
Zie de juiste volgorde:
Corona- en de Steekvirus: “(…) Deze oordelen maken deel uit van Mijn genade. (…) De meeste van hen is Mijn volk, zodat ze het Beest niet zullen zien.”
___

Met de Corona- en de Steekvirus haalt de Heer hiermee voortijd vele zwakken en ouderen weg. Het zal een grote groep zijn, zodat ze het Beest (valse Profeet) niet zullen zien.

(Visioen) Broeders en zusters, zie de Profetie wat Jezus aan Sara Ayin heeft doorgegeven!
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”
(Deze oorlog is de Steekvirus) Een oorlog kun je over het algemeen al vroeg zien aankomen, maar dit is niet te zien.
.
De Steekvirus
Jezus: “De komende Oorlog zal verwoestend zijn! Dus het is absoluut noodzakelijk dat je nu tot Mij komt, omdat je misschien geen tijd meer zult hebben wanneer het [De Steekvirus] uitbreekt en je door angst word overvallen.”

(De Heer heeft het hier duidelijk over de Steekvirus!)


Erger dan Corona komt eraan!
.
« De 9e Bazuin »
.

« Stand-by! »
.
– Begin Steekvirus –
Verwacht vanaf 2 t/m 5 sept.2024
.
De 2 oordelen Gods
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”
(Coronavirus?) Oh… broeders en zusters, het wordt 1000x erger!
De Steekvirus zal vanuit China uitbreken.
Volgens het visioen Vijf Tickets 1900 zou in september de Steekvirus, vanuit China, kunnen uitbreken. Bereid u voor, want door de wind gedreven kan deze Horror virus al na 5 á 6(?) uur in Europa aankomen!
Het 1e oordeel Gods was dat van de Coronavirus. (Vanaf dec.2019 t/m 5 sept.2024)
Het 2e oordeel gaat de Steekvirus aan en wordt verwacht vanaf 2 t/m 5 sept.2024.
De Grote Opwekking gaat beginnen vanaf 5 sept.2024 t/m 2 febr.2025. (150 dagen)
___
Jezus: “Er zal tot 2x toe een grote wind waaien.”

(De Coronaen de Steekvirus.)


Een ander erger dan Coronavirus
komt eraan
Als dat komt, dan lijkt het
Coronavirus wel kinderspel
.
Corona 8 miljoen doden – Steekvirus 2 miljard!
(2023) In totaal 19,3 miljoen corona gerelateerde sterfgevallen
(August 6, 2020) Great wind (Sting virus)YouTube (3:35 /14:49)
.

De Steekvirus komt eraan!
Broeders en zusters, deze verschrikkelijke virus is de Steekvirus!
Dit is de tweede grote wind, de virus waar Jezus het over heeft.
(De 1e wind Coronavirus en de 2e wind Steekvirus)
Advies: Sluit de ramen en deuren en blijf voor 3 dagen even thuis!
.
De 1e en 2e wind ook vanuit China!
De Steekvirus komt daar waar de Coronavirus niet kon komen. Deze vreselijke virus vermenigvuldigd zich in de lucht en wordt ook nog eens door de wind bewogen. Vanwege de snelheid ervan zal het zeer waarschijnlijk binnen enkele uren vanuit China de hele wereld overgaan.
(Wordt verwacht binnen 5 á 6 uur(!) in Nederland, Noord Amerika (USA) en Canada.)
___
Het einde van de 1e en de 2e Grote wind (Pandemie) zal dan zijn op het moment dat de Grote Opwekking gaat beginnen! De valse Profeet moet dan al bekend zijn.

Het duurt dan nog vijf maanden voordat Armageddon op 5 febr.2025 gaat beginnen!

Ooh… broeders en zusters, luister naar deze video!
PREPARE For The Next Pandemic!
Bereid je voor op de volgende Pandemie!
Sadhu Sundar Selvaraj – YouTube (4:47)
___
Op 20 febr.2020 gebeurde het dat Sadhu Sundar Selvaraj door Jezus in de hemel werd geroepen met de mededeling, dat God de Vader een boodschap had voor de mensen op aarde.
.
God de Vader tot Selvaraj:
“Een andere Grote wind zal over de hele wereld waaien!”

Sadhu Sundar Selvaraj: “En toen de Heer het woord “Wind” had uitgesproken, was het belangrijk voor mij het volgende te weten: Een andere Grote wind, erger dan de Coronavirus pandemie, zal over de wereld waaien.”


Sadhu Sundar Selvaraj – YouTube (3:35 – 12:52)
.
Steekvirus van de dood
Een enorme onzichtbare dodelijke invasie
.
De Steekvirus Horror
In 3 á 4 dagen tijds 2 miljard doden?
(Steekvirus verwacht vanaf 2 t/m 5 sept.2024)
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Dood en Grote Begrafenissen (De Steekvirus)

(DZG2015// Dinsdag 22-08-2023) – (Update: 01-12-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Afbeelding: A Great Wave of Death
(Death and Great Funerals)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=__sYxBkW97A
Afbeelding: Great DeathThere are a Lot of People that Will Die
Julie Green PROPHETIC WORD (13 aug 2023)
[𝗬𝗢𝗨 𝗪𝗜𝗟𝗟 𝗦𝗘𝗘 𝗚𝗥𝗘𝗔𝗧 𝗗𝗘𝗔𝗧𝗛] The Plagues of Egypt- URGENT Prophecy
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=xP1o1J0hJiE&t=14s
Image: See Map – Land of Goshen / Goshen – A Land of Peace
1) Bron: _https://www.bible.ca/archeology/bible-archeology-exodus-route-goshen.htm
2) Bron: _https://www.bible.ca/archeology/maps-bible-archeology-exodus-route-overview-goshen-red-sea.jpg
(Foto) GoshenWoman in a land of peace
(1) Bron: _https://madeofstill.com/2022/07/11/goshen-blessing/
The Goshen Blessing: 12 Benefits of Living in Goshen 
(2) Bron: _https://madeofstill.com/2022/07/11/goshen-blessing/#:~:text=The%20Goshen%20Blessing%20is%20not,place%20of%20safety%20and%20plenty.
(Tekst) Baba Vanga – Visioenen van de Balkan
(!!!) 6 SCARY Baba Vanga Predictions That Are Already Coming True In 2022
(Afbeelding 1:19 / 8:42) 6 schokkende voorspellingen voor 2022
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=H78UfupfZwg
Great wind is going to sweep all over the world
(Foto) Dark clouds for 2024 – Great wind (Sting virus)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=xOZqM1q3IaA
A Worst Than Corona is Coming – (April 8, 2020)
Sadhu Sundar Selvaraj (Afbeelding) YouTube (29:14)
Bron: _https://www.facebook.com/hfc.gabayngbuhay/videos/the-next-pandemic/304469467196518/
===*===