Het moment van de Opname augustus 2018

« Jezus en Gabriël »
“Het moment van de Opname
– Drie Bazuinen in ±30 seconden –
.
Broeders en zusters
De Opname wordt verwacht vóór 31 maart 2024
.
________________________________________________________________
Update (25-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


De Eindtijd is voorbij
Met het overlijden van Billy Graham is het jaar 2018 van de Opname bekend geworden.
Bijbelse profetieën hebben al aangegeven dat het jaar waarin Billy Graham door de Heer zou worden opgenomen, hetzelfde jaar zal zijn waarin ongeveer een miljard mensen zullen verdwijnen.
Jezus: “Ik neem iets meer dan een miljard mensen op!”

Zie: “Opname één miljard” – (Niemand wil achterblijven)

Profetieën in de Eindtijd
Vele profetieën en visioenen op YouTube verwijzen naar 2018, het jaar van de Opname. De dagen van Noach staan dit jaar (2018) op het punt te beginnen. Het zal een Zondvloed zijn, maar dan in de vorm van Armageddon: De Laatste Slag!
___
De profetie van Daniël geeft 2018 aan als het jaar van de Opname.

Een generatie is 70 jaar. Het is de lengte van een Bijbelse generatie. Op de dag af wordt op 14 mei 2018 de Amerikaanse Ambassade verplaatst naar Jeruzalem. Dat is precies 70 jaar na de geboorte van de Staat Israël. Zie ook nu weer het getal 70 als het om de Opname gaat.

Broeders en zusters, ik houd mij nog steeds vast aan het visioen van aug.2018!
Is de maand aug.2018 nu wel of niet de maand van de Opname?
Na mijn vastengebed zag ik op 25-04-2018 het volgende:
De valse Profeet zou zich nu eerst bekend kunnen maken in aug. 2018 tegelijkertijd met de laatste grote Opwekking die precies 5 maanden zal duren. Vanaf juli/aug.2018 t/m dec.2018.
___
Eerst heb ik overal in al mijn verslagen maart 2018 aangegeven, daarna heb ik dat veranderd in aug.2018 en nu zou er moeten staan dec.2018!? Hoe is dat toch mogelijk. Dat is vijf maanden voordat op 14 mei 2019 de 71ste generatie zal beginnen. Is dit misschien ook een voorbode?
Zie ook nu weer de vijf maanden! In alle visioenen komt het getal 5 voor, hoe bestaat het.

De Heer zei; dat Hij eerder zal komen. Misschien heeft dit wel hiermee te maken, wie weet. In ieder geval is één ding nu vrijwel zeker: Het jaar 2018 is het jaar van de Opname!

Angst breekt uit
Het zullen vooral de christenen zijn die deze website kennen en in hun gebeden tot Jezus roepen: “Zal ik nu wel of niet met de Opname erbij zijn?” Jezus: “Ik neem maar een handje vol mensen mee.”
Broeders en zusters, al meerdere keren ben ik ten zeerste bedroefd geweest, want ik zie wie wel en wie niet opgenomen zullen worden. Ik zie het! “Maar Heer: Deze website is misschien niet voldoende, help mij!”
___
Jezus: “De mensen zijn voldoende gewaarschuwd. Ik weet al wie de Mijnen zijn en wie niet.”
“Oh Here Jezus, de Pastors en Voorgangers houden hun gemeenteleden blind als het om de Eindtijd gaat. Er is geen onderwijs als het om de Biochip gaat en het Brandmerk Teken/Logo (666)! Velen christenen stevenen daardoor met open ogen af naar het Dal van Armageddon!”
Zie: “Duivelse christenen” wachten op Armageddon.
Alle Leiders zullen door hun eigen gemeenteleden (De harde Kern) worden afgeslacht!

Jezus: “De voorgangers zullen op brutale wijze sterven door de handen van hun eigen kerkleden die werden achtergelaten. Dit evenement zal plaatsvinden in de hele wereld en in alle plaatsen en kerken.”

