De Krijgswet | Het gevaar van schulden in de Eindtijd

100 Dollar biljetten

Geld uit Ken Peters eindtijdvisioen* (1980) in februari 2011 ingevoerd

.

Update (31-03-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023!
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen op 9 april 2023

Tijden bij benadering aangepast
De Opname in april 2023
.


“De Krijgswet”

(Het gevaar van schulden in de Eindtijd)

(April 2023) De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, de Krijgswet zal pas ingaan in febr./mrt.2023.
De tijd van de Opname moet in de hele website overal worden gewijzigd.

De maand Maart 2018 had moeten zijn Augustus 2018! Het begin van de laatste Jaarweek.

Contant geld in EU over 18 maanden waardeloos
(30-03-2022) In Amerika lijkt er namelijk een maximum van $ 2000 te komen wat je op je Bankrekening mag hebben staan. Dat betekent dat het teveel aan geld automatisch zal worden ingehouden.
Behalve Amerika, mikt ook de EU erop om hier tussen eind 2022 en 2023 mee te beginnen en al het Cash geld binnen 18 maanden waardeloos te maken…

Bereid u alvast voor.


*) Zie: Ken Peters visioen
Zie: “I Saw the Tribulation” – Ken Peters – YouTube (1:42:38) Korte samenvatting.
Zie: Ken Peters – I Saw the Tribulation – YouTube (2:38:26) Full video – Best!

(Best video of the End Time Prophecy’s)

Op het moment dat de valse Profeet zich zal openbaren zullen alle Regeringen van de wereld achter deze man staan, want zo een Leider heeft nog niet bestaan.
(Openb.13:2-4) “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

De Luipaard is de valse Profeet, maar de Draak is de Antichrist.

Wie is nu eigenlijk degene die weerhoud?
(2 Thess.2:7:8a) “Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren…”

Velen denken dat het de Heilige Geest is die nog weerhoud. Maar, degene die dan nog weerhoud zou namelijk de valse Profeet moeten zijn. Pas als deze wordt gedood is de weg vrij voor de Antichrist.

Een gebeuren vlak voor de Opname
“Dit verslag is wat Jezus mij heeft ingegeven en waarvan ik u op de hoogte moest brengen.”

Zo begon ik de brief aan iemand die ik op Curaçao heb ontmoet.

In mijn gebed gaf de Heer mij in (een ware christen Gods) al vast te waarschuwen over wat er komen gaat. Het bijzondere was, dat de Heer mij 20 minuten lang constant deze man in herinnering bracht. Na het gebed duurde het een uur voordat ik zijn visite kaartje had gevonden, die hij mij toen op Curaçao had gegeven. Dat de Heer met deze christen iets bijzonders voorheeft, werd mij eerst in de laatste 20 minuten van het gebed ingegeven.

Zie nu het volgende wat ik hem op 22 mei 2016 heb geschreven:

Bijzonderheden over de Eindtijd

In de tijd van de Antichrist. De economische toestand in de wereld zal vanaf febr./mrt.2023 alle eigendommen komen te vervallen zoals huizen, fabrieken, alle autobedrijven waar auto’s gemaakt worden en vliegtuigmaatschappijen en zal alles aan de Staat toebehoren. Dat betekent, dat werkelijk iedereen van zijn waardevolle spullen onteigend zullen worden. Het zal hun allemaal worden ontnomen! Ook alles wat u op uw Bankrekening hebt staan zal onteigend worden. Er zal geen Bar-geld meer zijn. Er zullen geen miljonairs en miljardairs meer zijn. Alles wordt onteigend en door de Regeringen in beslag genomen.

Massaal ontslag en huisuitzettingen zullen het gevolg zijn

Net als de Joden toen, zullen de christenen het ook heel moeilijk krijgen. De Joden hebben een eigen Cordon (Muur) om hun land heen gebouwd en hebben dus niets met dat nummer 666 van doen. Dat maakt, dat de Antichrist werkelijk uitzinnig wordt van woede! De christenen, en ook vele rechtvaardigen, die dan achter zijn gebleven, zullen allen tegen het Brandmerk 666 zijn. Er zullen onder alle christenen massale ontslagen vallen, omdat zij het Lazer-Brandmerk Teken/Logo [666] weigeren. In feite zijn zij daardoor tegen de beslissing, die de Regering heeft uitgevaardigd. Wel eens waar onder druk van de Antichrist, maar toch. Onder de Antichrist zal er dan een nieuwe Regering ontstaan en de wereld zal het Beest volgen.

