Het Merkteken [666] – De grote bezorgdheid van Jezus

« Het Merkteken [666] »
De grote bezorgdheid van Jezus

“Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis”

Het Merkteken/Logo van de dood
[666] Het ultieme dodelijke wapen van Satan

Profeten zouden zijn gewaarschuwd dat de duivel niet wil dat degene die weigeren er alleen maar vanaf zullen komen met een eenvoudige onthoofding, maar daarvóór zal hij ze vreselijk laten martelen om ze zover te krijgen dat ze zijn merkteken zullen aanvaarden.

De christenen zullen tot het uiterste toe worden gemarteld
Zie boek: “De Wederkomst van Christus” (Jakob Lorber: Hoofdstuk 2 Blz.20)

(Ten tijde van Armageddon) Jezus: “De machthebbers zullen de mensen te dien dage als dieren behandelen en zullen ze koelbloedig en gewetenloos laten afslachten, indien zij zich niet zonder enige tegenspraak aan de wil van die machthebbers onderwerpen. De machtigen zullen de armen kwellen door allerlei soorten van dwang en ze zullen iedere vrije geest met alle middelen vervolgen en onderdrukken. Daardoor zal er een ellende onder de mensen komen, zoals er op Aarde nog nooit is geweest. Maar dan zullen de dagen worden ingekort vanwege de vele uitverkorenen, die zich onder de armen zullen bevinden; want wanneer dit niet zou geschieden, zouden zelfs de uitverkorenen te gronde gaan!”


“[666] The Mark of the Beast. What everyone needs to know!”YouTube (4:57)

Waarschuwing voor al degenen die de spot drijven met het nr.666

Wie het nr.666 als een tattoo op zijn lichaam laat ingraveren en daarmee de spot drijft, die staat er slecht voor. “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.”  – (Galaten 6:7)

Zegel van de Dood
Zodra het Teken of Logo (666) door de Antichrist persoonlijk verplicht wordt gesteld, wordt het pas echt gevaarlijk, want het nr.666 wordt met een Laser op het etherische lichaam als een tattoo ingekerfd! Alle littekens en het Teken/Logo (666) dat op het lichaam met een Laser wordt ingebrand, is ook te zien op het etherische lichaam.  Aan de andere kant van het leven kan dit Merkteken [666] duidelijk gezien en herkend worden. Satan ziet direct wie van hem is en wie niet.
___
Het zilveren koord
Het etherische lichaam is feitelijk een identiek lichaam, dat als het ware uit de dode mens opstaat. Dit etherische lichaam is voor het mensenoog onzichtbaar, maar in de geestelijke wereld is het zichtbaar. (1 Kor.15:44) “Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt.”
Op de tekening is te zien dat het koord verbonden is met het hoofd. De waarheid in deze is, dat het zilveren koord verbonden is met het hart en niet met het hoofd. Vgl. (Matth.15:18-20 en Markus 7:21-22)

Zie afbeelding: Precies 72 uur na de dood, komt het zilveren koord los.

Wat er bij een wereldmens/naamchristen in werkelijkheid gebeurt
Op de derde dag nadat de dood is ingetreden, dus precies 72 uur later, komt het zilveren koord los. Het zilveren koord is de verbinding tussen de ziel (geest) en het lichaam.

Zie: (Prediker 12:5-7) “Voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt… en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.”

The Angel of Death (De Engel van de Dood – Magere Hein)
Magere Hein met de sikkel_ Armageddon
Zijn verschijning zegt al meer dan genoeg. Maar het gaat hier voornamelijk om de sikkel. De werking van de sikkel is iets wat door de christenen niet zo gemakkelijk wordt begrepen. De ruiter op het vale paard heeft een sikkel in de hand en dat verbergt een geheim.
.
Zie nu wat dit geheim is:
Mocht nu een christen sterven, dan zal in een ondeelbaar ogenblik het zilveren koord door Magere Hein worden doorgehaald. Dit heeft te maken met het zenuwlichaam.
Zie details: “Het zilveren Koord” – (72 uur lang nog een zenuwlichaam!)
___
De ruiter op het vale paard is ‘De Dood’. In Nederland wordt deze figuur “Magere Hein” genoemd. Het bijzondere is nu, dat alleen de christenen, die de onderwaterdoop hebben meegemaakt, deze Magere Hein kunnen zien als ze sterven. Degene die niet gered zijn zien Magere Hein niet, want het zilveren koord wordt pas na 3 dagen zo dun dat het automatisch wordt verbroken. Magere Hein hoeft in dit geval de sikkel niet te gebruiken.
___
Als je dit figuur ziet, dan weet je dat “De Dood” voor jou staat. Magere Hein drukt Natan tegen zijn borst! Hij wil Natan zijn wil opleggen, maar krijgt daar geen toestemming voor.
Zie: “Rabbi Rami Levy & 15 year Old Natan” (YouTube vanaf 19:30 t/m 22:05)
.

Deze vierde ruiter op het vale paard kan de druk alleen maar vergroten, maar doden kan hij niet, want dat is ook niet zijn functie. Zijn functie is het doorhalen van “Het zilveren Koord”. Als je dit zo ziet, dan pas is de aanwezigheid van de ruiter op het vale paard met de sikkel te begrijpen.


Een tattoo kan tot in eeuwigheid niet veranderd worden

Zegel van de dood
Een Wereldmens, die met enig onderscheidingsvermogen op de Bijbel vertrouwt, kan het kwaad al van te voren zien aankomen. Deze vlucht dan met zijn bekering naar Jezus toe. Dit grote moment zal pas plaatsvinden met de grote Opwekking van (Joël 2:23/28) de “Late regen”.
(Spreuken 22:3) “De  schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandige gaan hun gang en zullen geenszins aan hun straf ontkomen.”