Geen tekenen meer
Jezus, zal ons geen tekenen meer geven als het om de Opname gaat. De hele wereld is in een totaal verval geraakt en is vele velen malen erger dan in de dagen van Sodom en Gomora! De Eindtijd is over en Armageddon staat op het punt te beginnen. Het wachten is op de laatste Benjamin die nog uit de geest Wederom geboren moet worden, de laatste Zoon van God de Vader.

Zie overzicht: “De Eindtijd Countdown”

De Mammon
Vrijwel alle mensen, maar vooral vele christenen(!), zijn op zoek naar de mammon voor een nog beter leven. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die Jezus ons nooit heeft beloofd. Mammon is het nastreven van geld van aardse winst. (Matth.6:24) Jezus: “…gij kunt niet God dienen en Mammon.” – Dat veroorzaakt geestelijke blindheid. Vandaar dat de eerste groep van 270 miljoen bruiloftsgasten zullen worden afgewezen.

(Matth.22:3-4) De bruiloftsgasten hebben geen tijd. Zaken gaan voor!

De tijd is ten einde – Het is voorbij
Het laatste teken in deze Eindtijd zal zijn, dat Billy Graham door de Heer zal worden opgenomen. Dan zal direct daarna de valse Profeet opstaan die in augustus(?) of in dec.2018 zal worden gedood, waarna de Antichrist na 3 dagen dat lichaam zal overnemen om vrijwel de hele wereld in het Dal van Armageddon te storten en totaal te vernietigen.
Na Armageddon (sept.2021) zullen op de wereld nog maar ±50 miljoen mensen overblijven.

(Jesaja 13:12) “Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.”


– De Bazuinen Gods –
.
Drie Bazuinen van de Opname

Op het moment dat Gabriël de Bazuin gaat blazen zullen alleen de christenen die opgenomen worden het bazuingeschal horen en Jezus op de wolken kunnen zien. Vanaf dat moment zal de Bazuin tot 3x toe klinken. De 30 seconden zijn nodig om de christenen nog de gelegenheid te geven om bv. hun auto aan de kant te zetten of met zeer gevaarlijk werk te stoppen, enz.

Bazuinen oorverdovend
Elke Bazuin duurt ongeveer 7 seconden. In mijn slaap heb ik deze tonen al verschillende keren gehoord, maar nog niet zo hard als in de nacht van dinsdag op woensdag 21-02-2018. En ik zeg u, het is oorverdovend. Het gaat door merg en been! Het is onmogelijk om dan nog eventueel een gesprek voort te kunnen zetten of om iemand te vertellen dat de Opname binnen enkele seconden zal plaatsvinden. Het zal een adembenemend gebeuren zijn.

Hoor, hoe hard dat kan klinken: “Engelen trompetten over de hele wereld!”

Direct stoppen
Met mijn spreken heb ik geprobeerd dit geluid na te doen. Als je met je werk bezig bent zult je direct stoppen! Als je Auto rijd of gevaarlijk werk doet, je zult direct stoppen! Het geluid komt van boven en je ziet Jezus! Treinmachinisten zullen hun voertuig direct stopzetten!
Hoewel ik door heb kunnen slapen stond ik in de morgen op met deze ervaring en wist dat de Opname op handen is! Toen zag ik later in de middag (21-04-2018) op TV – CNN dat Billy Graham was overleden.

Van deze Godsman zegt Jezus: “Dit zal het sein zijn, want de tijd is op!”

Jezus: “Dit zijn de gebeurtenissen die binnenkort zullen gebeuren als signaal van jullie vertrek van deze Aarde, Mijn Geliefden: Ik zal Billy Graham mee naar huis nemen.”  – Dit moment heeft al plaatsgevonden!
Billy Graham: De grootste Evangelist aller- tijden!
Meer dan een miljard(!) mensen heeft hij met het Woord kunnen bereiken.