Zonder dit Teken/Logo [666] raak je namelijk je baan kwijt! Je huis kun je niet meer betalen, dus je moet het huis uit! Ook degene die wel of niet van een baan afhankelijk zijn, de rechtvaardigen van hart, zullen hun huis uitmoeten. Dat komt, omdat alle huizen en uw bezittingen, zoals geld, te dien dage de Staat zullen toebehoren.

Direct na de Opname zullen de goede van hart en alle christenen ergens anders moeten verblijven. Maar ook daar heeft Jezus voor gezorgd. Namelijk de weersgesteldheid zal wereldwijd dan al voor enkele weken stabiel blijven en zeer aangenaam zijn! Ongeveer 28 graden en dat elke dag 1000 jaar lang. De christenen zullen namelijk in de bossen vluchten en zich proberen te verschuilen. In deze korte periode kunnen zij nog ongestoord hun gang gaan, maar na de Opname op 5 en 8 apr.2023 zal er jacht op hen gemaakt worden.

Wees alert – Laat u niet verrassen
Alle profetieën die de Eindtijd aangaan, zijn werkelijk zeer alarmerend te noemen. Het gaat hier immers om leven en dood! Het is mijn bedoeling, met dit verslag de mensen uit hun geestelijke slaap wakker te schudden. Te minste, dat hoop ik.
Er zijn vele profetieën, die christenen hebben ontvangen. Het zijn vaak eenvoudige ware christenen Gods. Ik heb er onvoorstelbaar veel van gelezen en acht geslagen op de echtheid ervan. Maar ik moet toegeven dat slechts enkele profetieën mij daadwerkelijk hebben aangesproken, zoals ook met het volgende:
Een verslag uit: “Nederlands Profetische Stemmen” van 2007.
Dit is een profetie van Louise Starr Tomkiel. VS (3 september 2003).

Het volgende is een Profetie dat de Heer aan Louise zou hebben doorgegeven.


Gebruik uw geld goed: Maak uw woning gereed

(De Krijgswet erger dan de Deurwaarder)

1. Regel al uw geldzaken en breng uw financiën op orde, zo vlug als maar mogelijk is! Wanneer de noodtoestand is afgekondigd en de Krijgswet wordt ingevoerd, zult u niet meer kunnen beschikken over contant geld en evenmin over uw spaargelden! Dat zal allemaal eigendom van de Staat worden. Er zullen geen aparte rijke noch arme mensen meer zijn, want er zal slechts één klasse mensen zijn onder een Boze en Kwaadaardige Leider, de Antichrist. Uw vrijheid zal verdwenen zijn… voor altijd!

2. Gebruik nu al uw geld om uw woning gereed te maken voor uzelf, voor uw gezin en uw familie, voor uw huisdieren, voor uw vee en voor degene, die eventueel in nood bij u zullen aankloppen.
(Laat op de bankrekeningen voldoende geld staan om de vaste lasten zoals hypotheek, huur, gas, water, elektriciteit en dergelijke voor gedurende minstens drie maanden te kunnen betalen).

Bereidt u voor op een lange en koude winter! Wees gereed om uitval van de elektriciteitsvoorziening op te vangen. Wees gereed voor alle mogelijke noodsituaties. Zorg ervoor, dat u al uw voorraden bij de hand hebt.

3. Breng uw huis nu op orde (voor de noodtoestand). Leg al uw schappen en voorraadplanken vol. Vul uw kelders en voorraadkasten en vul uw schuren. Zware tijden staan voor de deur!

4. De wereld eenheidsregering, de Krijgswet en de noodtoestand, de controle door de almachtige Staat en het verdwijnen van de burgerlijke vrijheid, is vele malen dichterbij dan u denkt. De leiders hebben in het geheim al allerlei plannen daarvoor gemaakt en nu stevenen zij met grote snelheid af op de vervulling daarvan. Gij allen wordt blind en dom gehouden! Het is veel later dan u zich ooit zou kunnen voorstellen!

