Armageddon 7 maanden

« Nieuwe situatie »
(1e en 2e Opname! ◊ 16 en 19 april 2025)
“We hebben nog maar weinig tijd”
.
Opname verwacht vóór 20 april 2025
« Armageddon 7 maanden »
(Vanaf 5 febr. t/m 5 sept.2025)
.
De laatste 7 maanden
De Heer: “Als Armageddon 19 maanden zou duren, blijft geen mens behouden.”
Dit gaf de Heer mij in op zaterdag 23 sept.2023 om precies 11:00 uur.

Op Maandag 18 sept.2023 gaf de Heer mij al in, dat deze laatste 7 maanden Armageddon aangaan.

Deze dagen moeten worden ingekort
(Matth.24:22) Jezus: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

De uitverkorenen gaan niet de 144.000 aan, maar het Joodse volk.

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar, de maand en zelfs de dag weten te herkennen!
De Opname moet nu wel voor Pasen (20 april 2025) plaatsvinden, want er is dan een groot feest in de Hemel. In vele visioenen en Profetieën heeft de Heer al aangegeven dat Hij vóór de zomer terug zal komen.
De 1e en 2e Opname worden nu verwacht op 16 en 19 april 2025! (Pasen 20 april 2025)

In alle voorgaande verslagen moeten de tijden nog worden aangepast. Het is teveel!


Begin en einde valse Profeet
(5 sept.2024 – 2 febr.2025)
.
Regeerperiode valse Profeet 5 maanden
Vanaf 5 sept.2024 t/m zijn dood op 2 febr.2025.
De Heilige Geest wordt 3 dagen voor de openbaring van de Antichrist van de aarde weggehaald! Dat zal gebeuren op 2 febr.2025.
.
De Antichrist staat op vanaf 5 febr.2025!
.
De Eindtijd
Broeders en zusters, vanaf 2 t/m 5 sept.2024 moet eerst nog de Steekvirus uitbreken.
De valse Profeet zal zich pas op 5 sept.2024 openbaren. Dat is na de Steekvirus!
De Steekvirus / Valse Profeet / Grote Opwekking / Antichrist.
De Grote Opwekking begint tegelijkertijd met de openbaring van de valse Profeet.

Tijd Grote Opwekking en de valse Profeet vanaf 5 sept.2024 t/m 2 febr.2025. (150 dagen)


De valse Profeet bij zijn aankomst op 5 sept.2024

De Supermens – De ruiter op het witte paard

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar De weerhouder


Wachten op Armageddon
.
« De Opname drie jaar uitgesteld »
Niet 2022, 2023 of 2024 maar 2025
Armageddon geen 19 maar 7 maanden

Jezus: “Mijn volk is niet voorbereid.”
Het gaat hier om het nr.[666]!
Dat is de enige reden waarom de Opname is uitgesteld. Nu al voor de derde en laatste keer!
Begin en einde 7 jaar van Daniël vanaf 23 aug.2018 t/m 5 sept.2025. (Totaal 7 jaar en 13 dagen)
Armageddon gaat geen oorlog aan, hoe ernstig ook.

Armageddon gaat alleen het Brandmerk aan [666]. Dat is Armageddon!

Tijd bijna op
De 1e en 2e Opname worden nu verwacht op 16 en 19 april 2025
(Pasen 20 april 2025)
Broeders en zusters, Laat ik u dit zeggen, ik ben geen profeet. Ik krijg visioenen binnen en daar moet ik het mee doen. Deze visioenen moet ik berekenen.
De Coronavirus is begonnen vanaf ±15 dec.2019 en zal eindigen op 5 sept.2024.
De Steekvirus gaat beginnen vanaf 2 sept. t/m 5 sept.2024. (Totaal 3 dagen)
We krijgen eerst nog de Steekvirus dan pas de Grote Opwekking.

Grote Opwekking vanaf 5 sept. t/m 2 febr.2025. (150 dagen) – (5 maanden)

De achtste keer
Dit is nu toch alweer de achtste(!) keer dat ik de Tijd heb moeten bijstellen. De laatste Jaarweek is begonnen op 23 aug.2018 en zal eindigen op 5 sept.2025. (Totaal 7 jaar, 13 dagen) Dat deze laatste 7 jaar op 23 aug.2018 was begonnen, wist ik al. Maar, het gaat mij om de Tijd van Armageddon. Hoe lang gaat dat duren?
___
(1) Valse vrede 3,5 jaar(2) Armageddon 3,5 jaar (Totaal 7 jaar)
Vanaf 05-02-2022 tot 05-09-2025 – (3 jaar, 7 maanden) Uitgesteld.
Vanaf 05-02-2023 tot 05-09-2025 – (2 jaar, 7 maanden) Uitgesteld.
Vanaf 05-02-2024 tot 05-09-2025 – (1 jaar, 7 maanden) Uitgesteld.