(Geboren 07-11-1918) – (Overleden 21-02-2018)

Atomair Vuur in het Dal van Armageddon
Jezus: “Er zal binnenkort oorlog uitbarsten om en rondom Israël. Ze zal worden verwond, maar niet vernietigd. Maar, wie om haar heen, haar vanuit het huis van Esau heeft vervloekt zal worden vernietigd. Libanon, Syrië, Iran en andere landen die Mij in het oog hebben durven steken zullen het gramschap van nucleair vuur en vernietiging ervaren.”

Zie details: “De Weerhouder” – Het is de valse Profeet!

Rampspoed

Direct na de Opname zal rampspoed de aarde overvallen. Vele bezoekers van deze website van de Heer zijn mentaal al op het ergste voorbereid, voor zover dat te minste mogelijk is. Want mochten ze achterblijven dan zal de Heer hun nog één kans geven, maar dan wel via de Guillotine! Voor de achterblijvers een verschrikkelijk vooruitzicht.

De laatste mogelijkheid
Na deze plotselinge Opname zullen de vele achterblijvers een laatste mogelijkheid krijgen om Jezus toch nog aan te nemen als hun persoonlijke redder en verlosser, nadat hun dierbaren zijn opgenomen. Hoewel de klanken van de 3 bazuinen niet zo precies in de Bijbel staat beschreven, is dit toch dat wat er meerdere keren door de Heer zelf in profetieën aan de mensen bekend is gemaakt.

De 3 bazuinen “…bij de laatste bazuin…”  – Dit betekent dat er dan al een bazuin geweest moest zijn.

Er zullen totaal 7 bazuinen zijn. Voor elk oordeel één bazuin. Maar alleen de Opname kent 3 Bazuinen achter elkaar die alleen door de christenen, die opgenomen worden, gehoord kunnen worden. Er zijn dus 7 bazuinen van oordeel en 3 bazuinen van blijdschap.
___
(1 Kor.15:51-52) “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

De Opname wordt door steeds meer christenen verwacht in de maand augustus van het jaar 2018! Vele kenners die zich ook intensief met het moment van de Opname bezighouden vermoeden, dat de Opname al in mei 2018 zou kunnen plaatsvinden. Maar in ieder geval in het jaar 2018!


Armageddon, een verschrikkelijk gebeuren verborgen in de Eindtijd
.

De paarden van Armageddon

Het kan nog tien jaar duren
Zodra iemand de tijd van de Opname denkt te weten, halen christenen Matth.24:36 aan; want niemand weet het. Vele christenen, die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven, lachen om mij en hebben mij al heel vaak in diskrediet gebracht. Ze hebben zo hun eigen bedenkingen en lopen dan weg met de woorden: “Het kan nog wel 10 of 20 jaar duren.”
Oh… broeders en zusters, deze christenen hebben geen weet van de tijd. De valse Profeet kan zich nu ieder ogenblik bekend maken, want de tijd is op!

Ken de waarheid… en bereidt u voor, want velen (97%) zullen achterblijven!

De grote Opwekking van (Joël 2:23/28) zou vijf maanden moeten duren. Daar is nu niet zoveel meer van over tenzij de Opname wat later zou plaatsvinden. Volgens het visioen van “De vijf fiches” zal de valse Profeet/Antichrist niet ouder worden dan 59 jaar en vijf maanden, want zijn einde zal zijn in september 2021.
De valse Profeet is alreeds aanwezig. Deze “Supermens” zal door de wereld pas zichtbaar worden, eerst na het mysterie van 23 sept.2017!*
*) “De vrouw en de Draak” – (Openbaringen van de Eindtijd)

Zie: “De valse Profeet maart 2018” – (Wie is deze man?)

