Visioenen in de Eindtijd

– Visioenen in de Eindtijd –
.
________________________________________________________________
Update (11-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Laatste nieuws
(Gebed) Mijn gesprek met Jezus: “Here Jezus, waar blijft in hemelsnaam de valse Profeet!?”
Het visioen van augustus 2018 was een niet te missen beeld dat ik duidelijk als een visioen zie. De vijf jaren en de vijf maanden geven beiden de laatste vijf maanden aan voordat de Antichrist zich zal openbaren. Maar de valse Profeet had nu al bekend moeten zijn. Wat is er gebeurd?

Update (05-04-2020)


(Mei 1948 – Maart 2024)
.
» TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
– Openbaring Antichrist –
(666+666+666+6+6+6+6+[2]= 2024)
===◊===
.
Eindtijd loopt af op 5 febr.2024
Er zal tot twee keer toe een Opname plaatsvinden!
De Opname wordt verwacht op 27 en 30 maart 2024.
We will be already in the Valley of Armageddon for 51 days.
Bereidt u voor!

Zie: Twee keer een Opname

De tijden moeten in vele verslagen nog aanpast worden.
Maar… daar heb ik helaas geen tijd meer voor. De tijd is te kort!
Nog voordat de grote Opwekking begint moet ik nog wat verslagen schrijven.
___

Jezus: “Zorg ervoor dat je al je schrijfwerk op de website hebt staan nog voordat de Grote Opwekking gaat beginnen, want je zult geen gelegenheid meer hebben.”

Broeders en zusters, de Grote Opwekking gaat beginnen vanaf 5 sept.2023.
Nadat de Antichrist op 5 febr.2024 is opgestaan zal deze website, binnen 3 weken, van Internet worden verwijderd.

De Naam van Jezus mag dan nergens meer op Internet worden gevonden!

(De tijden onderaan zijn nog niet aangepast)

De Rabbijnen verwachten hun Messiah nu in nov./dec.2018!
Heer, zouden de Joden met hun Thora-kalender dan toch nog gelijk hebben? Hun Hebreeuwse kalender geeft sept.2022 aan als het begin van het 1000-jarig vrederijk. Maar met het visioen van aug.2018 kom ik niet verder dan sept.2021.

Heer, mijn geloofwaardigheid wordt met al dit schrijven over de Eindtijd nog verder op de proef gesteld. Eerst had ik de maand maart 2018 al verkeerd aangegeven als de maand van de Opname en nu blijft de valse Profeet weg, die zich uiterlijk eind maart 2018 had moeten openbaren! Hoe kan ik nog geloofwaardig overkomen? Mijn bezoekers zullen nu wel hun bedenkingen hebben.

Jezus: “Wie Mij toebehoren herkennen deze website!” – (07-04-2018/11:49)
Broeders en zusters, ik had graag wat meer willen horen, maar helaas.
(Daniël 12:4) “Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.”
Deze website is niet van mij maar van Jezus, vandaar het antwoord. Ik had liever de datum gehad van de openbaring van de valse Profeet. Maar dat kan nu niet zolang meer duren.
_

– De Eindtijd is niet onzichtbaar –
.
(Matth.24:32-34“Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
___
De vijgenboom, dat is Israël en een geslacht of generatie is bij God de Vader 70 jaar. Het is op allerlei wijze in de Bijbel aangegeven.

(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”

Normaal duurt een menselijke generatie gemiddeld 70 jaar en als we sterk zijn 80 jaar

Het jaar 70 jaar begint vanaf 14 mei 2018 en eindigt op 13 mei 2019
Alles wijst erop, dat bij God de Vader een generatie precies 70 jaar is. Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en het jaar 70 begint officieel in mei 2018. (1948+70= 2018) Vanaf 14 mei 2019 zitten we in het jaar 71. Dus voor die tijd moet de Opname dan al hebben plaatsgevonden!
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.

(14 mei 1948) 70 jaar na de geboorte van de Staat Israël begint Armageddon!

Een Pastor in Venezuela heeft deze website in zijn land geopend en belde in sept.2015 een heel goede vriend (Evangelist) van mij op in Suriname om te bevestigen dat Jezus hem een soortgelijke visioen heeft gegeven. Op zijn beurt belde hij mij in Nederland op om deze bevestiging door te geven.
De Opname zal inderdaad plaatsvinden in het jaar 2018!