Op Maandag 18 sept.2023 gaf de Heer mij in dat de laatste 7 maanden, van de Eindtijd Armageddon aangaat. Vanaf 05-02-2025 tot 05-09-2025 – (Totaal maar 7 maanden!)

Datum laatste Jaarweek staat vast
Begin en einde vanaf 23 aug.2018 t/m 5 sept.2025. (Totaal 7 jaar en 13 dagen)
(Fiche 59) 5 is de dag en 9 de maand september (5/9). Alleen het jaar was niet aangegeven.
Einde laatste Jaarweek zal zijn op 5 sept.2025 dat Jezus terug zal komen op de Olijf-berg.
Het laatste jaar(2025) van Daniël. (6 jaar, 13 dagen)+(1 jaar) Totaal 7 jaar en 13 dagen.
De 2x 3,5 jaar is geworden:
(1) Valse Vrede (5 maanden) – Vanaf 5 sept.2024 t/m 2 febr.2025. (150 dagen)
(2) Armageddon (7 maanden) – Vanaf 5 febr.2025 t/m 5 sept.2025.
Opstanding Antichrist op 5 febr.2025 t/m zijn einde op 5 sept.2025.

(29 febr.2024) Schrikkeljaar in het jaar 2024.

Tijd Antichrist aanzienlijk ingekort
(Matth.24:21-22) “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. [22] En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
___
Jezus: “En indien die dagen niet ingekort werden…”
Hiermee heeft de Heer al bij voorbaat aangegeven dat de tijd (42 maanden) van de Antichrist ingekort zou worden. Maar, met nog 2000 jaar te gaan was die tijd niet precies te zeggen.
Zie wat de Heer toen in het jaar ±1853 daarover tegen Jakob Lorber heeft gezegd:
Jezus: “Het jaar, de dag en het uur van Mijn wederkomst kan Ik u daarom niet zeker zeggen, omdat alles op deze aarde van de volkomen vrije wil van de mensen afhankelijk is. Daar­om weet dat ook geen engel in de hemel, maar slechts de Vader alleen, en zij, aan wie Hij het wil openbaren.”

Zie boek: Jakob Lorber! (1800-1864) De Wederkomst van Christus (Hoofdstuk 2 Blz.26)

De Eindtijd wordt afgesloten met de Grootste Opwekking aller tijden
Broeders en zusters, de Grote Opwekking: 150 dagen. (5 sept.2024 t/m 2 febr.2025)

(Joël 2:23, 28-29) “Ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen. (…) [28] Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. [29] Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”

De Grote Opwekking 150 dagen
Openbaring valse Profeet op het witte paard. (5 sept.2024) De valse Profeet heeft nog maar weinig tijd voordat hij op 2 febr.2025 zal worden gedood. Hij heeft dan nog maar 150(!) dagen te gaan. Tegelijkertijd begint de Grote Opwekking!
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


“We hebben nog maar weinig tijd”

(DZG// Vrijdag 06-10-2023/ 11:30) – (Update: 10-10-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Afbeelding) TijdklokHet is 2 minuten over 12 – (12:02 uur)
We hebben nog maar weinig tijd
Bron: _https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14871:als-we-een-week-eerder-waren-gegaan-waren-we-dood-geweest&catid=69:occult&Itemid=81
De Opname (visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
(666) De valse Profeet met een Boog
Bron: _http://trackingbibleprophecy.com/antichrist.php
(Afbeelding) Drie keer Magere Hein – Waiting for Armageddon
Bron: _http://countdowntozerotime.com/2014/10/08/at-last-a-use-for-those-famous-fema-coffins-cdc-suggests-hermetically-sealed-caskets-for-ebola-victims-aka-fema-coffins/
De valse Profeet
Ruiter op volle snelheid met boog op een witte paard
Bron: _http://dreamers.com/peliculas/6615_LA_SEMILLA_DEL_MAL_THE_GARDEN.html
===*===