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in maart 2018 bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)


– Satan stelt de christenen gerust –
.
Valse welvaart
De wereld leeft nog in het ongewisse, maar zal plotseling overvallen worden door de aanwezigheid van de valse Profeet. Ze zullen in de dagen van absolute welvaart met blindheid worden geslagen om in het Dal van Armageddon ten onder te gaan.

Mochten er christenen zijn die denken dat de Opname eerst veel later zal plaatsvinden, dan zullen ze tot hun eigen ontsteltenis via de TV en kranten moeten vernemen dat de Opname al heeft plaatsgevonden.

Eén van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
De duivel weet dat hij hiermee doel treft. De christenen gaan er dan ook gewillig op in en wijzen (Joh.16:13) al bij voorbaat af en vooral als het om de tijd van de Opname gaat. De Heilige Geest kan deze stugge christenen nauwelijks nog wat brengen. “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
___
Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan.

De Heer heeft het alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “Augustus 2018” niet hebben gekregen.


– Countdown in de Eindtijd –
.=

De mens wacht op een verlosser, een wereldleider. Hij zal maar enkele maanden aan de macht zijn en het zal een periode van ongekende en absolute vrede zijn over de hele wereld. Maar wat dan volgt, heeft deze aarde en haar bewoners nog niet eerder meegemaakt; Armageddon!

Woeste sektes en goddeloze families
Alle kleine kinderen op deze wereld t/m 7 jaar, zijn kinderen van onschuld. Die hebben zo wie zo het leven. Alle kinderen die vanaf juli 2011 zijn geboren, zullen allemaal(!) met de Opname in de maand augustus van het jaar 2018 worden opgenomen.
___
Zie berekening in jaren:
Aug.2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – Aug.2018 is totaal 7 jaar.

Met de Opname worden ook alle kleine kinderen t/m 7 jaar, van woeste sektes, goddeloze families en van atheïsten opgenomen. Want uw kinderen zijn uw kinderen niet. Al deze kleintjes zijn van Jezus!

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Het moment van de Opname

(DZG// Donderdag 26-04-2018/ 12:28)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Jezus en Gabriel – Het moment van de Opname
(Foto) _http://1.bp.blogspot.com/-9uPy3v36m8M/TWGXIidWysI/AAAAAAAAAGo/TUD-O-7iu6w/s1600/second-coming-of-jesus.jpg
Bron: _http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2011/02/de-laatste-bazuin.html
Armageddon (Antichrist) – Armageddon_ Man with gas mask
2017 Third Temple LOCATION FOUND!!!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JKCgW8l2Wfo
(Foto) American Dollar
Bron: _http://www.de-surinaamse-krant.com/2015_02_06_archive.html
The Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
Opname van de christenen. (Foto)
_http://static.wixstatic.com/media/91768a_1e70cb30708b045310fb2c80d60517ff.png_srz_p_480_405_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz
Bron: _http://atalayaarmagedon.blogspot.nl/2014/12/la-final-trompeta-la-llegada-del-mesias.html
Atomic Fire – (Doomsday Clock Midnight Apocalypse) – (Foto) _https://thetylt.com/attachments/80cb76d5215aa966397d317f49de33c1af94ac7a/store/fitq/1700/5000/9ca1e921397a6d056af3b38cd0ba808ccf99317ddb9105eefd36947d0138/end_of_the_world_grid.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=OMbWGoBUdLk
Armageddon, een verschrikkelijk gebeuren verborgen in de Eindtijd
Bron: _http://atalayaarmagedon.blogspot.nl/2014/12/la-final-trompeta-la-llegada-del-mesias.html
De Paarden van Armageddon
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/uIiC4cYZDvA/hqdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=uIiC4cYZDvA
(1917-2017) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=dCos-cdhhJ0
Vrouw met roos – Fantasie in de Eindtijd
Demons: If You Smell the Scent of Roses… RUN!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Q8dQ_Q7lrBY
Vijf kinderen spelen
Bron: _https://www.scoopwhoop.com/india-childhood-games/#.qqhgh6osj
===*===