Zie: TIME IS RUNNING OUT FAST!!!

De maand en het jaar van de Opname
Wat er ook gaat gebeuren, het visioen van augustus 2018 gaat niet verder dan wat is aangegeven. De maand augustus 2018 is de laatste maand en ook het jaar.
____
Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah. (Oost-Maleisië)
Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”
Misschien heeft deze uitspraak wel te maken met het feit, dat wellicht al met de bouw van de derde Tempel is begonnen. Dat betekent, dat de valse Profeet dan al bekend zou zijn.
Terwijl de christenen de voortgang van de bouw volgen, komt de Heer plotseling met de Opname! De derde Tempel is dan nog in aanbouw als Jezus de Zijnen komt ophalen. Met dit gegeven zou deze Profetie wel waar kunnen zijn, dat de Heer eerder zal komen. Eerder dan mensen verwachten.
Maar zelf ga ik ervan uit dat de derde Tempel niet gebouwd zal worden. Daar is de tijd veel te kort voor.

Zie: “De virtuele onzichtbare derde Tempel”

(Aug.2018) Met dit visioen heeft de Heer mij niet alleen het jaar, maar ook de maand van de Opname gegeven. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk!
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

De Heer heeft het hier alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van Augustus 2018 niet hebben gekregen.


Openbaring valse Profeet 2024
De valse Profeet/Antichrist is op 5 febr.1962 geboren
.
Zie details van de derde Antichrist“56 jaar (2018-2021) 59 jaar
De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (1769-1821) Hij is 51 jaar geworden.
De tweede Antichrist: Adolf Hitler (1889-1945) Hij is 56 jaar geworden.
.

29 dec.2015
Visioen/Profetie wat de Heer mij in de morgen (05:00 uur) op 15 dec.2015 heeft laten zien

Zie visioen: “Fiche 59”

.
Het visioen van de ‘Vijf Fiches 59’ geven een nog beter beeld weer van de Eindtijd. De vijf fiches stellen de laatste vijf maanden voor en het nr.59 de leeftijd van de Antichrist. Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar. Ook dat is een niet te missen zekerheid, anders zou een generatie 74 jaar zijn. Als ondanks het visioen van Augustus 2018 en Fiche 59 de valse Profeet zich eerst op 59 jarige leeftijd zou openbaren, dan zou een generatie 74 jaar zijn en niet 70 jaar.
___

De Vijf Tickets 1900 geven opnieuw de vijf laatste maanden aan voordat de Opname zal plaatsvinden. Maar… het nr.1900 kan ik niet ontcijferen. Wat stelt de 1900 voor???

Tijd Armageddon ingekort
God de Vader, heeft de eerste tijd van 3,5 jaar al behoorlijk ingekort en zal dit ook doen met de tijd van Armageddon! Hoe dat mogelijk is, kan alleen een ware strateeg bedenken. De Opname zou eigenlijk moeten plaatsvinden in de maand mei van het jaar 2018. Maar volgens het visioen zal de Opname nu plaatsvinden in augustus 2018! Dat betekent, dat de tijd van Armageddon nu 2 jaar en 11 maanden zal duren. Dat is 35 maanden. (Aug.2018 t/m juni 2021)
Zie berekening:
Vanaf mei t/m aug.2018 = 4 maanden. Armageddon sept.2018 t/m juni 2021 = 35 maanden.

(Mei 2018 t/m juni 2021 = 39 maanden) + (juli t/m sept.2021) = Totaal 42 maanden.

Armageddon geen 42 maar 35 maanden
(Matth.24:22) “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
De uitverkorenen gaan niet de 144.000 aan maar het Joodse volk. De 144.000 Messiaanse Joden zijn namelijk ontrefbaar en weerbestendig. Ze zullen allemaal Armageddon overleven!
Deze vertegenwoordigen de 12 stammen Israëls. (12x 12.000)
Zie: “Armageddon” – (De eerste 48 uur)

(De nacht) Het moment van de Opname.

De 144.000
(Openb.7:4-8) De 12 stammen Israëls (Hun leeftijd allen ±30 jaar oud)
(Openb.14:4-5) “Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat.* Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. [5] En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.”
___

*) Dit betekent, dat de weg die ze bewandelen ook de weg zou zijn die Jezus zou bewandelen. Ze zijn over de hele wereld verspreidt. Deze spreken met grote kracht en overtuiging. Vele miljoenen komen daardoor tot inzicht en bekering.

