Het teken van Jona

« Het teken van Jona »
Eindtijd bijna voorbij
– Armageddon vanaf 5 febr.2025 –
.
________________________________________________________________
Update (08-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Drie dagen kleurrijke lichtshow (Aurora’s)
De Schriftgeleerden en de Farizeeën waren al constant bezig een val te spannen om zodoende de Heer te kunnen aanklagen ten einde Hem te doden en zeiden: “Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien.”  – (Matth.12:38)

(Matth.12:39-40) “Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. [40] Want gelijk Jona [voor de Ninevieten ten teken geworden is en] drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.”

Aurora Borealis (Het Noorderlicht)
Jezus: “Ik zal plotseling komen met trompetgeschal en het zoete geluid van het Engelenkoor. De lucht zal voor drie dagen verduisterd worden, onmiddellijk voordat Ik terugkeer. Dan zal de hemel oplichten in een veelheid van kleuren, die nooit voordien door de mens gezien werden. Ik zal zichtbaar zijn* voor elke man, vrouw en kind, van elke leeftijd, en er zal hevige emotie zijn, maar ook grote opwinding.”
___

*) Alleen de christenen die met de Opname erbij zijn, zullen Jezus op de wolken zien en aan het einde van de vijfde Bazuin zal de 1e Opname plaatsvinden. De 2e Opname drie dagen later.

Het Goddelijk Hart
Alle mensen op aarde zullen het Goddelijk Hart van Jezus kunnen aanschouwen. Dit zal een gebeuren zijn tijdens de globale Aurora’s die precies 72 uur zal duren. Dit zijn de drie dagen van Jona waar de Heer het over had. (Matth.12:38-40) Er zal dan aan de hemel een groot rood kruis te zien zijn, waarbij iedereen roept dat God bestaat. Het rode kruis stelt het Goddelijk Hart voor.
(Een rood kruis – Dat gaf Jezus mij in op dinsdag 23 april 2019 om 14:34 uur)
Om verwarring te voorkomen, dit zijn Aurora’s die niet alleen op de Noord- en Zuidpool kunnen worden gezien, maar zullen plaatsvinden over de hele wereld! Dit gebeuren is nog nooit eerder vertoond.
___
Visioen: Alois Irlmaier (Pagina 37)
Tegelijkertijd zag Alois Irlmaier door de kleurrijke lichtshow (Aurora’s) heen een groot kruis c.q. Christus aan de hemel staan. Het gaat hier om een groot kruis dat van het ene uitspansel tot het andere, door iedereen op de wereld te zien zal zijn. Aan het einde van deze drie kleurrijke dagen vindt de Opname plaats en dan breekt de Hel los: Armageddon!

Zie: Alois Irlmaier (1894-1959) 65 jaar. De drie Dagen Duisternis

De vijfde Bazuin
Het moment van de 1e Opname, is tevens ook het moment dat de drie Duistere dagen gaan beginnen. De put van de afgrond wordt geopend!
(Openb.9:1-3) En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. [2] En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. [3] En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.”

Zie verder: (Openb.9:4-10) Deze sprinkhanen zullen de mensen pijnigen; vijf maanden lang!

De 1e en 2e Opname zullen plaatsvinden in het donker
Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
De Eindtijd: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”
Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012)

(Afbeelding) Drie dagen totale duisternis (Demonen komen uit de afgrond)

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen.

Bereidt u voor!


De 1e Opname (5 april 2023)
De 2e Opname (8 april 2023)
Details 1e en 2e Opname
De Opname één jaar uitgesteld
.
Geen toeval
Broeders en zusters, zie:
De 1e Opname had eigenlijk moeten plaatsvinden op 13 april 2022!
Toen ik op dinsdagmorgen 6 aug.2019 om 11:00 uur in gebed was, herinnerde de Heer mij eraan even te kijken wanneer ik voor het eerst een verslag op deze website (De Zonen Gods) heb gezet. Dat was op 13 april 2015. Direct moest ik denken aan 13 april 2022, want dat is namelijk de dag, de maand en het jaar van de 1e Opname. Dat is precies 7 jaar later. Hoe bestaat het!
Broeders en zusters, want juist op deze dag (13 april 2022) zal er tot twee keer toe een aardbeving plaatsvinden dat door iedereen op de hele wereld duidelijk gevoeld zal worden.

Maar… de Opname is voor één jaar uitgesteld.

De Opname uitgesteld
De laatste jaarweek van Daniel was begonnen op 23 aug.2018 en zal eindigen op 5 sept.2025. Dat is 7 jaar en 13 dagen.
De laatste 7 jaar. (2x 3,5 jaar)
We gaan door de 1e 3,5 jaar heen dat nu door Jezus met één jaar is verlengd. Gewoonweg, omdat de christenen niet op Armageddon [666] zijn voorbereid. Dit gaf Jezus mij in op donderdag 26 sept.2019 om 13:26 uur. Jezus: “Mijn volk is niet voorbereid.” (*)
Met deze uitspraak, ga ik er vanuit dat de Opname met één jaar is uitgesteld.
Oh, broeders en zusters, hoe is dat toch mogelijk? Ja, de 1e 3,5 is nu geworden 4,5 jaar. De resterende tijd van Armageddon is nu 2,5 jaar! Jezus had dit al voorzegt. (Matth.24:22) Jezus: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
___
*) Prophet Sadhu Sundar Selvaraj
[666] A Worldwide Persecution and martyrdom is coming, but My people are not prepared for it.
Jezus: “Vervolging en marteldood komt eraan, maar Mijn volk is niet voorbereidt.”