De onverschillige wereldmensen gaan in de tijd van Armageddon simpelweg met het Brandmerk een wisse dood tegemoet.

Wat het Merkteken (666) in werkelijkheid doet

Met dat het nr.666 met een Laser op de rechter hand of voorhoofd is ingebrand, is de dood een feit. Dit Teken/Logo (666) is dodelijk! Het dood direct het geweten van de mens. Op dat moment ondergaat die persoon een onmiddellijke geestelijke verandering! Zijn gedrag en gemoed veranderd hem in een emotieloos wezen.

Mary Kathryn Baxter:
“Ik keek nauwkeuriger toe en zag mensen zich voortbewegen als doden. Er was een hopeloze droefheid in de lucht en niemand keerde zich naar links of naar rechts. Ik zag dat de mensen geleid werden door een onzichtbare macht. Nu en dan sprak een stem vanuit de lucht tegen hen en zij gehoorzaamden de stem. Zij spraken niet met elkaar. Ik zag ook dat bij iedereen het nummer666 op het voorhoofd of rechterhand was geschreven.”

(Dit nu is het Brandmerk dat met een Laser op de huid wordt ingebrand. Was het een Biochip geweest, dan had Mary Baxter dit onmogelijk kunnen zien. Want de Biochip zit onder de huid.)

Zombie-mensen
“Er was geen blijdschap, geen gelach, geen geluk. Overal zag ik het kwaad en de dood.”
“De mensen liepen achter elkaar een grote supermarkt binnen. Ik zag hoe deze zombie-achtige mensen een afwezige blik hadden en hun bewegingen deden mij denken aan een zombie in een film. Ze bewogen als levende doden. Ze werden in een groep bijeengehouden en door de winkel geleid. Daar werd hun toegestaan alleen het allernoodzakelijkste te kopen. Als iemand zijn inkopen had gedaan werd hij geplaatst in een grote groene legertruck. De truck, goed bewaakt, werd daarna naar een ander terrein gereden.”
Zie: [PDF] “Een Goddelijke Openbaring van de Hel” (Hoofdstuk 18)

Oorspronkelijke titel: “A Divine Revelation of Hell” – Nederlands: “In de Kaken van de Hel”

Oorlog voeren tegen de heiligen
Zie toch wat Jezus daarover tegen Zipora Bitrus zegt: “Je zou de grote verdrukking niet kunnen weerstaan. Dat is de reden waarom je met de Opname erbij moet zijn.”
Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wat Jezus hier in werkelijkheid zegt? Satan, de Draak, zal de christenen niet zomaar laten gaan. Hij zal ze martelen!
Er is een pijngrens. Zipora, zou het niet redden… en om van die marteling en pijn af te komen, zou ze toch voor het Brandmerk Teken/Logo (666) gaan. Want dit is wat Jezus hier in werkelijkheid zegt!
Veel christenen (99,9%!) vergissen zich als het om Armageddon gaat. Ze zullen het niet redden, want de druk om het nr.666 te accepteren is te groot.

(Openb.13:7) “En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.”


Voor al degenen die zijn achtergebleven
die niet zijn opgenomen
Onthoud dit… Ga niet voor het Merkteken!
Want, er is tot in eeuwigheid geen weg meer terug.
(5 feb.2025) Het is bijna tijd!
.
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Het Merkteken [666] – De grote bezorgdheid van Jezus

(DZG// Zaterdag 23-10-2021) – (Update: 26-10-2021)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Foto) Jezus met Kroon en een wit paard – Het Merkteken [666] Jezus grote bezorgdheid
Bron: _http://www.whatsaiththescripture.com/Prophecy/Wisdom.Seeking.Messiah.html
(666) The Mark of the Beast. What everyone needs to know! – YouTube (1:02/ 4:57)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=6bEFo8BPBGc
Bron: _http://spiritlessons.com/Documents/Mark_of_the_Beast/Dutch_Merkteken_van_het_Beest_666.htm
Vrouw met tattoo 666
Bron: _http://www.smh.com.au/news/unusual-tales/antichrist-banned-by-three-countries/2007/04/15/1176575658104.html
(Foto) Zipora Bitrus – Rapture Revelation to Zipora Bitrus
Bron: _http://signs-ofthe-times.blogspot.nl/2013/12/rapture-revelation-to-zipora-bitrus.html
(666) The Number of the Beast
Bron: _https://www.bol.com/nl/nl/p/666-the-number-of-the-beast/9200000129797682/
The Tears of Jesus
Bron: _https://www.godisreal.today/tears-jesus/
Vrouw met tattoo nr.666 op been
Bron: _http://www.smh.com.au/news/unusual-tales/antichrist-banned-by-three-countries/2007/04/15/1176575658104.html
Het zilveren koord
Bron: _http://aini666duke.tripod.com/id16.html
Magere Hein met de sikkel
Bron: _http://kingworldnews.com/andrew-maguire-death-knell-lbma-massive-short-stops-gold/
Vrouw met tattoo – (Leeuw)
Bron: _http://www.telegraaf.nl/prive/25924360/__Cara_Delevingne_tegen_stropers__.html
(Foto) Zipora Bitrus
TESTIMONY of HEAVEN and HELL Linda’s Testimony CONFIRMED Zipora Bitrus
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=71sIhCa2Z4o
(Tekst) Jezus en Zipora Bitrus – (Rapture Revelation to Zipora Bitrus)
Bron: _http://signs-ofthe-times.blogspot.com/2013/12/rapture-revelation-to-zipora-bitrus.html
Remember… Don’t Get the Mark!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=YymJp5pRIzM
Tijdklok: 6:66 – Het is bijna tijd
Bron: _https://www.zazzle.nl/duivel+666+stickers

===*===