Vuurkennis
Broeders en zusters, mochten jullie het verslag van de FEMA-treinen van de dood gelezen en verwerkt hebben, dan beschik je nu al over een grote hoeveelheid aan kennis (1e Vuurkennis) wat zich straks allemaal in het Dal van Armageddon zal gaan afspelen. Het is pure horror!

Velen zullen met het lezen van al deze Eindtijd verslagen al heel anders gaan praten en je zult ook anders tegen het leven aankijken. Als je al serieus bent, dan wordt je nog serieuzer en je getuigenissen zullen met je spreken in kracht en zekerheid toenemen!

Geestelijk geloof gehard
Zoals vele christenen mij al hebben horen praten, zo zal je dan ook gaan praten, want ik breng het vuur in de Guillotine-preek! Vele christenen schrikken zich wezenloos, maar hun geestelijke geloof wordt daardoor gehard en dat is mijn doel. Want velen (97%) zullen achterblijven!
Jezus: “Als Ik Mijn geest van de aarde zou wegnemen, dan zou niemand in staat zijn om in de Eindtijd tot Mij te komen. Maar vele miljoenen zielen zullen Mij aanroepen en bewaard worden tijdens de laatste 3,5 jaar. Maar ze zullen betalen met hun leven voor hun geloof in Mij.”

Zie: “Opname één miljard” – (Niemand wil achterblijven!)

De 144.000 hebben nu al dezelfde manier van spreken en ook alle Zonen Gods spreken op deze wijze. Het is weleens waar keihard, maar het kan niet anders en zeker niet in deze Eindtijd. De aarde is geen plaats van rust en vrede, het is een slagveld! En op deze wijze brengen ze de mensen en christenen het vuur aan de schenen! Velen komen daardoor tot inzicht en vluchten naar Jezus!

Zie: “Vlucht naar Jezus” – (De Draak en de gemeente Laodicea)


(Aug.2018 = 5778-5779)
joodse-tijdbalk-2015-2018-2022

Joodse en westerse Tijdbalk waaraan het einde van de Eindtijd is te herkennen (Aug.2018)

Verschil precies één jaar

De Joodse tijdbalk geeft aan, dat de Heer in sept.2022 terug zal komen en dat dan pas het 1000-jarig vrederijk gaat beginnen. De wereldtijd is daar gemakkelijk op af te lezen, zo ook op de Joodse kalender. Maar volgens de visioenen die ik van de Heer heb gekregen is dat al in sept.2021. Dat scheelt precies één jaar! Zou ik met de visioenen er echt één jaar naast zitten? Maar ja, als je zo het overzicht ziet, dan is sept.2022 het begin van het 1000-jarig vrederijk.

De derde Tempel. Er staat een vraagteken achter. Niemand weet het.

Wordt de derde Tempel nu wel of niet gebouwd? Het wachten is op de valse Profeet.

Broeders en zusters, hoeveel tijd hebben we nog?
De Opname wordt nog steeds verwacht in de maand augustus 2018. We zijn de laatste vijf maanden ingegaan en de valse Profeet heeft zich nog steeds niet geopenbaard. Wat zou daarvan de reden zijn?
Op het moment dat de valse Profeet zich bekent zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend.
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De valse Profeet is nog niet bekend. Maar de Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort. Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”
Deze man is werkelijk uniek!
Jezus, zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.
___

(Openb.13:2-4) “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. [3] En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, [4] en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”


(Aug.2018 = 6000) – (Sept.2025 = 6007)
.
Waaraan is te zien dat Augustus 2018 de maand en het jaar van de Opname is?
Zie visioen van “Augustus 2018”.
De vijf fiches als de laatste 5 maanden van de grote Opwekking. “De komst van de valse Profeet”
De laatste Bruid was in nov.2009. » Zie details: “Het aftellen van de Jaartelling”
De laatste Oalim was in nov.2014. » Zie: “Het aftellen van de Jaartelling”
De laatste Zoon van God de Vader in augustus 2018. “De laatste Benjamin”

De Eindtijd is officieel begonnen in oktober 2000 en eindigt in augustus 2018.

