Het 1e en 2e vuur voor de Opname

Het 1e en 2e vuur voor de Opname
Jezus: “Zie je dit alles al gebeuren?”
De Opname in 2023 of 2024? – Neen!
.
________________________________________________________________
Update (26-01-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
The Rapture – De Opname
Jezus: “Het vuur voor Mijn aankomst zal heten: Grote en algemene nood, ellende en tegenspoed, zoals de aarde nog nooit heeft gezien.”
Het geloof zal uitdoven, de liefde verkillen en alle arme geslachten zullen klagen en versmachten. Maar de groten en machtigen, de koningen van deze wereld, zullen de vragende desondanks niet helpen vanwege de te grote hoogmoed en daardoor ook te grote hardheid hunner harten! Dan zal zich ook het ene volk verheffen tegen het andere en zullen zij elkaar bestrijden met vuurwapens.
.
Daardoor zullen de heersers in schulden geraken en zullen zij hun onderdanen met niet op te brengen belastingen kwellen. Daardoor zal buitensporige duurte ontstaan, hongersnood, vele boosaardige ziekten, epidemieën en pestilentiën onder de mensen, de dieren en zelfs de planten. Ook zullen er grote stormen op het droge land zijn en op de zee en aardbevingen. De zee zal op vele plaatsen de oevers overstromen, dan zullen de mensen in grote angst en vrees geraken in afwachting der dingen, die over de aarde zullen komen! Dat alles zal worden toegelaten om de mensen af te wenden van hun hoogmoed, hun zelfzucht en hun traagheid.
___
Broeders en zusters, op vrijdag 15-09-2023 om precies 23:25 uur gaf Jezus mij dit verslag van Jakob Lorber in herinnering. Nadat ik dit had gelezen, zei de Heer:
.
“Zie je dit alles al gebeuren?”
.
Dit was al de tweede* keer dat Jezus dat tegen mij zei.
(Matth.24:6-8) “Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. [7] …volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. [8] Doch dat alles is het begin der weeën.”
___

*) De eerste keer was op 5 sept.2023, want op 2 sept.2023 had de Steekvirus al moeten beginnen. Deze vijf maanden (150 dagen) t/m 2 febr.2024 kunnen niet meer worden behaald. Het is nu vrijwel zeker dat Armageddon in het jaar 2025 zal beginnen, want de laatste 7 jaar van Daniël loopt af op 5 sept.2025.!

We hebben nog maar weinig tijd
De laatste 7 jaar van Daniël blijft ongewijzigd!
Vanaf 23 aug.2018 t/m 5 sept.2025. (Totaal 7 jaar en 13 dagen)
De laatste 7 maanden van de laatste 7 jaar gaat Armageddon aan.
Vanaf 5 febr.2025 t/m 5 sept.2025. (7 maanden)
De 1e en de 2e Opname worden nu verwacht op 16 en 19 april 2025. (Pasen 20 april 2025)

We zitten dan al voor 70 dagen in het Dal van Armageddon!

De laatste 7 maanden
De Heer: “Als Armageddon 19 maanden zou duren, blijft geen mens behouden.”

Dit gaf de Heer mij in op zaterdag 23 sept.2023 om precies 11:00 uur. Op Maandag 18 sept.2023 gaf de Heer mij al in, dat deze laatste 7 maanden Armageddon aangaan.

Deze dagen moeten worden ingekort
(Matth.24:22) Jezus: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
De uitverkorenen gaan niet de 144.000 aan, maar het Joodse volk.
___
Jezus: “Zie, dat is het eerste soort vuur, waardoor de mensen nog vóór Mijn wederkomst gelouterd zullen worden.”  Het tweede soort vuur is Armageddon!
Zie details: (Jakob Lorber) De Wederkomst van Christus (Hoofdstuk 2 – Derde blok)

Zie details: GJE 8, par. 185; De eerste twee soorten louteringsvuur


.
Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen.

Bereidt u voor!

Maar 5 maanden voor de valse Profeet?
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”
Allison Pound ontving profetische inzichten. (Jan.2017)
De Heilige Geest komt met de Grote Opwekking, tegelijkertijd met de komst van de valse Profeet, en zal vanaf sept.2023 over de hele wereld vrede brengen. Door de kracht van de valse Profeet, zal voor enkele maanden lang nergens meer in de wereld een oorlog zijn.
Jezus: “Er zal een groot Licht over de aarde komen…” – Dit gaat de Grote Opwekking aan.
Zie details visioen Allison Pound: Twee keer een Opname
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


“We hebben nog maar weinig tijd”

(DZG// Woensdag 27-09-2023/ 00:53) – (Update: 26-01-2024)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
De Opname Gabriël met Bazuin Drie Bazuinen voor de Opname
Bron: _The Rapture: http://www.bible.org.nz/will-there-be-a-rapture-of-the-church/
END TIMES – Eindtijd berekeningen
(Foto) _https://clearlens.org/wp-content/uploads/2017/02/end-times.png
Bron: _https://clearlens.org/qa-jesus-get-generation-wrong/
De Opname (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
===*==