Het is bijna tijd

Laatste mogelijkheid – Internet

Jezus: “Het is bijna tijd!”

“Visioen Tickets 1900” (De laatste vijf maanden)

.
___________________________________________________________
Update (21-06-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

– Tijden bij benadering aangepast –
De Opname in april 2023!
.
.
(Tijden gedeeltelijk aangepast)

___

Broeders en zusters, hoeveel tijd hebben we nog?
« Zie Countdown!
Openbaring valse Profeet wordt verwacht op 5 sept.2022. Want precies vijf maanden later, op 5 febr.2023 zal de Antichrist opstaan!

De laatste vijf maanden van de Eindtijd: (5 sept.2022 t/m 5 febr.2023)

Dat ik de tijd van de Opname op de week zo nauwkeurig heb kunnen aangeven heeft te maken met de visioenen van Aug.2018 en Fiche 59. Het visioen van Jesaja is een gevolgtrekking, want ik zag alleen maar lijnen net als dat van aug.2018. Aan de hand van deze twee visioenen heb ik de tijden van Jesaja erin kunnen zetten.
De valse Profeet/Antichrist is op 5 febr.1962 geboren en is de Messias die de Joden nog steeds verwachten. Hij zal niet ouder worden dan 60 jaar.

Zie details: De valse Profeet maart 2018 (Wie is deze man?)

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of profecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.

Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)

De enige in de wereld

De tijd gaat veel sneller dan de meeste mensen denken. Maar het meest vreemde is wel, dat ik van de hele wereld voorlopig de enige ben die al deze verontruste visioenen van de Heer heb gekregen. Nergens op Internet wordt april 2023 als de maand van de Opname in details beschreven. Velen weten wel dat de Opname in het jaar 2023 moet plaatsvinden, dat wel, maar de maand van de Opname wordt nergens aangegeven.

Alleen in Europa?

Het ziet ernaar uit dat dit gegeven, dat de hele wereld aangaat, voorlopig alleen nog maar onder enkele Nederlanders bekend is en niet in andere Engelssprekende landen. De website is gedeeltelijk in het Engels en ook in het Spaans vertaald. Het is voor iedereen.

(Matth.9:37)
Jezus: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.”
Broeders en zusters, mochten jullie iemand kennen, een familielid of christenen, of iemand overzee hebben wonen of in een ander land, breng hun op de hoogte van dit gebeuren dat straks de hele Wereld op zijn kop zal zetten. Want de Opname is zeer nabij!
Jezus: “Ik neem iets meer dan een miljard mensen op.”
Zie: “Opname één miljard” (Niemand wil achterblijven)

Zie in dat verslag wie er allemaal worden opgenomen.

Digitale mogelijkheden
De belangrijkste en bekende voorbeelden van sociaal media zijn:

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube, Spotify, Blogger, enz. enz.

Een totale ommekeer
Jezus, wil alle mensen op deze wereld opmerkzaam maken dat er zeer binnenkort een wereldwijde totale ommekeer zal plaatsvinden; Armageddon! Maar… de mensen zijn in deze tijd, van absolute welvaart, met allerlei andere zaken en soorten van bezigheden bevangen dat de Geest Gods nauwelijks nog tot hun hart kan doordringen.
(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; [13] doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

De Eindtijd wordt door vele christenen helaas niet meer herkend.


Er zijn maar enkelen die de kennis hebben

Kennis is alles
Er zijn ongeveer twee miljard mensen die Engels spreken en lezen en ongeveer 750 miljoen die Spaans spreken en die taal ook kunnen lezen en wereldwijd ±50 miljoen Nederlanders. Van de 2,8 miljard zijn dat er niet zoveel die van deze website op de hoogte zijn, het is hooguit maar een enkele. Velen blijven daardoor in het ongewisse.

(Hosea 4:6) Jezus: “Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis.”

Satan en zijn trawanten proberen er werkelijk alles aan doen om de wereld zo dom mogelijk te houden met wat er straks komen zal. De mensen zullen eerst overvallen worden door de Biochip en daarna door het Brandmerk (666)!

(Openb.13:18) Jezus: “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”


Massale communicatie

De laatste Grote Opwekking
(Matth.24:14) “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.”
Met …het einde… bedoelt Jezus de Eindtijd, want dan begint Armageddon!

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk als maar kan mensen over de Eindtijd op de hoogte te brengen. Want Armageddon, dat wil je niet meemaken!

Discussies over de Eindtijd

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Communicatie via Internet

(DZG// Zondag 04-03-2018/ 16:53)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Navigatie – GPS (Global Positioning System)
Bron: _http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12353:smart-bepaalt-straks-jouw-dagelijkse-leven&catid=37:wereld&Itemid=50
Er zijn maar een paar die de kennis hebben
The End is Nigh! Dead Birds are Falling from the Sky! 2018
(Het einde is nabij! Dode vogels vallen uit de lucht! 2018)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=jQbinLJgazs
Massale communicatie
(Foto) _https://alum.mit.edu/sites/default/files/images/Birds_DougWaldron.jpg
Bron: _https://alum.mit.edu/slice/how-do-birds-sit-power-lines-without-getting-electrocuted
Christenen in discussie over de Eindtijd
(Foto) _https://info.md-act.nl/hs-fs/hubfs/Blog_fotos/communicatiestijlen%20model.jpg?t=1516525989680&width=320&name=communicatiestijlen%20model.jpg
Bron: _http://info.md-act.nl/blog/communicatiestijlen-wendbaarheid-en-de-communicatiestijlen-test
===*===