De meeste mensen realiseren zich niet in wat voor een gevaarlijke tijd we leven.

Drie maanden voor de Opname:

Laat een ieder gewaarschuwd zijn. De laatste maanden voor de Opname gaat punt 2 aan: (Laat op de bankrekeningen voldoende geld staan om de vaste lasten zoals hypotheek, huur, gas, water, elektriciteit en dergelijke voor gedurende ten minste drie maanden te kunnen betalen). Dit duidt erop, dat drie maanden voor de Opname de Biochip al voor iedereen verplicht gesteld zal worden! Dit zou nog wel eens de toeloop naar het Brandmerk Teken/Logo [666] kunnen zijn.

Ongeveer twee maanden na de Opname wordt het Brandmerk [666] verplicht gesteld en worden de initialen van de Antichrist dan ook in het bestand van uw Biochip aangegeven, wilt u nog inkopen kunnen doen. De Biochip moet namelijk wel matchen met het Brandmerk Teken/Logo [666]. Maar, omdat het Brandmerk [666] in de eerste weken of maand nog niet verplicht is, zullen er toch nog wat winkels overblijven om de nodige inkopen te kunnen doen. Het advies is dan ook om al ruimschoots van tevoren te hamsteren.

Voor al degene die de Biochip (advies: In de linkerhand) niet geïnjecteerd wil hebben; zorg er dan voor dat je ten minste voor drie maanden of langer, eten en drinken in huis hebt! De kinderen zullen het moeilijk hebben. Maar iedereen is gewaarschuwd en zal zo vlak voor de Opname de nodige maatregelen moeten nemen.

Nogmaals wil ik alle christenen erop wijzen dat het injecteren van de Biochip geestelijk gezien niet dodelijk is, ook al zou het bestand, in de Biochip, van het Teken/Logo [666] zijn voorzien. De Biochip kan namelijk vervangen worden en de beschrijving van het Teken of Logo kan digitaal worden verwijderd. Wees dus niet bezorgd, alleen het Brandmerk [666] is dodelijk!
Materiaal kun je na de dood niet meenemen. Alleen littekens, tattoos en het Brandmerk [666].

Zie: De Biochip is niet het Merkteken!

Een ernstige waarschuwing
De Krijgswet onder leiding van de Antichristmeesters.
De nieuwe Krijgswet, waarmee de noodtoestand zal worden aangekondigd, zullen vooral de mensen treffen, die nog leningen hebben uitstaan. Hoe zij door de Krijgswet aangepakt zullen gaan worden is nog niet te overzien. Daarom wordt met nadruk al erop gehamerd uw schulden voortijd af te lossen!

Dit geldt niet voor mensen die een Hypotheek hebben afgesloten, want dat komt de regering toe van de Antichristmeesters.

De wereld eenheidsregering zou wereldwijd de naam “United” kunnen voeren. Het één willen zijn met de Regering. Wie dan toch de nieuwe Krijgswet tegenwerkt is doelbewust tegen de Regering en zal de consequenties daarvan moeten dragen. Er zullen genoeg christenen zijn die zeggen dat we voor de Regering moeten bidden en dat we ervan afhankelijk zijn. Maar wie deze tijd niet kan of wil opmerken is nagenoeg blind als het om geestelijke zaken gaat. In die dagen zal er nog maar één vriend zijn, Jezus!

Tot zover; een profetie van Louise Starr Tomkiel. VS (3 september 2003)


Genadetijd bijna afgelopen

Bereid u voor
De genadetijd loopt af op 2 febr.2023, de dag dat de valse Profeet zal worden gedood.
De Aarde begint al te beven (aardbevingen en stormen) en staat aan de vooravond van een reusachtige ramp! Een dichte duisternis omhult de Aarde en al zijn bewoners. Al degene, die in Jezus geloven en die Hem volgen, ervaren een zwaarte (bezorgdheid) al in hun hart, zoals ik dat elke dag ervaar. De dag van de verlossing komt steeds dichterbij. Het is bijna tijd, daarna het oordeel.
En dan: “Wie hebt gij gediend? Aan wie bent u loyaal en dienstbaar geweest?”