Jezus: “De tijd is op!”
.
– Inzicht –
Aan-één-sluitend 3x 7 jaar
7 vette jaren 7 magere jaren 7 jaren vrede/oordeel
2004 t/m 20011 2011 t/m 2018 2018 t/m 2025
De Eindtijd duurt precies 17,5 jaar
(2x 7= 14 +4,5= 18,5 jaar)
4,5 jaar vredetijd
2,5 jaar Armageddon
Drie keer zeven jaar (2x 7 jaar en 2x 3,5 jaar)
Okt. 2004 +7 jaar = okt. 2011. (7 vette economische jaren wereldwijd)
Okt. 2011 +7 jaar = okt. 2018. (7 magere economische jaren)

Okt. 2018 +7 jaar = sept.2025  (4,5+2,5 jaar. Valse vrede/Armageddon)

De tijdklok
Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël!
(Daniël 9:27“En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.”

De eerste 4 jaar en 5 maanden is voor de valse vrede. De valse Profeet heeft dan nog vijf maanden te gaan. Maar de Antichrist gaat voor de laatste 2 jaar en 7 maanden. Van de 3,5 jaar is, door God de Vader, daar al 11 maanden vanaf gehaald.


– De bouw wordt uitgesteld –
.
De valse Messias
Zodra de Messias zich heeft geopenbaard zullen de Rabbijnen al gauw inzien dat dit beslist niet de man kan zijn, die het Joodse volk en de Rabbijnen verwacht hadden. Het kan wel enige weken duren voordat ze dat inzien, omdat het Joodse volk door het dolle heen is van blijdschap.

Omdat waarschijnlijk direct met alle voorbereidingen voor de bouw zal worden begonnen, zouden de Rabbijnen bij nader inzien dit project voor onbepaalde tijd kunnen uitstellen.

De “Rotskoepel” waar eens de 1e en de 2e Tempel heeft gestaan

De Rotskoepel en de plaats waar de derde Tempel zou kunnen staan

De valse Profeet/Antichrist
(Matth.24:15-16) “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan* – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, [16] vluchten naar de bergen.”
(De Tempelberg is een heilige plaats in het hart van de Oude Stad Jeruzalem)
___

*) De derde Tempel is nog niet gebouwd. Maar de Rabbijnen zullen hun Messiah (valse Profeet) alvast meenemen naar de plaats waar de derde Tempel gebouwd zou moeten worden. Hij staat dan op een heilige plaats. Er staat niet, dat de valse Profeet in de derde Tempel zou staan. Want de derde Tempel is er nog niet en zal, zeer waarschijnlijk, ook nooit worden gebouwd.

De Rotskoepel en de derde Tempel
Een onmogelijk gegeven

De derde Tempel naast de Rotskoepel?

Opslagplaats – De stenen voor de derde Tempel

De bouw van de derde Tempel

Het is vrijwel zeker dat de Rotskoepel niet afgebroken zal worden. Ze zouden de derde Tempel ernaast kunnen bouwen, want de metingen zijn al verricht. Alle natuurstenen zijn al gevormd voor het opzetten van de Tempel en alles wat met de derde Tempel te maken heeft, voor zowel binnen als buiten, is al gemaakt en opgeslagen. De komst van de Messias is het sein dat met de bouw van de Tempel kan worden begonnen. Het wachten is nu nog op de Messias.


De Gouden Poort zoals dat vandaag de dag is te zien

De Gouden Poort – Dit beeld zal er nooit komen

De valse Profeet zal niet in de derde Tempel plaatsnemen, want hij wordt al voortijd Israël uitgezet! Het is nog maar de vraag of ze de derde Tempel wel zullen bouwen. Hoe dan ook, Jezus zal daar geen gebruik van maken, want Hij gaat voor de vierde Tempel. Deze Tempel zal gebouwd worden in het Dal van de Olijf-berg. Daar is een bron met stromend water.

Zie details: “De virtuele onzichtbare derde Tempel” – (Ezechiël 40-42)

Stel nu dat de derde Tempel echt gebouwd zou worden, dan zal met de inwijding daarvan niet alleen de Tempel maar ook de hele Tempelberg geestelijk verontreinigd zijn. In dat geval zou het dan niet meer nodig zijn om de Gouden Poort te openen. Jezus zou daar nooit meer naar binnen gaan. Want met het zien van de derde Tempel zou de mens, maar vooral Jezus, er steeds aan herinnerd worden dat daar ooit eens de valse Profeet/Antichrist heeft plaatsgenomen.


