De Grote Opwekking 75 of 61 dagen

« Tijd valse Profeet »
De Grote Opwekking 75 dagen?
Het is 150 dagen!
.
De tijd is op
Broeders en zusters, geen 3,5 jaar maar 5 maanden. (150 dagen)!
Begin valse vrede 1e mogelijkheid
(05-09-2024 tot 02-02-2025) Totaal 150 dagen.
.
Begin valse vrede 2e mogelijkheid
(05-09-2024 tot 02-02-2025) Totaal 150 dagen.
.

________________________________________________________________
Update (11-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Grote Opwekking maar 3 maanden?
Het is 5 maanden!
.
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”
Allison Pound ontving profetische inzichten over de tijd. (Jan.2017)
De Grote Opwekking moet zo kort mogelijk worden gehouden, omdat de mensen zullen denken dat de valse Profeet straks voor al die wonderen heeft gezorgd, maar het is de Heilige Geest!
Daarom zegt Jezus ook: “Als Ik niet voortijd terugkom zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”

Vandaar dat de tijd zo kort mogelijk gehouden moet worden. Heeft dat misschien te maken met de tijd dat de mensen dan zonder eten komen te staan? Vele christenen denken namelijk dat de Biochip het nr.[666] is. En… ze geloven dat echt!

Einde geld 2017

Eind 2024 – Cash geld wordt digitaal

Eind 2024 zal er geen Bar-geld meer in omloop zijn. Ze zullen daardoor geen boodschappen meer kunnen doen, want zonder Biochip kun je werkelijk niets beginnen. Veel mensen denken dat de Biochip het dodelijke teken [666] is.

Maar… zodra het Laser– Brandmerk [666] plotseling wordt ingevoerd zullen vele mensen en christenen inzien dat de Biochip niet het gevaarlijke nr.[666] is. Velen zullen alsnog gauw voor de Biochip gaan en vele boodschappen doen, want Armageddon is begonnen!

De Biochip-(GPS) wordt ingevoerd!
Binnen een wel zeer korte tijd van 150 dagen zal wereldwijd de Biochip zijn intrede doen. Het is vrijwel zeker dat de valse Profeet dit per direct verplicht gaat stellen!
De Biochip is niet het nr.[666], maar is een gewone High Tech “Super-I.D.” (Identiteit)
Voor het goed kunnen begrijpen van deze techniek, moet het volgende wel duidelijk zijn: In de Biochip zit geen harddisk of een memory stick. De Code die daarin zit, verwijst naar een computer van uw land. De Biochip zorgt alleen voor de koppeling, zoals uw Bankpasje.
De RFID Microchip (Biochip) is niet het merkteken, het is een apparaat!

Materiaal kun je na de dood niet meenemen. Alleen littekens, tattoos en het Laser– Brandmerk [666].

Zie berichtgevingen op internet en YouTube!

Alle mensen in de wereld moeten vóór febr.2024 over de Biochip beschikken! De valse Profeet zal iedereen in de wereld daarvan overtuigen. De criminaliteit neemt hand over hand toe en door het verplicht stellen van de Biochip, is elke aanvaller en inbreker of moordenaar gemakkelijk op te sporen. Want in de Biochip zit een GPS tracking systeem!

De Biochip herbergt uw complete I.D. (Identificatie) en is in werkelijkheid een Paspoort. Daar valt alles onder; uw Persoonsnummer, Rijbewijs, Medische gegevens, enz. enz. Zelfs uw Pincode valt daaronder. De Biochip is nodig om te verkopen en inkopen te kunnen doen, want eind 2024, maar toch zeker begin 2025, zal er geen Bar-geld meer in omloop zijn.

Zie details: Biochip niet het Merkteken

Jezus en de Biochip
Met de Biochip wordt een aanvang genomen naar het LaserBrandmerk Logo [666]. Dit is het Teken of Logo van de dood dat perse op de rechterhand of op het voorhoofd met een Laser ingebrand moet worden.
Een tattoo op je etherische lichaam kan er nooit meer af.

Zie: Visioen Ken Peters – Het LaserBrandmerk Logo [666]

Is het nr.[666] eenmaal met een Laser op de huid ingebrand dan is dat ook op het Etherische lichaam een onuitwisbaar merkteken [666] dat aan de andere kant van het leven duidelijk te zien zijn. Satan ziet dan direct wie van hem is.

(Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het Beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”

De Biochip is niet het gevaar, anders had Jezus daar wel anders op gereageerd.
Jezus: “Als de mens digitaal gecontroleerd gaat worden en daardoor zijn vrije wil kwijtraakt, heeft het geen zin meer de mens nog langer te laten leven.”

De Heer spreekt hiermee “Big Brother” aan, die de mens Digitaal wil controleren.


Digitale wereld
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Tijd valse Profeet Grote OpwekkingMaar 75 of 61 dagen?
Het is toch 5 maanden!

(DZG// Dinsdag 18-10-2022) – (Update: 22-12-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Afbeelding: De wereld onder leiding van de Antichrist
Tijd valse Profeet Grote Opwekking
The Soon-coming Antichrist—Unstoppable World Tyrant!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=P66u6ZfUpts
Foto: Graanvelden en donkere wolken
HD wallpaper: clouds, crops, dark clouds, field, sky, wheat field, public domain images
Bron: _https://www.wallpaperflare.com/clouds-crops-dark-clouds-field-sky-wheat-field-public-domain-images-wallpaper-hzgeh
One US Dollar – Cash geld wordt digitaal
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=2t5hU3Iai7Y
The Mark of the Beast is not a Microchip!
Bron:_https://www.youtube.com/watch?v=M09ECt5b6ZY
Afbeelding: RFID Chip Used in Humans
Susceptibility of medically implanted chips to EMP Thread starteroz93666 Start date Nov 2, 2014
Bron: _https://www.physicsforums.com/threads/susceptibility-of-medically-implanted-chips-to-emp.779529/
Afbeelding: Wikipedia – De 7 Continenten van de wereld
Bron: _https://nl.wikipedia.org/wiki/Continent
Afbeelding: Man met nr.[666] op de rechterhand en voorhoofd
9 Reasons why so Many will take the Mark of the Beast (Antichrist)
Why the Mark will be MUCH more than just a global ID card, tattoo, or implant
Bron: _http://prophecyalerts.com/9-reasons-why-so-many-will-take-the-mark-of-the-beast-antichrist/
Digitale wereld
Bron: _http://www.hkjs.com/node/784.html
===*===