YouTube (25:58 – 27:35) – (3:08:03)

Twee aardbevingen
De Aurora’s zijn precies 72 uur lang te bewonderen, waarvan de laatste 24 uren de belangrijkste zijn. Er zullen twee aardbevingen plaatsvinden, voordat “De 3 Duistere dagen’ zullen aanbreken.
De eerste aardbeving zal zijn, precies 24 uur voordat de tweede aardbeving zal plaatsvinden. Op het moment van de tweede aardbeving gaan de 3 dagen van totale duisternis in en tegelijkertijd is er ook een Opname. De 1e Opname. De 2e Opname 3 dagen later.

Zie details: Drie dagen duisternis


Manhattan New York Skyline At Night (2020)

De drie dagen van Jona
Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
Dit zei Jezus tegen evangelist Choo Thomas. (9 febr.2012)
Al eerder had ik deze zin in enkele verslagen verwerkt, maar de inhoud van deze 3 dagen had ik niet beschreven omdat ik niet wist wat dat zou moeten zijn. Aanvankelijk dacht ik dat deze drie dagen de 3 duistere dagen zouden moeten voorstellen. Maar de Heer heeft het over een teken. In de 3 duistere dagen kan geen teken worden gezien, want dan is het pikdonker!

Deze laatste 3 dagen gaan in werkelijkheid de drie dagen van Jona aan, maar dat zag ik niet. Eerst toen de Heer mij ingaf dat er 2x een Opname zou plaatsvinden, toen pas zag ik deze drie dagen van Jona die aan de 3 duistere dagen vooraf zullen gaan.

De Hemel gevuld met mooie kleuren

De foto’s laten al zien wat we zullen meemaken en dat het ongewoon donker zal worden. Overdag zal de zon niet schijnen, maar de hemel zal drie dagen lang gevuld zijn met vele mooie kleuren. Wat daarna in werkelijkheid gaat komen is in feite meer dan verschrikkelijk dat door niemand te bedenken is, de 3 dagen van horror, dood en verderf!

De laatste 72 uur
We hebben eerst de drie donkere en kleurrijke dagen van Jona, voordat de 3 dagen van duisternis de mensen treffen zal. Verwacht wordt ±2,3 miljard doden.
De 2e Opname zal plaatsvinden 3 dagen later aan het einde van deze 3 dagen van duisternis, daarna is het weer mooi weer. Binnen 3 dagen, twee keer een Opname!
De 1e Opname 5 april. De 2e Opname 8 april 2023.
(Pasen 9 april 2023)
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Het teken van Jona (Eindtijd bijna voorbij)

(DZG// Vrijdag 09-09-2022) – (Update: 12-09-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
De drie dagen van Jona
Aurora Borealis boven de bergen en een eiland
(Foto) _https://www.sciencedaily.com/images/2015/10/151007185043_1_900x600.jpg
Bron: _https://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151007185043.htm
Het teken van Jona
(Afbeelding) _http://www.euvosescrevi.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Jonas-756×500.png
Bron: _http://www.euvosescrevi.com.br/jonas-um-profeta-como-eu/
Aurora Borealis(Vier foto’s in een blok)
Bron: _https://steemkr.com/dsound/@daznez/20181014t051427391z-electrichouse-instrumental-daznez
Aurora’s en een groot Rood Kruis aan de Hemel – De drie dagen van Jona
Bron: _https://hartvanhomos.nl/blog/rood-kruis-mensen/
April 2023 Dream of Darkness Coming
January 2018: Dream of Darkness Coming – YouTube (16:16 – 19:47)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=nkw_cKQyiEM&list=RDtKLsGPdsIsA&index=21
3 Days of Darkness (Wolken en zwarte zon)
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/jUkR6dXKtBw/hqdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=jUkR6dXKtBw
De Opname (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
(Afbeelding) Het moment van de 1e Opname – Begin 1e dag van de duisternis
De 1e Opname van alle kinderen t/m 7 jaar en van gelovige ouders t/m 12 jaar en…
Alle zwaar gehandicapten en de 1e groep Bruiloftsgasten.
(Foto) _https://somosdecristo.com.br/wp-content/uploads/2018/07/arrebatamento.jpg
Bron: _https://somosdecristo.com.br/filmes/10-filmes-sobre-o-arrebatamento-da-igreja/
(Afbeelding) Het moment van de 2e Opname – Einde 3e dag van de duisternis
De 2e groep Bruiloftsgasten gaan allemaal volwassenen aan.
(Afbeelding) Drie keer Magere Hein – Waiting for Armageddon
Bron: _http://countdowntozerotime.com/2014/10/08/at-last-a-use-for-those-famous-fema-coffins-cdc-suggests-hermetically-sealed-caskets-for-ebola-victims-aka-fema-coffins/
(Foto) Manhattan New York Skyline At Night (2020)
Bron: _https://wallpapertops.com/walls/skyline-hd-wallpapers
Aurora Borealis Zes foto’s in een blok
(Foto) _https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Aurora_Borealis_and_Australis_Poster.jpg/400px-Aurora_Borealis_and_Australis_Poster.jpg
Bron: _https://en.wikipedia.org/wiki/Aurora#/media/File:Aurora_Borealis_and_Australis_Poster.jpg
Tree Days of Darkness (April 5-8, 2023) – De maan met wolken
(Afbeelding) Marie Julie Jahenny on Three Days of Darkness
Bron: _https://www.scapulars-au.com/3-days-of-darkness
===*===