Einde Eindtijd 2 feb.2022

– Einde Eindtijd 5 febr.2025 –
Opname 1 en 2 in het Dal van Armageddon
(16 en 19 april 2025)
________________________________________________________________
Update (12-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Stand-by!
Broeders en zusters, dit is het jaar van de Opname!
De Eindtijd heb ik met ‘Fiche 59’ juist kunnen berekenen en hier houdt ik mij aan vast! De Eindtijd is al bijna afgelopen en is nu nog maar zo kort, dat er nauwelijks nog een verschuiving in de tijd kan worden gevonden. We weten dat Jezus tot de allerlaatste dag een gebeuren kan afhouden, maar het wordt nu wel heel erg spannend, want de tijd is al op!
Mochten onder mijn bezoekers nog enkelen erbij zijn die daaraan zouden twijfelen, hier even enkele bijzonderheden die de Heer mij heeft gegeven:
.
Visioen: Fiche 59! Twee cirkels in elkaar verweven met één persoon in het midden! De twee cirkels gaan de valse Profeet en de Antichrist aan die na elkaar in één en dezelfde lichaam zullen wonen. De valse Profeet zal niet ouder worden dan 61 jaar 11 maanden en ±28 dagen. De valse Profeet zal worden gedood op 2 febr.2024 en na 3 dagen zal Satan(Lucifer) met een ‘Walk-in’ het lichaam overnemen en op 5 febr.2024 staat de Antichrist op!
Tijd afzonderlijk van elkaar:
Tijd valse Profeet: Vanaf zijn geboorte op 5 febr.1962 t/m de dag van zijn dood op 2 febr.2024!

Tijd Antichrist: Vanaf zijn opstanding op 5 febr.2024 t/m zijn dood op 5 sep.2025.

Mijn eerste verslag
De Eindtijd – Twijfelen aan de datum
Broeders en zusters, omdat de Eindtijd al bijna voorbij is, begon ik aan de tijd te twijfelen. Zie nu hoe de Heer mij dat heeft laten zien: Het einde van de Eindtijd is niet te bedenken!
.
(!!!) Geen toeval
Zie nu hoe de Heer mijn vraag beantwoorde:
Toen ik op dinsdagmorgen 6 aug.2019 om 11:00 uur in gebed was, vroeg ik: “Heer, heb ik de datum van de 1e Opname wel goed?”  – En met dat ik dat gevraagd had, herinnerde de Heer mij eraan even te kijken wanneer ik voor het eerst een verslag op deze website (De Zonen Gods) heb gezet. Dat was op 13 april 2015!
Direct moest ik denken aan 13 april 2022, want dat is namelijk de dag, de maand en het jaar van de 1e Opname. Dat is precies 7 jaar later! Hoe bestaat het. Zou ik dan nog aan de visioenen twijfelen die de Heer mij heeft gegeven?
Maar… de Opname is voor 2 jaar uitgesteld.
8 jaar, 11 maand en 14 dagen.

De twee mooiste visioenen waren Aug.2018 en de Vijf Fiches 59.


Jezus: “De tijd is op!”
.
Broeders en zusters, wat er gaat gebeuren is dit:
Op 2 febr.2025, einde valse Profeet en… de Heilige Geest!

Op het moment dat de valse Profeet op 2 febr.2024 wordt gedood, zal de Heilige Geest van de aarde worden weggehaald. Het kunnen spreken in tongen is dan niet meer mogelijk, want de Heilige Geest is weg.

De Grote Opwekking?
De Grote Opwekking totaal 150 dagen!

De Steekvirus moet nog plaatsvinden en duurt 2 of 3 dagen.

Alle datums staan vast!
Verschuiving in tijd niet meer mogelijkDatum Opname zichtbaar geworden
De Discipelen, en anderen, wilden wel heel graag weten wanneer Jezus aan het einde der tijden terug zou komen. Maar met nog 2000 jaar te gaan, was zelfs het jaar nauwelijks, of zeg maar werkelijk onmogelijk, goed aan te geven.
Zie wat de Heer toen in het jaar ±1853 daarover tegen Jakob Lorber heeft gezegd:
Jezus: “Het jaar, de dag en het uur van Mijn wederkomst kan Ik u daarom niet zeker zeggen, omdat alles op deze aarde van de volkomen vrije wil van de mensen afhankelijk is. Daar­om weet dat ook geen engel in de hemel, maar slechts de Vader alleen, en zij, aan wie Hij het wil openbaren.”

Zie boek: Jakob Lorber! (1800-1864) De Wederkomst van Christus (Hoofdstuk 2 Blz.26)

De Opname
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
Dat Jezus het op dat moment ook niet wist, was weer afhankelijk van hoe dat het gedrag van de mens aan het einde der tijden zou zijn. Zou de Heer Zijn komst bespoedigen of de tijd van Zijn komst verlengen?
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de roep van de sjofar [hoorn] kunt horen.”  – Profetie: Maurice Sklar USA

Hiermee heeft de Heer aangegeven, dat de tijd op is. Het einde is in zicht!


– Het teken van Jona –
.
Drie dagen kleurrijke lichtshow (Aurora’s)
De Schriftgeleerden en de Farizeeën waren al constant bezig een val te spannen om zodoende de Heer te kunnen aanklagen ten einde Hem te doden en zeiden: “Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien.”  – (Matth.12:38)
(Matth.12:39-40) “Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. [40] Want gelijk Jona [voor de Ninevieten ten teken geworden is en] drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.”
___
Jezus: “De hemel zal oplichten* in een veelheid van kleuren, die nooit voordien door de mens gezien werden.”
Zie: Alois Irlmaier – (1894-1959) 65 jaar. De drie Dagen Duisternis!
___

*) Om verwarring te voorkomen, dit zijn Aurora’s die niet alleen op de Noord- en Zuidpool kunnen worden gezien, maar zullen plaatsvinden over de hele wereld! Dit gebeuren is nog nooit eerder vertoond.

De 1e en 2e Opname zullen plaatsvinden in het donker
Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
De Eindtijd: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012)

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen!
Bereid u voor!
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Einde Eindtijd 2 febr.2022

(DZG// Zaterdag 01-01-2022) – (Update: 02-01-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
In the 3 days of DarknessTwo Times a Rapture
(The Rapture and the Thief in the Night – Complete Movie)
(Foto) Bron: Two Times a RaptureYouTube (1:16) – (Totaal 52:55)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=4GyT_e01I4s
Afbeelding: 2024 Dark Clouds in March 2024
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=wT-52Gb9yoo
(Twee karakters in één lichaam) De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Foto: END TIMES – Eindtijd berekeningen
(Afbeelding) _https://clearlens.org/wp-content/uploads/2017/02/end-times.png
Bron: _https://clearlens.org/qa-jesus-get-generation-wrong/
Crop Circle Center England (22 Mei 2017)
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Het teken van Jona
(Afbeelding) _http://www.euvosescrevi.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Jonas-756×500.png
Bron: _http://www.euvosescrevi.com.br/jonas-um-profeta-como-eu/
Aurora Borealis(Vier foto’s in een blok)
(Foto) _https://ipfs.io/ipfs/QmbCs2KUUyDKEweSrHh3WDRWeDvriYwxfWAA5gECwMQVXi
Bron: _https://steemkr.com/dsound/@daznez/20181014t051427391z-electrichouse-instrumental-daznez
3 Days of Darkness – The moon with clouds
(Image) _https://www.youtube.com/playlist?list=PLaGKyjy8dFv4xN_QQZocynFOdTHxL7278
De Opname (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
===*===