De visuele derde Tempel in een droom

De derde Tempel is in het hart van de christenen

De geestelijke derde Tempel
Omdat er in geen enkel opzicht nog met de bouw van de derde Tempel is begonnen, zou er onder de christenen wellicht enige twijfel kunnen bestaan of de ‘Derde Tempel’ nu wel of niet zal komen. Maar, misschien moet dit gegeven wel gezien worden als een geestelijke Tempel dat in het hart van de christenen is verborgen.

Zie: “De virtueel onzichtbare derde Tempel”

Oorzaak en gevolg

Aanvankelijk ben ik ervan uitgegaan dat de derde Tempel al in maart 2018 gereed had moeten zijn. Maar omdat de valse Profeet zich nog niet heeft geopenbaard moet ik zeggen dat ik beslist geen helderziende ben. Het is te allen tijde een gevolgtrekking aan de hand van tijden, die ik uit de visioenen heb kunnen halen en wat 2 Petr.3:8 en Ezechiël 46:1 mij heeft laten zien.

De Gouden Poort
(2 Petr.3:8) “Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.”
(Ezechiël 46:1) “Zo zegt de Heer: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet zes werkdagen* gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden.”
___
*) Er staat “zes werkdagen” maar dat kan niet. In de tijd van Jezus was de Gouden Poort nog niet dichtgemetseld. Dat gebeurde pas na de hemelvaart van Jezus. De Heer zou dan 2000 jaar later terugkomen. Dat zijn twee werkdagen van 2000 jaar en geen zes. (6000 jaar)

Vanaf Adam en Eva gezien, hebben we 6000 werkjaren en een 1000-jarig vrederijk. Het 1000-jarig vrederijk is deze sabbatdag, de zevende dag.

Ik ben geen profeet of een mysticus
Dat wilt zeggen; dat mocht de tijd niet overeenkomen, dan zouden de visioenen wellicht een andere betekenis kunnen hebben. Ik ga mij niet achter anderen verschuilen, die wellicht ook bij benadering dezelfde visioenen gehad zouden hebben. Maar dat we nog maar heel weinig tijd hebben, dat staat vast.

Volgens Joh.16:13 hebben deze visioenen, die ik van de Heer heb gekregen, en de vele verzen uit de Bijbel, een overduidelijk en een niet te missen boodschap aan alle christenen, zich alvast gereed te maken voor de aankomende Opname, want de tijd is op!

Omdat de valse Profeet maar op zich laat wachten, zie ik nu iets heel anders. Namelijk; op het moment dat de valse Profeet zich aan de Joden en de wereld bekend gaat maken, zullen de Rabbijnen er alles aan doen om hun Messias in de derde Tempel te krijgen. Maar ze zullen binnen enkele weken al gauw inzien dat dit beslist niet de Messias is die ze verwachten. Het is dan al begin augustus 2018, de maand van de Opname. Als we dit zo zien, dan kan wel met de bouw van de derde Tempel worden begonnen, zeker. Maar het zal beslist nog niet af zijn.

Met het bestuderen van de visioenen Augustus 2018 en Fiche 59 is een vergissing eigenlijk bijna uitgesloten. Maar ja, wat moet ik er van zeggen. Het begint nu wel heel erg spannend te worden.

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Visioenen in de Eindtijd – (Jezus: “De tijd is op!” )

