Mark of the Beast 666

“Het Laser- Brandmerk Teken/Logo”
(666)
Mark of the Beast

(Music) “Mark of the Beast 666 – Warning!” (5:45)


De wereld vandaag de dag
In deze denderende muziek video wordt de digitaal denkende mens gewaarschuwd voor het nr.666.
In veel gemeenten is het muziek werkelijk spectaculair. Vele christenen zijn daar voor de gezelligheid.
Maar wie aanbidden deze mensen eigenlijk?
(Matth.15:7-9) “Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende:
8] Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.

9] Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.”

De zondag is in feite de zaterdag, de zevende dag.
Maar… geef mij maar de zondag, want dat ben ik mijn leven lang al gewent.

Bovendien, de hele wereld ziet de zondag ook als de dag voor de Heer.

In deze video zit een waarheid waar de mens onbewust naar toe leeft.
Satan gebruikt Demonen om de mensen te verleiden en te misleiden.
Er zijn vele soorten van kerken en gemeenschappen.

Zie en overtuigt uzelf.

Waar geloof ik in:
God de Vader en Jezus Christus als de eerst geboren Zoon Gods en de Heilige Geest als plaatsvervanger na de hemelvaart van Jezus. (Joh.14:16-18)
De Heilige Geest is uw geestelijke Leraar. (1 Petr.2:2) “..en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid…”

Zie: “De Zeven hemelen Gods” Telefoon (sept.1961) getuigenis van Karel Hoekendijk.

Mijn eerste gemeente:“De Bijbel Spreekt” in Dieren – Nederland (sept.1977 t/m 1979)
Mijn tweede gemeente:“De Pinkstergemeente” (1979 t/m 1988)
Mijn derde gemeente:“De Bethelkerk” (1988 t/m 2014)
Mijn vierde gemeente:“Stromen van Kracht” (2005) (Karel hoekendijk)

Mijn vijfde gemeente:“Volle Evangelie gemeente” (2014 t/m mrt.2018)

Zie details: “Trofeeën Zonen Gods” (De Scepter Gods)

(De Sterren, de Zuilen, de Rammen Gods)

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


The Mark of the Beast is not a Microchip!
Bron:_https://www.youtube.com/watch?v=M09ECt5b6ZY
===*===