Het gaat hier namelijk om het vergaren van loon.

Er is slechts één God. Alle andere goden en al het andere die aanbeden worden, zijn valse, door de mens zelf gemaakte goden die u naar de weg van de afgrond leiden; naar het dal van de dood! Al deze valse goden aanbidders, zullen geenszins aan hun straf ontkomen. Er is nog maar weinig tijd overgebleven, want de genadetijd is bijna voorbij. Daarna wordt het wel wat moeilijker als je toch nog tot bekering wilt komen. Want het leven kan dan alleen nog maar op één manier behaald worden, namelijk via de Guillotine!

Zie: De tweede Dood

Alle mensen met een vermogen zullen van het ene op het andere moment daarmee worden overvallen. Binnen een tijd van één uur zal alles de Regering toebehoren! Het Bar- geld is dan al verleden tijd. Alles zal dan via het Belastingkantoor gaan.
Bar- geld (Cash geld /Contant geld verdwijnt) wordt in jan./febr.2023 afgeschaft.

Er zal voortijd geen waarschuwing komen en dan plotseling komt “De Krijgswet” in zicht. Velen zullen de wanhoop nabij zijn.

Alle Banken zullen de Regering van de Antichrist toebehoren

Het geven voor de kerk/gemeente aan de Heer komt dan te vervallen. Dat betekent, dat de kerk des Heren niet meer zou kunnen voortbestaan. Satan heeft dan al vrijwel alles in zijn macht. Dat wil zeggen alle materiaal en eigendommen. Nu de ziel van de mens nog!

Jezus, en de Biochip
Met de Biochip wordt een aanvang genomen naar het Laser- brandmerk Teken/Logo [666]. Dit is het Teken of Logo van de dood, dat perse op de rechterhand of op het voorhoofd met een Laser ingebrand moet worden.
Zie: Teken/Logo (Visioen Ken Peters) Het Laser- brandmerk [666]
De Biochip is niet het gevaar, anders had Jezus daar wel anders op gereageerd.
Jezus: “Als de mens digitaal gecontroleerd gaat worden en daardoor zijn vrije wil kwijtraakt, heeft het geen zin meer de mens nog langer te laten leven.”

De Heer spreek hiermee “Big Brother” aan, die de mens Digitaal wil controleren.

Advies:
Zie link: http://www.niburu.co/ en de Website van Xander: https://xandernieuws.net/

Voor het meest recente nieuws aan de horizon, zie deze twee Websites!

Het kan geen toeval meer zijn dat wij elkaar in de gemeente des Heren hebben ontmoet. Het feit dat de Heer mij heeft opgedragen dit verslag aan u te schrijven is daar het bewijs van. Van de negen weken dat ik daar was, was het de enige keer dat ik naar een gemeente ben gegaan.

Tot zover de brief.

Een Profetie
Een gehandicapte jongen die het heel moeilijk heeft, heeft op zondag 15 mei 2016 in zijn gebeden antwoord gekregen van de Heer:
“De Opname zal plaatsvinden in april 2022.”  – Dit moet zijn 2023!
Dit was wat de jongen als getuigenis in de gemeente heeft doorgegeven.
Omdat ik op mijn Website de Reacties nog niet heb opengezet, kreeg een Evangelist via een Mail van een Pastor uit Venezuela:
“De Opname wordt inderdaad verwacht in 2022.”  Ook dit moet zijn 2023!

Deze Evangelist heeft een Bedrijf waar Websites worden gemaakt. Deze Website heb ik van hem cadeau gekregen. Hij was verbaasd met dit bericht uit Venezuela.

Eindtijd bijna voorbij
(De Staat Israël) Het aftellen was begonnen op 14 mei 1948 en een generatie is bij God de Vader 74 jaar, 10 maanden en 22 dagen. Velen verwachten de 1e en 2e Opname al veel eerder, maar zal eerst plaatsvinden op 5 en 8 april 2023. (Pasen is op 9 april 2023)
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen!

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Krijgswet

(DZG// Zondag 06-06-2016/ 19:32) – (Update: 02-04-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Foto) Amerikaanse Dollar
Bron: _http://www.de-surinaamse-krant.com/2015_02_06_archive.html
===*===