(DZG// Woensdag 11-04-2017)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
The End Time
(Foto) _https://freshgadgets.nl/wp-content/uploads/2014/10/aarde-iss-timelapse-planeet.jpg
Bron: _https://freshgadgets.nl/waanzinnige-beelden-van-onze-aarde-gezien-vanuit-de-ruimte
(70) – 70 jaar – (Foto) _https://www.design-a-cake.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/p/sp60_1.jpg
Bron: _https://www.design-a-cake.co.uk/culpitt-decoration-motto-number-70-silver-pack-of-50.html
De Opname (Visje) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
(Afbeelding) 3x 70 jaar – Geslacht/ Generatie 70 jaar
(Foto) _https://lightgateblogger.files.wordpress.com/2013/08/2013-08-01_1302.png
Bron: _https://lightgateblogger.wordpress.com/2013/08/01/are-we-there-yet-part-ten/
De derde Tempel op de plaatst van de Rotskoepel
Bron: _http://appie.abspoel.nl/?p=7035
(Link) Dezelfde foto (derde Tempel) staat ook op: xandernieuws.punt.nl
Bron: _http://xandernieuws.punt.nl/content/2010/07/pinksterkerk-gaat-tempel-van-salomo-nabouwen-in-brazilie
De 144.000 verzegelden
Bron: _http://www.christconnection.net/id5.html
De Joodse kalender met de huidige westerse tijd
Bron: _http://jesussavessooncoming.blogspot.nl/2013/12/the-born-again-christians-will-see.html
De derde Tempel? Er staat een vraagteken achter – Niemand weet het
Bron: _http://removetheveil.com/wp-content/uploads/2017/08/3rd-Temple-3-4POSTING.png
(Link) _http://removetheveil.com/third-temple/
We are Here – Liberty (4000+2000+1000= 7000 jaar)
Bron: _http://september2015.com/wp-content/uploads/2015/08/4-6000-to-Liberty.jpg
Daniël en Nebukanezar
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ot0cPU9MIOQ
Tijdbalk Daniel 70 Years
Bron: _http://beforeitsnews.com/prophecy/2016/07/jesus-is-coming-very-soon-2482553.html
De Rotskoepel met een vergrootglas bekeken
A Watchman Report: Two Big Prophetic Triggers to Watch for in 2017 – YouTube
(Foto) _https://i.pinimg.com/736x/ae/70/7e/ae707e6fb9dd85b04252c375073283a8–end-times-prophecy-christian-videos.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Kdy0WCg9PRU
(Luchtfoto van de Dome of the Rock) – 2017 Third Temple LOCATION FOUND!
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=JKCgW8l2Wfo
De Rotskoepel en de derde Tempel (1)
(Foto) _http://cdn.timesofisrael.com/uploads/2014/08/third-temple-dome-rock.png
Bron: _http://jewishweek.timesofisrael.com/crowdfunding-towards-the-third-temple/
De Rotskoepel en de derde Tempel (2)
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/JKCgW8l2Wfo/maxresdefault.jpg
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=JKCgW8l2Wfo
De Rotskoepel en de derde Tempel naast elkaar. Bron:
_http://inbijbelsperspectief.weebly.com/isis-het-horrorscenario-van-het-antichristelijke-wereldrijk.html
(2017) WOW, It’s ACTUALLY Starting!
The ANTICHRIST is ABOUT TO APPEAR In JERUSALEM! THE COMING WAR
(Bron) _https://www.youtube.com/watch?v=68MIPLr4Rvw
De derde Tempel naast de Rotskoepel
Bron: _https://beyondthecusp.wordpress.com/2016/03/20/kamil-al-khatib-and-another-absurdly-ludicrous-accusation/
Opslagplaats – De stenen voor de derde Tempel
Bron: _https://home.kpn.nl/fm-ter-horst/De%20Derde%20Tempel.htm
(Foto) _https://home.kpn.nl/fm-ter-horst/De%20Derde%20Tempel_bestanden/image002.jpg
De Gouden Poort – Gesloten – (De Gouden Poort zoals dat vandaag de dag is te zien)
(Foto) _http://1.bp.blogspot.com/-zwHmybr0-d8/TarSAgg1mzI/AAAAAAAAABo/TuYGOhY8st4/s1600/EasternGate.jpg
Bron: _http://www.truthinspires.com/2011/04/hosanna-in-highest.html
The Golden Gate Sealed LT – (The Golden Gate and de Third Temple)
(De Gouden Poort – Dit beeld zal er nooit komen)
(Foto 1) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=AaZF7b0_Aqg
Alternatief (Foto 2 is niet in beeld) _http://www.littlejerusalem.org/resources/goldengateopen.jpg
Bron: _http://www.littlejerusalem.org/the-golden-gate.php
De derde Tempel is in het hart van de christenen
(Foto) _https://www.jewishvoice.org/sites/default/files/styles/max_width_800/public/paragraph/2017-06/temple.jpg?itok=Rsy3K7q7
(Link) – (Bron: _https://www.jewishvoice.org/read/article/update-building-third-temple
De Gouden Poort (Foto rond 1900) Bron: _https://herboldblog2.wordpress.com/2017/04/28/de-gouden-poort-van-jeruzalem-gaat-op-een-dag-weer-open/
===*===